Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Geheimes Cabiuet. 
Bundcsrath. 
Geheimes <5abinet Zr. Majestät des Kaisers und Königs für die Militair-Angelegenheiten. 
\\ i] u 
(5 h c f. 
V. pahnke, Ine, Ok'iu'mi b ^nf u luuu Weit Vlbjut 2i ^inivual d siaifci5 u 
ij Brandend ) Wi V2, A la sinto d Mmfci Aler inder 
'Jlütlicthntflv lieft. 
ti iMllauuu i'nitctalntai (»cmral ' 11 
Miih 2i niaict ati' Mnnt uMoiuq 
^lhl v it -,1t Cralo,T,iiin Clmu 
«i l,i ^infi ? 'U’nnui Vil niluii) 
htUt'i (' 1111 hqi >u 
V ?MUVi litCü niflH i i 1 i ^tnh ? 
,vll\iu Jtql ’il - 
V ntljMmd '^uiioi a 1 i Muh t 
j utU \iin hqt Mancutt Mu J 
ij Tc/ifj Holrdur Wann i 1» -uifo 
d ?Mtr Nil! h 1 >u 
Comnuuiv' zur Bunitlniunnt 
2d)arni Mql uniutnitb Cbuulcuiu 
uui> Alttqil ’liMmaut 2ittnr Hcqj 
dt Moitiq uou l iinmulmq 
cjv.^ccrciaticu.O'nlciilntoicu. 
huVwq, Wih vouaili 
Itittnt) nouath 
Vtltli, i>ql 
-Nun ht ii t )uUl) 
2diim?it 
i‘ al t)i i 
ioiinuitt^ ,ur Ikm liciiriuti» 
3dun (>iiIi up 2uict u liau ii 
2tulit dql 
in’rtiouui v-iumf 2wut 
hliOhlt hi]l 
UüNI^v, t£()ef d Wu'II 
Wiubc Wu'ii i)iqt: Vi'i 1. 
(9vl). Sicnutrnromi. 
•Liti (viIj »OTiailj 
^ti1,(>anci Maitjl Mail) 
tUullii tiql 
2rtmr dql 
^nhin i>ql 
Ztrtfrtl 
Commmti'. )Ur Ikitmlnmtmj 
Blunnmaiit ^tutif Hcqmt 
Viiiudi hql 
jMauit iiql 
Prinz lia\l u Prenßeir 
\ (^eh. Siantlci. 
v^aCuI MauV Half) hub Maulet ZiucL 
Smil (vi?j Kcni,r 2ccut 
ttvptf dql 
iviut dql 
Mu bq! 
j* illadt iiql 
ct &m 
Maimam dql 
l.‘tii<tlu Man Tiatar. 
ymih »ql 
•L'iiiqu, ii]i 
Geheimes Cabinet Tr. Majestät des Kaisers nnd .Königs für die Marine-Angelegenheiten. 
\\ li 10} u 2i 
(? Il c f. 
^isji v. LtNdeii-BU'inn, Wtcc VJbmuaf, VJhmiml si li snito 2i %'njvimt bcv Mmivi ' n sivimv". 
V i'iüllti UiU'U i 2n ’löil) jsvi Matqc, l'nf) Ustu^l  '\inpcd  tommnnö 
nnild 
T nmmlci (itUMt Vmlii 
(')cli. civcö. 2ccictau u. (5alcnlatoi. 
Aiil.mami luilm hat!) 
Okl). 'lltnMitntüi. 
Gdjivnnhi ^ouii'ij 
, Xumthui 
Wc(j. 
2d)tuuUHUi tvilj Umi\i 2icuf 
2d)ufc h>ih UanV 5uul 
2i1nvmnict Onl) 'tnnV TuU 
J'tuflci i>ql 
Cmtti ?ql 
Deutsches Reich. 
Der B n n d e s r a t h. 
Bcvollmächtigtc zum 
Bnndcc'rath. 
<tuimvcid) Prrnßc». 
li n J li Ii iv tin hiid) ‘i m Ut 
1 uvOtiu d 2mt INI! i m nu ii 
iiiiui'lu i m unn ii^ui „\n U v i 
1 ti 11 
3 )j i> j» y i i abu > tu1 i! Ui 
2 m uu m u Zhllimi la C* 
hiu1 taihlu ?i< ii ’i 11 d 
oii a n li ql 'i 2unil iai|] 
J it u »’inul U: i in \ rinu'itiil 
ti 2tii mim tm iiik 2i vii n 
m u ii in l,iiiql ?> 2iu u t uh 
<. (itcn i M r« 1h iucv i m 
t Z iur t? 2nutz mi/ri ir »t» >Ni 
in' i k> i" in! ’lu um iii i ^ 
Hilf*! iinii ' li j'Uli iluii \ t» 
Hud) nituinnit n 11 m! d 
wMill 11 J 
j ''iiimui HU! V01 Iih v 
2 : nu i ii ’Miuuu » ' no 
ivn l i** vi iiaiu i ii ,u i iii 
Hiuqi l 2 i i n liv 
] >i 2dn ii i 1 liw 2 in i *'mi ii 
i ti u IN 11 Ml 2l i u n i) u h 
•v u iilii i 'l oivinn i I 
»i litt 1 v 4 irlut 
^ ic > üu 2i i n i ii'ia u "i in i 
t > lUliiil I' <' null •Ml ! 1 
2: ii aili 
V hu i tiii v i aal b 
2iaa i Miu \ ii um "iiii1 
2ma vt tli bim d Z i uuim i 
1 oi i>ii i di i v i "i i i 1 u ii 
Iinii'» 
v iui'u tiu 2nm mi u t. 
Jlfnni iil 2 i iriut i u1 l|ii 
iiiuami ii ’vipl ? 2i u ut) 
])i 2i»? 'ti ai ii nu i ii ti' 
ii»u I ci ui au iiifi II i im u uii 
hem "iiiql 2 it ai Ii iik> 
^IllUI IllhllUi' i>u ’u l i' ^ i n 
idMMIt ii Juilui 
v hli litt U II < 2i iiis 
in ut 11 n i ii ^uiuüii i'' ii "i mI 
ll 2hli1I I UI 
])j iiiitubnia lju j nll " I Ii i I 
2 aUvUiiil i jiudi \ n '(in v 
Crllll II IM d UlHlKl' ii 1 u hui 
v J ulul li Ln 1 uM i' h 
hiitli 2laat nein d Jmli i 
<w 
ßtlji v Zhulmaiiii Lic -! uu 
(vth lii'ili 2iaiU uiut t1 Imi 
jdiai. um 
2 11 Ui t \ 11 fln 
v 'i uialm (uiutail uu in & 
JJ{ r uinm (in (>m ial i Ttimiu 
nisiii Z intii i Mimvltuitnuium 
uium "um ii Tiuiuuiinn d 
ii im i li n (■> i "ulihiu i ainu 
[)ntm 
V jimmuni L'i J nll <> li )uiih 
2hr i l i Vl’ni ' i l unqi n. 
lh ’i dmiluMii Ciif •! nll " ch li uh 
liniu laai nu i , hitdHidi.uami 
^suui sn ^ IIn im» -Hctlm 
^ liivtq liti i nll ('nh haili Zum 
i ‘In iiiui ‘hui l,iuql i) 2iai 
1 UlK 
v 2diu in liii j nll (hIi 1 .iili 
IiniiiUiiii! mui i iiumm unn t 
ülnn, litiitnnu 
1 ii 2dml Iji 4 iitl huli Ki h 
^ innoiui 0 /i di 0 nidnTliinit 
^l d kni 4 nll i'ui) Hain llimuinu 
mui i "uniu d iHvllll ’llh l II 
J; uu, t x.ain-' ti utlalHiiaiU 
1 llliUIH (!i l tiU (> lll lülls) 
Ui i i aai ' m i "ui tMuuu i ? 
V i iiUl tuh iv uniU 
l)i vht v litiilionn kiii 2inu 
ntut / l(it iviiit 'ttn' 
1 vihi uitituaa! icm i )u di ai it 
d 'inait 
2 tu u II u iniii nac! i nii 
miui ji ' uit'uii ]) diri Z’iumunii 
1 AHN I 1 0 'II UliM ? tldUI rUUll 
r r> ' ihiuhiuuni II i» Luiiial 
»uUi bim mn 
vii di lliticiuam »uici nu midi 
l *. n i tr 
.ilmui 4 nll huli Cl' j'sti in luilh 
Um i um u u i ,">imui, hti 
ihm n INI 
i u I 1 ti ( <ui) f|timii )uuh t iv 
Tiuiioi i>i j uiviili mumm 
l'i luidi ’Nunn 'hm 
In t' iiibtoi' Ziucnn i Imdu 'miui 
am übiwi l>i C Kniinti Ziilnnii i 
4 in n i i 11 h h Cl’ 'ut u> )u ih 
1 Z tuuu i sinn■, i*n miaimii 
i»i v 'Uuu i 4 nll h Ii \ )i ih 
Zi i*oi i 'tu ivaii im 
m i 4 oi? I Ziutioi i hii ii anit 
i^ 'mim! Ulm i In r 11 uiji ,u 
,"V ii in 'i '>[ i iian 
J itifo Crncuu t /ui 1 j i", n i 
Mnnlii Tnuuu i luifi Ion mt 
2ni'oni Z\ uu i i lii di \ on mit 
In Im 1 nll ivih Zl sunn •, 
hiUl) buinii)! Zlit Ui d Uliillul 
2 u n ui 
In ^oir “'uu oi t hud aim ^ 
M III 
V ' uiitqi h u Iinii ZiVain 
imir Tiurkn nn um i m mumum 
Tui1 i dinii Uci iu liumni Tmrtoi 
Zid i Zivatl nui P hudj 
••ü tm ‘In i 
i ,v 1hi Zi ni i liinii niiaian t 
htinimh Zuuun i Hmli anit & 
's tlI t I tl 
ö (itdilioiti j nll hfh Viq liailiim d 
H r Haili I Ml l Hbtluil Xnisl 
i ’lu Ivan Aiiu 'l,ulqh^ d Uicu 
CihilK iSouiniMHOit 
Miami imfi tvcli Cl’ Jiui Hall) (m 
l'i l( e *Hat()<- 1 Ml ) n uoiti Kali) 
1 Hnrit Lfinnla!itiainl 
0 iiniu am v Holhmnlci (vcmial 
mai 'Tu atl Xituioi 1 simq 
imiztfianu 1 p /icdf 
)iai)iii L 'Mttmt'Moit 
1 l j iiiniiitm TI 
In  2iinl.nl  4 11 tl (»ih ti 1 )uith 
Tiiutoi 1 Jlu iu Hut! 
,\mln I lio iru 'itimnal 111 4 alnn d 
i’W di i» Tuctiou d ’lllqiiii Uiaiuu 
XiiatniiniU d Intel) 'hauin 
'IINI 11 I INI 
'niKiti (11I1 Cl luq Juiill (in h 
It 1 luUl J UI 1 voinnu" l> 
^anöi uu valimiq t iilni], Voih 
iniqui 
Siontflietrii Bin,nu. 
iM ,^tlu v (Mail in 1111 Imv 2taiK 
nimm 1 d Mql vaini 11 i> Mi n,uu 
it Jv 1 Anuiitiuiili Wttd»i? 
uul) ii Muun 2>amui Maitmnni 
bin it Di ii lliitinit ,11 (Silainwit 
IM ai In u htiinl bu 2manmimiiu 
Aimuhiit ühuu 1 D Ultimi 
11 4 III,1'IIUI 
,vln v ,vilti di (in <2iant iituinlpi 
ii 'vinuui 'laimiuiu 
In "siln v luittoa bn 2iaap 
imitnnt 'mi ii Mamimut iilmn 
In 1^ lliitvu n btlainiui 
" 1 tr 0 11 -,11 Xudi null* vo muiq (iu 
2iaai t uh am nnd 0 inuiPtu 11 
Inuollin "um in Mammiui lisiuit 
iiuiql d Hl iti i> 1 1 ut' luiHut ,11 
j'Nlllt 
Aiin luidiiin >10 i uifiaa (in 
1 J i -nili t> Huiiu 
M amtiut 1 
2 111 Hn 11 ilu 
hin 1 v si lh 2lau iniii t othniil 
Zhiu 1 t uuiii r* Ctutm» 
qt n I i 
Atlu u 2imqil 2iaak uuh 
luiin v vnmiintni "um'liual 
Tu cun 
Hut i u ('kiqn ihiunlmal liaili 
I11U11 v 2dmi il Hitmumal Hall) 
hin 1 i' ualnl 1 nll hUli Mmqviaili 
'sllUtltiU D MlUijv 'hllllll 
<iuiiiflieirf} Lachsen. 
u ,luuri) Uh 2iaaiimiitiiht •Hiiuiiu 
ii 'vium 1 1 ? an iviul .’lmjilinui 
iiunii 
UMu v ti \ lauiL Uu h ui ii 'uf 
2taatx 11 Minqxmnti'ht 
v -! alti iT liir 2laat it ^11 am 
•'umiiii 
]li (vtat u stolnmlial u iUtqcn (In 
■1 nll ('nh Jiaili au!,aoiiiuul 
O'naitbin ti Inuollin ’Vumui 
MaiminilMi 
2 u l Uu 11 u 1 u 
Di TUltt Wib Hall) ti 'Uuuntciml 
Tiuftiu 1 Autait-, 'htttui 
Di Jiotnl (»ch Hall) 11 '»imtituial 
2tuftin ini 'iimniuiiim d 'muiciii 
-juniivuiiici h i.aiii>ix JUiudntunq 
antu 11 ? ted) Ciput 1 ’hitu 
mrimti ii v-niimi 
Di Huqu Ivih haili fnt b Hainu c 
'hiiim Tntri )it (Dt 11 Tlaai amvall 
Di Aiidui <vih liniij uu 11 h c 
Vciklttkllltll Zucd > 
Di Huqci, hjih Aiiian Jiailj 
Muni u htiida '^utiiu Ä 11 -int« d 
Mql 2ndu ('Uiutaliialc "aiqlud 
d Huri) Haiioit (5oiiiimtuoii 
^üiiifltctch Wttlttcmbciq. 
ai In  2iin.ni  v 2diotlmutin (iic ('»iii& 
vm 2iaai 1 initnn d Mtnq nun 11 
inil i'Otntj tm 2taai miinuiiniin 
Inlnuil 
Ailu v i (in 2imu mumm 
im au mui »HiiaiUqiitlnuni 
v ,ii)u bu 2iaai iituumi ? Ainaihni 
Ail)i i’iuiilutlu 11 11 \\i viiiimiitimi 
(Vtlj Vtq Halh <i»f uviZitzii! (W 
jaudiu 11 iHVolImariH »itiunti 
21111 u 11111111: 
u sionoii i 11II (viD 'tiiui iaiij 
"lluiml Ci In r 1 Mmq intm)iuuun 
v 2dinln | nun'inil 
ti 2dunniu •hntuUitimath 
u »laulnaln Clmu 11 Alitqil Hdiit 
laut 2t nia[i)lat i4 Vintiq uoti 
2 mituitima •’tiiqlm'i ii Jittdiv 
hatuut botntiiinton 
^>iofil|ci^uqtfjum Baden. 
1 )i holt (iu 2iaai mnttuit "u 
Nl’Ul lUl 'MIUI hl (illlllK lllld 
Uiihturt)! (ihmi l'i d llitnni )N 
s>iti'Ul1uq 
v j'iam liu "umHu h (vtoi.lnt lOql 
n-'iui 11 r> an tvail Hnqiliqnil) 
CnV it hm,In it 'tiiiiiiimfiiti 
Di Mtdniilmqn bu "uiuil 1 dn 
All! titelt bhun I ii t» lliiiunt ^11 
auu ut 1 1 inn aai 1 '■utiHllHiii 
2 11 U u 111 u u t: 
1 >1 u \a intianu (iic -1 till (' il) 
haili niiD Maiimtufim am itoiduui 
('WnuiM 1 ii luvollm ’hnii'Ut 
2mUi < kIi hatl) '.oll Iiuctoi 
2clm i "(tmunial Xuut nu & h 
al hi!) )ialli ) 
Di 2d)iitltl hnh Haih 11 |iaui>ntl 
d •! 1 ivaltunqx icudil I101 
Mtofiljci iontljitiii Hcssen. 
Juuln Cin 2iaauimitti'n l,lliuiiini 
<"101 Innoql v»dmi dt ’Umuni 
11 tn Munin 
Di Diuinu t?u ii imtui d "imt^ 
Di von ’uiMiatM (£u nll hil) 
Hall) aithnoibuiil (vi|aiiMu 11 
btuolltti ’hiiuua. 
211JI u 1111111 i; 
Mtitq u hidda ('UI) 'Half). 
(iiiuiiultnq ('uh Hall) 
(<iiof?ljcv,oflff)»m y^ccfscnöiusl 
Schwerin. 
v ^nloiv Ciic Staat niimflu 
v yim^üttq l»u, 2laai lai/r 
Itani) du 011111) ’himiuuum . 
2 f 111 u 11111111; 
v -nun (iu ('kh Hall) am iv 
oidnul h ihutMu 11 biuollni ,liii 
NI'IN 
Di Vnnviiri Vanhqu ^'taudnit 
Mmutii Cli loilMtuloi 
Wiüfchcp,üstt()mu 
Sachsen Wetma» (Hfcimch. 
l'> fiothi (in 4 ntl i'iih half), 
voittuii^ii 2iaat iitnmiu 1 (vt 
n tiniit ’himuuumi (ilm ii »mu 
’mtal Cuuutii (vtoi,l)n>oql vaim , 
d Atitaihut 11 l'i 'smti > (ilmit Di. 
t'1 Uintnirriiit ,ii vuim 
2 1111 u 11111111 • 
l» l ml IN (1,11) Viq hall) 
0)ro|ll;ci()Dfltf;jim Mecklenburg- 
Sticlih. 
11 Cuiiii bn (shl) haih am,ti« 
oti'tiiU (innuthut 1 inmillm 'htinuu. 
(^lofchn^ontfj.im Cl&nilmiß. 
(Tcim , 11 
2 s l I (tu I t U 11 1 
2illmaiui (iu (vih Haih 
I h v huMiatM (in hhot Int ,oqf. 
'um 4 ntl i'ili hall) aiihitoibutll, 
('irninMu h imiolim »um'hr 
Hn Biannschwekq- 
üintclimii. 
Di v Cito (in 4 nll (vUj Haisi, 
2taat minmn (ilmit Di ii Univit'. 
,11 (voituiqui 
s^itu v (5iamm (in 4 ull. 
('•i/i Hatt) am uoti’mtl ^niaui'ta 
11 Inuollin ’htnnui 
2 11 liu 11111 m 
svilhn <miI) Ch hui Haih 1 >hl,n,t. 
f (il’ai, Vvllniuqni 
Helzolithttm Sachsen Mei- 
Illlll^'U. 
Di atlu v vntnt (5u 4<nll ('ulj. 
liaili 2iaat itituum 
2 111 Uu 11111 m 
f>il;i u 2Juiqt) t>ayn 2fu<mnus;. 
Helzoilthnm Sachsen Alten- 
iiiti n- 
txJlhiUfr En Jlll/I (w/) Willis;, 
Siaatumuitlu 1 itD Mamiiiuhuu 
21111 tu i. 111 a 
Di ^aukint (>nonl)tizogl iad)t (ves; 
Hitdi 
Herzogthnin Sachsen Cvbnrg 
n. Gotha. 
u 2h(iitV (in J tUJ Wf/j yiall; iu 
2taa> mninki 
21111tu 11ri 111 
Di v ^omtt En iJitll Will Itats)it. 
2za<it imiiirht ■, D, Mql puit?;. 
Slaiiimuljiti
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.