Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Aerzte. 
- 151 — 
Aerzte. spcii II. 
U >[ 
L T. 
II T. I 
• 'ii | 
H T. 
> II T. | 
I.' 
-h 1. I 
i". M | 
'ii i; 
-in I 
In'1 
' 1 
> !.' I 
hV,( 
nlun | 
’ii -i 
. "a>- 
' I > 
|h 
ii.i I 
vi'u'i 
il» 
iii 
ftr 
l ' 
civca I 
mulNf 
II 
I'5 | 
s|! 
T> 
1, 'J'u’vj 
in. *• 
U' 
T." 
nl'ir 
Mi Eil 
.Hau4 
I «' [ 
I II 
u ii r 
i'tiV | 
II i \ 
:i 11 
tMiM| 
l 
; H 
II1- 
m 
IICI'IJ 
ii ' 
V^l 
llll! I 
'H 
II1] 
m 4 
I 'is 
> l{ 
l VI 
SI., S Cwnienrtr. 75 ][. 
I ” 4-0. Poliklinik S TreS- 
fiofl""'!!' W Marburgerslr. 3 pt. T. 
‘‘ > ’-.i, 1- 5. 
'«ol’itui, X'„ Pros, w Üiiilfh'. 33 I. 
' t. I1« — ii. Somit. 10—11. 
laiiidi’"!!., Priv. Uocciil, NW 91eit= 
' fiaM. iliid)iir. 11. T. 4—0. 
c.ii! Priv, Dor,, SW Scriiin. 
limail,. tiir. T 8^-lVk 4--5M, 
«im, v’. w 2iHn’ii>iir. 91« ir. 12—ü.. 
jUdi, X Friebrichfir, 110. J. T. 
>> 111, :> -7. 
v.wnci, £>., NO (i)r. Frankfurter* 
in i. s-io, ;-r>vs. 
Ullu \V Potsbamerstr. 105II. T. 
v! N\V Alurlflr. >'!2 I. T. 8-4. 
“ucite :'l Pros. (i. b. llniucrfiiöl, l'M). 
' iliatl), W Miitzoio Platz 9. T. 
I .nfüi«, ,'llidi., Stabsarzt, NW Lniscn 
" '11 r-1. 8- 11, 5- 7. 
HVrtnilii, 51., Sanil. llliiill. StabSar,t 
II ?, SW itöniggrätz.'rili'.). 10J u, 
<1- m. 4 -0 auf;er Siiilto. 
Hijn W Poledaiueritr. Kid T. 
■liHilwii;-, t, S Drauieuiir. 42 II. T. 
I 11 1, ii. Sonnt. 10-11. 
Jijitnilnl, SI.. S Neue 91ofjftr. 23. I. 
I T. ii auf). iViitllo. Poliklinik X 
Iiriiimcniir. 183. 12-l'/2, Sonnt, 
in II. 
IjiMf :ll. ?!., «es). Sanis. Rath, W 
I Met-itncriir. 27II. T. 8-0,4—ii. 
1 JdtmM, N Fricdnchstr. 105c T 
III 1. : 5. 
idiiMMili, ?„ Smiit. 91ats), W »tavld- 
MM.i U. T. 9-10, 4-5. 
I'iaii, ,'ul, SW ,\tod)flr. 10. T. 8-0. 
Iaiiiliinli'hi, 91., Sanit. .'Jinis)., W 
Sfiiini’flMitt. 33 I. 7—10, 4-0. 
Ii.M11.c1,  :lt, Weg. 11. Siedie. iliatsi, W 
!iiii;ii;ii'iiilv. ii III. T. 4','a—ü'/s. 
I :li, NW 3'ltnotnvilvri"tv. 1 U- 
1 s 'i, 1 
ii!o|!', '.'lli, NW Slltoiiacrilr. 7. T. 
k 11, r, -11. Poliliinit NW Alt 
Um! 11 'J'l. 1—2. 
s) Physik!. 
1 PrriililsiSlitbl-pbifKi. 
|X,ilni;iin'ii|, £•>., Sanil. 91atl), in Slc(|: 
1 lit. '.'luiivlravcaii ilfrliii, NW Han- 
I mui'i'diiMi. ii. )!nd,m. 1—2. 
B'mv, fun. Toc., MW Nathciioivcr- 
['ii I 
Ekiiiui, ill„ X (irffifdicilr. 12. Is. 
1 12 I1... 
Einiimaiiii, ,vi'„ Pros., X\V Sieg.- 
I mnr>iljof 18a T. ti—0. 
: polijci-^tabt.pin'iicl. 
Eduili, Katth,, stich, Gnnit. Rath. 
' ''W iu'liliiiicrftv. 15 I. H-9, 4—5. 
.1. 23rjirfs=pli\'fic(. 
Iiiti, Jl, Wfli. Smiit. Rath, NW 
iJliiilHiunvmlr. 5. T. 4—5, 
I:;« ü, Wt(i. SiUlit. 3iiit(), SW 
I l»ii liduiniiv. 09. Is. T. 8— 9, 4-5. 
I SjIIu, ,V„ Ojvl). Siiiiil. Nath, NO 
J'vint'.l'vtgnilv. Ii II, i) -10, 5—0. 
Imiiii, ,11, Sauil, Rath, C Saüflr. 
II I III. T. 8-9, 6-0. 
1*11«, '>, 2aiiit. 'Jinis), 0 Marsiliuö- 
l«r 17 s. 8-9, S-4. 
IiM’imi'h, VI., Smtfi, Rath, NW ihon- 
lui'iivn Hin2:1 II. T. H'l-J-U'/., 4-5. 
linti, 'liitl. N. !Uviiimcn[lr. 192 H. 
I IJi r,. 
III ,!»>m:llai(j, N Lolhringcrslr. 4)H. 
•Mir ,> 2aiiit.9ial(),NW3nunlibcii- 
I«. M I. T. 8 ii'/- 4 5. 
|?iwi, li :)i, SO uSitfrnfcr User 38. 
-1 j, 1—5. 
4. Kreis.pliypci. 
Is. M, Snnit. Rath, W Mar- 
■Nsli!,. 5 II. 7. b‘/s-9‘/a. Für 
1‘dt tilU'Wvt ftu... 
E1!1!. 31, NW Pülllflr. 9 pt 8-9, 
|u»i Jui ÄirScr-Barnimcr Krcis. 
I) iiir Syrarfiftilrungeii. 
h »,XW3Baflilr.3I. T. 8-10, 
k ’ Jpimutif NW Alt Moabit 
fc»mn, u., Tfs Echöiikbcrgcr Ufer 
I 1 • >. 0. Poliklinik 3-4. Klinik 
3i)lmuiii?ftt. 1. T. 0—11. 
|3ami, x, NW Lessingstr. 24. 
^mnniandantciistr. 45, T. 
1 .1. Somit, 8—10. 
”i Wf 'öii(fcr(|ci(mct(|i)bc 
I >VYdiotherapic>, 
1”, = ' Schntzcnstr, «3 I. T. 
i\v<«'5. Mcdic. »iath, 
riI(lcn t'lüce 34. T. 2-3 
U--' SW Krciizbergstr, s. T. 
KnipS-Hassc, 35., S Sc6n[tian[lr. 27.28. 
T. 10-11, 4-5. 
Koch, I., S Ti'cödenerstr. 881. 9—11, 
3-4. 
ilramcr, I., W Äi>ffs>änse»ilr. 7 I. V". 
Nachtrag) 8-9, 4-5. 
Lcll, A.. 0 Ulofcnlljaleiik. 49 II. T. 
11—2, 5—8. Somit. 11—3. 
t'eiuin, Kars, W iTnjonritr. 80 If. T. 
4—5, .«inbeini'it f. physikalisch diätc 
lischc Therapie. 
Mmiter, S„ HW Äominaiibanteii- 
llv. 7-9. I. T. 8-11, 4 -Ii, 
Reinhardt, Sf„ S Lmnicnjlr, 101 I. T. 
8—10, 4—0. 
Scsllefinner, Adolf, SW Stfielflr. 161 
iSeul, H., N Huthiinaerilv. Ii7 I. T. 
8-10, 4-0. 
v) für 8<ihn{(Aitls)cit(it. 
1. Avvodrirtc Rnliuiu’.tc. 
(I). D. S. beb, Boctnr os Dental Sur- 
Rt'vy.) 
Slbbot, C. H. sD.M.D. ), W König- 
(tvitietstr. 140. T. 10- 3. 
5lbraliiiin, t’lb., XV Siütfomsli'. 73 II. 
T. 10-4. 
Albrecht, H„ NW fflutlftv. 8 II. 0- 5 
Arenbt. 9to6., SW Dmiiicnbni'flciilv. 
1121. 9-0, 
StuJfclb, äiubolf, AV Tauenzienstr. 18n 
If. 9-1, 3-6. 
Bab, Julius, SW Äominaiibanteiiilr. 
70 II. 9—0. 
Dr. Pullte, A. fD. D. S.), Zahnar,t, 
empsohlen bind) baö Vaarenhan» für 
btulichc Beamte^ laiisiiährig ;!nlin 
aizt ftc» beiiifdmi O|fi,iifr=iiereino, 
W Manerstr, 17 If. nciienübei Hotel 
„ilnijcihof". Politlinit f. Unbeiii 
Plomben, ;’,nliiiet'fmj ,511 Stlinilprcifen. 
SVa-ß'/s. Piiunl II) -0,(T. I. 11014). 
Pnnncr, j., NWl£itl»in)ü. 7 pt. 0-1, 
3—6. 
l'nrbc, P„ S Brandenbiirgstr, 41 
II, 10-12, 2-5. 
üloilel, 9l., W Potobameistr. 06 11t. 
9-6. 
Dr. phil. Baume, 31., Pros., N Fried- 
ridlilr. 127 II. T. 91/2-12, 3 5. 
Pecherl, 3., NW Dinlljcnonjerslr. 64 Jl. 
0-121/., 2 -5. 
Dr. pliil. Hehnke, S(., SW 3)clle-9(lliancc- 
str, 90 II, 10-6. 
yclimibt, S. (D. D. S.), SW Belle- 
Vlllianccilr. 5 I. 9-1, 3-0. 
iierliner, S., NO i)icuc Slöniflflr. 50 I. 
8—6. 
Dr. mud. Äertram, F., SW Linben- 
flr. 116. 10-1, 2-5. Somit. 
10-12, 
Dr. mud. Bertz, Fricdr., NW Karl¬ 
sir. 11 I. 9-2, 
Blume, Jl., NW lluter b. Linden41II, 
10-1, 4-5. 
«oii?, Emil, SW SiilMmflr. 105 II 
9-6. 
Bock, Emil, W Slohstr. 70 II. T. 9—1, 
3- 5, 
Boehrn, ßi., W Potsdamersir. 123b. 
T. 10-0. 
Aolstoiff, St., NW 51en8Burgcrflr. 241. 
9-5. 
Dr. moil. Boncko, Jf, W Potöbainer- 
ftr. 32n II. 9—6. 
Storni, A„ N Briinneuslr. 431. T. 9—1, 
3-0V3. 
Vorchardt, Mar, W Anöbacherstr. 13. T. 
9--1,3-0. Feiertags 10-1, 
äonisleiii, 9t„ W Jtiirjiirjleuslr. 24II. T. 
9-1, 3-0. 
Dr. mod. Pnidel, Seinr., W fiscisl- 
slr. 40 pt. 9-5. Sonnt. 9—12. 
Dr. mcd. Brandt, 2., NW Neue fflil« 
lielnislr. 2 I, T. Klinik 9—5. Priv. 
Liohn. SJeiibenschloji 6. Köpenick, 
Villa Brandt. 
Bree, A„ NW M-Moabit 1131.9-1, 
2-5. Sonnt. 9—1. 
Vrill, E,, W Unter b. Linden 28 II. 
T. 9-5. 
Dr. ilrobnil), H„ W Köuiggräheritr, 16 
I, Eing. Itötljenerslr. 1. 9—5. Sonnt. 
10-12. 
Dr. mcd. Brühn, C., W Potsbamer- 
slr. 11 II. (». 1. April Königin 
Augnstastr, 18,) O-o. 
Brfiinmer, Hans, W Angsbnrgerstr. 701. 
Srn.cnborff, F., NW Thnnnstr. 47a 
II. 9—1, 3—6. Sonntags 8—12, 
Bnchheil, A„ W Eisenacherstr. 00. 61, 
SlntB. 2 pt. 
Caro, A„ HO Neandkistr, 38 L 9-1, 
3-6. 
— Herm., C Sllrfmibetslr. 36a. (s. 
Nachtrag.) 9—6. 
Goroii', M., N Schönhanser Alice 187 H. 
9-12, 3-6. 
Caspari/Cdnarb, C Gormaimstr. 1 
9-1, 3-6, Sonnt. 9-1. 
Cohn, Wrlsi.. Dr. pliil., NW Friedrich- 
ftr. 15t 11. T. 10—5. Somit. 10—2. 
■ ,Vf„ Dr. mod., W Markgrasenstr. 63. T. 
9-1, 3- 6. 
- Mar. SW »tGe.JMionecfir. 75.1. 
9-12, 3 - 8. 
Czaniilow, Th,, W @ö6enflr. 7. 9-2, 
4-7. 
Tallmann, Alsieb, S Baenvaldsir, 55 I 
9-1, 3-6. 
Dr.mcd.Zicif, $?., Toeeiita.b.Uuivers 
W SdjeHiiiflilr. 9 I. 9- 2. 
Diko, Fr., W tiüloiufir. 40a IL 10-1 
4-6. 
Drecsscn, W,, W Wilhcliustr. 55 II. 
9-4. 
Drei,er, W., N Kastanien Allee 48 II. 
!)-12, 3-6. 
Dr. med.Snmoiit, 0., W Potsdamer- 
ilr. 2:in pt. 9 -4. 
enclt, W Woluitr. 8 I. 9-1,3 6. 
Dr. pliil. eifert, 21)., W Kuisiiisienslr 
127 II. 8-2. 
— Dr. pliil., $!., W Kuifüriienstr, 121 
II. 8-2. 
Dr. mcd. Cngcs, OJeoig, W Mark 
grafeiiflr. 62 II. 9—2, I -ii. 
Engel, SS., N ISHiiiiiseestr. 21, II. 9- 1, 
4—6. 
— 3., C Neue Promeiuibe 7 I T. 
9 - 2, 4-6, 
Unberger, Th-, NW Hut. d. ümbenö'.lu 
II. 9-2, 3-:,. 
Dr. pliil. Farnow, G„ W Kinlürsteu- 
!tr. 111 pt.'.) 1,3-ü. 
Fcndjef, W üntjoiofir. 30II, 9—1, 
3—6. 
Dr. Förster, F. NW Sommersir. 4 pt 
T. 1. 2.149 9-3 liniier Sonntag. 
5rnnif, 'S., lieilrr der jnlnihrftl. Klinik 
der Lnisenstabt, S Prinyitslc. 81. 
tMorivplav.) geöffnet 9 7. 
Dr. mcd.Franke, H., SW Jlodjfir 58II, 
T. 9-1, 3-5, Somit. 10 12. 
Dr. Freund, M„ W Königin Augnfta- 
ftr. 23 I, T. 9 -1. 
Frohmami. D,, C i)ioicutl)i\leiilr.2i;H. 
T. 9 -ö>/,. 
u. Oladkowski), O., W Kiirfüisteu 
sir. 102. I. T. 9-0. 
Öeb.'U, 9s., SW Jerusaleiueistr. 57 II. 
T. 10-2, 4- 6. 
OJchrc, F„ N 2>walide»str. 23 If. 
9-12, 3-0. 
(ijiirtafoivSki, 61., NO Neue König. 
ftr. 48 II. 9-1, 3-6. 
Glöttingcr, E., W PotSdamerstr. 44 II. 
9-2, 3-5. 
— L. (D. 11. S.), W Sdjöiiebergcr 
Ufer 22 II. T. 9-3. 
0)toff, Int., SW Svrnfnlcincrffr. 52 II. 
9-1, 3 -6. 
Ölrebe, 3t., S Craiüeustr. 41 II. T. 
9- 5. 
Grohnivald, N,, W Bülowftr, 88 II. 
9 12, 2—5 SUiliil f. Zalm- u. 
Mnndtraukh, 5—7. 
ffluinniier, ßriC, N Fiiedrichftr, 125. 
10-1, 3-0. 
ffliniibanni, S.1., W Polsdainer'ir, 41 n 
I, 9-6, 
1)i-, pliil. u. Dr. cliir. deut. r<nineit, 
O„ Herzogl. Anh, Hof-^ahiiar,!, W 
Polösanierftr. lall. (Sei. IX. 6101J 
9—5, Sonnt. 10—12. 
•Uriniert jun„ Paul, W Potöbailier- 
flr. Ja II. T 9-5, Soiuil. 10—12, 
tiitiinfetb, Martin, 0 Preuzlauerstr. 49 
II. 9—1, 3—5, Somit. 9—12. 
— 0 01 r. Fmiilfnrlcrflr. 127 II. 
9-12, 3-0. 
Gnlmann, 9t., C Aletmiberflr. 71II. T. 
9-1, 3-5. 
Hagelberg, M,, W Manerstr, 68 II. 
in st. 
Hohl, ®„ Doeeut, NW Schiffbauer 
bannn 381. 11—1, 3 -5. 
Hecht, H., (M. D. S.), W lUelleuiiesir. 
18 T. 9—6 früher Pros. b. ;Jnlm- 
ersahtuube n. d, Uitiueiiilät be« 
Staates Ü!cio 8)ork. 
Heller, H,, W itnrffuflcnflr. 107 pt. 
T. 9-5. 
Heute, W., N CStiualibcustr. 0 D1 
6-8 Jini. 
Hcnkclnmnit, B, C Noseuthalei'tr. 57. 
II, 9-6. . 
Dr. pliil. Hennigek, L,, SW »torfiftr. 
49 II. 9-4. 
Heuer, SB., NW Thnrinstr. 5 I. 9—1, 
3—5. 
b. b. Heiiben, M„ NW Karlsir, 8 II. 
9-5, Sonnt. 9-1. 
Hcildeuhaus!, (s„ für. cliir. dont), 
öroill). Sachs. Hofzahiiarzt, W Bo,j- 
ftr. 17 L T. 10-1. 
HitleBrondt, G., (D. D. 8.1, 8 
Prin.icnftr. 85. II. 9-2, 3-6. ‘ 
Hirschbruch, P,, G Rosenthalerstr, 39. 
9-6. 
Höhlke, F„NWSllt-Moabit20II.9-6. 
"lOlt), SB, W Palianerstr, 31 I. 10—4 
lorbroc, F, Assist, am zahnärtll. 
Just. b. Utiibers., W fflilfjelinfir. öö II. 
9—3. 
Jacobs, P., SW itoiniimiidanlenilr. 70. 
9-0. 
Jacoby, St., W fßotibammtr. 43a IL 
10-1, 3-6. 
i). Jauilki, T. $„ SW Friebiidiilr. »28. 
I. 9-1, 3-6. Sonnt. 10-12. 
Jaculsch, Hans, 0 Blninenslr. 04 I. 
9-0. 
Jordan, G„ SW Belle-Alliaucesir. 12 
I. 9-1, 3-6,'Somit. 9 -1. 
Karrosj, F., SW Sedc Jtlliaiiresir. 105 
I. 9—5. 
Dr. Ant), 01, W Potdbamcrsfr. 115 II, 
9-11/,, 3-6. 
Mcinniv, (8, W Sdjöneberger Ufer 43. 
10-4. 
Aietieiueicr jun., (?., NW Friedrichstr. 
91. 92 II, T. 9-4. 
— 'Salier, NW Friedrichstr. 91. 92. T. 
9 -4. 
Kiesel, H., W Poisbameiftr. 11611 II. 
T. 9 -12, 2 5. 
Sliridiftciu, ?■, W (Elnulottetiitr. 62 II. 
T. 9 2, 3-5. 
itliugelfiöier, If. (Dr. cliir. ilcnt.), W 
Äitlielnistr. 43 II. 9-1, 3-5. 
Mobnliiic-Ii, RJeorg, C 9iene Srfjöii 
lliinierflr. 20 II. T. 9—1, 3 -6. 
Koch, O„ NO Preuzlauer Ällee 231II, 
9 1, 3-6. 
— Paul, XO ÜoitbS&ergcr 9(llce 149 I, 
9 -1, 3 -ii. 
Koeppet, liuift, S Üene Rosif». 17 I, 
9 6. 
»loser, iD.D.S.l, W Biumechos 13 
pt. 9 -3. 
ilrctiri)iimmi, C., N Schönhanser Aslee 
IMi II. 9-12, 3 -n. 
lliiljni, 9i,, W üüSotuiir. 9t I. 9-3. 
Kümmel, H., SW Friebridjili. 209. T. 
10-5. 
Knuert, ii\, C 9(u b. Spaubnuer lirüdc 
8 II. 9 -5. 
Slnnit, 9t, SW Üinbcnfir. 43 II. 10—1, 
ö, 
ltiin(|cn, W„ W Beubterftr, 41. I. T. 
9-3. 
Dr. mod. Kinize, -ii)., NW »Uopstock- 
ilr. 15 pt, 9-1, 2 -5, 
Knwaisch, IV, W Leipzigerstr, 40. T. 
9-1, 3-6. 
Ki>ratli, Fiiediich, NO Rendelsiohn 
sir, III. 9 (i. 
Üal'st’dMi, (>!„ <J Stil d, Spanboiicr 
Brücke In. T. 9—6. 
Dr. Ladewig, F„ N Mnlleistr, 175 I. 
T. am Wedding Plaij. 9 1, 3- 
Somit. 9-12. 
Dr. Vfliiiian, W Lühowstr. 68 I. T. 
VI. 4225. 10 - 5, Somit. 10 1. 
Üanbeberg, Sl„ W Fi iedrich Wilhelni- 
ftr. 15 ut. T. 9- 5. 
- Fuh, W Friedrich Wilhelmitr, 15.T. 
9 5. 
Laur», If., Dr. cliir. ilcnt, SWKoch 
(tr. 151. T. 9-1,3- ii. Somit. 9- 12. 
La^irns, t£, C Alte Sdjönhanfei 
ftr. 1,0 II. T. 9- 12, 3 -6. 
- 31., S 3lcitc illofiftr.7 11,7. 9-l'>U:. 
Lehman», Erich, N Ifliniferiir. 16 II, 
9-6. 
Levin, H, (J jioiciitsjatnit. 8a II. 
9-0'1». 
Ceioin, ih, SO SfaliCcrflr. 46 II, T. 
Dr. mod. Veioinberg, P, W Friedrich 
ftr. 175 II. Eilig, jägcrflr. 62». 9- 7. 
Dr. Lind, Zahnarzt. 
Spociol-Behandhmg' 
von Mund- u. Zahnkrankheiten. 
iiwtitnt fllv kmiFttccimisciieu 
Zahnersatz etc. 
SO lirllckciistrariso 6 h 
(an der JAnnowitz-Hrilcke). 
Sprachst. 9-6. Sonntag 9-12. T, 
Üinbenberg, SSilli, S Prinzenjtr, 89 I, 
9 6, Sonnt. 9 12. 
Lippmauu, B, NO timibcbcrgeriir. 40 
11. 9 -1, 3 6. 
Litischitz, M„ C Slöiugftr. 53. 54 I. 
T. if. Naditrag.) 9-1, 3-6. 
Dr. Liifack, SI, N Butlniannslr. 21 II. 
T. 8 1,3 7. 
Limitier, ili„ W Ololoitr. 38 II. 9—0. 
tioiie, (9, W Leipzigerftr. 112 11. 
10 -4. 
Loenie, SRnr, W PotSbiimeislr. 1391. T. 
tioeibenberg, Rud, W Lühoivjtr, 49 II. 
T. 10- 5. 
W, SW Friebiidjflr. 211 II. 9- 6. 
Luethke, R, Kgl. yieufi. Hof(aI|nnr,it, 
W Mohren!», 9 II. T. 9—3, Somit. 
9-12. 
Maafi, 9l, SW Sßiittfaiiierflr. 3 I. 
10 4. 
Mallachow, L, W Potobamcrf!r.37II. 
10- 2. 
Moinlol, H. 3, W Gkiithineistr. 21 I. 
T. 9 4. 
Mafchte, Georg, S Ptinzenftr. 32 1. 
T. 10 4. 
Dr. Mafchte, Leo, W Siatfgrnfenflr. 37 
I. 9 -I, 3-6. 
Dr. Siebe-?,«., SW Simmtriit. 78 If.T. 
Mebenwaldl, F, X Mütlerftr, 159a III. 
SNntjcl, H, SO Brnckeufir. 4 1. 9—1, 
5^-0. 
Mer, P„ W Jögerftr. 60 IL 9 12, 
3-5. 
Dr. Sirtierswim, Martin, SW Linden- 
ftr. 75. T. 9-6. Sonnt. 9—12. 
Michaelis, S, NW Sinifenflr. 66 I. 
9- ii. 
Mielke, W„ X Lotsjiingeifir. 60 III, 
9-12, 3 -6. 
Milchner, G, W PoiLdamnftr, 30 II, 
T. 9-2, 4 -5. 
Dr. nieil. Miller, 38. D. Pros, W 
iloniggnitjerstr. 110 T. 10—1 
Misch, Jnl, W Dlnineohof 9 L T 
9 - 12'/-., 3-6. 
Kotier, ft-rit), W Kleifistr, 28 pt T. 
9-1, 3 6. 
Morin, 1)!. W Potibamcrstr. 2 II. T. 
9—1. 
Müller, Felir, NO Neue itöiiigflr. 42. 
I. 9 -1, 2-5. 
- 3ii. ('.'liieibcich 9iiidif.), W Säger« 
ilr. 67 II, 9-1, 2>/s—4*/=- auf). 
Somit. 
flenbnnr, H, W lauen’,ieuftr. 19 h. 
9 - 6, 
jlenmann, timft, W Sllueiislebeiiilr. 
26a I. 9 —5. 
Newiger, ii., WSdiiUfir. 211. T.9—3. 
Clbcnborü, i'i„ SW stöniggrünerstr. 
13 II, T. 10 3. 
Ct't'ler, P„ X Badstr. 57 I. T. 8-1, 
3 7. 
Paeprer, F, SW .(tochstr. 3 I, 9 -5. 
Dr. Pcfeiü, 3V, NW Flcncbnrger» 
sir. 1 II. T. 9-5. 
Petfch, 9t.. W Köiugrätzeu'ir. 123h II. 
Polier, lyilll), NW Thurmstr, 15 III. 
9 1,:; -6. 
Praetoituo, (£•., WSchillitr.lT.91'.,—1, 
3 ä. 
Piiniing, OJeorg, NW SeiRiigilt. 23pt, 
Pnltieimacher, C. (Dr. mcd. dent.), 
Polodamersir, 1001. T. 9-5, 
Dr. mcd. Pü», M, W Äöniggräiier- 
)lt. 22 11. 9 -1. 
Jiäfim, ?>, NW Unter den Linden 701. 
T. 9- 5. 
Jiamin, SW Fliedrichsir, 237 II, 
9 12, 2-5. 
Sichler, Alerauder, 3i, W Kurfüiften- 
fir. 129. 121. 9- 2, 
- Sltlljnt, W Slönijiit Slugnstaflr, 1911. 
9 3. 
- Cbioin, W Polcbninctfir. 141 I. 
9 2, 3 ii. 
- Erich (Dr. cliir. dent.), N Gljnnifee» 
ftr. In. T. 9-1, 3-6. 
- H.,SOl£ifcnl>al)itr.25I.T.O 1,2 5. 
- ,'Jiob. (Dr. cliir. dent.) W Sirlouaj 
ftr, 23 I. 10-2. 
Dr. Sinter, P„ ffleridill. Sadioeiit, S 
Koiiiiiiaiibcinleiifti. 30 IL T. 9—1, 
3-6, Sonnt. 9 11. 
flofenberg, L„ W Koniggiäyerftr, 125.1. 
9 li. 
M„ W Sütioiufir. 15 pt. 9 I, 3—5. 
Dr. pliil. litofemlial, E, (1). 1). S.), 
W Lühowstr. 77 II. T. 9 -5. 
Dr. med. Sachs, 
SPrinzenstr.87.T.IV.3267, 
dicht ant Moritzplatz. 9—12, 2—7. 
Dr. Sachs, SSillielm, Pros, W stur* 
fiirfleiibniinn 247 I. T, 10-1. 
alfelb, 91, W Liiüoiosir. 94 I. T. 9 6. 
Salomon, P, N Oianicnbnrgeiflr. 
Sir. 89 I. 9 -6. 
Sacngcr, Lubloig, W Slngöbingct- 
flr. 42 pt. 9 6. 
Sauber, SS, W .llöuigiu Augusla- 
(trafie 8. II. 10 1, 3—5. 
Sauer, 41t, NW Sdjit'baiieibamm381. 
9 -1, 3 5, aufjer Sonnt. 
Schadjt, H, S Crauieuftr. 75 I. 
9 2, 3 -6. 
Scheudel, 3, N Srnnncuftr. 07. 9- 3, 
4 7. 
Sdieuetiuaun, L.. W Potebumer» 
sir. 2. II. T. 9 -4. 
Schindler, 'Kilhelm, S Crauieuftr. 1421 
Dr. pliil. Schmidt, Erich, W PotS- 
bainetslr. 133. T. 10—3. 
- 3ae, W Sdjöneberger Ufer 28 I. 
T. 9 4. 
Schreiber, M, W PotSdainerflr. 1061) I. 
(0. 1. Apiil Lntzoti! Platz 12.) 10 
bid 1, 3 -5. 
Schröder, F. Fr, W Unter d. Liiide» 
30, 11, 9 5, 
dmdjarM, Gin, W Iieteuflr, 12. 
II. 8-1, 3- 5. 
chnltz, G, NO tir. ßrantfunevitr. 90. 
10 -1, 3-0. 
Dr. mcd. Schulz, ßi, X Elfdifeifir. 
41 I. 10 -2, !!-». 
Schumann, H, SW Sliarlgiafeiifir. 76 
II. 9—1, 2,/3-5. Sonnt, nach »orh. 
9(mnelb. 
Seemann, £\, N Sdjönfiauin' Alsec 
177 c I. 9-6. 
Seliiinnnui, 3, Dr. cliir. deut, 0 
Müuzftr. 3. T. 9- 1, 3- 6, Sonnt. 
10 12. 
Semmel, I, ß Craniemtr. 147. T. 9-(i 
engflade, E., W stleiftflr. 37 IL 
9- I. 
Sieiifv, seil., A„ 0 Rndeisdoifersir. 
31 1. 8 -6. 
- jun, 9(, 0 Süioerx'boiferflr. 31. 
9-5. 
ilbtiiimnn, 3)1., NO JieueSlö’iigftr.frl 
I. 10 2, 4 0. 
:oehn, ö.H, SSioU(msvt2omm2.u. 
9-7. 
Stniiin, 31, N öuinncnftr. 15 IL 8—6. 
Starte, ä>>, fD. D. S.) SW Fried» 
richlir 39, 9 -1, 21/2—5, 
trumpf, 91, W Fiiebiichfir. 181 
10 0.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.