Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

H. Uni Cousulate. — 10 —   Consulate. 
—^——MÜM—EM 
Sau Lmc Pvton (soniul (M)lt > 
Cd Meyei Kanzler m d (sf>u 
als Vtcc (fou)iil 
Fleelwoob L 0) 3diioth (souiul 
Slqcnt 
Holykicab L v Cbwaib^ I'ta 
Connil 
•fioubou 1 Huitiu 23icc (soimil ) 
n Oku Ifoninlat Liufcou 
Loiibonbeui) J William 2oiutisl 
Smci (soniul 
ßotueetott ]] itiutiamm 3 intbbiu 
Bice (Soniul 
Lymr ]j vmtwoob dc Goiutt) I 00 b 
Watt Bia Ifouiul 
Boilon L 2 h älibhiuitou (soniul 
9lguit 
gy^luadi 1 I 3t 3slitMnui (somul 
sAqent 
2Jtond)ükt L (5 Gollmnuit liomitl 
Snntb i'tcc (somnl id int 
SRibbkMuuougl) L oumj KiluKu 
(Somitl 
Moutioic ^ (Sbiuaib ^iiITai 2 tu 
(iouutl 
ÜRciüeattlc cn 2i)itc K ,3 ^ otbou 
(Soimil 
SZüvpoit (Moimionthiliui) 1 2lioma 
CUmic i icc (souiul 
9ivttmql)tm L (sl)inhA Vmu 2'ta 
(soi 
Pabuow 1' Jt 3m“et Latigunb i-ta 
(somitl 
Peuzauci J' Ikbwiu Hallniu i ia 
(soniul 
Peilb s 0-olnt Xknvi 2>ifi (soimil 
’Pitubcab S Hob Hobmion Ifou nl 
ßiautlunqh S oolm U lic nic 
Isalhtut (souml 2lauit 
Plymouih I 2hoiinu 4 ,'oi (Sou nl 
Povle L (') Tv i aiilitll im (foit i 1 
Porl» ntoittb D JL 2 ikak 2 ia 
(fotmil 
[RottMili L v Blyth vunimoitb 
i'lCC (soilllll 
31od)tiui II) v Butibam 2 in 
(soniul 
Stilln ouuln 1 Mit (Simon "uopii 
i'ici lfomul 
Sfienulb L Oüf Ckma* Comul 
Sljouhaut 1j 0 Ifllmaim ikott,ti 
4-tcc (fnimil 
«Sottlliaiuptou I fa iUllu Comn! 
<Etoiitoiua\) t\>bubu\ 2sm * s "uutw 
Jhaifailaiu 4 in (Sotmtl 
Guubu'anb h (Soimil (uiilt -> 1) 
SBatuioib I ;\oilma Ouoigi 3tmn 
man i-tcc (somitl 
$?il)iuoutfi 1 Ti) 3 luii^lumiti 
Bice (ioimi! 
Wick S Eunr Buick J'tre (Toimtl 
Aaunvulh t ulnat ^lumouth 
^ritnrtic IBcitütutflC». 
Vclize ivynhiiuv) Gi;tuln- ^cilsmbo 
(sournl 
93ubflctomu i^aiöahüt) 1 vattidMl 
(5v n nil 
CSaum* (<3t 5?nciii) i. m }.itn 
Cvnnil Hflmt 
•(fsllcitüa I)i v i'il&tfistitutt Via 
Kati) Oku ITüimtl 
)iotl)'nni 3irut 
IHM)ab ßtnhi ^uiilu 
Connil 
Bannn Utiumnh) ^ofm CSIhpuu1!) 
iSoiiml 
•jlomlati { hliaf 4>rcd Cousii 
Jlbui 3 3dmmrt (foimil 
Muusldici iCuutbui) Jluq IbvU 
Couittl 
Cnkutta -l illtaut iUncf (soimil 
Colon ' ri |'f) fSitiiiHnl iu\ (SoipuI 
^sthia Alb OUihc^ lioimtl 
^ouliium i^iumah) (fmtk x> ipli 
^üitfslr (Siutinl 
9Jstitqooii Uhu mäh) (soimil (fthll 
, jt) 
•(sslpUnM 4 v Vinbcoimi Wut tfonntl 
(COlltIIUM ) 
=h ftiln v Womihl \u\[ [ i) i ncvi 
)icd)t<?pntft nt t> (ihm au 4 iu 
iSonntl ibuc iSoiv tomin 
Hopve 3iact 
XUibnit (Voit  \atalj  (iPiiuil 
ln hll ; {) 
(zttu Vvnhott im Dialcoiiiiij Cfon»iil 
Iolui Tndx i in Lsouiul 
jtimbuki)iliflpcolüim) liuimilifibli 
) » > 
2komUn« ((sstpfolomi) ^intnn 
#\a Isviiml 
Potl ^li^abcih (ivninl fichlt ; ) i 
gfiutotim i3mta lioiuj Willicli» 
(kiclilwui IToim 1 
@iüi£i tonnt iTiiintaia) vcmiili 
Äicborf (ioiniil 
9ntu Vhintut'am i j<cu>iei) ^ v 1> 
-Lnuniu niljt (ionml Jlfliitt 
©tCnnltnt sst^ 3diott (soimil 
j£mhf«ii «ic Lrolhim (tiutitl Coitul 
'4'tstoit ^mtultu Xmi;u Couitl 
A^nr 
P i^wnili A ^»ition (soimil tait 
<2iiDiui) i(£iiy ^uioia v 
'Oll (iOIMHl »IfliKt 
J^oiiiiltvitUUimiihtv omii H(fönt)« 
(soimil 
%->P! qfl I ,1 I Dl Jlirl.ltr (ft ! l l 
t* 2*1 üslin Wu'hhcM badi'chn 
hircuithii in b tibai aliltci 
(5oiu attiidi 
} u Cuvm Mgl pKU« Gm Hiun 
ntliilmt 
Iivlt” 3icut 
vtuuinoiii^iinnutii) 1? 3d)illu (ipmiil 
Vaiio uiiua) Cito l,umi i Connil 
Vv t 4 all tu t^md "tNlla) "uutin ha» 
,vin Znriici v 3iutmeltboii 
Connil 
njali* oome Muuij iuoos3 GoinuL 
•JJioiuuil tiiauabit -i’opv (£ou|ul 
i^uliolbt 3ccict 
liljaihatit i Um 4>iamnd)nnifl) 2Ua 
•iiounoii isoiiutl 
t'aiiioii liitn i'Uoubifi) 23altci 
2 ciu In lioimil 
Ciulcc dluhaib vcrfci Goni Slqcnt 
liaill(VUhliUU) (i Jl ^tOltlll (iOlUltl 
\ai au i 'uiy liouibutcil tiiob 
l Ulutit 3mmi Goniul 
oiunit r\i j illiaitu Connll ^Iquit 
l>mtViuiu (3nul Aaiiimue) n «kui 
lonmi 
I.01I pf 3l’nnt (liimhab) § hoff 
mann tSmmil 
t oit 3taii(it) (^alflanb v»!) Gonnil 
(Killt , ) 
*3uniai ou \ (rtdifc Cvmul 
4 N'-cmtai* Wc\\ maii oici 'Isus 
nt b (£lnu alv 4 ici Isom attad) 
Vmaiiq j ici tfonnil (rchlt t j ) 
3t v>ikini William C>o|ipl) William 
(iouutl 
3t oolnt i \m iUaimtdnuiq) Nob 
Ihomnii Co mit 
3t ooIiip < \iii üviuManb) Otolat 
(•> t ioivti ^ouml 
*3i)btnii i Humahrii) h slcminimaim 
('Uli tui halb <> m (So mil 
i umiHMin Mql nein (Wt 
Anen lUtiidmt nt b (S'ijai aK 
i^icc iSoiuul 
1 h siucbo luu Doc b ('Kn 
l^oi t ou lattbtt nti)irimTtl 
3iidivcut iiirtithult 
'Uiiitd J 3uut m b (ifjai 
ah Uaih ct 
i'acridi J 3icm 
Abilaibi si ]\urfi (Soimil 
'liictlanb 15ul 3uqiui ISoituif 
.iUi luin i illi v ItUutuuc (Sotuul 
(itniMdniidi -jJhil Uivpinlaqu 
(iomiil 
(!o)ltouitiCinut taub) Dt 'loitum 
J ia U onnil 
2111111^111 -ht nbn siallcintuit Connil 
AUiinaiitli (soimü (fihit ^ ]) 
uuifa (Cualaui |-aul v*onba 
Connil 
^ulloimu 2i' A -i^nfn Gouuil 
Kai* Ua'tlc ^ (5 (illt l ici 
(f oitml 
i iümqtoit < Uunulnubl M Utttll 
(ioinul 
(fhiliatb ^ocfi i'tcc (soinul 
loionto (Isanabaj 3 KoiM)itma 
Coinul 
l'aitcoHiuu Csob -i iiiu'üiiii (Toitiul 
j'ictüin ((iolninsnii) (Satl Voiioiit 
Um lioimil 
iJuiiiitcii (ISaitaba) 5Tl vuipila 
Lfomul 
(^llsltcnisllö 
) (iuilial 'luiaifa 
'Hclmbltf (intn 
f a Zontiuicamiriic Kipubltf 
*i'oit mi i iiiicc Dt Hiidialnllut 
Web In Hall) Wumtu Hcfibtfiit 
Coinul aiidjMirb Zoiimucamtdic 
liipnthf 
Am (5ai)u' ^ H (Mubtx' Couml 
Jhinui UaU 3ubc! (Som Äflcnl 
(Sap s>a)n (senmil (tcblt z {l 
Jtou bc 4>ati pii^o oliml (5on 
ml  'lqi.nl 
('loimtino Zoima (souml 
3t ”uuc ,"v 2 tut (£oni Agent 
C\Kiml 2 olff (souml 
Cnuiiuu hUftllicblliulIii (sont Mdinl 
4mIU (^Divc i1 Momptuetjei (soin 
’lgcia 
Honduras 
i (suiiial ^lunufa 
Japan. 
♦yohhiuua (soatc Wen (soinnl 
i | Uallut -bicf Coiiml 
I Ui ^owi Mfll bmicr ncpiutt 
Hidit pinft laut m b (shar 
als -l'icc (souiul 
]m Clut Mql man, 'Hcreicnö 
2olmitidjii coimuiu 
l nu «iciit m d lsl;at als 
Manuln 
Cirtsn 1 | Mtun (souhil 
l } Xljul Xohiut’djti 
Stiuiid) 3ccict 
* Kaflamfi i i Wulla iteed (souiul 
Vvd) 3inci 
♦Islimni Iiuatutio -j -f Sictncboif 
(souml 
Animifl Iciituoiifu 3Jicc (soit)iil 
("HU i \) 
Jtalrcn. 
Ancoiia *v v Bremen (soitmf 
l ilofliia V ^liiimia i (souml 
(snqliau (sitrtco Zcvoto (Joniiil 
’llaluio Z B i'icciuellt (Eom Aq 
(sailoroiti Isaunluu J> 3cqm 
^sonml ’lqcut 
3anau ij>oito Zorn ) Conntucv 
(som (loinnl Hauit 
(iiuita ^icdjia Antmio AliUanbi 
(son ul 
,Xloruu Itoluit CMtulb (soimil 
*<i)iuim t Otni (souml (TUilt 5 1) 
X -j- Will <t u Uvltn Jii>l 
A-m in b Llim als 
J. icc tioi ml aitadi 
x 4- b b Minitbcd bV bV 
\ Ivanoiu Mgl puui, ('ici ’lmfi 
attad) 
fllune 3tcut 
3a» Jmiio (soimil (fii)It \ 11 
3avi im H 3alonunie (ioniiil 
3pr-,m T' ^ Zou 4mci Lonmi 
Ctuoiito L Unniarf (iomul 
(liiuan ('» X. Xillmaitii (sonplnnl 
1 na k" (* ^acoli (sou nl Hqmt 
H-OUO ^uiaio (LvUa) |s )uboa 
lfomul 'Iqcut 
•^lailanb v h irr (souml m b 
(sinn aK tont tsoujul 
(Ssllnibt 1 3tcut m b (sljai 
stltf Manuln 
oudkl - 3ecict 
imiii V«n v Ufiliim Isoimil 
nieinita (ibuaib vaeol (soimil 
(saiima (irbinub Pnatonci ^acob 
l u (souml 
(satauvno ’Utouiv Wuonbq -Imalbi 
i (souml 
('»uqiiui vMnbua Camillut 2.ici 
lfomul 
yicsltii Amulo i'iOiiame bi ’^attio 
jhet (somul 
^hla^o ('' ^oimcoim bi ^uuici cv 
(Sailo Jttci lioimil 
l i^o 2 cc lfomul (rchlt *, ) 
hiflqio l1t dnlc Hauui jsia lfomul 
3niakns (»muppi -lUniauiio 
bellst Iilni bql 
Zuianoua 2oiuuitro Iacona i'icc 
lionml 
* Uun u x u 9iisotu ti (souml nt b 
Isliai alv Wen (souiul 
x 3d)licl cti J ici (souml aitadmt 
Alilmcnei ^icr doiiiul attad) 
lamm Iku i h 
(slaat, 1 3icui (coiuiut i) 
lionilar 1 b il 
iniu All "«aiilallu ,'tcc (souml 
-lUnui ii c>i ilaiuniia J icc lfomul 
Wallipili 3umue 1 a ca Jiai)iuoiibo 
J ici ls; it ul 
^err «stlntou (loptola 2 icc 
lfomul 
Zu > itto iMunp^u1! tuuuo(saibncci 
j. iu isoi ml 
laluuto S'viun 3ttntiui lfomul 
2taiani Muumniti i>itua b HU 
^id. lfomul 
II Mit x Hb v tuvi <h 11 (souml 
l unbui ^iiibtidi Jmlniitmi lfomul 
Mo'tnüfinnt. 
•slatmniu u ^«tttaimi ('Soutnuteiu 
nt b lUmqiiincuum oiui IsomuU 
*«ait l aulo bt i.oaitba Di Wkim 
ttfll puuf, Oii ’liim m b Islni 
ali (souiul (soimil t l int« 11m 
f a frau; u i oitiiflui iHiiyuiiflin 
hurest. 
•3oul T)i L'uflcit 3icut mti ijni tt 
(souml coniniin 
I l^ifaubtidj in Japan 
1‘lbcrm 
^lomouia (svniul (teljlt ; 3) 
aJJniocco. 
♦Xstitftit ! | fallt v ^iCittviUK” 
WumjIm^ babndi Uamimilicu 
JList Hatlj nii),etorbcntl (>n 
fanbtu n b uollnt ’iitiiuiu Wut 
lfomul ai* int 
♦limallaitca I j ^aeit (loitftil 
^i; lW )itd)ici i ici lfomul 
Xntodn lontt ^oibi iltci (sott)itl 
Uiatafud) r^iauu io Jiii)ita (soit| 
Hticnt 
ÜUa^anaii Juan B Anfabo -bici 
lfomul 
Moqadot vcim v Xi'am, Bici 
(somit! 
Rabat Ifonfiil (feliU 3 ]) 
3afii -J tci (soii)iil (Hljlt 5 3) 
ÜHcrico. 
(shtsimhim E jUtilicu Tmci (ionful 
(Stilb ib Iuaiez i)uii 2vcbu ^icc 
(soimil 
Isolutta (souiul (Tilsit z ]) 
2manqo li 3t(ililfucdn Jmci Isomnl 
Ohmbalaiaia Vuiil;aibt (souml 
O)iiaitajuato vnutr X!aiiflimd)abt ibicc 
(souiul 
Ghisltitinti 3 9t Wiollu ihci (somiil 
Viquna bc Icrminos i<aul iltton 
(sottfnl 
(saiupcrtjc ?y M Lind (souml ‘Hflcut 
Äa^atlan Isiml ^hiltppt lfomul 
i'iiuba t^ran, vaitüfl Isoiifnl 
i'iciico Uoiibomclt Isottml 
^tonkni) |JaitUhiid)iub J^tci (soitjul 
Cajaca Gii>t 3tuu lfomul 
iatitptco Ourbaib (flau) m lionfnl. 
2iliinutipee Hlb Ha t]iiei ^tci (ionful. 
2apadiula Ü tlbclm vcnlrl Konsul. 
Zipic (ruq Vilbcbraubt (soimtl. . 
^>na (suij vcim vul ^uiaitbi lioiifiil. 
Mouaro. 
(2tc roit)iilaiud)cn CSicidjatlc tui’vben 
5ni Zeit von bim (souml tu ^tzza 
tut liiflenommeu) 
Ntcaraaua 
f (suttral 'It.uufst 
Niederlande. 
*Amitcibuu } Mtlla Oil) Si] Nath. 
On 11 lioinul 
| vaumq <1V piciti Wer. 
Inet attad; nt b Liiav. als 
i. UC liOU 1 l 
Tiitbow 1 3unt 
Mtiiu] > b V 
Gnüitnniu "11 Jiliiitm Aittsi Goithil. 
Cilsnl HlUit üatt 2i)( (iouftil. 
Hquit 
Vultiniiii 3 Msttmcjui 4'ice Gonfnl. 
(iclbci 0 intim i nt (iounil. 
tlWamidu tubiutg v»ihl jun., 
ivicc Ifoitllll 
9iiiutuifiut utcixcitv Gaiel Sil- 
DUiun »iooibut)H (sonpil 
*Jinttubaiu } In »kici (Souiul. 
Vilb 3ulit 
BiouiiHulnoin 6! A bc Kater 
lfomul Aqeut 
Doibtidil ^aiob uau bu selben, 
lfomul HqitU 
Millivolt luu i> O^alla3 bomill. 
ll Vtit 
iUrtulut' tt C^oif van siolsai'b: 
'1 Cs vatt bu }>ium Isoniiil. 
ulqcnt 
3rimbam u 3haibtiif,cn Ainol 
biiv 'oll Uiutitup joeltuulbi’v, 
lioiuul 'heut 
huit)U l (s bi (staut jun., 
tfotiml ’lq ut 
laueit^u t'ouw 3dnlf 2 tci (souiul. 
Xitldnlliiin 2 lubilu i tci Isoniiil. 
2ul ih venbiit liinnnb 2it|U’1 
imiu X tu (souml 
ilinuniut Cs y Ouului (Somul. 
bliebetlnnburtic ikfiluinncit. 
♦ihtai ia( vauai v 3ul um o> ut (souiul. 
"lacanai (IsUUuj ISail iu'ctcv, 
lfomul 
Xiban (3imntial (Sail ick Isoniiil. 
'iiuimbo ilfikU ) Jsmbudj iUibbe= 
bim itu lioui 
^.abaitd (3uutaiia) Ioh 3d)ilb, 
Ifonjul 
3autaiaiifl (^ava) 2si i avncrfe, 
Isoniiil 
3oualflita 1'muh) (s Hoii Isoufitl. 
(iutaMio li huiiolm liomul 
laiaimutLo (1 H ifaUll Uoiiiul. 
VZurmcficit 
} 3cfitiubiu nub Homicqeit 
Ccftcrrcirii«ltnn<uit. 
2*iuii!i (somul (Tthit ^ . ) 
’itubaput u iUloiu 3dilalait Leg. 
Hath Oku lfomul 
Jaget MOiiatb 3ecnt 
♦Quinte 3pmigu (souiul 
v Mnuil 3ecut 
^uiiobind1 (2trol) Mail Oiciorf (sotti. 
•VcntJiifl JM Jsilji v 3pei,l)avbt, 
i.iil Hatl) (souiul 
Histfl (lihr u 3erfuibüin, (souiul. 
Haust 3eeiet 
*2mit Di 3taumus (souiul tu. b. 
Isliai als Wut (souiul 
(int ^uillu Manuln m b (shar. 
alst 2'tci (Son) 
3palalo i ict (souml (usjlt z 3.). 
-Uuti falu H v Vnbnq (soitful, 
nt b ls bat als Wut (iottiul. 
Di (Sblct v iMUutot Maiijlct' m. 
b (Sinn als (Souml 
Craitjc’fircutslstt. 
i^loeiuroutuii Dtimd l*i 3tolluitl)i'v, 
lfoii|t l 
Pataqitatl. 
*9lntiicion (somul 1 hhlt z 3) 
ßiln b 2 angiubcint viMOgl nidij. 
Olci Ane») nt b (Shai als 
Bice (Souiul attad; 
Verfielt. 
*2cl)Cinn (viaf v Hu Leq Nalh, 
fliihcioib OUktnblu 11 huolhit. 
U’uimtu Oku (somul ad int. 
*i3ufd)sti i>J Jlcml)aibt Dia^ouum, 
2 ei (sout ad inttiim. f. 
Wen Isoiv (fauo 
Peru. 
"lreginpa ] C ilaquei (sonful 
Mollutbo (Skub Damlsbetg iZice- 
(soimil 
Gu^co ßmb ftiamei lioitml Agcul. 
(faiatimua (so ti (ublt 3 3 ) 
(sallaö 1 Iol) Jiobetvalbl (sonful. 
^qntlos Iul i*kiH ^icc (souiul 
Vmta 1 Iian $tiom boiju, (sonful. 
i'tnia ^ yilbd (souml 
3alövcut) 2iuitllo ßiaiij I Siebe, 
(sonful 
Ptilaviitlii)0 ßiubi Boutcmaitii, 
Coii) Ag 
Portugal. 
Lissabon: f Heinr. Taehnharbt, 0)cn. 
(souiul. 
fauo: fa I. Xanorcv, Pice (souiul. 
Porto: fiWiUj. Maveuitciu, Isoniiil. 
3etubal (3t. Itbesj: ). P. ßvyreU, 
(soimil. Vlqcnt. 
Äiüa:Hoüst bc'l>avtimao: ^.3.3evpa, 
Bivcoubc bc AI vor. sKicc-- (souiul. 
Portugiesische Besitzungen. 
Biffslo: Paul 3itfcrt, Isoniiil. 
ßat)al ('A.^oveu): 3. 'Jübäuo, Vice- 
Ifoitiul. 
faoves: Haines Mackel), Goufu!. Agc tt. 
faturiial lauf iUist&ciraj: r Dr. 3aiUvv, 
Ifl'ililtl. 
2>lha bo 3al |(sap Verbildn' vukht): 
SA. Clou* Beta Cruz, ISomul. 
*Loumiro Marques l ^vlagoiv^ai)): 
r 'Stiller, Mfll. preun. 05er. Ais eis. 
m. b. Ifbar. als Birc-lfouiul, 
(sonful coutntiff. 
ik'ira: Paul Miuck. ?.'ice (souiul. 
^nbauibanc: <yi'. Fontes, .(foitf. 
Vlgeut. 
Mozauibiaue: IohauueL Tanelsbirg, 
(souiul. 
Ciuiiniaue (Afvifa): Fr'. 3dn'el,lsouf. 
3t. Miguel ('AjoienJ: Abolph H. (fiffe, 
(Sü'ifitl. 
*3att PaolobcLooitba: Dr. Wleim,Kgl. 
pveu{|. Oier. Aifefi. 111. b. ISliav. alS 
(Souiul. (foitiul conmtiit. 
3t. •y'ireule ilfap ^eibiidic vuiel): 
.Veitvti W. B. l'augbou, ISi'it'iil. 
3nn 2l)iago: ^o«» JHoLmio ba 
3ilva, (fouiuL Agent. 
2eiceiw (Azoren): j. (s. ba 3ilva, 
Ifouful. 
Rmnäuien. 
*Bufan'it: f .Miliaui, Cousul. 
.Mvaitei1, 2'ragotttan. 
Ohoife, ei’ciet. 
(siajonm: (sbuarb Sprccr, Cousul. 
Agent. 
Pileit: P. Blücher, (souiul. Agent. 
*0)alay: > Dr.I. u. Voclg I„ Okos;- 
lu'i^oql. Hess. • Älammei’bcriv 
ISouml. 
3ituve, Dragomatt. 
•Vaubtinaiiit, 3ecvct. 
Bvaila: Ab. Eriling, Bice-lfoiitul. 
.Hütleubje: 2'. Beubevli, Bice Isoitiuf. 
♦^rtinj: f .1- Flügel. Leg. Math, Ifouful 
ml intrrim. 
t v. Bojiuca, 2ragoiuait. 
Bacau: Abolph, Bicf (sonful. 
Botuidiait: 3 tcfan ('jait(*,Bice Ifouiul. 
aiouniu: iViai- 3diitiei-, Bice (sonful. 
Nussischeü Ulrich. 
A. Mai [erreich SHttfjIaub. 
♦.slietu: .vopman, (Souiul. 
oierubt, Secvet. 
Momno: Dr. v. lUiulleuboitf, (souiul. 
?)ii’iuihal, 3een’t. 
"Moskau: fahr. v. HmubolbkDad)- 
roeben. (souiul. 
lUioriv Marc, Bicc (foitiul. 
3tilliuaif, ManV'v 2'iagoiitan. 
♦Cbi'iia: 3diiifier, Ok’ii. Couiiii. 
i)r. Windel, >tgl. bat)er. Neg. 
Acceiiiit, attadiirt m. b. (shar. 
als Bicc (souiul. 
iiJi’Ibeumr'.Viüller, (Sons. eeeiet., 
.Mauser ('•ommin.t. 
fa’obofia (.M riut): .^.-.''iirich (sarosuS, 
Bicc Ifoiii.ul 
^ekateriiioslatv: Cttn Boeder, Biec« 
(souiul. 
Miidiiuetu: .ti, Hagen. Bicc-Conin!. 
Mariupol: Istualb Bremer, Aice-lfom. 
liiicolnjetu: Jvr. ^riidiett. Bice (Sonful. 
*;Higa: Dr. rimeiieit, (soitsu!. 
Matmer. 3vcret. 
i'ibnu: Benito .Wuitbl, (souiul 
Pernau: (s. 3dnuibt, (soniul. 
Areitsburg: I. P. Ärhiche, Bicc- 
(souiul. 
Einbau: (sb. Mahler, (souiul. 
♦dtoiton a. 2)otv. Dr. Lange. Ifouful. 
Haaie, 3ecrel. 
:Hoiuoroiii)st: L. Isljrhuauu, Bicc» 
(souiul. 
*3t. Pelersbitfg: Marou, Leg. Naih, 
Ok’u. Ifouiul. 
Bice (Souiul (fehlt z. 3-). 
Dr. Wieget; WroHherj. liess. Neg. 
Aiieii. 11t. b. (shar. alö Bicc* 
(Soniul attad). 
Dr. Mbhlhaav, Kgl. iDÜrtlciuß. 
^ilitt; dicfciciib. 1. (sl. dgl. 
attad). 
Wöppert, Mgl. preufj. Wer. Affefi., 
sltladi. 
BorcharM, b. Oku. dorn', attad). 
als laubiuirtl)id)(iftl. Sachverfl. 
Dr. Auhagen, a. 0. Pros. ber 
Uitiueri. Bretlau, für b. öftl. 
Riisilaub. 
(s. 3d)nübt, .tiauzler Dragoiuait. 
Werneliud, 2. Dragoutau. 
Ohitidie, >iaffirer. 
(sarlioit, 3ccrct. 
Archangel: Willi. Melier, Csoniul. 
.Uronitstbl: A. ^nrgetts, Bice-(souiul. 
5iarua: faiebtid) Diedhoff, (sonful. 
Mcval: inicol. Mod), (soufnl.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.