Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

II. tsjui Stiftungen n. Legate. 
134 
Stiftungen ». Legate. 
'llllJU 
JakobI^rael-Stistg. Ga'' lOOtMO flj 
3unut tiu vuidiamti Ainu Krltu 
iit Jhu» umi 100 IX) Hi am 
20 3n\\\ 
3«Hsttcnrfrt)CC Leg. Gap >7 ^ 
Juuc» ,«1 llmaiiuvuiui von ">11110 
tlbCU 
ficitfcr Wtllietm I. Legat. Gap 
100100 J Ittut VI lainntben 
n»hiituwniaui au vendiamh .llrm 
Dr.fttiihicr’friicf Gap 1>M ni 
}{uncn irthrliri) au 2 auue Familie» 
au bim mihcicit IX "tcdi,inal 
bc^ut ,nm Hufauivjn.bicuuinauual 
im Cctobcr jebut ^nhrc 
6b filecmnmt Sttftg.Gap Jioooo'Ht 
Nach A\l'\n<\ v 00 i>t jalnl Heute 
1! \i UM) ^ hk ZU VVCl St tUltblUt 
vcnucnbet lucituu du «bitten Urne i 
zu 13 ut du Gituitoieu hu Gb Mlec 
ntAitn dien ßamiltcit Stiinni^ ,{mu 
Dntixl -er Jtun i tut Wibuvtittc 
bet Stabs Quillt (t!t 2'tfUil hu 
telfrut nti iizh , htci Vuttil nn 
chrnil Mu»r mit wvnatl 3 o ")V 
fiiü Mair-Stiftg. Cup looooo 
^inuu an gottz ntittilinfeaKc^mmir 
tu Jiatui von IV) )]l 
Nnb Kuebkl-Sttftg. Gap 200000%' 
(itu Xriihl hu »niKii zur llitUt 
sriipikmi itiiJumitMln fraufet Gt 
toadmiui mi Dutiil tut arme de 
fimttu IrTivubvititTuhtai ein Duttil 
rtu befähigte -Lmiuthmbcii jui bessc 
uu Airtbtldmm 
SUualmm üio <lol|t|» Sttffg. Cap 
710000 luitic alt 
mtlniiiltfi um vtl Itntcutfumng imn 
Dciatmic» (vttiulrctointflltchait und 
JaWizna vozi Ncntctt l" U.t s,) 
Jmtfii al* all<tmum Aimeiuwtumi 
3 louunden h vu emmalhicu Uiitu 
miwmacii nnUianti it ^Ilteioidiwochi 
IH) oo n; bevu U) 1,00 tM) bc 
uumiit imm Ginat Inirunt tm 
%uhlutbttmm Wibaubt 
Stül)ln'Stiftg. Gap MOO )'i Vniifnib 
monatl o ’'i nn auue olu 
itnö buut l thunzt 
tiliftcr ^lU1 MOOO ‘»I utlh 
OUicuhittuf Hapundiritt 47» nein 
fliidilOHtiu ’hulstlto« (fielt J §!urnrr§ 
im uhi »»() v<t!)tv sl!*t '’Viiiinu) 
iSiimmn iü ju’ri; mchl nu Xlctnii fli 
luicn) 
U. ^otttvrtr.UtttersttttrttNNS'Attstalt. 
Qay )'t rif) j 
uvu 104f>4 W 
i nbcicholluicu imh rlcuinuii niuuii 
^amiiuti ),iKtlKim!utiuvimrtui nn 
JMiitu ^Ucimmaiuml ^mvoli 
Xmcttott bu v Müitiviij Hii)lall 
«ttlist i'uicsti 
$tr(ifft*$iirtn.MiihiltU'i)i HUcintmiuii 
Csnp 1 Jh)b(K) ‘>fi »iiucu in Aüitii 
zu JV) W jaDilirt) au tu du Ja 
tiuptuftt *c imötunitrtifuu itlut 
H> sllk  \rtlianmtit  hir ntt» 
bcnuiv 10 Orthu ih jUiim nnh 
ISiihilymnii Lrislnnq 
Bnuan 
tirmtfc-ticfl. Cap 7'M) '«l Zuncn 
nn lubmrt '-LitlU’c» ivilclk )um 
Bc.lnur Miidiivrciiflil fldiüuu un 
ihtih halbinlnl ^uu”t u m ^cilm 
Mithin Mu(|C'Stift(t (lab -.*»00 % 
^uucti \\\ laush Unlenuiyungui v 
öcudiamiiu Vitmui 
Uotttx Vatfinmtm’frtict? Lc^at. (satt 
WWW 2>c zrr iimiuiltcK» 
IhiUrttiiimirtf» an mtiriwwfc ^mn 
tztijonlvu Lnchmantt-Ltlstnttfl. Uni« 
So (MX) {in lliiiinuivimn vvn 
HfVrinvntcu ’Iuiku m Zolia^ui von 
ntrin untu «) >*f im Cctobu 
Frau <51ara Vtttinr-citftß. 1) Einlief) 
1600 )•{ au cuu bfbiuiMiU lumbipi 
tiiuiTimutintorimi lortitu von 
Maierlalwaauulianbleui bivoi-,Uflt 
— Am .'(iicimltutio ^eitiicihma im 
Inil hitidi ctnc UeiummtiMt Ji 
Jm J1 rcctmlm 7"*0 »t ou 
öObfbmrhttt-Mmßt rrmiulinidlf 4^tih 
3ii jf r>vrufnili 
l) Ritt bri JiiDui vi fimimlifln 
ltiiiiututiimflucudjomirt »Huten ;n 1 
SliNgo Tevul an 1 \ Htmui Tuect 
Humzi l)i ^ul Lazarus'schro liest. 
(ssip 50 000 'HJ ,;m Lpciuiuq ititfr 
llutuftuoiun von 1(K) unubisten 
i'tmieii osmc lliUuidiicb du Hiliaiu» 
nm 10 '"ün; icbco JÖuto 
Viuneu Dlucicon 
Fonds bcruKfnctiiftfK t'cbei bereiter* 
(Sundifcrj Innutt^. (5<u> tium 
i>2l )V IhmiMnumti vvn 
^illiven n mmberiabiiflui J ane? 
von Ucbcrbcicitciu in ^eihn 
Legat Friedrich Wilhelm 111 Cau 
L!OJ!M) *U ,’,uuui am IM Uovcmbci 
zu |C 0 "k «n nuiic umtbiqi -lUiistct 
«ur l oi’chlrtf, der Slabivinubii hn 
mmmliunt 
SBittiuc LchmattU'Lck. Cav ((KX) 
rfji ^ol\imUuiut ie 1‘) %’ au (iimc 
n u Gattin am Scptbt 
jRcwmcmtt Lchmautt'sches vermacht- 
mf/. btip f^Jüo ")? J» lonfcub 
ll)i ii'iulmigcir Auncu Tricct 
Lcliwald.Lta!)r.Lrn- ^av U ck)ü 
'Xn llanti von,00 OOD 'U nu bilio 
bibuntii^c ,!iad*lieu obu ^niiuii 
«inuuub v du 2iiiKiiti bcuoi^mit 
'm ,cii lucihui hu an tuet 
^cummhlL du Etisicull lU^aljU 
Z(unn tiefn mim « Sttftfl. (Tau 
jvu V) »K Jnmu am lo 'suh an 
4 Ulweii ii unutUiuiaiijUi mcill 
iciKMtfii oimi (iiitaliict in tiiaini 
ooh H) ',J( -i'Ulnlni»^ hiud) bc 
twihur (fiiiaivinmz 
Levttt-Ttiftltttfl. (lab m 
710000 >V he t Jttuut roll all 
inliUtd?13 junt ±hnm Jnnififi auijci 
ebilidi Mmhu luimcnhei 
Uviiminnnimlimiii) hu Heu um 
tu 3cptcmlei u« liatcn von je V) H 
\n\ valne an h u ou aimiioimc 
juhndic Jlimc \\n audcuit Vdlltc 
an luci uiKoniuhvnac dntiilid)c ohci 
coniunoiuU'tr „Htmc vculicilt lucibcn 
Loin titebenunu« ■ Ttistnilll. Cap 
KKi(KM) ))J Jmcd Untcimiuuuicu 
Vi 100 1U0O W in bei Hcfld am 
> f Mviil, m bc|oithci5 dun^ciidui 
Jsnllcn and) ;n andcrur Zcumuui 
ohm lliitcud)ieh hu (fön cihoii, in 
euti’i t^itic au uethliamu ^luuc ^iti 
i’tnrhtlrc ober yir ^^mudnnst einei 
liimcitt yi Jinivicnci 
bei JuibfiialbimiT ^ii mnim voiiiiidjci 
ai zilichci Mm oh ei ;m ’liit bilhmiii 
huvbimfienb ^c^abiu m sliimi n 
i oicnulmft ^Inniliounc bei Stoiei 
Ijfibcn cm ^oiidila^eicd)t 
Vstiii' n i'luliiH'iih üicbsnnnjui 
Shftfl. Cap >0000 iJi »um« an 
II d)iuil nnd 11 )iib  Aamitii.il  tut 
)iüuembci ^cmmnhic des «tntep 
bcuiu vifli ^cituult (Siiiatoumu 
(iaioluu it CaU Lunann'Ztifta. bav 
10OW Vi ,jtn'on lueihui all;iilnlid) 
am 2 Juli H 5111 valrtc an 2 cltctn 
Ivie bcyv imUi ohci muttciloii 
Slutdu linier 14 J (MttiUnn mth 
')ftahrf]eu) nie* Wcicliuif ucnbetli 
Liftatter^ches Lesiirt. üav Miwn 
jjtitut i» MiKfyattiJiK viit'Cdeit ichu 
illt 
5iabnaifi Jllb £ocivc*$ttitQ. und 
Shitnltc Porchmdt ^onds (5a; 
J ()i>l M(H) ))t WiunJnl aus* hm ,)ui}ui 
nitvcrnnaliti mmiloun iilui 40 
vnlu nltui m l ulut moljulhifhu 
TvdUun ficbilbctcit «liiiibi mti. 
liiliil liuili von iOO ’V JniUil 
hiiidi (imatoi 
Di Üürcuü-ücrt. (£m 000 »i »utjcti 
lalulid) am I<> ’^i'ai an ^ulinu 
Stithtainti ’fimut Zmettun 
tiubiti.iycimnriitiuft. tfap 'WO iw 
x{iii'cn nadi 'lbzn^ beutmmtu «um 
mi ii iur Isiicne n luinuaiiu do 
(ftt'lufliaOmne fiti 'tonte jii laufen 
hi it l!«teimt(.ii HV' 
s,h munpeuu»^ am 
•muabi ia<] an V) iumh Vimu mi 
lhlMiar» Zu vei'rijuhfiiejt )ual)JU)nlt 
neu Jwfdut Vlimut Cmctton 
ilitbfrfc«3nftfl. (5a,' 2IKK) )>! 
alti iniuuidittlhiiuuaunie bewudei 
bltllhl (iMtnu'bnu l uliuo 
Luddickr • Uauntaim - «tittn. ^ap 
210f)U "t Juoc i am >, au bc 
hui t\\\t unbudioltute ubu (>0 x^ihu 
alle Hinan uuldii iilbikilandtq uu 
CTHtdtvut Mcnictlu uhu etiu <ütini 
lultitbut ohet deren 2Jtnmcn t» 
tot n v$ M ')^ 
SWoiilKiwrr-Shftfl. f nlbimauh 
*3clmnhii it 3d)iHitiLiiniiui (Sap 
2UIOO ""i hiu tnlhlulwirtiae uu 
bciri)i>liciu ^Brimuhu u Srinmb 
liiitun iiulriu “ ^iilm bu hu ,lnuta 
P )'iatU)umu ivoibulU Imbui mp 
hiun Viiitublubiiuit tu Jiatui von 
ninihciuiu loo 
ty. ty?stitfjctmcr* Stiftn» 1 wistiiKl 
naljenuiteit üap 121V) 'K jui 
llittctmtwiiift hilf behmrti^et ua 
be rijyiuuu ))t(THiil»iiiKinnien hte 
fh ocnaniilr ftnma flrnibcnn Haben 
m Jioteit von 10 M) )U' 
l'ncu 'Jü!stcmrfc«3tt|tst. <iap 
,‘,u>c(t isorheunii] bet oWuubliciu 
zunandi hu Liaht Wciltit unh (5i 
leidmitst stillt Iticiljei ct ndilafictthcu 
Jiucrtc itamutUid) Zmvenhnnq |tn 
^ollcbade ‘(uitaltcu ebei ;urn ^ks^n 
fei ,'cucitcolüittcn 
Maqnet-Leff. (5ap (>2fK> v)’t innen 
mit je l »V an b tohtainoieit in 
maiislll Waltn 
v 17 )(DUl^>2 
(Sop 121000 »t toic hfJI JlUHJI 
jolUit bOimheu ou flcuidjitetui 
lutflcit bic Wui)ciiAriebudR iiat)ui 
hiiniu Jliinnuitdiaficii auf ie IV) nj 
unlieben muhen nuldje henieUun 
bu nadnucKbai fiutir irubuntfl midi 
eilmifltu (MowrtintQfett meuii m itdi 
cladliu bi;w ncifictiainct liaLnn sonsi 
ober cijl uari) vinid^efcsti W Gebens* 
lafire mit (BparlafKi^tttfen anögi;ahlt 
weiden Lcnv (Jiital 
(Vrfditviftcr (Verti«b «. Alexander 
Mattcrn - Shftmiß. (Sap ca 
M')O(X) 'D? it (viunhinief Jlleimt 
hitucipu ,<» ^iir ^uioidima hthv 
bihuiinqei nKcimtciieither Vtinucn 
n Zodner auk Vu lüftetet' 5tanhcH 
hte hac 41 t’ebciu fallt itbendirutui 
Haien Jiu ien wer den »vdi an 
au-iK’fUfJ* Meute» ‘>140 ^ezablr 
2at dpirtffehnu Lrislcbau^ ij: noch 
nickt eirichiel ^enu (Srnat 
Di Mrdiciis'StifkK. Cap 10000 Di 
Inhuvt J.iMiuut von inheiiieirm 
VebriKunuihfl hic nnaliie Uinnfljcu 
an iljunt äUotuiucib üui)iiibiU fntb 
In Hohn von monatlich 11 
Mccrschtttt-Lea. tut aas Wlaieislcmeit 
Gap UOOO vumii au ditnnqi 
'fiaiitu uub >titiueit zu gluchui 
IliuUn Wem Tip"! 
v. Mettln-Leg. (Taa H0>0'^ Ziincn 
zutu iliul au öu 2(iuuu ^nu( \\i 
vitnien^uerfcn 
Mendelssolkn « Bartlivldy • Stlstst. 
Cap 18000 ,~ieu thaitfurbrtiH 
jUlmnbhiiid in ilnht Vhntnliui mr 
rtit*' Innueii Siouhcn nantuunbi 
l'ufiMtut be;w |iu uhaulu »sumbi 
Xipul * Tm llaht UtaufcnaiotaU 
Meiiz-SlittK- Cap OOOID M ?>n 
labil lebeiitiait(l|l Hcutm ö >00 '‘l 
an wuihige iveibltdie iVuaucn 
Sui Jett meihPit noä) rebcinlajiflhri;i 
vHuttut flcv'hU 
Ahol' uub (ritnltc 'J)Httc»Stiftst. (Top 
12.1000 )>c' und WinndNnd 'luit^ 
lauerm 4* 
Imerf Umentutnita 
(sivclunta 2>crptle^itttfln ^utoiflitttfl 
lumu '»uihdiett Pütt 6 r» Oaljtcit 
mildjc tliclidie 2oditu ivaiuKhirfiei 
mtnh{)lc»J htci ?>ahre btei oitc 
anqei)üii|Ki (?Uuit hie -»eümetliji 
ou!,u «lande ftiib thu Umhir iclbu 
;n cuicljeti )Ciu mtti)ui dmdi Mitf 
nähme tu ba< Still |)aiu 3euu 
ISuiatmtnm 
Mettc-(5avall'sches (Snp 1000 ^ 
Itnlcn uvniiq vmt ^-üiMilh Cm 
pnuifleutiucn bei Jluttut Com 1 0 
itoiit Dnect 
Mcyei'schcs Lest (fnp IH W Juant 
am 11 ’lpitl {ihn ^ahte^ ait eiltet 
wittbiitui tonten hu Juden Sltajje 
bind) hie Aumn (Sow 
Wnnav ÜDlclgr-ctiftfl. (Sav 1<»,)<5»<> ))J 
,iiiuit nadi huu Jlbkbcii bu LMltive 
hu (Btitlcu ;u laiiiutbui Uuterititg 
au uiud)imic Jimu 
SlahtalKlUr Aloewec^chet-Leq. (Sau 
1V)0 's? >uiUu uu m iitmeii uuttb 
(iittiuolmei di h t alten Siahtbe, 
(iiuiHntbaluin Viiinimr c) am 
2i "nii; mit <0 11 i\’ )(u( fttt 
anbui Htnn 
Jiuitnt Muewes'icheö-Lefl. dap (KX) 
v,Ic Jimeit ni Jlflirn pdji 11 v> 
2 uJjiisldjlni ou HMirhtfle unh In 
hmfitiu (5iuwoHnei 
WtttiiiMd’Stfl. Sttfld* (5-ip VXJOO 
'.iniuiNiilubu Hiharitoii Cipidiiion 
odu Dinduet c miithcitutv > ^aljic 
hmieiemaithu befriintiiflt oeiiuiene 
und hilic Inhiir|tifl fluuaihuii iUauite 
loiuii Tur ivMitweu u ioaniit hei 
wonuttamttcit ^uioiten luilchi mm 
demu 10 vahn Ontlenntatthei tur 
du Jialtoitsll Julius tfiuiiji fletpcfut 
^uluh bind; llmatvmim 
Nerst'sdjeS'Lktt. (5op oOOO W Cui 
höhn von «> »t am 22 Jvilnuiu ou 
btli Inbuifiifli, utui bO Iahn alte 
l'utoiuu 
Ustl. NnijalirSnelder - ^ondc Von 
hin lumu 10000 x»i ,n lamuiheu 
bte ltlumui ;u (iiliautituiiuvtiufltit 
Jlimeu Diuil 
Cctaberueiefit‘’'2ftft(t. (fay ifK 
Juitui j,u UIhikIuiuu' muiiatltdjtr 
ttiltusinb von 0 >\ fm mtbuchalkiie 
Voithatluilu bi ,iv ^anhivuh 
OUtllm it inamihdM TruMbolui hu 
m!Pmd)itlhet oibrilxiniiol;ifl u vilf 
Lnhuuiifl fieipoihm juth 
^animuster Wi'cfi a D ^ Oppeit- 
Hetnt Stistfl. (fap l'ihOO'Vt Junui 
llnlnUubnwi p V>ilr bihniihflen 
lehui WeichlediK und sJUter^ 
Ltto.Ztlftq. Gap 407000 "l X‘e 
ben lonfiltdii lauunhe Unluitut.uu 
cim tm tahtltd)Cit -1k hafte von jOO »i 
in utcililialjil ikalut |iu htci malm 
harte ivaiifll Ltttmen von Vaub 
tueifun fl Ustuthufut Vilnent 
Munitlent Siibaltunbeam! u#'t umm 
odu utelMcteit Uittbetn, bte sie mdjt 
flelrotifl ei;tche» Ivitinn deftticit 
If-t^idmitsl tmb stoic bilhmtfl h Windei 
y>etluO durch (Sinatomim (1 Siabl- 
lall; 4 Slnblp) 
9?nberftcm - Shftfl. m Puckannnq 
von '’ialimfltchtuin für ^tli^bebuif 
tifle befoitbci'' du flebtlhueti Staubt 
Gap 27WO 'W ,jivu Dnllil bu 
^ilfMuhnifttcicit lollctt Gljuileu ctu 
Dinkel ?\nbcn fuu 
Peqert • Stiftn. Gap 122000 ^ 
u 3,8itoU{)cü au b ÄeilHi d (ihititd 
ftuefs iitittcitjn 26 Jtuctf ii'iitmeu 
und Töchtern uaflatb ^(V u Sladl 
KoHeur ikaniU« fvivte iOiltiyui ii 
Töchtern aus dem ' »Heien nnh ruitl- 
leieit L'iiiquilanb im Aliec von 
nnnbcUett V) fahren *ur den Abend 
UircS Vcbeiiv tu einem Shiiehouie 
rtchitiun ’htfuttlialt _flciualjrfit 
Die Sdnui ttem hu GrbloMemi Ijabcii 
nvri; he« Jd^btaitdi h hadjla^ 
4'fimaltrt Guialvnnm 
Bill) n »tonaln Petero-Sttfin. Gap 
lX)ifOO Cn» 'Hatut von IV) H‘ 
ait iuurbt(ie, htlKbibfirttistC, ulur 
()0 Jahre alte Gniroohmr Um 
G ^ttlt iveibut ^ Jt noch leben* 
lanqliche Jleitteu ßcdalilt Armei 
Ttieet 
Stjcrefc Pljtlivp - Stiftung. Gap 
2.1000 '»i ,,weck bte Oletuahtuitfl 
lansendei IlutetttnLttn^en tu vvbe 
von 100 00 an hilssbedirrsii^e 
paterbfc oder allenmehcuhi unb mi 
be diollene ubu !0 vohie alle 
Tod)ter der gebildeten Staude 
Plant-Stiftff. Gap I77a0 Die 
V>aJrte hu Jnucn r-ihtlich am 2* 
Vhifiinr ait orim rinnUiche «bu <»0 
C^ahr alti ni Heilm Orlsau^ehoitqi 
mit mmbutuiS () bte anbete 
vahtc wnd au d i'Otilaui» bet jn 
bodicirWeniemhe zin boitictttqiu j>ct 
ttifluna ac\al)lt 
v. Ncichcnbach'Lcn. Gap 5000 '»i 
Sniun ui mumm hatcit an auue 
Stnijlnibulu 
‘Hctrtiarbt’frfici? Leg. Gap lfi2ü »P? 
Jih^h fc znt vaifke an 2 behnattste 
euaiitiil ^reht^ei 4 tttw«n -Wctfm s 
-l'ulcil)ii huid; h ViPp)t P ^eiltn 
'KetriictMicit. Gap <.2M '”i ^tnfui 
von huu it \ capttalinu lunb ztt 
ÄliueuMaui Atmen Ditul 
Dt licrnKfc-SttTtuttn. (Tap 12(K(0 
Jnnen ;n lautenden Untcutuyuiiflm 
Mir hunac l’churrhac j>huhe j'cz 
ivaltfl Tepnlat f b )lahl Blniden 
imien 
U.'HUmilicist.ctiftfl. Ga^40>000 Vi 
,{m ut tut Miaust AltuSirijumdu 
tüUH ii uub i nnut 11 Hatut ,u 
1,00 N, bu iilfrioui v> j(X) 'V? 
Isllniidi nur Vcbciu'^ut 
■JV'ittUH SHobe«Sttrtn. UnlciuuUniHeu 
Sitt Iitflumi von l<ucil)(id)iilbui 
Gap 4 KKJ »t 
Milde Stifts bu fStauVinii'Üübe.Gap 
lhOOü )J( ^umn am 11 ^ibt an b 
aiiin miluidnwnne bm^ul j nnuui 
beieit Glieimiiinei hilheuidjei Gou 
se'non neipcnn 
9inbolpli Hoieumulkr * Stiftung 
Gap 11400 Ui {tunit ,u lammben 
lluteiihivtmucittni ^itttuciiu l>at)eit 
dittiUtdicii Wlaulciu 
"nii^aielhe Safofctjui ■ Sttftmifl. 
Gap 1 (10000 ,ft ,{1111111 nnd oll 
lithiltdi it vri "«'k'." cim 20 
n ant if Httuiei an lutfdtamie 
killte Vk PirtlRien ȟb VMt eine 
frohn an -lUaiiuhtKdnnüichui Man 
beitx hie anbr e ou toldic immdien 
WJnnbein bind) heu JunHuiib hei 
ji hudiut Wcnntiihc 
«distuci’frficö Leg. Gap 707« 
,{1111111 |ol)U am 1^ ))iai0 ait 12 
auue alti ^uiqei 
Sdieerfdie» Leg. Gap 10014 M 
,{ttr Unliiiinu von Puioneii aiu dem 
Uaunvaiufx'taiidi (mutdcit 2 mauii 
iirijcu u 1 weiblichen) tuilriu nicht 
dtttch tii]tüu ^ettdjtilhut iKtunlu 
^tlommut finh in yntlut bts 7w'JV 
jalnl 
b. Schevc' Shflmtn. Gap ca 
OOsOOO ')ti u Wuinhitud ,litebuch 
Nr N Aiu den Gtnfitnileu iverdui 
zn IfbiUxlanfilidHU Hinten, tut ik 
tioac bp vt 100 ’U lalnlidi ou 
aiute imbeidiplUiu «bei 10 sollte 
alt mtPuhuiahti Damen air 
ablisten unh ftamtltut bt hohucit 
Ütniflcutaitbu 11 <V) iieuveuhct 
vn heut Sttti'liatiK uliallut 10 
Damen nebut bauten ^euericnn 
y freie SLplwMita 2 Grpeclan 
tinnen monatl je ly Die ol 
bann peibieibenheii Umnähme liebet 
fdmne uuiucubit die Aimcii Dttecl 
Vi laufend UnleiNnvnngen Die stet 
merheuben — bic yu vallle hei 
llcbeiidnnu beiblctben bu Annen 
Dnecl übet bu bcmnochit ftuiuci 
beubeti lluiciuubuinici! peifugt dann 
bic Sintuttfl^ DeputahiMi 
SchlrsinN'Stlftfl. Gap 100000 N 
fttii bilf'bcditrrtifle 2.odjtiuiunut 
stauen oder 'WabriK» mtinVittno 
1 Oahi izt Bttlm Arm Dntcl 
Sdilrfiiiflrr-Stiftfl. Gap i)2ho ^l 
Jnr uuntol ober lausend Nnleutntz 
von Wittwen it ^lanui tut <luene 
geiall Hethiter X'OHbiiHhimslinter cu 
iÜcilmci Wai euutabcheu uu Cctobci 
Vbcii Jahres 
Gbitaib vem Schurlt-Stista. Gap 
22000 ',f{ unb Wrinibituct 'nicldjior 
slt 10 Jmiui nach 'Ab;nq cmct 
^eftc johtlich out 20 Demitbei tu 
Naieil vonoOM aitfnl^btb tUtlftm 
tz Ä'ittwen mit ttindetn 
Schpufllcß'fchcs Vermnchtnist. Gap 
JO000 Ut 4P nvd)20000 Ä Jni)c)i 
Vt laiiTrtbcu Uut tUummficu oi 
Entwert bu bmch Hraulhett ob t 
nuliieu envcibsnitfablqe Httihir m 
das vattv gefesselt \uO da du ich i 
il)ta EnveibSthan^ku! qi temun nu 
in Äoilatoraten aidjt itziiu ji iit 
Die ^Ulipc des Giblmtv hat c t 
ä>oild;lafl£icchI 
Sdiitllie-Scst. tiu die ^aefuttt« nn 
Gap 50000 ')^ Jnifpn fin1 bidni^i 
Weiuufxbatfeimm Wcnilui »dir 
^ ntiucit ^crthul itad) Gnuo , 
des 'Altmmtire «uub b Decirucuin 
der ^inivvratx' GolUstium 
‘)icmiei Anq SchuUre. AnSsteuef. 
Shftfl. Gap 17*)00'),i )utujiii 
am V) Scytbi ;n sAn*tieuciu tut 
je IV) uameuthd) tut imiu 
kontier uub Mabchui aus bun ton 
Gomin -Im vrf zn wilchun^ enbti 11 
ftt 1 ftehoit Dci 'Auirii Goum 
itous Poutibei derL^eviis j>otu 1 i 
und der SkadtPetoidnUe d 
haben ein Bot schlag rech^ 
itaufm ^nchi Sotsl) Srf»«st<c*Sttita 
Gap 120000 4l,i ,{nucu m Ihi i 
von monatl <JJK au bibthft (juudn 
od Atbut^ierkte 
Jicithet Schnlire-Stiftg Gap 21 uhu) 
*»t‘ (Mciualnmiß von ^rantic 
Ainvait'diaflen ffn cöeinaitqc l \ 
Itiiflc öciS Oho|*CK Jyticdtidiv l au 
ImiiK? fl Snrtfl p 17 ><ov 1^221 
malhmq Ginalpumii 
Seciinlls ■ Soitb^. Cap 2VK) *,il 
Linien beut Atm Gwum jii trf 
mavi X'nctMPfit 1<> (20 Arm Gvzu i ) 
flehoil znr llnlershihnng h 
armen sAnit Xtuci 
S<nibd der (tufficloftcn Setfcttfteber 
nefcUeit.Qnffe Gap etwa ‘M '< 
.{inen fni l)silHbihm?ltai 2ei 
)tebciflc)cllcn uoivifl^meiie »miinbu 
du yitiliciut Wcjellcu Matu 
viarolntf Stlber’frfiet ^v»dc Wiinib 
Itutl Alcinnbirjh vVi 11 {nun 
yi lansendiu Untuinn umicit vvn 
Viilisbedmittflen itbci Hit bu vr 
Voln pou monatl R) 
Wiottu SiMvu'sches Legat Lai 
12411 Ui vi Slimeii Uiilmtinjuin t 
.tonnn Dmct 
^ian> vumiuttt Vllcianbei «eümmer 
Stiftg Gap 14 700 »J 51 tt du 
{litten lallen uta i'cifouui < tu 
zinmthdie n &mi mtibhd/i) n i 
hifiott» geboren «bet 20 oal u 
unh ohne Un ^eud-ulber. im 1 
Jinu vnentlidren BeikeHt uuiuniiilt 
und uub )ic() bobnidi ein bniuuO 
Vctbeit v'^ivgen haben la iO 
nntuituüt U’ttbcu Laut i>i|ttmii i} 
hi Sltfleis lollui bet -Inrl! ii i 
hei »inirn miiimta ühPitalitueii w 
mariit tuuhut uub and) aiida in 
^ulutu ottcntl ^ufihi (5n u 
PuMit) betnngluckicPetionen llnu 
itiituma ei Hatten 
ftimbtf der niifgcfilfte» Strtnmrii 
^mnuin. Gip 4200 h? ,{nnu! 
ttnier ttu^ung rhcmaliiiet ^umu l 
mitfllubci und bneu Aitfliliunr 
Wijillut uub Mifjiluiflc 
l)i Tappn t-Ltiftg. Gap OOü 11 
^{iiiiui in Nahn uvii 11 o 1 
tm Koputtbei jihctt ^ihtp au 11 
ld)amti ‘IHimc uu 100 ijeu llll 
Stuhtbi vit 
Ghailotle Teichert» StiftQ. h " 
am 7 x)'tai ein 10 uuirbigi i um 
bte mdjt Almoicn Gmpt «nid 
Gbrnl Teichert'sches Leg. Gap 1 
Jmiuivcithul am 4 Citbi u }n 
alti atbeitxuntahtge v,tottttni 
Tlieerlittsdi'Lennaditiiisi. Gap s (>sf 
’U JuViflaUnuntuititt, Attn 2 t > 
I()ieiitc-!yrrmnrf>t»ifi Gap lOMKH 
Aiu uit Jutieu iviidut di^'Ui 
fut iUrptknuua ut puuaUu 2\ i 
liaitiein tut wldi lUnaniu l ll! 
bte bti Sieri)i t AuiUiltvpiluii V1 c| 
lcbui|tta sind bucitUului'iun n iü| 
bic auch du oMutllidjCtt 'tont 11 M 
bieituthut Sud)euan|talnn aiu in* 
angebracht erscheint 
Stiftg. cntiS Ungcnauuttu (11 f,r 
Gap ^ ifooü W 
UiiteiMutmuqtuOohc uutt 10 l'*1 V 
an iLiber, Lallet ^mlinni 
Stttttnpi » SezheziiPuffi u' 1 
andeie Weipetbeliubenhe m ! 1 
leflflmafiigc 91imunintcrinuiiiu (I| 
Hallen haben uameutlid) [ol if u 
tmljr al? I Stmbei tiuici 11 Ul1 
Haben obet ußci 00 ^alru all i 
uub wegen bet Wicthcjaliiiii J 
Verlegenheit ftiib / , ., 
ISercimgtc AvndS. Ablhu I ^ rJ 
Cd '212000 311 
Unlersiubitugett Abtl, U ^ ? 
^KXJ M ctiimilifltii 
slutzuttgen au perscharnti tomr » 
alle Uratife n ,, 
Boiqt'schcs Sien. tw "000 
fllliohihch am 1‘) Oatnuii mt w 
Anne. 
Loller-Lel 
(i i auiu 
zn n n t 
- I ez/ji 
n 1) die 
U flIS)C 
L'irteubei 
lumu 11 
^pubc der 
Inuuug 
i r Ilntc 
htu rtiqci 
Suitn* i« 
!t’riii,ett 
i ni 100 
t l^illtc 9 
^uiterimfi 
sinn 70IK 
d in aus 
tmi Hditr 
flibut ver 
i.» n; 
1 uiinbolj 
ißMinueit* j 
£ 2. *»; 
naziazltdie 
1 die uiwa 
l J> 5amhi 
irii, Ga 
l munden 
's nnlc Ito 
(inulii L)olf 
>ni en nai 
Jini Ui n 
a» tonte Ii 
Cm i Süfff 
« tl t/'tutt( 
t" o m 
lr 1 i hab 
3»lnit W 
CU' 1100, 
1 ''i i tilge 
’cii 1 i it 
’U an an 
-'s i Wvl 
f,i .iveck 
i malm 
iu l nUalui 
1/ ssssO 
iz rziujt 
ni il;n?zltd; 
im Ittilr 
t utb her jsi 
i) ilnni 
ii u 
" vnictt 
^ niriic bet 
Seile !>vudci 
' i in fraii 
n i. b üt 
, < ' mt an 
' ! r stdez 
hrl n hnttw 
Mir i' r stuibr 
^hftiutflcu 
nch' Warf, 
is\y it 
^(]tma««.g 
-?ip< ttdkt 
\ l ) rrj^c 
Weiufd 
"f^ditb der 
flfiiyfiettfdm 
1 ilnibt Gib 
‘l'Uuiniiz v 
I^EderD 
Arm (tcrnif 
1 1 '*(>1 f 
'Heul uezifti 
^rbui/itche * 
'rtl 11 >'iUaiift 
I ' 1 ,fl) -üa 
P^^üHllrflC 
1 Wll» j) 
1 Chirr 
^rl'li ht|) 
die A„ 
- V i 0,t 
' !l1 ’vdotf || 
’ 11 Wioi] 
t SUslii 
tf u i 
te "'Nüind 
ftljrtinft. Vor 
ll"‘i Sta 
^'lcrci Uufa 
f»n 
^ »en, 
„ wiwt ! 
titln 
taifi 
%
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.