Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Juftiz-Miilifterimtt 
— 43 — 
Justiz-Mittisterium. um il. 
Verzeichnifi ber bei beut Land 
mib Amtsgericht Berlin I. mi 
fiir allemal ucrcibctcn Tnch 
verständige«, Dolmetscher imb 
Translator e». 
Hui tucfitcicn ^nfnnbuuq bet Sach 
ven:anbi,ien u l 11 Udl neiiiaiuisljbi 
stithiiinriiöni ilicnnifu 2>ic SitWui m 
ItrmuW'cn veitmmi out bte cntjcfmu 
^OJlttÜlUII ) 
Abtheilung A 
3) Aerzte. 
Ur %it(cit^uciT 'sitii luiif) Wmcfiu 
S oM GlxflliU fittaiiM 
fti U Vlmtrbnu m v>iimiot>ct!d)c 
in (» 1—2 (i|i nid ^rtrinnutnni'uift 
r acitdiU^aijU ^Inqiiiqiitl) aliqcm 
inctbel) 
Bi 2 im mann Rtib Stabt 
dit|,aoi? iMOKiiüi Sufliminb IhnIm 
HU alc £art)VU|nxubuM f aeuch 
tii^llidicimb alldem butbit) 
Di Simmci «möl l'ljijt (in frttiiniu 
m 12 (bfil) 
Di inpri Weilst i'iio Coc 0)ci Slabt 
ilnjliniv u bntq lh$t ho Unta 
fiirt;nnjoficfOHfi« Natimionntiti 1 
2) Bttchrr-Nevlsoren. 
Biaihbl, UüufMt ^nrtflntrmn 87 8b 
vwinitiiflu Mannn 2hiumalbih > 
Salon oi' Mrmm Murnmicmli lw» 
Sdnnibt Mautui 2 utnuti lh I 
2hid)iniimi lib Uljm d BuchstthlNiig 
v)lltomui|h n 
Clmtc 'hub Vchiu 'hmntuxfteifU (> 
Gdnttirf 'Mfi Mxufnt 2hnqitr si 
Simon Rub ’ln bu iiiiriinil 2hurfi 1 
Hlfbba Cito üy!)Ui d .VtntbcUmtiun* 
frfjstftc» ^ucöndpli 20i 
<hmc 1 Mimfnt 2Mud;mn 16 
Coict Irrl 2hichutcti 2Ütc Schon 
Iicuticitn !2 
fiiildjfc (Sntil jtrtufm WcKuthinnt 
tu 2 r 
flUutci Ä Suuhtx N 
Miolnfc R Mutfm flau Um 1R fiuti 
rm InubumtlinfMrili'lir 2hi{f)nii)uinq) 
Borck freu» Wmnm UtVmtih is2 
Jliilifl •litt) jhidffiuutt » UI|m b 
^iid)|iil)nnifl 2’iittfuitn üb 
H) (fhemtsche Nntersttchttnacn. 
U egon buSachvnitaiibrqtii im Drogen 
Ohm Jüi(tcliqcnl)utcH der Cioqui n 
«WfisliiblunfliK mql B X U 1) 
Di ^nriioir 2tmon 20 
Di .lUmtljrtib IStjiuuUt "llte Jacob 
|ti 172 
Di ^itutrf) Gfoun fn Mloftuih 40 
lolmnxuu Jtoul tfljcmtfci Llpoth^cx 
Modmi 4 
In 2hudjct Clfjcmifci Ohitimviilb 
(snlhh 2 
Reich titiflflt Ccftcnif Vnhnfllounm 
fipir r Vitlch intti IMlchtuobuclO 
^imntibunti V* 
Dolmrtscher und Tranvlntore». 
\) n) y0ftmndu Spräche 
^alrna ^uuiitlilim jtillulmiti 7 
r> i>) DainiNn Sprache 
^imt Sdtiinitillu ^Kthiiiuilt \\ 
I) () U11 g 111 d) r Sprache 
m Schuahi )lut)t'vxmu Vavvflci 
,u 101 102 T 
' 1 hImi l ^«Ituitanw X01 otski ii|ti 2 
oh» Ckqlch Gchillitm t 
V^fti 4^1111 (Vilchilrt (sfini 
lotuiilniiii lll)lanb|li Js7 (Itiptim! 
111 llcifiloiun zu iv 1 lammen 111 
ikiltu uui baau Huölafliu) 
"I il) ^isliiAouiflio 'Sinnche 
«l 1 iiioiiii liidinrd ( Dimun ^iof a D 
VnrHitaii j ulniii'iu 1 Uquidilt 
t flu luiituu iu Quillt au Jlci|i 
tcum m niu 1 um •hklinicii 
’iilit 'liifluit >ltwls idilii;iet 
^dmucbcifl (Sii'mnunui 10 \ stiii 
mditc hec Miniumiflci ^lez 
Jm iiuiunedtt ^iibuuiiif' ).iof Csn 
lehrn am ; ßimnii MloUu 
’uup J\iutudj(U h| t alle ('leuchte 
bi Unmnieiflu 51U-, 
k) <) v^bra ische Sprache 
Jh -IKuicil) Ed Jinibinci 11 Docent 
mi b ^.'ehrainl f b Wissursch d 
xMibuithiim^ Zöllner 2heatti|ti 21 
‘ i f) Italienische Sprache 
lUlta Occcri naiijm Oianieiiblir 
fliiin ')1 
l laliaibi (5 SchuslslUler Lnhow 
Um 1 \ 
l Uüubt geb Tohm Lutzow 
U'u JJ 
1,|i g> y t i t a n 11 d) c Spräche 
na C ^udibuidir ^riiizenslr 112 
h) iteiißucdii|ch 
*1 iftot oulü« MöKftautm, Ingen 
Cdilcciiuiget llfa 17 
^) II cbc 11011 b 11chc (3v 1 nch 1 
'IHibn linit bei ^iiebciislii 
77 (f c\Uste Sstchv» 
^ulut i^üBitr H, 10 y 
Ix) V0uven11ch 1 Sprache 
^ u SrtuififJclin I'u^biiieifu J 
! J) 1) PoUllic'ie Svradie 
-lUau&t ^llucb ftql Jici] 
luutl inartili 2* 
(' e Vc Puinonar Ciftioitctiir 10 
Ioicvi) Schu^Hstiut Zivntc 
nuiiibatii (i7 
Oiöii UnitV Jinis) t IililiMiiiineriiiiii 
Wlc-bilidmi A) "> b (| tü qc-Sirtuti 
1 lillilmili <){•!) ^iii! Hint 
suncioft ’l Bur arV Vutii 
n C" linlumitr 2> 
11) m) 4.oihif(U)nchc S^tachf 
Di 3uufci üelira ^aiisi umi t 
l*i) 11) 11111 n n n es) e Sprache 
I)1 )m Ifmmiit ‘schiiMluIKi Xlnimi 
in 211 
0 naouitua (fmaiuies Pro: In frui 
, |i lu 11 12 
K>) 0) Jhm 11 ch 1 Sprache 
^innbt ’lliub  \\jjf  JiiQ imiiniin 
LutuluKiiim 28 
luiln Ubm Schoiulcra (itbninimiit 10 
Mnml %tll) i Iitil^imitiitciiiujf 
Wubttuluti >0 5 (> (f cihcic 3sl<ticn 
2 ill)iini)li 65 1) )ufll loht 
II) ]H Schlvebnchc Sp 1 adie 
,3utn Sdirisiitlllei Ciccbemiu 
ls) (j) Spn 1111 che Sprnche 
\)i A ü Uaitau Ücluci 
Iti 21 ^imnu JMclntniU < 
Di {liiife Lchru Vumftuitftr 4 
l‘t) i) Tnril'iiummeui; räche 
^nxu Sc'Kitrt Hnust stib 3iU!Uttl>ci(\ 
CiliitUc'Ujm 1 
Schiller Ioli Cb Uni Taubstummen 
!^vl)ui Üudui 10 (3»t Hfuvit 
2niil|tiiiminit!piodjc) 
20) Tnrri> die Sprache 
Uiiitiu Unrl "tn^ilr Secret h$esd;aitv 
locnl hsttliljstii* Zunnur 21 
21) U Uufianfd>c Spräche 
v 2'tab rr ,1mm Bnnktennit » 
^nrr; tm n D Schntzeiiktc 7o 
22) 11} L> taml! ch e Sprache 
ZU slllvtbrt imu bei -Mout ^lubctmri 
f*mib]en)in 77 (r ultflc Sadien 
Berlin j>oinli 1(> 10- I) 
Grundst«cks.Ta^en. 
23) a) Aecker, Wie)en unb 
Galten. 
Choru ftuut u HnnbcloflaUrttr 
Ohiinciualb vumliolbliU 41 
hollmnnn tuil)Ci y{iUiinniAluiiOLi 
'UiObUr 12 {]\\\ kianbiunü)lcl)aitl 
Önimbit 11 Gegenstands) 
24) b) Städtische Grundstücke 
unb Gebnude 
(^ci !»er Aiiorvalil bei Sachverslnn 
drgen tmb ^nnndnl die N nll) 0111 il r 
öev ;u buuctttchlifleu ) 
Stanbevamto ^unt J 
Stabrbe; 1 j 1 
5wcbc(uii Uvsli Mfl( ilhu Ituv 
Untu bin Unbut 12 (u ^ Ustl 
il'iimil ^nn tSomniiii) 
Inul> v>of 11 Jlntlpmtimnmfn 
Binckui ’lliic 1 
Stocbtnei 4-rtiil ^liatho 
iUlli 'lllinn nu r> 
Watdjlc|d)üppc Suibuch 
)ü 21) 
S1 an!>lcaint? Ae;nk JJ 
Slabtln; 1", !0 
Kun 2 illhei Uai ^nu Insp Gfmi* 
lollrnl mq Iagenlr 22 (^111 
d M}il nod)ban Imp 1\ v A 
Ußl ^tunt ^ait ) 
^uUmbl )mtljv HuutnimiU ^nu 
tuitfiltti 7 5 
UhU Ä«l ^uunuimfti Shu 
finibeiilt > 
Jiühunfl (>>ci,cht^choppe Friebtidiiti 
2 IM 
Stau&c^amt? Äe;nk 1IL 
Stnblbe 1 $1 10 
^inrfnci Wut Bnn i/lall; üoiuqin 
4Hust«iwnv r 
JJülufdjmiba i Nalh» ^üiiirermsir 
l?U liol itr 2 
Smlu 1!nU)o Zrmmennsu Dein 
liiiqeritt 21 
v Holwebe A Nenircr Ötcuchlv 
Idjüppe ’Uniltn tul^iftr ) 
91 n 11 b 13 n m U )S 1 \ 11 [ IV 
Stnblbe; 5,0 7s 
Ghnef # Ufll ^an Insp (Vuiiifh 1 
t^nt d Zan ^iispect 11 ) 
Vaumautt ficuu JtciltH 2*tauteimfti 
4t;i;inmn:nut (> 
Sdialhvrn )i )iat()v 3oiinic'im|ii 
Sch\üibhv)lv M>i\ 
u t»oliuibi 'Hmliti Gerichts 
sd)v;pe Narlin Lntherstr J 
Staiibeoanitc Bezirk V Au B 
SlnMlte 1 7‘> 115 
hieran "Illert stgl Baninsp Baiirath 
Chnrlvlleiibiiiq Berlrneiitl 57, (u 
B <lfll "tiinsl Bnu Commiss) 
Otto Knllii Uopuuda 
lh 72 
j ol's v )uiiOi ^nniernislr ftolt 
[hui Um >h 1 
\ol11iMn  iMud I *cht>pu Fri^buch 
|U 21' 
Siniihcf aml«1 iSi ■>trf M 
Stabile^ in 111 
fteut 2 alijir Mil Ban Insp (sinn 
lolntlin v 1 imh >2 (Wut 
b Ufll ^ovl'lnx« 'sun' 1\ v Z 
Mql "tiiiin Mnii Comini'i) 
3t 1 n 1 Jl luily ’imiucuuin Cnqcl 
Um 4 
vornimmt Juitsi ^imiiuimiir ^ n} 
1 nmm 102 
\ofiiMi|T 0 eurtii tduppi Zuebrid) 
Iti 2U 
Stnnbev slmfx 2)cvrl X If X u H 
St 1 btbe ^ 14“) M 
Lieran U V ihiiimp ^aiu i!!i 
(iluulottcubuifl -Itctluuuti 1 (u 
^ Uql "iimil J an lioi iiiiin ) 
"lU)er ainlh »iininerinsii ^och 
Ui 2N 
^islqiilm °I Narli 'it uimmih 
J/iiiudiuboiKUtr *2 
v *ooluubf "l huilra C^mcl)l§ 
sdioppt Hiiutiit iniheitii 1 
Staube^ niut 2h ;n f X JIX 
Slnblbr; lb2 201 
%nt Mql ^nn Imp 
Unter b ijinbcit 12 (v ^ MV 
''niiiii ^arr Csüiiump ) 
Vil d) 'Uul Mstl v°f Ju!umiiit|u 
4>nlli|nbeufti h 
^irttho E Jinllj Huinuniiilr Unr 
fimhiiiti Im 
Uolimtfl Zeucht }tvppc ßuebuf) 
slr 21') 
Gtnitbcvnmtx 2h vif TX 
Stodtbe; 202 217 
^cnbtman» A Mfll Bau Ins; 
i'iiiiuifn 2 
stuiiu 2t' yintfji Jumtirnnitr Guifi 
lunlbtuh b 
Spalir Uiifl Gr ^mustmleiilr 87 
v v inebi "l Jlfiiliei ('jfitchtv« 
|d;opM Uislitin Vuiliajn 3 
Sin 11 beoamik B ^ nk X A u B 
Stabtvn 21h 2jI 
",'en^el Jinthv nuuuum|tt Gros, 
htuii|li bb 
v^aibcmauu 9( (1^1 Varl Ii^p 
Vmfmiti 2 
filier C Jinis)5 Imnneuiiftr Ou 
uchl^chvppe vochnr 2(ta 
2 Micttlmniiu t? dgl WrciKn tlbtiili bi> 
Staubekamt». Bezirk XI 
S t a b 10 c ■> 2)» 27h 
^tnl|di £tto <lql 2Vm Jiaty (5f>m 
lottcitl 111a 2Uihmuh 1 0 (u 21 
Ufil Nt'unsl )'au Coiniiiili) 
^evinq 9hitih« ”uiiaetiii|U Kur 
fuiltutbamm 2f>0 
^iiiic W rilatyk Zlniiiieriiistr Ufer 
slr 10 
v1\U)ci (5 dgl (>ctn1)l fcfnupc 9ioch 
tti 201 
Stan besamte Be; 11 l XII 
<stnbtbc\ 2 \ 104 
Voelich Otto Msil 2hii Jtotl) Char 
loitinbiiKi 2'ciliiuun 10 (u B 
Wgi Minist 2^nn Commiu ) 
(lubx< liathö Wistuuimfti Muuuiftta 
lh r 
'Usliio 9t ich %nfn {iiiimenniii 
Vvliioltitibvt Uni 1 viuin1)t nitch \\\ 
(iiiUtiniiuflofnd)cit zuhängen 311 
umbin) 
J>ui) Mb ^niiubnu Iinp Thrnm 
lli 17 
v vohtub ’t JZeitlm (veud)U|chüpu 
NttiUiN Vntlicisti ) 
Gistndcvamtx 2^e;ni X.1JL 
<3tnbtln \ $0> 2l 
Bollmer Jinlhx ^uiimuiiiti ^tiiinq 
Vi 12 
T^lnff 9ll(eit 
"iivdmtilt 8") 
Vni)ci (5 dgl 0>enchl jchoppe fioch 
m 2<>t 
2>) ftfuibf(s|u?tr!i'$U(\tttrfiiMi(i. 
'lliri lilei irnnbjn Sicul Butinicii 
stt h” 
Imtsti I siechn Half) Äer^eii 
rmtflciih 10 
l)i VUnbom ^lnq ftfl! Sdinliath a D 
2Ulmctxboif Ul)Uxubui 121 Det 
Sachuntianb lip iibut in ftinci (je 
nchtl Ülmhflfüt 11t 2lului mit n»u 
nn nx Bnlin wolnrhaslcr Snrimi 
stand nlso ntilu 2ntjid)l mif Dtciu 
füiu 11 11 Allsivanb 
20) Hansgeratlic, tilctbimiufmife 
n. Möbel (firbrnnri)te). 
Ortmittu k,,(obiU)bI Wrtuiibunn 4u 
Sdinober Wobei n 2lUtc>ihanblcr 
Elviiiqerslt 2 
(iouiuttt stciufut Willielmstt 28 
Utiirnnu W ll ^iiHrnbmiimii 1 T 
2kti|ch C Ätnnfnt ^rnizeir;tt 06a 
27) tfummtffiotit'flcfdjnUe 111 
Winubfthcfc* unb (M)putl)ctc«. 
Salomon Siegsr Uniifm JinifjU 21 
Olituii "lb (iommniioimu Ftiibrlch 
tu 202 
Llsia (£bm 2toitlm BUuensti \0 T 
28) Mlethswertlie von Wlchmliincii, 
Statt, mib Ncmisenraumcn. 
Hofthcti ^IbolU) Vixuhv Jlbuumitv 
2hiiflstt 10 
2>on]t dgl lutipilfiofu Ufit 1 
2 0 i'ntniiislchcH. 
( Hud) (kluxurii tu tttci u 2 xstutt 
b Vtlimm ich 1 
oifiluJ ftml ürntl Xiijun 2oiolf)tui 
in - ' ohn 3 q v fadihm n 
Dj 2 onl 2 ror a b >ral 2tri)n 
ModiidinU Uituloiuiilmi ( tohniu 
m h 
varmnnn 2 rot n d Ii-fm (Soli 
idmii >im iiitgam < 1 < ’in h r 
(ultindi imimi ^iiqcUnc'tilinkiu 
Zeit let Hil XtuK» luimuti l 1 T 
(’iuch r (vcUnud) niinrer ’limltiui 
!)ciuii h Sadsen hn bei! Sdniy 
von 2 xaicitU unliiuiu)cin 
Sierdtii 2 ilbtlm Hut hslisi a 2 
2Ut 1 11 sMimiuiiiiii 2 11 Slrai 
bin imn t s ^ ohn Wi U1mi 
filbc 2h iitnidm o iiquib u ivn 
ein in 2Uiltn wotniiiister Sidivci 
llniib ^iit 'l 11 tdjl nlkt ^taqen 
welche bic xcutc tilutro(i.duut tmb 
bu otnimidic Cisjcmu hlumit 
Seeiolb hub Itei Itaili a O (5lnt 
loneutii fistUHcmti 1 i iuiv \\v] b 
(' cl ich bei mcdi u huiUmunnnndjcu 
'iidnuf Xifluibnt um ein tu 2Vüiu 
wohnhan^x Snduniilnnbiqu 
2Hi Srtjnflitcllcniriic Auncltgrn. 
licitni. 
Grobbecl Unil DhibiitgtiVt > im 
2nit )vituuqtmcnn 
2-olluxili L (ilKtllb 1(1 Ull;OU'ttl 10 
fui Xiiiu^ihiuqomtiui 
Talmis Wii|! I5hcfiebnri Cmium 11 
fiu 2 odnu InllUttitudjv Jut 
idmiuii 
Di 2Uiimfiitf)nI,Cvr Aluandct llnt 1 
fiu b\nmixn|d)p ‘n Iniint 
2^alL X'nbiu 2mrn>i Moitign ivci 
fti 42 fui ben Urfm 21ml bis 
Icthtnflvniiiuu 11 d Drnäsachuihu 
liclh im 
Di plnl 2Unibi fvcoig ^erlaq 
bnd)bbh ^idihottiiti i> (r ^ erlabn 
aitficlc(\iuhcttcu) s miri) uutci li 
\\ II di 11 11 i 
Iohaniunon 2^crlho(b ^iibnrt n 2 ranc 
mtednntvi 2UigtHbnqenni v 'In 
gelegenli dei ^(idjpufic) 
!0j 55' iiDnrnpftif. 
Vtinpcl * i) nn (5hnrlottenbnra 
Bexlinn> 75 
tU Thierarzuriknildk. 
Clauc' (lau Iljimxijt ’lni Friedrichs 
buin 14 
Dieck^xhost AM) Neg Slnlh ^'toi n 
b Mql Thtuarztl \iod)idjuli Vutnii 
fit rx 
EgqUinq ^ivi Lelirei n d Qgl 
vodMchuU KuiHittu u(j 
U) lyoftcttuube. 
(iclju 3 jm) 
M) Zahnhcllkunde. 
Di 'Htllci ^nul ;nynarzr ^omnian 
bauUuui 0 
l)j liid)lcr Erich dql (ffioiiMiiitt la 
f jnhnhttltiinbe 
M ^nhiircchutf. 
In Htttu ist«! ^;xl)tnxi5i kommst« 
biitiUum 10 
Hiitcrt’ Voniv Jns;nfiinitUr ^oK 
bnmuiti 2 
Anichnei 2 ilfjiliu ^nhutechinler ^>oll 
ntnuiitn V 
Abtheilung H. 
Gruppe' I Minist u '•'nnbikßnU 
luuci 21flunud)ulut 
„ 31 Gilt rbomai)tqeTlnu;n1it 
(OlliU bll ytt tlt Uxttbtuuill 
fdhitU huvtljim) und) 
?\UdHUl 
, ni PugUxu <Sut(vu » Sn 
linen lOirqnlmi 
, I\ Inbuitiu bu Stiiui 11 
ÖllbUl 
.. V lUhlUniaiUthmq 
, VI "niidiiiun vnitutiiiiitU 
und ’lppnnlc 
, X ls (ilnumdii Iitbuidu 
XIII ^oi)tiüiiU)|1ii|Uidu he 
luupiobmh luidihtorfi 
Avtti u ßutuiu 
, I\ ittlil Iubmnn 
\ \ (1PIU llllb Ublt 
, XI feolz u Schimmern 
XII hnhuiiitn 11 0 iiuthniillU 
XIII 2hllubiin} 11 lliiiuiiinq 
„ Xl\ ^niifltnulH 
„ X\ ^olDqtiiplmdn Waucibe 
„ XVI Muiniluudu (»tiuubf 
, XX11 vniiibiloqiwuh 
XX H( '2 midut mqv Wnuubc 
XJ\ 2)uliln qumibi 
, XX 2M)ulCiquiig 11 (f 1 
tnurtuHfl 
, XXI Tmatuccii 11 Tarntoun 
fiu lllUCQhdK w qitljianbc 
(.IholtlirtO 
I Kunst u ^andels- 
(_xat hun ci, 23auntfd]ulcn 
V>) 1. Blnunschnlen. 
2hillfchntibti hHibi Ob Ghilnct 
Mn|tiiiuii ’lllu I * 20 
11 2. Blumenzucht. 
(Ulbc AUXU-, Mltim U XMttbil VU 
miu 2hiu hiibouuim <2 
2^liq Mail vwiibil qxtlmt 2<ow 
l)xqu am 1<> 
7> Bvnqucl »Bmdcrci, Blumen* 
'.'ItrniinniiciUi uub flliflirchaiticnc 
Blumen. 
2i)t l "H ^ul vsi) 1 ivinntuiq <nnt 
Iti IM) 
s) 4 ifstitbirfmittnurhicrci. 
»onininii vor ('intim Momqqt ivei 
in 1W 
0 r>. (Ucimifczncht. 
2 tUdsnvr ( uiintnlci ^mtfritita 
’lllci 1 A) 
40) r, Gemüse. 
2 nibcs ctnnnt (füiiUtlim 21 
41) 7 Obst. 
1'laichst 2 ilh s'bjtljbl Wiobbictdi» 
in 12 
Strolitorb }.Uu bjf 
in 71 
2 umii '1 bql lnihtn r» 
Mtuui ^xnt^ Maitnit tt (MojhbU 
rmqoimni 12 am Cb|t 11 3ub 
fiudilcl 
SüohUnl <t«n( ClufrMi %aqbc« 
hnqcim >  (tj.ee  r b WtoMjM 111 
Snbfturi)liu xvi)tl 11 2vslshiiineii 
) n B X\ll 1 0) 
Is. Gewerbsmäßige Tbier- 
ind\tt auch Jifdictci 
42) .1) Gewerbsmnstige 
Thieizucht 
(nicht Valuten) 
4j; b) Jifcheiet. 
1 7tiWrei'9ütflclcflcirijcttrn. 
Sltctrilnm 1 3ub ßnchciinut ^utbett* 
}li 22 
41) 2. Lrbcndc fische, ftrc&fc tntb 
t>nm»tct 11. 
»Uittchmn 3nb ßndmmiti ßttcbcu« 
in 22 
r») i Srefischc (tobte). 
Hnbiinnin ^.nul Mannn Mloitum *10 
tuibcnbiifl )iub Uauint hetu ,>mb< 
richstr 10 
41) 4. Fischbein. 
Baß ^I>ilt|.p Miufiii libammu 111 
III. Äergbau, Hütten u. 
Saluw, QZoifgiabeiot 
47i a) E^zqewlunung auch 
Aufberettung 
(indjt vu treten) 
is) b) ^uttcubetucb, 
Frisch und Shcdmetf. 
10) 1. Uneblc Metalle <tufter (?ifctt. 
Mnoll 2h Rab Eilgut tmunin II 
Slrnnir 2hml; Mnunn Hoiuiilinlu* 
fti 10 
.0) 2. Suif. 
(^ 1 nicht inihihit) 
fl) I. (fifrti imb Stal,l. 
Studut l rl!) !{t) Hvxih « D, 
2Utq n ^irlteninqin 2hit Sltniv 
biirqum 1 —8 2 oim Gt Viditci* 
Ulbc 2>unnirtm u ünnnbnt wie 
ein in 2Uihit wohnhaslu Snchuuit 
2) v) Snlzqewnniung 
(nicht uututiu ) 
Kt> (1) Gewinnung von 
51em und Brnunkohlen. 
r)l) 1. fiolflen. 
Axuyh ^aitudi <laufm Hiiuxitxuc* 
Iti " 
»l 2. Mohleit, (fofet3, Bitnnettej, 
ouUi aud stmnni Moniqqnn>uin l > 
's<xuVlt vuuud) Hixutm Motuqfluxgei< 
sir 0* 
3d)ulK('tiM Mannn v>orl Uoitlniit 
Um il nn ivuilixl MöIiUuh <5otvS 
Vum Huii Mannn ‘hum mtn »1 0># 
2lnqiHlii' u niliiub 2hnuuIo()Icit 
hnrtih Mail Munm lupiomb 2kthn, 
2m1Ux 11 nn 2hivultic 11 inlitnb 
2hiiititfol)lcii Ci 1 S iduicunnibipe 
hquibnt nn Tirinnn n Wcidmfie tu 
2kthu luu uu m 2 etUit ii'üliuluxftcc 
Sidiicu and 
r,n) c) Torfgraberer unb 
Torfbeieitung, Torf. 
Wiobi Aiib ^annii Momqquit?ufu 45. 
IX Industne bei Steine u. 
fiiben 
,7) n) Steine 
r»s) J. Steiniuelmrbeiteu 
lhnju (i Otto vonmintmiiin MUtit- 
buuuin 7 
Jiutpv Mail Stiinine^n Voi()tutger< 
fti v 1 4i
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.