Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V> s» 
% 
i^SäkSiipmAttam^Aiattissiiätis^i nmnfiMmawara m* 
51. ztmi Kriegs Ministerium. 
Sdntltz Kaiern xMnput Sdioitebeig 
älaserne d Euend Äaw x)h 2 
Ltchtwartli dgl Sd)onebeig (iolo titcu 
ftr 33 
Zorn dql Wt SltcfitciTelbe SUticutc b 
Garde Sdmpeit Dats 
Schocneidi dql Wolhenstr 1 
Sstustci bgl Wotncmu .iv 
Sachs dgl, llctuutflx'pl b Clau'dotf 
Maifilius, dgl, Gr uditeiTclfrc 
(rhau«eenr 54 
DoU Warnt' Äerwalt A]p, 
holzsn 15 
5. Gariiison-Verwaltnng 
Charlottenbnrg. 
Bureau tUiente &?uteiib, '-lioljitgefi II 
E,ng Soüi)ir 
Sdiantfe, Waum Verwalt Inspect 
Clmrlotleub Soplne Chailotltiti 34 
v S;c;epanrli Winttti Peiwalt doiitiol 
Hasane Wehrend, LZolntgeb 1L CSmg 
Gootfti 
6. Ganrison Lazareth Nr. I. 
Berlin. 
KW 40 SdiarnhoUtitr 11 12 
Dr Iahn, Wut Ob Arzt Chefarzt 
Wiessentch, tiaiaictf) Ob In'pect 
Seife fiaaaietl) ^nipeit 
(tiihncmoim dgl 
sicmpf dgl 
Mechow, r>gl 
Werth, dgl 
Blumel, dgl 
7. Garnison Lazareth Nr. II. 
Berlin. 
Tempellws 
Di* ^emimni! Ob Siabuntf 1 Cl 
Chesaizt 
Rhooe va^altth O5 Suwoct 
Grtebel 1 Lazaieth Impecr 
JHomute 2 diV 
r iajtinis) on’PccJ 
suttgct 4 dgl 
Wtmtl l dgl 
8, BckleidungSamt des Garde 
Corp-S. 
KW ') Leljitum 57 
‘iVaeliler Obait l ovtatib 
ftttmcr '^iaioi a Siabvo)nc 
ÜUnqtr Mibmcbtrtt paiiptm a\< Stitgl 
UaPieTC dql dgl 
Wiimdwmg M dql 
Cimutg dgl dgl 
Qtopr 9Un\iut u Bmeflit ISoiucfjcr 
i ulphal 1 Wmu 
Mlitmim 2 dql 
2icUm i dgl 
rolle 4 dgl 
iKita Ialilmentei Anmant 
ftudiei 1 ^lUtmcntei 
Elfter 2 dgl 
9. Garnison Ban Verwaltung. 
a Bauaufsichtsbczlrk 
Berlin 
für das Garde-Corps. 
Hut)er ©ifj J3nurats) Doiolheensli 1 
9»uhlc v Lil uoimt Wei; Äaniaty 
Baukretse. 
^alttt F mit Wmaboif (suinttteu'doir 
Sdioiiebeigu Spetenbcig sViiltt (rmitb 
Schulze Wainy yoiiuvpcct Wilhelm 
liniyc 101 
Beiltn II mit leget 
^ctialtem Warm» Witittmpirt ttutpp 
)ti 2—4 
Beiltn Iir 
Ä'cßmciur 2ictHt(iNi Wautn ^anlinpect 
klmbeti)ti 31 
M 
BeUiii 1\ 
23ittvhoiü 3t(tmn'l) Wiumi -Inimmpcct, 
6Ui)Cute Pun', Louiv ^cibnmiibfli (> 
Weihn V mit Cyariüttcltl'iirq Tempo! 
bot und llcluutqvvldt, Xobmt) 
s^ollatib Warnn Bautn'pecl Sartcn 
" burgur 8 
b. Bauaufsrä,Lsbezirk 
Berlin f. d. III. Armee- 
Corps. 
Nollluischcr Iutend u Vaurath. 
IMnbei’cn, Bauralh 
BstnNclse. 
Beiliil 
■Ülide Ganlt« ^atimfpect 
Lpaudau 
Vi(drrn(ttidt Bauiatl, Guiimt Dau 
uijpect 
^mufutit a O 
Beigliaus, V5nt im ^iiittutpcct 
Iulelbog 
^init[)(iierf)t Wiunti Bauttlipect. 
yntttdcitbitifl a £ 
s\oI6 ©flutn Bautnipecl 
(iitmttt 
vtirobi Äcst ButtMsn 
c. Bauaufsrchtsbezrrk 
Berlrn s d nnlUairlschen 
Institute 
Schmidt Weil Biiiunll» Uoch'N 3 
Haltung ^ntend u Äaniatl» 
'icihv 0>tn»tf 
X'iut d)li riieg iBstitfuljici 
Militair. 
Banfretse. 
Berlin 
yptieitbciq CMsluin '^slitmipcct Char 
JyliriU' ^UmeifbDifnitr 72 
Spandau I 
Sorge (^aruti -üami ipect, <lttrfjfjor 
ftr 4 
Spaubau JT 
Mnitfier Oinrmj Vantnspcct, Sind) 
honu 4 
Spandau TIJ 
i)ud)ter Garnls ^aitiuipect <lud)f;üt 
ttr 3 
7. LcbcnSversicheruttgs- 
Anstalt für die Älrmee u. 
Marine. 
W 0 Lkiik'tr 21 
Ober-Anfslcht. 
Dd Uuegx' ^ttttvei 0 ^hmitcuimt) 
Vcrwaltnnnsrnth. 
Bor11hendei 
ü S'tcltst^rit (Tu Hciiciollcitht n Dticc! 
d Veiiorgung^ w Justiz Depaue 
meitt 0 
Wi t g 11 c d c i 
Pros I)r uüii (Solei, Ck Wen Stabv 
VUV d Aimee ISlnt h Sanitato» 
ISouh^ i'tilf Wcs) Ol' ilKibtc älatt) 
(i SHtnmUimm) 
|iniri?n l^inunlmni z D 
MuitUe Clieiitleuht u Abist Ches 
(» 
Strllnci ii eiei 
'•Wnbliuto hiciteiolmai ; D 
siormttlh JVitfl C'nl; jlrtcgv Nnth 
(f 'HitiuiUitum) 
Dlrcct»on. 
Moli« re Obent o D Duect 
Jiiiigliaus Obeijt a D.Slellveur d 
Dtrect 
Burca« n. floRe. 
<loch Nend is Blltean ^otitef)i'r 
Koffert b. Kricgs*2rmuftci5 
u. d. Illmiftcrs des Imiein 
Die Land OZendarmerie. 
y ircatt N\V 52 S3U&uo(fam i 
(X'lmUitimbcit 8—t) 
(ff/cf. 
Filir v t»ammci|tiui Lotten ü c, 
General d Iuf 
Adjntantc». 
Haack Obeistleutii (m d N e 
d Land Wcttb) 
v Licdu, vaiiptm 
Bulcan. 
Tlncle Zahlntstr 
5d)ftlie 9Ugt)ti 
Occonomle. Commission der Land. 
Gendarmeric. 
Bureau MV 52 StlcjmdeiMi U 
(Amts umtbett 8 3) 
Dritte Gendarmerie Arkade. 
Buieau L^rutttwald S3ntfleiftr 1 
Fuir u Langettnann » Gilcitcan p 
Obait n ^ugadiei 
v UiUfW Mnror ii DnluctS-Offtc 
Tchmidl, 9iortmo, ^auplm, dgl 
Giaf v 
Militair. 
General st ab der Armee. 
!> \V 40 Am  \tumgtf  6 
Chef. 
Schl^effen, (Sj,c, General b (Sauall, Gen 9lbjut Gi Haj des ^taifviv it ^loiuq 
Ceiitml-Dnel.t d ^anuiiuin^cu 
Adjutanten. 
b d oltz. Ma/oi u la hmte der» (Vfiicinlftnl)^ bin ?snncc 
Flhr v d SBcitstc Graf U Vamböboiff, Hauptin u, la smte bco Ok’nvialltaLu*^ der Annee 
mtb Vorsitzender der 
Central Abtheilung. 
W 
(rctilt z S) 
(Ttnumaiibirt zur Dkenstlckstung. 
Frhr v d Äoly Maioi 0 Abi d 
ChefS b Gen Stab d Atrnee) 
Brose Mtyoi 
Flhr v d Wenge l^iaf v l'amb'boifr 
taui'tm f) Ab) b ChesS d Gen 
lab b Auttcc) 
v (iortr, Hauptm i gr f^cn Ltab 
Goppel, dgl 
Bnreau. 
Gtorgr Karrzl. 
(2eiict 
Gd)tlraUf? Siechn 
Notb Bin j3ov 
fteljer 
Lindeuberg, 91 c 
gntl 
Maroun bal 
Koinchci Stmiol 
Scciet 
tntte dgl 
chmrbt dgl 
Btljteitboif bgl 
Iahn dgl 
(suil)oni bgl 
Ulttptedit Manjl 
Tiat 
Butttcti bgl 
MtrtK bgl 
^orfn dj)I 
(Veneral-Quarttermeister. 
v Oöaliomr (sie GUnemt d Inf (t 
Landes Atirit l 
Slbjntant TUlenbacli ^anplm (ttibe 
Üniibeö Aufn) 
C'bcr-C.iistrtterutciflcr. 
v Blanklni'illg Öicitualmni 
Abintant p Blndtei ^aitplru 
©culci Cieneialma! 
Adjutant v Dnung O6etkitt 
V Wouter (5Ultcialniar 
Plb/nlinit Fthr p 
tihttmin 
yiiindfiificm 
Blcgifttatur des Ober-Quartter- 
Meisters III. 
EbeU ctsttbt 
Großer G"neralstab. 
I. Abtheilung. 
v Sjmbcitatt Mfljoi m Sh?nf)rit d 
öcfrft d Abth Chefo t»ccrnftt 
Duntn p Pt;prltüwcll Ma>or 
Niemann, dg! 
stttuclbadt suil wnitib qiisljor 
ii 2Vot$botr Mal mdit Ma;or comm 
l qt Win Stab 
ii fitppd t>n»pim 
üTiiuifu dgl 
v ttüppuifelö, tarfit ^stnptm 
coinmand b gr Gen 2t 
Stloy Ugl wnutd ^anpttn i qr^ut St 
Ncglstratttr. 
Dcvuent Neqiill 
'Sul’otb ctatt^l Secret 
II. Abthcllnng. 
Dumling CLniftlcttm m Ä>ahtn d 
Wefrft c Aotf) (Sht^ binttrii 
«mit Marm 
v Eihaidl s1ini|iu b gi Wut Stab 
;ugUhe>ll 
v 'Wiitndioiviti ^utjoi 
Schmier v Schmidt»eck pauptm 
T um ' bgl 
'Hcgtfnnhir. 
Caöpatt ftsttt-,, Itarl) 
III. Abtheilniig. 
U nlntotu Cbcut u Abts) (5scf 
^ctiztito Mgl bapu ‘-iVaioi t bntjei 
Win Stab comm b gt Wut Stab 
Mttlil 'Miflirn 
,3rl)t v iiiiimtp Mfliiphit 
4^activ dgl 
v jt >chan Uql ^iiiiptm hiiWcii 
Stab commin b gi Weit Slab 
v Dunttl vallplm 
Wiaf P Wobut dgl 
^Icnuiiotitr. 
Boitzel Üau;I 'HnlJj 
9iudult ilslitzl (Bunt 
IV. Abtheilung. 
Dtlllutgei rtniilluilii it Abtb Gluf 
u Ba!tdow Duijor 
^attidi dgl 
Mlit/iyiuJt dgl i Ju mjj^o b J In 
gen Ittipecl d gi Weit islub zngitl, 
(kiofi hanptrn i J s i> Mimt WgK 
kUt 2 comm z Tiu ul b <\\ Wut Stab 
itictgu, Yan^tm t Waide Plvn Äat, 
comm b <\\ Weit Stab 
Hulin t>|]I i la Mttte b ßuuail Ngts 
Üio 7, comm b gi Weit Stab 
tHillei ii (St'ir p Btauu hauptut 
Muth bgl i ^toii Vat %o J coin 
moiib b gt Wut Slab 
OJrsliJicrr t'l ilfiilii nggieg d gi 
Wett Stab 
Neglst»atur. 
,ttttgla <lotiV 'kiath. 
Y. Abtheilung. 
u Wallenbetg Cbaftll t gt Weit St 
m Saht it d Oicfd) i Aüth (s/jife 
bcaiittistflt 
p ^»euduck SJ,iajot 
Volntdoin bi,l 
Wias p d SditileitOiug ^anplm 
Ncgistratttr. 
)'t mit beijuttgett bco Obet Ctioitiu: 
nteitkrv 111 pctctmgf 
VI. Abtheilung. 
Fibr p "i.aulemsU Obet st u Abth 
Lfher 
Üben, yiuMOt 
v oeubibicd dgl 
v htttbiTiifut iuuiptut 
v Sclianmann Cbulcttltt oggteg d 
gt Wut Stab 
91fßiftrflhir 
Schliewe, (itinzl "iat!, 
VII. Abtheilung. 
v (Ibiibn dt %'u,or luotirti m 2)aht 
itebnt d Weid) i ‘ibtli (She v 
^ocbel Mtitipim p d 2 AMig ^ttiueel 
rommiutb z Dteu,tl b gi Wut Slnl 
Sdmlutbittg dgl i 1 s fr Watd 
^iifjstit Jtgtt 
v b vci)bc ^auplm 
Neginratur. 
Klo'e, Kau;! Suut 
VHr. Abtheilung. 
v Stenben sVh| an <mtt d Weit 
Stab m ^ahut d Wefd) t AbII) 
Chesr. beaitjU 
v sittocMU \1qt nmtlluitb Maior 
i\ 11 Muh* d Wut Slab 
^odtmtK Ma)oi u 11 ^uito d Weit 
Stab 
p Sd)lecl)Uttb(t( Cbeiluittt aggieg d 
Wut Stab 
Nkgistratnr 
ilt mit beiiemgui du Cbn Cmutier 
met)teiu lil Peiumgt 
IX. Abtheilung. 
v Jacob, Cbmileultit Abts; Chef 
sstbt v Seckeiiboist >Uajc»i 
p t>o\n dgl 
Wcfliflrahir 
ilt mit betieittgett bet III Abts) p ' 
Ctlttlll 
Ciscnbahn Abtheilung. 
iMiddi Wciteailiita) Abtijul Chct 
sTetmitger CbciitUiiht i 1 p b Wieit 
Wqtv v>ir 110 d gi Wen St zugUli 
v Sdifftet dgl a J s t> C^iti 
9{gt«f yir 17, b gc Weit Stab 
zugetheilt 
Wtytlmm p (irtitaebl Fiauz bgl 
Uiiliutfl bgl 
Sun n Ma>oi 
IUii p Sp tbes <lgf bapci Mai t 
Wett St comm b gt Wut St 
Citabe Maioi t gt W u Stab 
p Motri)Uiibnl)r dgi 
poit bu bidi dgl 
yiitmdoi/t pnit'ttu 11 f d CVuf ^Igtf 
‘Kt in b gi Wett St -ugeth 
Wottitgu Ugl bum ^sttipüit « 1 s 
d Vub^nt ) gif comm b gt Wut St 
fioMrtu stgs tuuiltb ^auplin t gi 
Wen Sl 
v Ltitbuiiet gut xi U'Mldnit dgl ul s 
b ?,ttf llgtv '»ii 18 tt b gt Wut 
Stab ytgul) ilt 
sungu dgl 11 ^ d Ins Nglc- v^t ü) 
zngUI) d gi Wut Stab 
i1trtK?p dgl t J q d Iuf sHtglÄ 
'lit h)l tt d gt Wut Stab zngUl) 
u Wioödctf tiipim 
^un; Mail Anton pott ^obeinolleiu 
Duichl 'Ht'tm i I s d 1 Waide 
Ulan yigtv 
<Sill vaupun 
s){ttid) bgl 
^iiri)bolu bgl 
u Ü ohf dgl i o»f 91 gt UO 
p Bodmann ^a.tplm 
W »mt Vgl wikltt ftaizplm t gt 
Wut Slab 
Itvmmer Mattphtt 
v iUUljmii dgl i 1 s b In] Nqt« 
ii ‘>| ii v'flitli d gi Wen S»'b 
JMlo ^anptm 
(fifi itbnl»t«tittitnt'(fpmmtffnr 
fiortmumt Albtid?t öauptm ü I *. 
b Inf sHgt\s 4>mt\ WottV ö Aitl|aH 
Senn» (5 Jtoimn) 9ir 42 
(5lsenl>alin-(5pmmtssare. 
p Sri)itimutit s,,isl)Oi a hiMuteb Ins 
9lgld »h 29 
Aoei; bgl ii) s t Ins Hegtv Nt 1T> 
7{(iei,lct vanzttm a 1 s b Jnf 7igkS 
17 
iÜutbiu jtgf wniltenb Hauptm u 1 ^ 
d Wiui Mglo lit INI 
Äiei.lu VSstttplttt \ lri ‘-uife d Iitf 
9lcgi ')u 14 1 
Registratur. 
Schillack ^tanV ^talh 
Moln? s)li(tntt 
Ammoit, dgl 
SUiigu <hmV Sunt 
vimnuniiu dgl 
Schirmet Llanzl Diatai 
Kriegsgeschichtliche 
Abtheilung 1. 
p Betichaidt Weiteialit cijoi n Altlul 
CUnf 
Dortu ttgl luintt Maiüi t gj Weit -ttb 
Dtälinll) Ma;or 
u Htigu (Citil) dgl 
p Wniiow dgl 
^alrf bgl 
Sliulm stgl iviuttb Hanplm t in 
%'t ll1) d gi Weit Stab j>n 
p Schmutilb frmtplm i lu Miif ' 
(Waide ßii| 9lglö dgl 
p ^löiifutbeig it Pioidilch Anti ir 
u I s b Ulan ‘iiegts h\ I i 
b gt Win Stab zngithull 
v ‘‘i'oiccf vauptm 
v Biaudulidi bgl 
(Sblu P dd Plainy Ugl fadit smiu!" 
t Wen Stab comm b gi 
Stab 
v Wind; ffgl irnnltb finuplw 
b gi Weit Stab du Aurei 
Nenistiatur. 
Muiut? Tugtiti 
Poltiock, Slaiijl Seciet 
Kriegsgeschichtliche 
Abtheilnng 2. 
p Le^^c;l)n^ü WuicKtsmai k 1U 
Cl)Cf d gt Wut Stab ^ugei>> tu 
Duveinot) Slgs wiutt Maiot i i 
b Inf iligl^ 9h 12h dgl 
,Xis)i v ^uylag Loitughovut ,r f 
Taegltchobeck dgl, d gr Wut ^ I 
attgcUjetli 
p Spty ^nnptm u 1 s b ?«’ Jl 
yU bl, dgl 
Pettston11te Ofsrzietc 
Btttd)arbi Obertt z D 
Paltö. Obeittleiitn z D. 
p iUcmeit bgl 
Hammtn 9i(fiioi z D 
Registratur. 
Lange Aichivm n Cbetlutm i • 
Jtrfinimmt <tmtV 9tath 
Bu bgl 
nir 
flliyf 
Cmi 
-ici 
Vni 
G 
(< tu 
< - 
M: I 
„ in 
«ttn c 
I « 
< 1 1! 
Ull 
4 Jini 
It1 iu 
<t im» 
lüit 
Ji] 3 
j u 
u'r 
i Ih 
Ciljwci 
ueolo 
fftb 
1 it 
romui 
tilbl 
Jh Zlit 
ii »i 
lu Hing 
«mit 
(hmfi 
Jh 2d) 
unn 
j»i vtli 
TlllCi 
! Ilt (s 
i1 ^iql 
i uvf 
' tu 
^ iM 
' i im 
I i 
** 1 01 
IJIlM | 
I I Ul 
«t|} 
on i i 
t :i io 
tu 
- I l 
1 11 
d 
im 
1 I l!| 
II ( id 
b 
1 i 
i ii 
i i ii 
T.e 
\\\ 
on 
i int 
iitt 
\l t ).i 
i > 
1 >u 
1 h, 
. H 1 
1 
^uti 
1 n 
!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.