Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Reichsamt des Innern 
— 17 — 
Reichsamt des Innern. n. 
Vorsteher des technischen Bureaus 
der Abtheilung für Waarenzeichen. 
Di Niebour 
I 
i 
Technische Hilfsarbeiter. 
Winter 
Schüler 
Botilmauil 
Sladczyk 
Graul 
fcefinmun. 
Si>Ct!ICll 
1)1 Heyl 
Müller M 
v Eiiyiebcl 
Dr Bordt 
{vccqc 
iUitlc 
3)i Utulablcr 
Lipsitt-' 
("MIC 
^aim 
Dr Diederiuami 
Pros (\ nicht 
stand Mltgi) 
Tor ö 
l^oltharb 
Jtopch 
Dr Ahonbcrg 
^ cfciitfcha 
frei liCl 
frei nie 
iuiditet 
Vortitel 
Wiltifl 
Plundil 
ftau^f ucht 
^olingren. 
Wuthni 
Tuphrn« 
l)i vamdoi» 
v Mui<3t)ii9h 
Bon 
(ineüutar 
1)1 Ihn 
Ount ch 
Mnllei 2 
giamimhbug 
j)i vuiiulmaim 
1)1 SUlctljoft 
21ii!>cibent werden beschäftigt 
Dandi MakowLka 
Bu uii'tuit Her,n 
(iah Albrecht 
Juni I)i -3mblcr 
Di Mansch Roihau 
Weil jsimcr 
2vtol>c( froihdnmbt 
Sträube ©uuoutj 
1)1 sHüljmcr J)i Teudt 
1)1 Mai £>umann 
Stade I)i tiitutd 
y olr IMfij Wutja, faul 
Di Oclfcr Di Springselbt 
yiiota-t (Voller 
Dahlie Suilli 
SL ii ici Di Scdlat3ek 
Mehltv Sloirfi 
Dimulvff 1)1 v Horn 
Gprutgeu stau 
fuun Wide 
Schloe^er ÜLKajet, Ernst 
SZvt itcimctjcr 
SLmIJcI 
CWr 
MlstUfpC 
Dr ^nnpach 
IHhrcm 
üooltf Wcorg 
£cwui6ci 
iaiucibifUc 
3)1 Luvcui 
Tor.lc 
^-p. Sccrctrtirc n. Calculatoren 
ficdjit 
bat 
bgl 
bgl 
bgl 
©iifflK 
Jiatl) 
Ridnui 
W itVfi 
Munom 
Lac! nann 
Waiinng 
Öiuimtufl Jkchn 
9iatb 
Ghaciiiaiiu 
Wondtu 
fimu 
S'il 
?Jui prnhl 
äUrtu 
MiirVwv'fi) 
Scinmmilpunmg 
Wu'butll 
Mu lu 
i v" IM 
Wil> i 
li lau Jicdjit Jiotf) 
liiill l 
% I 1 
Llll Hl 
M umitlu 
ü i 1> i 
Mn eil 
Js i nimm 
KU 
^ litt I 
Lmllaii 
Crimlt i 
( Hl lll.Ujll 
i^diiin ibiugu 
G UllL'lilUlV 
i 1 ih 
" mXtitaiiti 
Wut tfilM 
linqil 
OUll! 
Mahn 
^ kbljoft 
Omina 
l?f ilb 
'■»OlflCH 
ribuibnß 
Saegut 
Di D 
itlllig 
^ovuer 
UlltftCl 
Di Saqua 
»uniboldt 
'lohn 
'uyichke 
Caut 
Cuits. 
fiaidcr 
IVeiniimiw 
%'aaf| 
V011C1 
fiomtiier 
Mtrtim 
Sdrwtuz 
Sud] 
freuu 
ytufamp 
SttltOlt 
eicimtiki 
Gditüi»cr WuU 
9\ullci Ünimo 
Sdmibii, »Ittljui 
HUlu 
3'Ohltfl 
Bohm^ 
Wiintij 
frottiaiii! 
^tt diil 
Okamid) 
Cnitl 
iT rtldniitm 
TlN'id 
Wo h 
Uielljüiii 
Tvuh 
'Uunnc1 
Ailbuk 
Voianft 
Uiuiihvfb 
siollanb 
Vhmiu'ii 
^UhiK 
'Huulu 
V>vnm 
iiZiudnf 
Ldimldt 
Uittmr 
Schulz 
%'ulia Ernst 
Gdjimlter 
Jiübicit 
iVfUUr, Gustav 
Ewald 
Muth 
Schmafo 
Pcuseler 
Vtuhitmnt 
iMilImstiui 
Hoffuidahl. 
NosenVulch 
Nanl 
ÖClJflCl 
Prufiliillskommlssioii für 
Pateiitmiwalte. 
Lroinhenbn Directvl 'Hoöolofi 
SUUiuih I'ncctvi J)i 
1 SttllvuU Dnettor DUbind 
5,iitnliei'er biö Patentamt 'Hifl 
)latf)c j)r Damme v <1 n» 
Di Thiel, Vieh 'hea yiats)  1-.il 
IkIiii yico ytntlji AMchci J)i 
Beer 
Patentanwälte Jiiflen 6) Tedieui m 
L^unchen, Ingen iRobcit 2ci|;lti 
in Lerlin, Ingen (5 Fehlett, dgl, 
Inqen C Groncit dgl. Ingen 
(£ v stnoop m Trecben, Di Üi 
S3irtfj m Franksiltt a M. 
Ehrengencht 
Pornt-enber SircUoi Dr Wicimi5 
1 Stellvcrtr Zuccter ,2vlbiu(f 
1 SicIIvctti* Direclor ^nbokfi 
Bein^i yitg ißsttf; Di Vcljuc 
1 Suiluidi' ytq Jialh Schaftr 
2 SlcIIüati yitg Jmli) Gelte! 
Ehrengenchtsliof 
Pornl.enber Vuindent von frudei 
1 SuiJjertr 2 icclor'hobolcfi 
2 Stelljcili D lcctüc i)i Nbenin^ 
-ÜLlllLCl 'Krsl 'linthi' ii S^Cu/i u 
Di "lionnq 
1 Stelluuti (t>cs) hut Nalhe Di 
Supljat n (Süuitoiv 
2 Siellpciti yicg Jirttfjc üoucnioiic 
ii Straffer 
Patentanwälte welche i«r die Be 
fciuutn dra (fhmißertchtd imb des 
(flimiflmcht6l)0Tv lieranzuziehen 
sind 
Mail ^lnrdt m ^uunuri)tvug 
’Ntthin '^aevmaim m -üalm 
s-> Beld>c b^l 
U -iU'jch in Stuüiinü 
Tldunr in 'Vcimdiui 
Hiifnil Teil,ler tu iulut 
(! ^ihlrtl dgl 
V NUvcr Htqtnmisttbainnnr a D dql 
(5 WlÜHCtt di l 
vaf.lichu m ^ranfiiut a 21 
ll) u veiilntq tu JUilut 
C V Muo'V nt Tu^dul 
iiMibun m ^eilut 
Carl vi Manei m ^nmuit 
1! I »via 1) t.i Btlllii 
•lnqint JJülulnid) m Utlttü 
Di ^nttu Sist m •i’trltJ 
’llcrandci Gpicht m vambnrg 
^Utbnau Stich in MnitWrq 
in Ji LlUh in ^uiiifiuit o 2?J 
16. Reichs Versichernn^ö- 
amt. 
W 10 iUmniii ’liiauilaUi 2">-27 
(Tel M 11 >J) 
Präsident. 
hslitil (.Xcl VI 11 >J) 
Mrtqllcder aus dein Bundesrath. 
Juan v Ouimami Mql baijct Änn 
flerml Tinctol 
v 5rindn ilgl wuittemb Prisibtiit 
I)t v Cstiflcumtut C'c bab 
ÜMifl <ycl) 'Hall) SlamniLi l;cir 
au|,(tüib O-naitOm u bevollm 
%'UII|1U 
Di ^uilcicii, <^rvk;hcr;ogl |ad;i Wclj 
Vifl yintlj 
Drrectvren. 
^fsliimö (in d e ^taths k Cl) 
«hon d Ablh f Uinallversichernng 
Di Sarra;in (m d c Nallis t 
(Sl) ^oU b Abth f Invaliden 
vti'ichenrnq. 
etmtbtflc öhtflUcber. 
ÜUnaei ('ilj yiig Sknnwand 91ig. 
Jinil) s)iatj) 
Wuuf dql Sä;uly, bfll 
Di Uui'1 bg( Di Vnft dal 
^iciibait dql Di 511cm vgl 
4'tumslt bgl Sufait dgl 
Di {achet dgl Uhljmet dql 
Sll'l;irnnn. dgl Hippuiltiel. dgl 
^anv tiV Di Maiqnardt 
SpuU)a,HK bgl bgl 
(s)iem dgl (iftUmaiut dgl 
Di 0)uMiI bgl Di dgl 
,7tiibm bnrg, dgl ^leijchanu, Cinit, 
rham bi^l bgl 
im dgl lüuubtf, dgl 
JmUhlbi dgl Schacffn bgl 
^aihmntii, dgl, Rdbt bgl 
i'ii>r J)i Wuermeling. 
^lki ch ine. Walter bgl 
dql Di vx'nots) bgl 
Di Vubimiq dgl Vuuüiu dgl 
lUmunu, bgl Di Splegclthal, 
Di ^l..gge, dlcg dgl 
Jlall) v lldio, dgl 
ftrtiuuu bgl ^üUutciuit dgl 
llafe bgl i)i WlcSner dgl 
Di Basfrnae, dgl $i.sbeig, dgl 
Hoblft dgl Frhr o ^criuan, 
dgl 
Hilfsarbeiter. 
Di lippitmim Kgl bayir Aintörichtu 
J)j Muiuel Kgl piens; Gir Asseff 
irichholz dgl 
Uhöu dgl 
J)i Sloirfir dgl 
Stlindlsie richterliche Beisitzer. 
<nmtbai Ußl pun|} X'aubgir Dlrect 
Jtiutfhm bgl 
(fidnlbainn, Kgl prcuy Kaninicracr 
yiath 
J)i l'Ollacf dgl pruiß Landgcr Rath 
Wuui tirnft, Älgl prcuß Lanbger 
X'iicct 
Stellvertretende richterliche 
Beisitrer. 
ooppe Kgl prtuu Landgcr Tircct 
Jicde dgl 
•iclijc Mgl pienö Uammeiqcr Diatl) 
jad'auae, bgl 
v Tellur Kgl puiif ^anbqer Tlreci 
Di Jlücbutbccs Ust* puub Unmmaqu 
Watlj 
C'ubter Ugl preuf, Vanbger Dnect 
UacIKr dgl 
l’nr'dwuH bgl 
2tulni dgl 
nel-ell Mql pniti Uiiitmeiqci Hall) 
u schaun Uijl puiib wanbqti Tirect 
J’trt ti bis 
Jnupei Mql picnij Vainmuqct Nath 
Di stntiicit dgl 
Lthiitami Uql pieit|, ?lmi gn yiath 
Hvdivll dgl 
5d)mtbi dgl 
Umim Uql pnui, Landgei Slatfj 
i.uudi Stv\l pveun Hnu qu iiail) 
f>ambiuqei Vgl ptmi, Xfanbgn yiath 
3(Intime dgl 
,{hI)ui dgl 
Ltimu Mql pienf Huif qa ^iatf) 
Nun il Mgl pfui» i uti'qit ^intll 
fiikiib Mql preiiH ’hitu u Jiatl) 
Di Miyir, ßem Mgl \ utib üsliibga 
Wnlli 
ladniaiiit dgl 
)ud)ici Mql picut, qlnit gcr Nath 
tidci Mgl pu«i Üslubqa Slath 
(> a ille Mgl ptuih »Initvgu half) 
Vatichccouu Mgl ptiuc Vaitdqcr Jlatl) 
Vallciuotdrit dgl 
UiatiH Uql Ptuii) Q!mt qn lialh 
Wedel Uql picni, X'aitbqa Juill) 
4 lldi dgl 
*natui dgl 
jioht Uql punf, Jlttti qei Nalh 
MuhUi dql 
Tiitnin Mgl picni) üandgei 'Half) 
Dr ^i unguter, it^l yuui, Amoger 
u 1)1)(immer, Mgl ^unb Laitbgcr 
'«slisi 
^olh dql 
Cppumanit Mgl pnu|$ Aml^gii Nall) 
Di -iii^iin M^l pienii tMnhqu iJallj 
^ nlu Mql puusi Slinieiirtjtii 
IlivminMUi'c-fi bgl. 
Äul)ldad) dgl 
Vntij Mql picu|, VandiichUi 
Stculnv bgl 
4'inri)aibt Mgl puut» Jtmlortchlci 
i»uuöfoiucti Mgl piciiu Landrichter 
^HilcUmaim, dgl 
1 ^uicVer, Ugl ptem, Amt nchter 
Ät'chtftandigc 3Jhtnhcbcr. 
A ^tu bi geitn ibltrfji Unfall« 
u c 111 ri) mtu q 
Fiey, Commetz yjatl) z Mülhausen 
t CElt 
Gtclluct ticU t 
Möller (Inlinc) (soinimtj Nath z. 
Weihn 
Pruvi itgl Ob B^igrath ; Saar 
biucfut 
CtUmmim, Drrict 0 Dort 
inniib 
Dumlinq Comrniiz 9?atli \ Schönt 
lud a li 
ctngil Jsalnft ; Lndnncheid 
^iimiget $\abift z \ui iiuiiuiju 
b Unilui 
CiUmuri) Mgl ^ImLiatl) \ 3iegcu 
leben li (?il Kluii Jug ^Kz 
%aibilur(i 
2ud)giabi.r ^aumfU \ Die^dut 
GodmpM Wuumimiti \ Massel 
vKitunll)in Cornnieiz Nath z jjuut 
dmlMiig a 
!lg» Duutiu d Mrtiiitxfautmi t 
HlimtpraU 
üJaqiin £luüuuqumtn z Ulm i 
'-fLuiir 
l'slllliit ^qlniUui i Möli a 9(1) 
1)1 Molir Dmctoid Gasanstalt z 
Pot bam 
v itiuu (iomntiM Jlatli \ Clinchen 
•Ikdcr, Fabritbe! zn Mcitfrug b 'Jlcu» 
gutl) 
t^anzliii, ZlNimermstr 31t Magdeburg, 
l^ilnd) Hau in li zu Weihn 
S n llvei U iti 1 
ftnie <nuuneumti \ 4>nimui 
BandK, Eisinbalin ■ÜaminUnuhm z 
Wilmeisdors b Muhn 
öittum, dabist 3 Piot^lieim 1 B 
MclbciS Dneet z Älohi a Rl) 
Di (lei.iicki (rtpfj yieg ^talli Tirector 
b Mql ^ützUlan '•i'amifactiii 3 
^alut 
(lefuitein Stabtiath; ^»alli a S 
Schudrnariet, Commerz yiath 3 
Stntlgait 
Hoffniaiin Diuctoi z Virlm 
flatttuuifil ^(tbufbci ^ iLrtnielif 
iitchm yhg Pi; Duiulbmr 
Kauet Matuumiii 3 s^aimopu 
ötlh Duichu z Citp^iq 
Jüngst Mgl Geh Vetgrath z Gluwitz 
i 3d)le| 
Keller (5ommer^ Rath z Vr'irig b 
Saarbuig 
tfauiipu, Hntmacher 3 Uhi 
BtcllötUrctir 
-Linie , (Sigauiipottua 3 Magöe- 
bin 1 
Crbui Sd)reiner ; Cumlborf 
<5ulj (rlstiidieher z A'tu idjen 
Tiet, («yiiibuch), ^uichneider z. 
yalli a S 
ileidi iunmupolier, 3 branden; 
3tim [e Schlosser 3 (ihcmiuy 
yjullmirtiin Manier ; JUunbctg 
Slligelmaiei Tudjlei ; ^eilm 
Intel' [ Hid)arb) Seignb z 
doi' ii>c) {luidslit 1 Sachsen 
(voiil)ii 1 it ZtUni , Dtitu boty 
ÜMMgi (>)iimmiub ; ikihu 
Giebel Schrtsye^er 3 Vc P3ig cdlcu 
^ hainut 
C*»ofiu 5d)uina z Lunchen 
Onmiliu Sdirisliivii 3 -Ucilnt 
Jidmaiut Suiimptwulit 3 Cheinuch 
GnUjul Schlosser 3 Weihn 
Sielivirtreter 
1 ti)|ig TischKr ) Dricden 
2larh (flHitbiuiidjiu^a 3 Dic^but- 
Sttniui 
)iujut {samci ; vnitnouci 
-L atMa vsdmftKtja \ Stuttgart 
^miti (^itmanit), Kaitu machn 3 
Valk a S 
Fia, doif, Ofeinct/U ; Mtdten b 
Die den 
SLih narf Maichunit ^ yöhicheid- 
2mbd)iit b Söhligen 
Daihin, Kanier , -bnltii 
Muboii Indilii t Jtiolan 
'Sritolifa ’Sptimu 3 Slanuu &. 
2ptimbetg 
Simanow^ti Maurer 3 Berlin 
(1 Stillen nnbcsiyt) 
B JJui bic lanbwnthschaftliche 
llufallversicheru itg 
Iilemniin Kgl Weh Neg yialft 11 
^tubintl) 3 Ilung b 0'»v\biürf. 
SUUöirticUi 
JJihi u Mantinffil, Xfoiibcßbinclüc 
3 lUrlm 
Ohmit (iJiit bn ; frcmbsui <li voita 
Di v Salden! Mgl ^onbuitli u 
Hittcigiikbi) am Ml Mantil Mr. 
Mi'ingobcig ’i M 
Spruigei, Gros.li MinistittaliatH 3 
Mathnchc t Baden 
v iTnidiirn Niltiigniri'ci 3 Suu^ 
mil-'dori b ofüin 1 ^ 
ü Cliuihart vHothi Laubechauptm 
Stitstii 
Filit v öclfu, initlcigii^bif \ 
)ianil)oi d Dünnniuorllj (Wnhuiij 
v Di'itat. Wut Latidichattö-IKpra- 
niilant 5 GlmniUoiuity AU Oppeln 
ti Waltidj, Gitj yieg Jiotb, Vonbrath 
a D 311 Bollenichier, Kr Gatd^ 
IkglN 
(l Stelle imbe ctt) 
OUsl! Busjel P Ämniikch Mgl Lanbtath 
it ViitUrgutdbcf aus Sd)lo^ 
Sta'ion ^orrent b atvln a yih 
Stellvirtrtter 
Sinnnig GiiKlnj 3 Domhagut, 
Ml Massel 
p L'iedow Kgl Lanbtalh \ Lubeu 
lucida 
2djult Mgl Lanbtath 3 'Uiit>utbiug 
1 Ostpr 
Snisuolt, ititirgetimir 3 Gutuom 1. 
i>iCdl 
Slodnmijei Ceenn Nath ^ Schloi; 
iidimtbug £buamt Marbach 1 
Üiult 
JJilK "lnilSvorit u (l»iU<*Öcf 3 
Dallboif b Wahn 
Vtniiditnt yosbcsiyir ; Cstutup, 
Mi Apeniabe 
(■>(immer Cbcibutgitmin 3 Aiaudui- 
bmq a 
1)1 v I\nmboitKh ÜanbiJjanpiiiiaitu 
^ J-OUlt 
^ütnlmt ('»uh und UniHKitbcmcr, 
-,n HlKuudmg B13 'liul Etding 1. 
Waiiein 
i'vigul, Stadtraih 31t Magbibuig 
ltc(? Anglist A'iilPaibcttu ; {ifjlcit* 
boir, Mt Tillow 
Stellveriretet 
Dumfi Walbaibotit \ Sch ll3en- 
di'is b vuligciifev a v* 
j idieif J albatluiKi 3 Sd)ul3en- 
dvlf b veiligeiisn a v» 
^inloiu 4 albaibnlu 3 Kl Schöne- 
lud b ^tnburi)»bagcu 
9iui diel Salbtubuta 3 AU Schöne- 
bed b ^mbuch^imgcii 
Grothi Äaldarbnhr z Grünau, 
Mi Teltvw 
StUi ^aldiußviKi 3 Grünau, Kr. 
Tellow 
rutiiiciii Giuma z ^er^fclbe, Är, 
Jhcbei Lariinu.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.