Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Stiftungen u. Legate. 
— 131 
Stiftungen 11. Legate. ihn, II. 
Sdirciber'scheö Lcq. J£np HOO W 
1 5tnutd Vi k*> ~l im Stubueub 
tUl Spnttbau nus 1 oüfn ^iiluh 
»iim'teiuuu bei i’itcolni <1 trrijt v 
2i'iun><m 
2riiittfiitßUii‘Shftß. (Tip wuioo 
,inun tui Munsti »Jstjuui 
sie lich eimi Ijolnun Vluxbildumi 
fui bui Stnakiuemt t»ci umtu lu%u 
reut i'.ninUu widmen i UO 'U? 
> Snpuib rui Sobiu boliuer 
Staat , i rui Sollte von Subaltern 
i uUlthit jnllCll) '11? in t bu 'tlllClit 
3hii>mri)c Prnvaufqaven 0 3m 
nimi ii du naht .WihonVl_ 
ii 3tsliicwtst«K»Stiffst.l>cim3rtnnbfii 
i1uii .1 aiHitl) dap 227)0 11? 2 
^inuid t 4*50 M ,nl)Uun am 
l >tm U u 1 Oct uon hu Uam 
iu Sdimblu £aituth Weilm üm 
1 iii hurt) (iinatet dc\. Srinnbki 
tltiii L'üiicnh fui Studnuidr du 
i odi indtt i» Semcitu abtolutit Ijalntt 
i ü um Stutmiunbu 
l ii Twtstcu. Stiftn. rm huitirfn 
5tubuuiJu ISdti 7200 n? 1 Sttyuib 
n i 1 luvu iml)iuc 3nhu rm mute 
mi ^in-wie buiMtbc Stubuum 
„ ioi not Subutbniaet Sadmii 
um”' Tuiuchc bu balind) }>\ov 
^iilhimiut Stipenb. (sap l‘i"i(K) H? 
I 2 itm ud i 22*> ll? nur i ^abu 
> uüslllöti du ssi I)l -l'Olfilinillt 
I i oi >mV fomt im Ifnolopui 4ni 
ni) 1 iov SdmlcoUcfl am HuulUaa 
lu ; lorttfoitn u vondmitxtb 
i mi i 
Julien * Stipinb. (5np 1000 w? 
I i IN) 'l'i cttum Stu 
i itbut aiiv Spandan 
cstftiiiistcii bei her ftuiiiflf. 
?llnbimtc der Ministe imb bet 
mit bctfclbcii verbundenen 11» 
tcruchts Justitute. 
( i i nrabcmtid)cr Stfiatt pra*. 
I nubui rtll|nhil 2 i nin -,ii .ooo 
"t vi unu uwahuflut ~tudiuuuu 
i i i Kii) Si>i Wiiuloiiut irithdtnbi 
i i nti intiii) S"islUi imMunm 
i 'luliiluUII luiuilliill -tullO in 
i i\ Sinnt bu Jiiiihuiiu 
1 i syccr’sdic Shffmiacit. ?nlu 
1/1 iivu l um >n u 22 ii) <i ;n 
i «tubuHuiK itadi 
iiui mit ttchlliwiialilUili ^luu iithali 
iiun ünv H>7(M)f) Cu um 
ii] ist um rm fistln lind jhlh 
1 I |ms« vHibu niiiVu rm 
1 il i j'ilMmiiet 'i’iiiMfii niiö 
i niulni olim Itiihurtmo da 
L i m inckt ului l xVhu rtlt 
i 'i ii tr tuui 'I'uiiiriiui Htiidiinu 
1 Milli luilü iUilülbv M ii l il 
i ii i du Michael 4>uuiliui 
ä Z\ limqeil 
2 h uiitu Sums 9ticrfdic 3imuita 
v i 2 Kii) Vi Jmiiih nil|iil)iluii 
\ -J i’uu > \\\ 5viUn au 
| lui Siilömiidi du nhihiitndiui 
ilitiii Tiu bn Vilbuidcii >Uim i 
i "> i^u fm 'iViiiif 
^lechen'sche Leq. (sav * ] 
^ i)i i’llli i h(«) U( 
i iittiuMiibnnfl iimnt Viindidiait 
i v !« uuu <5nibuuuin m\d) 
n lunin midi yiimmdiuH du 
l i n bind) )>nft ^iix' mi Lli 
i ^ iU J'iDU U'UIU Bthoido 
n iiim du Muinti 
OhiivUnft-Stiftfl. (Tau (OsX)O 
-imnb -.ii |i JiHio ii» lummiti 
"tala auut fliult ^tlblutm; 
u Uiiialüiiiim inilu J'otiiu di 
mn bu ahiduii vii.d)h1)iiU fm 
i liVllbili Mlillflt 
)»i Ocrrmntm OMmtOcr 
» i m.t Citip 111 (XK) llt' iUip 
1 Ummlmtui nihinncit an Lm 
^ du Vodvdnilv f d bild 
I i mix den bvlHuit >2uiu!lun 
111 hiltrti H S mi xtiipiutlu'Hi 
^ iluc nu %sliu zm -iuituliuia 
II llulu nfuuitl ^it jibuu 
ihn ailiiH«! neinn beut Bellas 
1 'hiinnud)ci du voll«, vunni 
i Xxiju^vtiumlnuc bmrti äsJcu 
1 U' sliif dun Wiincic1 bu 
1 v» nuenlahnaluit vu '-iiuUil;mi(i 
'iiriituuuuiibiiiiii des bin 
1 t imdicnt niuuiilfit Betuiqu 
iii'iliiauua an a’uilci tuUdic 
1 ‘i idiulmlit kliuluii flCUiNllt 
u 
^cluubc SUusttounm ww\n 
1 1 bCx ^tuflOld bu stfrtfc 
,' ' i«i die luldcilbcn Muii)tc 
1 "tu Lvms Theodor (Yvuvy- 
Ui 
Dr 
f1 uiui tSitp () idü M Die 
L 1 ihmcu bei <3mUui^ sollen all 
1 li n» einen windigen nl>a ' 
J ‘1 ui %u)irv\, von denen 
■ Iillicdu ZN Küoi0nqui fnib 
^1 1 lvubcit Peuv äU binde 
e' 1 “Ull yUrtbcmie dei Shmfie 
«mniiifl. Cnp 4 kh) ii? süi 
1 i 11 Ediuleul biv autDuu Iu- 
H, 1 uii Undieii imiif iveii'ui nacfi 
■ ' |11 VvfyunolUg Eupuid 
I>i ^onr ^oad)tm»2hftimfl. Cnv 
iDDi't) ,,niiiii >11 \ inntin 11 
lUlnubni 31utdii: imniicmiii(0huhu 
ii (lelli) obu in tui Sttuilu 
der clabuu vedn (utle fui 'Utinu 
4'Ciui ISmatotimu irtru «lUu'iv du' 
^ostdnw 
Legat du (vfiiu.il (iüiunl oob Aiitdr 
Maurcr v lh77 (fap •»'HM) Ui (im 
laiulnt)«. 2iaHitd tui ütit ludavitflc 
jiuini Anlu 'J'Cim ^iJuubc die 
Mql Mltiduun bei Vmuu 
Dj 'ldolrMcnzrl.Ltlrin.l5lU' Jonoo))? 
Jiwict ^inuiut lurahnViu ^nlun 
mid ^»ilbliaiieui duihdiu VllilniHi rm 
lllli ^lllbHII^U 2mnnb Mil 1 Obu 
uuhnu ^aliu fluuoinui Uuy 
(iuuuonuiu imiu ^omv bu* Tiuc 
lou der (liabnn \M>dnd)itle pu du 
l'ilduidui siuinn 
Wincumo - Mrycrbccr - ctiftfl. nu 
loiihutulct <>av «nun) Mi 31 Ue 
2 xVihu JIOO lll bem riuut lll duii 
-l ittbumb unu 1J bu $smoinit 
Itrinit 3hibiuiiuie dindi Zuiiidihuib 
hinitln d» rstalmi bu uiuluiii)loum 
J'uliinr um 2 utluivului iihibui 
du ^Ml’cnb nu du iohviibui x"salm 
ant l >tH! »»i uln'lu i'uw (Su 
nuoinitii du iiicnubiu 3iiMiina 
Die W B. Mouvr'- ^tunniii V* i 
udiici von du i (iiur bu Aiiiitn 
W ^ un III ^uiut nu Mdi 
und Htm hrdiuitfldMohiu in udir 
tuibuiMidui ,vuiu »u (»uinmi int 
l'umtulni 5ttsbtuubei &u Uüiuc\1 
Oltlb U0ifm1iul(’ d b Jbciibui 
Sunnu nlluilnltri nn i inun du 
Allina nhu nn Hnilntunilun i'i'al 
htiiuvaiib isoilui in d l'in'el rm 
cimn biid)tii(ii,uKii -! ul von 
2000 n; midi bin Butnnmumttn 
du Tiultoi het xM.idiu1m'i. 
Der Pinsidial'^nblllUlttlorondo hei 
'Jllnbrntir. J'ou ^umidui und 
^Ul'UUl! du Jlhlduim OllulLlllllCll 
du 'miu ibicv 200 inliiuiui ZU 
imiu x qeni'Ul ISainiiil i<>(KK» "i 
,}i»ic» zn llipiiimitiitioii vverttn 
u iö ,ii llutuUiammcu mr He 
'liiiliiuinq di \ uuOilitui dci 
Jltiibiinu du Mnmu 
ü. 'Hülji * (Sm 2rtvuid von 
I »oo Di tui duithln i'iiiiu jluo 
hstnu u Hidnuctvn ->u emu un 
liihitiuu Gnibuiuuu u>hnlii du. 
liniiit du' muiumVidi l'DDO 
l'UltiqUldeil tirtli taK u flOUHlUt 
^utu bind) bi stoiuql 'Itabcmu 
du UiülUi 
Di Paul Sd)iUlir 2hrt|t. T^afnlid 
«khi \w unu 3uib\uuuu nstdi 
,Miiiu)t rm biiii'dn Hilbhiiuu du 
ihn ii 2nibiut nur dui VUnninuiliui 
du Alndunu uodi lUilicqiii Cnp 
U.V6 111)000 "i 4m 110 -luboibi 
Die Moiufli fUabunu du Uuinn 
Etiftmiflc« l»ei der ^tnl, Tech». 
Hochschule zu Berlin (iljni 
liittenlirng. 
'miI Ädellierd-Stiftn. (int Sionnd 
^ii iniuiovatiiii 2lo W fm uiluituolli 
u bibuut 2tnbu di ^niinidu iub 
Mauln ix MUdiiii^nniidn^Cuuilo 
mim (Slunloltu inufl Bulnuuu 1 >1 
l'ix' 11 vnh iibui Rainer 
Brnth-Ttlstg. Llipuid von 1201) 
inbil nur r> vnhu an Sinbn du 
llmiMi ^uiin odu bu »’lbtb r 
Vliiliiuciiit ii r iUm )itfiumuuueiut 
bu Zirini vodjidmli 'iiuldiniflui 
au llutoi u Tuun du Zrudi ^tll) 
Utiioeit 
Vwiu Blllssvnnek-Ttiftq. r ‘•Midn.iftiii 
u ^uii 'srnviiuiiu Oiumili. ab 
imdjulnd un l,)hm Supiiib von 
mild sooo '11? 'Uiilömistii! nu d«-- 
Jluimat du 2idm viödiiriruU 
lh\\\\\) Burchindi'schc St»pr»d. v> 
100 IV rm Slubn jud (^Iniilniu 
bu x'lbth fm Maschnun viitnimiu 
luifin |iu Sdjirr n £d;mximuriinnii 
^au ii für (If)Ciun u ^ntluifinibi 
^eistcbuiiQ au| bodiituu i Iahu 0u 
lauifl 
^tubud) (kqgerS.Stistuiifl. Cupuid 
zu 'M M abiuidjiilnb rm Mmiiiflt 
lebiti ^hriiitirtui L'Udiianei )\alci 
Mumtmiuubi iUflimuc '»Innoibiiiiiirt 
zm ilumubtiiiß bind) Jlnidiliifl am 
tdjiu vilull du 2id)ii fiod)id)uU 
(Liu Slipuib bei (kntrlwcni'schrtt 
Sttftfl. zu iiDO Ä)! fui Stubu der 
Vlbti) fm Aichitutm n fui -iiau on 
fluiicurrvifm, beun ümUci Piuifr 
Staat-ö obei (iommnual 'iKiumuUa 
miDtfin bijiu, rm (ii)lciiüiin idie 
D^Scenbentui BnvubmMii nu daK 
(Iiiiatouinn bu tii)ttlmun Ltipuid 
Srtstg (5tiabume des Banirnscns 
iHalm ^uptnunti 12', > 
3tuund b (soiniii 'Hat^rstcurffs schrn 
»Uftfl. m iUevlau fui Stnbu allu 
Abll) iub OHaubuio aiiv Sdilemn 
Bewiibinwen nn bnx (Smnioimm m 
zlhulaii Suufuufti ii 
Grwcrbcsdittl-§t»vcttdlcn bei Stadt 
Berlin uvn ioo i\ fahil 
sinitcir'triK Stipend. -.u u 0( ) rur 
Stndii du Vlbtb nn yinlwertur 
-iUm u Till 'Mul'ClUUCU 'muuuuui 
neun nnidnmvii Vi 1 i’imum 
]ibeu ^ahiu nn du bnmimnion 
dci Mfll Jitiibi nu iu ^ninvuui 
rm bu j-uiviilnmti du s-»aaci diut 
Siipcitiiieiniifluini Xut'ViHnn 12 > 
Mljlcr * Stiftfi. (im Siuund ,11 
(tlK)ou» Csalm im Hbumuniui 
du ^rudi i ubuulun ('hiiuiIh 
ts'iulc mlu uadl Sti'M Jmleib 
bmdi d (imiiiouuin 
ymibtstst d. Prov. Snrfjfcit. Tiu 
Stivenb ->u ji uot) n,x rm 
S ndli buui l'iomtn die -,111 'ib 
tliul r Hund) iXit 1 i uui r SdiMr 
11 Srtiiii'inai fi ^au r ISbuim 11 
sMiinnf n »m allvmum L'nuu 
Idmtuu (\etionu 
')lfid)rit»2ttftfl. 2 Stuund ,116(10 Dt 
rm laluiiuolli Vuiti du nrii du 
'Umluu i'ilbliuuui Diimt 4Uui 
ob 1 Uni'tumrti Miimi nudiiut ('u 
nn1u (u\ nutivu 1 du flunl 
JliiiUh null bin ui b ii riuat bu 
Iidjti viodvcimh bi 1 Cit |idui 
Oiibu 
^11 u noo »i 
rm ctubn du 'Ibih nn ^n'dniun 
viniumiiiivueii rut Sdnrr 11 Srfii” 
mmdniuii ^an 1111b rm iSliuuu 11 
Vulti nhmbi jniiurbmiaui riub nu 
bm »linli inu'lrlr 1 yi nditui und 
b ' ’l 'Kai^ |cbut xsahu un Si 
ttiliii 101 bu Iirim voih'dinlc o"ui 
cmviuidn 11 ^eiU Jninp nur un 
viilii f£llobu Su'huibei) Du 
^iiuulunur tinb au nu )iufi-,uinui!> 
('libintx Mimt ÜuduiTtistfiiK'stili« 
II I 11' (it)Urinui 
o«nob Bnliun’fdjc Stiftn. Diu 
Siiihitb 11 u *>00 'iii jnliil un 
Stilbn bu Mllli r Uiivdinn u 's 11 
aumninuiiu un Sln” 11 SdM" 
miiHmn 11 inm n un limiuu und 
^mnuluub; J.Utv ibnnqui um bu 
dun luq Stipuib 
Huitur Mail JlHrtii’t Srtnuiu Vfdic 
Stivcuä. Stutiiu^, t'uvmnuiun 
iiiut 11 biu Smunb 11 |< Giio »1 
^ zwandn dex Sinnn 11 uinu 
('>1 mit flti» (snvi.ntiiiiit bmoiiiiqt 
Ailbmui h 0 'sinn nn tux (Si in 
t uiintt ,1t iidihn iiitb nu Siciuannt 
du Zulni Vüdiiilmk uit^uuidiui 
v. Lrydhlr',chc Stirtfi. (i mi 20 2u 
lUltb lll |i 1.01) "1 rm 2tilbit bu 
Abiii r Jiui’d) ^mt j 1 cii r ;din» 
u Zdiin^iiiiiidnmn i nu 11 »111 (ifu 
III u 11 »iitteitlnndi iinnu ntlidi rm 
Soiim aiiv Ih’Ikuu Stanbui l 
nimmt 'Miuthmaut midi (ibm 
louinbiini i alutevn i >1 nn dn 
(iiiuiioiimii alljiil itidi lio J > oimt 
inb't Viiuiixhiir (>u bml n Nijmtb 
in ituiit 11 lu ui iinamii 's 
14 5tnnt^»ctipvub. >u n < 00 n? un 
Stubu du Muh nu Jliriuuctui 11 
fm ^nuiimu'UmiiKiui ^ulut) nur 1 
xwiht 1C1I Sul) ^muibimn nt 
fudu nn i\n 'Iblli JmU'IiIju bix1 
M Wai^ ifbui ^abiu -.u nditui 
und nn Stliitaii.it du Iidm \?odi 
Idmlr onmi un^midnu Du nltum 
SumUu ivubut voiMvwuu bc 
lintfirl tuv 
cnftn^tuiibti bei Stnbt O’hflUüttciv 
Uutfl VttvuStu'u ' rmunbutmuUi 
Stubn allu Jlbtliul.invn fteneuw 
’iU }i 100 i'i rabil ‘‘i'uldnniiui bu 
jO ^IIIII jib Csnljtiv bubuitJluroi 
Stiftungen fnrjnb. Studirende. 
Hilfvvcrcrn für jud. Stubtrcubc. 
oHnuiiint ^umuijui IV) n* 
Aus ben i,|»ecia(|tirtmnjpn lieben 
52 Mipuibien jiir Virfnauihj 
Aucibach.StistN. I Stivutb 0v. 100 
lu vu «U "Ui 
v. frmubolbt’Stifin. 2 Stiputb 311 
«)() n? 
Manaittie Licbernmn».stiftn. 2 Sti 
pend \\i 210 iOc 
LvttiS l'icUcuimiiii'Stiftn. 1 Sii 
Vcnb A» 2(k) 1 \\\ UX) Ui 
Stiller«Sttfffi. 2 Stipiiid zn 300 
In \\\) r.0 si'! 
ailu ^rlcbcl»crrt*Stlftst.(sap lO^DM 
CMlieurrclii fm jud Stiibiunbi liap 
147 >ht) iW , Dnmit vubundene 
JiuiiflViutne rui tifaduiufu (Jap 
il 7s0 'ii? 
V. (mmbülbt-ctiftfl. Cnp lhbOO ^11? 
^oino Lievermann Stlfta. (Snp 
10 G7% "? 
(Stillt Ncichcnlicntt • Stirfsl. (Tap 
11 72*i 'Vi 
Salina.Ztlfta. 1 Snpend jitlOObum 
12*> 'V? 
&.ltll)rhuRncbeüciö'$tiftn.*»Stipciib 
zu $0 U) xVi 
Stmuit.Stifrg, 2 Slipmb 31110C1 v? 
outuij Lcvl'Stiftn. 2 Stuund >u 
00 bi -.iv loo ul Au du Jimirt 
Stirin rui Jltiidumtu (Minntfliniulu 
rdnitu 'i'ialu '^umfu 11 | m ) qe 
tun Int tnn utdc mib uuuuiluv 4>xi 
bilu v cutm rm 12 Siudnu di in 
v>iV von 200 iOO lU UVtui )iti 
10 mi Buia^e von 1*» 100 'i? 
^ilbmiiHii lein j'iutmnd lu>iu 
Sdniurulnu I>1 (Snuni jkublu 
m u 
Stuvmuib VcuvSnftfl. dap r»7ta’» n? 
(Snmi 2Volll)cim - Stifts. (5np 
20 . >-, "1 
cttftunqcii fnr Unterricht 1111b 
i'clir^ucrfc bei bem Prov. 
Schitl Gollcfliiim der Prov. 
Brnnbeiibniq. 
Sniuunt. Stvtfl. ^nbil >’»o n? 
Sinnhiiiiu davon nn *> Sunimiuitui 
mini |t uoo »1 nn je Ni »t 
Jsulut! dllld) b 'lill MIU d aunl 1 
SlitfliJuMili 
Uiitu stillt. 7souö*. di Suiunni nu 
Smdtidiiilui 'ilnl '«0 Mi Stnnt' 
linti r iiimduu ludina Sunninii im 
duktil buick da*. 110V Sduil 
(soNuiiiiiu ^uliii 
ftut Shibiruibc bei Universität 
Birliu. 
10 Adler'schc Stipcnb. >u I'o n? 
L^udrsel Shftn. (fm Stipuib rmlluo 
loqui 
<r,ll.^iirdiidiWilhelm 
Mni llmvm Stipuib ^oubx 'miIiiI 
1 tOO n? ,n in Stuu tib -.ii ii I »11 "1 
4'Uimili j'tiui Sdiul C50IIut 
tiflt. Wiltielm •((h)mimfiHm Stut^ 
t in ni Sdmlu b j iibum ('»mit 
naninn (inp t20iH) 1 Stiputb 
Vi loo Ui 
1 Stopfe Stipuib. vi <00 Di 
1 Iondiiin. tlmlcr Stipend. v> lk» n? 
v. Labu-Stiprub. vi 200 ]\ 
xUU Kuifiu»OJ\)m««nnm. Supiüb 
isiuibv (int 2000 >li 
Crind) Ücfl. (in^ . .'>.) nt (>,it 
Ultimit Stiu id 11 10 nt jijui jiU 
tun lu lubi liiiinubiit ’lbiuiiuuti 11 
d 1 Inn uiuiit omn 5iiiduuidiu 
CelridK idje Stirtn* '• Umuur 
SttpUlb VI H l 0 Ui 
^inii;oiuriK (Miimunfiimi fUolli fli) 
Crliid)« - Sliprnb. 210 '"1 umtu 
du Ihmiuuuu lu -.ubutbin Sd)iilu 
Shpuib. Auubx bi dann Wil" 
11 1 (m~ - v!(ialstijmuafuuit". (iap 
ul Oiin Hi ,vn Nbituiiuttut uui Iii 
um vulvihi li Wvihut Sniu'd 
Vi |i 00 "1 auf 1 onliu 
2 SniiDei »Stiputb. \u k 2 0 »1 1 i'n 
4Uidnnntmn tniiudiil du <\ itoiuiiiit 
1 mbilbuitii um nql Vlitunlii 11 ^1 
uirti iV Mal xXonrin \u tlml h»mi, 
mnuiiitx1 r lliiivu' Sttpuib ;n 
1 »0 nt jninl 
1 ii'olfnirtim-Shpciib. jii ji 200 "? 
mil rm Ihu>lOi)ut 
cttftuitiu'ii Dci QflL (ih)iiiitnftcii 
und Üienljrijulett. 
SinifrunxJ(iinnftn-^oubi?.bnp Noo"i 
,intut mi um luuiMfli bibmut^ 
Sdmluiii b I Mlnfti nuldn \ Ciluit 
1 d M^l Vilmitimui Suiuiuuuiitiiii 
tyiirfifU - Stitirt. dnp 2 »00 'Ui rm 
lubinmw Sihutu 
^taitu'fodicv Ohinumftmii (f 0II1 
tio\ 01 um n-i (SoHuitanu Stirtn ' 
1 Stipuid vi 1 0 Di im uiuit 3dm 
lei du obuui Mlniuii 
^icntcUut« SciTtft. du VlOUistlU 
(fhfrtOctli. A>nlnl JO ^uiituiui 
mvnn ''lo ii; (\s ivuiVn -luv 
lull durdi d VUnu (solUntmu 
Umital ^ondiuiu;tlml ■ Vlijmitnfmm. 
Nhtmunt mib Prnsivnnt rm 120 m 
du Um und 'luinmul a boiun 
lumiflil Solme (» StiJlut tm (5iu 
flibomu du <'iov js.uipienfiui bi >tv 
i>oun Du JUmuuut uhaltui ‘i ob 
mutn (ffim llutuiidit '1 nnd vuni 
20 qait^ nu 2*> fluiut |nbhimi von 
jnljil ‘10 n? 7r) (tfiiut 171 'li? ,’l 11 i>u 
duu bis 15 '4,'Ut|tonaiie du jalnl 
IhO W ^ahlui 
IorddN'Stiftn. (Tap (»0000 n? ^innn 
bu\ tnbutll Vilnun Huulam rm 
du üilmi (fnp ‘U(K) n? 
Leluer-Wittwen-Kassr. (Snp 7()ono n? 
Leincr. Wittwen- 11. Woifcu-Slaffc. 
(5np 11»‘>00 ii. 
Lehrer.Wittwen-Kasse d ^iud 
udi Wtllieliu (viimiinfnimc- Matiu 
'Sill)Um Stuiipminiuniir tfliuibitl) 
und jsoirdinli (5av 7'»7Vi n? 
Mvnvb. Stipenb. bap HUX) ^? 2 
Stuund vi 1 00 11? |i i vi n io 
]■) 'li? an Sihtilu du obuut Mlamu 
Qhoftn Lelncho'sdiel Prci^.. Hilt 
2 ^aliu 200 ')? uiuiii Sdmlu 1111 
um Int llibe 
illiuiu Oelrtdis'scher Pieiri. 100 »i 
fm uiieit vn Unnununt 1 lunlicudui 
Schntei 
')icidjnil)cim«*4?rcit. Jnliil u i»0(J "? 
>ui lluturtubuiiij liilu lubiii'Unei 
Sdniler 
Sdnmttcr Preis, vabil 10 w? dil 
Sdjulci • Stipcub. du Ami (\>nm 
invieii fui imubiiK Sdmlu (Tap 
TOO 'V 
'hV Wilhelme•(ih)iiuioüitm. Sdmlu* 
Stuunb u,o 1 lirtri uui tu (»au 
21 <»00 11? ^111 milumitnlu ^diulu 
Allgciiiciiic 8rf)iUfhfhmßcit. 
Veln 11 
vkcifc-yoiuncntioiic»hüttb.v. (Um 1 
ud)t -S'iinuilt bu Stadt -lUiltn i 
CXiihil 'luuti unu 'moo 11? -,m 
4 ubutuuua «,« fiutufl bMutu 
Ulmimllui vi puuiil Julnaut 
bu Xilnct bolniuUnimirin aimnlun 
und midi von (ilumiitiihltiu* 
ruuu nu uinu 1 tttuutt 1 j amit 
und (I il) Ui l uii | un m itidi nidiiu 
J'ululi 'l|il lu*i 2dml (Solka 
^ului 
i'iolm Oüuftmt«StiftiV bu du -[Ui 
limi iniodntil SrtmilUnu ^ unrui 
U tu (5ap Iiioiio Hi livut iulutj 
tun bu voi iii 
Pniirchinl.Sdtnllelrrri-Wtttwru- u. 
Stei befasse, (iav 17 ihm) 'iit ba 
walt CuuU LMnu d vlfll Mniui 
1 illuliii liuilaDtmiauiuu'1 und d 
(ilnabuhuluile mtlu Amnan du 
1'liU* Sdnü (io Im 
U. 'Huf»«t'ifi. valnl 'Jiuitr 7 > n? 
»in iliiuiMiiuntiq luimirt Sduiiliinu 
i'iilul) dmrii UiV j.rov Sdml 
(iuika 
ui (i 1 V1 bit 11 n ti S di 111!nu d 1 
(ssljonridjrr (VefiiifK ^oitb»' bum 
'i'xiinU 1 bu Isuibi i ub nnd 
Doiotiiuintiibt '>tudu onlni utva 
P'» "1 vu -i't tiilniiiM bu Silmt 
nilbu niti u Utiibu j 11U1I1 du 
<uiduiilU)oibi 
rsuifdHtlfslsfc bu '\uiintkmu II id 
iiunu 'ludn onliil uun 0)0 "? 
,un Sdmlu und Zdntlumuut in 
li li un 2rt)iilui 
Üiitboiüu« 11. Crnnne Stmtt. 11. 
Simuu'idiCM Jlift. liap 11000 "? 
,llin II und Iillul (Ull 000 II? 
Staat >111(1)111 nix JUtlnlu rm du 
(?iVibuim ouiuii 1 1 \Unbu bu 11 
V lU; (illUU 10 k l UUMlUUt Ob l 
unuiiuliid) iiimki liur tuit 
Stlft.lttgen tm 'licifuit ber 
stirbt. HU’ljuibcii. 
7vui ('imuittni Hiuruidit. 
1) 7s 111 S di 11111 
(fnittMH»Sdieiifimn« (rau "> 0 "? 
>11 >! ulimnluxjnidiuilui rm Sdml 
Ititbu am ,\iubiidi ^ ubu 
(sirsiiitN'Stiftn, (fnp I >0 i’i {unu 
jm lUuiui’uim) von bmuvumtiu 
r 111 nuiu Sdmltiiidu 
Ootl)fimiv Vcji. ISap 101 m "1 ,uuut 
•>111 ^i'i1jit'int|i von vlludiii i] tutdut 
fm nt nn SdniNindu 
v. Doul|i»n-Le,r. (i iv ' > ii !,i »um 1 
vu j iul)ntriimi von 'Uuditnii umtut 
}\\\ aum SdnUlutdu 
u. Xi»cirriutfiet«Üist. Uao '«oflo >1? 
Tm 1 du )nmii vi uitutt 2uputb 
rm mi uuuniel <wun Sdnilluid am 
Jtlt Juilm 11 i||t Moflii di und) 
nbiolutilu ("»un Cdiuli um lulnu 
vUlbintii miiialt Idiirijt 
«nvtibirintVSttViV ukhw» v,i? 
Vi i mmiui 11 uo Aiitmllui un 
Sdmluiiiiiui nuldn iub nt nuibl 
NSiiiibnibutiu aiubilbui ubu Sdml 
hu ulmlt inljil ciin l'inui 1 von 
2»<1 11? 
ftirfci’fdje* Lest. (Jap 12<o<j n? 
Di'fll 
(Wiefloip ifist. bap 11) 'ii ,u un 
Vii rtiumik aimci ivainv Sdml 
tmbu und) Hbiolu bu ('um rdnile 
nur unu hoheun Sdmli nu Hit 
und. lau Uollu lu vv du 3iU’lnut 
i nii'diti • 
Ainn Stabkath ^üllnumn . Stnta. 
1DIn it bu vniipimuumv (itnui n )'? 
Viiittui >;n Uiitumivmiil aiuiu SdmV 
lli'dil 
4 allu ttn()itc*Stitt(r. Cap «loo n? 
,»tuuu v1 ^luuoiUinllui aut bobuut 
tm ^ultitu Juutei bikflimii l'iiunt» 
ichnku 
Uuljlci-Stiftn. Cap 27“>->0 >1? ruc 
uuina Hmbe 511 |ie uii Schul» 
iinteiiichl 
Mictfchiunuliin. (!np 41 10 nt Juc 
AiuiajuU tm 2 nuiu Uiaoli 1 us 
i^uluiei Iiu il nt 1 1 u Irnbuui 
Zvd 'cvünsU1 
fSiudiitti ÜCUll-hVIlbv, (iap ‘HlOO 11?. 
^ni5cn vu 4>ird]ivtmin von Mlubtinai* 
midi 1 r 11 aiiiu Cdi iltindu 
^mduik L'ibii-Ttiuibt, (in1 
x»ii nu vu -lumiiV 11 a 1 1 >.xuuun 
'U!stiinimcn*Stirtrt* (2ai <1.100 n? 
ituluhu; v» flukii(S; V'luuuiikt luiet 
Mmiui nuldii (um o'ui um idikdjte 
onii^lidUu bal ui 'uiiaiounm 
d nti)ui bin i 1 Statt "11 uui)
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.