Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Ministerium if. geiftl. re. Angeleg. 
— 29 — 
Ministerium d. geistl. re. Augeleg. kfi II, 
])i Prei)che Wilj «Jiig Rath 
])i (Jlrtci dql, 
’Uiniaim )q1 
Di uuditici (vcs) ’viibtc NiNh i-iof 
^iovoll. Welt Jiffl Jiatl; 
Dt L-acyoldt dql 
faencbrrq dgl 
in facudtci, dgl 
ju Viati!;iat3 dql 
frtltearbcitei. 
]u Hioclr Weil "ltdlc Jialfi o o 
Jhot Viditciibciq, Direct der 
uabt oircuamtalt fcciibciqe 
In TlUliär Nest u Mcd Half; 
Di Weltlich Jipji Jlffiif 
lilinaitti Wu Jlticff 
Dt i'iiKnt l>ior -Itoritclj bc'.UiutCMn$ 
iiofsamtcha HUciiI;tinici m &iu 
1 tiKU 
]>i Udlfnii C1 Wibhptliefat nii dci 
Ihnvm iUbliotlict ;» -BaUtt 
Di »istsf? Cbcilcluii 
IM MWitbont 2mut Halft 
faoltrfj tljmmoc ’lficn tlpothUcnbet 
»i tiV d MyothctcnnKn*' n d Urin» 
iSommuT r b ysiaimor ’lnqilfticnl; 
impe lSonun ’liicif 
(füufcruatorc» der Knnftdeukmaler. 
jiiniii) Weh Ob 'Hiq Jiall; 
uJiU Jicq .öauiuuuci 
Bau-Beamte. 
l>i iiuyiuulHtiiu Heil it Wrs) Wamaili 
rumar A>aniatD t'anb -Watt x'tmput 
5 toi)fr dql, dql 
i nun Jiiq -imiimm 
West. (f^edttlv» u. Geh. Caleulatur. 
' tlhnami ivift Hcrtrti Halb i outeiju 
OJcli. Wcflifnntiu 
llmai it Will luslin Jhtli .NLUtiinri 
I v mit Wih  \lmiV  Jiall) 
i uabi Mattel Jiatl) 
mi" bql 
lull? dgl 
II iJ bf|l 
\ dpi 
Itl bfts 
mimt dql 
! i dql 
nnt dql 
i thut dql 
Uii bql 
1 (Vil; Jiiflt'U 
I in dql 
ih dql 
iittu dql 
1 ibu dql 
) btl 
t bil 
! dql 
a u dql 
Vilssaibeitcr. 
Damcls 
"idt Wionbt 
1 iimit 
StstfTc deö Minifterlumk. 
\\ I>1 72 
mt udu v l mit ^udttafimc tici 
ibut Hvlcn Jstfli im Wiinmt 1 
lioiu Weh yicctju Jiatl) iHutbaut 
Minifterial-Bibliothrk. 
''In Wil; ttcnijl Jiatl) 2hblto 
in 
(Mjcfme fimidlct. 
<' Ui rlicch» 'Hatt) Xucctin 
Wih ManV In)pecl 
Wehcnuc ftrtUjlci-Bcctctnirc. 
Ävlbetq 
^ohowsky 
Lchmldt 
U i aiiliuiti |( 
Minchi 
i’iiiilinaiut 
Cvuct) 
laboitfmi 
WtibatrijetyJt) 
Iuib'ch 
Srinidi 
Lchimiiidl 
Kauzlei-Tiatare. 
Valjit -titatenqetHi 
yeller Llcru^IomUl 
Botenmeiftrrc;. 
UaU'fn mt 2)Otuuimi 
Wissenschaftliche Deputation 
fnr daö Mcdlcmalweseii. 
\\ M 4}vl)\vuui 72 
Tirector. 
lfUUl ; )t) 
MUglledcr. 
])\ l nd)üiv Will »aöif Jiatlj n ^ iüt 
1)1 v ikiqmamt dql dql 
Di toi Wifj Ob iliidic Hutl) 
Ih v Vvi)dftt Wfl) ȟbn hntl) w 
4>tor 
l)i Wnhmbt tiql dql 
Di Cl l>ati|i it bql bil 
Di ^oOn dql dql 
i)i Mulmci dql dql 
1)1 üioilt bql dgl 
1)1 5d)mibtmami Weh £6 "udic 
Hnth 
i)i >tvinq Will 1,ubtf Hais) u tror 
Di Vait^olt tteq Hnth ^ivf 
i)i Muc’miu Weh Nfibk Jiath a o 
t-'ior 
TechmscheComniissloii fnrphar- 
moccuhfriic 9liiflclcflcni;citcir. 
Bvrsittrnder. 
Dj t"eli Ob Uudtc Jtailj 
Mttttlicder. 
Di Srfiorijl *lpi)tljifui ! )'nbtc 
’tiTi u 
isioihdi Wmnittu Un 'Uioihifut ^i| 
Di (Solluo ‘Iputljcfui yn 
Hott)«, dgl 
Apotheker Nath. 
tmnntt 
Di ^ontfi Weh Ob )Uq )in li 
Mitglieder. 
Di itiioi Will Ob HubK Jintli 
Di Lchttudliiiaiii bql 
Di Miutiiui (uii UnOtc Hatsi a o %hc\ 
‘hutald ‘Umthil-'H «IM ui laut iitniq 
rt S 
liomun Kpuibitui jU| tu (Iiht 
I^iochd) H'w" dq! t Sultu 
Di 3d)ad)i ^ed *|ntit Hpotinlm 
in -Malm 
Xnrtmii 'ipüihilui im in ZmllniL 
(Siisti it it rtit 'IpoVulu in l'ulm 
Di nnilmnini •Kibu )hll) ’lpoiliifu 
m ^nqbLtiuq 
>4iiinia tit Wcqiu 
Cvattgelischc Jerusalem 
Ltiftnug. 
(fiirntürtum. 
J) Di jhithnuuii ti-ic 2 ull Weh 
Hnlli u Itm d (5vn»q Ob stndjui 
)inth< ^miiuuifti 
D J)i UIiUkuii ’lbt \ Locuini Ob 
lioinnt Wall) > viumoua 
Wiat u ^utcu vBrimnuu (£fmu (£om 
muibntfit d luiiui Ordui \2i 
^oluiumc vvm Spital -u v>autaUui 
aiir j intiaii 
^ölMvau ^ommv\! Hatt) 5dm^nnh 
drv Jihun -Lutml ^cirmc \u\ jhl 
drinq li ^udnitiiinnq tvanq 2tafo 
iimui ; VstiiflMtluq Jiu] iUj 
Xuiulboir 
suhln Ob Csoiiint Wallt i fai i i au 
du Mai|a i illuliii Wtbadiinii mdn 
Bureau. 
C^tifiUarfi Wih Jiidjn Um/) 
Nessort bc5 21Imt[teiuun5 
I. Z^öuiql. Atadcmic der 
Wissenschaften. 
N\\ 7 liuiu bin X?uibui N 
^iniüii X \\ 7 Zhuuti|ttal|lr d 
Protektor. 
Se. Ma;. der Kalser u. 
Köntg. 
Beftnttdiqc Seeretatre. 
l'Zirh hßbvn stUmrijiüud uon^unt 
uut ViOitalui bao ^laiibinm da 
Wafrimir) 
n) Jnr die p fi i| 11 f m a i 1) uii a i 
LUaifi 
Di •lutuiiu Will Cb tteq )tath tnot 
Dj Äaldctjei Weh IKebu Jtalb jjiof 
b) Für du vlnlos Huti)i t£la)|c 
Di Wahlen Giy Sujt Jlatli ^im 
Di Dicl^, Weh lieq Jiatl) ^u>f 
Cibcutlidic Si)iitst(icbcu 
st) ^ hysilal11ch m a t In m a i 11 dj i 
Clas'i 
Di 1lnuuK Wib Ob titcq y/alf) lUof 
Di ^nri)üiu Wil) )\ibic Hatt) , 
Duittvi b pstilioloq ^imiiuiv 
Di Ldnvindiun Wih Heq Hntl) \\c\ 
Tiniioi d lllllPCll Will Ulk 
J)l "llllll \ Ulf 
Pi Vauboh Weil Jieq 'Halft iUof 
Xiiutoi b ^luulcn dicmi|di )inlilulr 
lti 4balbci)a Wci, i^rbic Hotn j>ior 
Oirictoi d aitniom ^iirunih 
J)i isiid)d 
Pi 3djuf\c Weh lieq Ha‘i |ior 
Xtucioi d ^Dolüqtidi rsumt 
Pt u 2U-,otb (ket) Ob ittq Hatli 
Xtot Diiecioi b mctioiol Csintit 
Di MUiu Weil ^cvqvath Uw Xucctoi 
Pu inmna! piuoqr 3anuittiiii(] d 
t Jisttml 
Pi Vcvliir (')Ji fiiq Hub liur 
2mctoi t*a ,ool 3amuU d 1$an 
r 'nitmf 
Pi t»tqlci ^luq Halb ^ior 
Oiuctoi b jiotnii V nihn 
Pi j oui I'jiIi Ob Hcq Hatli Uor 
Tucctor biv anuuhi) Ol eiuuo 
uiuii ii1! dank 
Di edjman ^ior 
Pi fViobiiun- bql 
Di Attri)u Weh Heq Halb i iot 
Xiuctm b uinii rtiim ^iittuuK 
Pi vutiuiq Wib Uubtc Kiuli Imü? 
Tuectoi P annipin bioloq Auiiil 
Di Uand iUor Ztuctoi b 
tut r tbcorititdn l-hutit 
Di suiilintttrii bql liaMbviUb VliDUt 
2irfm Jludi ‘liiiirth 
Di ^aibiuq dql Xuciioi d pln))if 
vMt|l»tlllf 
Di van t fcon i^or 
Di üiifiihiiaiut t^kh "nbu Hith Vor 
riuuoi d phutioloq 'sintuut> 
Di nrht u HidiiljOfm (^ib Hiq 
Halb |iur 
l)i ^taiico Weil ^aqiath iior 
Dirictoi b qeulDii paliaitiol Lamm 
huiq die Utineiim tui Jtaiinfiuibe 
Di vilmul V>ih Hiq Hatli 
■^mctüi b qcobat ^mtitut 
h \ fjilotopTjnri) lmtoii)i1)t 
121 a n i 
Di ’l iiitu iio' 
Di ^lonimiui bql 
Di Miulihon <veli Hi ] Hatli dql 
Di iabliii bql bql 
Di 2diun\i bql bql 
Di (Sütt-,1 Won Liciet b UamU 
^uiiidmt aidnoloq oinut t 
Di Züllu L.10» 
IM ^ul*» Uiih Hu Halt, bql 
I)i luwci Will ^intli liatl) bql 
Di !>ih««v\ dql bV 
|)i 2d)mibt Will )u i Halb |ii)f 
in YtuKlmlb l'iot 
Di 5 idi hi (' ih )li i Jinth bV 
Di Srtimoll i l^ior 
Di -iltljiti Wih Hiq Hatli iio 
Di Tummln tWIi Ob Hiq Halb bql 
J on d Lfitmal Oliectivii b Mo 
nnniontii (it im uii h bi<t<un \ 
Di uohlti l um 
|)i -i uiihvlb bql Wih )nq hatlj 
J) Di Vautad i io» 
Dj 2lmnpr bql 
l)i E 2d)tmbt dal 
Di liunait bql rnuivi bu aqi|U 
Ubtb b Ufll ’lilUull 
Di 'loiu Uhh Ob Hiq liatli hnt 
Tmfliu bu 2$natx •UdjtUi 
D Ih teilt Jnoi 
Di Mchilc v 2nabomo Wih Hiq 
Hatli i-u>? Cnecl b b uql ^nifuti 
Dt 2dune» SduIioui \ nn 
Di p I tlamomtü Hioiliutbmir (> Ui 
Jiig Halh >tor 
Beamte 
Di xtülmti ^tbliothilai n Hidiuai 
Di Z'unm wutiKidi Kamt 
Di HittuipaU b^l 
1*1 "omm bql ioh»mm 
Di 2dimidt bql bql 
i^tiibudj v»in ucuualtn n >nn tut 
II, ftuniflf. Akademie der 
5lttnste. 
X\\ 7 Uiilu bm Xinbm ^ 
Uniint)Uiiliti i i u W >0 2dnutil 
J.lag 0 
SBuuait b (vnammtafabeum. 
>\\ 7 Hmiuuitatiti U 
Piotectot. 
Se Ma) bei Kaiser « 
stoiug. 
(fitratuu 
Pi 2tubt Cuc »uimiu d qnul c 
Hiisti liquiheiliii 
(5hleu-Plasidcttt. 
iUdu (S ^iv) V>nirinrt)Kmatu 
Piasideiit. 
(-» (fnbi Wes) Jtijj Halh l'ior ’lidnlecl 
iiuttil)ii i afadim Muiitit ’ltii r 
Alchtlecl 
LtellveUreler. 
Pi ''sondjtnt ^tur rimloi stabil 
niuftn d Mql Mfa&imip bei Uuitfti 
(f atab s-iochidi li f "tunl) 
Erster staudiqei Lccrctan. 
Pi l oltqauq p x.utmqi u ^.Uot 
Zweit« ftnubiner cicictau. 
Uihn } ;t) 
Archiv und Bureau. 
N \V 7 Hmuaiitiit'ti h 
2d)npph vitwt 
2aequt Hiqutial it ISaluU 
Jiuvl Mathltil n Jiiqntiat ‘ImiM 
Bibliothek. 
W o< 2d)tuM ^lay o 
Bibliothekar. 
Wiohinanii 4 Mupreritidjci 
Kastellan. 
2nuumy lt»iu bm V.u\bcn 3^ 
Pedell. 
tunte Untu bm Uitbut 8 
a. Leiiat. 
(khrcii-Mrtalicd 
Di P Hccii,cl glb (Sie 2 uff (' il) 
Huii iiof WiHjiditj iiWuuemalei 
1 2111mt !iu bu L11bmbui 
M unfti 
^urstHcubei 
V Ende Wih Hiq Hall) ^.ivt n oUn i 
stettveitreter. 
hat^boin WU) Hiq Hatli JJum 
mZitflZitbcr. 
■lUstu (i i'ior oUtd)id;tviiial Wimt 
piaiib (i üben ) 
-lUiiat H bql JhiPh JuuHihu b 
ahb "iml Htil t L^ilbl) 
Di 4Ubi Wifi Hiq Jlatli ^md b 
Mql Wimalbe (' iluu 
tialanbulli hu' BiIMi 
(ituilb bql 2tuct b 'xCtuaim bi 
Mql Utumqui "tineiun n b Ugl 
\Uut« duik 
Aiubtidi i rot (^cidiiriitvinilu 
Wubi bql tiarbulia tvmaUr iutlis) 
b atab Uiuit ’ltil t Lanb rinn^ 
"lalna 
('lar vauadi Cstk i.u(I Wih )mth 
i'icr Wi d)idiK'm iln 
V)U)bi i ilamail) 'Itdiitul 
stampf l>ior Onuhtd)! itmlu Aoul 
c alitb »mit UkI f Wudurijl» 
iinlnei 
Mitaix> |!tor Oiei iimalu 
sloHitiii bql Miipuntiriiu 1 vutihu 
b alab Viitit ’ltil t 'tiniuindi 
u Hnbuniu 
"ian;el 4 um ^übhauei 
Viitjuinim t bil (' ummaln 
Dt v Cettut\k\\ l bql u olfu‘ 
Oiiti dql Weh Hiq Hatli HidnticI 
4<onUiui i atab "mi Hui i 
’iidliUsllii 
J» Huiuuo Will Ob )lui )htb 
^iimitai li ’Umu b q uii r 
^lnqit) 
2rftuu a Vor Bilbli 
2diinhiilnq Vor (Mid)idncmalu 
2rintnrillen ^amaili ‘hdutirt 
Di 2nb"l Cucctpi b v>0l)tuotflUii! 
^mumix 
Di 2umnuiq Itot itiiM) 
1)1 P Ildmbi j tot Xllictoi b Wql 
National ivahui 
v Luua bql 1 tuUilHt i atab 
Duill »ttil f Hialuu it Cuifl b 
atab ^edi)d)uU ' b bild Mhhuv 
2 21 tinti utt niU 
Bvisiireuder. 
Habislc t.tor vof UapiUnntt a 
Tunkn b alab ^luiiiui f Mudjm 
mimt 
StcUuciticter. 
j)i iiurti liof j'Otftihu i alab 
’Kuituiduik t mimt Convoi 
Mitgliedei. 
Oi lud) W Vu’i 
Wuitxliiim bql 
^i'Niiaiiii bql 
Di Aondiim bql it uotlut) 
Di Uni' Mail tclmi an b ^od) 
idmli ' Nutfit r Hiinttuiditrliii 
Di p Oiiimqut 2 iun n Puthuj 
Dt Huujiu  on.li  Ol Hiq Hatt) 
(I UVlslitl 
Itubültt iuu 
2riinl1i ’lb dql 
4 ntlnn bql 
b. Geiiosseilschaft bei Mit 
flltcbcu 
(khieu-Mit^tiedei. 
Mm ^latutat bk Mamtttt n Mnniqui 
^uvbudi 
D Di v Wol tu Ciic 2taalomtiiuia 
w Ob Hanbun b ^.u'V L\\\ 
puui,ui in Dan>>i 
V>icfi(tc videutliche k)JiifqlKbci. 
1 21 c 11 o it 
fni bie b11binbin Mmtiti 
2'Oiftticubct. 
p Lcutci Imüi Vialu (i 2ntxti 
ctcltuciuctei. 
OilHOll) tOIU\ ^10t MtlPlUltujll 
'»htnlttber. 
’lbla l<ior i*ufl Weh Ol ihn 
xaih a ^ 
2ianmbad) »iai bal jnlbhnmt 
leitet batl dql Wu n 2unu) 
B^qas )i bql titlMianci n 2mat) 
^termanu 0) dql ^tlbtuiimaUr 
yiariit bql Vaitbfrii Walu 
iUaiiniüettci b^l (' ndiichtvmala. 
2Uiikr bil BtlMjatki 
^riitt bql bql 
tfahnbullt bql bql if 2cnat) 
(£utut' tql Cmc dudit malet 
(Sluilftn bql ^iibhanci 
(ixtqut v Wdi Ob ^amatb ’ln^ilfct 
(riiu Ittür Uttpruitidiu 
tenbv bql V>il) Hiq Jlnth ’hrijttict. 
li 2liiiu) 
Ihrtil dgl Xanb'diaft maln 
»ftkbitdi bql hcid^triit malet 
H 2mat) 
Attui bql Tliieunaln 
Wnkbadi Mrchttut 
v UHo^Ujitm bql Wamatf) 
l'ttbi t'un Vanbidi Vhlu d 2itu'i)* 
Wiai vmrad) (Sie i tifi ('»d) Halh, 
I tor Wi d)td)tcmalu (i 2ntai) 
tuumann natrt i-ivk Vattbidjaito» 
malet 
Mutn 4>iüt iUlbhauu 
viDbui Bn tiaih (1 2enai) 
V Ibilianb 4-^ot Wcmcmalu 
Vimbrum lxmf ^ilbhamt 
^otob 'Xnhiu dql Malu 
varobuhal <^ch Jlrq Jlatli 
'Urfntid 
'aikindi itpr inlbhaiiu 
Mapiir Namatb 'tidiitut 
Mniu j.iof ^ilbni|>malu 
Mimt bql 0)cniutialu (i 2eitai), 
Modi Wioiq bql Wciriitditxiiialu 
Moppiitji Utof sitipfirftidjuii 2cual). 
ti iinq bql ^ilbliaitn 
lielet mattn bql Vmlet 
Vitbmiq dql Vatibidtattcmalu 
n«’an,U bql ^tlbsmttu I! 2utat) 
Dt U )(fi ltu([ Hcf). 
Hatli 4ro| ('‘kldjtdjtc n Wiuiunnlu 
U 2ukMl 
niit)it lio* Mttpfuttidju 
i'tniuliam ^ bql Wnnunalu () 
2enat) 
Oub M Vntj ^attiall) Htdjiiicl 
Oim i^tor Wih Hi} Hatli 'lidjilict 
<t 2imirf 
l-api (Sb |io» l'anbid) 'Halu 
Hali Lbm (»Uii emalu 
Haiaiburr |iar Hidjttul Weh Hij. 
Haili u 2uiati 
Salgmaim itor )fi uincmalu 
2diun bV hilbliaiiu (i 2mu) 
2duui uluq btl '’talu (! 2ouat) 
2dmikbin ’hiuaih ’lidjiteit 
2dtmtti luM ’Udntut 
2dmnd)lut -latttath ’ttdjilul if 
2uliiiq s-> •lidnticl 
Di 2tummtq h iMlbhauct 
(i 2cnat) 
2tatbim bql (^inumalu 
Zliitmaim bql bql 
2 iniil siiino bql bql 
4 uikt dql dql 
2 2 c c 11 o n rm M{ m t f 
\\\ 7 Umvuniavn <> 
^üifibnibct. 
Habidi Jior (i ^cnat) 
Ltellvertreter. 
Di jhttdi 4'tor (i 2ntai) 
Mitglieder. 
Di 2 ilumaiui jun 
Di 43liimnu bql o 2utal) 
Oiiluch yllb >ql (i 2enat) 
huikhum bql <| 2inni) 
vufmnitn bql n efiiaD 
Di v'sonriitm bql (i 2utai) 
Huboin dql (i «utatj 
Hntit l li bql 
2dmuüeuti b V 
2Muliit[i dql tt 2ittai) 
e. Akademische Hochschule für 
die bildeuden jiunste. 
2>nuan N\N 7 Untu bin tinbm 
tuectoi 
v l unu |tos Wndjtrijl maln if. 
2utatl 
Titectorial.Aisistettt. 
Di si 2i ^n "tatu 
Bureau. 
liUMlU V-lUpulOt 
Lehr er. 
jUtk 'tont ib 1 tor )>i'aln 
itadnbil Xanbidian maln i« Vcitql). 
jtiaimiueltu bql ('utriiidiKinalu if 
"iilql I 
5tum j i tot j'tli'han i n 
Ürlmntiant bql nialu 
istiibtidi bql bql H 2mat n ,lulql) 
Wnlhfiiiriil "i il t 
siamti \ ioi Utiiiu 
Vitiu bql J>ilblianu (i 'Hüll) 
NMituatth v bql •Ualu 
N'utturtiih 2 l,ialu 
xuxnuud) i-iot -lUlbhauu v Vut^l). 
Utthit bql ’ltdiitut 
”u\>u dql Mupuvtidnv (} "ittql) 
»ui/iilnini dql Wunnnnlu c 2iintt 
ii Vuial) 
2 ilumann bql, ^lautkinUu {U 
'Vitql) 
: i 
1 itn 
i u 
L 
) lubbi 
u t 
J 
i 
l u&l 
uhauu
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.