Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Aerzte. 
Iliiiuf 
l'i'hli. 
»atm- 
i 'iil 
r: T. 
in LN 
u. h 
mir- 
. SW I 
T., N i 
1'' l'1 
l. T| 
, t ' 1 
. «f!.| 
-nti K>‘ 
V Vu:i 
otlLl 
. :n I- 
i»'iV"vV I 
1-1 T 
]s. T 
I. T.I 
.Öl1’ I 
' in. | 
> 11) 
iHöiilfl 
itr. L| 
,‘i I. T.I 
ir :;U| 
ttw- 
jbccia'l 
tr 101| 
nid^-J 
;,l 1L| 
ti., W Stutcviclbtitr. 321 
T 1 V >- 
* Rumort. -v-, NW Brucken-Vlllce 151 
\ h !>, -i- <>. 
uoM X. Ssliiit. tot), SW Fiicbrid): 
'*,n I. 8V ui. 4—n. 
. i.iviiiaucivJL < 'Prenzlanerstr. 23. 2411. 
't > U>, •$- 0. 
* uiiMrmtitli, H-. NVV Lesnngstr. 37 J. 
T. •; 5. 
* - tnl., W 'hirffivilcniir. 1**5 pt. T. 
> V* i, 4 — ">• 
•Weis, VI., tirl). Smtii. Nall), XV 
-;xitiM''iuitcviii'. 43a II. 8—9, 4—n. 
»hU'l*», Albert. SXV Siltjclmttr. 2«. 
ii, :t 
* Wer., N Müllcrnr. 183 II. T. 
> 4 -5. 
. XW VUtoaaentv. 7 s 8 
i»iv5 6. 
' 4{I1IIU), Sliiiit. Vlr.V a. d. Frauen 
vtjjiinuif d. ISIjnritf, NW Charit«'- 
»ii ii, l. T. 5-C. 
If i'fciicirtlnvv n. D., W Shltzoiv: 
im lli'f. 110 II. 8 -9, 4-5. 
» ,X»cdr., W Vlufltlnuflmtr. 03 I. 
T. 10, 4 -5. 
i vtvu\, W lUimtC’cr^aitv. G4ls. T. 
< !ll, 4-5. 
' .vkiw., Sonit. Wuth, S\V Char 
U'ilniiir. 3. 8 -9, 5 -1$. 
ö„lUi, NW Dentin-. M. 7. 1 -2. 
» ;mk., NW Ctioiir.51.7.8—9,4-5. 
,'\iil.,hlel).'.Uivhic..')iatl),n.o.'^tof.,NW 
XcimaM. tthdmv. 11 T. r>Va '»Vs- 
»- vni'ii’iiL Well. Saiiit. Math, W 
VÜlaMV’ Ufci 4. T. K -V, 1 -n. 
-ii; Wcsj. ilUebic. Wntlj, W 
•i> >!vi\UIICVitV. I34zi. T, 8 10, 5 -0, 
* :ii;,n, W Ncttolbcditr. 12.13 pt 
T. > 5 -0. 
. faul, SW Mlcutbccrciiiiv. 21 I 
T. - 9. 4-5. 
, W Eiscnacherstr. 74 H. 9--1Ü, 
■i 
I •i-.n'i« v«win,.$.;X\X Spcnerstr. 19 pt 
T. > II), 4 II. 
E.. W Martin Üuthci 
m -> T. 8—5), 5 - <1. 
•Svi'tlivim, V., N Mciiiidcitboi-fciiti:. 41 
I. T. s -10. 4 -5. 
•^vi’liviiii, ilU., S\\r Schüycllstr. 00 I 
T." 10,4-5. 
|Nv'!r|vliii, W., 0 Cstptiuiflr. 25 I. T. 
• lo. I r>»/2. 
V, ^ UulUuifcv Damm 7. T. 8 -10, 
l'.'.H'lK'iiK'iii, S.. W PaH^ssll'. 24 T. 
> 5l,V 
tf., () Moppciifir. VO I. T. 
i <». 
Ili'iim, AU.. Weil. Sanit. Nath, W’ 
I viiu'umr. (K) 1. T. 
l'Svwt, VI., Sauit. Rats). S 9Uci 
sliiDimciuii. 37 Jl. ti 10, 3 5. 
iNi-i'riiuuui, M.. O lUubtcaeflv. (18 II. 
T. h 10, 4- 5 
3., N<)"yiciic5löi!iQ|lr.00ir. 
1 T.' ii, 4 -5. 
l^u,,nMci, -V., W ^(s)clliitflflr.3 T. 8 -10, 
I 4 JonuL 8—!). 
W'Mi. «, SW Lindcilstr. 73 II. T. 
" 1 % 4-5. 
L..  3nnit.il? all), SO Michael 
l’irfi iHaO Ui !. 
'v!u'iimvi. E.. X Riillentr. 150e I. T. 
1,1 j, 1 o. 
,vr., NW ffnlviitftv, 21n pt. 
I l" U.Moilt., UUittiv. ii. Jvrcil. 5—0. 
r^ii'un. M., “W tl!;litiiM'tv. 30 1. T. 
' i>>. I 5. 
-i'.in, >. S Pnnzmslr. 4VI. 11-V/Z, 
xx, wesj. Saint. IRixts), SW 
ikifoiuoiur. V pt. 8'-.. SM/a# 4—5. 
iv-Mi'i'viivn, 3., (' Xmito'iiciitr. 12 
ii. T. h in, .i- r», 7 h. 
p’t'i^vu-vfi, X, Plvf., NW ctarl* 
'tr >i pt. T. i)1,.,-11, 4 5V-. 
-^iiruu-, r.,W;Jii'toiif!i.23 pt.‘l2-2, 
'l1.. W l’Ualtfmifiirftfii-.K), U. T. 
h t 5. 
o., S Tvcc'brnciitr. 100 I. T. 
1 (s l'. 1 5. 
rl^it ;'l, 0 'isclci'c’&iirncfftr. 71 H.T. 
1 s H>, 1 ii. 
, -'Ei. U., Clabönrzt. W Würz 
Jt'ihn'iML 1» I. T. 3-4. 
I“ ^vl5,NWx'UHUonbitl31ir.!)-10. 
Tt^»k. SW iWsti-fslistfciiitr. 10311. 
lT-s 4 5'/... 
ppen ol., W'3cf)op(-rftv. 22. T. 
Pi. T., NW yiiimmcvftv. 17 pt. T. 
L.. SO Skaliverstr. 30 I. 
I ' ''' l 5. 
l'f’Y "X y JiicM-ichfir. 127 IN. 7. 
XFncdnchslr. 114a II.T. 
0 Holzmarttstr. 53 I. 
I '•" 10, 41/.. - 0. 
■ici-lf, tf, x Gmuiistr. 23 T. 8-10, 
*, s\v Gtucifnmiiffr. 1G I. T. 
itß-, »n. Ph»sic. so 
• UUl1'« Ulvi U8. 7 !/a -8%. 4--Ö. 
*;liutincv (Tnü, <' 3d)atictvir. 1 II. 
0 in, 5-0. 
Sinn,'S., XWViiiicii:'l>lnu 1IF. T.4-5, 
Kippen, V., XW ,‘viichiidjftv. 00 1. T. 
10", 12, 51/2 7. 
^locijii, Il)co5ov, N 3tmi;burqci 
stt. 24 i't. 8 10, 4 
Mcuttt, M., <* äKujyiir.2ol.T. 5 0 
Hocpfiel, st, W .simfiirilctmv. 100 I. 
1- 3 i. 3oumtcv in iiioröcntoi). 
Mudcr, W Mitriütiicnnr. 154. T. 
8 !«. 4 5. 
*3filriinm-, X, .')?alh, X Crsttiicn 
bm’ßcriü. <10 II. T. 8—4—5. 
^uelzer, (>K, W Plitodamersir. 130. T. 
8 0, .|»j -5'/a. 
'»unser, E., Wfll. Mcdic. iltnif), Wen. 
Vlr.V. Vcibnr.U ^livcr ilUnicihii d. 
M’aucüu u.Hötüal. JvamUic (nie iiutcirc 
.Miaiifhvitcii), W Fasancilslr.Ol II. T. 
41'., -ii. 
Zwirn, X, X 2iwalit>ciriir. 104 J. T. 
8 0, 4 5. 
'I. Homöopathische Aerzte. 
Brce, ^ohv., i?tal^or>t d. VSsjar 
lottcnl’iu'fl, ilkvitnrvitv. 14s. j. h II, 
4 ul» 3ount. nuv Bonn. 
^urfharh, VI., SW Stile Zcicibslr. 172 
I. 8 10, 4 -5. 
Isriimicll, ist., W Atiinimiv. 4 pt. 
Zahlte, P.. XW Häudclsir. 14 pt. 
10 -12. auf;. Dienst, it. fvreit. 
Zamiithylv >?.. SW (^lii'ifcimuiiv. 3 J. 
8 !>, 4 5, Sonnt. 8 -10. 
Wismut«, B., W Potsdamerilr. (> II. 
l()-ll,4-5stu[;.Soitiislb. 11. Somit. iUm. 
jun. Jy., X (Sfiniiiimiv. (>. 8 O1^, 
4‘p nH. nufv eommb. 'Vm. 
Otricfc, O.,' SW 5Uini(tgrnvcrftv. 80. T. 
8 0, 4 5. 
Hocl'ch, X,XW .Mnvlilr.25. 8 10,5 -7 
Jiilm, (5.. SO (Slifiibcth llfci 30 I, 
8 10,4 5. Sonn!, it. oft'iit. n. 8 10. 
AtlciivdfmiM,('>.VI., SW ftriet>ri<1j|U\22l 
1. 8 -10, 4 -5. 
Vcll, j?(., (' ^ofcntliatnitr. 10 II. T. 
1 i 2, 5 s. (sonnt. 11 3. 
Vöiui’nitein, Cs., t; 'Scinmciitcvftv. 10.11. 
u 12. :r Cv. 
Vuoe, Vt., SW jteltc VUlinnfc Ptny ßa 
pi. 10 l. (Somit. 11 12 
Mitaii.'Ualliailael,W(!liarlotten>tr.541I. 
10-12. 
iViiillcv .UiH’tr, Altli., SW Prin; 
Vtllircditfti. 3 I. 10 1 oiif{. Soimhni. 
sJlcitl)ui'M, Älsr., X ih'innicnitr. 43 1. 
T. 8 10, 4— Ii. 
StimctfV, x’iiV, \V ^iilowftv. 10 II. 
8> . 10, 4-5. 
d)(ü»cv, VI., Dr. Svcc. 2U.V. U 
Haut, .ftom- 11. ,liiuinilcibcit, SW 
AtöiiijUUiUu-iitv. 27 1. T. 0 1, 4 7. 
Poliklinik X CrmticuOiiinciiiv. .V», 
i>tlnX 7 s. 
Sdjülcr, 2h., W Tailenzmiiu'. !>. T. 
H 10, 4 -0. 
3. Aerztinnen. 
i'Iii Dculsd-lanp nicht approt'irt). 
'Blnhm, A., Spcc. t’liv. f. ^mnvnlcibcn, 
W Öfiuoiuftr. 07 II. 11-12, 3- 1 
Prin. Mliitif W Pnlowslr. 14 I. 
yovniteiit, IkMit), ftrmi, SW.Vat(cid)c 
itr. 1 1. ii. 9itichiina). 11 \2% 
Hader, VI., W Polödamorsir. 28 
Wartens). If. T. 2 3. Pnv. Mlimt 
W Pülvwstr. 14. I. 
ctulmow, 91., 3per. XHtvxt. f. Rtauciv 
leihen, XV Viiifliv. 151LT. Via. 11108. 
11-1, 3—1. auf;. Sonnt. Priv. 
Mliiiif W Plilowstr. 14. T. 1 X 0542. 
Plov, P.. SW iZx<ilhc(uiftr, 42 11. 
11—12, 3—4, auf}. Sonnt. 
Spünqer. ?<., W Pot-damerstr. 103 I. 
T. »-10, 4-5. 
Til'nrtino, W Aiitowstr. 14 II. T 
10-12, 2 4, PUv. Mmi I. 
4, Spcrlalliräte 
a) für Auncnki ankhelte». 
Abetödorsf, W MnUhmlirchstr. 17. 
pt. T. 8-u, 5-0. 
Blankcns!ein.M..XV Kleiststr.4l. T2-4. 
dn Bois Neyinond, (5., W Liivow Ufer 
13 pt. 10-11. 
Brcltlieimer, X1., SW Plan-Ufer 22 I. 
T. 8-10, 4 -5. 
Casper, L., SantUSlntf), 0 Neue Pro¬ 
menade 5. 9*1» —11, n*/a — 5. 
CvhH, (Emil, XU Mcndctssohnstr. 1 II. 
T. 8-10, 4-6. 
- Gcorq. t' 9Jiitiuftr. 0 II. T. 
O-lOVa, 41/i2-0. Sonnt. 0-11. 
Poliklinik: tj Vlttc Sdjönhanserstr. 
(Kl I. wocheitt. 12- 2. 
Crzellivcr, Vlnfmi*, W Polsdamerstr. 
138 H. T. 11—1, 4-5. 
Deiiö, F., X Chansscestr. 1141.11-12, 
4 5. 
Ehrcnfried. L.. W Winterseldtstr. 7 I. T. 
11—1. Poliklinik. \Y Goltzstr.20.2-3. 
Fritze, Panl, NW Dorolheenstr. 22 I. 
T. 3-41/2. 
Fröhlich, C., Prüf., C Niedcrwallstr. 
8. 9. 4-0. 
Ginsbelg, S., SW .(löuiflurnoctiir.lOOa 
I. T. 4 5. Polikliink SO Möpenickev- 
itr. 102, werlt. 
- 147 — 
('>rrtcfc, VI., W ^ielcnsir. 25 I. T. 12 
i'is 2, Somit. 0 11. Poliklinik W 
Bnloivür 50. 10 11. 
(t)rcen, N., Pro'.. W Schcllinqur. 21. 4 
(>iv .V's. 
Gnran, S., SW Äark^a'cnslr. 30 II 
8»V 0«m, 121'., l*’a.5 
tihttwoim, H., S'W 5d)tvNnetMmm 
20 I. T. 3*0 5. 
HmnblttM-. Carl. X .vniiutvuüv. 24 I, 
T. 8 10, 4 0. 
.vmtjn, 5(., WT Vci^iflerfir. 1U5JI. 8 -10, 
4 0, 
.vvintnmi, (finit, W SJiitjreutljciftr. 7. 
8 0-7. 
Herzfet!'. (fiifl., W Pas7anelnr. 4 pt. 
T. 8 10, 4 5. 
.fiiud), L‘., Sdiöncbfl., Slubenranchsir. 1. 
.fitiidilicrct, 3ul., Ptof., Uv., Weh. 
Meüic. Ratli, X W Sd)inbaner 
dämm 20 I. T. 3 5. 
•Vornimmt, Mar. X() ('h*. Fiank- 
fitrtiTtu. IOS I. T. 8 H), 5 7. 
Horttmann, C-, llniucri. Pros., W 
.MiUk’I'stö 12. 13 1. 0 11, 3in -4i;2, 
oiKobiobn, E.. SW Modiitv. 52 11. 
T 8 10, 4 0. 
xMittfllöw, «v., X Ci'stuiculuuftcvUv. «>: 
pt. 4 5. 
Muti, Cs., Sani!. Mliitfi, W Poiodainer 
str. 20 11. T. 4 5. 
Hod), i1!., (' Vlleranderstr. 37 II. 0 1 
3 4, Sonnt. 0- 12. 
.Morn, HU., Sanü. SW Zrie 
bririntr. 221 II. 11 -12. 
Moftcrliu, II)., S .uoinmandaitlcilür. 48 
ll. T. 11 1, 5 0. Somit. 10 11. 
Poliflimf ,')hrbf.,2^i'liiimtf. 75. <i*jo. 
.M11 tl)c, ?)?., X W.Uarlftr. 18a 1.0 10.4 0. 
Velimami, -v., W Potsdamers. 121 c 
11. T. 4 5. 
Levtiuolin, (>V, 1' Sln d. Spandaner 
’^iiitfc la II. T. 0 10, 5—0. 
üidit, S., SO Brndmsti. 0 T. 11 bu* 
12'.,. 4 5. 
Volmiüin, iR., S dtittciiir. 0 1!. 8 bi* 
10, 4 8. 
Vvi’fi'i, XW Veifiit^fiv. li> I. T 8—0, 
1 2, 4 5. 
Ma'chte,(5ildi, SW jtcUe Älliancenr. 12 
Jl. 11 1. 1 5. Poliklinik SW 
Joncneiitr. 55 10 11. 
M.. S Piin^cnin. 32 T. b 10, 12 
bis 1, 4 5. 
äUcijvv. W Veiu^iftcvuv. 93 II. 
10',.,, 2lu 4',. 
Moll. VI.. ’W Ätiufuntciiftr. Oi) I. T. 
4 5',.. 
'.Vitillct AUmitbeifl, X, W ('fvitncivttlhitr. 
110 II. 5 0. 
Mvitimimt, Vltficd, W Bayrenthersti. 
37 pt. 0 10'.,. 3*a 5. 
Oppenheimer, Uifflenc,- N Friedridi- 
Uv. 118 110 III. T. 0 10, 12 2, 
5-0. Somit. 10 Ii. Poliklinik X 
Sdjoitlistuicu VIlive 18t. 10- l u/,. 
Pichn, F., Saiiit. ^»'ath. S iUcti 
Moll 11 11. VV. la T. 8 -10, 4 5. 
Somit. '.1 10. 
Pollact.Bernli., W Viiisftr.41 II. T. 4 5 
Nadzictew^lt, M.. W .Mlciitftr. 42 11. 
T. IX. 8S41. 4'/, H Somit. 10 -11. 
Mlimt N Srinbctnewcfl 7. 
Nelchenl)eii»,M.. W Thiergartcnstr. 7a I. 
T. 2 3. 
nnlfelh, ii?., W Potc-damerstr. 33II. 
T. 4 -ß. 
Siilontoit, ilUav, Smiil. Moll), SW 
Hafen Platz 4 pt,. T. 8-0, 4 5. 
Sicflfficb, W Lntzowslr. 75 11. T. 
0 11, 4'/u-0. 
alomonfobn, H., W Polc-damerstr. 
17 II. 7.0 10, 4V2-‘>. 
Sd>alidi(t, ii, SW Hriedrichsir. 230 II. 
T. lO'/u - W% 4 5. 
3diel-?ke. Docent. NW Beethoven 
str. 3. 5-0. 
Sd)illiiifl, H., Samt. Math, N Friedrich- 
str. 10011. T. 8 0, 4- 5. 
Sdiölcr, H.. Prof., Weh. Medie. Nath, 
NW Alerander-Ufcr 1 pt. 4 5. 
auftct ilUittu». 11. Sonnt., Somtabh. 
1 - 2. PoUtlinit XW .Uorlftv. 2. 1 - 3. 
P., \\ Poksdamerstr. Oi!. 7. 4- 5'/,. 
Sduveigger. C.. Prof.. Gelt. Medic. 
Rath, W Victoriastr. 25 I. 4 5, 
anfiel' Somit. 
M„ W Pots-ameu'tr. 132. 10 11. 
W Victoriastr. 25. 3- 5. Priv. Klin. 
W. Maqdebnrflerstr. 2. 
Scliflfohit, W., 0 Vllminbeiitr. 211.7. 
11 -12, 4- 5. 
Scllcrbecf, H„ Gen. Vtrzt a. D., SW 
Belle-Atliancestr.1041.8-0,3'/2 - 4 '/2. 
Sctteflfift, Fr., 0 Wallncr Theater- 
str. 21 I. 7. 3 5, auf}. Mitlw. 
Poliklinik 0 Wriincr Wefl 01. 
Siler, Pros., Kronprinzen Ufer 3 I. 7. 
4—0, Somit. 10'/-—II1/*'. ÄlinifMarl- 
str. 30, Poliklinik ttarl,1r. 31. 12-2. 
Simon, Slirf)., W Pasianerftr. 33 I. 7. 
8-0, 4-5'/... 
Somnrt, Ist., KWAlfttlicuoiucrftr. 3 pU 
11-12. 
Spiro. (9., W Potsbamerstr. 84 I. 9 
bis 11, 4- 0. 
Tiirk, S., SW Königgrätzerstr. 39 I. 
8-9, 4-6. 
Pollmer, P., W Lharloltensir. COII. 9 
bis 10, 3- -5. 
Aerzte. 
Itcii II. 
Weil. M., SW Ütndcuftr. 110 I. 9 1 
Wertliciin, Tb., W.Muifürftciibamm22* 
7 4 5. 
5Vin>'hminn, M, S\\f Vlniiallür. 3 I. 
ll» 12, 4 (1. 
Woln,Hnllo.XWLSerftktr.l I. 7. 1 2. 
Somit. 11 12. Mliittf XW Viiiieii 
itr. 17 tft. d. Mavlstr.) öffeml. Sprcch 
ftiinbe 3 4. Somit. 9 10. 
iüjttrm, Cv. S Pdujemtr. 19 I. 11 bis 
l'n, 4 7. 
I)) für d)trurnifchc Kranklieitcn. 
VtMcr, (?., Samt. Nall). W Motzi'tr. i»o 
pt. 4 5 slii?{. Somit. 11. Zicnit. Poli 
llinit W Bnlownr. 50. 12 I. 
- S., <' Vln d. Spandancr Brüdc7. 
5—0. chimifl. Poliklinik XW Doro 
tljccuür. 8. ti i()i'.x. 
Vlmifdjat, ,y. V(„ S\V Fiicdiidiftr. hi 
II. (11. 1. Vlpiil Atöniqainym'tr. 50) 
8 10, 4 5. .Mlimt X Solliiicii'ti' 
40. 1 2. 
ü. Ber§illcimi, (5., kiel). Medic. .'Hntli, 
ordentt. Pivf. d. (shirmflic, XW 
Vllnni^cv Uftt 1 1. 7. 
Bidder, VI., Samt. Ratli, W Mnr- 
tÜUUMim1. 103. 3 4. 
^ode, C., SW Orili'chinentr. 95. 9i’ 
7. 4 5. 
4U>ll, Fr., W Potsdamern-. 112h I, 
7.5 0. 
Boiinoieq, R.. X Craiiieiibiirfleritr. 07, 
Wrcidcrl/off, (^., W Steflliurrftv. 40 
I. 7. 8 10, 4 5. 
Bienlaiio, VI., S VIin llrboii, Stadt 
AUslUtcul)stiiv II. 8 0, 5 
Canon, P., O Wr. ^lankfurtciitr. 137 
J. 7. 8 9»;.,, 4—5.", 
Zauid, ilUni; f. Orthopädie,X Oranien 
bnraeri'ir. 54 7. 9 10, 5 0. 
Dlewli), P„ W Viiityolditr. 34 pt. 7. 
(fiiiiel, Herni., W 'Srnzburgerstr. 14. 7. 
H 10, 4 5. 
,3'CiWnfelb, H., XO Prenzlaner 
Vlllcc 40 I. 7. 3 4. 
ytfditr, H„ Pros., (tich. Medic. Rath, 
XW Vlllircdititr. 13. 14 11. 3- 1. 
Aislits, a>„ SW Vliiljoltftr. 8 11. 7. 
VI. 2891. 4-5'/,. Poliklinik 
NW Alarlitr. 20a. 10'/. 11»/,. 
Paul, W bliebtichftr. 187 II. 7. 
8 10, 1 I'.. 
ftiicdcnbcim, B., W Vei^ineiftv. 29 
II.7.8 !tt/.„ 4--v,. 
ttWurf, 2h, Ifnium. Prof., W Pots 
dauierstr. 1 2et. VI. 1950. 5 0. 
OUiimii, F., \V Linkstr. 20 pt.7. 4-si, 
Hadra, S., W Leipziqerstr. 100 11. 7. 
5|'l.--0,,:,,Sonnt.8 9.Allimtn.Poli 
tliiiik 0 ilUtiifiiC'fir. 1. 7. 1 2. 
Sonnt. 10 lUif, v. 15. Mai ab 
'Sohmnin 11. Atlinit SW Atöniflqrätzer 
itr. 40i\; 'Politliitit Mmtnostr. 1. 
1 2 fnr Private. 
Hststeu, AI., W Vluflc-buv^cvftv. 221.7. 8 
bis 9, 4 0. 
Hahn, (£., Prof., Äeh. Sonit. Nath, 
Director, XO Jyuedridjohitiii, Stadt 
.Mnuifeithrtii». 7.8 10. W Charlotten 
itr. 59. 4 5. 
Hellncr, (5., XO Wr. Ismntfiivteijtr. 33 
11. 7. 8 10, 4-0. 
Hirsd), Atm 1, XV Nmtkeitr. 13 II. 7. 
9 -10, 4 5. 
-Holländer, (f., N Friednchslr. 131c. 7. 
4 0. 
^«lrobfolm, VA'nv, W Sdiillitr. 15 I. 
7.8 9,4 -5. Poliklinik S Prinzen- 
str. 97 I. 12-2. 
^oad)iiiK*thiil, 01., Priv. Docent, Spcc. 
f. Orthopädie, SW Markarasem'tl. 81 
II. 7. tu. 1. Vlpril W Mafldebniget. 
itv. 30 IU 8 4'/, 5',. 
ooieph, ^., SO Pindeiiur. 7. 7. 5 0. 
Ic-iael. E.. W lUeitelbertitr. 21 I. 7. 
4 0 iUm. it. NW Huttenih. 11. 
- Tn., Pros., dititi. VIizt der d)i- 
iin'fl. Vlbth. am jiid. Altanfeuh., W 
l'iitioiv Utei 5a I. 7. 5 1* 011s;. Ton* 
nevit. 11. Sonnt. Pmntlthiit \Y stur- 
fürstennr. 42. 7. IX. 8129. 
Mrtvcmsti, pj., W Pou&stwcvfu. 28 7. 
nur an ^odicutiiflcn 1 5. 
AUttzmitciu, M., XV Potöbnuicnu. 30 
7. 8 9, 4 5. Poliklinik C Alte 
Sduinhstufeiftr. iK). 10—11. 
Atod), Frieds., XW rlarlstr. 14 11.9-10, 
3-5. 
Alöhlcr,Vl.,lPrüf., Cb. Siaboar;t, SW 
Oiiteifetmitftr. 91 1. 8 9, 3',, -4 
Prof., Wct). Medic. Nnth, SW 
Gros;bccrenstr. 9 pt. 7. —10. 
.Möitifl, F., Web. Medic. Math, Pros.. 
XW Wriirtcit Vlllee 35 I. 7. 3—4',. 
AI ölte, ii1., Pros., Saiiit. Mlatl), \Y 
Potx'domcrhr. 39 I. 7. 4', 5h». 
Piiu. Alltitik W Martin Lntyerstr.88. 
Atrause, Fedor, Prof-, Dirig. Arzt b. 
chinu-fl. Vibtli. d. Vlufliisla.Hospitals, 
XV Landflrasensir. 13 1. 7. 4—5. 
u. .Mnester F„ Baion, Vtsi'lsl. a. d. MflI. 
chirurq. Uim'CifUstlotlüüt, NW Flcm 
miit(iftr. 12 I. 
Langenbndi. (f., Prof., Geh. Saiiit. 
Rath, NW Sd)iffbauerdamm 18 II. 
7. 4--5. 
Levy, William, XV Maaf;enstr. 22 5—0. 
X'eier. (hidi, Priv. Doc. NW In den 
yelten 20 11. 7. 3-4. 
Viubcummt, Panl, XW 2(iurmur.:M3a 
I. 9 11, 4- o. 
Sitthancr, M., W. Bellevueikr. 18.7. 
5 0. 
Vömcni^al,Hitfio, XV Matthäikirchsir. 15. 
7. 8 9, 4 -5. 
Viibeviiivki. 6)., W Zietenstr. 17 pt. 7. 
8 9, 51', i',!',. 
Maas;, Hisflo, ’W .Mörnerftr. 8 JT. 
7. r»-rt. Spcc. Ar;t für Chirurgie 
II. Ouhopädie. 
ManafK, P.. S Üudaucvftv. 11 7. 
Piitmtkliuik SO Elisabeth Ufer 40. 
9 10,5-0. 
Marenie, Br.. SO .Mopenickerfir. 124 I. 
7. 8i/u 10, 4-5i/o. 
Mox'hcint, M., S Öranicnstr. 58 IT. 
7. 8 10, 4-0. 
9icitnmtm, 51., Oberarzt, NO LandS- 
berqen'tr. 0 II. 7. 4-5. 
Rathüe, P., 0 Pctcrrburgcrnr. 30. I. 
ti - 9, 4 0. 
flimte, Jt., Prof., XV .Mnvfüiitcnbamm 
241. 7. 8 9,4 -5. Ällintk W Maflbc-- 
bnrqcrslr. 2. 7. 12- 1. 
?Uote, Edm., Pros., Wel). Medic. Nath, 
W Taiienzienstr. 8 I. - 9 4 -5. 
Moiciiiteiti, Vt., W Sistisrnnubftr. 0. pt. 
7. 5 -0. 
Roller, X, Prof., Dirig. Arzt d. chir. 
Vlbth. d. St, Hebiuifl Atranfenh., N 
Crnnunburflnitr. Ot> II. 7. 3—4, 
aus;. Miltiv. n. Sonnt. 
?)hibtn, (^., SW yicncnbiiViicrftr. 14 pt. 
7. 79, 4 -5. SUinik 11. Poli¬ 
klinik 1 -2. 
dcRniiter, ®., Priv. Docent, WLiiyoiv- 
ftv. 2<j I. 7. 4 -5. 
Salzwedel, Ä., XV Victoriastr. 19 II. 
7. 4 5 wochentags. Chirnrfl. Pri- 
vatkl. 11. Polikl. Barbarosjastr. 74. 
(^nftenl). wochentaqü 9l/s 
Slnfert.H., 1! Alerandeistr.43 7.6-9 
4 5. 
:chlcidt, C. L., Prof., SW Friedrich« 
str. 250 1. 7. 8 -10, 4 5. 
:dnil!tr,M.. Univ. Prof., XV Motzfir. 92 
7. 1'/, 5'/,. 
;duualbädi, S Fichlcslr. 19a 7. 
8 9, 4 5. 
icciifd), Günther, XV Kurfürsten- 
Itr. 109 pt. 7. 9-10, 4-5. 
Settfflnft, H., SW Vllerandrinenstr. 118 
I. 7. Poliklinik S Oranienslr. 07, 
ivodicntfl^. 2-3, f. Gewerkokranke 
12''. -2l/o, Sonnt. 10'U 11 % 
üuncnbnrn, C., («eh. Medic. Nath, 
Prof., Ducct. des Stadt. SUautctv 
hansev Moobit, W .(>iyigstr. 3. 7. 
Mont.. Dienst., Donnerst.. Freit.4—5. 
peher, F., J>r. mod. XV.Maaszen- 
str. 21 pt. 7. 5 0. Klinik NXV Flens- 
burflcriir. 18. 11-1. Poliklinik XV 
Steinmctzftr. 11. 2- 3. 
Stöbet, H„ XV SchÖnebetflcr Ufer 25 
7. 8 9, 4—0, nitfj. Somit. Klinik 
SO Mariannen Ufer 2. 7. 12—1. 
teiuer, XV  Friedrichstr.197.il.  7 
5 0. 
Stctliitcr, H., SW Hed.'mannstr. 10II. 
7. ti 9, 4-5. Poliklinik W Steg- 
liOfrstr.lK). N'/.. 12% 
Veit, Hit., W Leittier. 7 M. 7. 9-10. 
Voswiuckel, (in^., XV Mouftr. 9 II. 7 
9 10, 1 -5. 
‘Sediietmann, &>., XXr Lüyowftr. 72 I. 
X 8 - 9. 4 -5. 
Wntkowsti, D., SW Koch'tr. 54 II. 7. 
,s 9, 3 -5. 
iBohlstcniutt), aX, NW Lcssiiigltr. 37 I. 
7. 3 5. 
Wolss, ^itt.,Wef). Medic. 9lath, a. 0. Prof. 
NW iWciisittbt. Kirdiftr. 11. 7. 51/, 
bisii^Cliinirfl.Privat.UliuikXWVtm 
Circns 9 7.10—11. Orthop. Iitjtil. 
NW Vlin Circnö 12a. 
Pmii, SW AUvinbcerctiilr. 21 I. 7. 
8 9,4-5. 
‘Solttcuitvin, XV Mavthiu Luther 
11 r. 89. 7. 8 9, 5 0. 
geller. O.. XW Vlltonaerstr. 17 pt. 
7. 4 5. 
ijondcl, ilU„ (.' Munzstr. 25 1.7.5- 0. 
c) für Frauenleiden. 
Vlbcl, AI., W Wenthinerftr. 19. 7.5-0 
Klinik W Potodamcrftr. 92.7. 12—1. 
Pol'.klinit. l'o-2»/o. 
Adler, O., SXV .Müiuflfiihyciitr. 29.30 
pt. 7. 8', 10, 4 -5. 
Vtln1; O., (' ilbfptv. 2G 1.7. 
8 9, 4 -5. 
Attdreae. V., W Eislebcucrstr. 5 pt. 
9 -10. 
Vluufrijslt, F. 9l„ SW Friedriche 
str. 10 II, (0. 1. Vtpril Koniflqräyer- 
ftv. 50 II.) 8 -10, 4-6. Klinik N 
Wollincrjtr. 46. 1 - 2. 
Vlpselüedt, C., X Badstr. 41 II. 7. 
8 V. 4 -5. 
Arendt, E., XV Potsdamerstr. 114 II. 7. 
;V/.>~5. 
Äakosen, O., (' iKeuc Promenade 11L 
7. 8 -9, 4- 0. 
Baiud), F., SXV Iernialcmerstr. 62.7. 
sv. l.Vlprik XV Knrfnrsteudamm 244) 
8-9, 3-4',.. 
iÖstur, K. I. F., C Koppen Platz 7. 
3-5.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.