Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Aerzte. 
— 141 - 
Aerzte. ti^u IL 
«Hvniiir, S., S\V yiimucvitv. Oll X T. 
* h 10, 4'r. -ß. 
»Jifiiidr, Str.. Sslit. üliilt), C Strnlmier. 
fir. 5li 11. T. 8 10, 3 -•>. 
‘itniiiiiinljomi.ö., Prüf,, NW 2f;iiri:i= 
(it. 10 I. T. 12 2. 
■niviiidi, 6„ Sanit. .‘Half) NO £aube= 
beiger Platz 3 I. T. b- 0, 4 - 5. 
Minilidicr, M., NW Brebowfir. 8 XL 
* T. 8 10, 4 -o. 
•iVrgeniaiiu, fyiliue, XV Polsdaii-er- 
ftr. h'Jü. T 8 -V, 4 ü. 
Steiger, XV toivziflerftr. 33 II 
•i -10, 12-2,5-0. Somit. 10 11. 
ii. 'Jlrrflmami, E., (M). Mebii. Mull,, 
vn'irnll. Pros. b. Glftriirgie, SW 
Hicran&rr Ufer 1 X T. 
•j'ciltucr, Abraham, XV Angi-bnrger- 
)!r 80 1, 8- 9'/«, 3 4. 
- suireb, V Neue Schönhan'eislr. 12 IL 
T. 8 10, 4-0, Sonnl. 8 10. 
- P., XV Liitzowslr. 10 1. T. 8 -10, 
-I .1. 
söemliarb, L.. f Ss?cinmeiftcrf(r. 9 IX 
T. K 10, 4—5. 
SlstnliMbt, M., Pro,'., XV Franzöfifdie 
ilr. 21 11. 0 11. 
* P., XV iiliinibergeiflr. 41. T. 8 -10, 
I t;. 
'jitritlitiiu, P.. Tau!!. Slatfi, 8XV 
JKntitr. 2 II. T. S 0, i 5. 
•jiiimiein, Alsr., SW Blüchmlr. 24 II. 
T. 9 10, 5 i; II. SO Sibiuiral- 
ili 27 I. T. 8-0, I 
* Paul, SO Gsal:(jeritr. 112 I. T. 
8 9, 4 -5. 
‘iu'iinini, Sl., N 31amner[lr. 10 L 8—9, 
■1 ü. 
‘ Jiniilei.G., (M,. Sauit. Slall) f. Meruen 
ii fflnüliNfruiifl). ii. (iloftrutiuiipic, XV 
üdilioriiflr. 5 1. 8-0,2—6. Somit. 
!> 1(1. 
11,'i'litr, G., X Geridjtitv. 28 L 8—0, 
•jiii'.'i A., XV Törnbeigm. 3 11. T. 
'Juilfiifi, 01., .Uns. niebeil. Ob. Stabe- 
SSI a. T., NW Alt Moabit 123 1 
T. - 4 - r,. 
3'iih'i, Sanit. illotl), XV knr- 
imiluiilf. 10.!. 3-4. 
jin'l'ilioiuiifi), M., XW Mtonpriuzen 
ll'ei 7 II. T. 8 -10, ii -7. 
*l:ialnvti, I., XV Jstiioiijieiiftr. 21 pL 
T. '.I 10, 4-5. 
’^u'nk'li, »., ti Oinvijriia'.iflv. 551. T. 
h !>, 1 5. 
'J'iinit'ci. S„ Saitil. iflnlsi, \V lüsiloiu 
iii 11 i. T. 8- 1(1, 4 5. 
'■iMiivrto, r., SO KeiUibciitr. 1(1 I. T. 
i- !U, 4—6. 
'i'-mioninn, SB., 0 ftrantfurter 2tUte 
171,1 II. T. 8 10, 4 0 
i; 'liH"', (f., NO Vaubstiergeifir. 23 L 
T. > 10, 4 8. 
,;ii'i1iei«u(vtn,r,$i.,X Ai>valibenftr.2X 
T. ^ III, 41- (5. 
Smluijli'iii, 91., W Sili'iilili. 4 I. T. 
I. 
-'W,ilu,_ VI., X 3'ii‘,i|ii(ljin. 131 II. 
'Ämu.., H, Sanit. älnlli für Unfall 
iv.ivii W Xiinotvilr. 05 I. T. 7—11, 
n, 7. 
*» V, XV Polvbameifir. 31 n II. T. 
in, 4- n. 
•J'iiit, ,X, S\V yiiibcuiir. 110 I. T. 
•> Ui. 1-5. 
!' v» ,\„ S Sinn- dlofiftr. 22 1. 8 bis 
II I-’ 2, 5-0. 
’ H, HO ?!itldt’u|lriuftr. 10 I. T 
i- in I 5. 
- . S\V JUuuiuaubaitleiiiU. uii IL 
. T " !I, 5'', »I .,. 
'Ä»l X Müllers»-. 18111. T. 8-10. 
‘j'ji'.i ?>(., c Atiirjcitr. S II. 8-10, 
-®> / W tl?ol»b«mntlv. 
'J'.n.iirl’, 0- s öwricilr. 71 II. T. 
1 5. 
.■!i,riui'fli\ SS, W Jfrijliiinerfir. 2(i 
,17.-. in, 
'I;' itutiMi, ,"y„ P,iv. ^otcnl n. b. 
'Jljjift, a. b. I. mrb. lltii= 
»-na itv Mliitit, XV jlirloviollr. 31. 
,T: 7. 
>', O'ii) caiiiLlflatfi, XV Sicloria- 
:l l'l. T. 8 • 10, 5 -II. 
" N'W i'iStft« Ullltc 13. 8‘ 10, 
1 i,. 
' "i. X0 i>a|ib»bCtflrv ?lllcc 112 L 
1' ‘ii, .11, „ -i, 

SO iViidinclltrdjflv. 32 XL T. 
I. 2 3, (!- 7. 
lrui'ii, ilubiv., XW Stiiiciv 
’> 17 II. X hK II',. 
'«uii, i«'i„ X yfmmciiiir. 72 nt. T. 
I I"; I U. 
LM: ■' '’li'li 5auit^iaff),XV.'!i'iiiflW' 
Sin -taiu I. T. 8 -0, 5 
NW SliMtt»t:r lti>r 6 L T. 
* I ">• 
^IrtUir, K Müllctfir. 108 L T 
^ Ui "|’ “10. -11 J't. 
Vki'^ ü^imitcnborsn'fir. 23a T. 
'Bock, 05c., XX' Culmfir. 11 I. 9—10. 
*— 35., 0 itircilcflr. 201. T. 8- 9, 
1-2, 5-6. 
Bokck, 91., XXV Prihwallcrfir. 15 L 11 
bis 1. 4-7. 
sDobc, O.. 8XV ©itfrijincrftv. 95. 90, 
♦Subtilstem, XV Polsdlimrrfir. 23u L 
T. 12-1, 4-5. 
Bodlänbcr, Sicgfr., NXV Snifnifir. 3, 
T. 8-10, 4-5. 
*2'ocficl)olb, E., Sanit. Naih. NXV 
Sorolliccuflt. 00 IX1—2, 1-5 (autz. 
Miltwochj Sonnt. 11—12. 
*y»l)ltr, Fr., XV Bülowilr. 86 II. T. 
8-9, 4-5. 
Bochm, Sicmljnrb, S Alic Iarobiir.8' 
II. 8 -9, 4 5. 
— Bruno, XV <5kots=(i)öri(t)raltr. 1 L 
T. R-V, 4- 5. 
S., SXV Tchüycnflr. 631. T. 8-10, 
4 5. 
'Böhme. .6., XV Eleglitzechr. 52II. T. 
8—9, 4 -5. 
itoOmig, Emst, XX' SBidntmtmilr. 1. 
8—11, 4-5. 
'Boh», 21)., NXV Ralhciivwcrfir. 1 yv 
T. 8 10, 4 -5. 
‘älöing, .6., NW Zfinrmitr. 79 I. T. 
8- 10, 3-4. 
b« AoiS Ncymonb, C., XV Liitzow-Uscr 
13 ]>t. 10-11. 
*3)Dlclmami, W., XX' Slsiboroiir. 43 II. 
T. 1-2V-. 
*5l»(ofiri', §., 0 oMiiffiirfcr Alice 1041. 
8—10, 4 -5 auficf Sonnt. 
B«ldt, XX' Tanciizicnstr. 12 >>t. T. 
8-0,4- 5. Somit. 10 11. 
*- $!., Sau», fflatfi, SXV lyilficlm- 
flr. 141) 111. T. 8- 10, 4-5. 
Solen, N., SW Minstllr. 31. 10-12, 
•1-0. 
!M1, St., XV Potsdamcrfir. 112b I. T. 
5 —0. 
»Bolle, Karl, NW A»-Mo,ibil i)9- 103 
1)1.0-8 «in. 
'Borcharbl, ©., NO flaifriflv. 33 I. T. 
9- 10,2-4. 
- H.. XV S(»*6fl(fitiflr. 13 )>t. 8-9, 
4 5. 
Borchcrc-, XV Potc.danikrfli-. 4*1. 
10-1, 4-0, Somit. 10-1. 
Aorcherl, S„ Sanit. Rath, XV Kohien- 
str. 13. 14 II. T. 8 -10, r> 0. 
itiorilimmm, B., NW Rathoiowrrslr. 
78 I. T. 8 9'ti, 4 5. 
Soniilocl,y.,SloDciirjt,SX\'Sntcrli'o* 
llfer 8. 8 -9. 4-5. 
’sSoinmüllci', CW SO tiaitfiiKv Platz 
13 I. T. 8 —9'/_,, 4- 5i ,. 
Bornsiein, M., XW Sitninimbi>ho{ 12. 
2'/; :»Vs. 
*9)oiirluit(f, R., X* Cioiticnburflcr 
ftr.(!7 1.2—4  (4iriu.il).  12 Hiiotm.) 
»Bracht, (£., Sauit. Rath, SW ÜKfidiev 
Platz 2 I. T. 8- -0, 5 ■ 0. 
Brabl, ©., SO Si'ientvftr. 20 I. T. 
8-10, 4 - 0. 
äUncljmer, 0., Qidf. Sanit. Null,, XW 
!>llemit&cr=Ufer 7 II. T. 9-10,4-5. 
iUiiuSenbnvj), it., W Sigi-:iu»»dstr. U. 
3 -4. 
*S)r«nbi®, C., Sanit. SHatli, XV 
Wiiilerfelbtstr. 1 II. 8- 9, 4-5. 
»Bmini, L., X (ffjaiiffeeftr. 10J I. T. 
9-10, 4—5. 
— N., N Sdiöiiluuifev Allee 02. 1—2. 
l'rnfdi, R-clir, SXV ilöiiigjirfit'ciflt. 87 
T. 11-10, 4-5. 
- XV »silomlir. CJ pt,d 10,4-5. 
— Martin, X Oianienbnrgerftr. 87II. 
T. 9-10, 4-8. 
*— SXtf. S tlommnnbaiiliiiflr. 51 I. 
T. 8-9, 4 -5. 
Bratz, H., NW Wcrflslr. ü 1. T. 6-10, 
4—5. 
»Brauer, F., 8 Branbtnbiirgflr. 35 X 
T. ä - 9, 4—5. 
»Stau«, H.. C ÜHothmimrft V. 10 II. 
T. 8 -10, 4 -5. 
- Louis, S Moritzftr. 121.8-10, .1—5. 
Bree, Jol-o., Stabsarzt 6. L., (Sfiar- 
lottcnUurg, Berlinerstr. 118. T. 
8-11, 4—0i',, Somit, mit 18m. 
»ilrtlim, H., X Säciftrubiiratvftr. 07 I. 
T. 9-10, 4-5. 
Srcibcrfioft, 16., XV Tteglitzeijtr. 40 1 
T. 8 10, 4-5. 
Brentano, St., 8 Am llr&ati, Stübt. 
Srmiltnfjaiiä XI. 8—0, 5 -6. 
»Breltliciincr, S., SXV Plo» Ufer 22 L 
T. 8 - 10, 4- 5. 
Sriener, L., Pros., Geb. Mebic. Ratb, 
NW illrfi(feii-Slllec 34. T 2—3. 
»Brots, H., Samt. Rath, 80 Melchior- 
ftr. 18 II. T. 6-10, 3 -5. 
• W.. XV UhlMibstr. 29. T. 8-10, 
4-5. 
Brotfmanii, S., O Fraiilfnrter Allee 
195 IL 8-U, 1—2. 
Srobfütircv, Ab., «tu. 06. Arzt, SXV 
Wncifcnniiftr. 111 IL 8 -9, 4—5. 
»Brolim, P., SXV Tempelhofer llferl), 
II. T. 8-9. 4—5. 
Ärohn, 0 Koppcnflr. 9IL TS—10, 
4- ü. 
»äiröic, P., XV Magdebnrgerstr. 35 ick 
T. 3—5. 
»jSrurf, Alsr., SXV Markgiafenflr. 78 
1. T. 8- 9, 3-5. 
»Btiilk, C., N Prenzlaner Allee 15 XL 
T. 8-9, 4-5. 
— Franz, Arzt s. Nasen- a. 
Lhreiikraiike, X\ Nellelbeästr. 3 pt. 
T. 8—10, 5—6*,'i. 
»illürf, P.. SXV Siineonfir. 2IL 8-10, 
4 0. 
Ärühl, ©., G Alexandeiflr 50 IL T. 
8- 9, 4 
*— Leopold, Sanit. Natb, XV Giilm* 
ftr. 5 1)1,. 5—0. 
Smljiiä, G„ XV Potodamerjtr. 132 
IL T. 8-9, 4-5. Sonnt. 9 -10. 
»BrnjfatiS, ($., Saiu Natll, 0 Aleron- 
betflr. 12it I. T. 8’/» -O1», 4-5. 
lliidi, .(■>., Ob. Slaboarzi a. D., Sanil. 
Rath. XW Epencrfir. 34 ]it. 9-10, 
4- 5. 
^■urt)iMiw, N., NO tirci|\'ioalbci = 
ftr. 130. T. 
ȟntr, 91., \V Sitteiibeig Platz 1 I. 
9- 10, 4-5. 
*jinbiife, Fr.. XV Steinineufir, 50 |it. 
T. (oom 1. April Bülowilr. 58.1 
8- 9, 4 5. 
äiibrig, H., (Sei), sauil. Naili, SO 9!e= 
aiiberilr. 20 II. 8 9, -l 5. 
»Bunge, O., U Äenc Griinflr. 20.11.1. 
8 !)’■., 4-5. Sonnt. 8 9. . 
Bnrghari, H., Stabsarzt, X W Albrccht- 
ftr. 17 I. 3 4. 
Biirflwib, 51., SW Alle oatob'ir. 172 
1. 8 10, 4 - ö. 
»Bnrlljarbt, (ii., SW .ficbriimnnjtr. 11 
1)1. T. 8 -10, 1 5. 
tiurtlmrl, O., NW BielandjKionftr.28. 
T. 8 9, 4- 5. 
»Busch, ,"vr., 0 ifianttr. I la I. T. 
8 5 -0. 
Bnithfe, A., Priv.'Totenl, Aififl. Arzt 
0.b. Mal. IliiiDernt.-Polilliuil f.Hanl- 
trantlieilen, W Siolireufli'. Ul II. T. 
8 !i, 4 5. Sonnt. 10—11. 
»itnllemildi, :V!„ S BlÜcherflr. 27 IL 
T. 8 -io, i o. Sonnt. n. Feiert. 
9 II. 
*- $!., X Babflr. 17 II. T. d 10, 
«1 u. 
»‘Butlmniiii, Sö„ NW b>otzIsw>-!i,ktr. 9 
L T. 8 10. 4 -5. 
*- - R., XV ©oltzilr. 2.3 I. T. 8- 10, 
3't,-5. 
yutlner, H., SO .(löpeitirterfir. ICO. 
9 11. 3 5. 
Hn.Vii, fr-, XV Pofiflr. 15. 2-4. 
*Bi)t, ü., 0 Nanpadiftr. 10 I. T. 8 10, 
4 li. 
»ISalien, P., SXV SVnilflmfen'ir. 821. T. 
8 -10, 5 -0. 
»Galion, P., 0 @r. 3'i'anffni lerfu. 137 
1. T. 8 -91/3, 4- 5‘,.,. 
»Gnplitf, S., S\V rränienftr. 107 11. 
T. 8 10, 4 -li. 
»Gaio, A., (1 Alle Sdiünlioiucmr. 50 
I. T. 8 10, 4- 5, 7-8. 
- H., SW Stmmamiflr. 110 I. T. 
8 - 9, 4 - 5. 
» V., (' Miiüer liMIfjelniftr. 2 II. T. 
8 -9, I n. 
- Leo, XW Galvinflr. I. T. 8- ö',:., 
4 5i.j. 
♦Gnroto," 2.. SO 9!canbcrjlr. 17 I. T. 
8 -10, 4'2-0. 
»Caspar, 31., X llailanien-Aflee 7011. 
T. 9 -10, 4 -5. 
»Gac-paü. P., XO Neue ftöniaftr. 
20 I. T. 8—10, 4-5'/.,. 
»Gastier, B., V Lnnb^dergerflr. 01. 
T. 8 -10, 12 -2, 5 7 
V., Saiiii. Rath, (' Jienc Prome- 
nabc 5. !H,- 11, T/s -5. 
litof., W 'iJilhcliiiftr. 48II. T.8 91,’.., 
5- 0. 
Gaffel. I., X Medrid-fir. 110 11. T. 
8 -!), 4-5. 
Gafiirer, !)(., XV Potödamcrftr. 491. T. 
8 9,3-5. 
»GüiiiieUer, P., C 5(u b. StabtSalm 21 
IL T. 8 10, 4-0. 
♦Gilron, \V Manltflv. 1 11 f. T. 
8 -9. 
-- .(i., X" Oiaiiieiibnrarrfir. 12 1. T 
8 -9, 4 -5. 
»Gliiu-?, $>., XW Torothecnftr. 24. T. 
7i„- 8>/.;. 4-5. 
»Eleve» SiimmeS, .6., AV Baiirenther 
iir. 13 II. T. 8 -9, 2-1. 
»Gohn, A., Sanit. ülalli, SO Franz- 
ftr. 10 I. T. 8 10, I 5. 
- Sem!)., XV äm-ffirfttnitr. 118 pt 
- Gnrl, XV Slitrfiufienilr. 150 II. T. 
8 -»Vs, 4 5".,. 
- Ginil, XO liietibeli'folinflr.l XI. T. 
8 1(1, 4 5. 
- Eng., XV Pokbauirrftr. 5-1 I. T. 
6 -9, 4 5. 
- «coiii.C Miiiiifir.l'lI.T. 9-10'V 
4V2 0. 
- .varm, XXV ffiilfiirtrferHr. 24 I. T 
8—9‘«, 4—5. 
• .Scrm., N Danzigerfir.811. T.8 -10, 
4 5. 
— I., SW Sartenburyfir. 15 31. 
8-9Va. 4-5. 
-- Sacoli. W Leipzigerfir. 39. T. 8—9, 
4 i'a - 0 
I»s., SXV 3-ricbrW)fu. 216 IL T. 
8 10, .5 -«. 
- Stil., SXV 35eHe-S(Hianrcitr. 93 I. 
T. 8-9 >/n, 5—ü 
»Goh», Aul.. O Grüner Weg 125 I. T. 
8-9'/,, 4 -5. 
* - 5itl", SO aicoiibtlilr. 29 T. 8-10, 
4 -5. 
»-- ficop., NO Lanböbergeisir. 97 II. 
T. 8 10, 4 5. 
»— Max, W iUttlomftt. 82 IL T. 9-10, 
4 -5. 
* - SUay, XVWoluftr. 121. T.8—10,4—0. 
»- Ma», XV ilntherfti. 7. 8 pt. T. 
8--10, 5- 0. 
»-- Mar, SO Siniinijnfir. 1L T.8-91,.., 
4 -j'j. 
»- - Mar, SO Kcanbcifu. 18I.T.6—10, 
4- 0. 
»- Mar, X Wieienftr. 201. T. 8-10, 
4—5. 
*- Midi., SW jtöniggiätzeiilv. 53. T. 
8 -9’,», 5-0. 
- Paul, SXV ftüebridjjtr. 208 I, T. 
12 2, 5 0. 
»-- Paul, XOPreiizlancrSItoSlOLT. 
8-10, 5 0. 
* - illid)., SO iSieutrftr. 011 T. 8 -10, 
4- ü. 
* - Sclmar, SXV Mitteiiwalbersir. 51L 
T. 8 9>,2, 4 5. 
»- - SifliSmiinb, XV Atvenolebeiiftr. ! 
11. T 8 91,.,, 4 -5. 
- Tob>>, X Fuebrichiir. 130 T. 12-1, 
5-6. 
- Saltci, f Anmiflür. 38. 8V3—10, 
I —3, 0—7. 
Gohn Gfiilrin, £., NO 9?eilc fiöiiigftr. 48 
I. T. 8 10, :i 5. 
Golin!ie!ni,P., X CitittieuOmgei ftr. 3811. 
T. 8- -9</s, 4 ti. 
»Gonftein, W., XV Golyflr. 17 pt. 9—11, 
3 - 5. 
Goibef, H., XV .(lleiflftr. 19 I. X 4—5. 
G010I, Maller, XV Wlebitfdiftr. 0. 
»Gramm, (Suff., SO tiövemdetftr. 1 I. 
T. 8-9, 4-5. 
Groner,G„ Keh.Samt.Nath.XX'Vnibler 
jir. 9 ))t T. 8- 9, 4 -5. 
- XV Gichhoriiftr. 0 IL T. 8 6iS 
9, 5—0. 
Gmetoell, 3!., XV Möuicritr. 4 pt. 
Grzellitzer, Artlinr, XV Potübamer 
ftr. 138 11. T. 11 1,4 -5. 
»Ginbt, F., 0 griidjlftr. 22 I. T. 8—9, 
4 5. 
»Gzemtiin, ?(., XV Äöiiiaiii-Aiiaiifiaftr. 
12. T. 3 -5. 
Snlille, P., NW .öiiubelitr. 14 pt, 
10 12. 
Taimii, Atsr., Si'ee. Arzi f. djron. 
,<ttantl)citcii, XV Ulrntitienftr. 4. 
»Tammbvlz, H., SXV Äneifeiiauftr. 31. 
8—9, 4 -5. Sonnt. 8—10. 
»TaneliiiS, y., SO SteidiciiCcraerfir. 3i 
I. T. 8-10, 4 -0. 
*2anicl, Raines, NO Siaiibsberacr 
ftr. 91 u 11. T. 8 -9, 4-5. 
Daiikwardl, 81., NW Friedrichftr.151 II. 
II - 2'j, 5 7. 
Tannehl, P., SW Ärenzbergstr. 29 pt. 
»Tantziaer, G„ N Lindowerftr. 13II. T. 
8 -10, 4 5','j. 
»Tonziaer, Moritz, S .fiafensmibe 541. 
T. 8- 10, 4 fi. 
»Dänbler, l£„ Sauit. 91alfi, NW 
iöiigeiiljagruerflr. 3 X 8—9, 4-5. 
»Tans, M., SXV 2re66inerflr. 12 t T. 
liii 9'., 0 -7. 
»Javib, Vnblu., Sanit. Mals), CNofkii 
(hdlerflr. 44 T. 8-10, 4-5. 
- Mar, X Ctauititbnrgtrflr. 51. T. 
9-10, 5—11. 
- Paul, S Alle Jatobftr. 92 I. T. 
9- 10, 5-0. 
»Tavibiobn. G., NW Slcnftäbl. ctirdi- 
ftr. 15 111. -9, 3 -5. 
Herrn., XV Sdjöuel'crget Ufer 28 nt- 
T.-10'/,,. 4-0. 
■ .pniu’, XV Terüliiiiierflr. 27. 
- Simon, XV Möiiigumtzcrfir. 51 II. 
T. 9- 10, 4 - 5. 
»Telbaes. SS., (ilesi. Sanit. Rath, XV 
Mltiititr. 19II. T. 8-9'/.. 
Jemine, Gml, Arzt f. l'iäien--, Haie-, 
Rachen- 11. Chienfranfe. SXV y-rieb- 
lidjftr. 231 I. T. X’Iit 10348. 4-0. 
Soituak'iib 1- 3. Poliklinik uub 
Mliitit St. Loi.pliS - Krankenhaus, C 
illiebmvnllftr. K 9. 12 1. 
»Dengel, 21., NW Speneiflr. 31 pt. 
T. -8V2, 4 5. 
Tcnncrt, H., Geh. Sanit. Rath, Öftre,1° 
atzt, C Alerandentr. 41 IL 9-10, 
5—6. lliibem. Mittw. u. Sonnt. 
10',11-/.. 
Seiio, A., XO Neue ctöuiaftr. 89 X 
T.8- 9, 4-5. 
- F., N Ghauffreitr. 114 L 11—12, 
1 5. 
»Teutsch, G., N Sliillninerilr. 23 I 
T 8 9,3-5. 
»Dieibadi, G„ C Aleianberftr. 50 X 
T. 8 - 9, 4 - 5. 
»Tiefimvcg, A., 0 Grüner Weg 31 X 
T. 8- 9, 4 —5. 
»Jitlnter, 1'., NXV Galvinflr. 33 II. 
»Dtnaati, SB., XV Tennewitzfir. 28 IL 
8 10, 4-0. 
Dobrin. SM., C Preiizlaneiftr. 51 T, 
8 10, 4 -6. 
»Tollharbt, 0!., NW Sehrterflr. 40, I. 
T. 8 9*2, 4-5 
»Doinke, S., SO Sfatigerftr. 95 I. T. 
8- 10, 4-0, 
Tomnaner, 91., N Prinzen Allee 85 IT. 
T. 8-10, 1-0. 
»Dotniig, 31., Sanil. Nalb, £6. Stabs- 
nrit a. D., XW tiitifeuftr. 39 I. T. 
8 9, 4 -5'/.,. 
»Jörn, F., N1 Angiififlr. 24. 25 L T. 
9 -10, 4-5. 
Törichlafl, 0., ftfll. Hofarzt, NW 
Viiuenilr. 64 II. T. 8-10, 4-5. 
Tose, August, XW Siegmunbohof 12. 
Dtewcs. H., N Ghanffceftr. 108 I. T. 
8 10, 4 -5. 
Trewitz, P„ XV ünilpolbflr. 34 pt T. 
»Trope, XV i'nthcrftr. 40. T. 8-9, 
4 - 5, 
ufanr, L., XV Soipzigerftr. 112. 11-1, 
2 1. 
»Tsilirflcn, A., Pros., XW Leffingslr. 35. 
»Tnntelberg, H., SXX' Mölke,-nftr. 791. 
9-11, 4-0. 
»Tiifieuvatb. M., 0 Siartiiiftr. 1 IX. 
T. 71', 9, 4>/2-0. 
»DüvclmS, I., 'NW Sinifenftr. 52. T. 
9 -11, 4- 5. 
»Tnvinage, l'. I., SXV Friebrichflr. 43. 
T. 8 -10, 4 -0. 
ilbizbaiiiti, Seuctin, N ©arten- 
ftr. 27 I. T. 
»Ebeiö, 91., XV 51 liefst! sie,ibnmm 16 I. 
T. 9 12. 
»Gtietln, P.. Sanit. Natb, XV PotS- 
biimcrfir. 26». T. 8 9, 4 -5. 
Gditernieljer, 0„ NW ünifeiiftr. 14 II. 
T. 8 -9, 12*/.—l1/*, 4—7. 
»GPel, 91., NW Dörolhee,if,r. 22. T. 
8-9, 1-0. 
Gger, 3., SW ßebeinanuttr. 12 II. 
T. 8 9, 4-5. 
»Glileri-, Ph., W Lützow Platz 2. T. 8 
bis 9, 4-5. 
»Gliienbcrg, A., N CSuualibcnfir. 108 I. 
T. 8 9, 4-5. 
Glirenfrieb, XV tüntnfelblilr.371.T. 
8 9, 5 7. 
2., XV ffiinlafclbtftr. 7 I. T. 11-1. 
»Gliivnliaiio, S., Sanit. Natb, NW 
,'llooitur. 10. T. 8- 9, 4 -5. 
»GlnUdi, Sviu, XV Singtbnrgerfir. 98 pt. 
T. 8 1(1, 3 -5. 
- XX. NO Wr. Frankfiirletftr. 37 I. T. 
8-10, 4- 0. 
»Glnmoiin, itienno, X Babftr. 63 I. T. 
8 -10, 4- 0. 
»GidiitfiM, Soli., 0 fvrmilfiiiter Allee 
1(17 X T.8 10, 4 5. 
»Gi'etf, G, SW Belle*Sllliaiireftr. 81 I. 
T. 8 -9, 4 r. 
Gifenberg, 91., W slöiiigin5(ugnfiaiir.21 
11. T. I- 5. 
»Gtfeuftabl, It,, NW Ihurmitr. 61 I. 
T. 8 1.0. 4 6. 
»Wisfelb, Ä., Sanil. Rath, SO Sletdjcn- 
bergcrftr. 4 XT.8- 9, 4-5 Donnerst. 
11. Sonnt, nur 8-9. 
»Gtkan, 0..XV LKtzowftr. 831. T.81,2 Cts 
10, 4--5. 
Gllcrlioift, F., Ob. Stabsarzt a. D.. 
XV Jyrantenitr. K1 pt. 8 -10, 4 5. 
»Glcner, Haue. S Atomnimibniilciiflr 
27 II. T. 8- 9, 4 5. 
■ iVior., XV 3oa(hini»thalcrftr. 10. 
T. I- 6. 
— P., Sanit. Aalb, C Slralanerftt. 33 
1. T. 8 - 9, 4 b. 
Glten, M., ilrelSphlif., Sanit. Ratb, 
XV Marbnrgerfti. 5 II. T. 8V=—»V«- 
»Gmnieiidi, 31., Sanit. Stall,, NW 
Albrecht,tr. 11. T. 8 9, 4 -6. 
»Engel, Gurt, SO IViiofancrftr. 32 I. 
T. 8-9. 4 - 5. 
— G. S., SO Stalitzey'ir. 44 I. T. 
8-9, 4 -5. 
— Hermann, Sanit. Rath, N Molh-- 
ringerflr. 23. T 8—9, 1-5. 
— Hermann, XV Siürzbiirgcritr, 11 
T. 8 -1(1, 4 5. 
»Gngelljarb, A., SO Äöyeiiittetftt. 581. 
T. 8 10, 4—5. 
»Gngelmaiiii, Alfrcb, XV Achenbadiftr.l I. 
I. 8- 9, d - 
»Engel«, H., N Sienc Hodjftr.30. 8-9, 
»Eppflein, H., N ^iioalibcniu'. 14 IL T. 
9- 10, 4-0. 
ffnlenbiiifl, 91., Geh. Me!>. Ratb Pros., 
XV ^iditenftein Alice 3 pt. T 3—4. 
»Socii», 33., NO Sienc ilönigftr. 42II. 
8 10,2-5. 
Gwalb, G. A., Pros., Geh. Meb. Ralb, 
XV Rantbfir. 4 I. T. 3-1, auf;. 
Sonnali. it. Somit. 
»Ewer, ?at., Sanit. 81aU), SO Stvpe« 
Uiderflr. 119 11. T. 8 9,3-5. 
— Xsop., Sauit. 3!aih, NXV flarlftr. 5u. 
T.8 10,4-11. 
* - Vubiv., XVituriiirfleiibamm 240. T, 
8 10, 4 -0. 
•Grnet, O., S Plan Hin 911T.T. 8—9, 
4-5. 
»Sabimi, S., 0 Slleranbcrfir. 54 II. T. 
8- 9'/.,, 4- 5. 
*£a!f, ti., XXV SieguumbShof 15 T. 
2 -3. 
*—, 'S., S Tieäbeitttilr. 27 I. T. 
8-10, 4-0.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.