Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I 
H. Thcil 
Llerzte. 
144 — 
Llerzte. 
benimmt, R.. W FnrdriMr. 62 
IL T. 12-2, 5Va-7, Sonnt. 0-11. 
*— L'.. SO ClkUivttr. 17I.X8--10,4—ti. 
•tivflnl)», A., SNV BeUc Vllüanceslr. 4. 
t 8- 10. 4-5. 
•Kclit’elbt, Eufl.. N Elsanerstr. 11 H, T. 
8-10, 4-(K 
* — Euci., NW Perlebergcrstr. 32H. 
T. 7‘/a—8V-J» 5-0. 
♦XWmimtn, F., SXV Anhaltstr. 10 IL T 
1-2. 
— H.. Potsbamerstr. 121c IL T. 4 
bis 5. 
*- tul., SW Plan-Ufer 24 U. T. 
8-5), 4—5. 
ScbitcvM, Geb. Sanit. Rath, XV 
Eichhorlli'ir. 8 m. 8—9. 
Lclir, ©., XV Poivbamerstr. 105 IL T. 
8—0, 4—r>. 
Letrrich. Vl., 0 An der Stadtbahn 24 I. 
0-12, 3-6 
Leibold, G., XXr PotL'damentr. 103a 
T. 4—0. 
Leiditenttitt, Heinr., XV BiÜowstr. 711. 
T. n—10, 5 ii. 
*- M., S Plan-ttser 35I.X 8-9','.. 
4 5. 
Steiniger, OK, W Leipzigerstr. 01. T. 
0-5, 
Lcist. I.. XV Vlngöbnrgerstr. 75. 70. 
6 9, ;:-4. 
Lelt, VL, (J ^ofe:ttsmlcvilr.49.1I.T. 11 bic- 
2, 5 - -8, Sutml. 11- 3. 
♦kniete, i)L, N Vlntlamerstr. 101. S-ü 
4-6. 
Lciilp, B., (Wcli. Semit. Nath, XV ^iiyow 
fli*. 2 II. 8-10, 4-5. 
Scmilioff#WuitslU,XVycipiistci‘]tr.llO. 120. 
X 8-V, 1-2. 4-5. 
*— R., tiü 3d;mii)fin 37. T. 8-0, 
4 -5. 
Leonhard, .fr., XV Üidjtcnftcm Vlfivc 1. T. 
Sicppnistuu, VI.. Samt. Natli, Mgl. Bez. 
Pilyne., N W .<lnuipvitt3eivltici; 23. 
H. T. 8K, 0'/.., 4-5. 
— ^-ritz, XV ".Mui'juritcnftv. 8. T. IT. T. 
8- 0, Lt -4. 
iMieitii, X, NO Wcrnenchenerür. 1 1. 
T. 8 -10, -J -o 
2 es;, i1., NO Ätstiicrftv. 30. 40 pt. T. 
0-10. 4- 5. 
*Lesse, sS„ XV Wciilljtttcntr. 15. T. 3 5. 
*X!cffcr, (S., N Ucißenbnrgerslr. v”l. T. 
8-10, 4-5. 
— E.. Pros., Director d. SUiitit f. 
syphilil. Mninfl). i. b. (Jlw ritt n. 
b. UtuucrmäiC'Vülinintff.^iuitfL'aulb., 
XV Xiwtü llh'i' 14 I. T. 2 3. 
•S/cfthnffi, H., 0 PeterSbnrgerstr. 24 1 
T. 8-10, 4 -0. 
*Len, N.. Cb. Stabsarzt, 8XV Plan 
User 15 II. 4—5. 
Lenk. Weovfl, NO Gr. ^-ranksnrter 
slr.4311.8-10,4-0. Soni't. 10- 12. 
v. Vvntlmlh, N., Pros., ü)f»cnu<ir.V mib 
VcÜmrzt Sr. Majest. des Mtüsciö u. 
.<tönig!?. XV Irtitkttfir. 5 I. 4 -5. 
♦x'cuin, (£., SO JürütfcufU'. 12 11. T. 
8 -10, 4—0. 
— Heim., XV Frobenstr. 20 IT. T. 
0 -10, 5—6. 
Levinsolin, i'K, 0 Vht der Cl'andauer 
Brücke 1 st II. T. 9-10, 5 0. 
X'evzziMzz, W., Schöneberst, Hauptsu. 
17 l!K T. 4- 5, Boititt. 12 1. 
♦tfcuij, <§., N MnNerstr. 175 I. T. 
8- 0, 5- 7. 
* .ftciitv., XV Bülowstr. 05 II. T. 
8 9' ., 4 5. 
*— iVcar, N Badstr. 61 II. T. 8—10, 
4—5. 
*— S., 0 Pkteröbnl^ki'lr. 81 IL T. 
8- 4 5. 
S.. N Swinenuinberstr. 120 1. T. 
s -tti;. 4 - 5. 
— Sebastian, XV MagdcbillMi'tr. 611. 
T. 8»:., o1:., j-o. 
— William, XV Maaszenstr. 22. T. 5-0. 
Silh], 0 'tiliimciiitv. 7a II. T. 
8 0, 4 - 5. 
*^evy'Torn, Max. Aentlichet- Nönt^en- 
Vübomtvtiitm, XV Minier slr. 08 I. 
T. I. 025. 0 -10, 4V-.~ 5‘(J. 
*Vctuonhoiu6ti, A.. XV Polbbamerslr. 88 
IL T. 8-10, 4-0. 
i'auiinboiui-fi), Max, Eichhornslr. 9 I. 
T. 4 5. 
•X'ciucf, (?., SO Mclchiorür. 34 pt. T 
8 -lo,;; 4% 
i'emin, Arlhur, Lpec.Arzt s. .UvnnrOcifen 
!». .VitmorflOHf, SW Littdcilikr. 78 I. 
T. 8 -0, 4-0, Sonnt.!)- 11, nnhev? 
dem Doimerc-tan Abt». 7—8'^. 5Uuüf 
N Crstiiiciilmrstnüv. 45. 12 ' 1. 
Geora. NO tNinbsbcrgci 'Allee -12II. 
X 8- 10, 4-0. 
* Zul-, S Pnnzcilstr. 73 II. T. 
8-10, 4- 0. 
— ilarl. XV Lüyowstr. 86 II. T. 4—5. 
Zlin-erarzt f. physikalisch - öiälelnche 
Tlierapie. 
*- Mar, S Graeschr. IL T. 
8 -10, 4-45. 
* - Osc.. SW Blücherstr. 13 IL T. 
8 0, 4 5. 
* S., N Loryingstr. 311 T. 8-10, 
4- 0. 
* - W., 0 Hol;marktslr. 65 H, T. 
8-0, 4 S 
V., Priv. Docent. N Schöre 
Imuü'V VUlcc 41 I. h—0, 4—5. 
— l'cot’olci, NO Oh\ iyw«f»«rkT 
)t\\ 118 I. T. 8 -0. 4-5. 
♦ifciDiiivfi), Tau., SOrf{cictic»6frstcn‘tv.l4 
II, T. 8 10. 4 0. 
♦xicu'iiuohn, limil, 0 fllmutfrcrur. 571 
T. 8- m, ;t 5. 
*— ücc, SXV (V.iteiienam'ir. rol. T. 0-10 
4-5. 
^eiviinoiL ?JJ.u-,SXV Hnednciistr.2371 
T. tu 11, 4 -5. 
Vemili, M., XV Fnednch'lr. 58 II 
12 2. 4-0-/.. 
*X!enn},'j.H'imo,W Mlcutur. :'5 I. T. 8-0 
4 5. 
*— ,v„ Smtit. Naili, XV Bendier 
slr. U II. T. 4 
*— Ios., 8 Neue ^col'ltr. 20 II. 
T. 8 -10, 4 -5. 
Vervv. (frirti, Püv. Doc. f. (ihifitvivi*. 
NXV oit den gelten 20 IL T. 3—4 
v. Xlci]hc:t, (i\, Pros.. 0>d). Mcdic. Jiatlt 
\V 'ScitMcriir. 30. T. 5 - 7. 
Vc’viiv. Victor, SXV Plan Ufa* 28 I 
i»-in, 3-4. 
Viriit, 2., SO iU'iictcHitv. O.T. 11—12'/» 
4 5. 
♦Vieler, B.. SXX’ Pelle Allianceiir. 201T 
8 -10, 4- 5. 
2iel'i,'.anir. i’i., Spec. f. Sprach 
ücriünicii, NXV X'essinqiU'. 21. 8-10. 
4 5. ‘ 
UieluTiili, C., ProL, Wcf). AKi'Mc. JRath 
NW Z'vrviln'fjiin'. 34a pt-. T. I 535s 
Dienn. n. ftvctl. 11-12. 
Liepelt, 2h., XV Etöhcizm. 2 JI. 8 - 9, 
3 1. 
v..S MiMmiuntiMUlcitfir. ! >. 
T. 12 2. 41 j 0. 
— X'„ NO 0>r. ivvstitlfui'tcvitr. 107II 
T. h• <i, 5- 7, Somit, o lt. 
^inbemmm. Emil. XV ^eüeldectslr. 11 
<s - 0, 5 -0. 
— ,yriüp Viciicval.u^t a. D.,XV Wlci^itirtj 
slr. 5 li. s ja .{ 5. 
— Paul, N\Xr Ilptvmiiv. 30a I. 0 11 
4 5. 
k- - S., NXV Peuiselslr. 55 I. T.8--10, 
4 5. 
*Vinf, S., S Schi'nleiniu'. 201. T. 8 -JO, 
4 0. 
*Viiuiittv, (f., XV 2'Lilcrvstl'. 431.!»- Jl 
4 t‘.. 
#viritian Snlf, L.. N Schvniianier 
Ällee 4 II. I. 8 0. 4''. 0. 
♦ilivpiuauit. M. S tynmmiir. 28 ] 
T. 8 O1.., 4 5K,. 
Tli.. Sanit. rliaili, W Miuli-biiD 5 II 
T. .3-5. 
*Lipicliit'. P.. N Mtauöiiictitv. 1 pt. T. 
8 -J<>, j - o',.. 
♦üinmifv, 91.. Sanit. ?Haih, W Vilyoiv 
liier 20 111. 0 10. 
Ü&, XV hWilviv. 3-s If. K--0, 
Vif;iirr. M., SXV ^indeilslr. 76 II. T. 
8 10. 4 5. 
Vifio. N Slahrtitien dlltee 70 II. 
8 10, 4 5. 
*Vithuier, S GiOchinernr. 71 I. T. 
8 10, 4 0. 
liilteit, '.Vi., Pros., XV Xlilyoiu-Play (> 
T. 4 f». 
L'iitJjjijnT, M., XV iDrJ/i'UJifflr. 18. T. 
5 0. 
*Vvt)1eill, (?., X \V V({l'rcrij(|(r. 21 pt. T. 
0-10,4 5. 
L'ollituuni.'StlljclnwN ^indower'tr. 10.11 
1. «--10. 
♦l'oliimeut, \\, Spec. Arzt Haru- 
vrfliuii', N ^-riedrichstr. J31h. T. 
8 10, 5 -7. 
- S yiiOvtf?r. 0 IL 8- JO, j s 
*— 2h., S rliitlerju'. o 11. 12 l1', 
<: 8. 
X'vhice. Jy., SO ^ottbi.feiur. 0 1. 8 0 
1 5. 
^nvillol hc Marc-, (Si., Sanit. "liath, S 
^rnniifuLuiriiitr. 43 II. 8-0, 4 • 
Vviift, $.r SW Wnciirmimir. 12 11 
1. fS -10, 4- 5. 
*iVrcn^, l’L, SO 1'ivqniyvn'ir. 31 I. T. 
8-10, 4 5. 
*— rlüid., (sbarftiticiiliiira, llliland 
iir. J7hI.iJfl. (ih. 1 IKK 10 -10,-1 5 
♦Vorti’ion. W., 0 ^raitffKitcrlHUecOul. 
T. 8 10, 4 li. 
Loe'er, NXV ycifhißiir. 10 I. T. 8-0 
J -2. 4 -5. 
X'uuiiuolin, S4V., NW Fuednclistr. 152 
11. W 
^vwe, V., NXV Morlilr. 32 L T. 8- 4. 
•X'vmcnl'ern. M., W Zoachiittoilialer- 
str. 21. T. 8*'«“ ;»«/.„ 4 -5. 
— 9i., XV Stciilicerflr. 00 pt. T. 
(v. 1. April Ltl'i'.jM. 13.) 0-10, 
4-5'/.. 
^'.Qivcumeljcr, ü., O ^mnffizrit'r ^ilcc 
63 I. T. 8-0, 4 -5. 
*— il\\, C ifiofeitdinicrflr. 18 I. T 
8-0, 4-5. 
Löwcuüein, 3., C ^'einineisterstr. 10.11. 
9-12, 3-6. 
*— 3of., NO A(. Frautfnrierstr. 6 I. 
T. 8 0, 4- 5. 
*— i*., NO Larwebergersir. 00 II. T. 
8 - «#, 4 5. 
— M., XV Potödamerslr. 49 IL T. 
8-9, 2-4. 
Löwenlhal, Ed.. S Luisen-Ufer 22 I 
T. 8-9'/.. 4-5. 
*— Ei»., SXV Korikmarkdaittcilstr. 22 
T. 8-10, 1-2, 4-0. 
*— Heinr.. N Chanffecitr. 115 II. T. 
8-0, 4 5. 
— .frugo, XV Matthäir'.rchnr. 15 I. T. 
8—0, 4- 5. 
*— I.. NO Üandsber^erslr. 32 T. 
8-10, 4 5. 
— Leop. 0 Änhlcnstr. 42 I. 8-0, 
4-5. 
— M.. N Chansieestr. 10. 11 II. T. 
8-0 4 5. 
Voroinc-ft), l^iil., N Peteranenstr. 28LT. 
8-10, 4 6. 
Voiyitfrii, CXiiö. Sanit. Nalh, XV 
Paiianerstr. 25. 
X'oew«. Ä., Prvf., XV Ajirfürftfiifir. 107 
11. T. s- 0, 5 -0. 
*- a. S  Va1lsll.02.X8  -0, 41V-5‘/: 
M., SXV Be/gmantti'.r. 0pt.T.8—9, 
5—0. 
^ubiiivfi, M., C itöniflflv. 2<j IL T. 
9 -10, 4 -0. 
t'nblijiori, 'S., XV Pottiuimmtr. 13II. 
T. 8-10, 4 5. 
Lulwwoii, Mar, XX' X'iiOoiufh'. 48 IL 
T. 0-10, 4-5. 
VitlH'Vlitvli, W., W ^iclctiftr. 17 pt. T. 
8 -0, 5-/2 -Ou... 
Lncae. Ä.. Pros. a. b. Universität. 
Wcl). Medic. Math, XV X'üyow-Plav 0. 
T. 2 
•ViitWe, OK, SW GOmimivPloy 5 IL 
T. 8 -0. 4-5. 
*^ii^criu,tr.,2it(!si.??irttfi,SOM(triflKitczt. 
Plrtü s pt. 8-0. 4 5. 
Lnye. V(., SW Belle VIII in tue Play l>u 
pt, 10 1, Sonnt. 11 12. 
Maat’, -Viiiux Spec. X’lr.V f. Cljirnniie 
11, Oriliopäl'ie, XV .nöriivritv. 8 IL 
T. 5 0. 
— K.. £K Sictü^nv.V a. D., SXX' 
Wvofjbca'otnir. 03b l. 5 0. 
*Mactcnrod!, A., NXV ftiu&crfimtr. 2. 
T. 4 5. 
*Maeder. li'., Ob. Stal'varzt a. D., 
So Pjirtleriir. 50 T. 8 -10, 3 4. 
♦Mainzer. XXX' MrotipriiijCit User 7 
pt. T. 0 10. 2',. t. 
♦Miunlot, Hnqo, XV Wnntviimli'iiv. 10 
pt. T 8 -9, 4 5. 
Mamrotl). N., (J Viiticuftr. 127 I. T. 
8 -in, 4 - 5. 
♦Miumne, V., W Wükimv. 5 J, T 
8- 0, 4- 5-/.. 
— P., S Vitdiutmif. 11 II. T. 
— 2i?iU)., C yiyiviul)itlci|ir. 0.7 T. 8 9, 
n (>. 
^kaiictn'', C., 0 ^ofoKtljaloruv. 65 I. 
8-9,4 5. 
— Pt)., S flUc »XiKübitr. 71. S • 0, 4—5. 
♦Mahboiuvtu, Hurt, 0 ^-rantfnrler 
i’lliff 80 II. I 8 -10, 4 iv 
v. Manqer, M., N Baimucnir. 17 1. 
8-1V, 4 5. 
Manliewic;, C., XV Polc-dainerstr. 131 
T. 8 10. 4 - 5. 
*M(iiml)vim, P., SW Hornstr. 23 11. 
T. h !l'/j, 4 ■/., 0. 
*Mant'bacti, 9!., SW Pcr^uiannslr. 02 
IL T. 8 10, (>— 7. 
♦Mtirntv, M., Sanit. Wuth, t' ^yfvzz- 
tlinleritr. 31. ;}5 IL T. s «t, 4 5. 
Marcnse. SW .yantiir, 8 11. 
T. 8—0, 4 5. 
— Br., SO Mövettiilerftv. 121 I. T 
81',- 10, 4 a'o 
— X'eop., XV Polc'damerslr. 114 II. 
X 8 0, 4 5. 
-- Vouio, Sanit. Natli. NXV All 
Moal'ii 137 J. X 8 4 5. 
— Moriy, b>eli. Sani!, ^-alli, XV Mnr 
fiirnem'iv. 23 Js. X 5 0. 
— Paul, N Brnluieiistr. 138 I. X 
8- 0, 5 0. 
— S., Weh. Sanit. Mnilh, NO Maifer- 
slr. 41 II. X 8 10. 4 5. 
♦MnrrtUi, V., Sairit.JHsliij, (' ^liminbcr^ 
Phiü 2 III. T. 8 0,4 5. 
*Marji rricZlei', I.. (' 15 
II. X h- 10. 4 0. 
Marl?, Cliarleo. W Bnlowslr. 20 IL 
8- 10, 4 l1/.,. 
♦Marciiicirbt, ?)t., Sanit. Nnlh, CD. 
Slat'?ar;t a. D., SW .Mötiiflßriißrr: 
slr. 112 1!. X 8 -10, 2 5. 
♦Marleziv, W Bictoziasrr. 22 pt.X 
9-10, 5 1;. 
Martini, tf., Marine Strlicar^t a. D., 
XV Biciorirtitv. 10 1. X 
Naschte. Erich, SW BcIle-'Mtcuiceftr. 12 
II. 11-1. 1 5. 
— M., S Prinzenslr. 32 X 8 10, 12 
bis 1, 1 5. 
M..leni, (5\, NW Thnrmur. 60 I. 
X 8 0‘,u. 4- 5. 
— Geor^i, SXV Hortstr. 15 1. 8 10, 
3-4. 
Matsko. Ofcoifl, O Warschanerstr. 5 1. 
X 12-2. 
Maner, O.. NXV Nathenowerstr. 73. X 
0-10, 3 l/o - 5. 
*Mayer, ISlvziifzivl?., f>>rh. Sanil. Wall), 
W Polodamerstr. 27 II. X h 0, 4l/u 
biäöVj,aiks;.Mittw. n.Sozkttat'.^dim" 
— E., Staboarzt, NW Biebotviir. 2s. 
8-0, 4- 5. 
Maner,M., NW Brücken-Ällee 11II. X 
8 -0, 4-5. 
- Theop., XV erfjiflfrr. 18 I. X 8-0, 
4---0. 
*Mc(fnuer, 0., O .stöiiigebcrgerttr. 20. 
X 8 -0-/,.. 4- 0. 
"Meckcl, Sltist., N Weinbergöweg 8 1. 
s—0, 4- 5. • 
W., <' ö»r. Präsidcntenstr.8IIL 
0 -10, 4-5. 
Meißner, B., NXV Rostockerstr. fi I. 
5J^--7. 
- - P„ XV Murfsirftcitstv. 81 I. X 
0 10, 4-5i/v. 
*— iHiüiilioIb. N Oderbergerstr. 3 pt. 
8-10, 4-5. 
•iViel^cr, VI.z NO ^jörtl)ci')tr. 271.8 -10, 
4- 5. 
S'ei.'Vvl, (r., Prüf., NXV Schiffl'aner- 
dannn ls in. 10-11. 
- .«Hit, NW ('iciU'ficrtfir. 37 IL 1—2. 
Mcndelsolni, Martin, Unwernr. Pros.. 
V(r,v f. innere Miaiisliciieii, NW 
Wniflübt.Mirrtn'tr.9 IL T.8 -9,4—5. 
- Mar, XV Anqdbnrgerstr. 42 I. X 
4 5. 
Mendelwn. Alsred, 0 Warschanerstr. 22 
IL X 9—JO, 5 - 0. 
Menle, W., W Ü^interselblslr. 23 I. 
X 8 - 0, 4 - 5. 
Men.'.cl, VI. OK, XV Biujvetilhcvstt'. 0. i 
0 10, 4 5. 
* - tStirl, Sanit. iHatfi, XX7 Murfürik'it 
>ir. io*; jr. 10 11,5- 0. 
*Meiiid)ijhi, VI., N Tsttunlibvitltr. 40 
11. 41 L T. 8 0, 4 5. 
•MvrV’adz. OK, X Ckian'seeizr. .35 I. X 
8 10. 4 0, Sonnt. 8 10. 
♦Mstu'iilicriL V(., SO Äöpcnicterstr. 7 
pt. T. s 0,1 5. 
Metier, Vlb., \\r Polsiwuerstr. 25 IL X 
8 10, 4- 5. 
' - yub„ SXX' Slnlinttsir. 2 IL 
2 4. 
* - VIlb., 0 (Viviiitcr 941. X 8-10 
4 
- Vlrtl)., XV Marlvbab 33 I. X 8- 9 
3 4. 
' Vlrtl)., NO Vaubvbcrticr VlKcc 1 
I. T.8- 10, 4 5. 
k Beruh., W Tanenzicnslr. 7a T. 1 
8>'., 0 I1 o 5 V... 
* - üi'iiit., P$h). Tocezrt. XV Bnlon'ür 
3 I. X 7'/- 8»o, 4V.j - 5'.-. nun 
Xültltl'lfl. !(. Suzitil. 
- Jvdiv. Sanit. Nati), XXr Magde 
biiriU'rftr. X 
' ,vra«z. NXV Slronprin^'u Ufer 2i 
X 8 9, 4 5. 
- ^z'i(t, 0 ihjstrfdiciicrflr. 74 IL X 
8 10, 4 5. 
- - Wcovflc» SXV ’ltmiitcn'ir. 95. 03 l 
T.8 9. 4 5. 
Heinrich. N Brnnnenstr. 114 1. 
X 8 10. 4 0. 
* .vmflo, <'Nosentl)alers1r. 2IL 8-9, 
12 -2, 5 7. 
- I'idor. NO ^mmannellirchsu. 20 I. 
X 8 Jti, 5 0. 
^nt„ XV Pctvbmucritr. 63 1. 8- -V, 
4 5. 
- Kubiv., XV i/eiv.Vfieislr. 03 II. 
102\'.j 1‘U. 
- Mart., S B.iicheritr. 55 I. X 
8«., 10, 4 5. 
Mtul., O o-niriHiir. 021. X 8- JO 
4 5. 
- Max Philipv. Sanit. ^ath, XV 
Maas;eimr. 27. X 8 0. 4 5. 
- Cito, N BuM'tr. 28 I. X 8 -10. 
1 0. 
- P.. SW Möuiflströtjcritr. 92 X 
8 0, 4 5. 
Ji.. W MuijürUenbainm 20 111. T. 
8-0.3 4. 
. .Vivt)crharM , S., (■ Miiti^'tr. 18 II. 
| X luv 8'., 12 2, 5 0*/o. 
Micliaelio, Miir, Priv. Docent. Clu'r- 
ar,U a. d. Mfll. (Slnu ilv, N W llittcv 
bslumfir. 7 X 4 5. 
ÄUidwiHi*, On'orfl, NV Tanenzienstr. 7c 
pt. X 3K, 5. 
Michel, rlticharb, XX' Viettclbedstr. 0 1. 
0 1!. 3 4. 
,Mid,ctet. t£h-, SW BcUc=VUliiinccilr. 
88 !I. 8- 10.4 5, auf;. Svnnab. 'Jini. 
* t'K, O i^iiiner 102 11. X 
8 0. 4 5. 
AN’rfiitcv, ())., SXV ^orkstr. 4 I. 
Y 8 «1, 4 5. 
»M'tulmer, JIL, NW Mittelstr. 10 IL 
X 8 - 0, 4 5. 
*Milon, ^atlianacl, XV Charlotten 
itr. 51 11. 1U—12. 
Mitiriicrltdi, VI., Pros-, Ob. Stabsarzt 
a. D, WHohenzvlternsrr. 17 Jf.T.81., 
bk- O'/o. 
*M‘itk‘it,;Wi|T. B.. Cö. Stabsarzt a. D., 
W MsllrfiTiuliitr. 7 I. 0—10, 4 -5. 
Molir, jJiich., (y Breitestr. 10 I. T. 12'/u 
biö 2, 5 -7. 
Moll, VI., XV Blnmct'liüs 0 pl, T. 12 I 
— VI., XV .Sljiihlniensir. 00 1. T. 4 51/2. 
Möller, Panl, Gr. Präjidentenstr. 8 
I. T. 4 0. 
•Moinmicti, E., XV JKüiii&ergcvftr. 05II. 
X k 0, 4 ■ 5. 
*M'oinllcr, Jv., XV Neue Winterseldi- 
str. 18 11. X 9-10, 4V--6. i 
♦Müsbwt, P., SXV Friedrichs^'. ü>7 ] 
X 8 10, 4 0. 
*Moses. S.. Sanit. , N 
dridiitr. 131n IL X 4- 5. 
♦Moöbeitn. 3)1., S Crniiicitfir. 58 ][ j 
8 -10. 4 0. 
♦Möller, 3., SO Wraiiflelstr. 18 I. T. 
8 0. 4 5. 
Mosse. M., NXXr Vllcrauber. Ufer T 
4 5. 
Mnqban. C., XXr Mitrfsufti’UHi*. l:::i 1 
X 4 -5. 
♦Mitsmc, .v„ XV Martin üiitljcriir. -; 
I. X (». 1. Vlurit Bictoria X'unv» 
Pfau 10.) 8 9, 4 -5, 
♦Mühnim, voL. XV Pütöbamersir.:: iil. 
X 8 0, 4 5 11. 0 tik. Frantsiiii^-- 
str. 13. 10 11. 
- 'Silljvlm, XV M'ri.46ftr. 3 I. X 
Müller, (irich, XV ^inksir. 6 I. X s 
4 5. 
— Wrorfl, N Iohannir-str. 14. 15 in, 
X 12Vj- -1V« ans;. Sonnt. 
— Weorst^., SXV ^immciiti,.1.i7 If.T. 1 
bic 10l/j,4l/V 7, Monl. n. Doiiiivv:. 
4\ij -8, Svnnl. 10 -11 'V 
*— Äust., N Templinerslr. 10 11 T. 
8 - JO, 4 0. 
— A>cinr. .XXr Polc»b(tmmtr. 115II. I 
I-, N ^'ehdenick'erslr. 151. T. > m 
I- 5. 
*— Mar. Sanit. iliatb. W Vliu^vl'in.i1. 
sir. 73. 71 II. 8 OK 4 5. 
* — C., W Bülowstr. 40. :.o II, T. 
8- 10, 4 5. 
* C.. S .ttoltbnser Damm 0.2 11. T. 
0 JO, 4 5. 
— istid)., Stabiarzt, NXV Vuifviini.:. I. 
8 0. 5 7. 
Miittcr Mslnnbei'ii, v>„ XV (V>nu:cv:.;;. 
ur. 11»'. II. 5-0. 
*MiHKrMl,Ute. Vlllfl., SXV in,:; 
Vllbrcri’O'tr. 3 I. 10 -I. 
*Mii!li'rJ>rim, B., 1 ’ .',Jiofciil])iilrn"ii. N 
X 8 10, 12 1,3 5. 
*- Jtobcrt, W Mq]?cüztriU’r 'j-’iiti: I 
1. X 4 5. 
Munter, D., < ■ >hiifer 21 
IL X 8 10, 5 0. 
Ts., NXV Banbelftr. 2(U .11. T. > 
bis 10, 4 5. 
* S., SW HtniimaubaiitcnKr. T v. 
I. X. S 11,4 0. 
VJiuu'lio^, Vl>, Sanit. Na'.li, Stnl-:v.;u 
n. D., SW ,Uvtti(tiV'ätietftt'. J<'.: II. 
0 10, 4 6. 
Miivfut, Wusiau, XV Po(?banu'im, l; 
I. X 7'.-10. 1 3. 
*V!ade, V's, SXV 'Sill)elin|lr. 131 ls. 
H 9, 4 5. 
♦Vliiflii, üubiiv, S Urbanslr. 9 j'i. T. 
8 0, J 5. 
'S., Pros., NXV 2uisei:srr, :•;* 
II. 2 3. 
Vuifielichmibh ^-raiiz, NXV Vlln-iiüv. In. 
0' 10, 4 5. 
'Juiit, W Potobanier'lr. 82<l T. - bi; 
9l;L>, 4 - 0. 
*9inU)!in, VI., W Mnrfiinlcnslr. vn l. 
X 8 10, 4 5. 
VtrtU?(irift>zi, A. (y.. XV Ste^i^'p 
str. 51 X 8 10.5 0. 
— Mar. N Neinidendorferstt'. if. 
X 8 10, 4 0. 
Vianlnann. B., SO iHctdji’iilHiü.:- 
fiv. J50 1 T. 8-9, 4 0. 
Vieisier, Vlb.. Sanit. iHitlh, W '.l’ü’.t.l 
firdisiv. 13 if. X 0 11, ■! 5. 
Vlljr., XV ^ützow Ptay 10 T. I 
♦Vii'ithtubi, Vllsr., N Briittitcum. ll. 
X 8 10, 4 0. 
Viaifdb, iv., XV ViiU'iibcrfii'vin. -l l- 
8 0, 4 5. 
Victthmis, X*., S Cranienstr. 42 . T. 
11 1, 5 0. Sonnl. 10 1 l. 
♦Vu'itlhini;, ?)L, XV Vanbgiv.foniu. 11 III- 
8 9, 4 5. 
Viritmnmi, VI., Oberarzt, N<f vwiK- 
lierflcrilr. 0 II. X 4 5. 
VllfauX Egozz. N ß-rieZu-idwi. ll-.i- 
X 
— Vilsreb, W Baiiientherür. 
0- io‘/.,f :iv. 5. 
... N sUifillerttr. 1741.7»:. 
— - Hugo, NO Landöbergersir.!!• *1 
8 - 10, 4 5. 
— H., Priv. Docent, XV Putviii:'- 
str. 1210 pt. X 5 6. 
— 3„ Samt. ytiUl), W ^iiNvr’ir. li 
11. 4 5. 
— iVirtflihtS, SXV Belle Vllliaiuv:- m 
I. 8 0. 4- 5. 
— S., Sanit. Rath, (' Vieiic 
richstr. 1 JL 12»/., 2'/-.. 
-- S., NO ^imimmk'ltirdiKv. 
8 0'/-., 4 0. 
♦üiciiilabt, X1.. XV VlnUmchcvn 
8-10, 4 -0. 
Nicolaier. VI., Pros., XV liiaiavu. -1 
pt, X 3 4. ^ .1 
Nieter, Vt., £b. Stabsarzt a. r. > 
Lutlierstr. 1 II. 9 10. 
^iiidimnmi, N., XX' Hohennaü^nmi. 
LT. 8 0,4-5. 
me, M., a. 0. Prvf, XV ^v1“1-1 
str. 43h. X 2 1. „ 
Cberwartii, (£\, W ätarlobab ^ 
»Obst, C..N0 Prenjlaner Vlilvv 
X 8- \)% -1- 5. 
♦Cl-iirfi, 
•CiVi’i'i'i 
jir.i.’er 
Ciiw”.' 
u in. 
- 
II. T. 
's 
> m, 
svv;, Vili 
1 il. 
‘sl'ÜT, 
!J 
♦riu-viiih' 
' fr:-. > l 
— .'vrin., 
T 12-, 
* :l/u'r., 
i!i'. 118. 
,* (i. 
lilnuVu 
!,. 11. 
*Ci;!i;iuuti 
T - 
T. s 
l>t. T. 4 
T. - !,, 
li.. 
T. s 10, 
.'n.:üiircr 
.'•v.T’zr. t 
Ä. 
r. |f#r 
•m. i»i.; 
S in, | 
’i'.nr, ( 
> !'. 4 -; 
ij 
T. s |(i, 
’v(s., 
s I. s 
-v.'.iMl'iirlt' 
//. > 10, 
, T. s u, 4 
9j 
:r 
V.iiiii'u'v, P( 
T. :i 10, ;i 
N::1U'IV, .S*\, 
" -I *5. 
"hvim. :9i, 
'.:i:ri-'ir. 12 
;fy , 
^iao 
»'üMitomofi, 
'iivil.'iim; t 
,v.. ( 
I. T. V-,. h 
'•'-u-. 0 
!'. 
'»*'^■0 As, X 
/'■v In, | . 
E.. 
-i:;i'n!iilll!Vl" 
0'.im. M 
■>-!’ T lv. 
i-'iiii ,{$■ , 
'V 20 II 
W X'int 
1‘-1- -'-'vb.. ( 
1 
:-Vj- 
■' II. X 
,v. S 
'• 17 pt 
'' V 
::\i 0. 
>N,'liiiv, 
ll:-t:w>ür. U 
?:■ VI.. (’ ■ 
11 r. u {0' 
v'1' ':.uil,N 
T ' i<K 5 • 
M., 
1 S 10,.] 
5;:h?l. .Cv 
: j-T7: 
- SO 
x* r 5. 
S S 'V syiic 
>/' * 
'• i:iiu. D 
,1;!■>. 4 i 
iV: v 
U,!n 
' . -VW 
"V \v X»1 
. .-"mu. u
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.