Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

n. iiiui 
Schulwesen. 
— m — 
Schulwesen, 
210 etidibcritr 42 <t 
s)icciyr Siliert 
211 (latfiol) Ihuueu Wlec G2 
W n ^ 
Nector ftnicftbaa 
212 £temen*m 21 tt 
Wcctor Vopc 
213 (Shnttbmacntr V7 
iHtrtor itifimim»? 
214 (tatliol) UnUsluictt Mflec 87 ffli 
Jtcc oi Sdiwenttu 
215 Dunduiti M 
Jicdoi Uuigei T\ 
216 tto,lockn'tr <2 M « u M 
Nector Sdmctber JI 
217 L-lm »r 10 tl 
Neetor 
218 s\raitfr«rUr Ätlec 72 K n M. 
s)iector Uici)fr 
21r) Mogaumir lb M 
Slcctor (Jhraidj 
220 (Btrnlaucr $111 ei 25 U ii 1)2 
SHfsior Ufmiann II 
221 Staun crjtr 17 M u JK 
s)lc(loi Scdne 
222 Rvstückernr y 34 st 
Rcctor Schroeber 
221 dlbruKhnvrftt 31a K 
s)iecfor Stobt 
221 4*1111,111 MIlcc Ii2 63 Pt 
Ur nr Voiel 
22 \ M ic st 
Wonfe 
22o ' n i» 14 tt « M 
liutoi ytauyud) 
227 yicmelcntr b9 *X u V! 
vHcctoc Schimmel 
228 Wrcuorcalbentr 207 U « s11i 
Rccror Rrewou 
220 (immtbalcriti 10 20 « W 
'Hector ttjchicr 
260 (Slbniger|tr 4 5 51 
Kcctoi Jt’acfe Is 
231 'ilidcnn 2 St u M 
Jicctu Schwarz 
232 (Wvgtimuir J2 Jb Afc 
Rcctor Sictfliil) 
2v3 Uitttiaumtr 6 U 
Hccloi Voitbid 
234 (iltMii^aui 4 » M 
Kcctoi turton 
2X> Vitiiauum < 
Htflu Mlcmiii 
2iO ifathcl 12 't u ^ 
Wirtoi <5di!tdittng 
-.37 V uimnuni 22 st it A\ 
yiccioi Intel 
2.1h Uaiiuunti ls M u 
Jicc to <tüit 
23 > untbol) J eit,cnbmjin tir ' 
, ", 
Jiccun nv^ittdmt 
210 -L mtofam is vt ii \ 
liciioi Unn 
211 GdtaiiMiu; o 
SUflüi -iuvnow 
Echnl Commlssiourn. 
U Stab tujuh ) 
Vorstand 
der Schul Gommtfvons 
Vorsteher Scrfammlnitfl. 
(t (>>rnimtbu *tei rnth £lob! *3dml 
k pntutmt) 
Schule» unter specrellcr 
Aufsicht von Sirrf)ctt. 
Schule bcr cvmifl. Bruder 
ffeiiicine. 
Riir iülstbrltni. 
s\\ 18 n, brlt lir l i 
9in((j(!i i ioui)c ,3i‘ Z fjiUuo> uimut 
(iuntifldtfd) lutherische Ge 
rtteiiidesch»l§. 
s H  \iunn  n >2 
‘Hcctor imb SchuSvorstkher. 
Orwiiflcr Jioi cti 
Slatholische Zchuleu. 
.Höhere Madchkirschnle der 
llrfiiliucnmicn. 
s\\ oh Ximbniir j f 
(’lnd; i’rlnfiimifn Sfmuiör) 
Borsteherin. 
©ocltc lde 
Höhere Mädchenschule und 
Lehreriitttkn Seminar. 
A\ 10 ^yljenilfiiifciutr 2 
SarfteljeriM. 
Schlvtrikkg i£Ufavet(} 
Höhere Mädchenschule 
St. Theresia. 
Is 37 Schonhauser Allre 182 
Vorsteheritt. 
Frl M Uul;u 
St. Hedwigs Pfarrschnle. 
W 50 der ^athollschk>n jilrd)k ^ 
Ncctor. 
Bogt 
Gcmemdeschnlcn. 
)lx 16 ib H7 -iä 39 40 41 U5 
1 14s 1W 3M IbO 200 201 
211 214. 2K> 2U 
(» uorhct ) 
Indische Lchnlen. 
Lehranstalt ffir die Wissenschaft 
öcd JttdenthumS. 
S\\ l(i ldcnur 48 7) 
Borsitrcnder des Curatorrnms. 
Di )ifKmann Sän Natkr 
Docenten. 
Dr Mnctfi 
Di S'aril'nin» Anbbn er 
Dr i’i Schrcmer 
Bibliothekar. 
Saxol 3Ji 
5ruabeilfchnle der Jüdischen 
Gemeinde. 
N 24 Oiroßc ^ambiirgcrür 27 
Rector. 
Di 31 s^DljUiiiii Wi Hamburgern: 27 
Mädchenschule der Jüdischen 
Gemeinde. 
C 2 ftiibcrctrtct ^affe 5 
Ncctor. 
Dr OWttmami 
Neligionsfchttlcn der Jüdischen 
Gemeinde. 
1(2 ftnücr d ©ormioitltrdie 2 
l)i ktindifUui rtrigciit Elsaffersir 6 
2 S\\ 10 timbcnflr lti *)0 
Dj ApoUnt <5 Drriflcnt Stoniq 
grayenrr J21 
\ XX H Lü^owsll 10 
Di 23ci|jf Strtbbinir Ciatimti tuqcr 
str ? 
4 I-XV r»2 OKrfislrbm 4 r> 
^taicnu Ciiiflcnl Urnuriiicfiir 14 
5 NO 1H 5tioin 6ngci|ir 8 " 
^nltcnbcm 2iriflciit 
Nelinionsschule „Aduß 
C<t^roel". 
i 2*2 Grpc rrr 2.3« 
Tircctor. 
Di ‘öilbi Diiinu % ^micitin 111 
H M) )| 1 ) 
s)iclifliMi*fchnfc „Ahawa^ 
Scholnnm". 
\ 21 Hmumiit« " <>s (lr» Gern Sdjiilc) 
^eliqiottsschnle Beth Zioy. 
2*2 X.111UHUT h 2 (('kmuubc «diiilci 
Iirrc/ur. 
frei u Jhlliiur 
Lehrer. 
i V Ulf Climiai SrlliiimunW) 
Ml 
^ilT^lclur 
.. ,, , , . , (XU Cohrk 
I” °'ollllLl W ) ^citctrmß 
s)iclintoii^fchnk „Schochare 
nnd „B'ne B'nth". 
0 27 WmncHitr < la 
NelifliouSschnle für stimbcii 
und Mädchen der Jüdischen 
'Kcfouit Gemeinde. 
\ 21 ^Dhamttciti K S M 2uxbcim 
riuitji 11 r ii \\ r> XaOülv it 84c 
Di l'ivw Vuooiu iUat 12 
L>i Cppiuljiiiinr tiidiiiiborn tr 2 
Dj Whmpatr 2U 
Di xMUh itnlhcntl)iii 10 
Seminare. 
.Mumos. pädagogisches Seminar 
für höhere Schulen. 
0 ‘Viuufl o k uiigctcgcuO) 
Honigl. Seminar für Stadt 
schullehrer. 
SW js ^nednd,slr 229 
Direetor. 
§chu! rttath 
Oberlehrer. 
,*ycd)ncr Pro» 
Ordentliche Lehrer, 
ss tctie ctutmc 
^lrudt Ge»Slci 
Uröiifc Dr iriau'mtzer 
^»cm 
Turnlehrer 
Pros fedlct    
Koniffl. Lehrerimien Seminar. 
S\\ 40 illeutbccreitftr 16 l(i 
Direetor. 
J)j Nydiqram Prol 
Wissenschaftliche Lehrer nnd 
l'rl/rfmtrn 
Di iotdifioin %’ror 
Dr (Hücdci CbcUclnci 
Sdmmr dgl 
Vitr^ Sem Vcsiici 
Äo‘n dq! 
Sprodlion dgl 
Uuctcrt ti^l 
Oll äictiiU 
Techu^chc Lacher 
Crrür 2d)iilmzii ] iof Im ich 
(5(tlcr ^Zros bfll 
^rl ivcilcr Obcittfumii 2 ukcu ii 
Vanboib 
!>rl l?Qct?o(bt siaubaib 
3d;rmmu 3d;icibsit 
Privat Lehrerinnen Seminare. 
Böhm ?v ^djulymiufict Iiwaildm 
sl' U 
Criu' 5d)nluorfli5tun Qcttfuir 11 
otlc ßil (tatl)) bpl Unbuistr ^ 
Vcbluifl r%ian Sdioiicbc'Acntf $ 
MrtiU firl ()if|d;fc) dgl Wcoifle» 
fudmi 12. 
i fclm ,Xrl bqf ?yiiidititr >7 
tun Ril bql Onutljiuerhi U 
Di (odimcdtbicr Ed)n!vot,lcher (£fm 
utOir 2 
Ulrich bsll Sd)ous)mttcr 2Ulic 177 
^pgrin Ji 6) dgl Jiiliu|h 5 
Semiuar für Missionare. 
\0 l OiainvirfirAiir <U70 ^isswriö 
liaiiv 
V cnuchcit Supeunt st T Streckn 
Lehrer Bilduuflsanstalt des 
Talmud Toia Instituts der 
Jüdischen Gemeiiide. 
\ 2t <^r ynml'ttrqus!: 27 
Lcrtcr. 
Di vilvmin Jtcctor 
Dinlilmici Scmuisli. 
( 22 Wip str 12a 
m i')«mi)cr« tiamluufl Weil d (iiuat 
C «»ullrr  \miemuvfll! 
S X. in h JieiUnitt 
1 n 2 'oorrumm Aector 
Di iro C'occm 
J)i ^nlmn Nil 
j)i m 'oili'Cih mici btil 
J> ^ ^ hßl 
M mbcrflnrhtci innen Seminar 
betf Beiliner Frol-elveicins. 
s\\ (l vobtiinutct'ti '< 
t ii) Di yatuuiilium 2uirtiiit 
‘UmuMiimnir "(U 2 i otvcrlc ii 
’JulMnuiM dvUl't bei ^nu i uiicr 
(2nbuthi i n litt Zueilt Bureau 
^vJnniuiiDii 20 K) !iitcl|ibiliri) 
U) >\t luiplu (iituiK halb 
idfitmt di ltt'lid nn htr|» 
Utnöcivficflcuuucii Schule des 
Bi-ilttie» ^robel Vnems. 
s 11 £tad rtjutbcrflr 51 
’limulb la \ iot l>i iappuibtuu 
Mlu nibrnummis.MO Äonalltch l 
Scmuini v Anöbildnng Zrobel 
scher fhubcrflarhimiuiCH. 
Lchonele g Warlburflsu 1 
Auut illnta Schulz Talertow 2'or 
Hihcrm *1-50 
^rvbel'scheZrittdelnartttcrittttcn 
BildunnSanstaltderHambniger 
Borstadt. 
ßigr lM>u Ciirfiis 0 %vnnlr 
^lniiaBolve Vorsl-'h Elsasstrsü 19 15 
außer Mitlw 
Pestalozzr Fröbel Hans I, 
23ciltitci Verein für Dolloerziolmug 
W 30 ^arbawßasrr 74 
Sentutor für stmbcrgftilu u Umbcr 
pfsistrnmuit 'lrbeUSschule SaugUngö 
pflege Ahnbcrbml CnrsiiS fiu j»Jtgc 
Mabchou z Einfuhr in b. hauslichul 
Beruf x 
iBe|iid)6hifl Dienst 10 12 2 4 
Frau Clara HHitcr, Vorsteherin 2 4 
außer Wtttm u Sonnnb 
Oberltti Seminar 
zur Ausliildnng Ev. Klein 
kinderlehrerinneu. 
( 10 yitue hhunitr 10 2 t?mn 3s 
JöorftfDerin ••miu 3nnui JI 1 
Höhere Bildungscrrrse, 
Volkshochschule 
Humboldt Akademie 
Bortraflöcutteu » llnlfinditehinc für 
Veireii n Damen 
(Äegrnubet nnd verwaltet uom 2Jif»c« 
fdiafthdjcu Centralvercini 
Sur Dorotlieuiilr 7o (Uicolai ]dic 
Buchbaudl Borucll & Jlcmmute) 
Pokbamerllr 116a lBuäitidlfl v Ernst 
(->nrtK> ^inijpnftr ^(Sehimi X^alfiie ^ 
Budikiblg) Laiit>öbergernr S2 Uh 
,vrobi cho Bud/hptg I 
ticru i Arsienslbaftl Centralverun 
Wen Secret Di Mar ^uidi Oicn 
tlnucntr 14 
Oic populär wissen^iafllicheu Vor 
trnflscr-klen sin-rn in \\V W S P 
u (Ilirtilohciibiufl tn den fllbcnbinui 
den statt dagegen in VV1L in den 
Taaesituilden v 11—12 u 12—1 
mit« zwar 
1 3m TorothMlnabt Realgymna, 
Georgeunr 10 ?1 
2 CVni J^sllf licalgymnas i'ii^ow 
in "<4I 
1 3n der l'mtniftitM Ober 9ieaf 
idmle Dresdeneritr 113 
L InberSovhlcn'chule,WelUmel''er 
nr lß 17 
5 Im 3lrd)itclienhnii!c SJUfnhtun 
<1?! 02 0' 
( oit lSl)Qiloiien6m(i poliere ^Viob 
chenkdiklle sÄofutdt(tr 12 
Du Lorlrnge itbcr MunUficsdiichtf 
tut Mfll kiMCiim weiden Niii 
1 4 gehalten 
IHiißerbentftnbcn voKctlinmhdir^iu 
hrtii mljcn in bcnfpoletni Ubenb 
fiunbcn itait In der Vchntattc NO 
< fiontstiislMi UomflstnM 'Healqinn 
tsti EliialUh'tr "»7 
Victoria Lyceum. 
J.'orleiuji(icn uub Untmiditv'cm e |iu 
D rmen » |im^ VuuW» 
r» llotcbunuftr o 
PioUctorm Ilire lUaicuat öPMatuim 
u tNrubiidf 
tSitraioimm ^er>oq ju Iiadunl u 
^itut üüu Durch! 
Liellv ^on '2tani% 5ccntm MCi)Oi 
Cd'ivmeiiter iüaiirall) Vm 
’Duutorm ftil A v Colta 
bamerftr 3—4 
Fortblldungsischulwesen. 
F Städtische IortbildnngS 
Anstalten. 
1 Im Friedrich Wijmnasiinn ^iuh 
uchm 12t Dtifftor i rar 
Voiflt 
2 In pu I Histltchulc i'llfiandruuit 
fn i Cinctoi (fehlt •> ;) 
Im Dorollieensladt Wial W»m 
immun (^iorfii)iflr !0 U Dnruor 
4. rof Di (schwalbe 
I In for JI ^cnZfd)nft 2ufc» 
1 iirflirm 4 it Direetor Pros Di 
HmiljuM 
Stadt, ^orttitlbmifld Schulen. 
iS»v Ilimstluiflc 
1 4 omillmim II (für $on 
6d)im Gtabtucroibu Imnn 
User 18 1 > ruiftfiit 6d)iilnt 
2 Jibbemduiu 17 lh (im ^pit 
Vanbke Utummr 12 Uuu 
Vhttoi jlittif 
Vrnitu her (^auuiontuchi 2 Enr 
^ort Di §rttir ^miiirbip 
tiH,om ihv 7 Xntir Hicior 
Dnhmanu 
J Vimeivboi|irUi 18 (für Won 
Vitiluio Sladtratli ti>ru^iunlbit 
Hr <> l'ttltr y/(CtvrX!nVtizbfratt 
") ^nflckbcmcrur 14 CSur Von 
Stab! -WUU mhaticrili K$ 
XiciUi lictlot Pernbt 111 
0 ThnrulÜr 8b Cur Sori Okitdi 
Siablucroibit Alt Moabit 13 — 
Strllv DiNg Gkm 
Sadowsky 
7 Wrai^dlr 85—88 Cur Bon 
locrmer Stadtvcrordn Blumeustr 
2*> tiiitcr Rector Faly 
8 Putl'userstr 2) Cur Bors yiaft 
totabtuciorbii Ackerstr 1U2 
teilet Rector Klebe 
o Fruchtstr $8 Gur Bors Dr Mun 
sierberq Sladtrath Dorubergstr 7 
- Dluqeilt ^ Pagel 
10 i)U id)iHbrrfletfir 44—45 CTui ®oii 
Dr MnngeifmiiS Stabtv Vonteh 
Neue Iacobstr b Stellv Ding 
Zeicheulelucr Selbke 
II Vinvnu str 4 (£»r Bors Commerz 
^ebrutff Pankstr 15 
Dirigent ytuflacmaitK 
12 Deirtlnigeiftr l8u Cur Von 
Sugcr Strtbtvcrotbn Miitliftr 21 
Vciler yicctor ^aumauu 
1 Prinzen ^lUee 8 (5ur Von 
(M;h ö \) - Dirig Saugkoh! 
Silr Mädchen. 
1 0eor(Knrtromr2 Cur Von 
Landsber^rPlahö — 2tc(iv 
Geni Lehrer Dieye 
2 Hochstr 4 Cur J?ou ^odt 
Mnllerstr 179 — xunr i, 
Äüdhelm 31 
3 Lanqeur 7b (iur Don Z 
Tladtverordn ^Uitmeinn _ 
weiter ^Hcctor Ctaerk 
4 Xlmrnmr 71 Cur l or» 
Col Wrunetonib ^r-mard Hll 
üeiicr llector Zier 
5 Viufrcnmtr r»l 52 Cur 
lörmei, Stabloerorb» iin 
str 25 Xctta Rector >t ( 
6 Culniitr 15 Cur Von n 
ßfabnft Bulowstr — 
Rector Tausch 
7 Naunyuur 6>r Cur ^on ' ^ 
Sdimibsrr 44 — Leiter )i 
Zauber 
8 Danzlgerlrr 2.1 üitr bov i, 
besser iöciRciiburgetui o 
iHcctor Trettiu 
0 Elyabethkirch'li 10 i£nr 1 
Uealgymuanal Direktor lu i, 
Schnalbc ft>eorflcii)tr >0 11 
Mcetor Sdmbertli 11 12 
VonÖcrcmen ober Curutonui a I ? 
5ort(Ml&ung*id ufert für ^un rli e 
Fort-lldnngsschttle des Verfing 
Handwerterverenis 
C 22 Sophieustr 16 u 1 
Unterricht luodicutaglich °((uitb > , 
luv 10 Uhr 
Vater Vecpolb ©neiieuautii ~ 
^vrtbrldnnassrhnle des sHcfoim 
btldnngsvererttS 
W 8 tiinincnur i i 
Diuction 9t Neil <trnu mm « 
Lianfmannische ^orlbitdunn idnilm | 
der (forvuratiün der Uaittmaiw 
fchaft von Berlin 
Uitut ^uiiuolmng -<r Hüci 
Mniummniid)ort 
Direetor alkr Schulen Di 2 
^ove ^utc ^ticbndmr > 
Noutaq und Donnerst 12 
1 Im ^ncbudiv Äcrbeiidiui 
Usluum Doioificniui M14 u 
yticto’- Dahlie äVauUntteli 
2 Im VimeintnMifchen Nealgymi 
Gcbslshanfti 2(> — Vater iv 
CotfieimiAfii 11 
; ImUÖfin Wtjmuamun Juni i 
£itia Cbci(e()iu Di 
siol^htaiftm 50(1 
1 Im StoutflUrtbt Wlimuamim v 11 
Icibfn *>7 5s — iJuin \ i 
Vumttfti 22. 
10 JtcrtlMiule I 
tutci ^ Dagcnnbe ^autl ' 
Dttiitlouuqen mimieu der 2 i 
btc Vetter der 11113 Schulen 
Fach n.Fortliildttiilis 2rijiilnt| 
^nr Backcrtchlllnne 
(ssadt 1 iXorUtlb Schule b 
Iimnufi Wmnaitia 
f 22 WipxUr Jii 1 ikl Wim -1 
Cni Von i'actirmitr ii 1 
Hoouttr 1 
Vucr 'Hictoi (^usilU 
^nr Gärtner. 
( 2 ^int^r b^r bUirunonl 1 
(21 Wi»i Sdnili 1 
Cui ^01) 1)1 Deitc 
ittu (veli Pros l>i 
(Uwrncht nur tut X ti i 1 
^ilbnngcn beim Jiector 2i i > 
baielbit 
Des Vereins dn Bei liner (Voinuirilil 
nnd des Vereins der Berliner Wnif 
bierivrrthe. 
Vori Th Boly Orameuiil < 
Unterrichts Vocal Carl Well 1 
falc Mopctudusti 0“ 11 
Donnerst 41. tP 3 9im 
Für Vhotographrn 
' 24 SÜkAikfnrr 21 (X M‘111 - 
Mont, Dienst Donnern >», 
~lU-%2 Abd? fJeidjiKtt inrf ' 
11 Vorlagen f Anfänger uM 
nachGtps dem lebenden Vlvt' 11 , 
photoar Unterlage f -l^rrtoHntmJ 
Negativ'Retoudie. Chemie 1 U|1 
araphen, Photographie^ -fl 
601111t 11 1 Aquarclliikii ti 11 ‘1 
malen von Photographie»! 
Cur Bors (fehlt j 3] , , 
Dmg Dir Schulv * 
giflfccnti •*) (VUtelmuS 1 
jilbimn^attfl 
li/inniirf/rH Vilfdi 
lidie All 
1 eil 
P f Ullll T 
' I 
fj! lliHt 
( niemtr 
^ iliuimn 
-lluvalle 
1 chtmu 
lisiiiiirii ^oribil 
laiibiniiiilne iSIhii 
1^- Dn 
ltfl 11 kCItif 
1 C'ttulo 
I 
| kiticililichc 
un xtnrbtcic 
1111 w 
; ih/UJ 
DU , 1 
,1,'N » 
Am Witrfj 
1 1 tWCl 
> 4« 
1 
Vim 
un ir e 
JVitr Sattler. Riemer. 11. T»,ch»I 
( >2 Gtpv'tl 23 u ((>3 («rm ^ ^ 
Cur Von l!ehtt A S L ,, ,,, 
Vetter F (>aa!e dtgtfr^tm1 i1 
.Hitaiut v X^iuttintbeigi» 'tmI 
Käser nr 
rtiu Vndji 
11 all,it 
Schul« 
lh 4 
< Mfltll 
'sni (fujjbi 
111 (liMtt >S) 
Sdnt/t 
11 V 
17 tnbug 
1 11 rtoitbi 
nur (tj|n 
1 " 2 u |i, 
, C den 
I 1 11 j > _ 
■f jj: Sorbin 
F , ir Ulm, 
| V" » Nl! 
m 1 nelilt ; 
II IMWHif 
, , Mal 
' aiitrtl 
1 huy 3C 
ititb 
-1 11 um r> 
■ir , ^urmiir 1 
iih l, ^tabtur 
w, ^miiiir 1 
K / ‘ 1 'UetitJ 
h\ Ätrtoi 
l, ni> Üel 
' iiiiiu r
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.