Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

II. Theil 
Reichs-Pofiamt. 
22 
Reichs-Postamt. 
•Nr 26 
»Nr 27 
»Nr 28 
•Nr 29 
"Nr 30 
•Nr 31 
"Nr 32 
•Nr 33 
•Nr 34 
»Nr 3j 
•Nr 36 
•Nr 37 
Nr T8 
•Nr 3*» 
•Jii 40 
•Nr 41 
•Nr 42 
•lii 4t 
•Ni 44 
•Jlt 4", 
lf, 
*$i 17 
•in 48 
•Ja H 
•A't V> 
•Ni öl 
•Ni u2 
•Jir 5! 
•Jil al 
•Ju » 
9u i<> 
•Jii öl 
•Jh ,k 
9(bnlbeuttr sU (SOi 
tl icrnn Pon Xuect Zoiuchei 
Weiter Pott Alanu 
Rosenblait Ob Pou 3icict 
Blmilcnstt 64a 65 (0) 
Tapp Polt Tirect ^oittehei 
Leisjnn, Pott Mivm 
Buschmann Ob 'Von Scciet 
Anttamcrstr 27 (> 
Hklin Ob Post 3em‘ Bor 
iliyn 
Notlizttr 52 (SW) 
Bolilms 'Hcdjtt yia(f) 06 
Post 3ecul iPoisltfoer 
McbitWh 47 (\\ i 
Blaniock Ob Post Sccict 
StoUUfjCl 
Hschoiinh fi f\t 
Schlutci J>ou Dnect Vor 
stef)ei 
Slmyljstll 06 Pou 3eeut 
UrbßWUi bo (S) 
pel) zu Zollamt 50 
StalHJciUr 74 (SO, 
tRaabc Poil Dncet Wovtefm 
SVmith Ob Pott 3ecut 
PclcrobmftuHr hV fO) 
Hciwig iou Tucet Voi 
tiJiei 
3clfcl 06 Pott 3ecrct 
^uyüwttl ‘W (VS t 
Jit'iiitci Poit Tucct Vor 
sicher 
.Cnilmet Post ftafftr 
Schnudeis Ob Poit Sccict 
Muia dgl 
Goiliyei Jhlmfior (SOi 
Grtmle Ob Post 3ecictai 
Stoi ncha 
Schwedtcutr 261 (X) 
ctiottopf P nt Dinct Vor 
stchei 
Iost Ob Post Cu ct 
Sjtitbnifir 2.in f\> 
Iahn Ob Pott 3eetel Doitt 
iHuuiduihoirmti 2 (X) 
Seibold Pott Tuen Voi 
stiftn 
Pohl Ob Pott 3ccrtt 
VUiitu .Mmliot (\\\ > 
tiiuitt Pou Tticct Woimljer 
(sdiatu |uit ttann 
Slmlul 0b lütt 3ecict 
Ütcutn dgl ).iobciu 
Shtrstr 18 1*» H ) 
Honoll Ob }.ou 'Sieul 
^ontilici 
9iiltum 7 (Si 
v>r|ic Pott rmri fm d It 
e illntlH 4 (51 } Junit 
Zmitmoit Poil Jlami 
Wioidic Ob Pou 3icict 
Wiipu bstl 
^ene MüHHpii 70 |\0i 
Janttn Pou Tiucl Voi 
Ull)Cl 
Siubil po,t Mann 
(fbenimt Ob l>ou Zccict 
ÄUoiiutm V) 10 lA\ i 
s^üffmniui Ob J>üit3uut 
lUuitiljci 
Sdiaiuinh 12 1 l (( ) 
Lstlnilm ]l Ob ^vu Sicul 
^üiUiliei 
^inKoirtum II (SW i 
-^iüIii Pv't Xirut ju>iuilia 
Qiicmtivn 4>o« Matui 
s«aiiu W ? ?s 0b ;iott 
(sum 
l ih 40 
Ob ]>oit Sicul 
Jtounhu 
r?ui&ndPU 227 (S\\ \ 
i>\nt-,u Ob 2icut 
jtw >nfi« 
lUliuiim ~2 (W i 
Jiouiniul ion 'Z'uut 2 m 
fiihn 
sVu'iit tb i'üil 2mct 
>V ibutitnut 12 (W i 
ViiKlct Ob |lo|t vBmct 
^onhim 
iHubuaftU U <f)) 
^ctiuotli ;iü|t Sicul Vüt 
ftf/K t 
lartih 7 f\\\ l 
Tncct Vor 
Hthn 
TliuMi Ob i'ütl 5icul 
Jiilm in n (S) 
lllilmnmi In'it 3rciit Vvut 
<i2 <\» 
u Wimm Ob t'OU 3icnt 
^ouirhu 
il muh I‘* f\<)t 
<3rfmltut iloii 3cuct ihn 
liebn 
^huhoiudinh i (1 (Wi 
Numamt Hcdju yiallj iUu 
ilihci 
3initimi)iU 21 f\\) 
ÜDiiulniflci I^üu rticcl 
jioimlici _ 
Hanck Ob Poit >stiut 
Xstit>istiim { i\i 
3rliU’icbi Po>t Zmct j'Pi 
tM)u 
Juiiei iirtlbonirti Cb U'n 
3lcic! 
*\x W 
•ilr 60 
•IJi 61 
•Jii 62 
lir 6J 
•>ir G4 
*Hi bo 
mVi bb 
*>ii 67 
•\'i Gif 
v>li n 
*‘h 70 
Jii 71 
•lit 72 
•Ui 71 
Ni 74 
•Jii 7-. 
*)ii 7t, 
•'»ii 77 
•lir 7h 
*\i 7'» 
Ni so 
•lii hl 
'lir 82 
Ni fei 
>.'i H4 
•lii K*i 
Ni Hu 
•in bl 
liii hy 
')Iü 8-1 
*'ii *H) 
•)h <i| 
'in '*2 
•tu ''! 
•in (il 
•in «r, 
•in '« 
•in <rt 
Ni sH 
•Jii n-i 
•lii IM 
•in 10! 
•in 102 
♦lii 10 t 
•in 101 
Nt 10". 
in 107 
♦in 10S 
'lii m 
'üi 110 
Nt 111 
"ii 112 
yoccfhflr 11 fM 
Gprcubcl Pott Ducrt Vor 
ttchei 
Bcycr. Ob Po!l 3ccrct 
^uiifcitti 11, (fdc Vmbcmir 
71 (S\\) 
SlaiaficnMcs ^o|t 3cciel Boi 
fichcr 
Belle Miantf Platz (S\V) 
Men Ob Po^i 3ecict Vor 
ttfhci 
tiaiihgrafcuili 2 (W) 
Muidicit Pott Ouctt Bout 
iL>c«)Cl Ob poir 3ccrct 
iicuc ßucbiidjiti 12 K ) 
i»'iui1d)e i'Oit 3icra Vout 
Unter den Xlmhn 12 (W ) 
^ran; Po't Duett Voitteber 
3ct|f 
^TCiffcr, Ob ^ott 3ifict 
S^icbat bfll 
vUrt^an thfiiditlr l'i i (X) 
SUflft Pol! 3ccut Politisier 
Viannni IV• -7/> (\\) 
v Cli'ono Ob |>o|t Secut 
;uobern Voritcljir 
CSintial Pitliliof (O) 
(lU'bfe Po't 2irrct VorsUbei 
Oinmrniii ‘K) (S\S) 
5terntnut Posl Tnctt Voi 
stelln 
GrtiU Poit flaun piobew 
3omi Ob Poil Sccrit 
5’ iirüintuun 11)1 Eiiifl 'Uhiii 
bcrflniii (\\) 
qcsi vi l’oitflml s>ii (2 
(schmbaneibaiiirii 4 
QCfl ftU yiMiitmt Jil 0 
tischoiubirflci llfn 2") (Wj 
ficii ^u lotnml Ui m 
^viUieimiti 121 (S\\) 
fiel) tu ioaaml ^ii lh 
Walüti 70 71 (S) 
sich ;u iuMiaml Jn 14 
{vuiiUminlbciiU 2 (NO) 
flili ;u loitiuitt ’ir H 
Muumtim $1 (s\Si 
flih \n i^itstint )ii V) 
tiarteidm Utnift I (( j 
a<h ;u ^üttaiiit lii 22 
Vumiitti U (( ) 
still vt lUtttnmt ^ii 22 
Mainuti 2 > i (( i 
HU] ;u 4- oitamt lii 25 
Vittfimuiti 14 (s i 
stift vt 1 ottaml 'Ui 12 
isiuiemti 22 (h\\ I 
qih \\i 4 ottantt lii 2» 
^»loiuUi M2 (\\ ) 
flt j? vf i ivittml >«r f)7 
Mopimctaiii 4n ist)) 
qill vi lUntnmt sKi 1<> 
4MictUi!lr ">7 (SO) 
flil) zu i ouamt l’a l, 
i5nii!('l)nnfenm 2l) (S) 
stCl) VI iOIMWt lii /> 
Onim iiiti 72 (S) 
steft zu Höttciml sHi 12 
Lnnutsiiuth U (S) 
qib vi ^üttamt 'lii 12 
iUmulm 2 (\\\) 
VurdiaiM 4>o|l 3uut Voi|t 
^lu O-iuobiti h7 hh (S) 
qesi vi i'Ottamt ^{i 14 
'JiudiiiUiijtuHi 14H (SO) 
Qil) zu \ üttaint ^n li» 
2mI lammti 2t (\| 
Oib zu 4 oitaii t 'i?i 2H 
tihainnn "2 (\) 
fiel) vi i ottantt 'lii 24 
(Slbuifluiu 1 fNO) 
stell vi l i'ttamt 'i?i 1S 
Hubiuboimm ri (()) 
stth vi J. mlaml Ui 17 
('»i f'siansniiteuti ( (()) 
stisi vi 4- oitaml S'n 17 
Xl I tOILH 1111 M (S\\) 
stih v« l omiittt in < I 
(5l)aumiiit n 17 (\) 
still vi iottamt lii 1> 
vvriifti 7 i (h\\ | 
still \u iotmmt Ui 12 
Iimpilinmi Uni r» <s\\) 
still vi 1.ottantt in lh 
3d„dienn 2 (O) 
rti/j \u v>n 27 
imimm ( (N\\) 
still vi iottnntt Ui ♦» 
Gliamim 1 (N) 
still -jit Poitnmt Jii 24 
Jum 3(1jviib{iimiih 1 H ) 
still v1 i'OHnmi \ 22 
luibutnm 2H |N) 
still vi i'ütiniul Jn M 
(^iiitl)iitutti t7 (N\) 
pil) vi i otinml 'lh *3 
Jialbimauti 17 (SO) 
oil) ;u Pvttiuiu lii 2 > 
iJivfttiinti ( i.l |\\) 
still vi Pottiimt Ju ti 
^albtti 11 |N\\) 
stesi vt Zollamt 'in 21 
Minium ri, (O) 
stil) vi il0)ti ntl in 27 
»'loiktti 4”, |\\ ) 
still l-vftamt 'i»i ■»? 
Jiitdi°banf l\\) 
steh ^ii l'O'iiinu lii 41 
iiueburi) Mailin I (Ol 
gel, vi pvttaint 'in ri 
Postanstalten außerhalb des 
Weichbildes. 
•Postamt AbleiHhof Al,maini Post 
veuvaltci 
•Pottagentur Qfhicu§nlbc bei Beilm 
Miustci Pottaqent 
Jlh Aluttitke (Bz Dernn) 
Bauer Poita^ent 
•Postamt Baunndiulunveg 6 Vcilm. 
Sicbei Postvem'altei 
•Pouastcntul Dieödoif Giistlei Post- 
nqml 
•Pottastinlnr Nlaiiki nselbe Ctaab, 
Pvitanent 
•Pottamt ouy 6 ^ului Waibeimmtn 
PüitumurtUir 
•|'o)t(isteutui Vudoii) bn Veilm Lücke, 
Pottaqcut 
•Postamt CaUohoist Ncuncr Postvei- 
ivrtltcr 
•Pottamt 1 ChailottiuVurg Vnlma 
sti i>2 
3duck Post Dnector fm b N e 
Raths 4 (511 PoutiJjei 
Uontst Ob Pott 3uut 
♦Püttsluit2 Clmrlottinbuist Gocthisir T 
Umbrt Poit Ducctor (m b 91 c 
'Hcitljtf 4 Cl) Voistchn 
3chmrdt Pott Masiu 
Buchbol; Ob Pvst 3icict 
'licmmnn bgl 
'Hindi bstl 
Postamt i ^finUoiteitbiirst Vnlma 
ttr 146 (fleh z» Postamt 2) 
•Postamt 4 CyaUottcuburst Umitsti 50 
Mitzbois Ob Pü|t 3wut, ilor 
sicher 
•Postamt f> Chailottoubg, Sdslof; 
ttr 24 2". 
Gros Post Secief Vontesiei 
•Postageu«' i Dalldois Machalowcti, 
r ^Nlt 
•PüUunU ^lubumu Iauzoh» Po,t 
Tnect Poistelin 
Viitlnnnim Ob P* i 3ecul 
•Pouamt ^mbitdiobiist bu Veilm 
2i)iiinm PüttuumnlUr 
•Postamt ftuiöurfiv'uiöi bei Veifm 
,'»ur PostviUialtir 
•Pottastuihu hUoh Jntsieu bei ^eiliit 
Pitsd) Po'tastent 
•Poiiamt Wuuntualb (Vj VnlitO 
jliv Poftucimalter 
•Postamt ^altitsci panisch Po|tuci = 
walln 
•Pvsiastinlui <So Hmdicnihiutnu bn 
Bnnu Csslcob Poitastiul 
•Poihistuihn b BeUiu 
2 iiiniiud' Poitastuit 
•po'lastiutiir Maitfiutt, Motlun jiost 
nstiiit 
•Pottamt Urfiimlust lui Vnlm 
j ülnnm l nmnnunJhi 
PottaquUui Ueu Xiditciilnifl b -lUtlui 
Hmtci Postament 
*PvttastuumX'id)ntuabi ynm 3djnlzi 
i Ditflstint 
•Potinfluiiui Üutbiitbust bu Vnlm 
liiltlmnim 'Pottdstuit 
•Poiislpuilui Maldiow bei Vnlm 
UllltstU’OlU PottsistUlt 
•Pottamt'iiinrunbü. Dicd)Un ^vst 
ontst Jxüivchn 
•Postamt il'isliumilbc bei 
Bondrci 4 oitvnwaltir 
•Pütiastuttiu 'Hianalni bet 
Mluifu Pettaiuut 
♦Pouslstiutiu iiiiihlinbitf 
Soinitast Püilastiut 
Pjitastintur liui Vidit iibast tui iUrlni 
Hülln Postastuit 
•|oitamt 'iiiua 3d)i)ituvube s,to(t 
rühr Pouuuivaltii 
*1 ottiirni liiibiiiriioiiljauuit X.ohlseil 
tottuniualtu 
•Pottimt Obu 3choi>iwilbi 
Poitveiumliu 
•Postamt Paiifoii) bu ^ciltii 
mann Puftmuttu 
•Pottamt Ployumi 3imoit 
uuiualtu 
•pottamt Jlunicfutbvif (0|t) 
Poftueirnaltu 
•Potttimk 'hcfinrt^jbüU ) Iischke 
Püituenualtn 
•Pottamt 1 'Kiibou Vustiti 1 ' 
liamiui ^ütt I'imt Poutiljn 
5d)iotu % oit Mann 
Uif'Jwun Ob 4 oft 3tfiel 
•Pottamt 2 Hnbinr siumainiin 207 
istill V1 i üttiuitt 1) 
•Pottamt ' Jinbiut Vutbain 2 i 
(still i, 1 oiianil 1) 
•Potta^ilOin hoiuitlhil bu Vnlm 
{uiimumaini Poitastiitt 
•^oitastuitin 'Htiboiu JJievijf Pott 
nstutt 
•Zollamt HiuumiKbnist bei Vnlm 
Tietudi Ponmuun 
•Pottafiiithu 3djilboiu 3d)iobu Pott 
astutt 
•Pottamt 3liniiaisti>lbou lBez VultN) 
JU(f lottuuiualtu 
•Pottamt 1 3d)i>iubiist b Vultii 
veibctltti 11 tiiuit Post Diuct 
VoittUui 
‘iJudlutbitist Ion Mann 
'i'unUiaibt Ob 4-ott 3ku( 
Vnlm 
Veiltn 
Vnlm) 
lied ;eli 
V*ofr 
*0|t 
Vllllf 
Pottamt 2 Schoniberq 6 Vcrlm 
Hauptsti 5 (> (stet) zu Postamt 1) 
Postamt l Schöricbug bei Vciltu 
Hauplitr 57 (geb zu Postamt 1) 
•Pottamt Stralau Vousch. Postvnw 
•Postamt Subcnbe Scegcr, Poswer 
Walter 
•Postamt Tempelbof Gutknecht Pos! 
liitister 
•Pottststeutui Tieptow Jbcv Berlin 
Schlentner, Postagent 
.Postamt 1 Neti*©eibcniec ftömn 
Cliausice 84 ^oppc Post 3cmt 
stelln Vorstesiei 
•Postamt 2 'liut Scts,entce Laust 
Imiu'tti 9^ (sttl) zu Postamt 1 ) 
♦Postamt Wittcrid Vennizel, Post 
Geriet, Voittcljer 
Pottaflcnliir iL'itOcInifbcig 6 Vcrlm 
kftebtst Pottaqent 
Pottaai ntnr Williclmsrnh bet Veilitt 
'iiaiootiuc! Pottslstfitt 
•pottamt äi'ilmeu<bois 6 Veiliu 
Lausch, 'ivjti eijiir 
Telegraphen Aemter. 
Nr. 1. Haupt. Telcaraphcnamt. 
W 50 OEuinrnltsti 4a 
V o i tt 11) e r 
Ebsciö Tclcsti Tucct (m b 9t e 
'Jisltl)v 4 (St) 
flstfiuor 
Inqel Tclcstr 2(mU Kassir 
\!ui^ bstl 
3teutc(tc bstl 
Grallctt t>ql probclv 
Obci-Secictane 
v Vuli,mst8loiueti 06 Telcgi 3ccict 
3d)illarf bstl 
Wutidiumi, bfll 
Vaitstimtum bstl 
Oitmmut bql 
f’sndiu J( ogl 
3diman bstl 
3dnil;i (5 ^ bgl 
mist bstl 
Vatisti bstl 
Vabuei bstl 
iit'uiidttc bstl 
Vabimr bstl 
Cwalb bstl piolnv 
Vntih) bstl bstl 
lliitd) bstl, bstl 
Hon st 0 V> bstl bstl 
Untjinr bgl bstl 
■uubiimi bstl bstl 
Nr. 2. Tclestiaplieuauit Borse. 
C 2 ^uligistilitsti t 4 
V o r tt 11) e x 
Inili Tilisti Dtuct (nt b 'H e 
'lirttlie 1 (51) 
fi o ffllli 
Woiuiliop Iilisti 9lmh Wiiirn 
Obu 3ceiitoiu 
Piifdimaitu 01 Tiligi 3uut 
VllllUC' bst1 
^iimaiiu bstl 
Iljalivt^ei bstl 
Haupt. Hcrusprechamt. 
A\ !>iatt;vtisd>ettr i b Uc 
(4> A I \\ uf> ^nuiioiilrfjilli Hl» Oic 
V H V ( 2 jtouistiti OU) 
V o ist 11) 11 
guttat Tilisti Dinct fm b e 
Jinthc 4 151) 
H a f 11 u i 
Uiaalj iilisti 'HmK Massti 
"mth bstl piobuu 
Obei 3iei elanc 
Hurinlt Ob TUigi 3ieiel 
3clmille bstl 
Böhmen bgl viobcw 
Salialin bstl bstl 
Stadt. Hcnisprrchinut 2. 
'■Hioalut N\\ 21 Thuimtti 2.1 
Wiosi Ob IiUsti 3ifict Voistihn 
Stadt-Fernsprechamt ). 
> 24 Oiaiini biiistutti 70 
Miomist Zeksti Trnct ^oistihn 
^leiiucl IiUsti 'Hnit1? Haun 
stiui^pil Ob ZiUsti 3ccut 
v tflnhd) bstl 
Vnijei Jnebrid) bstl piobew 
Stadt. Fernsprechamt 4. 
S 12 Piutvittiui‘ii|u 2j 
hnrnnueit Iitesti Xiurt fm b R 
i 'Hatliö 4 (Sl) Voittehn 
MUni Iilcsti lUmti Ua||ir 
Vottunotb Ob Iilesti 3ici 
Wa»t bstl violutu 
Stadt-^eutsppcchamt 6. 
\\ r» tiicotvtti M5 
Pieitistfe telesti Dnccl Voutehn 
Sachiyky Iclegr Amts-Kassir, probew 
,"sclbi)cuti Ob Telegr (Beeret 
llrbait bgl 
iitßncsßfij bgl probcw 
Heinrich dgl dgl 
Stlidt.Fenrsprechamt 7. 
0 27 Slanfcnfclbeftr 9 
Hellmolb, Tclcstr Drrector, Vorsteher 
Christ Teleqr AmtS Aantr 
Hamaun Ob Tclcgi Seerct 
2taficii, bgl 
Telcnraphcn.Zeugamt. 
!N0 1R Pallisabciistr 90 
3ckiilbkops Telegr Tueet Vorslel, r 
3tct;nci Ob Tclcgi <5ccrct 
Ans;eibe'n befuiben sich von bcn u 
stehoiistiii Postämtcin räumlich stehen nc 
Tilegiapheu Vetnebsstellen Vninb n 
bitigei Thor steh z Postamt Nr t j 
Potebontci Thor geh z Postamt Jir ) 
Nohrpostamter 
(mit Post bv» Tileqr Aemtern 
ueunugt) 
beim Vnefpottamt Spanbaucrstr l^l iS 
2.1 (’ 
■ Postamt 4 Iilvalibcnstr Lr N 
- - 5 Pei lebet stet sti l\\\ 
- 0 Maucn'ii 10 \\\ 
° 7 DorotlieeNsi, 22 N \\ 
- * 8 Üatibenftr S ’i W 
- - 0 'Pöivbomei Xljtu \\ 
- • 10 Äfoinoni 9iunii n tr 
44 W 
« * 12 ^immeith 26 2" s\\ 
- - 1! Wlti Iacvdsti 1 • 
170 S\V 
• • 14 Diesdenuttr s 
- lf> Sbpcutdeitti 12. 
- 17 3dilct Valjulnn > 
lhVamWicistCttn ♦ \ ) 
- - 14 VeuUnti 17 2- SW 
20 StcUincilU , \ 
21 Alnumlti 2 \ \W 
- - 22 'Jlohiitlialutti i i 
- - 2i liftllistitl 6 \\\ 
- »21 Oiameiibmstuiti 
». \ 
« • 2-> Am Uimst$}iU ii 
20 2*2 < 
2<» «Ibalbattti «H ^ > 
* - 27 Vhimeiuti 6hi i n 
- - 2h Httflsliiuittr 2" \ 
- 1*) liottiVti >2 s\\ 
>() ('»Ubittdit i 4" W 
• « M llubontlti '» N 
- - U 3falH}utH 74 s'" 
-> - 14 Pttciomirstum s <> 
■= {*) VirüiitüfO ‘H \\ 
- 56 (MüiliUeUlaliiilH s i 
* 7 Sdltl'ibtilltl 2 N 
- Nuuickiilboisern 
2 N 
- - 40 VtbzUt Jlitlntfntt 
* 42 Hittnili 7 S 
- * 4 i Nnn ttoittstfn i) 
M> 
- « 41 3diauuitlr 12 I < 
- 46 V«ilJtfri)iMi il SV 
* * 47 vinstilebcistiuli IM 
s\\ 
- V) Velmuttr 50 \\ 
- - „0 ninrbiiistcttti 1 ^ 
5.2 - uTtüi 7 \W 
- - "l Votlntitstuih < N 
-- i h Da» vstuil» N 
i» Mcrinti u s 
61 Villi »Ulla» U i 
<i sw 
- < 2 Vatibstiafunn % 
- - 61 llitiu bin V 
12 \\ 
- -> 6(» iiZiincuti i " 
- 17 (Suttial 2mi1iI i 1 
1 in ISihuktttutl 11 
Vcilimittt ' 
« * 2 baielbtt hiouli t 
* 4 batelbit Mant i 1,1 
- l mNnboif Vm n t 
- » Im 3d)ombu i ' u 
bntiti 11 
beim vaupt Tilistr Amt 01 m ^ 
ttr 4u \\ 
Tileqi Amt 2 (Vorn) ( 
'ihn ludlmiib bei Sttrunao t 
beim Postamt Jlbpioibiieieithan 
vJleid)\last 
Oeffentliche AernsMchstrllen! 
nt Berlin 
bmu Vuifyoftatnl Epanbann i> 
bic 2\ . 
Haiutt Tilistiaphittamt -111 
luallsti 4a 
Pottamt 'lir 4 Invalid Ir J 
7 Doiotli it1 J 
. S lanluim ‘ 
« . V PotMMin i 
2lm 
» . 10 tarnt» ‘ 
stu'ta’ii 
in AI 
. 'lh 
• Oc 
- (fi! 
I 
. (So 
• Tm 
• All 
' »Vi 
' ?Sll 
' (Ui 
11 
a 
i'i 
• («U 
> (Mti 
1 Val 
Voi 
Vni 
l'irin 
Mai 
’V/ar 
Viieb 
•’nrö 
’tüiu 
Crai 
'Kud 
1 i i\ 
b n 
^ i! l 
m m 
1 l Nit 
'<U| 
1 ti 
^ inh 
, 1 2,1 
1 l n\ 
, - ci 
11idi 
tab 
Deichs 
i d C. 
i, " lul 
U In 
II * 
11 NI litt, 
/
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.