Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

n. ihtit Ttiftuiiqen u. Legate. 
132 
Stistuugen 11. Legate. 
RnkjZt)) schcs Lcqat ^ Cap 
m 
U>0 M 
Die Linien ein r> >Sd)tilcniutcu der 
2. Wr 11 nni>f Sdjiile auf Spaifamit 
bildn (-Siriualt Sdwlfrcpnt) 
MrtdKtrvM'ru. }umit 
für fireiidHilUcncit (1 für stuabeit 
K fnt ’HuMjut) ,>lrfrdcv 
lebeemaliM Propttec von St i’etu 
Verwalt «tlituvgedeMt 
Rudolpli. ^ondö. 27.00 ü)Z Zum 
Ankauf von Frrchsmck fm atme Schul 
Utbci 
Constant Lala-Stiftfl. (wp 29-2000 m 
Rutnninfi-ii fhdieahnlierbu tViiimr 
(Semembi 6d)iilui liKtbcniclbctuttiut 
mcljnuodjenthdicn <luicnthalt tu bm 
Fcriencolotncn slur bnitt k?niibc obu 
an der £ie ,u cnnoflUd)cn (Sei 
Walttntq Isitratuium) 
Spatzirr-Leg. ffop ‘Jüü D? Iudhi 
Äitr ^cfd)stmuiö von \Ueibun(puudui 
für öiiiir Schulkinbei 
Threlecke'sches Lrq. Cap tf)00 W 
Westerma»k'-Lest. Cap 7'» M {ihn » 
xtn 25nd)nfrunfl von Mleibuiiflt uitdeit 
für (ttine Sdittlfwbcr 
WilSe.Leg. <SopKK)iß stufet jui 
Ke^haffung von UUthutg 
b) ßin Lehrer » fiiOrciinwc« 
ÄKflcm. Unterstüünugs . ^ondö 
Cap 427K> "V iUnici but ^uoeit 
jährt UOOO Mk ftabt ^itfdjtifi rm 
l)tlt*ücbm|t Velin i u ^eljrenitiicii 
(midi UdmmiK) 
9(lolcbet|.5riiciihtun. Cap 2uv) 
Zinsen » einen Vehui uiildjci ttadw 
ftnnbcn slnutr ältern oilütten Im t 
Griirre-L g. Cap l‘)hjo yt' ^umn 
1840 'W ,;rir bificieit -Stfolbmig 
der >Uimen 3ri?iilUI)hr 
Jonas-Leg. Cap h J4 M »uiuit 
-lkr bereun Wifultuiiiß du Vlrmur 
GdjuLchm 
JRciitici fiiibe. Stifts. Cap 242 "00 
31t mbii^uiitbititctkii (1 ~»}4?_0 Vt) 
behnsv thutiiiuiifl e nu 'Uur 
vcrjorqimgtinitilalt nu \M) er tmb 
till)KUItlUH 'iu1) Itllj! in 6 Tilsit 
gdietui 
Mar^graff - Ltiitg. Cf u> ioo X\ 
{imm vn U’iuoi ^ovJbmia bu 
yiimu Ctmllchui 
Rcicherrhei» - temarftfutfs U n> 
liXHKX) W fiur -1 iüi in ii Lnifui 
ihibf (flattuUartcfnn 
Rüfcl titfl Cap 00 "i ,ut nt 
(n mit ^nolbititn bi knifft 5rimJ 
leljier 
v. Schus^-Gcschcnk. Cap _sr“> ni 
ßttr mir» obu ^tint iil ru bu ia 
Inui Wuti -edniUit iveldn ud) m btr 
Hutuiuuii itfl bu Muibci au cid)tnit 
Thiermann- Waldcnburst sttfhmfl» 
Cap 1W) j<JO "i {ii 100 "< 
an muibiflc lutueilumth i iibct n i 
lüituucti rvaiifld nlu <iMt 
i'fljnuiituu biL iniiiöii uu' 10 “Mifirc 
in Anritt .iittuTidilrtui ^ utnlt 
bind; (Sntrttornun tJlatliljtu l 
Stlt&Oc . Stiftfl (f il 23j2 0 
Jumu tiu’djl s11iii|V Juituuic ca 
V i?o % ^miliuT mbil ltntcifnivtii‘V 
voil 210 it l) h vu UK.I »V (tu ttityti 
I)uiathiU XMummini ivddn intu ! 
dellcn^ ii() ^rthu olt und uttb lo 
3nhu iU 111an jatjitui 
WriSlia» Lrn. Cap li mhi W ^ntU 
buifttjU M) ^ol)rt ntti i ituotkhni 
H) u ju ^n!;ri nlh i'i/jirrnimn |J) 
fm leben itwa 110 »V 
T)r fm Ovlff.rtrftfl. t5ay 00 
3mlui au t ului AI  '\sllj  i alte 
enutrl'xiniraljiiu Wiuuniifii o/ftic 
Uutuid)ib vu Vlnitbui? aiu U 
Witstitit zu ocithtkluk jttmaftidtit 
<Bdvilbfl'ittatii'H fvncit um t mt 
t'liibui üuncUt 
Friedrich (Witmitnfitim. 
,l) lur 3 d) ii 1 i t 
Priinttc«' u. It«tctfthtfimnw^üiib3 
dkd Friedrich - <i)ym»nsinms und 
^ncdrldi-Ncalgymnnsiums. ^ap 
) no »< * 
Cvirm (yruffcȣhftst (5ap 2200 ni 
Jh (viiMiii r btr ^ffiiimcislHcfiucn 
$trcd)-Stlftn- tSiif U'V>»V ,^nr 
mtb< mtffdi«. VlMituufft u uitt 
(StipciiD biv 0n i(KJ ))i nur an 
Jahr 
Harrn ttrciämamt . Stiftn, fcstp 
Jf)CX)0 ,fi fin nmiete ^chulir bir 
vbciueii Hirti|cu 
1>) 3 Tu X1 rsit v t 
Lrhrcr.Wtttwc»' it. ffiatfcit-Uiitrr 
ftiltzttttgs-Äajse dcs ^rubud) Wyut 
iiaiunuö linb ^-tiebtid) Jliolgi)Mt 
Grp j 
Friedrich»Werder.Gymnasium. 
a) Hur 2 ri) u h t 
Brumbcli' Ttlftfl. Cap RIOOO 
ItitKti ,u 3ru Cijiv flll>nibttM)ut 
für cnuic I I) tui 12 Vlhnb 
tt|d)v M jalnlich 
Communitatskasie. t?np l*iOOO t1? 
Jwrct ivtc ^ntmbrlj 2tiM() 
e>albc«2cst. (S iy W) HZ ßm toinb 
linb bebitvitfli 2djulei dir obeteit 
einfielt 
^ricdlaudcr.Lefl. 3<itnuuculK 1 nach 
Ermusen öi& Duectors z ^inmtrn 
Enpeubteu 
5*isti^ Lanflc. (tiebäd/httft * Stiftst- 
1) Iährlid) tüO M >itr Uittcium 
voll Schnürn 2) )00 2?t 
ntdicn DliOüH ^lir Uniaiiucmtct 
iml <2d)ti(üud)int ^irlheikung bet 
Jüiitcnctut kirn 1U £iplcmlni 
Lelrichs-sttftfl. Cap (*00 A’ J/< 
bu ^tnutt \\\\ ^eniiefnintq ber -IU 
bliotbcf J4 nh Itaiitit tut btc bcjtc 
laumt|d)i  Jti.bc 
Pülz.Bcrmachtnlß. Jahtltdj ^00 M 
>u Grannen 
©aculnr-ehttn. Cap 3000 "Ot ^tnutt 
biö \u 300 Jk mistctljiiU einem In 
bttriti})cu «Sdutlii bei obuett Mloneit 
Dj Sitte» Sh^st. Cap J07"j JB 
\ inen inhrltd) am 8 Celobei yt 
2 iraziNin (V„ ii %) nn 2 i itmam 
meld>c bte bette Jlrlutt über ein Thenia 
aifj Nr chrntl eirtfidchri. Itcfir« 
)j) ,3«r l'ihrer 
Bonncll'schrr Töchtcnondv. Cap 
Ki(XK) JH ;,tiifiii rtir litnleibi ibct e 
il)elid)e loditci Don Vi hr in 
Flemnunfl.Lcn. Cap *jOO n» Mnnn 
yir Jlufbeiimunt bu l^ehunuhiilt < 
r^raii; Lan^c . (VcbäditntR . Stiftn 
Jittmcnuohuiibv Jiuttv von *H.)0 ^ 
brtuott ioo it; zur litttvm Main 
liO iU tut linmibltcbciu imuu 
uirstti iwlHimtiltv IcdiUr von 
libinn 
Lelircr. Wtttwcn > u. Walscnkasic. 
Cap lioooo M 
Rctcharbt üest. Cap 1200(1 W ]n\ 
fui Dem Drricwr »iib J rvieit Cbtr 
1 l mit 
WarschattcrZchcttknna.Car Ofxw.W 
Iviu cuuii na V"I! Üil^ur levv ilttin 
ieimmmiut be^m btc ^tmuut ober 
bii ihitbii tute' fildun 
iSarfcnrobc»5nitfl. (Tu» itwom 7It 
!, bu {ntni )iu JhiHimiHiii bei 
5.ii)uuvl)iUtei 
tiullHifdKi? OJiimitstinim. 
t) ^ ut 2 d) u U t 
Ajiathint Bcnary • Sttftst. Lap 
2 >(K) 'V lliifuüiivmif] nmrbiin 
ii bib IN ffu 2d)imi bind) «vet 
idmlUiIltti ( I) «Hi> >0 \\ ,» ^iidmu 
funct 2 llmuui 2ttpi.nb yt l 0 ]\ 
an cttuit tiisl j*hil imb utiut u mr 
inanit 
Di Varcnriu - Sdjcnfunfl L tu 
! »000 (’i IlntutillLuilt 1) lill’ 
Inbnt't Sdiiilu 21 D tuult uenu 
mmuiiltd) uitveibcthithu t Zidmr 
bu Cle u mbuttl Vilnu unichl 
bn Dnccti)i<' SiUl)ctlnm^ bind) 
bav tihm Coll \\ 
(fommnnllatotassc bi? Möllit (^t)tu 
nasinmö. Cu* h ‘^o 
#TIrmmi«rt»l‘rfi. Uap '»00 v1t 
(«cfcnli*ücq. Cap UM) Ä 
Lchonbrck Leg. Cap lb7; ni 
!>) ß in V!i hu i 
Sdjcufuust. Cap lo»o^i 
0kfd?cnfronb5 zur bcmuit Tonmug 
bei üehrintillui tui Hntimvt'Un 
idni'tul Cap {l7*i {utfui yr 
JUilnlfi b JiolminißamutU 
lijolbschuubt. Letter, ^oitbo. <'ap 
loooi) % Muh» ;ur ikihtlfi bu 
Lobttuttoxm ulje 
Nornmcsicr.Lcg. Cap 1< »0 
Lrhrcr.Wlttwcnknsse. Cop 121 ,'»0 ti 
ttomfiftnbt. Gymnasium. 
Lebrcr - Wrttwcu- u WlUicnkafse. 
Cap lO lji o 
Schüler IhitrrftitlMHß Lnp 
,00 "r 
i'ctbuM-CVijmnafmm. 
Lthrcr-Wittwenkafsc. C p 121 jO äU 
Srtmlcr.Uittcriihmiitßf*ft(tfft. Cap 
UMX) J» 
liesstȧ Wijmitnfuim. 
2dinkr.Uittciftulniitno4iflffc. Cap 
J700 
üiiifcii|idbh|d)cß Gymnaftum. 
Lchrcr-Wittwen- und Waisen Uasse. 
Cap 2*»U0 
Lchüler.Untcrftiltznnqö.^vndö. Cap 
IhOOJ M 1 2d;nleriintuinit.iinfl 
bic. 0 ilH latnl 2 Ialirivilipinb 
von 4/W MJO W an lnd>iifli 0in 
Untvei! lU’ßihittbe 5djulei 
Lehrer-Wittwen, u Waise».Kaffe. 
Cap 2r»0 N 
'tteichetthnm-Ley. tH) (,fi inhif fui 
b.bitnttflv »djula 
Andreas'Rcalnymnasittm. 
Lehrer Wittwen» fiofft. Cap 
bl‘)0 li? 
Lchüler-Nuterstiil«iingS.Hasse. Cap 
juoo nt 
Türotheeustndt. Realgymnasium. 
1'ciul Bnpmantt.Ztisttt. Cap (00 ^ 
Trabe-Lnstfl. Cap 100 M ^tnutt 
ari 1 "i iÜZat tut eilten rnuib fl Sdjitlei 
Hermann Jakobtr.Lriitfl. joticit rur 
imen Bdiulei d ^oiichitli 
Iub»lanm-§ttftq. Cap (>200 M 
Mriber.Stiftr,. Cap 1200 31 Fnr 
urtbiamc l)ilsspeburstiqe 3d)iilet 
NtttersrüvnnflS-ForidS f linbemtilefie 
2d)ülu Cap 20"k) M 
Lehrcr.Wrttwen. u. Warfen.Unter 
nnv sutne Cap 8200 w 
LchuLer.ttnterftuv.Äaffe. Cap 7hvO^ 
rPnebrrch»"RealnYm»afr»m. 
Höppeii'StNlll. Cap 4000 L'k ,Jn 
entern Lltpeub 
firrdi. Bnrtiv Cap lsi025 ^J{ s\w 
! Enpct b fui abstehenbe «djulu 
Lehrer Wtttwenkasse. Cap 12425 
1 ebr Wi)»infl|j«tn 
Siii«flt»5tirhV Cap 4M M "2 ber 
Zinsen nu Tletiitfli durch qitteo Bc 
Imtjf» auvtiezetcbnelc Schnlci 
NnterstillnmflS. n. Prümtenfonds t 
,'nebndif Öijmiiafnim 
Wtlly.Ttntsi. Cap 100 M ^niKit 
am 22 Wpril turem (5d;iikr ba Än 
fmlt 
^öutflstädt. Nealnymnasinm. 
Jit Piamlcu 
Heuze-Zchenknnfl. Cav !00 K 
Lehrer • Pension^ » Wtttwcn- imb 
Wßifrnfnffv, Cop 2y7'iOJÜ 
Hüitin tm hodiittii Jvall («00 JH 
Mtte.§N,tfl. C«u ''00 "VI 
VcUrn.Bnftn. Cap 212--. M 
L'ogel gfirtmtfi Cap 2000 
Wen^laff-Stistn. Cap l(K»2ö «i ^iti 
2 'citpuib v< vlV 
Xcltdiflu Stiftung. ,iil'dins; dm 
L uizlaff Etlstnug fnhtl 75 M 
Stiftimnc» nu höhere ftabt. 
Lchlailstakten. 
^vfnuiirficS Gymnaskttm. 
LcfftNst Stiihv bnp 170 » nt istu 
oiim uuubifl«. Sdjulei 
Berlin. Wtjnmstf z. Gianrn Muster 
0 3 u r 5 d) n 111 
^ttbuiic-Sdicnfmtst. Cap r>oo \\ 
^Uhtrijmnt UIi bums-micfiit 
UUilbmiflui b ti t Ctuclor 
Comtmmitattfrtstt. Cap <17(100 ^ 
V.iu Wmaljumq von ttafi'tnd) mt 
10 2dmlti und AbinbiiidigUbuu an 
2! 2d)ti'ei 
filcmmWu*-efl. Cap <00 n* aui bu 
^dmkr b i Commimtuu bu 0)ijm 
nnmn 
Sriirtffer-i’en» 1*000 w? 
edmlu bu ohn i <llajun bte einiita 
Tb ilvqn Miibnen Mut bi 0imi 
Ubststiiil 
cdtilnberf-L st. Cap 2M M s%m bu 
Conti ti iutiit>fdmlu 
Srfiinbtr.Lcn. Cap 1200 W fstu 
bu 2dmlu bu Commumti t oei 
('M)inmimu 
Sccnci'Ücp. Cap V«0 <ni (\iti bti 
Cnimitumntf id)»(ei 
Btmt« SfiTltV Cap TI*>000 
1) 12 ^immitrut inld)v Uubtictt 
u illc t in t 1 olimutd \ tu du 
Commuintnt 2) 21 Isiuhi^e 10 
i'iumiiteiu ictlil ]t iO 1) 
einutbnii hl)l JUtriifl Canei 
butmtml ba« X ncloitiiiit bu 
Wilbr idied Lermachttttsl. Cap 
(>4»>) l,i 
l>) Ism V c l) m 
Ölnmcntlial-Sttftst. Cap (-00 A 
Bnschin^'fd-e"' ^ibcicvmmifi fm bte 
■^metoieit bev bmitammtJ 
u. ^-/niimiurt*Stiftfl. Cap < 00 
Ohnb^u.Stiftn. Cap 900 
Inbttcittniö . Shftfi. bi (Viantft 
Miouu bnp 11000 Si 3ur 
imuithrtt Zodfiu veutiubuiu tt/nu 
Lehrer Wittwen, und Waisenkasie. 
Cn> ttKJOOO »1 mbtf ca (>000 ”i 
Ciiuinhitu an DuetHm 
Loretrtu «tiftst. aux ftilfelfbui|(tiii 
WniiUiouflc bu l'ilneifkimiheit 
Vicflrlm.Stiftn« Cap 1N(xmi 'iii 
Schraber-Stutst. Cap (^MX) M 
1 u Jl Stein.Sftftst. Cap U000 
bizw 2sh(K>0 W ,,litten ;u Äolj 
mtnci« llntuttntiintfl zu io (>00 
Streit-Stiftfl. Can 71r>ooosnt Duit 
Tneetor i(>"»0 s,,e but Lihiein j >0 
bid l U) VV< /abUich J»I< |ji 
Wriler-Stistfl. Cop <»00 ')ii «Junen 
flitt SnfbuJuiifl an die ordukll 
Ücljni 0ii gludun 2ljetlut 
Luiscnstadt. Realgymnasium. 
Berllii Stiftn- Cap 1000 z $u> 
wenbunq s b CbiniHstUst 
Krohnert.^oh.Tttftn. Cap “»2'*o<ty 
Jm Uiiteijtnymtci leburft «djnlei 
Paul Hahn«Shftfl. Cap 100 M 
Cuum Sdinier ber 2 Lor'chulllaffe 
cm mUi Budi 
Lehrer-Wittwen- ». Waise».Kaffe. 
Cap 17000 M 
Sopinen.Realgymnasium. 
Lehrer-Wittwen- n. Daifen.Unter- 
fmbunns.Kaffe. Cap 115b4 
Schüler.Uuterstutzungö.Kasse. Cap 
4JU0 M 
Knedr. Werdersche Ober-Realfchule. 
freistellen (btö zu *>) der Berl. Kanf. 
Mannschaft. Die Berliner Maut 
nuinnidinU qewahit bid 5 freistellen 
und zahlt fiu ikbru 1D M 
(Nallenramp-Stiftg. Cap 4100 ^u 
^u JyrctftcUni tiir unbemittelte Sdiülcr 
wahnnd des Beiuchs der Anitalt 
bi;m zu C^dbiniUntübitttfleit 
Köhler Stiftfl. Cap 18981 M lunett 
Att einem Stipcubuim b UXJ iü» für 
Smbimibe 
InUiio Lange Shf^. Cap 500 M 
Jmrczi vi 4>römie» fm gnteLechirngcik 
itt bei jM»)fit 
Di Aid ttunth«Prämie». stiftn 
Cap <)00 JU ^iilultd) am 21 Zamiai 
rdaffut 2 Sdjuler i'utnmn für nute 
iluituitstcn in bei Nal,tilvNlimt*iasl 
Lehrer. Wittwen, u. Watfen-Unter. 
flütrnnns.Kasse. Cap ‘Ki’ioo J)? 
Prämien, n. Stipend. Fonbö. Cap 
4i7(k) M Cttua l'O M 3 itnu \\\ 
^ramuit tuiSdjiiUr KemuStipuib 
Luisenstadt. Ober-Rcalsdinle. 
PriHmcitroitb6Turtiii6uuittilii2djn(u 
Cap (K>0 ,15t itnb ftabt ^uidim 
inbilid; MX) W 
Stifts. ,ur Untuitutmnfl inibitmitutu 
Sd;ulu Cap '»'MM 1) (vrnii;rinn 
einmaliger flcmu ^ubtlun biö “>0 
ei; mtbim!itur< 2d?ti u bu JhtUalt 
2) teilethuiiß noit Sttputb 0n 100 "r 
Stnbt. Urnlfdntlcii. 
I fHcalfdinle. Unfummn tqv Uu«i 
jui bcbnuttfli Srfiulu Cap 1000 \ 
II Nealsrhnle. Ilntaitsit nmi Mi’ie 
für lubtuTttfli. SdjiiUr Cap 10"0 ^ 
III Nealsdinle. Uuleutittttit^ Mafu 
fin bibuvtnu <Sd)iilct Uitp 00 S 
Stiftungen an ftnbt. fyofjcrc 
Madchl'iischttlett. 
(sharlvttcnschnle. 
Gülbbeck-Stiftn. Lih er '-rMttiuui iittb 
i a r«ii llnluiniüiniiu Ua»p Crp 
1277") r.pCt dir ^msut weibut 
pt>iirtnfig v ithuit 
Liiifeiischiile. 
Jubel-Stipenb. ehunal <5d)iilutititcn 
b I Ijiii I^dituidiiüe Cap tiKK> »i 
{tuien \\\ Gdntlflilb (^uitdjiiU) 
^cilc f) bind) Utjru Col'^' 
Mlii'ner.Stiftn. tumuts it Utttir 
llitbuim: <l(tiit bu & mummt bu 
ü)imcmrt)tiii Cap 12 000 
^ulutci Stiftg. Viliicr ^miuntfafie 
b r Lmumd) CiU 219,0 JJJ 
Lndwin ittudolph Stiftn. ; 
lurhiHiu jieiui llntcuidjtd mt bei 
ijiii|eii!ri)it(i Cap t'-OO 'U i'ec 
Ifil; durch Xiijiei CiJUsl 
Bictvria. Schule. 
Pcnfionö.Wittwen- n. Waifenkasse. 
Cap Jf>„00 "1 
Ehfhuiflcit 5iti* Aiksdildttliq 
uoit Lchrcnnncu. 
’UtutWZcincUShftn. Cap 17000Ä 
ort()it «H) '»i (Cmt(u* '>fuit\i[ 
^titti) au un lebiutt l,mbd)in 
ivildns sid) ;ui Üdneiut ob ti 
^uhum (iuxbilbit i'eilul) bind) 
VZogiitnit it Stabtucioibmic 
©tiftiutflcn für flcn»crUicf|cur 
handwerksmäßige» Unterricht. 
Linie Abcni^'Stiftn- Cap ^.200 ”i' 
^tiiftii (tUinhiltd) 0in ^oibutniq lun 
Äusiallui imb Etiliichtungui welch«. 
'Uoth mtb ÄUnnfhut Itnbutt wollen 
futtei solchei uulcht bu Voll 
lilbimn itnb soldiu bii 0m Hebung 
bu dibcitenbcit Ulanen biftien Die 
,{Ulfen würben thciiö bei Weiueibc 
Tepulaliou theils bei Sdjul Tipu 
fitr bn Taubs!uuimenfd)ule 
imb für bu UUutbutichulc 
ennn bir Berliner (bewerbe.A«ö. 
stellnna v 1H79 Cap F0KMK) n 
Davon Suiten von 100000 M xu 
piriod Sluoftellimneii pon lOOOOO'N 
rik Sitpcnb t\ iOO äV für bis der 
-ubiisiue und dem Okwcibe sich wib 
meube Juflend }tttfdt von 50000 M 
x\n ^uaunattnng popuIaiuVoitrage 
nbu lechit ^itiundjaften iJuifi ' 
Poit nuüOO znr Pertttflilng des 
CuiatortumS zur Uufctfiu^uii^ von 
Fadi'chuleit, fm jiigeiibltdjc vimib 
werket oder Indunrtelle ^mini 
buich sUtTsitouiitit (Cbcibitrßumiti 
bewerbe Lmcan 
Mar Duncker-Lek. Cap f0i,00 n 
^nr Mitglieder bei namiJu C»»a 
spater zur Uittuuubmtß h,l» i 
bnrstiger 'paitbivtrhiwiKcr 
Zinimennitr Enqcrt.Fonds rur r 
schciffcne fienibc 3»«muQctcüci( (f 
3000 M Näheres Gewerbe 
tation bev Mannti 
Iuit Nath Heidenfeld. Stiftn. 
?(i6citeuohiic Cap ca 1»2 /») 
mtb Grnnbinick Jägersii (»In 
Werber (Sohne pou Fabrilarun , 
ober {SunbrocrKflcfcnciO nnldit. 
1 illütic bei Wem Sdjnlc vor d i 
1 $ Zahre önrchflcmcidit hab tt , 
butt lausmanniichen ohn (vuici 
staube wnbnten wollen und voi t i 
Cuttrut in bie Lehic tiodj eme Ini 
Bürgerschule berücken wolle i v 
Ijtcrielbn du. Lehrzeit bei i 
Vnnbnribmcniei oder ^nbi /u ( 
mit fiuMitCifolfl betntüt harni n n 
Handwerker ^ochfchnJt v zrn n u 
yincGilbmtii buuibcn wollen i 
Jnttfilbft enc qnke hanbwtrk tut 
9tnebilbiiu(t bereits etlinl eit I, 
unb bann eine ^ttttruuto 
tmtcuntmteit luollcit et ballen U 
fiftO Pellets) ber putb u , 
btc Stktbt <2tittititflB Z'ipmaui 
FricbndiS iVcwccbc.Shpntb 
lich lhOO SR Ttir m 4 eil tt qtl i 
hier oitPdiiqih utpe hicnilui l 
ihm unitcieu 'In^bilbung u !( 
von 100 00 üi ( \ahllun  S t 
iitislt) verleih bind) Citnt i 
Hüll Cbcrbuifluineutu (v t i 
Jiitnn» 
Jiiebnch Wilhelm-Sttstn. ^ t " 
bumiil biö bi itjdiui <liui)h)ai ri 
CiP "20 *00 t)Z i Jmiuiun i i 
^ ztmt l’hi/aur imzbu l l Ciu 
li ng^qeginitanoi ben lifuij [ 
ftrnttrtr bet ^ouraifb I ti nu 
1*» 00 w? ^iii lln'e tity t ! i 0 ti 
SdmUr bio sU nttgriu n 
bn ^'ulul)tin<i b itinnitt u 11 
uchlj Contiti"iond<6 Mtimu 
')»i tu ituts 
Giwerks r JtudftcUmtnd • ^oud 
lslO Cap -2-M^'i 3t”Utt l11 
an 10 tu Bultn fiibmute (' i 
von 19 ^Uivasut (iUiiitueni 
Diaviei '2chnl)iimri)cr Ju r 
ii i w ) in vK<itut von (>0 "t 
walt bmd) Cuuitoniim \ 
Wii» Z'tpnl 
fuifc Stiftn. Cap 2 <2'00 l\' i 
iiKhivnbiu ,3vu i i 
bibuif i^ei Mui in« (tbu toU 
jittioltmi bu Stabt bi ich nn 
UiitciitiiUttn and) ^uidiomm i 
Stibt bnr1) Anlage uoit 
pilrtltViiij ut u tb Cit ohn [) 11 
Tu (viuuulu Z*epitl ubalt 
eliua 2000 ->11 Stiputb uii 
ujlsi eri)itlci unb »anbivul i 
ziti ttiitunny uoit ,Midiid)i K 
tifcit bir junui puble bt ;in 
fngiinq i'U -li'tnitfl^ Dipniiil 
Mnüb(rtttch»Sd)Uihmn. Cap I 
)nmii u mit lubitiil Itfdilnl 
bu bit cuntit ^itnuugcm n 
'4'iu iing mit zndimitig I t 
Imt iutt ^ondihfl bu^ Tu i i 
f‘><inbwuf( i iduih Mnd) Siifl i 
Liidolff - Stiftn. Cm (Stiint 1 
I 0 "l fm cuteit ber armn 
liuqe iuiv beut berliner -i un 
bei in l'Osvbstni btc Omni 11 
niimilt luiiid t 
Umbrich Marti»!. Stiftn L 
1,7 r, Ml Ciu Tkipeub im 1 i 
bu 2i<ifmnut x)Ut)cn »in t i > 
Juiuptmui ;i«r 'Hern in i ' 
zwecks luuluu kan nu tmt di l 
Lilbimq Eliflq^ Dipul 
IoilWolsf.Mcyrr.SNstn.N" 
uutfu Cop (XK) V( V 
M Niai uium mmut Subi t 
un)! J ahl liiyt bir ’lltt i l 
Sitt*» Diput 
Stiftttnflcn für bnö 0(nbiniit 
auf der Universität br,^. 
Technischen Hochschule. 
u) 3 it i S d) u l c r b e 6 iB e 111 ti i i 
0) t; m ?i ü | ut »t ä z Granen^ 1 
Brann-Stista-Cap 'M»0M l2i ' 
für einen bibfuitiflut tui' i 
luildnr^Zebiem ftiibut iul >' 1 
b Duectoi .. ,, 
Brosc-Stiftn- ^ahrl 1 M 
emut oheinal. MloiUraitu V1 1 
Stiibienr tfc nach ^taln tt im 1 
bei alten Spiadren obu (' 1 \ 
(Ftmutumit« fiaffr beö ^ ,lMI 
(^ymitanumZ 2 Stiputb V 1 
00 M fm ehemalig 2dn|l 1 
Coomar-Ttifta- Cap lOOO " 
cknem yUn/itt zum "liitaiis ich 
Mitteln m i, 
Danm-Leq. Cap M )l' ] ,| 
z» 1 vöhpenb nu s,(lntm b L1 
älostirö buich b Slnitfdh -1'Ij 
Diiecloriiiin 
Oun ei 
! xiu Schi 
(ht) 
Httlc rfipctib 
I Mit 
3 ch it 
i bei 
.tiliu Stiftn 
l ^ tH 
11 0]f 
i ZUu? 
ritl i 
Stiftn. 
' "I a 
:: I>t 
L'aitge. 
Auifi 
ii ,i( i, 
M-iiiifmoberSi 
' ii 2h] 
il Nib’j 
s ' r Jlii 
I bind) 
i u i 2< 
mix th 
^ 'lit1iaibt«S 
um 
1 C di ii I c 
U tjiu 
stiftn. 
•»n o 
l u ilhN'S 
Uitilinr 
mbt 5t,pr 
1 1 fm 
nd)lo(j 
i 
=n!iiit)t |chi £ 
jwu 
ue v 
UtititiMu 
nuuri 
Mibtin u 
1 1 MIrf) b 
^ um ii 
|(on,uc rtipntb. 
' I Mit C 
, "l Ollf I 
- IUMJ 
, 11 'hti ode 
‘ Ifui ö V 
in 1 
hjrfi imb W» 
“«in Lop 21 
,s|rfiriinim - Le 
:dni r 
»i 
uipeud. 
i Ii ber 
-Ui j(c 
'^"endahl 
»00 % 
l Ilittvei 
Stift 
$‘ieic 
j i 
t D 
i J! 
toielc 
11 
| V "f 11 c 
, 1 fVhiiln 
5' ;■ uu 2hi 
sAL " ÖI"ch 
"M (Jl 
JUlll 
foiiflrb 2 
llrU 
hpiub 
< 1 Vü IV 
11 1 '^UVfln 
3 1}
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.