Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Aerzte. 
143 
Aerzte. 
stcii n. 
.77r. 
. T. 
I.T. 
tr.» 
lern 
II. T. 
r, 1. 
> ir. 
in, 
■. ir>. 
n i~. 
-, T. 
,2 1. 
16 I. 
Ih'U 
I. T. 
tt. -H 
8 1". 
8 11', 
9 T. 
i\ W 
h 1H 
. I i 
i,l I. 
(tut 1 
i T. 
MIT. 
'. -I1«U'. 
I. r. 
fllliV 
Vx 
it 1-$., 
2IIIIT. 
■21L. T. | 
T. S -V, 
,0 11. T. I 
1 I. T. 
icrgn'H' | 
, !>I,>!!>'! 
!'.4 
27 I. T| 
,litl ‘-''I 
> II. > 
T.8-10.| 
itai'trl 
r. b'wj 
T. ;l "'■) 
, b-llf 
»hilfst, e., N Schöiihaufer Allee 188 
11 T." 8—10, 4>/z-'i. 
«röriiWig, K Aninneitstr. 67 I. 
f r, H, 4—5. 
» .nriiiv., W PolSbamerslr. 112a II. 
T. h II, 4-n. 
< . .ficrrn., NO ©t. Frank,»rlcr- 
hii I. T. 8-10, 4-6. 
•_ Jiikw, N Zioiwkirchslr. 63 1- T. 
h 1(1, 4—5. 
_ jni., Pros.. Dr., Geh. Meb. Rath 
ihmciiaiäi.N w SdiipninM'Jiitiunüti I. 
T. :i :>■ 
I ' Alexander - Platz 3 I. T. 
!i 1(1, 5-6. 
.. . v, NW IToIoiiifli-. 8 I. T. 8-9, 
j'inmci, B., W Riiebricf) Wilbelin- 
' „r 11) ])U T. H—1t), 4»/a—BVa- 
»niii.li'tll’, A., N Chorinerstr. GöulLT. 
V 1(1, 4—6. 
„ i'.cilljoSt», NW Ffenäblirgcrftr.28. T. 
s -III, 4- ti. 
*- iS„ Weneralarjtn. D.. NW Tlnirni- 
j» .1 III. a-io, 3-4. 
- i'i-.'liv, Priv. Toeenl, W Äiagde- 
l'in.wMU". 21 H. T. ‘.1—1(1, 4-5. 
» WuiL, SO Skalitzerslr. 54c I. T 
h 1(1, 3-5. Somit. 8-10. 
» JnDor, O Pelertburgerslr. 83 I. T. 
h !>. si -7. 
»- Jnl, Samt. Rath, O SU. Präsr 
dniicullr. 4 It. T. 8 -0, 4-5. 
> VIJ, \V Slviitmccitr. 231.8 -10,4—0. 
•- 5, W iliiirabcrgetitr. 201. 0—10, 
4 ."> 
yiintil.in, S., W Lützowslr. S5b pt. 
T I 5. 
• i:;illl|, W Stiirfiirftciistr. 109a L T. 
- ->. 1-5. ■ 
i>'W malm, A., S Crauienftr. 75 II. T. 
,S z, 4—ti. 
•j'hi'h. i'inil, X Mamneiflr. 211.8—9, 
I 1; 
fifniium, A., Eauit. 9ioll|, SO 
jV-ilhtimirllr. 'il T. 8-0, 4 - r>. 
- ti\ul, (’ Syvteliv. 14. lö. t- — y. 
* i-j., tltcij. Sauil. Ra!H 11. 
»niiiili, NW ötovgriifn. 43 IL 
II III, 4 -5. 
*- v. SW Mmijbcrgilr. 8 T. 8-9. 
1 "1 
*- v, Eaitil. Malst, SW 2em|>clhoscr 
Ihn IH II. T. 8 -9, 4-5. 
- am, XO Wr. Fraiitsurterstr. 1081. T. 
^ in, 5—7. 
Vfiii. ei, I., Sauil. Rath, Dii'ig. Arzt 
i1 ii'ii Slblli. d. (£hsab. Mt'iinfciil). 
Vi ''tiiibcbiirgeiitr. 14 I. T. - H%, 
1 "■ am";. Sonnen). Sonnt. 11. Reiti. 
"ilit Jl, N iBnimicnftr. 1851. T. tibn 
M I 5. 
| l| i'uamX ,(1., NW ftlopstottilr. ti. 
T. iv 1. Slpril W Aoachimotlialcr- 
1:1 2:U 8 -IOVs, 4- (i 
1 •»ollEiiii'icr, ik., N Fricl>üchslr. 131c. 
T 1 II. 
I V.'ll'ifHi, (£., \V Lützowstr. 91 II. T. 
' 'i. 1-5. 
MMui, 3l„ W Snilpolbflr. 43 I, T. 
1 III, 3 4. 
I i'.l; 'Jl, W :V!ai6iivgcrflv. 3 ]it. T. 
| ^ 'I 4 5. 1 
I' i SO Trrödrnkrstr. 15 I. T. 
l't. Id, 4-0. 
M., S £>r«nicii|tv.47a II. 
I I 10, 4.-0. 
I frtiitiiinii, 31.,’ W ecipjiflcifir. 131. T. 
I II 1, 5-8. 
|!’iv'i,i Snv„ AV Imirnjiciiflf. 4. T. 
'‘■"to '.'L NW C»xhavk»erstr. 2 I. T. 
'' .i,,s~4'/a. 
"‘H’IH, %, N Müllcrstr. 103u I. T. 
•- in I -5. 
IVM'in niiu,(J.,';!i-of.,'\Vctnr(ö6nb 12.131. 
I 11 :t'3-4>/,. 
IVim H., s\V Jvbamiiicrstr. 131. 
I T s 4- 5. 
It’iH'ili ^.NWHdtlflt 25.8—10,si—7. 
I ; S '-'luiiiMijlc. 1 I.T.8-10,4-5. 
I’wii hi, W Pallaoslr. 1 I T. 8-1), 
l'vvii.iihmf, W„ SWCrnnicitflv. 110 
j.lll II 11-11, 4-5. 
KJl'ravi,.ft.,Wtl),©<ittil.9latr<,S9I(tt«ii= 
I »iiiu.iui. 50 K. 8-ti, 5-U. 
ll'iHi'rti M., 0 ülietantccflr. 30a I. T. 
V 11 I 5. 
P'f 0., Sauil. Ralli, W Pols, 
I toinni! 1)4 ]II. 8—lt’/a. 
^ Hohcnstaiifcustr. 11. T. 
fc«0iw(i, G„ N Badslr. 47. 48 IL 
I.1 in 1 5. 
N Pankstr. 31 H.8-9, 
p«*m, ‘Ji„ NW aSiUnatfecflr. 611. 
IV in, 4-5‘/2. 
Ifv . einteaiat a. D„ NW 
2« I. 8‘m—121/- 
I™ «. N Äfigcitciltc. 21 1 T. 
S\v 'eincifciiaiifti-. 27 II. T. 
»41 ' ' 
l'o.i Doiciit, Ob. A»t a. d. 
NW R-ich»tagö-U!«rl 
*3»robi, Sr., 0 Koppcnslr. 22 I. T. 
8-10, 4-5. 
*— H.. N Scljcbelliucvftc. 78 L T. 
8-10, 4-5. 
W tioluflr. 48 I. 8-10, 4 -0. 
*3(ito6oim6, 91., S Sllcvanbiiiicnflr. 45 
l>t. T. 8-9, 4 5. 
Jacobsoh», (£., SW Stoifjilr. 52 IL T. 
8-10, 4-0. 
— SO tir. Svaiilfiirlcvitv. 50. 51 
L T. 8-10, 4-5. 
*— Hcrm., N SUiuimciiflr. 90 I T. 
8-10, 4-5".. 
*— J»>., N SÄLuhanscr ülH't 182a I. 
T. 8-10, 4 5. 
— Online, V Sbillrlniatfl 14a IL T. 
8-10, 1—2, 5 -7. 
— Louis, Piiv. Soccnl, N Friedlich¬ 
st,'. 130 ir. T. 1- 2, 
*— SB., 0 ^riml'mtcr Aller 179 II. T. 
8-10, 4—6. 
— Mai-, W SchiNsii'. 151. T. 8-9,4 - 5. 
— iDi'iH'it), W tiiöbriiflv. 1 IL 8—10, 
4-6. 
— Paul, "W ÜRdiiiiciiftr. 2-"! lit.T. 5—C. 
Satfibfon, I.. W WlcMlidiiiv. 35 pt. 
— i!., Pros-, W Üiutftv. 33 L T. 
4 V2 — 0. 
— O.. W ilioljflr. 16 I. T. S-'J1/... 
4- 5. 
'Jacobs!lial, M„ KW SiUc Jacobstr. 
128 IL T. 8 -V, 4 5. 
•Jncobtj, A., SW (iSroBbccvcuftr. 36 L 
T. 8 10, 4 6. 
ISiul, 0 ailiiiiiciiftr. '691. T. 8 bi8 
U1/.., 4—o'/n. 
H., N l£l;i)t'iitcviiv. 20 I. T. 8 9, 
*— 3ii>6„ SW yiiibcuilv. 113 I. T. 
8-10, 5 -0. 
— 6., C »löninslv. 47 II. 8 9, 1 2, 
5—7. Somit. 11-1. 
— <3., S £>rnim'iijU'. 02 I. II 2, 
5-7. 
*— S., W @ratl)incvstv. 33 pt. T. 
8 9, 4 5. 
<Vt(iiiir!, ?., W EcnthiueisU'. 14 I. 
T. 8-9, 4- 5. 
♦3(1 ffc1,51., NO yaiibübci'fltvllv. 99 11. T. 
7- 8, 3'lj- •>'!•■ 
M)ii, (£., SO liliiabctl) ttfn 39 I. 
d 10, 4—5. Sonnt. u. gcjtt. nur 
8-10. 
*3anitfc, .6., Sauil. Slalsi, 80 Euget- 
11 fei' 5 I. 8 9, 4 n. 
Saufen, !>l„ Priv. Toecut. NW Neu- 
llhtil. Mirdlitr. 11. T. 4—0. 
Savhn, )>>., W PolsdameriU. 81 II. 
T. 8- «Vs, 5 —6. 
*3iuiuct, !U(., Geh., Sauit. Rath, W 
Sioliratflr. 29. 30 II. T. 1-2. 
*^ori*loiu»fi/, :Vi., NW Fiiediich- 
jlr. 102 II. T. 8 9, 12 3, 4 5. 
Jamchky, P., N tSnvtcnitv. 25. I. T. 
8 10, 4 -51/3. 
Jaikotvitz, Si., Sauil. Rath, NW 
VIII Roabil 131. I. 5 (I. 
•Jcfcrirfi, B., SO Ttcsdencr, v. 130 I. 
T. 8—10, 3 5. 
6., SO Engel-User 1 II T. 
8 -U, 4 -5. 
Albern, R., Cb. Stabsarzt, NW 8111= 
iVioabit 89 III. T. 4 5. 
*0.11«$, R., SO Skalitzerstr. 47. 48. T. 
8 -10, 3-5, 
^Mittelmann. M., W Lützoivstr. 72. T. 
9-2, 4-7. 
Imttterwahr, SI., W Potsoamerilr llün 
II. T. 8-10, 5 6. 
'Joachim, Georg, SO Elalitzerstr. 57 L 
T. 8- 10, 4- ti. 
- Heinrich, SW Friedrichstr. 20. T. 
8-9, 4 5. 
3i)it(l)intfll)(il, W„ Prix. Doccnl, 
SW Markgrasenslr 81. II. T. fv. 
I. Slmil W llingiicbiirgcritr. 30 H..) 
8-9'/-. 4'/s r>*/a. 
♦Jodlern, Gurt, SO fflfariaiiuetiftr. 6 I. 
T. 9-10, 4 5. 
«almnfrii, (Tb.. S Vrandeitbnrgstr. 7 
I I. 9 10, 4 5. 
3olll), F, Pros.. Geh. Medie. Rath. 
NW Stlcraiibtr=Hiet 7 1. T. 4 5. 
'-oiepli, E., W Kteiststr, 23 pt. T. 
8- 10, 4-0. 
— Ernst, N Jiitialibenslr. 118 I. T. 
8-9, 5- 7. 
— Oumn., SiJ Brnckenstr. 7. T. 5-6. 
— Mol, W Pomdmnerstr. 31a I. T. 
4-«. 
•Sofe'lltohu. 8W$iergniann(tr. 31. 
pt. b-10, 3 5. 
Jsaae, H., W Friedrichstr. 171 XL T. 
12- 3, 6-7.. 
— 81ub„ W Friedrichstr. 192. 193. T. 
4‘/a ■(*• 
Israel, (?., W Sieltelbcrfiii:. 24 I. T. 
4-0. 
I., Pros., W Lutzoiv Ufer sia I. 
T. 5--6, auf;. Donnerit. n. Sonnt. 
*)nbo, D., NO Steno Stönigitv. 80 U. 
T. 8-9, 4 (1. 
- I., C Sitte Schöuliauicrslc.5. 5a I. 
T. 8-10, 4 -6. 
*3iiliiiolmrarr, P., SW Cbatlolten- 
str. 12. T. 8 <», 4- 5. 
*3nng, Si-, Snnil. Kalb, SW Gtrosj- 
bccvtnstv. 11 II. 8-9, 4—5, Somit. 
II. »Im. 8-9. 
Sunjltöm, H , K Orantcnburgcrilr.58p^ 
4 - i>. 
3iitroiin#ti, 3i„ N Etsancisir. 1. XI. 
T. 8-9, 4-5‘„. 
Kahle, Martin, N Cwttiemündetstr. 291. 
8 - 91,;. 3 5. 
Stabil). St., NW Si'ik'imilcmr. 2 II. 
T. 8-U, 3-4. 
'Kaiser, 8 Stottbuüi Damm 98 L 
T. 8- 10, I ~5. 
*— 1V1., £nn. fllatfi, C Nosen- 
tbalemr. 3 II. T. ti—91... 4—5. 
'statischer, ISurI Bmil, ('ieh.'Santl. Nach, 
W Poisdameislr. 95 pt T. 8—9, 
4-5. 
- 3R., V Schillstr.9. T. 9-10, 4-5. 
*— O., W ffiancriir. 81 II. T. 8—9, 
4*,= -0. 
*— £., N (£lfapeiür. 38 X. 9—10, 
12 -2, G-8'z2. 
•MnmiiKf, W Stcglitieriti 21 II. 
T. 51,. 7. 
*Jlaimnti)er, tfbni., W ^onitiinivlljatcr 
[tr. 37. T. 9 -10. 4 5. 
•St«inniger, £., SO ('Irüitanctitf. 13, 
I. T. b 10, 4 6. 
♦itaempfer. 1)1., NW Ttenieitr. 4,1. T. 
«Va 10. 4 5. 
’Staiiil), i>ratn, Sanil. Slalft, W 5tleiit= 
flr. 33 II. T. ti -U, 4 5. 
- • H., NW Thuimsir. 59 I. T. 8 10, 
4 5. 
•slantotowicj, G„ W Sltnfitrsteimv. 144. 
T. 8 !l, 4 5 
* H., C Slnguftsir 5.51. T. 8 9,5 0. 
SI111130U1, M„ W &!inleif(ltitsii. 22 pt. 
T. 8 I), 4 5. 
Starnveli, Jv., W Potödoinetilr. 28. T. 
um a» Wochentaiicn 4 5. 
Uatfimlct, ßaw, N «Snaibtüttei'itv.ü.T. 
•starger, W., SW Srtebtichltr. 204 11. 
T. 8 9, 4 5. 
•Slarit, ,fi„ O Sinlaiflr. 9 L 
Mciidir, H„ N ilmiancritr. 115. pt. 
Sltilirtiiitefii, SS., S Orattirnftr. 114 II. 
T. 5 U 
Slal), -., (tnnil iliatli, W Poi»da»>e> 
(tr. 29 IL T. 4 5. 
* 3ul-, NO (iHcirötijalberiti. 1 I. T. 
8 in, 4—6. 
V., Pnv. Toeeut, SW Jeniinlciucr 
ilr. 43 11. T. 8',., 9>.j,4 51... 
Slntzcnhfi«. NW (srtiinfnncr 
braut 29 I. T. 9 10, 1 5. 
M.. W Poledantcrstr. 36. T. 8 9, 
4 - 5. 
•Jlanffiitaim, H. X triebt idjiir. 105b. 
II.. T. 8 9, 3 5. 
* I., H .Uottbuicr Tanttu 41) 1. T 
b 9, 4 
* £., N Slolonicju. 3 I. T. 8 in, 
4 5. 
*stauiraaim,2ll6.,S()Cmiiicuitr. 191II. 
T. 8 9',5, 4 5. 
- 311I., W Slchcitbntti'li'. 201. T. 9 11 
4 5. 
*— M.. NW Jhiu'uijlr. 14 I. T. 8 10, 
4 51,2. 
itanl, 31., SW Stöiiiogiätzeiftr. 31. 1. 
8 I I. 3 f>. 
Staute, !S., W )oadiiiiK't(tolcittr. 20. T. 
8 9, 4- 5. 
*ctol)itr, SK., AVitöiiiggrännftr. 128 II. 
T. 8 9, 4 ' 5. 
* £.. SW toticiitnmiflr. 8311. 9 12, 
4 5. 
Steibct, V., \V Jyvictrirtmv. 161). T. 
II 2, 5 7. 
Martin, W PMbameisti'. 24 II. 
T. 10 2, 5 7. 
•Steiler, IHtbcil, SW ^riebrichili, 238IX. 
T. 4 5. 
•- Aniotb, H 3littcvftr. 111.T.8 -9''.., 
4 "3 0. 
•steiler, (£., W Polsdatiierllr. 1231) I. T. 
3 5. 
P., SO Skalitzerstr. 128 I. T.8-9, 
4 5. 
Stcmimcr, 2i).,\Vsiui'füiiteubaiiiin 232. X. 
T. 4 5. 
Steftter, SB., ölest. Sauit. Rath, <' 3106 
ftr. 27 I. 8‘ra I 5. 
•jteuller, Si., (> Sllerauterftv. 1.3 IL T. 
8- 9, 4 -5. 
- Int., Sauit. Rath, V Magdeburger 
Pl»y 2 1. T. 8',, ö',S. 4 5. 
SUubltv, N Reue Höchste. 50 pt. 
8—9, 4 5. 
Stirchhoks, (?., \V fflagbebiirgcritr. 2 pt. 
T. 9 10, J'/j 5',;. 
Stiridjiicr, I., ti Scbnsliiiiiilr. 87 II. 
T. 8 9, 4 -0. 
♦Mirftcin, 911fr., C Miiiizs». 18 I. T. 
4 5, Somit. 8 9. 
* - Max, SO Mauleussetitr. 113 I. T. 
8 «i/S, 4- 5. 
Stliiu, AV VÜ66ii)[ir. Hlttll.T 12—2. 
•Stlee, H., AV Siaufeftr. 3?, 1. 8- 10, 
4- 5. 
•Sllcemaim, Paul, Wr Echöneverger 
Ufer 31 T. 3',, 4‘,s. 
•ftleiu, P., SW ,>ritucr(u. 1 T. (uom 
1. Slpiil Alle -jatobfir. 18. 19 II.) 
8 9, 4 5. 
— 9t., NW JU'oiipriitidt liier 4 T. 
8 - 9, 4 5. 
Sllcmtchimbt, W. A., SW Friedrich¬ 
str. 221 I. 8-10, 4-5. 
•Älcist, H., Ob. Stabsarzt a. D., 'W 
‘Jlditttbadiilt. Bpt 8-9. 
Stlvuipercr, Rtlir. Priv. Dor., \V Pols 
5aiiiKftr. 124. T. 3 -5. 
- (vl., Pros., NW Roonstr. 1 L T. 
3 -5. 
•Slleinbuer, S., W Steglixcistr. 08. T. 
8 9, 4 5. 
•stielte,!K.,Ni>!ättentr. 145a IS1,'-- O’i-j, 
4',, 5‘,... 
•silemig, F., W louenjii'iiitr 23. pt. T. 
8-9,4 5. 
•sllopsiiHf, aVattin, W Poiodamer- 
str. 41 I. T. 8—10, 5—6. 
Stlose, G., N 3'iiebrichitr. 110 I. - 
9- 10, 5 7. 
•stnavi'e, F„ N äSeisjeuburgersir. 7911. 
T. 8 -9, 4 5. 
SViiiDt Haiie, St., S Sebastians!!'. 27.28. 
(Jel. IV. 532.) 10 11,4 - 5. tjfjef. 
nr,\t d. Mlimt f. pl»,s. diät. Th.ravie. 
•itiiotif, Sft., SW Friedrichstr. 207 IL 
T. 8 9, 4 5. 
• (i)torg, N i'ülhriitgciiir. 53 X. 
8 1(1, 4 6. 
•Stnorr, 91.. W Friebiidi-Withenistr. 10. 
T. 11 -12. 
•StobtuiKt, Ä, Priv. Doe., Oberar,t 
a. b. .ftgl. Iliiin. Riaucntliiiil, N 
Craitii'itbuiitm'ti'. OH II. T. Stlinil 
N Stititlfiiotr. 20. 0 7. 
Stblmer, Heinrich, Pros., Weis. Medie. 
Rath, ($inut 11. verwandte Stiant- 
heilen), W ffiagbclmtgcrstr. 'i I. T. 
9 11 11116 Ticni't., Donnerst., 
Gmiiiab. audi 1 5. S011111.10 11 
Stuebner, SI., £ei)delilr. 2 XI. T. 
8 10, I 2, 4 0. 
St och. St, U Sllcraiticrilr. 37 11. 9 1, 
3 I. 
- Fmdr., NW  Starlstr.il  II. 9-10, 
3 5. 
' - Joseph, S DreSdenerstr.861.9 11 
3 I. 
'Siochcubutger. Wstiirfilritrnilr. 122 
pt. T. 3 4. 
•Stodimnnn, (£., K Giimmklr. 23. 
T. 8 9,4 5. 
Slülilcr. SI., Pros.. Ob. StabSarjt.SW 
Oliietieiiauiir. 91 1. 8 9, 3>— l1 
- - (II., N (Hiauiimir. 79 1. H 9, 4 5. 
- I., SW Stotanischri' Plah 1 I. T. 
8-9% 4-5. 
111., Hros.. OleS. Medic. SltaKi, SW 
Wrosibe. renitr. 9 pt, T. - 10. 
Stolin, H., W PolüOmitcrstr. 97 II. T. 
8 9, t 5. 
Stoliuilainin, Ludwig, NW Stleraudei- 
llfcr 7 pt. T. 
Stollcr, I, W (ihiulottemti. 31 I. 
M 10, 4- 6. 
•stolliu, Sauil. »lalfi, Sie;. Pliysik.. 
O lUiariiliuoilr. 17 I. 8—9, 3-4. 
Soiinlaiio nur K 9. 
•Äollroio, (!., N Äeitzcndnrgersir. 251. 
T. 8 9, 3 0. 
ftbtiig, Vieh. Med. Rath, Prok., NW 
Ariicken VtIIce 35 I. T. 3 1. 
ftocuigobcrgcr,T.,S(tlracfeitr.l5 17 l.T. 
Stoenigodors, l£., W Sdiellingfir. 5 11. 
T. 3«/, 4'/2. 
Stoppel, P. si., (' Sfljbrliir. 17 II. T- 
8 10, 1-2, 4 5. 
•Stocppel, P„ Sauit. Rath, S Vtitfaiitr 
ftr. 3 1. T. K 9, 4 5. 
•störbitz, R., Sauit. Ralf), N (Eitaffer 
flr. 4 11. 8 9. 4 5 
•storu, Slli-r., SW Halleidieslr. 2211. T. 
8 9, ‘- 5 
- Si., tianit. Statfi, SW Friedrich¬ 
str. 221 XI. 11 12. 
Störner, Tbcob., W Ilhlandslr. 51 I. T. 
9 10, 4 5. 
Storsch, ff.. Ob. SliibSaizl, SW SJort 
flr. 87 III. S, 3 4. 
•Störte, ftr.. Geb. Sauil. »lolfi, SW 
Hase» Platz 7 II.') 10. 
- SB., Pros., Samt. Rath, W Pols 
baiuerftr. 39 1. T. 4'/s 5>/,. 
•Stofjiuauu, R., Oltofib. Bad. Pros., SW 
Slcllc-Stlliiiiiecltr. 23 T. 4 5. 
•Stifter, 3-., W ©bbenflr. 21 pt. 8-10, 
3 t. 
•stoftectitz. B., NW Speitetsu.21 I. T. 
8 10, 4 u'U- 
— $h„ S Stoiniiiaiibaiilriifir. 48 IL T. 
11 1,5 0. 
Sturoall, 3t., Ob. Stabsarzt, W Bat) 
iriitl)eifn'. 11. 111. x 9,4 5. 
•Strakaucr, Hcriit., N Stretitierftr. 50 I 
T. 8 10, 4 5. 
•Slrantrr, Sl,,NW Georgeuftr. 47 II. T. 
2-4. 
♦str!tnier. Ti-, W Polddauterslr. 66 1. 
•Stramm, Ä., N Slttnjir. 81 IL 7. 
8 V, 4—6. 
♦Uralter, I.. W .fliiffsiätileislr. 7. L 
(f. Nachtrag.) »- 9, 4 5. 
st laue. F., SW Anhältst,. 15 1.8-11, 
12 1 4 5. 
•»iranse, F., N staftniiien Stil« 11 I. T. 
8 9, 4- 5, 
— Fcdoi, Pros., birig. Stcjt d. diivurg. 
Slbtli. d. Slugiiila Hospital»-, W Land 
grafrnili'. 13 !. T 4 5. 
— H., Pros., NW Strciipiiiijeu Ufer20 
I. T. 4 - 5. 
♦- ^ob., Sauit. Ralb, N SVionbijcii 
Platz 12 IL. T. 8- 9, i 5. 
♦Krause, 3t., SW Giieiienaufir.SOLT. 
4 -5. 
Strebs. Heinr., SO Michaellirck PladK. 
♦Strolif, i!„ NO Neue Äönigltr. 70. 
II. T. 6-10, 4—5. 
StroNy H., W Marlgrafenstr. 00. T. 
♦Sitonerftr, F., W Slim»bntgeritr. 04 X. 
T. 8—UVi. 5- 6. 
♦Strotier, M., Sauit. Rath, S Ctmictv 
ftr. 143 L T. 8-10, 4-5. 
flröitig, Pros., W Stui-fiiifteiis 
dämm 33 II. T. 4—5. 
•Streintl)ol,St.,SW Stöniggralteihr.51 H. 
T. 8-10, 4-6. 
— Paul, W üutlicritr. 12. T. 10- II. 
•strügcr, .klart, Sauit Ratli, SW iOelle- 
Stlliaii(r Plnl) 4. T. 8- 9, 2 -4. 
Stilbn; PflitJ., N Sruiinenfir. 103 II. 
T. lli/i-l1,., 5 -G',.„ 
♦Stühne. (£., Snnit. Rath, C' Steuc 
Echönliattsciftr. si II. 8 -!)>,», 4-5. 
♦Stmn, W ©lebif'dit'tr. 48. T. 8 
bii> !', 4-5. 
v. Sluelicr, F., 'Jaroti, NW Flemmiitg- 
ftr. 12 I. 
♦Stüfttt, Gonv.. «eft. Smiit. Statt), SW 
Teutpelhofer Ufer 21 pt. T. 8-9'». 
4 5. 
•stnlhe, C„ SW Slubaltitr. 7 I. T. 
8 9, 4-5. 
- 31., NW Stniliir. 18« 1.9 10,1 -si. 
Stntntr, Raben, W Slrgtitzevjn. 511. T. 
Stuttiier, 91., W Väbotu Platz G T. 
4 5. 
V., W iuColbfir. 53 I. T. 41 j - G 
Emmi. 9 10. 
•stutlncr, 0., N Danzi^ersti. T. 
8 10, 4-5. 
•üodiiiinmi, ISt.. NO Vaiidtüergerfn. 89. 
T. 8- 10, 4-5. 
- Sirgm., N Atiiniicnsii. 75 I. 8-10, 
4- I). 
•SnwmrrS, F.. N GliiWiitr. 17. 1% I. 
T. K 10, 4 6 
•Sinnimcrt, !s„ Sau 'Jiatb, NO ilantim • 
ftt. 30 II. s-K), 4 0. 
•Vanii P., Sau. Rath, NO 61 r Jvrauf« 
. (uiletilr. 92. T. (u. 1. Vlpril 3ir. 101.) 
8 9, 4 I). 
♦Landmi, iitul’.. Pros., NW «oramev- 
str. 2 I. T. 3> ,- 5. 
• TI)., W itmU'bnb 12. 13 I. T 
2',., 4. 
♦VaiuVItr, $1., X Denimiiicistr. 25 I. T. 
8 19, 4 -r>>». 
tinubgiof, W., Ob. SlabSm;t, W 
Slöutfliit Stuflititoftr. 12 I. T. 3 -4. 
♦X'onbSberg, »., W Slraufeuiti. 17 IL 
T. 8 9, 4 -5. 
♦Landsberqet, S DreSdeiieiiir.92II. 
T. 8-10,4-0. 
31., W ütipiigtiitr. 2i)1l. T. 10- 1, 
3 5. Somit. 10-12. St'ceialaijt 
f. SJIunb. 11. ^alinfranth. 
♦Lange, S!, W lliilumfti. 191.8',,—91 „ 
4 Va 5 
üaiigeubudi.C., Pros, Geh.Sauit.Ralli, 
NW Srtlijibaiicidaiiim 18II. T. 4 5. 
•Sauger, E„ SW itoniggrätieriir. 110 
T. 8 9, 4 -5. 
üaitgetlituiS, P., S Sette Jacobs». GI. 
bis 9'/. Sonn. 
Vauggnaib. 91., Pros., SWßlibfibeeteii. 
flr. 64 III. 8 9, 4- 5 
•Vitngnti', O„ X tiliaiiiireiir. 12 II. 1. 
9 -10, 4 
Leugner, CS., Saii.'lHntli, SW SBiittel- 
ftc. 38 II. 
8 10, 3 5. 
♦Lasch, 3., 0 Btiiiiieiiiir. 73 II. T 
8 10, 4 0. 
♦Laser. I., W Viitsnwiii'. 29. T. 9 19, 
4 5. 
ilaiersteiu, 5., NW Paulitr. 9 I. T. 
8 10, 4 5V 
Sicitfi., S Slotibuiei' Damm 39 I. 
T. !)- 10, 4 5. 
VaMer, B.. t; Aleiandei>tr. 42 L 
9 12,3 0. 
- M., HO Sdjutibi«. 371. T. 8 10, 
4-5',.,. 
tlaSfowMi, H., NW Slarlilr. 2011. 10 
big 3, 0-8. 
♦t'asialjn, (£., 0 gniditslr. 19 XI. T. 
8 -9, 4-5. 
Vasiar, O., Pt»f., NW Satlftv. 19. T. 
2 4. 
v. Lak-zewski, St., S Pniijenslr. 27 
XI. T 8-10, 4—5. 
Vafsucr, H.,NO 0>r.iantf 11riefstc. lll.L 
8 10, 4—5*... 
♦Latte, ?., SO StöpruMaiu. 103. 
8 9, 4 0. 
•Laves, M., SW Srfiöuebvigtrftt.Ki pt 
T. 8-10, 5 -7. 
'Lazarns,Julia», S SllteZaeobstr.82XL 
T. 8 -9, 4—5. 
Julinil, Pros., Snnil. Rath, biri». 
Strjt d. iimeien Slbtli. bts jüdisch. 
SVvniitculKiufci, W ümtftr. 40 L T. 
4—5, aitf|. Sonnt. 
- ti., W (Mi’ofi Wöifrtienfti'. 40 pt. C 
8 -9, 4 5. 
•-- S„ SW ;ii)iicneiiir.4ÜI.T.8 -lOi, 
4-5. 
•Lebegott, $!., C N«»! Äuinstr. 13XL 
T. 8-9, 4 -5.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.