Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Aerzte. 
|IK - 
MVC1' 
i i i 
n.n. 
für 
i'.i-1 
'lintl 
\Wii 
A'U 
:.-ii 
'ildn1 
•jil 
'•r 1 
a b- 
\\ 
V 1VIÜI, U , 'wlUMI. VH.l.,, .. 
llU 1IÜC 3 J. T. HVS 12, 4«', o 
rül,tit, AUtf, W .ynebririjur. 07 T. 
I T, 
. t 
. T. 
. 1-": 
1', 
ii 1*1 
-I t 
l > 
.int 'M 
:111h" t| 
«, lt 
,h i$., (’ Hackcichcr Markt 1 II. 
,vj“ V <t v2 io 7, Sonnt. 12- 1. 
- isrici-ticr, 5i«rtin, N Gftstiif|cc»ii-K> II. 
* T ') 1, -1 0. 
Wiintlinm, E, Sanit. Nath, W PotS 
r\i!unir. 1U Willst 3.0 U 4 a 
/.•„i, ,, (?., SW X'indenttr. « II. T. 
^ 'i' I-'. 2ll4, 4—5, Sonnt. 0 11 
(x.n'iVt,\V:yutumtr.G:{ 05.T.8 0, 
I Somit. 0 10. 
Fh-U'MW-M, -V-, RW 5f:il)fllmr. 11 JL 
n jünljuaa ) v _ 
2u»«. S\V ^immerur. 23 I. i. 
s iii, 11 “ - 4, 
jßr-vr, 3. XV Gcnthincr'tt. ‘.50 I. 
T 's ' io, 4 
vlr:ivuli,ir, Smih. Rath, NW Nercho- 
' w 
Cvrli 
' \> !. 5 /. 
j fVlj, .vüir, C ytoK'iusmleiiir. 25 T. 2 4. 
:v, N tihoiieviiv. 27. 11 I2',o 
Liiinirii, P.. NW Scitmiiiomm 1 a I T. 
:i ], 5 h. 
hvii.’.ir», H, W ,yra)Hvinrfifitv. 11. 
‘ 1 > U 
|vp;kiv, v. SW Sosjamiitcritr. 13 I. 
‘ T. ' i>. 4 
V.u'b'o'm, Julius, nSpiltelmcrli 14a 
' ll mim. Viiebmoaliitu. T. 8 io, 
l 2, ■*» 7. Somit. 0 — 12. 
o’fM'ii 5 , .Mölliilitf. 17 II. 8 0, 
' i _>, *, 7, Somit. 11 I. 
ti'i’H. ", W fyi*icbricf|flr. 17» II. T 
I j i‘. 7. 
{eln^ii. S., N Giiafsciwr. 38 I. 
Ibor, 0 10, 12-2, 0 m 
m 10-12. 
Mr ‘!i 'i ChrtUotteiiburfl, 3oari;imc = 
jln.VPlr I. 1 2. 4 0. 
vc iind), Pros. t'>eb. Mebif. 
\V iVtnobcüumcrfir. 3 1. T. 
u’i’.m, ?f., < ’ Scijbelfir. 2 Is. T. 
v w, 1 2, 1 <3. 
Auf, :>i Bumneintr. 105. II1 ■> 
h: V.„ 5 0‘,!ü- 
:i - f, ü , Samt. 91 als), l' iVcuc 
'.iivii'iuiicviiv. 5 1L 8 9;lo, 4 5. 
u.iu, liM'cil, Dr. mo<L Piiun:- 
•♦Miriiit N ^-nedrichttr. 125 (am 
Cuv.vi.ul  uuicr 2()oiJ luodjctttrtfihdi 
1J 1 !' \V SlPfiliCcrftr. 51 (au der 
Vvt iflr) T.iuüd)cutstc\lirt} 5 n. 
ffir Unbemuiellc N 
liiin.irtm. 125 Montag Mitttvoch 
i),\ Jldil 1 2. 
:cv it v>, NW starlflr. 20 U. 10 
\i 1, h s. 
h.i'ip'ni, x#'i, W ^riciMirfnlv. i’»2 
[i.. f Miuimiti.) T. 12 2. filV 7. 
lo!ill,i'( Csljstiiffccfti*. 2 t‘. U ll. 
Ü, t" ^loifiitlisilcrilr. 40 II. T. 
K Sonnt. 11- ll 
tu. >.xmi, \Y ^•to6cit]lv. 20 li.T. 
'> in * 15. 
.lümi, S\V Littdenstr. 76 T. T. 
i «; Soiutf. ;) n. öiufici- 
:M Zoi'iirioiafl Slbd. 7- Hv>. .mimf 
Cu’ii nihiiiicntr. 45. 12 1. 
i! , \V ^ncdrichstr. od ll. 12 
. j. i i;v.,. 
-:'!ial o, SM'ommanhaitlrnflc. 40. 
.Ii J. I1 , -(i. Sonut. 10 -11. 
’v JniK V., N SchönhanscrAttee 
II 7. - «t, 4V.- <!. 
.n’tii' .\‘i, N ^ricdrichilr. 1M1 b. 
- m 7. 
'vi (’», 0 ^muffuitcv ?(fsvc001. 
.s In, l- 0. 
■l‘"h i' :"(. W Poi^damerstr. 40 
I 7 2 J. 
[iWi v, \v Wööouftr. 5 L T. 
/- I 
' NW Xovots)ec»(tr. M ßcflc«* 
1 i1 Uuiiialljoifl, .‘J- 4. 
C., \Y Pojodamttstr.1.»!. 
s 1". I 0. Poüktiuik NW 
Li >Vu."v. i;:{. 12 l. Somit. 
L- 
W SchkNstr. 18 I. T. 
" 1 '> ^cu'itastö 10-12. 
\~A' h;, N (JOaufffcstr. :t5T. T. 
lu- l o Sonnt. 8 10. 
u'’“i. S, r Mmichr. 16 Is. T. 
S- 2,5 W«. Somit, ü- 11. 
i'hl), _ c Breiiestr. 10 I. T. 
Somit. ll. 
:s, sw .i.mlnerftr. 07 
311 i'u StiOvlmitv. T. (früher 
-‘-'M’t, i:U.| 0 jOV-, 4«/a“ 7. 
”v/ Tmuicut. 4*/.,—«. Sonnt. 
1,1 j Vrmainiiiit N Gr. Hain- 
M"' ls 10 T. 12"..- 2 f. Ptiv. 
.! mti' - 1 > 
4 !. 
>! o. 'Vuv*., \y Withrlm- 
Ti l 
U'Tl 
\ CiaiiiciilMii‘flc;-i(v. 05 II. 
t'l «"»«. jiittft, XO ßjv. ,yraitf 
11,4 tViiDhtitcii. 
V,1, 11 1 w. (ihailottciUMtin, 
■ iin m ^ » 
n"1'um' -XN"V 'Ü!-:Vl0at'it 110 
[' i'NW  LHloiui.1i.' für. v T. 
U J2. 
Piorkowski. M., SO Ncichcnbergei- 
«r. 11. 12 I. T. S 0*/.,, 4-5-/». 
Posncr, C.. Pros.. N w SdjiffNncr 
frauu« 0.7. T. Svccclift. 2-4. Somit. 
11—12, M»«k. h. Doimcrot. 0- 7. 
Poliktimk Ui,V-12$'2. 
,si., SO slöpcmtfcrftr. 105. 10<j. 
T. 8- 0,4-5. 
Meute!, SW 0)iOB6ceicin*tr. 781. T. 
8 0, 4 5. 
ifiidilcr, Paus. (' Mnn^sir. 4. T. h- 0, 
12- 2. 4—0. Somit. 0 -11. 
- P. ft., SW ß-iiv-indjitr. 212 II. T. 
H-0, 4—0. 
Jiofrulhaf, 0., W Potvba:itciflr. 121 g. 
T. 8 0, 1-5. 
Notlu'child, Vllfr., W Lützowsir. 84a I. 
T. 8- 0, 1 -2, 1-0. 
Saatfeld. (£*., NW Mioiipriitic» Ufcv4. 
T. - 8‘/n. :wy- :>. 
Sdiaycr, Ä.. t)r. uu-d., honwop. 
SW MdiiifliimDciitr. 27 I. T. 0—1, 
4 7. Poliklinik N Dvauicv.buv(\ef- 
Üv. 55. Mont.. Mittlv., Sounäbd. 
7 8 Abdö. 
Sdicithcl, M., NW ,yrict>richslr. 151II. 
T. 12- 2, 0 -7. 
Sdiiftan, O., NW Melailchthoustr. 10 
T. h -10, 4 0. 
Schreiber, M., SW Ziiiiinerslr. 10 H. 
12-2, 5 «Vs. 
Schfuicmnim,^.,< 'Sendelslr.0.5'/L- 7,/... 
Schwerin, Paul, S Oniiileiistr. 14011. 
8 0, 12 2, 4-0» ,. 
Schiuniciic-fi, NW Dorotheeii- 
ilv. 82 II. T. H -K). 5-0. 
Simmcl, (5., S ^nnzcnsll. 50 II. 10 
Itd 2, 7. Somit. 10- 12, 2- 1. 
Spciliuo, Puzl, W CWerftr. 02a. 
0-10',.,. U- 0. -Somit 10-12. 
Spiegel, L)., 0 Vltviaiihcriu'. 2-t II. T. 
0 11, 2 4l'j -0. 
Voini. H.. W Biilvwi'lr. 21.1 - 2,0 - 7. 
'Scrlini, Martin, N ftiicorichftv lis 
II. T. 0—10, 4 -0. Somit. 10—12. 
i&uichmici-. (£., AY Lülowstr. Ü41T.T. 
8 10, 1-5. 
'Seiitud), M., W Mosiieiistr. 0 II. T. 
8 0, 2 -5. Somit. 11 -12. 
Scrlei, £\, <>' Viitihvl'cuicu'lr. f>8 I 
(am VdcvaithrrsPinyi. i2'/.:- 2,5 7, 
auf;. Millw. PoIitli»;is" (J 5(lic 
SriiöiUiauicu'tr. «.0 I. o -11. 
5i1oifiMo,.v. W Sriji’Uni^itr.^. T 8 10, 
4 0. Somit. 8 0. 
*So:i)e, (»., SW Vuihctiitr. 73 II. T. 
8 10, l 2, 4 5. 
.{n.lmrind, O., W 'jieteiistl. 2.i pt. I. 
12 2, 1 -0. 
p»U‘Vert, NW ftrirtuidjitr. 00 I. T. 
10'., 12, 5^-7. 
h) für Hanllcidrn. 
?lMcr, (?., NO (»r. ^vaiiffuvtentr. 07 
12—2',o. 5 7. Somit. 0 12. 
Äpotant, 'H., NW Ainrim. 15. II. T. 
8 0, 1 5. 
Stviitjeiiii. Nlfr, N Vrmuicnstr. 104 I. 
T. 8 10, 4 5. 
Aeticciid, Oi., Piof., NW Mitteti'tr. 22 
II. T. (o. 1. A?ul NW Hiiidmiri- 
itr. t.) 4 5. 
Benttinühoven. L'.,Prof. NW Ihnrm- 
sir. 10. I. T. 12- 2. 
Beiqer.H., W Vciinineifti Kill. 0 -10, 
12 2, 5 V«. Tonnt. 10 -11. 
-ticrliiicr, P., XV VuCoiuur. 10 s. T. 
8 10, 4-5. 
Blaschto. %, N A-riebiidjtir. litt U. T. 
4 5, aus;.Mittiv., KlimtSOBlücken- 
ftc. IX T. 11-12. 
Bloch, S iUcuc dlofjfü-. 22 I. 8-0, 
12 -2, 5 0. 
söoerf, A., NW Pviümnlterftr. 15 I. 
(o. d. 2l)wmitr.) 11 -1, 4—7, f. 
,uam‘iimit(il. 11 -1, 0 -7, 
Voltn, 9u, SW AnhaUilr. 01. 10—12, 
4 0. Poliklinik NW Havelberlici- 
Itr. 38. 1—2. 
Borcher^, W., W PotSiuimcu'lr. 40. 
10 1,1 0. Somit. 10 1. Speciell 
WcbanMmifl 1. fnichec ti)vOilitifd)cr 
Injektion  (tilf.fi tu*., Inni. Sdi.) ^uc 
Uiiterönidiuist . heo Änobrnchö öw 
(ri'ftaiifmuL 2. fiifdicr flouoirfi. Ru¬ 
fest. im allcivtfteu Bestirnt o)cv bei 
Verdacht, zur Nadikallieilmi^ :i (knt- 
von Hatttücschwülslcn,Warzen 
n*. dnrd) eigenes schmerzloses clcftro- 
lytischos ^fvistftuu. 
Brulriiü. C., Äissenschaftl. Vfifift. a. d. 
Umueri.MlhtU f. Typlnliü. W Pots- 
damerftr. 132 II. T. 8 0, 1 5, 
Somit. 0- 10. 
Buschle.A., Priv. Docent a.b. Uilivcrs., 
XV Molirenltr. 01 II. T. 8 -0, l- 5, 
Somit. 10 11. 
Bnzzi, F., W BoKllr. 15. 2-1. 
Col)», Piicfavidjitv*. 208121,* 2.5- (X 
(5ohu (ifntriii, V., NO 'Jieiic -Uöiiifi« 
Itr. -18 I. T. 8- 10, :? 5. 
(fmeiueif, 9?., W Möniciftr. 4 pt. 
Taltlwardt, Ä., N W ^-ncdi ichstr. 15111. 
11 2% u 7. 
i£djteniiei)Cf,D.,NNY ^»isciiiti 14 TI.T. 
8 0, 12-VV 4 - 7. 
Cttenbtrg, W?.. W .slönifliii Wiiflitihv 
ilr. 24 II. T. 4 5 mift. Zieitfrnfi. 
Eniährmi^' 11. Circnlatioiisstörmig. 
— 149 — 
JyeilchciircJd, I., 1' Möiii^ür. 34 30 II. 
8 0. 12 3, 5 7. 
Mischet, V., S Priiijcniii. 52 II. T. 
0 11. 4 0. 
Franzcii, M., W Vinfi’ti. 20 I.T. 12—1, 
1 G. 
Isu’I*e. Ätsifl. a. d. llniueu. .tiliuif 
f. StiVhilv?, SW Wu'Vficr'tr. 7k H. 
(a. Donhosf - Play). 8 -0, 4 - 0. 
'Somit. 10 11. 
«yremid,P., (* .vuiticfriicrWiartt 1 Tf.T. 
8 0, 12 2. 5-7, Somit. 12-1. 
iyriedlärit>er. Marlii', N (sham'sec 
iir. 10 II. T. 0 1,4 0. 
oJefuTt, (5., SW UimVmtr. 7 II. T. 
8- !», 1 2l,, 4- 5, Somit. 0 11. 
(tcrou.Al.,W iVunicritr. C3 «‘5T. h 0, 
1 5, Somit.0 -10. Polulimt SW 
Jofivitcifir. 55 I. P» 2U,. 
OJifutltiimii, L'., XV ^ncdrid)Nr. 100 II. 
_ 8 10. 5 7. 
ASamicmatiit, C., XV MtirrSijicjiHr. 1701. 
T. 8 tn, 4 i\. 
•vamvifli, ti:., Samt. R.11I), NW cteidic 
tavK' Ufer 3 I. T. bl j 12, l1.. 0. 
-veiliwrii. .Uail, W /yrichiditii. <;'7. T. 
^ 12 -3. 5 7. 
-Vcld, 'Kar, C :Hoi\'iitl)alvrilr, 25 T. 
2—1. 
Heller, . N 27. 11-12' .. 
Herbst. M., S Btiidicuir. 57 I. h -10, 
4 - 0. 
.ftcM’cld, E., S Atoiiimani'iiiilvm'tr. IST. 
T. 8 10, | G. 
Heiniialiil, ?>., SW ^eniialoiiuMin*. 7. 
4 0. P Nidimf SW ;ioiicncim\ .V-. 
IV2 21 j. 
.Vetimaiut, H, W .yiauxiittidicui. U. 12. 
II. T. 12 .1 
.yoffmamt, X?, Saiül.jliotft.SXX’ rcmxcl 
hofer Ufer 18 II. T. 8 0, 1 5. 
Holicnmv. yt„ XV 131. T. 
11-1, 5-8. 
•Wirit, t.1., S 'Jlmtcniir. 1 I.T 8-10, 
4—5. 
Hiilb, P.. Stab‘5ar^t a. D., NW 
PeiU’kraciitv. 20 I. s'^ -12''... 
Iacol'iolrn, ^iilr.iv, <' Spüteliuiiüt 14« 
11. (liiiiii. :i«iedernialli!i ). T. 8 10, 
1- 2, 5 7, Somit. 0 12. 
3accM), S., ti Cniiuein'tf. 02 1.11 2, 
5 7. 
oimiieiivafjv, ?)L. XV PoU-dameritc. IlOu 
II. T. 8- 10, -> 0. 
Csoicpli, M., \V Potodamcvitv. 31a I. 
T. 4- 0. 
Tmcivk, -v.. XV ^ucMixt)'$v. 171 II. T. 
12 3, 0-7. 
— Mitd., XY ^ütburiiilv. 102. 103. 
7.4", 0. 
stnliichrr, S., N Clsaneuir. 38, T. 
Craitieitü. iljor,!) -10.12 -2,0-8'.,.. 
Atomi, yirtl]., (fljsliloitenDmi), Io-ichirnö- 
thaleistr. 1. j 2, 4 -0. * 
MciM, X'., XV Fuedtichstl. ICO T. 11- 2 
5 -7. 
— Martin. XV PotSddtiiciitr. 24 II. T. 
10 -2. 5- 7. 
Atöl’iicr, Heinlich, Pros., Äeh. Mehic. 
?)latl), \V Mrt^bcüuuxcrftr. 3 I. T. 
0 11 11. Dienst.. Donnerst, und 
Soittmb. o.uri) 4—5, Somit. 10 -11. 
itocfrin’r, A., (J Setjbclttr. 2 II. T. 
8 -10, 1-2, 4- 0. 
Koller, ?., W Chaclottenstr. 31 I. 
8-10, 4-6. 
ihilp«, iyriti, Nr Vrnmienftr. 105. 
11V2- i1!». r» oi'o. 
Lasier. k\, C älleiaudi‘eftr.42 L 0- 12, 
3-0. 
Üaffav, t'.. Puof., XXV xUulflr. 10. T. 
2—1. oUiutf 0 1. 
titbcvmmm, N., W Jyricbrid)ilr. 02 
(Ecke fii'Oitciiitv.). T.12»/a * 2, «*/a 7, 
Tonnt. 0 -11. PvliUutil tlhafivvc. 
flr. 2f. 0-11. 
Lchnch, A , <' An der Siadtbahn 211. 
0-12, 3-0. 
Voll, A., 1/ MioinitOalerftr. 40 II. T. 
11-2, 0-8. Somit. 11-3. 
Mer, E., Piof., Direct. d. Klinik f. 
syphil. .Unnilfi. a. d. ISfjaritu u. 
d. Uuini'rsttateVoIidiuif f. Hant- 
lrankl).. XV üiitjoiu Ufer 11 1 T. 
2 ~;j. 
Lcvin. E.. SO Brückeusir. 12 II. T. 
8-10. 4-0. 
Vctvi«, iiltthur, SW Lindem'tr. 78 I. 
T. 8-0, 1-0, Somit. 0 11 auner- 
dem DomicxC-t. 7- 8*/j. altinit 
N £mitie»biirflvrftr. In. 12—1*5 O1^. 
LewÜt. Ä., XV kZücdridM. 581L 12- 2, 
1-ü1',. 
X’ilivitlhnl, I, S Alommandöutc'itir. 40. 
T. 12-2. 4'/u-". Somit. 10-11. 
-- &, NU Gr. ^faiilhirtcijtr. 107 II. 
T. 8 - 0, 5 7, Somit. 9 -11. 
Loiiesoii, 01, 0 Frankfurter Alice 00 
I. T. 8- 10, 1 0. 
Löt'insohn. NXV iyiiedrid;ftr. 152 
II. 10-2,5 7. 
Äiöiueiistciii, M., XV Potodaineisir. 40. 
IL T. 8-0, 2 4. 
Manaffe, ö, NW Dorothcenstr. 83. 
flcftcnübcr b. ISeiitralhotcl, 3- i. 
Mai)fr, Th., XV Sdjillftr. 18 I. T. 
8 0, 4- 0, feiert«*. 10 12. 
Meifjtier, P., W .it iirfiiiftciiitr. bl I. 
T. 0-10, 4 st»:.. 
Jterzte. 
:(ku XI* 
Merzbad), M., N Channcesir. 35 I. T. 
8- 10, 4 0, Sonnt. 8- 10. 
Meiier, Ab, XV Potobamcifir. 25 II, 
T. 8 -10, 4-5. 
- Hnqo, (/ :Hoiems;nfvdtr. 2 II. 
8 12- -2, o 7. 
- . W Polvbanicr'ir. 03 I. 8 - 0, 
4 5. 
Mci)ei1)arbt, S., C Mim^itr. 18 II. T. 
biv 8^, 12—2. 5- <»',2 Somit.0- 11 
Moljr, :)iid)., <' tirvileitr. 10 1. T. 
12l-j~2, 5 7, Somit. 10 -11. 
Mütter, WcorJi SW ^immcnir. 0 
II. an der Silhclmiir. T. <früher 
^eil»\islciur. 1.34.) 0 10'... A11, bis 
7, Mont. 11. Doiiiit’nt. 41/s—8, 
Somit. 10 -11Prionttliiiit N Oii. 
vombiihifiitr. 18. 10. T. 12JV 2 f. 
Pud. Patienten. 
- .v>cinr.,W Pot^bumvriir.l 15.IL 1- 3. 
Ceitieichcr. N Cimuettburgcrui\ 71 
pt. T. 4 - 5. 
Paltu, Cv., Samt. !)uUfi, NO Nr. ivuntt 
finlcp'tr. 70 11. 0 11, 4 0 fiir 
AUxtTcutmtUiL'. U 1 11. l£f)ixrlottcubfi 
C'holmamiiiv. 30. 2 4. 
Pnlmqrvu. 'S., NW 3Ut Ä’ioalnt 110 
11.8 10.4-7. 
Peilen, E., Sanit.Naib, 1' f)ic»e Srium 
hiui'eiitr. 10. II. T. h 11,1 5l/:. 
Pielide, £>, NXV 'SHyimdcrili. tf I. 
5 7. Somit. 11 12. 
Piiihtt, p}, W Poivdameiftr. 130. T. 
8-0, i—5, Somit. 1 2 
PhWv, S, (' Aiol;er Steimucii 3 I. 
12 -I 5. 
Ploiiili, Äruno, W Miißbcbunjcnü. 5. 
T. 4 0. 
.'Kiditer. Paul, (' Mnnziti. 4 T. 8 0, 
12 2, 4 0, SoiuU. 0 11. 
Jiitteibmib, 2\, SW iynedridtfir. 228 
12 -3, 5 7. 
aiviviibcifl, Ioi., (J Aleiandeisir. 02 I. 
T. 8 10, 1 .Vm. 
.^ofeiitßaf, O., W Potobamciilr. 121g. 
T. h 0, t 5. 
Saatfeld, E.. NWAtioiipriir^cii Ufer 1. 
T. 8Vj, 3* * 5. Aml'iilatoiimn N 
Wimutcmtr. 102. 0J/o 11. 
Sdiiuuu, VI, Dr. iti(‘(|.”iiomoeoi». Ar;t, 
sW AivmatwöucnU'. 27 I. T. 0 1, 
4 7. Poliklinik N C'inau'iibiuqer 
ftr. -5-5. Mont.. Mittiv. Souuabb. 
7 S Vll'bvX 
Sdiifteii, r., NW Mclrtud)t()om'tc. 10 
T. 8 -10, 4-0. 
Schm'dt. P.. Sflitit. iltnt, C&. SUb^ 
ni V a. D., W Bnlowitr. 27 I. 
10 11,5 7. 
Sdireibei, M, SW ^immevfir. 10 U. 
12 2, 5 0".. 
Schnlve, (itich,"S Cmiticiifiv. 115.110. 
10-121'., 1". -0»/.. 
Schnlze-Peiben, H.. Stabsarzt a. D, 
W Maiiemr 15. II 3. 
Sdniiiemami, A., U Scijöelftr. 0 5' 
bis 7vj. 
Sicrtfjeim” M. XV Potäbiinurftr. 80 a 
pt. T. 0 10, 5 -0. 
Simmcl, (£.. S Piiu,\euüv. 50 K 
10-2, 5-7. Somit. 10 12. 2 4. 
-Spielt, C.. 0 Wlcvrtitbxiitv. 23 II. 
T. 0- 11, 2-3, 
Bonn, H., XV Bnlvwnr.2 1.1 2, 0 -7. 
Werfer, T., (,* ^andobergeiftr. 58 I. 
tarn Äleranber Plab). 12'/2 -2,5-7, 
auf;. Mittm. Polillimk 1' Vfttc Sdjön- 
fmitferftr. 00 I. 0 11. 
LZetil, Ä.. SW Puttfamcritv. 10 pt. 
8 10, 4 -0. 
’Sord), A., Sstuit. Natli, S Alcx- 
andrinenstr. 37 II. 8-10, 3-0. 
i) für Hypnose tt. Sunncftiu». 
Aromolui, 0., SXV Giof;beercm'tr. 70 
pt. T. 8 0,4-5. 
Ohosimami, XV iUolIeiiboiffir. 28 pt 
T. 11 1. 
.ySittdisaff, V-, X\r X’iiyon'iiv. 85a I. 
T. 4—5. 
Placzet, S, XV Wichmann'tr. 0 II. 
T. 0 -10, 4-5. 
Sdjfefuiger, Adolf. SW Bu'selftr. 101. 
11 1, 5 
k) für Innere Krankticiten. 
'tied)er, 'S., C tiiüenilr. 71 11. T. 8- 0. 
Beerwald, 5V., W Maaüeiiftr. 23. 8 0. 
4 0. 
Brandenbiiui, ST., XV Sigisinnnd; 
itr. 0. 3 1. 
Brieger, X*., Pros.. C'jcl). Medic. diath, 
NW Binde,! Allee 31. T. 2-3. 
BnrOarl.H.. Stabsarzt. NW Vllbved)t 
ltr. 17. 3 4. 
,yranke. Niifiav. W Shitfiv. 30 Is. 3 4. 
iymiOel, St., W 2)u‘itc Siitterfelbifir. 24. 
T. 0 -10. 4 -5. 
(yn't|baii, Th., XV Bur^grafenftr. 11.T. 
8 -0, 4 5>V 
Oh’aeniier, Wilhelm, v. 1. Apnl XV 
Pöt^bameritv. 108. T. 1 -2, 4 5. 
-vmdifeld. Jclir. Piiu. Doeciit, W 
Ma^bebiiioeifn.21 II. T. 0 10,4 5. 
Hiisdilaft, 'Silln, W Mmfiitftem'tr. 
lOtU. (2vl. IX. 0787.) 8-0, 4 5. 
Poliklinik NW Brücken Allee 14. 
(M II. 2011.) 1-2. 
Zacoluol)ik. Paul, W., Miiafjenf r. 2» 
pt. T. 5 0. 
SiUiiisBurfler, P, SW Charlottenflr. 
12. T. 8 0. 4 5. 
tilcmverer, {»., Pros., NXV Noou- 
ftrafje 1. [. T. 3—5. 
Mohn, .£•>., W Pou-bamcrfir. 07 II. X 
8 0, 4—5. 
X'cu, :li., Cb. Stabsarzt, SW Plai: 
Ufn 15 II. 4-5. 
Viltcn, M, Piof., W X'iiyoio Platz <*.. 
T. 1 5. 
Lolrn'tein, 2b, S :)iiileifn. 0. 15. 
12-1J|„.,0 8. 
Mciibcliohn, Martin, Uniucifit. Pros. 
Arzt f. imieic Uiaufheneu, NW y?en» 
'lädt. Atadjitr. 0 II. T. h 0, 1—5. 
Menfe, W ^t‘ii:$crfclMfir. 23. I. 
T. 8 0, 1 5. Politlinik XV Stoß» 
litscifir. ii). 1 2. 
Midmch*, M, Cb. ?lr;t a. d. Ak^l. 
<lbaüt:v, Priv. Docent, NW 
Uutcibrtumfti. 7. T. 1—5. 
:>cicolnicr, VI., P:o'., W Wiiittvfir. 20 
jit. T. 1. Polifiimt N Mullcu 
itr. ISO. Codiern. 11 12. 
:Hvtivci.<, :K., Pvot, XV yictici&ccr* 
ftr. 21. I. T. 5 0. 
'Hidilev, AI., '^e.v Pliijür., N Brmtnen^ 
nr. 102 II. 8 10, 3 5. 
Mief;, X*. P, Pros, XV loueiuienftr. 
14 11. T. 1 5. 
diobituli, S., W Aimfmficm'tv. 110pt. 
■Jloiin, \x, Pnv. Docent, SW, Köch¬ 
in. il. II. T. 1 5. 
Schulzeit, itiv, Stab:*ai3l, SW Wi(= 
iri)mcruv. 3 (s. t 5. 
Stiidcluuimi, il., .vofiaif), W Atleifi* 
fnar.c 31. T. 4 5. 
Shmifi, -v., Priv. Doc. NW Vtleiaubvr^ 
Ufci 1 II. T. 3 4. 
'iii'l)iemei)er, H., W AhivYnfieintv. 80. 
I. 4 0. 
Weber, -v„ (sbaisotteitba.. Mrolmniniv. 
."»0 II. T. Mont, Milhu., Domteift., 
Sonnabd. 4lj 0. 
Wolff, M, Piof, Web. Medic. Wall), 
Duector d. Alql. Polikl. f. XOiN^eu. 
lridcmSe, W Poivbaiiientf. 131a. Ii. 
T. VI. 2712. 8 10. 5 0. 
,{imt,Vi',N W X'nnen Play 111.T. 1 5. 
;iucl’,cr, W, W Potsbammtr. 130. T. 
8 0, lJj -5‘j. Poliklinik N 3o 
14. 15. N 12. 
.jnliker, E., I^el, Medic. Natb, XV 
Zasancichr. 01 il. T. i'/j <». 
I) fiir SUHäcrfvantlicilc«. 
Abraham, P., W X'mijeiftr. 48. T. 
8"2-0>,,., 4lj 5".. 
Aniljiim, 0)., "\V Wlcditfchfn. 45. T. 
8-10. 4'--. 0. 
BaiViu'fii, Vl., a. 0. Piof., XV Pols- 
iiamciilr. 5. I. T. 8-0, 1 5. 
Sanidi, (J .Unricftr. 1 Il.T. 0—10, 
4— 5. 
ik'itMv, B.. XV Taiieiizicusir. 10. T. 
4 V2—51/'- Mont., Mittiv., Freit. 
3-4. 
Berliner, A., XV Audbbuigerflr. 80 I. 
8-0'/,., 3-4. 
Bernhard, X?., <; Scntmeiftciitr. 9 II. 
T. 8- 10, -i - 5. 
Bicfalvki, 41'.. S tÄneifenaiistr. 55 I. T. 
8-0, 1 5. 
Bramt, X'., N IShauffeeftr. 102 I. T. 
0- 10, 1-5. 
‘tiiocfmamt. H., 0 Frankfurter Allee 
l'X> 11. 8-0, 1 2. 
Biittcimilch, 26., N Babflr. 17 II. T. 
8 10, 5 0. 
Caisel. I.. N Jyitcbiichftr. 110 II. T. 
8 0, 4 5. 
Cobn, Heun., N Danzigeutr. bl. I. T. 
8 10, 4 5. 
Msti, W Muitv. 12.T. 8 10,4 -0. 
Mid)., SW .Ubnii^rayerfir. 53 T. 
8 ou... 5 0. 
Ebicnhans, S., Sanir. ilialsi, NXXr 
Jloom'ti'. 10. 8 !». 4 5. 
(Sitflel, (s. S., SO Sfaliyeutr. 44 I. T. 
H-0, \ 5. 
«3uiteh‘teiii. H.. Puv. Doc., XV Magbe- 
biirnerilv. 22 1. T. 1 5. 
Ulöfflcs, 2t).. Samt. iltolli, XV Molj» 
nr. 1. T. 8 0, 4 5. 
Wnmboum, O Pettr^lnnaeiitr. 10 
J. T. h 0, 4 5. 
Hancheconie. O.. W (Sombivreiir. 11 
II. 8 0, I 5, Mitiw. 8 0. Poli¬ 
klinik XV Barbaioitaitr 74. 
Häuser,C., NW Binden Vlllcc30 I. T. 
1 5. 
vemiiev, E. S Dreodeneisir. 73 IL 
T. 8- 0, I 5. 
Herzber>i. Ph., Sanit. Naih, XV Bon 
der Heiibtftr. 0 pt. T. 8 0, 5-0 
Dornten! 11 Sonnt. 8 0. 
Henbner, C., Ptof., Hell. Mcbir. diath, 
NWMunuuuiJ.cn  Ute** 12 I. T. 3 -4. 
Hir'di, 'S.. N Schonhanfei Allee 188 11". 
T. 8 10, 1'.. 0. 
•Vivfchel. B. W ^livbvirii jt'ilfjclmflr. 
10 p1. T. 8 iv, i\> 5l j. 
•vfibeiicr, a> , ('U'li. Sanil. .k)intf;, S 
VUcranörinüiftr. R). 11.8 0, 5 -0. 
oslpbsl, V(.. W Potsdamerstr. 8t K 
T. 8 5- 0. 
m\m. XV ^oiitfetfeldtfir. 22 pt 
T. 8 0, 4- 5.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.