Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Aerzte. 
111, 
.T. - 
uv: 
I T. 
I 
n . 
II. T. 
II. I 
i ' 1, 
hu* 
'i’> 11. 
In. i; 
u u 
V T. 
t ' 
u V 
-1>.. 
VII i. 
thU'l 
.vi ir. 
Hlü S 
Vt ^ 
:i 1 
. \ 
il! Tl 
r.h1 
m -i 
l!l A 
'v 
i’U -i 
i '1 
Civil 
V -JU j 
-Iii.il,  'X, N\V21)itvmftv.4ILT.4 bis 
«rivhaht, 'S.. Sanit. Natt). SWflöiiifl 
, ,'t it r. 9< j> t. T. 4- 5, S onnt. 9 -10 
ruV!, ;)|.,NW2Ucronbcr-Ufcr 11. T. 
" u i’n. 3 4. 
w{ s\VMö«ic\fltätjcntr.ot T.11--1 
»riiviiiHuff, VI., HO .Möpcnitfcrsir. 20;t 
"j! T. h 9V>, 4 -5. 
it'iuuuf, H-, C Äöiligsrr. 40 T. 
\ in, l ti. 
sC- ,ie, :)i., N Keffelstr.23l. T. 9-10 
r^i, viiMv., X Vabftr. 18. T 8—1), 
I il. 
*Ci’üi, A-., N Crnmcnhtrßcritr. t>5 II 
\ >• 5 -G’m. 
*~t v^iu'tm, Vlla-, NW Slltonaci 
V, > /I. 9-11, si 
_ v'ini, Pros-, \V Vciun’-itv. 3 il 
T‘ V2' 1 Vj- 
* i’iw., O'JUibrtas Play 5 T. 8-10 
r'vuiht'imcr, Cnqen. X ^riebrich 
",!1 llh. U!» 311. T. V- 10, 12 2 
'M^iuVidi, M.. N Cdwnhanscr Allee 
ii.it.  X 8 9,15 
•mi'.i.iuuul E..X Ci\mvit(tm-flailv.4t 
T 'H . -10'L 4 
•C»' ‘i.ustiut, E, S üiiifcit-llfcr 48. 49, 
T. * 4 - 5. 
r^u-utiei, I.. X £ranienl>iirqvr)tr. 74 
y\ T. 4 r>. 
»Ci:unx,,fi. (i\, NO ^aitbvbc'rttmh; 100 
T. s !), 4 5. 
•C.:> li. l) o-ntnlfiirfcv Alfcc 7(5 if. 
1." 10, 4 :>. 
v', nu), Ä.. CCv StnbvavV, SW 
m 'tiiccroii(ir. 7 III. K 10. 
*v-’ n'v.', Jy, Sanit. Wall), X Inva 
!: M!r 128 l H 0, I 5. 
?H , () Stralaucritr. 11 II. T. 
10*0, 4 
•l’xUu, 'il., 80 Michaeltirdjstr. 4 5 T. 
" in, i 5. 
’v.hv, J.'i, (> ßrantfnrlcr 'Miv75 ])!.. T. 
s '* I 5. 
, Pros, N t5l)üith>ciir. b5 I. 
T. ^ 10, 4 ü. 
• f.‘, (5.. Smtit. Jsiall), W SlciimivO 
h I. h JO, 4 5. 
. ,X, Sanit. Math, KO (ür. 
.iihirlerflr. 70 ls. 9 11, l- 0. 
NW Alt Moabit 119 
II < 10, 4 7. 
(£„ W t-iobonstr. 0 Is. 
I > il, 4 :>. 
|'v ncrti, 91,  \5iiuil.  i/Za(sf, NO iUono 
'..u' am. :$!t 1. s n, z 5. 
Pnul, W 21. 
T •• 10, :$ 5. 
h:ium>, H.. ti .Plinzenstt'. 40 is. T. 
> 11 I ."). 
|*o'i iiii, :V?., Sani!. Niilh, 0 <Ur. *yrauf 
' V.'i'll VJ.) 11. H 10, 1>. 
' ".i'. Ä, (£.\c(). 5mut. M\), SW 
'i'i.io u J. T. 10, li. 
I’v i'aiiviii^fi, (f„ Saiiit. dlrtlO, W 
‘ui'ii nur. Üi> pt. T. ti- 51, 4- 5, 
■1 '"iitim. ii. Somit, 
v 11 a , O Wv. JvwHlfurlevflr. 124 
I T. ,1, H1/.., 4 5. 
u . 0 lljnci'itr. 471. T. ti -10, 
* m i AI, NW 'iimueiilr. 74 I. T. *• 
i In l 5. 
* C. Saiül. Jltatsu C '.Uouo 
2i.'iiinni!vittr.Ji;Jf.T.8 11,1—ö'/n 
v ini. ?>i., SW ‘«dMijji’nflr. 40 lns 
II T. m. 1. Vtptil \V Mimiivit 
'} J.’it.ur. 11.) 8 10, 1 :>. 
^ * 'um.ti., W^U’itMci- 
'[ -1 -<» l(. T. 8 ti, f> 
W VmMir. I I T. i 0. 
v -i v 'ül', Sairil. SW Wil 
1 h II. T. H o, i r,. 
i >- »'•,3iuiii. J)»nrl), W iH'llcüuo 
,r i'1 u. t. 8 •.», 4v.j r»1/.,. 
I ii i: «v. 5amt..v)iatli,S() VJinljacl 
‘V'M pt, « 0, .1 4. 
<' Vai^c-bcuiiTilv. 01 I. T. 
'* I i). 
1 >'Wm, Wth. iltvn. jlltiis). W 
«■'i'-imi. k;i jit. u-u, 8—:,. 
l''1' *'1 * ^l’lic ^fllÜHllslllfcnif. 7 
II t n in, l 
i' "i; uil, NW Mntl);*iunmjh\(>1 T. 
' s in,f,. 
iiv. M., Stabsarzt d. V, O 
“ 1" ‘"tiir. llh Js. T. (f. lUadi 
11 -l i - 10, 4 sj. 
üi.ii. W Vlnsr’nrfivv 
I T. 7 Va H1;.., 2".. 
^i'prulttenn'. yu 1. T. 
s ^ ‘^V^vivbvidjilv. 210. 241III. T. 
' Vim. ^oeviU, XW Philipp. 
-I M 4 i). 
''[iiii, W 2(tuci^tntfiv. 2t pt, 
;,lu! 'Siih), W ^iiuiiivbi'i'aci' 
V1'' I. 7*H% 4 5. 
f: - NW äisilöUslrtcritr. <J I.. 
.‘■Il W Lntwwslr. 58. T. 1-2, 
~"ini!. U 10. 
" ,l n ^iiifliihiii.yt IX. :iVj —41;*. 
Pittltt'ö. E., N Schönharncr 2llIcc34.T. 
D-ll, 4-,k 
- 14., ,v„ W Votc-hamcvfiv. 1:39. 
T. 8 !>, 4-o, vSoimt. 1 2. 
*Pi>ittts;, J„ Ss. XV '15otobammti.80b I 
T. 4 -1». 
*'^iürfüiu«lt, M. SO R.'lcticilbcMr- 
flr. 11. 12 L T. 4 r.i.; 
Piniu, i£.t Sanil. ÜlnUi, W Xcvfflmßcr 
ilr. 25) 11. 32- 2. 
Plachle, C.. (J Heher Tlcinwcg 3 I 
12 2, 1- n, 
Piaczek. 8, W ©irijmaniiur. C 11. T. 
0 io, -i -r>. 
Plnikt, .vmit., AV Pallaöstr. 1:$ I. 
Pleim, Jv., Samt. Ratli. S Neu Mottn 
ä. 'S. hiT. h 10, 4—7,. 
*Plesrtter. V(., Sanil. Mall), NW Lesiiiiq- 
ftr. :t ]f. T. 
* 5tv, SO £fnli0cvin\ 15 II. T. 8 bi*5 
10, 5 -7. 
Plo»lr4i. Bruno, W M^qdet'ttrqerslr. 5. 
T. I -0. 
Plülte. y., NW Mlotn*toct|tv. .‘N I. T 
H 0, 4 5. 
'Vljcy, -llücd, \V t’uilliolhitv. 8. 
Vollstes, Bnnl)., W Lint'tr. 41 is. T. 
1 5. 
- ll'iur, crtiiit. aiatf), W Siismtonii 
fir. 11 T. 
♦^oHiioiv, .(■>., Sanit. Na!h SW Bculh 
in. 5 11. T. ti \\ ."> ii. 
♦'^omveotn, (?., eatvl. iliatsi, X Bad 
ttl. 51 I. T. S ')'/.. 4-5. 
in'^ncr, (5, NW '3t1]i'flnuit'V 
dämm 0. 7. T. Lprechit. 2 - l. Somit. 
0 11. Äont. it. Doilnerst. -7. 
H.. N (£!)aufivv'ür. 75. T. >S -10, 
4 5. 
* - tV, X ^cifjcnDm-gcifir. <». T. 8-10 
1 5. 
'R„ X ihiütuciiilr. 27 I. >■ 
bix> 10. 4 5. 
*Pu»z, B. S W Vitibciiilv. (W L T. 
s 0, 12 1, 4 -5. 
Protie, :KiiiivIf,SW ^lU-tvitbiiviiiti. lul 
n • i. 
"Pnrimein, ^-rnn^. Smiit. iHath, 0 
Ohititcr u:5 s. T. 8 10. 4 H. 
* is-ru'ör., «sluil. Wnll), X Weisen 
bimn'titv. 70 pt. 8 0, 4 5. 
♦'^uIiuTimuticr, B., W lyct^Vctnitv. II. 
T. s \ r,. 
y„ SW Arieduchne. 30 T. 8 10, 
i li. 
*'|'inuOor, sy., W SVnt^biifnciflv. 22 pf 
T. 8 10, 4 5. 
Puppe. V> . Priv. Docent, .\Uif. (V>cr 
P!n)üc., NW iHatljnmwvr. 4. T. 
5 0. 
(S, W iücitblciftv. 19 '.) 
1 5. auf;. Miitw. n. Sounab. yfarimt. 
*!)iade,A.. X W Beuiictstr 31 2.Auf^. 11. 
H -10, 4 5. 
♦üutdi, E.. Ob. Stabsarzt ci. D., XV 
M'hinteiillinlilv. ,‘t Is. ti 0, 4 5. 
•?)!achi‘, M., SW yJUtiufti. 40 il. T. 
H D, 4 5. 
%iMU\ Nichard, XV C'i'enachcntr 20 pi 
T. 8-10. 4 5. 
♦iHnöt, ifli., 0 cYi'rtiilfiirtcr Allee b'A 
Is. T. S-{M/;,, ;p'j, 5. 
'rtnhcVivinvcri, 'M., W .ulciftfir. 42 
11. T. i>. Sonnt. 10 -11. 
A., 0 SJlnbvcn»itr. 4 I. T. 
8 10. 4 
* S.. SW Bluchentr. 71l. T. 8-10, 
1 0. 
Mtammiiill), Alb., XV 2ildwigc-kil'chs0'.4. 
1. s m, 4 V>. 
♦ytaphacl, r-!.. W SllucuaU'beuslv. 12u 
I. T. 8 4 5. 
- -ix, S Plan-ttfcr02 T. 8 -10,4 -5, 
(sonnt. 8 -10. 
*%k4v, M„ SO Mb^iurfaflr. 105. IM 
T. h 0, 4-5. 
Suiibdv, P.. o Peleinbiugerslr. 3i> I. 
8 «i, 4 0. 
dintfouiv.i, S rrnntenilv. 157 T 
8 4 5. 
'Jistti, , XO iKcuc StviUflftv. 85 11. T. 
8 !<, 1 5. 
N . N yiciiiirfcnbovferflr. 5.'! T. T 
8 io, :i o. 
*Nauerl, 15\, X Chanssecslr. 5j 11. T. 
V 11, :i -5. 
*Mcdwi{i, tvr.. NO Üaub^bcrflcvUr. 08 
II. T 8 10, 1 5. 
DimidHiincv, t?., XW .Mli)pitorfftv. 15 
j)t. T. 8 -0, 4 -5. 
*3{cl)itirit, E., 0 Anbreaöstr. 71 I. T. 
8 tu, 4 -li. 
♦yieiriic, SO $löpeni(teriir. li;H. T. 
8 io, i r>v2. 
Ncicheilheim, M., W Tbie^aileusti-. 7a 1. 
T. 2 :t. 
Reid;crl,M.,Sanit.N^tlz, WPot^-bauler 
ftr. 117 i. 10 11, 5 0. 
*9icimami, V .Uöüißftv. 20 14. T. 
8 »V«, 4 -0. 
ÖleiiihaiM, ,W., S Ornuienstr. 101 I. 
T. 8 10, 4 (». 
*tftein*boif, H., Sailit. 9(atf), N 
(iVauffveitr. 57 T 8 0, 4-5. 
Öltfmaf, (r., Pros., W Poledamer- 
Nr. VX\ I. T. 12','-. 1 ‘/2, 4 n. 
*yicn(vl, 'S., SW (^roftbvvvciijir. 78 1. 
T. 8 0. 4-5. 
Nenrici o, dt, Pros., W Nclielbeck 
str. 24 I. T. 5—0. 
— 145 — 
*iUrlübc, L. Slab^nrv d. Danton., SO 
^iatiamtcuiti'. 47 I. T. 8—10, 4 -5 
Richter, .Mail, ^evPhniif., N ^ruuueu- 
ftr. hi> II. 8 - lo, :i -5. 
— Paul, (J Miiil;i:r. 4 T. 8 9 
12 -2, 4 V,. Somit. ^-11. 
— P. R., SW ß-uvbiidn'u. 212 K. 
T. 8--SI, 4- il. 
*— P. 'S., Sanil. .'/iiitsi, X .Mrauvnict 
fir. 22 I. T. s 10, 5 ii. 
* U., Sanil. Jl.ith, Be; Pimnc., N 
^otbriiificv'ir. U li. 8 t 
iHicbel, O., £b. Slabc-ur;l, XW Vünc 
bmiicriiv. .'io III. 4 5. 
#9iiebel, B., Samt. y(atl),SW.v«ilIr]ri)Vv 
Uier 15. T. 8 -o, 4-5. 
--(V>, Samt. 'Juul), W ylumv»b?jK-IL 
T. ti—9, 4— 
*')iic!i'nfeh\ D., SW ('iiiciH'itaii'ii. !>> 
8 - 10, -1 li. 
Niesr, y. P., Pros., W Talieiivenftr. 11 
il. T. 4 5. 
*rtiielz. E., W Tciuiciuiufd. 10 I. < o, 
*Liikdotops, (f„ SW syiir'ent’r. 20 T. 
8 0, 4 5. 
»Ihm, 'War, Pros., W Poivbammtv. 52 
■ in. l 
h:iVeb,«v., W Sonnivi ftr8 10..': 5. 
Niinie, ,1*., Pros., W .Miir'iuiieiibaimn 
241 T. 8 o. 1 5 
DiiUer, X Ifliaiieiftr. 51 II. T. 
5 U. 
MUtcilutub, D., SW bliebtidifti*. 228 
12 5 7. 
Mobiitvti, S., W .UiiiMUHciiflr. H'» i>t 
4 5. 
♦ytobninDi, ?l„ W 2tvi»mcviir. 401. T. 
8 10, 1 5',': aui’.vv Somit. iKm. 
*yiuliinei, B., S V),i[enl)aibe 01. 02 T. 
8 ü, 4 5. 
Utuhr, .v„ S McnuiiaiibaiUeniir. 45 T. 
12 2, 4- -5. 
xHlvl/Oiv;1, W V.iu’vüv.22 1. T. 
h v, :i 5. 
*Winum1, V., W Sirijmaiuifn. 18 I. 
8 !•, 5 li. 
*3ii)Uv, NW liiinmiir. 51 pt. T. 8 
bi# 1- o. 
diociditc, >>., S BUiritcu'tv. 57, 8>.. bir 
o'j, l r». 
Rose, Cbiik., Prüf., Ok’b. Mebie. .‘liatlj, 
W Taneuzieiiilr. 8 1. 0. 1 5. 
* - v'iicait., Samt. Wntl), W Wobfn- 
ftr. 8 l. T. k 'A 5. 
(5. XW Unter b. binden 17 11. 
T 8 10. 4 5. 
♦Wtiielcr, VI., Wfl'.ati^i'ii'djein. 17 II. T 
12 :). 
— - 'JUtr., N yabitv. <>7 IT. 8- 10, l 5. 
* - P.. W («olyiir. .f2 I. T. 8 10, 
4 u. 
Wo en, 31., Aleianbniir. D'X T. 8 0, 
4 0. 
'Jlok'iibarii, Pros., W Likiouas:r.20 
I. 4 5. 
Woiciibfimu, A., XV .Uiirfiiritenftr. 12 
pt. T. 8 -8'/-., 4 5. 
Aböls, N Duncklistr 101. T. 8 0, 
4 -ti. 
Ernst, N Uscbomslv. :>5 Is. 8 v, 
4 5. 
*- 21)., X Babslr. VA T. 8-0, 4- 5. 
iRoscnberti, A., Pros., XW Mittel 
fir. 55 II.X (li. 1. Apul Schlffbaner- 
damin 2i>,) 11 12, 4 -5. 
— Avlbin-, NW i'öicli'iiti.2811. 8 10, 
5«,V G'/>. 
— Herni.. X Cftcibcvstcriir. 53 15. T. 
8 -!*, 4-5. 
— Ivs., l'Aleraiiberstr.62 I. T. 8 -10, 
4—r» Vi». 
* Wt\utstVti, C Alle Schüuhauscrilr.:; 
ir. T. 8 10,4-5. 
* - Paul, 8 Vieuc ^acob|>. 4. 11. T. 
8 Ü, 4 5. 
* - S, XW .«ailih. 15 ]F. T. 4 5. 
MoKiiielb, ly., SW Mi)mß8vaftciilv. 731. 
T. 8'h -10, 4-0. 
Äosenlieini. II)., Prnf., W Licioua 
fir. 10 pt. T. 1 5. 
*Noiensdiein, $?.,SO.Wopcnirfastr. 171 
II. T. 8 \)% 4 r>»;,. 
Nosenftein, A., W «tsts^muubitr. G pt. 
T 5 0. 
S., W Magdebnrtierstr. 21 Ilf. 
♦Wofi'iilhns, Beiliio. (' Alte Schön- 
hnnkritr. 50 I. T 8-0, 4 0. 
- liarl, XW Miltelstr. 21 il. T. 8 
biß \), 4 • 5. 
Wnwfl, S 5>{tfuc :Koiiftr. 23 1. T. 
5 1». 
- i'., Sanil. Siatli, XV u. Heljbt 
fir 7 pt. T. 5 t». 
- 0 Gr. Fiantnuteiirr. 115. T. 
8 0, 4 5. 
C., W Pülvdaiucrftr. 121g. X 8 0, 
4 5. 
M., XV Luthersir. 11a I. X 8 0, 
5 -li. 
'Ilid'.. Sanit. St^bsar.;t a.D. 
SW ^imuierftt'. 01 111 X « 0 
4 5. 
R'.'fin, H., Priv. Tovent, SW .Uod» 
ftr. 14 U. X 1 5. 
WotlK', Cttrl. SO <£liiabclh-ttn'r 52 I. 
£., Ob. SutboarU n. D., SW 
iVi'ttemvrtlbcriti‘. 1 1. 8 -io, 3 5 
— P., X lflMiffrrftr.31. X 8 10,4—0. 
Aerzte. 
Tlinl ö» 
:Hotf)r»bn-p, Jyrit;, (’ Neue Fnedrich- 
itr. 57. X 0 11. 
- :W, S W GJronbrcicnmane 5s -501. 
X 8 1. 
.'ftotiwianr, M.. Piiu. ?oee»l. XV 
Potc-bamcritr. 117 1. T. V 10, 4 5. 
— O.. Samt. SUitl), SW -vafeu 
Plao 5 !. X s 4 .5. 
* £., X .v>mK»aitcrftr.9X 8 -10,4 5 
Jiorbithilh, Alh\, W XTivoivftr. 81 u I 
T. 8 \). 1 2. 1 li. 
Jiottcv, v-, Piot., 5tiv b. diir 
Abih. am St. -vcbiuii^ >Uantcit(i. X 
Ormiienbiuavritr <;n II. X ;J l 
stitsjfr 'sonnt, it iViitoo. 
*Nuben. (*•. SW '.lieneiiViir.iciitv. II 
]>t. X 7l j o, 4 5. Mlinit 1 
4./(iroinUciu, A.. W Ausbadjciiu*. 15 pt 
X 10-11,4 5. 
*WüdeI, O.. .veruml. ?(nhall. Sanit 
Math, SW Blüdieriir. 18 pt. X 
8 0, 4 5. 
.'limc, <£., Puv., Sstwit. illath, \\ 
rVwiiir. (il II. X 5 (i, Aittw 
ii. Sonnt. 0 10. 
* Pulli, Sanil. .liatlj, SW OUof 
bkeieniir. 4. X 4 5. 
* M. A.. Weh. Sstttit. :lvaif), XV 
Maabebnrqeistr. 27 11". X 8 -V. 
4 5. 
,')iiil)v, Isuift, XV SrtjuuTinm. 8 I 
8 10, 4 ti. 
*:Ruhcnn\mt, ?s., W Hawonieritv. 10 U 
X 8 4 5. 
* >i., No X'anbvbei^iitr. «* I. X 
8 0, 4- 5. 
* - 'S., W BiUowstr. 87 pt. X 8- '.), 
4 5. 
Wumtcr, 21., XV Miub.citcrftr. 37a 
11 1. 
*'I?!liillN. ,Yr.,.Ulinif, C rtai'erSillielrn 
ftr. 18 I. X 1 2, 
'Vi., SW SlleiubtYrmitr. !) I. 
0 10. 
A., SW 217 
X 8 O1 ,, I 5i,. 
*.'liitft, 14., NW Sl'epbaii'lr. 40 T. X 
8 -10, ;{ 5. 
?)lmj, A, N X!i)d)em’rfir. 133 11. 8 10, 
4 -ti. 
öc Nnll'er, (ü., Priv. Docent, W 
yiiöotüflr. 20 1. X 4 5. 
Saatfeld, l?., N W .Uu-npiiitKn Ufer 1. 
X - 8"., :;>ra 5. 
* M., SW Friedlichstr. 18 II. X 
8 10, 4 5. 
'S., W Potvbcuiieislr. 33 Ts. X 
1 5. 
Saay, H.. Sanit. Nall», W 'Sittielin 
irr. 1 U) pt. X 0 -12, 3 0. 
*Sstri)c-, , SO:Hvid)ctil>euivMU-10. U 
II. X 8- 10, l li. 
O.. X 2djiiu‘b!eiftr. 31 a I. 8 9, 
4 o. 
*Sac^er, 'S., SO AbatleU'lr. Ist 11. 
8- 0, 1 --o. 
atfelb, A., W Muijütitciiur. 15'! 1. 
4 -5. 
♦Saliiisttr, Leo. XV Polsbamerfir. :?0 II. 
X 8 o,o. 
* - L., 0 Sctbemui'i] ,‘15 I. X 8- 10. 
4-5. 
* '.Uu\v,0 ;}ornborfvnti. lOl.Xti -vu. 
5 ii. 
♦vraliiifliv, S.. SW Alle varobftr. 30 
I. X 8- 0, 5 (i. 
♦Salomon, II SW Jotjcncrilr. 22 1. 
X 8 10, 4 51*.. 
tiievui, Puv,, SW Mtuii^fluivct'' 
fir. 85a II. X 4 5',^. 
ÄH’ai, Sanit. .'Hall)*, SW Hafen 
Piai; 4 pt. X 8 !>, 4 5. 
* Oe-r., N0 Mdifcnn. 47. 48 X 
8- il, 4 -5. 
SieiViivb, XV yfujoivui. 75 Is. X 
0 11, 41/. 0. 
Salonioii-obn, H., W Poli’bamaftr. 17 
II. X 0 10, 4ii. 
Sal^wedei, ')i., W ^icUniafir. 10 11. 
X 4 5 Wochentag-. 
♦Samlcr, C. SW ’Stlheliuiu. 12 I. X 
8 f), 1 5. 
* Criifl, N Ackersti- 1131. 8 -9, 4 5. 
Ooi., Sanit. äiatlj, W X'ulhn 
itr. 53 1. 1. 
*- P, X Schönbam'er Allee 45 IL X 
0 10. 5 0. 
Sanb, Eiiifl, X ^ninnciiiir. 70. X 
0-10, l 5. 
* Sauber, W., XV iVuntiu Liilhenti. 5. 
1. Xk io,t 5. 
* - H.. SO ilöpctudersli. 121. X 8 10, 
4 5. 
* oitl., SW .Oafielvbeiflastr. 37. 38 
I. 8 OV-., 4 5. 
Stiubiiictu'r, S, Piof. XV PoU-bamev 
str. 511.4 0. Speclalarzt fut 
fianle. 
Carafon, D., XV Karlobab 2. X 
8 -12, 5 7. 
vsstifer!, -V., C Aicranbvritr. 43, X 
8 0, 1 5. 
*S,iili§. M., XW Viibi'di’rftr. 12. 4 5. 
*Stiiilrnann, tS.,SW Silhelmfti. 130pt. 
X 8 9, 4 5. 
*Sdiacht, A., Sanit. Rat!), XO Neue 
\lbmwtv.7Ul.X  8 0, 4 5. 
♦Sdjaefer. Ab., W Bülowslr. 10 11. 
8V-- 10,4 5. 
*SdisicKOPctcivbiirgcrslr. 28.1.X 
8-1(1. 4—5. 
* -O.. N Ct)aio7ee>ti.2. X8—9.4-5. 
*5d)iipr»r, Ji., W .U lufürflenslr. 155. 
X 1 5 
Sdialidia, j'., SW ^ücbridjflr. 239 IX, 
X M'.. ii‘’,, 4-5. 
*Schtinv. ts., NW Thilunftr. 37 I. X 
h 10. 
* - tijntl, NW ^iUeil'lr. 4 U. 8-0, 
4 -5. 
•Sdjnvcr, Zl-, SW StyiiiMfäufViv. 27 I. 
XU 1,4-7. 
*- - \r, (>icl). Ob. Mebie. Warf), iii:,tl. 
Duecf. b. Cliaul,'- .uranfail)., NW 
Uiiierbnitnntv. 7. 10 -11. 
Sftimirr, \im., O Ale^anborstr. 14 t31L 
*SchenIcr.Ä., XV Augobiirqciflr. 72. IT. 
T. h—10, 4-5. 
Sdieier, M.. SW Aiiebiichitr. 25. 26 
11. T. 1 ti. 
Sdu'k-tc, :li., Docent, NW Veelhoven- 
itr. 3. 5 <;. 
•Sriu'iid, .V\, SW SdjöncberiKi’ti. 0 pt. 
X 8-'."..4-5-/.. 
Sdieubrl, Ä., X W ,yiiebrid;iir. 15i 3F. 
X. 12—2, ti—7. 
♦Sdji'iif, P.. X ^ciiüdeuboi!(ifn\21 L 
8 9"., 4 5. 
♦Sdinit’r, A., O >lonig^bergeiiir. 22 J. 
X b 5 0. 
Scbiu, S., W Pott-bamcn'tr. 73a 1. X 
8 U, 3 5. 
Sdjinn, A., N Sdiönfiaii'er Allee 321. 
X 9 10,4-5. 
♦Sdjittiin, O, X W Ä'elanchihoilsir. 10, 
X s 10, 4 -v». 
•Sdullbad), (£urt, S iltludtaftv. 32 I. 
X 0, 4 5. 
S(biUiii|*..v>., Snttit. .'Halb, X ,yüebiidj. 
itr. 100 II. X 8- !>, 4 5. 
SrimiMrr, tSail, O 'S'allner Thealeriir. 
18 (i. t 
*SdUat]cr, li. S.. W liüiiibiuiciu'. 14 
I. X h 10, 1 5. 
SriiU-td), i$. V., Pun\, SW ,3iiebvid;- 
ll r. 2:4)1. T. 8 10, 4-5. 
*Sd)U'iiuiU'v. A.. Sanit. Math, W 
str. 32 III. T. 8 0. 4 5. 
* A., NO X'aiiDöbehU’UU' 8 II. 8 bis 
9, I 5. 
* xMbvli, SW ^eiielitr. 10 1. 11- 1, 
5 <)1, 
* Alsr.. \V '.UivtuccfeUr. 5. X 1 5. 
ii., S\V Alciatibiitieiiftr. 105. lOü II. 
X 71', 0, 4 5. 
* - ,>r., S Hermann. Platz 4 lf. X 
8 ‘3, 4—5. 
* I., .vtmtuuut, Gel,. Samt. Watsi, X 
(JÜanifeeitv. 4 li. X 8,J-1),’.( 4'-. 
bis 51;. 
* - II., H., Sanit. :)latsi, XV Mau hm- 
lnct)iir. 1 pt. X 8 u, 5 ti. 
* .VUfiV, O SrtUncv Iljcsllcrüv. 3U I. 
X 8 «1, 4- 5. 
* M., W03U'öilid)ftr. W1.8 -10,4 5. 
♦Stillos;, ' , NW Ihitimsli. 32. X 0 
bio 10, 4 - -5. 
*Sd)lötsv, ?U., Snuit. JHsttfi, X Änm 
ucniiv. 15t) I. X 8 -10, 4 -5. 
SdintiM, ^-Cfb., X ^ricbiid)itr. 305<‘ X 
10- 1, 3-5. 
.(icinr., (»)eb. Sanit. dlaib, X 
Aiirbnd))ir. 100 II. 2 3. 
Vcn«., StalK-arw, NW Ali 
Moabit 89 II. ’ 8 9, 4 5. 
* - Cvvai, W Murfumciiftr. 128 Is. X 
8 0, 4 5. 
- Paul, Sanit. Mail), Ob. Staboarzt 
st. D.. W '.tiiilmuilv. 27 1. 10 -11, 
:)!., Sanit. ,'Jlath, W Vitvom-Ufcv 19. 
II. X 8 9, 4 —5. 
Eriniubtkw, 15., Sanit, Math, W Tauen- 
;mmr. 9II. X 10l'o Vorm. 
'Schmieden, sh?., W SilheUnsir. 88 JIL 
X 8 \\ 4 5. 
Scluiiiv, Heun., Staboar,^, W V.iii 
PolMtr. li» I. 3 I. 
Srliirmiie,Herm., N «Xchrdtllinerm. in) 
11. X. 8 1(1, 4 5. 
Schneider. W ',’joititr. 40. I. 
X 8-0, i 5. 
Jyran*, Snttit. Diatl), XXV Viibedi’r 
itr. IV I. 8 10, 2—4. 
— XV '.Vxaittu ijiuhciiiv. b8 pt. 
X I -5. 
Sdinitt, A„ XO \!attb^bi'i-fli'r Alice 110 
X 8—i», 4—0. 
♦Sdutitei', o-, X äicinirti’itbm'imir.2. 
11. X 8 10, l <>. 
'S, (' 'Sallsu-. 25 IT. X 8 9, 
4 ii. 
♦Sdinoir, 9lnbcrl, O Menteleiür. 18. 
1. X. b 9, 4 5. 
•ritvtfv, H., Proi.. iVivbiv. 
N W l’Uctaubci Ufer t pt. 4 5. 
Scholl, A.. No SluiiiHbiTiicuiv. 101T. 
X 8 lo. 4 5. 
Schulz, VI., SW 4u’lle Alliaiictjtr.21 IL 
b V, 4 r>. 
Sdjüitl'mt, '.W., SW Sottiu'iU. 35 I. 
X. 8 9, 4 5. 
5djocneln'rti, P., SO ,u ai'ev ,^ran; (')rc- 
imoiei i'lau 5 I. 8 0. 4 5. 
jd)Oitiflb, X!., SW X!inbrniu 43. I. 
X 8 0. t 5. 
- Uiv, SO Sicitcrstr. 11 pt X 8 -10. 
1 0.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.