Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

11. nini Miniftcrinm d. gcistl. rc. Anqeteq. 
34 — 
Ministerium d. qeistl. re. Anqelea. 
C. 33camtc 
a) Verwaltung ^beamter (Suubisu.) 
Slrttolb, Cb -i'iru'nlt Vtei Itaih 
b) Nassen- u. Burcan-Beamte. 
ftoffmcttttr Judj» Jluib 
Müller v bql Manen Conirol 
Thier, dgl £ttzr 2*ot ueber 
ä'cbcmciju np 2eeut u (lütcul fiaiu 
3nipcct 
fiaeetur, cxp (Beeret it Calcul 
Pohle Sccrct 
vfcarwatfi Öui 
Fischbeck <lafr Cecrcl 
Uiefcl, Bur Otluorb 
stltitgbug, Kanzl Diatar 
c) Bibliochcrs.Beamte. 
Kempen, LtbUotliUar 
Mär/er, H, Bibliothcks Secret 
D. Sammlungen und 
Institute. 
1. Beuth.§chinkcl.Mnseum. 
Raschdorff Geh 9tcg Roth, Pros 
2. Sammlung von Gipsabgüssen. 
Raschdorff Wetj 9ieq iHatl) ^rof 
3. Eallenbach-Samvilung. 
Na'chdorn, Wilj 'Jliq Jlatl; Pros 
4. NräutkUur-Museum. 
Raschdorff Gci, Reg IRitfi, Pros 
5. $8tmtratm<ittnv3flmmhutg. 
fiod), Proi 
6. Baumodcll.Sammlung. 
Koch. Pros 
7. Sammlnng für geodätische 
Instrumente. 
Di Xoeistfiiv i^ci) Jtig Rath, Pros 
8. Sammlung fftr Srras/enbau 
u. Straßenbahneu. 
(5 Dtilud) l'iof 
Sammlung für Wasierba«. 
Bubrndui Pros 
10. Sammlung für Eifern 
cunuructiancn btr Ingenieui- 
OochDnutcit. 
Brandt ^uir 
11. Sammlung fitr Eisenbahuban. 
<9onmq Gel) Reg Jlatlj iior 
12. Sammlung für eiserne Brücken. 
ÜWitWu ihi lau o»cli Jtiq Halb i{uu 
1 t. Anematische Lammlung. 
W \Soilnmiut {not 
H. Sammlung fiir (ftfculmfiti- 
mafrtmteiibnii u. (hfcitünl)itbctucb. 
<i) yutju ('nb 'Riq JuiKi jnot 
V). Sammlnng 
für mcdimuftiK Technologie. 
Vormnim 
ll). Sammlung fiu Ingenieur» 
und Maschinenwesen. 
STamnuui 4>iot 
17. Schiffbau -antmlung. 
2tc 2nimnlinu m bn Jlltb t -5(11 
li 2diits?i i ichutitt ^ait lmtinullt 
18. Plsotuchemischc Sammlnng. 
Di *Ut ilic 4 u>r 
V). Miurralogtschcs Mnsenm. 
Di vnschwald |ior 
H). Plnisikalrschcs (labinet. 
Dt laa^ou Gih Juq Jintlj Pi o' 
ll 9)ht der Technischen 
Hochs ch u l e verbunden: 
a) Mechanische Werkstatt. 
n U Ui I) i l 
%iuuiK 0 Ii Hin /hif) Pros 
b) Mechanisch technische Versuchs« 
Anstalt. 
T t u f 101 
wjnitui Rnl) JUq Hath Piof 
StiUmmcUi b t v 211 c c t o i 
Dhitnhm j'un 
•ib t b e U it u c\ i 1 oi lieft er 
1 IN NuiiiH 1 tunuiq NhDiIim i^rot 
2 Jlnin tumal {.tituntq OWtii) 
AtPlIt 
3 ^tipni Innung ^etjl'ciii 
I5l)i itilit 
4 €il ium iti' 3)i yold^, dgl 
2 t an D i g c l't 11 m b e 11 e i 
2MU i! Csl)i ituttt 
ffiurdmtu C^itiuit 
Stock Jitg JliitrufiUL a D 
Di Litiiigo (iljennln 
Jl 111 ft e n 1 e it 
Badcr 'sitgat 
Dr ^atürti ISIunniu 
Di ^lilllOfT DiXf 
ßoutd 'sitq ii 
ÄstlUdtmiiM 
Püljii (ilumtsu 
Dl Vtitd) k>U 
Di yuuiitMDii dql 
SRcmittl i ^tnicu 
fteidjelt hm 
€rf)Ott 
oa' 
Di 2chwai; Ll ii in 
Üljanut ^initi 
l)i -bi Int Wuunser 
Xcri)it11rtie £ulr9oibc11cr 
jamhiuuit Xid;tt jtiptKif 2cri;n 
-flninndi dql Uisliiur dql 
schien dql Likirkanw dql 
Butkliau dql %miitclari dnl 
Tonnet dql HiaiUhcitliaucr dgl 
Dtiylutq dgl Mnller bfll 
WvtA bql Nicki l b(il 
hjunmaiut, bql icufcit bfll 
t*olb bfll yictunq bal 
Slifut bai Schwarz bgl 
SLJcubtfdj dgl 
Anstalt 2?icd)aitifct 
ftctsci 
33 ii kau Aeam 1 e 
pMntcl cip Sicict n Calcul 
WaUitnq 'tdiiiltst 
Vnqen b^l 
ftuitigt. Commission -nr Beauf¬ 
sichtigung bei tcrtmurfjcn Bersuchs- 
Auitalteir. 
\\ Ui ^ til)iluiUr 60 
koiiiucnbci 
Lchnly Gir i utl Gih Rath Minist 
Dliicl 
M i t ^ l i e b c r 
Tichai Wcl) £b Baurntli 
J)i \mtumim o'ilj Cb Jiui Nath 
v «Himncm Wih Ob Ikiarntlj 
v r’ormmmn ('kli ^uiiiatl; 
^anct v>U) Heq 'HaM) 
Uj(r Jtty ii A ii r7lh 
Pcticllcn sind unterstellt 
1 2ie Mql mcdiait terijit Ver- 
1 li ch Vi n tt a I ( 
C£fiailoitculhui D ilutiiiti 151 
tiuirictt Wiij hn\ )nth Cticctor 
2 £ i c M q 1 ch i in 11 d) tt Äcr! u ch s 
"l tt It rt 11 
x 4 friDrtiiittJim ^4 
Di {jinftii l ^tos, 2nceti)i 
X. PrüfungiS-Kom¬ 
missionen. 
1. 9(ctVltri)c Prufnttgs- 
(sumiitifftüit. 
.HyrsiUenbru 
])i JhiVtui *'ubu Jtatfj Ptof 
StUlverireter. 
Di Sitidjttir ('ih nubti llaUj Pros 
(fjnutimatoicit. 
s t'vu btt sl it a t c tn 11 di t ^ t u f tt it »i 
Di Js nlbiint hc(i iMi Jtatf) ^ii)s 
Di vuhutn bql &V 
J1 ßi'fizutaIoivI<"(l<• l}rit 
t u it q 
lli (fujifmaiut ivil» qf^btc 9htf) 
luv 
ill ^tti btc 1 iitrunq iii t^er 
t «i t j?n j viv ’ d) t ii '! ii ii l y»t 11 int b 
bi at!ni iiuitti it 1 a11)o 1 oqti 
I h ’ mlii'it f> il) "abti Juttf) iiot 
[)i ^mqut \5iimi" 
I\ ^ u i b 11 (im in q i * rf) o li 11) a l 
in i a h 11 dn 11 n niziq 
X ott bett hici d)tutiq11 dictt 
1 1) c i l i it 
Di u -tUtqmatm l> IKibic 9iat() 
I to» 
1) ' uri 1. ii!> 2*os 
Pi Uuni t'ili Hnbu 'Hntsi Jhof 
1 )i j t imdi | tm i 
15 vltu oi I)i linlmta 1111d)cn 1 f)u 1 
In v »itiliil toib Sl’i btc Jiath 
i uir 
1 >i stoi'hi amt att| iioibmii lUot 
\ ^ tu b 11 nt i b 111 it t! d) e in ! tt it q 
I )J ü Ullhllt <^cs) ,Tu btC lultl) | 10t 
I >i sniti ii i b ll bql 
!)] (' olb fhnbit a v l'ior 
IM i'iuiuubt (' ih "ubii Jiatlj Pios 
\>i 'solli? bV bql 
1 >i 2i m ii bql b V 
Ui i^dbuti4) bqi \V 
M u i bic q i o in if s) 11H it tt b 
qi)itafoIoq11du ittTnitq 
I>t u»w (»t/z JUbic Piof 
1)1 Ustgil o o t uu 
In Cl fiatiiut ^«cli ^iibir Miitlt Piff 
Di uollatttf tior 4-htu Xoc 
Di «Scbhaib fcqi bql 
\Js 3»i bu Pinfuilg ut der 
V> i) q 11 it c 
l>i Jiubmi OU/j Wtftuc Nath, Pros 
2. Zahnärztliche PlufnngS 
(fomnufftoii. 
Botfilteitbrr. 
l)i Nubitci OKI) Hu btc Nath Pros 
Stellveilretcr. 
J n sludmii Gih 'i’iebic JlaW) Prüf 
hi Wsllbi» * <'«h Dubic Nlüh 
IM ^indi niUiitotbiitil | of 
I>i ^itlKr a o iuu ^atinaigt 
Di J aitmc Pros ^alittarzl 
Di ^nutefioc a o ^ios Zabnarzt 
3. Pharmaceutische Prnfnngs 
Eommission. 
Vors!t;cnder. 
Di Ptstor, Geh Cb siebte Nath 
Examinatoren. 
Dr Engler, Ivch Äeg Rath, Prof 
Dr sxifcher bql, dgl 
Dr AJarfenrj? Pios 
Di Watde, Qufjcrorbentl Prof 
Di TiwmS bfll 
Riohd), Pharmae Affcss Apothekmbcs 
Di (Siiüied Apothetenbesitzer 
4. Prufungs - Commission für 
die Crlangnng der Qnalificatio« 
zum Selbstdiöpensiren homöo¬ 
pathischer Arzneien. 
Borsiüender. 
Di ^ytoi. Geh Cb 'JJiibte Rath 
Examinatoren. 
Dr Ptttitci, cu{,iiüiöittt( Prof 
Di Ldiacht Apolhekinbes 3)i\btc Ässe« 
Di L^tnbelband. pract Äizr 
Sceretanat (fftr 1—4). 
Daeqo Geh Äanzl Rath 
il’islzui 91 eri;n Ratl- 
5. Vorprüfung Commissiunen 
der Nahrungsmittel Chemiker. 
a II tt t v e 1111 n t 
Bvrsitrender. 
Ltnnolt? 6,ch Cb Juq H izfj, ^><uvalt 
Zmctor b Slql CSOant«. 
(sraminatoren 
Di Turins ^ Gih Hig 9talf) Pios 
hi Vattbolt bql dgl 
In (iiiqlci b^'I bql 
Di <1 lubiuq Pioj 
b 2ed)ut)che Hochschule 
Borfilifiibcr. 
Slntolb Ob U>uuHiltuitq$qci ^ath 
Syndikus d Itdjtt vod/fd)»le 
Cxaminatorei'. 
Di Nndoiff 0>tli Äeq Halft Pioj 
Di ViilHintsltttt bql bql 
Di ls stilln ^ior 
Dj j>aal;ow Gih Jlig Natli dgl 
6. Commlsston für die Haupt 
pliifiiug bei Nahrungsmittel 
Chemiker. 
Binsilreudei. 
Di SdhUHi Gtn ‘li\t GtJ) Ob "ndic 
ytath Timtoi b Hql Chaul«. 
(kxamtnatvien. 
Di v 2 nd)fit )nq 9ii)U) f'ivf 
Di i iti (i eh )ti i Jlatl) l?iof 
!>i 2d;ii>uibiKcz bql bql 
7. L^ißeiischaftliche Pittfuugs 
Commrss.on für die Caudidatcu 
des huhctcu Schnlnmtö. 
lotn bu l touim junitbutbiuq ) 
W •> XtnUd U 
Mitglieder. 
A llqi ni i tt t tt it q ttt 11 Htt<‘ t d) l n ii 
& u f at 1) o ( /i c 11 q t o ii * 11 Ii r i 
Dj J tlm Nil) Iti i Hall) n Inou 
2dinUnili i mtu ba ISviitmin 
I )j i^cl) Ha Jniii; l loj 
1 2ullvutr d J^omy 
Di J oqd l'ivu J bps 
Di LUImatm Dticci b ilomquabt 
('itnttit tftttiiti 
^uattqeI NcIigioiialih11 
I) 2ielctq *4 ios 
J) Di H uz-ii bql 
l)i v ios totimitn] Ctr t Tpattbau 
51 a t () o l 91 c 11 q i o it £ I c f) i e 
Saitbct 4'iobfl zn 2\ hcbiviq 
btidioil 'Z’elcqat Chienbomhcu 
Pljilo» ^iop abeit11f it Paba 
qoqtt 
Di 'X aulnit Pios 
Di Slntnps bql 
Di Uuutck Ginnn Diiect Schotubq 
Dcntsd) 
Di *\idjiV h* Dtrect b 1 Realschule 
Di Mittel ^ros o Gymnas znin 
qiaitctt Uloitcr 
Di i>ottn1ici, Pros a b 1 9tealfchitle 
i^atcitusch n Griechisch 
Di Anhielt tikl) Neq Roth Pioi 
Di v ^hliuttouul, S),iolkttbüifs dgl bql 
I)j Thu bql bql 
Di ^vitHciiselö Pior am Hianzo' 
Gymnaiinm 
H e b i a i \ ch 
D Di Slrarf Ptoi 1 
,> r n in o 111 m 
Di lllbitch Xireet b ftmbi Berber]ch 
Cb Resliidmle 
Dr Lamelle i'cctor Pros 
Dr Schuly Horn, Pitü Doc 
Englisch 
Dr Drcnibl Piot 
Di Schleich, Prof a Anöieas Real 
Gyiniias. 
Geschichte 
D Dr Lenz Pros 
Dr Delbruck bgl 
Erbkxndc 
Dr ftr&r u Nichthoseu. Geh Reg Nath 
Pros 
Dr Dcnicke, Tirect der 9tcalschnle ut 
Rtxbois 
Retnc Mathematik 
Dr Fuchs Prof 
Dr Schwarz dgl 
Dr Laiupe, Geb Rcq Rath. Pros a 
t> 2echn vod)fd)it!e 
Angewandte A! atliemattk 
Di ftaucr Gels 9icq 9iiUh, Pios a b 
Techn ^ochsdiule 
PsiNsik 
Di iBcir&zzrq Prof 
Dr Planet bql 
Di Schwalbe bql, Drcect b Doro 
tljeemt Gi)lililas 
Cliemie nebst Mineralogie 
Dr Klein Geh Bngratli Prof 
Di tstidicr Geh Reg Rath Pios 
Dj 2d)mnlbi (} uoihe) 
Botanik nnb ?, ooloq > e 
Di 2chtumbeitir Gel) Riß Jiath Prof 
Di "lObiii^ bql bql 
Dt ^ oail t uui 3d)iiliatf) 
Di '^iiil’utlioit Xtuet b 7 Rialschule 
Polnis ch 
])i ähilrfiift Pios 
8. ^riifilttgS Commission für 
die Vorsteher der Taubstummen 
Anstalten in Berlin. 
N 21 UiHivnuh bb tw 
Borgt, enber. 
Di ^actolbt l-nt Wih Rvq Ralh 
Mitglieder. 
4*altl)ii Sdmlniii 2iucku b Qql 
laitbiinmmut ’lttit t inilin 
lDii tibuqitt Nutgl ivcibni tm jih 
Piunntq bvjoiibaö uttiintii) 
9. Prnfiiugs Coiiiunsslou für 
Turnlehrer lic^tu. Schwimm 
nud ^echtlchrei. 
Bvrslüendcr. 
staubt, <'tib Cb Riq Jiati) 
Mitglieder. 
Di tlitlci J. ior «£d)itltatl) Uitlutichl 
Dniq b Uql IititiliDi Zhlb Ji»n 
Di WiJi’tHi? SdjiiIiniJj dgl 
LctUr iUos Ob Milnu b Mgl Iitiu 
UDt -J’tlb JiKM 
1)1 und JUoisik 
Da. Prufungs Commission für 
Turnlehreniinett. 
Burfi^cubcr. 
iistlibt, Wil) Ob )Kl hallj 
Mitglieder. 
D) Citln 1,’ur ■rdmliiitl) llnUuiditv 
Dtuq b <tql JuinUln 4 ilb Jlmi 
Dt ttuipci 2rimliatli bql 
bdlii ; ios Ob UDiu b Mql Tuiii 
Ul)t J ilb 'lii'! 
XI. AViunt. pädagogisches 
Seminar für höhere 
Schnlen. 
Sktzuuqen \\ ') XtztMt 4J 
Dircetvi. 
Di Gen; % i ou 2diitliats) 
(} >101! ^rfUll tfollll) 
XH. Tlirnlehrcr- 
Bildnngscmstlilt. 
UntenicijtMoirtl S\> 4s isinbiidjiti 22?) 
Tncctüi. 
Zranbi Wih Ob 9hg Rath 
Uilteirichlsbirigenten. 
I)i Culii i>iot Schnliaih 
Di ilupinii, Echnlialh 
Lehrer. 
(Scflcr Pios, Cb Keljrei, zugl 9lnt& 
u ilhbltvllicfar 
Di med Bioeslke, Piosectoi am Uql 
anatom Inst 
SislftcKait. 
9icitmattit 
XIII. Grvstc Heilanstalt der 
<<harit«'. 
N\V ( ll ttubrtuiutli 7 it }s\\ b 
Xiuiutm 1 i 
Xircctiou. 
Di (Brfiavci Gut ‘tiV 1 Cl, Gih 
Cb »nbu Ratli ai-.il Ciuct (in 
b h i )m lio 2 lil) 
2;nttoh Gili Cb 9kq Rath Lcr.v. 
Tuicl ,m b Jt e Raths 2. 6L) 
Bau-Beamter. 
2“u|trl 91 eq u Baurath 
Justitiar. 
Aloyoll Hell 7uq Rath \ Minist d. 
qetitl 1c Jlngelcßcith 
Tingircnbe Aerzte «.NinischeLchrer. 
Dr itomq Geh 'Webte Nach, Prof, 
biitfl i?li u d Llbth für aunerltch 
Jltazzfo tt Dtrect d chtrurg Klmtk 
Di v Litibeu Geh Siebte Rath Prof, 
butfl Vh V auf d Abch für innerlich 
Unufi u Duict d l ntebte Kluttk 
Di (kUimbt, Wih Ü^ibic Rath, Prof. 
btuq Atzt aus b Abth f innerlich 
Mianfc ii Dnect b 2 tucbie stüittf 
Di SoUn, Geh 3 cbic Rath, Prof, 
bmq mV aus l Abth f GctiteS , 
Uiamw n Reiuen Mraitfe 
Di hmfieroiu Gel) Mibic Rath Pios, 
btuq älijt ii kltn Vibiei du gynakol 
Abth u aus b EntbinbuitflOamtalt, 
Dnect b Hebanuneiilehramtalt u 
V'ibamnuttliluer 
Di iHiibnei Gth Mcbtf Rath Ptop 
biuq Vli \t n klin tichur auf d 
Abi!? f haute titttber 
Di Vuui, Pios btuq Arzt n kltn 
IVlitci aus i> Abth f fyphtlitudji 
Mlstttfi 
Di Senator Geh Mcbic Rüifj Pros 
btuq .’h-jt stuf bei 9lbtb f ttuterltd) 
Mictitfc « Dtnct d i »übte Mltmi 
Di 2dmuuttiqu Wd) Mibic Rath 
Put btuq Ai,l bei lUbth s Haut 
ftaiiU 
Di Uohlei Pros Ob Stab? n 91V 
Jli V mll uiti btuq Arzt aus b 
Vlbth f nttinl Uiattfi 
L)i Jt ^istiitiil i^ib ’^ibte RnlJ) 
^ios buiq JU il b Abtl) f ^alt 
inib Unjuifiaitsi 
Di Ziaititttstittt Gil) Mibtc Rat! 
4 zvf (Viit Jh-,1 a D luii) bin ] 
jltV b Jlbth f Ohmttiauft 
Di (‘mist iiof Dutq V(ijf bu ?(bt 
stn Jlnqitiliaitfi 
Piosectur. 
Di j'iidioiu ('«!; Äibu Rnt/j, l'iof 
Uo’utu 
I >i ^uzqnict Cuiwö 
Di vviiiil >ios 
Asnstcnz.Rcrztc. 
Di ^littiinid 2tib arzt uont ittcbtc 
chutiiq ^itibud) tlliilmS Insttt 
fvmnimbiit zui i]tlit)tintg m bu 
(5lintti 
I)j lli ihn bll 
Dt VU’HitqstUitu bgl. 
Dj Ci I i bql 
Dt Mi tlli bql 
Dt -i tbutmnmr bql. 
Di vurtuntm bql 
Di 2tutqu bql 
Di Htauit bql 
Di Uuitttiundiu bgl. 
Di "i nun bql 
Dt 'iicolat bql 
Di (Maul bql 
l)i 'lotuiit |ios 1 9Iisnf Atzt ^ 
’lbth i i’-Hiiutthx’i ii ilisttttpfkuiti ) 
Di 4 uulnl loe, 2 bgl 
!)i Viinnluiq i bql 
Di teivut luv Zoc, Sliftit J(tV ^ 
'Iftrfj f Hiimzifiniift 
Di j mqliait Stib ai;t eituitudt 
Vlhtb 1 ZZtibtC llzzium Ulf s 
1)1 -luattb nbitni titlittta Civil ’l t 
'ItV b 2 mii»u llittuitt Uhtitl 
l)i vuob \ uu 2oe Aistsi ’i > 
utuiiit tsivil Vlnnt Jd V b 1 tm 
Hmuiti Uluttf 
Di »iidiult? Piti» Doc, tut > i 
(iuul 'l tut ’(t ;t b 1 ntibic Ul f 
l)i Sttan'. ^.rtu Doc eitcnui iSi 
Hmn 'Int b i nub Mltmk 
Di Coiuibois Stab^sttzl citi r 
10il Hntft Ui >t b 2 ttiibte Uli t 
Di \ ilc üin bm Assist b c i 
Ulllilf 
Di Mmcslii Cbitaiz! Aiful Aul ^ 
chzuzrq Umuett ^ohflmif 
Di -lUdu, l'ttu Doc eitunu ll 
b 2 ttubte «Inas 
I)t -lUtttticfi Boiststitb b chumg 11 
i’oliKttuf 
Dt JUilbuoqJ, Assist 2U0t d r*i r 
Mltnif 
Di 2lol;uei 1 Asstst Arzt bei PU > ‘ 
s KlUtblltlllttff) 
Di Moehu 2 bql 
Di Salqe l bql 
Di Uagil >rvs, Assist AiV & 
piLutiKlulrl Uuiviis Ulttnk 
Di ISmnbuq, Assist Ai0t b 
yauttiaukl) 
Di Ouael Prof, Assist am pol! 
Inittliit 
Di Ciifutrf; 2 bgl 
In Matuilutq l oql 
Di S(od) Msti 4 bql 
latibcig chcm Afstit 
Di Silfouufi {'ios Borsiili b v 
Vnborat nin Patholog Änittt it 
Di Minne 0(Kiauf & tom? - 1 
*\nutt s 'Mifccttottä Nluntlh 
i'i 5dmvc bql, bgl 
Zr 
Jt 
ü i 
2r 
‘i 
Hi 
2i 
r i 
Mo 
»sii 
b c 
<11 
J u 
J i 
,: 
Cei 
'•»ii 
Mui 
1hl 
‘»il 
JlH 
2iq 
2 oi 
"in 
Jut 
i b 
( t ii 1 
5 ui 
x ii i 
tfulu 
li i /< 
C n 
t i 
Ji Hi 
in : 
Cu 
ri- 
iii ti 
fltl 
Dr (mi 
J>i ii 
I. AI 
^uttt 
it 
uu 
uu 
l 
1 
Um 
Will cC 
I I I 
Hi 
un 
n 
1 ds 
j' b 
i int 
l ib 
Us 
h 
H 
ö. 
H r 
il 11 
Jlo 
x< l ii U
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.