Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Stadttheile n. Stadtbezirke. 
— 87 
Stadttheile it. Stadtbezirke, ifmi n. 
-j m vaiiffii ölsticrmiti Blnmin 
" ,lr {] (' im Com 85h) 
gdultf Crljrwg Modelfabrikant 
nat(u m H 
SuRu Andre Ulempitcrmstr Mal 
lu nr 4 t 
i tt u, Georg! Garnhdlc, SUaut 
m ol a 
Zi 111 lfehlt 3 1) 
°jnn Hi;t Marcnfe, Geh Sott 
tntli tfaifirjir 41 
252 1 fliifiiiftlhtUi 2—14 Ok syislnf 
M n r 4 f < J 11 71 89 2,'irtihic 
n i) Wouihium 1—b it 10 2*> 
t mumm 10 II 
Zü  attu.cf  2.knotfcituifl 7482 
CiOu Quedirow 
\ i GU-llrnq Setlermftr, 6)r 
vaiufint riti S2 
C Ilv Kantine Mfm,2Ca&mamt 
ttr 1 > 
;d m Seiaeit Photograph 6k 
'iniilfitrUrtn 71 
Z\ llu Wmmf ilfm Blanken 
\fo)\x 11 
•j|i 1 Sienrrt t>Hotpgiapl) 6>r Fiaiif 
uiil tiu 71 
l l! ji Sdjiilt jliiufm,Ok Ftanf 
titum (jj 
Zi in Sdmlz SMircr (Yr Frank 
t üuttx 7 < ( Mim dorn hu j 
1 Fnhrhur skxs 
n mmU 17 
ilv yaii'en ttöitfm Vasmann 
i 2> 2o (Mim Com 87) 
11 2» 2ktmt Sdjitetbumm 
I Fiaiisfiirtutti 20 
it 4^raff11 Fabuft tiaiuritr 11 
Wauut 'Vstfl J3m Hunt 
Fiaufiiutuiü 8S 
vi U Vcbuod) Cht'flutbbU 04r 
ntttitrtcrui (2sais Jiatl) 
r 8i ) 
Schröder ftpit Na^inairir 
ii n 
v li Jhttdnr Nuttur KFa\ maitii 
m i (4i*atf Jtrtth \i 871 
u t 1H IHaicuji 0tlj Satt 
luth sUi}crlU 41 
153 lutircaöUi 41 u 40 Blumen 
1' 6k FuuitMiUifü 90 127 
n ivlt tt u 53 Mrmitfti 1 
i lu m 29 
u mvci 2kuvUiiiiitß 2b21 
Ci Citctmcuu 
oJötnpuy Wi ittcr.Gr Frank 
l! Ulf 91 
ii>. Schröder 6k Frankfurtei 
101 
C t \ Schulz itfm Gr Fran' 
u m t2o 
i 2khin Coi ditor 6k Frai k 
i »in 108 
I h Schulz Weither Gr Frank 
il ttti 120 
l 2 (tiomputi, Reuter, 6)i 
uut|tutaiti <U 
I 2ktia ßabitt Gr Frank 
i vtr 110 
* H 1 knibaimt Goldschmied 
vo 
VatU'l Jiittt Vcbiifcitti 10 
t Schul; Jimttct Wr Frank 
nun J2i> 
i Ouiöitoiu Stadtvcrordn 
xtiffuituHi fi7 
II i ;! l)i Uollm Sau Raili 
iiuufn 17 
154 Lhsttvtfjftr 1 u f>j 66 Pall! 
1 « 12 3Loi mnnnur 11 
t ^tbcnti J— U it i8 (>$ 
^ i tiu) Bevölkerung 6104 
3itlui( 
v cher Fabrkt 9Bi6crfli V) 
^ounarui jlaiihtt, W>.b>.r 
1 
ioOcl ftstttfm Wcbenlc 42 
DuNerbcrk schlössen,nir 
i. tux 0 
i Schwabi., jlauhii, Weber 
i n 
I ^ -ÖDrmslnn, ctnufm, Sctoi 
Hi MildiBiaitM iHcuttci, SBcBcc 
11 (’ttm Com HO l 
^ ^ Fabrlt, Weber 
t 11 
II Platts, Setsensabrkt, Weber 
1 {Arm Com 90) 
1 ^ b Glaitö, Scisenfabrkt 
i im 21 
1 Vaifir ZtfchUrmftr, Pallr 
ir 11 
Rtidjvi Prediger, 2Be6ei 
1 Uoflmnmt, Schmiedernitr 
l ur 01 
r ^Utrij ^ltilcimstr, Vebu 
' 1 -Lasche Lehrer, Wafrmaml 
(2batf Rath Nr 90) 
t Di Luisch, Landöber^cr 
5 riiuinistitUi 10-11 $nfi 
1 - U 13 & xl B8—10 t 
Ml mnn 9-10 » U V, 
v ^ tiu'o’tmmfl wä) 
ladlv Sfibat 
b 2>ok 'Hichoitttir ^alltiabai 
il r 20 
Slcllv ^ruil)ant)t dun Vranerer 
b i Inlliiihritiir ‘>7 
Säjd in nuiia Sdjuaditmur ^aUt 
laden ti ‘i2 
«Mio JL'ietu ^ü()()d(i Palli 
lobunn 24 
M[Md)VO i'l'ljllttsllllt, ütticnift \ still 
jaDtmir 
’lim C i (filiü z )) 
Srellv Gt.» Icr Hrnt Palltmdu: 
\n 21 
Schul (£ 3 (£(auK SmutfaCift 
iwUuti 21 
Sttilv Motur Tnd)l»rmstr Pallr 
nituivh 11 
X nti X iiaM Unitrni ^alli|a‘>i»?tr2’j 
SltUv SrijintDa lallt 
ftidillltl 19 
Hirn >li;t lu 4? 2aiiöc(irstcr 
Hat) ! 
158. h i ftisliilpufuiir 12 4s 
^uitiuiiualdaiti 2 2! Strang 
1 otqi i fii 11 i i ^ibirtti 12» 
M ii 
Ctuamuu Bevolternnq J91J 
Sladlv Seibul 
3i3 1 Uiuntstinr Tesltllat Gr 
Fi ntlimiitin i4 
StUIu Swil'. Bnd)druckerctbt> 
SlunitlnifliUtt 12 
Schd tu Naimaim Xcittllat , 6k 
isiatitUtiUvUi U 
Suilt X invalid) Lehrer Wi Frank 
fitUum \\ 
Ubsrtib Mtioli Utufmami Slran,, 
biuiiin 1 > 
’Uitt C j' Sl0(5e jhichMitdiuibn 
Slraiik lunuutt 12 
Sttllv «llstia Uatiru Stiattnbu^ci 
Hi 1) 
Sdnü C $ NunCsttim 6^>ld'd)mud 
Wi hinntimnnli u 
SkUt sifliipt Hmttir INbuiciitr 10 
■Tau 2 2 tiitdulidj Lehrer Gr 
Fnutfrmtum l 
Sltllu Sl ort Sdilleldtrmjtl 
Sliöiihtafliuti 2"» 
Uim }u t In UüKm, Sa« Nach 
'invilmMn 17 
157. Fnidfitin ü II u % 102 
Vaitda tqn j-tay Sltaitf buflcrüt 1 
btv ^ it l< 2 
CiKamuu jUoolfcruttfl 10 $0 
SttMu Schnl, I 
^ Srasng. Huthu, Siiaitü 
buqitttt Ii 
Stilln ^diic Fabritbes, (stmuu 
lafluttt 7 
Schd>nn Sdivoba Mag Sccivt 
2\\m\ buiiniti 47 
Slillv Fnchö Dur Jlnm 
Slinithbmiaitt 47 
Ubidiuu Kiumanit (Llqenth Futdut 
m 9h 
Hirn IT ji ^kluth vlVakam|tr Straittt 
ba^uiti 42 
letUlu Wvtlli Clgutth, Stiatti» 
Uvnaiti 7 
Hu« t$ i snihr Hnent Fruduyü N 
(Hirn ISom Mjh) 
Srellv ^ottqei litfltiith Frieden 
Iti 100 
Schul 15 # Flicht Mast Dur Asnit 
Stmit!,lirrtU!ti 17 
Sullu vuttflu ^uuhaib Slirttt^ 
bvnvuti t 
Van b Cvthl tafm Fncbuisti % 
Sreliv Sdiroder, sVing Suril 
Slrattfjbu naiti 17 
^tim l)i iUitjd; ßaitbSbfistir 
ilau ! 
158. Flicdnnti 4*) 19 11 89 -9% 
Fiuduri)o6nstii)U 1 14 u 18-27 
Oilöanwei Lkoolkuun^ 412^ 
Sladlr ?u >1; 1 
lh\ ^ (Killt i )) 
SlUlv -Üttdjtüsllfi Kuttnr, Freden 
fti n 
Schein ^ncknvald Jtcutkr, Frudcn 
«i r> 
StUlv Jakob Hiinfm Friedrich». 
bciflfUti 2f> 
^bschvv Ialiuert SchlachKrmiti 
Fitthidjobiifliifti 22 
Arin C 2Z Schnlze. Molkereivei 
Fiudcitfti ‘ä 
euitu 'JjjcU Tlschlermstr, Frre 
bcnUi 47 
Sd)iil C i Fuchs Mag Aur A)sist 
6hant$biiflinii 47 
SieNv ymtflii Bernhard, Sirans; 
bcrflittli t 
^ais 2' Foule Hmtc Ker Beanit 
Frubridioliifieritr 4 
Stcllv Gar; Elqenlh Friedrichs 
bci^uiu 1» 
Urm 'Arzt l)i Sunler, Nichthostn 
fir 9 
159. 6U Frauksnrteritr 19- il 
Friedridioberflustt 10—17, Fuistui 
walder >li 1 n 24 Uoppenstr dh 40 
u 60- *12, L<bnstnü, Pallisadenstr 
10 ts u 0( 87 
Ortsanwes 2Uuol(uuitfl 6418. 
Siadw Vcik 
Stj V Srfjtnmi sllcmpnnm>tr 
Gr Fraitliiirtmir 20 
Stillt) Vanqcr (rtqenlh pallnaden 
ftr 80 
Schdsm yartwta ^rgenth. i*slslMsli<ui 
Ur 70 
Stellv Vasigkl.w, Staujm stillt 
sadcnstt 70 
H^djDü Schmtdi Ergenth l'elnt^r 
ttr N 
Hui C V Müller Gem SMmr 
Sh utfibmiinti 7u 
Stilln virtuiifl, Rentur, stillt 
fahuiltr "0 
Schul (£ ^ Uaifaum Goldschmf-d 
Wr Fraitkfmtivtr 99 
Btillv Vaitvt Jiuitier Vvbn^rfti 10 
äLais svunirr Mnitfnt, \ allnnbrn 
)li 78 
Btcllv variwtq Ii)d)Uim)H JmiU\ 
faiXiiftr 70 
Hrm 9(rV I)i Uollm Sin Jialh 
I^anilm str 17 
160. Suiitlmitiintr Fririiui'tr f><) 
blö 7 r und 8 j Iititcr 
butflciftinu«. 12 Uoppcitfti 11 11 
Gdrtnmbitucti d üowuu n b 
Jitd)tl)OMisn UhidutUr -i» i) 
« tk$ i i ^n^ndorfstr Jlirtitlutin 
fti 1 12 11 lri t) ^rfflllltldUlUli 
d Strafjr 171 ii d 3lidjt!;ofuttti 
Jouiöaurritr (0 <0r 
Crtvrttimu 2UuoIfinmst oU)t 
Stadw ^yltr; 
^ Untat U uthit Friibciiitt Kl 
Stilln Sd)intdt %nicnttftr Jtidjt 
Iiorcnftr 2i 
Sdidom 2 an i.leben, ilaitfm 
FiuöfufU 71 
SlUtv (fU)lt ; ]) 
2lb}d)i}v I^Diflt UatiirhctUmibiflti 
UnKfa teisu U 
Hirn (S Dounq >ritchliofSrInspict 
Fiubutitr 81 ( Mrm Com 9l,i) 
Stillu Vnmdic Kirchhofs ^iiuut 
Fmbuifti 8,1 
’lim C ü futichcil Fabrkt Uo^pui 
fti H (Arm Com 9<ih) 
Su(tv yvaiudt Msluim ^sllhjobcu 
str i I 
Sdinl C i\ lUibVnln Locomotiv 
ftilget Hidftbofciutt 21 
Stilln S ladn Bnr Bnimtel 
Jhd}tl)ofuiitt 2) 
Lat> b Cattoi! Cisenhölr. Fnednt 
\t\ 09 
Slcllv v Sauwwsky, <taun» 
jlvppenstr W 
Hrm Arzt l)i Semler, Nid)lyosul 
str V 
161. RtoutnnUrftr 1 18 u 
128-11b Furhintr 71 82 Fmcht 
str $9 49 Urtlltiabrmtr 51 <>2 
Ortcslitiuri ^vvlkernng W7u 
Stadlv Zylicz 
B L<ünliarb, Eigenth, Gr 
Frankfliitiistr i> 
Stttlv Sprinqboni Ciflcitlk), 6)i 
Fmiiffiirtrnti 10 
Sdidom j^n^cl immt Lehret Wr 
Frautjurt rstr 1 <4 
SliUü Sciftirt Fabrift 6Ji Frank 
fuitn Sir 1 ir> 
yv }tad)oUh, Sialir Fiubut 
lr 79 
Hrm C L S^Uiflil erneut Lchr 6)t 
Franksttrtcrttr 111 
Stelln Jerh Fabrkt. Gr Frank 
fiirtmtr 112 
Arm C Ä EiflKr Äun Lehr Frank 
furlcr VUlu 104 
Stillv Fns; Hausverwalter 
FucbemU 78 
Schul C B Suffirt Fabnkt, 6k 
Franffitrlerftr 1J5 
Stelln BtannS Cigenth, Gr Front 
furterstr Ho 
Wart H iLUclci Schnerdeimsti 6h 
Frankfurter str ltT» 
Stillu Merk 6km Lehrer 6h 
Franksnrterstr 115 iWais Nath 
Si 97) 
Wai, X Hohersil Sicret Frubut 
ftr 80 (Äais '«ath Jh 98) 
Stellv hoiicisil Juliuü, Architict 
Är Frankfurter str 145 
Alt« Aizt Di SatUu, Krchthosur 
str 9 
162. Andreasitr 29 44 u 47- 7t 
Vlumeustr 6-lir-41u 43-51 Qkumt 
Sikfi 89—(K) Sttslitlfir 5.1 54 
Ort-anwes Levvtterung 4287 
Stabtu Zylic; 
2UV-B Donng Rentier, Grünn 
Wea 89 
SteNv (Wih \) 
Schdsm lsihit - ;) 
Stelln Riese ilfiit AndreaSstr 58 
Abschyv liifluifl Rentier ’AttdtuH 
fti 37 
'(uit C V Schlei, Zettimgsfpcbikm 
Anbreasftr 47 
Stellv Rreje Slfm vlnbreasstr 58 
Schul C V Ehring, Mobtlsabrrtant, 
Markuvslr 3J 
SteUv Andre, -Uempnerniltr,Mai 
kuhslr 43 
Hbfdjt 
l'ai} ^ Minui {'»titiitidjiim'ti 'tu 
dna ttr 11 
Stellv Jieittiaittt FaUift ’Otbna3. 
ftr 12 
q(tm 'lrzt I)i Viivut Holzntarkstr 65 
163. Hubrn 1 lay °litdtrax)Hi U) 
Uluiti 'Inbrui tlt 0inn i 4liq 25 
bu il n 91 101 Muuititr 1 { I i 
17 22 n l) 4< 
Citx imvci ^luoltuinni *)1H 
Sndi' inlU) 
1 ii 2 Matut )u ntut hu tut rl iq2 • 
2t llu VMMitiiiu M utfrit 6)t ii ti t 
-1 ifl *7 
Sdibvin 2ttu Uittnn ( nimr r 11 »> 
Suilu Huitlci 'irttt \n lutiu 7 
Hbidiuu Muur It tu u hkutui 2 U 
'Um C ^ Ldubt T chlumitt 
Ul tm 'lnbun *n s 
Stillv ^tiilin Zt d)lum it sn ntt 
in 17 
Schnl C JtuiuiHial Umm h ut 
^ itn i 101 
Stilln utofu Oih Maitii Jnili 
6 um r l iq 2 * 
2Jut i \ uttu tl^ch 6>rnn r 
1 2 i 
Stillv ^ ut hu litt ^mtu^idnt i 
Vkitita Hm 2 
Mun >ti;t hi Xiiuui 'uiliimititi i 
164 Httbi afcttr II 2h ii <1 t" 
6knmt jtiif i2 llu 7) hs Vmai 
ttt 2 t 5 j t 74 st 
rtt^ainuit ^inoitmiiiii “< 1» 
Stibtn l lllt 
lh\ X Uns ’tiotd t t ’lubua^tti 1 
Su llu Mul Wihih 
J iV 12 
Sd)bun St tut Saalliuvi ’ln 
btin |lr 21 
Stilln Modiiiud ^iiihtmiti ’ln 
biuuiii 20 
Hl'dibU Uiiiati Unmut ’lnbui 
Üi 2< 
'Um C uttuvurfimubv 
«n i 6Umni 2 a i7 
Sl tlv Mopu» Lnuuh tviuua 
' H t 
Sdntl b b ^nifilb Ubuti > tbtuu 
ftt 21 
Stilln Sdjiittji llcntia ’litbnac 
fti » 
2 att i ^djiot xdaimti 6 uutti 
i iq hh 
Strilü ioeud) Mfm Hitbu t*- 
fti 11 
Mim Mrzt l)i XHutii yotzmaitt 
ftt t> , 
165. Mnbrratili 1 1 \ ti M " i 
}*iulaiiii|li 1 litt 1h U Nvl; 
mstittm 2) 12 Miattitn to Maitii 
ttr 2^ ’tn dir Sdiilhiirtbimfu (tun 
lidti Suti) Stnlxmr jUau Jlu 2> 
Cuv'ixtituct lUuDllutnirt >807 
Stndtu Onebnoiv 
Xh\ Lindi uattfm 'lndiiaoiti 10 
Stilln S Jjt l^i Ciistittth ‘Ittbu i 
tti 12 
Sdibutt ,lumtyto \X\\\\\\\ '(»bua 
it; 
ihn i? 2kd Mtm Hnhuntti * 
Ibfdiuu Sdi tlv Cijuttl; Mttbtra^ 
in 12 
’liitt C 2' virttttaittt Itiiput 2hi 
Istimiti 2*> 
SUlti 2ksttttt Etiinw \iMi Hti 
bieacur 7) 
Schul C b yolsilb Uhim Hubust 
Ur 21 
Stelln Schttlye Heultet MitdinS 
Iti 11 
2ilatf 2' 2k'ck u ins tu Miidua^ttt , 
Stilai vannid) Uhimarijct ’ltt 
drcaciti t 
Hrm Am 1H Kaum ^olzmaUt 
str < , 
166. 2Ucol(Xinuti 1 > 10 FrndiMr 
1 H » 8 i 81) Uoppi lUtl 1 in 
it 9t> bis 101 yuiblutm (i»Od)l 
1 9litmmrl^biti<fu tlau Mit ba 
SditUunltttifi U'ititdir Suti) Hm 
(£d)Ufi|dM ii 2UihitlUM Slialanet \ tau 
1 2 ' „ 29 t, 
On ainvu ^Uuuttiuuifl < (M7 
Stabtu Cuiöiioiv 
ikji StDilyta (£uuntl) «halami 
Mao 17 
St l'v Otto Hiafl!ftrat*'tihilau 
Mut Sdikf 2khtthof 2 
Sdiboin Sonbuinantt Fabukbis 
Hiuhlutilt 04ii 
Stelln 6kiyr 6ioititcreibcf Stra 
latut HUu i7 
Absdtvv 2kiid) Etginth MubU n 
fti i>. \ 
Arin C 2? iknmi öigauuifahti 
»tiiniuntt 14 
Stilln jauiow Lehrn Siutlatici 
iUst« i 
Schul C s2< Lahn ilfni Mnhli n 
ttr 42 
Stilln (Wut 6$afttv FmchtUi 8 
Bat) 2^ Uvffiitu Wutoi UuibleiitU 50 
Stellv Otto 'Uinfl Secnt 2lm 
Sdilef 2)ayichof 2 
Arm Arzt ])i Canon 6k Frank 
fintertti 1 ?7 
167. 2ktmtfitt 2 o^tf tnr Capmutn 
{lobutliliutt Aithlunir 1 Hnbolf 
Plav htibolfittflf e Sltalatn 'tilcc 
Shat i “ ( ni isHtafinb tmm) von der 
Cliau tu «all Stiahu btc -,itr ^ud) 
bUdqxen,e Sttatu $7 M 10 4 5 41 
4t> t 10 ltjM'llü) \1\ ) Inraui 
bn C)t u Sdiii nritui Cmitbafm oou 
SLondiaitirui li yiti utibildnren^c, 
y and mei i^lstl Hoth mr 2hi» 
fdianrrm ron dir S;>m Itj flur 
Sdilmtdictt Ctiettbafjtt nitfdji ant 
Cbul nun (du -Littiuti du 2^ai 
idisliiuUx tu tut die Humwun 1 lb), 
Crixamvct 2kuoltmtun 1« ^ 
Biabtu Ciubitüii 
2ki 2‘ o nett, Ciqentli Stiakaitu 
’iiiu r 
StUln 19 'Hitm^ FabrUbif, 
Smlxuu Hltci 1) 
Sdib m Scnbumxiui, Fabuflnf, 
"titbUinu < 1 x 
Stilln Won WnrlmuUu] Stxn» 
hmt '111 i 7 
Hltfln Mopput biquitli Sttoliutcc 
'lllu 21 
'hm C b Xirf Cistenth 2Lar« 
idnttaui l > 
St lli »itillu puv 2 adjtmiti, 
2k'bitmn 2 
-dntl l i tu» Uxittiu Snxlaitci 
HU " 
Sullt 2 iiitlalt Jtiitiiutm tr 2iu* 
ld)t)nuui 17 
2 att 2 'utti 'lprthiku 2 utfchiiur 
tlt Ii 
StUU Himitatut Stuuruljib 4)o 
bifuHi 2 
Him ’U it Dr 2^ols'vhn Cauivi> 
sn 2 i 
166 2hi lau utr 17 Ftiiditflt ) Ij 
ii 71 h2 xtDirunti I i it s7 11 
ifaitqiui " l’i tbmn ( |u 
hufutt 2k^rt qitjut SdilcitidHi 
2khnl)iM Cmifan^ad ubi und 
2'almitilaiiii c bt ^iti 2Jar» 
fdnmim ) 
Cu maiui iknaUuiun < Ul» 
StiMn Cuolt 
iUt 2 Cttutt Umfm Uiipenm 7 
Stilln Sublu Jtmtiu Xnmii. 
tu 10 
Sdiinm Cvvnt Saturn shupcndi 7 
Stellv Miumimt ioptumui Vxiu^i 
ttr < 1 
Hltdivn Tändln Jtuitiu Lan^e 
tlt i 2 
’ltm C 2 giltst Uatintt Langem 
ftr 01 
Stillu 2lattm Gtiuib Sccut, 
Vixuaem < o 
Schul C 2 Futichner Uintfm Lange 
fti r 
Stilln Sofiml Uaitfm Xmiaeitt 45 
2 ais 2r ^aiootb Fabrti tiimiuti 40 
Stillu Fistitfi 2^adctmiti Xmigc= 
Iti 1< 
•Um Um Di Canon 6k FumtfinUi3 
stt 1 7 
169. rsiubnchfrfrlbmtr 2 H Frnd)t- 
fti li H it 72 71 
Oiteantvet 2knolfeuimr 1M 
Siadtn siiuttniiti 
21m 2 Itiditu Ct^entb Fuidttchö» 
filbutti 11 
SUllu vvdimutb Mim Friedrichs- 
filbmn 10 
Schhvm Hochmuts) Uanfm Fneb- 
ndi telbenti 1" 
Stilln Datiotu Ultimi Fuichtiti 18. 
Mbfd vv 0Kmenit)sltbt rbumiti, 
^iiiitduluiflfiitr tl 
Hm C 2< Vu!?um, 2tußifi Frncht- 
!ti 72 
Snilv Hichtcr GtfiiiUb Frubnchs- 
filbnui 11 
Sdinl C & Dhfdi Ctfluitl) »htitchc» 
tHlKlIIl 1 
Stilln ^atiotn Äag Scrnt, 
^labiinti 0 
2iaif 2 Hi,mottn iiftm Uttsirtner 
Ptav ^ 
Stillu Uuidxek ftslitim UvnrqS» 
bnfluiti 12 
^lim Hm l)i VkUbmamt Mutnnier 
l tai, 1 
170. Fiiidititt 70 ,i 71 Uopoctt- 
in 10 12 u 81 si HunidKbiUU' 
str 1 17 ii U 1 
CiUmmuf 2Uvvlluutig 481 > 
Stadtv Cisolt 
2k; 2 2runede Irtflutth ^uuidi« 
bui\mti 20 
Stilln 6kttfdmll Fiibutt "itinche- 
bugunr '» 
Schbun iuuterfi Cifletttfi »umchc» 
luqutti 20 
Stil v Müuuett f'oui-Uiuvnltu, 
Unppumr 10 
Mbichtn Hlbied)t i)ioleim|ti Mnnche- 
buifum 10 
»tun C 2 vener Lehnt Munche- 
bfifluitt 7 
Stelln Sicltst VidUimfü Munche- 
bafiuUi 17 
Schul ^ b Mych Crgeuth ^luuch?« 
birftuttr 1 ^ , 
Stelln ^Zoffou, Sfftet^ 
! Madatstr €.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.