Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

II. Thcil 
Aerzte. 
— 148 — 
Aerzte. 
Bchm, C., NW Lnisen^Platz 0 I. T, 
8- v, 3 -5. 
Stande, F., «oitit. JHdfi, (’ Stralaner 
ftr. 50 1L T. 8 -10, 3 - 5. 
Blnmbera, M., W Pvisdamerslr. 115 
I. T 
Blumreich, Ludw., NW ^ni)cn|tr. 1711 
T 5 V-» —f)1, '. 
Bodeusiein, O., W Polsdamerftr. 23 a I 
T. 12 1,4-5. 
Bokelrnann, W., W ^üpotviir. 43JT. 
1 2'.. 
Ball. Fr., W PolSdamerftr. 112b 
T. 5—0. 
Volle. Carl. 9tW 91U Moabil 99 bis 
103 pt, T. «-8 Nachm. 
Arelnu, H., N üSciBenburflcritv. 671 
T/fl-10, 4 -5. 
Vrö'e, P.. W Magdebur^eritr. .*13 pt. 
3 5. Polikl. it. LUinik S Crame 
ftr. 131. T. IVa. 0t>41. 11 12. 
Buck, R., W Wütenderg-Plai.- 4 
4- 5. 
Bunge, £., C Neue Girihiünw 26IT. 
T. 8—9V«, 4—5. Sonnt, 8 9. 
3)uttmaiui,*^., W ^olpftr.2.3I. T.8bis 
10, BVs-D. 
Gramm, Guft., SO ctöpenirferfir. 1 I 
T. 8-9, 4-5. 
Czempin, 51., W Mouistiu 9(ufiintnilf 
12. T. tt 5. Poliklinik NW Karlstr 
25. T. 12 -2. 
Dnhrsien, A., Dr. mod., Pros., NX\ 
iidTinslftv. 35. Tel. 31. 1(>2L 2—3 
PrivattlinikNWSchlisbanerdamm 31 
Tel. UL 1280. 10-11. 
Düveliuö, I-. NW Vtfifmiir. 52. T. 
U-U. 4-5. 
tflfon, £., W L/ntzowfir. 83 I. T 81, 
m 10, 4 -5. 
EvenS. B., NO JMcue Mßiiiflitr. 42 II. 
8-10, 2-5. 
Falk. L, NW Siestinnndshof 15 T. 11 
27D0. 2 -3. Poliklinik X Antlamer 
fh\ :ö. T ]JI. 1022. 4 r,. 
Faabciibcr,.(\, Pros., SW Mömßüiii^cr 
ftr. 40i\ «f'V 5. 
Flaischlen.N.. SW Tempelbofer Hier 1 
1.1 r.t.v 5. 
{rraitf, jl., W &Mne»&m< Plat- 3 pt 
T. 8--0,4-5. 
Frenvel-Beyme. 6)., W Fiiefnicf) Wil 
bclmftr. 13 II. T. 9-11. 
Freudenberfl. 6., SO Croiiicitftr. 371 
T. 8- 9. 4-5. DomictvMti .''--4. 
Frennd,B.,W (Llscholzflr. 12 i»t.10 11 
3-4. 
Fronzifl, Ä., X Invalidensu'. 20 JI. X 
8-10, 4—5. 
Fürst. L., Samt. Rath. W Alcitfifir. 17 pt 
T. 8-9, 4-5. 
Gebhard, C.. Pros.. NW >ilopstock- 
ftr. 4 JI. T (v. 1. Slpril All Monbil 
110.) 2-8. 
Giersfeiifrcm, (?., N ilknioiirrfir. 26 I 
T. 2 -4/ 
Glaser, A., W Attgöt'nrgcrm. 7!*». 74 I 
T 8— 9, 4— 5. 
Gloeüner, H., W Siqismnndür. 8. T. 
3 -5. 
Goldschmidt, M., NW Onosir. 1 I. T. 
Ö—10, 4-5. 
Gottschalk, S., Docent, W Potsdamer 
ftr. 100. X 0-10, 4-5. Mlimt W 
Moystr. 18. 
Grosie, Mtirt, W (>>li‘Mh‘d?iir. 40 pt. 
T. 5. 
Wiificroiv, ?(., Pros., Wcfi. Medir. Rath 
NW Noonnr. 4 II. T. 12 1. 
Hadra, S., W ^cipziqcrflr. 1(K) IT. T. 
51/-- (V.u (rPimL 6-9. .Ulimf u. 
Poliklinik 0 Markutzstr. 1. T. 1-2. 
Somit. 10 Uhr, v. 15. Mai ob 
Wohnung 11. Klinik SW Moiiig- 
aratzerstr. 4*5«, Poliklinik ?.Vnr!ui« 
ftr. 1. 1-2 f«r Private. 
Herzberq, S., W Potödawnitr. IM II. 
X 8-9. 4-6. 
Hildebrand, M., 80 SK'i^rjiFu’riKiftr. 
182 I. T. H-10. 4-5. 
Holland, H.» NW ^lopstockstr. 9 T. lv. 
1.April W ZvachiiriL-lhalmir.22.2’X) 
8 -10«/2, 4-0. 
Holz. S., SO ^rvc-hfizcrfh; 35 I. T 
8-10, 4-0. 
3(i<lK M.. Geh. Sanil. Nalh, W 
Molircnstr. 29. W XI. T. 1-2. 
Kauffinann, H., N ß-ricbridiur. 105b 
11 T. 8-9, y~5. 
Mriler, Arnold, B yiittcrfiv. 11 L T. 
H-u1/-. 4v.2-(;. 
Keller, l!,, W PoK-dnnirrfir. 123b I. T. 
8- 5. 
ilitorr, R-, W Friedrich Wiss,e!mitr. 10. 
T. 11—12. SUiiril C ^'iederwallslr. 8. 
Koblanck, A., Priv. Toc., £bmtr*t 
o. d. Kgl. Univ. iT-rstitritflinif, N 
Oranrenburqerstr. 08 JI. T. LUinik 
N 9(riillcricftr. 20. 6—7. 
Äochenl'nrgek, I., Vf Murffivftviiftv, 122 
pt. T. :j --4. 
jloftmaitit, N., Gcosrh. Bad. Pros., SW 
Belle Allianeestr. 23. T.4—5. Mtinit: 
Diak.Anü. Bethesda, 0)iici(cimufir.42, 
Politl. Skaliperslr. 01. 2—ü. 
ctrantcr, A., NW Georgenftr. 47 
H. T 2-4. 
Landau, Leop., Pros., NW Sommcr- 
str. 2 1 ^ 0,1 " X*11T 
Philippstr. 
fir. 2 1 T. :iV2-5, Mtinit NW 
21. X 
Landan, TH^Wjlarlsbad 12.13 LT. 2xis 
bis 4. Poliklinik,W'Monennr.17.4—5. 
Öaitpcr, C.. N tilirtitffecfir. 12 II. T. 
9-10, 4-5. 
Laremein. Sivflfr., S 5lottOincr 
S'nmm J»9 I. T. 9-10, 4—5. 
Leliniann, !y., SW Vtnliattitr. 1011. T. 
1—2. Poliklinik N iVtiiltvruv. 179. 
9-11. 
Lcsie, L'.. W Genthinerslr. 15. T V!2-~< 
Levl), Hctiir., W Bnlorvsn'. 95 IT. T. 
S-ilVs, 4-5. 
Maclenrödl, A., NW Hindcrsinsir. 2. T. 
-4-5. Privatklinik,N C\olinimis)tr. 1U 
Mainzer. (?., NW Kronprinzen IIPer 
7 pt T. 9-10, 2V 4. 
Marcnse, Br., SO Möpntictcvstr. 124 
j. t. 8l/..~](i, 4- ny.,. 
Menzel, C.. Sanit. Ralk. W ctur 
snrstenstr. 106 II. 10—11, 5 -6. 
Michaelis, Otcorfl, W Tanenzicu 
ftr. 7t- j»t T. iV/V 5. 
Momüer, W Neue Siiileiidd 
ftr. 18 JL T. 9 -10, 4l;V • 0. Poli 
llinik St» Ztöpenickerftr. 102. 2-3 
Mittler, Wcorg I., SW Zinimm'tr. 9 
1L T. (‘Siehe uiitu Harnleidens 
Müllerheinl, Äol'ert, W Magdeburger- 
PltiD 4 1. T. 4- 5. Priv. -llinik W 
Rankenr. 31. 32. Poliklinik N 
t5f;nii)U'P!lv. 2f. 9—11. 
taflet, W., Pros., NW Xlniseiifir. 39II 
2-3. 
Nenmann, Alsred, Eflon, N Friedrich 
ftr. 113a T. 
Cbiirfj, Ä., NW Thnrmsir. 4 II. T. 
4—ö Vif* 
Odebrechl, (f., Sanit. 9ialh SW Aoiiifl 
griivvfstr. 98. pt. T. 4- 5, Sonnt 
9-10.  MlimfSPriii.tctiitt.81.  1—3 
Orthmünn, (?., N CmnirnVurgerftr. 44 
T. 91;*-10' .... 4-5. 
PstitU, Ä.. 0 Tliaernr. 47 I. T. 3—1 
Piit!iifVJlvWPot»homvritr.b(ib.'T.4--G 
Polikl., SW Lillielmstr. 105.10 11 
Neid), E., Cd. Stndsatzt a. D., \\ 
Bluinentlialftr. 3 1L 8-9, 4- 5. 
yioraon, Lllphonie, W Mohnr. 22 1 
T 8 9, 3 5. 
öiöfeler, Ä.. W svranzö''i''cliesir. 17. 11 
T. 12 3. 
flhn'nthal, N.. Eanit. Rath. Slabö 
arzt a. D-, SW ;;hmnafn. 94 111. T. 
8 -9, -1 5. 
yiiific, P.. Ecinit. Nath, SW (»»roß* 
Ln'cvvuur. 4. T. 4 -5 mtf;. Wiiitm. 
Stumpf, Mimik C Moisvr 
ftr. 181. T. 12. 
Lamier. E.. SW Säilkitflmrtr. 12 I. T 
8-9. 4 5. 
Schneser, C., N Llianffeeftr. 2 T. 8 - 9, 
4 5. 
Lchaefrer, N., W .<Unfitv?tcii?tr.l.Vipt,T. 
schanh, L., NW Ibitniiftr. 37 1. 8--10. 
Lcliaper, tl, Uv. iiuh!., homöop. Arzt. 
SW Mt>i«iflnrrt0eri/r. 27 I. T. 9 1, 
4—7. Poliklinik N Oranienburger- 
sir. 55. Mont., Milliv , Lvnnob. 
7- 8 Vll'd?. 
diöiihcimcr, H., N Lranienbnrgcr 
ftr. W T. T 3 5. 
dinier, 2h., W AUdititr.(>I. T.3 5 
Polifl.NW üU-üdcm»cl4.T. 12 -1. 
Schülein. W., Gnuil. »folJ? \V AtoiW 
bad 15 1. T. 8 10, 2 1. 
chul.v H" N SchönlMser Atlee 58 J. 
T. b -10. 1-5. 
diiincmoim, A., C Ceydelnr. 9. 
5i;.-71,. 
Schwarte, ti., Ob. Stabsarzt d. y., 
SW ftriodridiftr.220 II. T. 4'..- 5^... 
Leelifl, V(., W A'tovftl. 13 pt. 's, 8- 9, 
4- 5. PüliUiiiil (' Molienmartt 4. 
riefart, G.. W Pafsanetflr. 37a 1. T. 
9 10, 4 -5. 
5imoti6, E. iVi., W Polrdnnivi fir. 17 I. 
T. 10-12, 4-6. 
Soimer .um, L., N 9lriiflevicf(r. 25 I. 
T. 8 10, 4--U. 
Spciier, li., W X'iifcoivftr. 70 1F.T. -9, 
1^-5. 
Sperber, H., W Angöbttrgerflr. 40 L 
T 5- 0. 
Sperling, L., NW Spencrsir. 3 I. T. 
0-10; 4-5. 
Spicker. V., SO 2Vivnvrffr. 11b. I. T. 
9-10, 4 5. 
Slciseck, P., SW Aö.'nnischer Platz 4. 
3^-5. 
Stra^rmann, Panl, Priv. Dorent. 
NW »lterander llfer 1. T. 5 -6. 
Polif!. NW Xfuifcitftr. 45. 10 11. 
Taendler, F., (' Aleranlerilr. 42 II. T. 
11-12, 4 -5. 
Boael. S., SW Kommal.dantenstr. 83 
II. T. ti-9, 4-5 
Madrsmnih, (8. F., W ftn.^critr. 19 L 
0-10. 1-5. 
Wegscheiver, M., W CorneliuS- 
ftr. 4a pt T. 4-6. 
Wendeler, P., N Gsjauffccstr, 114 111. 
T. 9-10, 4 -5. Polikl. 3s Schött- 
hauser Allee 181. 2—3. 
Windetöand, R., jtgf. Punzl. Hosarzt 
W Köniagrätzerstr. 681. 9—10, 1—6 
nttfeec Äiklni., Somit. 9—10. 
Äitte, E.. SO Äppcitirfcritr. 23 a /. 2-3. 
Sittkoroc’ky, ti., W Wintcrscldtstr.321. 
T. 4 -5'/». Sonnt. 9—10. Poliklinik 
W OHiltffir. 27. 9—10. 
Wolst. iliriuio, A'fis:. Arzt a. d. Frauen- 
Poliklinik d. CiinrUv, NW ILliarile 
fir. 9. 5- (>. 
Zander. L.. SW Markgrafenftr. 10311. 
T8- \)% 4-5-». 
Zepler. G., N Friedrichnr. 127 III T. 
3-4. 
Zondel, 9Jt\, (' Mürrzsrr. 25 I.T.o-6. 
d.) fitV Gemüths' ri. Gristetz- 
frmiTlictken. 
Benda. Tti., W Törnberqi'tr. 1. T. 
Bra!ck, M., N Craiiicnfniracrftr. 87. 
JL T. 9 -10, 4 -5. 
Edel, ,u.. Sän. Nalh, Cliarlottenburg, 
Bcrlinerilr. 17 1. T. 11 -1. 4 -5. 
- M.. xSJiiirlvttcnburfl, Berlinersir. 22l> 
T. (il?nvl. 30. 11- 2, 4 -5. 
Enlenbn^. A., ticti. Medic. Rath 
Prcif.,\Vyid]tfiiHciiiAUcc3pt.T.3- 4 
0)at:el, ft, W Königin Angnitaftr. 48 
^nitnnuin, M.. Sanil. MIntfi, N'W Alt 
'.Woatnt 131 I. 5 0. 
volli), Jy./ Pros., (V.cs). Medic. Slots) 
NW Alexander User 7 1. T. 4- 5 
sliifjrr SourtWst. 
Moppen, Mar, Pros., NW Ptav vor 
dein tinten Thor 3. 3 -4. 
ih'im, £>., W Markstrasenftr. (>(), T. 4 5. 
X'eppmantt, A.. Sanit. äinlh, Äst! 
äU-j. PHtinc.. NW zr.oilplklizell 
liier 23 1L T. 8'^ -9% 4 - 5. 
Vcuiiiftciu, ÜB., Sdü'ncberg, Houptftv 
17 19. T. 4-5. Sonn). 12—1. 
Lnbowöti, Mas, W Lüyowstr. !8 II 
T. 9 10, 4 5. 
Mendel, E.. Pros., NW Schisibauer 
dämm 18 pt. 10-11. 
Möller. Paul, C C^r. Pniftdciitviutr. 8 J 
T. 4-0. 
Oliven. A., NW Alexander User 1 I. T. 
9 10, 3-4. 
Boflt, Öokar. W Magdebnr.zersir. 10 
6 7 Mm. Potlkiinif Dienst. 
Donnerst., Sonnabd. 2- Wm. 
o) für HttflifrauHicitc». 
Apolant, H„ NW Miulstr. 15 If. T. 
H 4 5. 
iMslfd}ko,A..NFrici»viriiitv. 13HI.T.4 i» 
Horcher?, W., W Pivfrdomcritv. 4(1, 
10—1, 4 -(i Sonnt. 10 -1. Speciell 
Schmerzlose (!) (Siütermuifl abnormer 
2U'!|slariiitij ditrdi litv/trohifc. 
Frennd, P.. C Hadtidivr Markt 1 II 
T. S--9. 12 2, 5 -7. Soi.nt. 12 - 1. 
Wert, li, SW VimViiftr.7 JI. T. 8- -U. 
1- 2'/4. 1 5. Sonnt. 9 -11. 
Hcilbmu Mcirt, W Friedridiur. C7. T. 
12-3,5 7. 
Jiaae, .fx, W Fviedridiftr. 171 1s. T. 
12 6 7. 
Mntut. Attl)., Cliarlottenbnrq. Joachims 
tfmlerftr. 1. 1 2. 1 -(>. 
MöImu.u', Heinrich, Pros., Geh. Medic. 
’liaUi, \V Mastdebnrcteritr. 3 1. T. 
.Aticbtter, A.. SciMVlf/r. 21L T. 8 -10. 
1 2, 4 -0. 
Ledenillinn, yi.. WFriedrichstr. (»2 (Ecke 
Älro»fjiftr.).T. 12 -2, hxf3- 7, Sonni. 
9 11.PoiiHiiiu<II)(iiiiHTiir.2f.9 -11. 
Viitentl)itl, 3- S Mi-mmiiHdantcnftr. 4f>. 
T. 12 2. 4'.. Lumit. 10-11. 
Menerhardt. S.. (' Mün.^'lr. 18 11. T. 
bi'v 32-2,5-ii% Sonttt.9- l i. 
Mnller,ycorfl,'^., SW97JI. 
T. (S. unter Hanllrankhei'eiN. 
Palm, I., Sant. Dloth, NO (V»r. Frank- 
furlviflr. 70 1L 9 11. 4 -0. Für 
WstffcKfrattfc Hin. lifiarlottviib^., 
Wrolmoimftr. 39. 2 -4. 
Pinkuö, F.. W Pot-: Iwcrfn*. 139. T 
8 9, 4—5. Soi'.nt. 1-2. 
Nidntein, Wilbeln., W Bülowstr. St. 
r 4 Sonnt. 11 —12. 
Nicht er, Paul. (' Münzstr. 4. T. 8—9, 
12—2, 4-0. Sonnt. 9-11. 
Rolerithtil, £>., W Polsdnmevftr. 121g. 
T. 8 - 9. 4- 5. 
Saatfeld, E.. NW ctroitptiii,4,cit Ufer 1. 
T. -8'/-., 31,2-5. 
Simmel, (£., S Prinzcnflr. 59II. 10- 2, 
5 -7. Sonnt. 10-12, 2-4. 
i) für Halö-, Nasen «. Ächlkopf. 
.Krankheiten. 
Alerartder. A., W Potsdmncrftr. 1 I. 
T. 4-0. 
Bastinöki), 2!.. Pros., SW Wilhelm-, 
ftr. ,Ti I. 8-9,4—5. Poliklinik NW 
Dorothccnitr. 8 H. I. u‘/a—11. 
Aeckillann. W Polodauierstr. 13I)1L 
T. 12-1, 3-5. 
Böhung, Ernst, W Wichmannstr. 1. 
8-9, 4-5. 
Brap, H.. NW Werftslr. 31. T. 8 -10, 
4-5. PoliklinU NW SIlt»Sfloaüit 125. 
12-1. 
äJrud, Alfr., SW Markgrafen str. 76 1. 
T. ti-9, 3- 5. 
— SmiM, WNettelbeckitr.3pt,T. 8 -10, 
5 — (V/o. PolilliintNWLtarlftr. 18u. 
12Vu-2. Somit. 12 -1. 
Cordeö, H., W 5Ui‘iftflr. 191. T. VIn. 
10045. 10- 11, 4-5. Poliklinik SW 
iMf-tMifliiffitr. 104. 
Davidsohn, Herrn., W -Sckoncberger 
llfcr 28 pt. T. öVs-IOVj» 4- 
SO jiöpctttrfcrftr. 102 1L Privat 
1—2, fürMojmtftsliifc 11—1, Poli 
llinik: 11—12. 
Temme, l!nrt. Dr. med.. Arzt s. Nasen 
Hnle-, Rachen^ it. Cfirciikritiikc, SW 
Fnedt ichstr. 231 I. (T. Via. KKUti 
4—0, Sonnabend 1-3. Poliklinik 
und Mliitik Sl. ^oseph^MrankenhanS 
(’ Niederwailstr. 8. 0. 12 —1. 
Elircnsried. I., W LZinterfeldlflr. 37 
T 8-9, 5-7. 
Flatcrn, Tb. S.. W Potvdümcvfir. ji: 
Lilla 3 31. T. 4 -5. 
Fmitfcl, B.. Pros., 0»eft. Mcdie. Nath 
Direct. d. Univers. Mimik n. Polikl 
W Bellevneür. 4. T. (f. Privat-Pat.^ 
3- 5lA. Oesfenjl.Sprcchü.NW^ui'tn 
str. 59. 10 -11 
Friedtacuder, Deimo, C Nosp'tr. 29 I 
T. 8 9'/.. 4-5. 
Fvitidic. SW. A., Sanil. fJluth, W 
Köniügrätzerür. 22. 9 12, Sonnt 
9 10, Mittw. tu Sounad. 5 l 
Poliktinik Dicith. n. Freit. Pin. 8 -9. 
(^fijrmaim, (f., \\ Maitcrflr. 23 I 
8- 1-2, 4 5. 
Gossetö, Ä., SW ^onenernr. 34 J. T. 
8 9, 4 5. 
Graeffner, Sitficlm, v. 1. Aptil W 
PotSdamerflr. 808. T. 1- 2. 4—5 
Gnunmnn. H„ N tflwitpcpfir. 27 1. T. 
(f. Nrtditma) 9 -11. 4 5, anfjci* 
Sonnt. (Speciell für L'iuiflcitfvanf 
beitcii.) 
Halle, Mnr, SW Nenenburgerstr. 4i 
T 8 -10, 4 - -5. 
Hartwich. H., N Vicuc Hodiüv. 37 II 
T. 8—9>/.,, 4 -0. 
Herzfeld. I., W Pott-damernr. 122b 
T. 5- 0 aus;. Mittw. Privat Klinik SO 
Brtidenftr. lob JL-T. VII. 4773. s. 
Arme 10 11, s. Priv. Patienten 
12 3. 
Hnrrnann,Panl.Pros., W X'iU’.ou’iir. 00 
11. T. s 1(1, 4 5. Poliklinik NW 
Vimatur. 17. IP/s bis 1 
Hirfdiberfi, it , Vllvrandcr Plav 3 I 
T 9 10. 5 0. Poliklinik NO tor 
Jrrsliilfitmrür. 31. 1 3. Somit 
11 12. 
Hirfdintaim, ?l., S Onntienür. 75 II 
T. 8 9V?. 4 0. Poliklinik S 
Dree-enmtr. 31. 12','s 2. 
Hofftimmi. A.. Saiiit. Nist!), SO Walde 
limrftr. 22. T. 8 ;i. 4 5. 
Holz,B.. W Miirlmvgtrftr.3 pt. T. k - v 
1 
Intinetmann, $L, \\ X?fiuoiuMr. 72 T. 
9 -2, 4 7. ^iihaltiiovinm. 
M iriiviu, Alfred, (* Ä'nnz'tr. 1S J. T 
4 5. Sonnt. 8 9. 
tffrmi’crcr, Fc(ti;. Priv. Doe., W Po: 
dameritr. 121. T. 3 5. 
Mlüfc. N Friedrichür. 110 I. T. 
<i 10. 5 7. 
Mroitf, F-., SW Anhaltltr. 15 I. 8 11 
12-1 % 4 5. 
.Uvatifv, H., Pros.. NW Mrvnvrinzen 
llivv 20 1. T. 4 5. Poliklinik N 
^te(Wlt!f. 2. 12—1. 
2ufri), lv-, 0 Blmnennr. 73 JL T. 8 -10, 
1 0. 
Lafernein. S.. NW Panljtr. 9 T. T. 
5 -10, 4 5';.,. 
^afvier. H., XO Wr. Franl'nrter 
fir. UM. 8 10, 4 5-,2- 
VJnzunio, Inlind, Pro'., Sanit. Rarli 
diri;t- Arzt d.innerenAbtti. des iitdifdn 
MrrtKicnOfiiisei?, W i‘i»fftr. 10 I. X 
4 5 mtf). Sonnt. 
Lehr, S., W Poti'dameri'tr. IOj Jl. 
T.8 -9, 4 -5. 
Vötvc, V!., NW Karl IN'. 32 1. T. 8 1 
Vvwetibertt, 91., W Skealiveriir. 09 pt 
T. (v. 1. Aprit Meiltinr. 13) 9 -10, 
4 5'-,.. 
üiiWiuMi, 3f\, W PoJsdjimstfn. 1311. 
T. 8-10, 4- 5. 
Marctt'e, Leop., WPotodainerflr. 11411. 
T. 4 5. 
Meyer, (5dm., Priv. Docent. W Pnlow- 
ftr. 3 l T. 7<1:r b'/j, 4Va-öVs auf;. 
Donnerit. u. Sonnt. 
Mnfeliold, A., Sanit. Nath, Stabsarzt 
a. D.. SW MümfliiräVcrftr. 103 JI. 
9 -10, 4--0 stuftcr Miltw. 
9!ast. W Potsdamerstr. 82(1 T. 8- 91'«, 
4 0. 
iKeiilm«^, l*., S Oranienftr. 42 JL 
T. 111,5 -0. Sonnt. 10 -11. 
Pielke, W., "nV Lntzowilr. 5811. T. 1-2, 
5- 0, Sonnt. 9 10. 
Reichert, M.. Sanit. Aalh. W Pülv^ 
damerftr. 117 1. 10- 11. 5—0. 
Rosenberfl,A..Prof..NWMittetftr.551l. 
(u. 1. April NW* Schiftbanerdamm 20) 
T. 11 12, 4 5. Poliklinik N El- 
fflfferfir. ^7. 1—JVs 
Nosenthal, ti)., S Vlene ätoflilr. 23 J. T. 
5- 6 aus;. Mittw. Poliklinik N 
Brnnnensir. 188. 12 11... Sonnl. 
10-11. 
Nolhenbera. Fvib, <' :fu*ue Friedlich¬ 
st r. 57. T. U 11. 
Saatz, H., Sanil. Rath, SW Wilhelm 
fir. l-iü pt, T. U -12, 3-0 
Scheier. M.. SW Friedrichstr. 25.^; ,7 
T. 4-6. Poliklinik ?soimmtciuv v 
3'jftmnttsftr. 14. 15. 9 11. * 
Schmidt. Feit., N Friebridinr. iu> 7 
10 1, 3-5. '* 
Schorler, (5>. W Schöneberfler II vt 
T. 10-11,4- 5, Poliklinik WMuvr- 
ftr. 17. H. 1- 2. 
Sdioetz, P., Sanit. Ratb. W 
damerftr. 21a JI. 10 11. 4 n;ii\i 
Sonnt. Poliklinik SW Fnc^r.. 
fir. 2.34 II. I. 12 2. 
Schnlven.W.,Stabsarzt. SWC'itüi'!:^- 
jtr. 3 JI. 4 -5. 
Sommerfeld, Tli., NW Ratlien^i^r- 
»r. 27 I. T. 8 10. 4 0. 
Sonntag, A., SW Alerandrinei'.'u 11) 
II. 8 -10, 4 5. 
Slur»iann,Ä., N’ Crniiiciibnmri’u n 
ir.T. 9 10, 4 5. " 
lOontcr, E..(öeIi.Samt. Siatfi.SW <n, 
helmitf. 118 L T. 8 9. 4 
Tobold, A.. Pros., Weh. Sani:. :iiLuii 
W AusbodJfritr. 5 pt, 12 j, 
LSahllaender.B. tt.,SWHnHcirt»:i:i.r.I. 
Lolff, W., WEifenachcrstr. 74II.'? in 
4 5. 
o. Lander. W.. Stavvarzt. \\, ^iuv 
tmrflcmr. 19. I. T 3- -4. 
;{icmse, E., X Graunsrr. 2k T. " ia 
5 - 0. 
Zoepffel, ct., W Mitrfiiritcjnir. nxj /, 
1—3, i. Sommer in Mordmu-n 
1 für Harnleiden (Olafen n:id 
Nicrrnlcidcn). 
Adler. (5., NO., (Ür. FraiUfurh'i'N:. 
12 2‘.j, 5-7. Sonnt. 9 12. 
?lrnheim. V((fr., N ^ritmtciiftr. i.«i 
T. 8 10, 4 5. 
Aiierbach. A.„ <' Seydcl'tt. (i 11. T, 
8 -9, 4 -5. 
Wehrend, C., SW ^uirfamfci!?u.II 
T. 8 10, 4 -5. 
ferner, H., W ^eip.;iqemr. 33 J],!' j. 
12 2, 5 0, Sonnt. 10 11. 
Rentier, 01., N ületichtftr. l'h l. 
3 5. 
Wlafd)ko, A., N Fricdndiüv. Y.\\ /s. 
X 4 5. tnifjct Milnv. Mlinii S'j 
yriideitiir. 13. T. 11- 12. 
Woetf. A„ NW i’vioivalfvvia. 1:. f, 
(a.Mlmrmur.) 11 1,4 7. f..'Uvv:;; 
mitpl. 11-1,0 7. 
2W(Kholt>, (£„ Sanit. Nalir. 
arzt d. V., NW DorollKci!-";! i-1) 
11. 1- 2,4- 5 saus;. iVi’ittm.), 211«::. 
11-12. 
Öoleit, VL, SW Aulmltitr. 3 l. In b:: 
12, 4 0. Pvliilinik NW mhv!' 
berfleriu'- 3h. \ 2. 
Horchers, Mi’., W Potc-biuiivi'u. ■!»;. 
10-1, 4- (>. 2oiii(s. 10 -1. ci'uiiii 
Beliondinn^ l.i frischer syflniiü'-l'tt 
tufeclioii (ulf. ilni'., hart. Sdi > ;m 
lhitn'6rüdmi|i des Aiisluiid::- iv: 
(rrirai'.fiutfl.. 2.1 irischer luuur:!;. 
^nfeci. im altereriren B.'siün ru: 
bei Berdadn. :,m ÖUiditalhiiiiv.'it. 
3.) (imfennuist von Hautqeidnv'.il'icil. 
'Stirzv» :f durch eigenes schn:. , 
electroititiidieö Vermliren. 
bordiert, (5.. Sanit. Rath. W 
ftr. 13. 14 II. T, S -10. 
aus;. Mvnt. Botin. n. Tonnet'! ’Jidu'. 
Poliktinik SW ivi'ti’dridiiii'. L'N. 
12 1 Mlinik W MttQdcburiVv«:T. i 
iltrtihiiy, C., Wiffenfdiastl. Afnu. n. 6. 
liiiiyenit. Mlinik für Ei?pl)il:v. W 
PotvbamcrilT. 132 IL T. > 
Lnisclile. VI., Priv. Dvcein ^ ?■ 
tlniu:nt„ Mohreititr. 01 II. T. ^-:l, 
4 5. Sonnt. 10-11. 
4 5. Sonnt. 9—10. 
(Lasvcr. B., (,' Landtzberflersir.''l. 7. 
8 10, 12-2.5-7. 
- Vcoi».. W Mlyelttisir. Is Ji. TS l1;? 
9'... 5 0. 
Citron. A., I? yioffiilhiilct'ii- t 
12*2 2,»-u. 
Cohn." Jacob, W .^'eipzi^ernr. t 
8- 9. 4» 
P., S\V Friedrichsir. 2o< T. 
bis 2, 5 0. 
Walter, (' Vhigufir. >. S’: 
1-3, 0 -7. 
Crncwell, Ml., W Mönimn. l ll?' 
Dankrvardt, N., NW FrirPridim- 
JL 11- 2JA., 5 7. , . f] 
Dreweö, H., N Chauneem. I(i> 1. H 
8 10, 4 5. 
Dnfaur, V.. W «eipiiflcrftt. H-. ’l L 
2-1. 
(fditemieijcr, NW Lnise>i>u. Ull- 
T. 8 -9, 12'..- li/.„ 4 7. .1 
Feilcheufeld, I., U Münip'iv. ;n >1 
JL 8 -9, 12 3,5 -7. . J 
Frank. Ernst t/k. Ä., SW .'tiw'tr, 
T. (v. 1. April NW Marl'U- 
8—9, 4 -0. Sonnt. 9 lo. 
N Dritttteitfriirflvrftr. 45. T 
Franzen, M., W XütUiiv. H 
12 - 1, 4 -0. . 
Zrede, H., OTfi. 0. d. Ilmuei-. >u>.ti 
fstr Syphilis. SW VeiviUV' 
(am Döntiois Plav.) 8 -!'• 
Sonnt. 10-11. . 
Fmifrenberfl, A., SW ^iii'-i“llst * 
pt. T. ti--9, 4-5 
m. -1 
4 »I 
Sn-ynd, P-. 
T. s 9, 1: 
I n-rii’i'Jiiüdcr, i 
T. I, 4 
viüU'i'ür. 1 
(vi-l'.'ji, (f., 
> :i. V4 . 
u'n. M.. \\ 
I 5. 2nm 
| - 
1». '.'üichiral 
| -- S 
s in, HV 
|Gir;f;vr, X, 
T s 10, 4 
tivj :• II''er 3 
.Uai 
\ > 5 7 
J.Vi'it', :Vüir, (j : 
l.vvlla; X, N 
|,vn:i'iidi, X'- N 
:i- 1.0 -8. 
H.. 
12. IJ 3. 
l-vciiviu, H-. : 
T. s «1, 4- 
'.■.ciU^olnt, ^11 
1 2, r» 7, 
„uM'ii, £., ( 
1 2, r. 7, 
tm(. Vy. W 
12 1: 1. 
.'.ll’tlH'V, S., 
Crüiia:;!'. T 
x!:. i’c:ifiifi 
fiiiint, ;‘tti!i. Ch 
JlM.’enir. I. ] 
.veinri 
\S :V(\ 
lii'ii’iu'r. ?f.. 
m. 1 •>, 
/vt iu, VZ 
h: i- ,. 5 ( 
G".. 2 
2«!);'!!!);Ill!CVit 
|ini:a't 
'icriiii. X 
I Cia:i:c!iIufiio 
12 2. if. \V 
1 'in'l-'i’ai'iit'irlr. 
Uen-ifmninX' 
|!t:ivi’h(1)iir. J 
|- -d ,ViVttfli1 1 
z.'.'c;:’-:-!!, ,Vi 
Ihv s. ' 
kiüv.vni, :#i„ 
.Kvvünii 
ji’oiitüulk (51) 
P- ;'i., c 
ll! 2. r, u. 
.'L\’inr., } 
r.i m,15. 
»i::, :'l;z,'wr. ‘ 
' 0. 2 
^viaierc-i 
p CiiMiivjihir 
ju. W ; 
!'-■ 2. 1 
l.'iiüial, ^, s 
:i2 2. V.,- 
'Xttli, V. 
T. s (\f 
F^Vvil!, ,\1.. ■ 
'• 10, .*,..7 
0 
in, 
f. T. ^ ii - 
", ' \V 
X\V Dc 
jV-<' ■ 
12. 
w 
1 Fei 
f'hili, iv, 
I», I ii. 3 
1. S., < 
l^1| j 2 ; 
•liidi., '( 
h (i;coni X, 
l’ÖH i\ t 0»}j 
l'l’iM'ii; j;j 
!'■ rl'nn 
,, !U Vrina 
k'p;,'. |s ,, 
• it' {'*' , 
C f x ci-S 
f;'V y 
T 'i 1 1 
, :;;i 
F’H' ii, >l>: V. 
r in 's - 
ru“t:;. 11
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.