Path:
Periodical volume Sach- Register über sämmtliche Theile des Adreßbuchs

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Hofstaat. 
Geheimes Cabinet. 
:fini n. 
(sunr v Plattn 2it vtillermitub Clapu 
i'utin ivluqcl 'lbint £i wtoj be 
Mauiu » Monirtv ^ultt <')ouvu 
neu. d 4>rui>eii ’htfltm Dübeln 
u UteinCll, Sli^I V'UlKlt ttltb PC 
1>r!!!Vlt CtftU V ilfll 
Hoheit 
Wisienschaftliche Lehrer. 
(rinuiaiu |ior £beilehiu 
Saditc Cberlcbiet 
Jjj Weiitil Clali jict 
Lnbarzt. 
]h Funker C'hI) HuiMf Irnli Will 
i li Miitt b 3att.r Uouh 
Hofstaat 
Ihrer Majestät der 
Kaiserin und ftönifliu 
Friedrich. 
£ücr«Ciofmct)icmt. 
^atsllu Vu<Mtit vi ZiarinuOcra 
^rnitiii v vwubt iicb Wtnnu 
v W lUitifuuir Dulchl 
Palastdamc. 
Hebwit' Wuifiii v <MiuhI Erc 
h" Hufdame«. 
^iatn«nctm Wtatm v Pirpoudkr 
SibltttUi) 
Maiflar tlie v ftabir du ^entr 
Oüer.Hofmeister n. (5abinetS-(5hcf. 
0>ior u Sirtutbom (11c Mommirhen 
a fror Marfchall. 
<\if)i ü 9iu|rimri) dir Unmmuljin 
Dienstthnender ftammerljerr. 
V SLnbil Jitlimilt sl ? 
Lcib.Palitn. 
(itili v WMjocltS 
Hindi u 
Leibarzt. 
1)1 u ©ipei Wui ^ial% a D 
Stcllucrlr UciünrU 
Jh 3pull)rtflu5 o» tftottbeifl ilaimiio) 
OüfstMf* 
3)1 Ghitmmrft Samt 
Hof MarschallamtS-önreau «. Hof. 
staats-^asie. 
*\\ *»(> Cbetumlhti 113 pt 
freun Gelr fropstlii 3icie( 
u yiuiimttl 
tii'ilflc £or VinnriinUrtintd 3eact 
Schatull-Vrrwnltnuq u. Cabiuet 
Ihrer Majestät. 
\\ 5,i, Cbcuvattm 115 I 
st,»äs v SitfuibmFf (rte Cö vofimlr 
^rohn Siftsttull %tib m £M)t 
nehm b 3ecret u Higiftrat Gejckattc 
bcamti 
Bcdrenunq. 
i\n oitnlt Vrtimmiii ut 
,siirii Uslinnntbiinci 
Mil.iui bfll 
3u»7t i Uimüait 
C 4h iiiMi -Wihlilui.aut 
X. Wniiiucnct) 
U Zoll bll 
W i iiicilma 'Hif ->cug Slmuhutu 
»iatuu Vatteljormui 
warlut Uiidnnumr (attrhm) 
Zurrte 3tlber ^irtiwltir 
Uttuv SatUhmn 
Miiujti ftuturiuiu 
Hofstaat Sr. ftimijjf. Höh. 
des Prinzen Heinrich. 
f'Ml SUxi) 
Hof-Marschatt. 
i^isn u Sirtmboii» J'ia ?lbmual 
i 1 l stutf d Martin 
Persönlicher 9lb|ittoitt. 
v 2'tbleben (ioiu llapil i l«i muIi 
3u Cnic Cvlp 
v (rathi) Viouü l£np X?cutn ,i h\ 
MUt< d J üirttioicH Trvliion 
Lclb.Paiicn. 
v ^rrtiifciibeig » ^lOfmliü 
v r.ippold 
Hofstaats.Zecretatre. 
slampr ^osiath 
YUlhl 
HofstaatJhrcr.sHinigl.Hoh. 
' der Frau Prinzessin, 
Gemahlin Sr.Königl.Hoh. 
des Prinzen Heinrich. 
Ober.Hofmelftcri». 
(licififlii ^uliit v Sitfuii'inrr 
Hofdame«. 
Vmiic v Plarlttttil 
(ilmbith v Schwichow 
(tnmmcrljcrr. 
(>»mr v Hst!»i )nii!ni! 
Leib Ptl^en 
v (rttm 
iiirtitdi v )iouiu V 
Hofstaat 
Jhrer.Äöniql.Hoh.derFrau 
Prinzessin Friedrich ftitrl. 
W 1 tuthhi i \ lab 10 
Hofdaine. 
Wiatut kUmuuuu v turtle 
itnmmcrOcrr. 
Aifir v ^ anginh tut HoMiimiu 
Ihftmm •, r -Isoulstiiö 
Imlimni 
Lech.Paqeu. 
Man v Nuiloih 
4 alPcmai v 3cünuöi 
Bedienunft 
ni uttLli) Vati Doinnti 
2nalil Uantmut>tuict 
Xm1 i> il 
Hofstaat 
Sr. Slüitiijl. Hof), des 
Prinzen Friedrich Leopold. 
\\ h ^ tlhclutttt <)j l 
Hofma» schall. 
v Viitf Cmupim i £ Mnmimilicu 
Adjutanten. 
Ohat V i teil ii Ulcut (^tifluil) ‘•Wann 
i 1, sintt b Wut 3iab d Aunee 
u vcubitit Hiiimiti i I, Mut< d 
Diag 'iau stumn *(ll»cu v «arfite» 
(Oupuuu) *lu 10 
Leib-Paflcn. 
Octuudi In v 'WstUstl)» 
Vattv v polwcde 
Hofstaats-Tecretati. 
3i)KU)tti\ut (SUI) V>öfiatl) 
^losit 
(sorrespottd. Leeretaire. 
yici >tc. 
I>1 UMom (.miI) 3au Jlatf) ^üsar^l 
l yl t'iitt 
Dt £u i m i Cb 3iab Hijl 
^Uitrt)banti!i<'r (' -’h vtm k)tatb 
Out -l'cuiia!tititflv.3ccrctstti. 
(' i'lbannitn 
Bcdtenung. 
1T2uml vau ij nntiii 
Muititii hil auf 3rillst, hihiudi 
i l litt stiur nniu 
unitli Uutmuibiet u 
Hortil bil 
i'ü dt 3ilbcrjaiuiU 
l'ilbl <to1i 
H\lta Cl Tunnel 3chio', Muurtx 
HofstaatAhrcr.^vnigl.Hoh. 
der Frau Prinzessin, Ok= 
iunhlinSi.ftöuiql.Ho().bcC' 
Prinzen Fiiedüch Leopold. 
Lber-Honnctsten». 
<!il)lt , ) 
Hofdame. 
Wiuiin (Iitfa vi Zobiia 
^{(intmcrljcir. 
(»ciiu ^ ; i 
Lerb.Panen. 
Ulud) u i nlbom 
Enyi v Vcpcl 
Hofstaat Sr. Äöuiql. Höh. 
des Plinzeii Albrecht ti. 
Prensreu, Regenten des 
HerzogthninsBraunschweig 
Hof'Marschatt. 
Wrnf u b (rrfjilenbuifl i olfvbmg 
Etc ManiuiciJicit 
Äorftlmd de^. Hvfl»alts. 
u d Citett Uaninti thett 
Persönliche Adjutanten. 
V Sllml ^Uibridl ^uTICtlt d ’thllltrtut 
v d 3dnilcttbitifl Jhmtim ulii'-int« 
d I ^mitbcitb Diag Jifltd k)Jt i 
Leib-Pa^en 
Zutrieb v b 3st)»liubuia 
i-'Hitiaib u JUt 3tuttcihcim 
Leibärzte 
!n 3cs)H>ct Well Cb %cb Hufi 
('»eu Hut i 11 smti b 3amtat 
Lou* arvl Cthdöi bei non 
SHUann bei bhatiii 
I)i 3dirtbe ('»cit Cbuit,! it C'iui 
sion ’ltv b 7 rmiMoit 
]>i uuiil Cbn 3ial inv I til it 
)iqt ’HV t ^lamndmi ^nf )i^l 
i.i »2 
vvs * sDiotfri)fil(flmtx . Znrrau nnd 
Hüfttrtfltxtfmic 
S\\ 12 J illulmili Il»2 
3oniii ibiubl (' eh von tth 
3ccui 
liMcttfi vonaili (iüiieiv 3errcU 
Viidid Hciintt 
VtVmamt ^iiteainieh 
Bcdcuuun 
liihitiiitit van liiummtei 
hialliurl) bfll in Caineii; 
,vibiiiaub Mamnin^umi 
j nni bfli 
VlIl^C 1 Uni bsll 
Vaiun II .Wtlheuit b^i 
Z'ulmtut 3ilbetuumaltu. 
Iicbeitod Uurtiuimeniei 
nottmttm s?o^«ituii 
Marstall 
S\\ Uimtqtniycitti 118 110 
Hofstaat Sr. .sröniql. Höh. 
des Prinzen Georg. 
XV l'1 ^iillicliuui 72 
j b Wioebui Vistjoni petioitl s)lb|iitslitl 
Hofttaatc-Seeretair. 
3vtitnnuilbi VSoruits) 
Hofarzt. 
l)i Croner Wih 3att Natl, Vu6 » 
s„um 'ItZl 
Bediennnst. 
Wsltif HattJiofmm 
Cittlidi 3nttelmitr 
Uuiiu SUid)eitm|U 
Militmrisches Gefolge Seiner Majestät des Kaisers und Köuigs 
»t 
n 
ltu 
©aupiquait\cr 
Seiner Mazestät des Kalseis 
und Stomg^ 
Bortranende» Oleneral-Adzutant 
Seiner Majestat des Kaisers und 
v Hafmfi Eic Wencins b Itn C!us 
b Wtut 'Hflh l'rtn^ (Jatl u Vuitf,ui 
(2 ^mttbutb i ‘)ii 12 i 11 ^uiti 
b stana Jlleiaitbei Wmbi Wtut JlflK 
•it l (5hn bo (labtiiiK 
Dienstthuender Wciicrnl.'ilbjtttant 
Seiner Maiestat deö Kaisers und 
Manto^ und (sommaudmu des 
Hanptklnartrers. 
v Pliiliii (iu Wcitiuil ba oit|nitt 
Dictisttliueude Generale ä la sulte 
Seiner Majestat des (IntfcrS uud 
v Scholl Weitcislltttrtj CiiMttmaitbuu 
b Xub Wuibsliiiuui 
v ^artuinn Wcmuitnmi 
Tiensttlineude ^lnnkl-Adjtttaiiten. 
v -l'oelm CUiuicntit 
iviln u J»ertt CUtttluiln (iommnnb 
b 3ri»lü!j Wslibi (iomp '"ulgl b 
0 at C\b ^onmuiitiM; 
u Wiuuuuc Cow (Istpit 
Vuntirii v Echvubrng Ünlbitt 
lullst yiiltmtti 
3» nnberivcileit rienii)lellunyfii 
brpnMid 
Geiicral'Adi»ta«tkN. 
(viar V J aliuiiu (5u Wut J^ilb 
matidnll ls!ur b 5d)le»m  ssilb.nl 
%i 4) iliMUtc* bu Uouu\o» 
Ulait (1 ^nitiiou) ')fr 11 
Wen ^iiUuctciir b t Aimee In 
IVlf 101! 
^toiimit u Scfullenboifr (sie Wettuitl 
b y\\\} 111 ^uitc b WiübI) Viirilutb 
Wiin Itsttc s)tr s) 
u i'ttttd) (Sie Wutetstl b Iiis u eoui 
itiattb Wutitnl b \I Hrmee CSotp^ 
Wraf v 3d)lunct! ITie Wuntal b 
Cavall u (5his d Weit Slslbiö b 
"liinn i 11 Stilto biv J Wmbi 
Ulan )hi!C 
v Bulow liie Weneial b bnvall u 
commatib Wuicral b XN ‘luiiu 
(iüipc 
v ^tiibinimt (iu (vetniol b Im n 
ciMittmu b (»tmial b WJli »Hirnu 
Csoipi 
ivxni v indil tau Wutnol b (Snunll 
u li <intu V 2 Ojitibi Ulan linlv 
nithcunb it bcuüllttt Bol'd)asln 
tu hom 
o Kessel Eic WuteiaKcut« Comuwub 
b J Witrbe Inr Divit 
u Octiuf üie Wuieinlleulii Lotn 
mniib b 21 Division 
Generale ä la suite 
(Ibufiib %u\\\ zn Salm Horumat 
Dnichl Wuifinlliiitu l'iaiio b 
Weit Cib liütinititnoit 
u Mannte Wenetaliitni °lbtl) 
t l'Mil Isnbmet 
u 'Viültfe ('Witeinltitai (ivumtatibeiti 
b 1 Waibe 'siif jhiqabt 
Wirts v VitMeti voUiht Weitet Ultimi 
UumiiKiitb b 2 Waibi out -Mitflnbi 
^ilti v 3idutbi>ur Wcnciaitmijiu 
Üütmiistitbiiii b (Idbctleiicor^ 
vetuve u Muiicft Weuaflimaj u Csom 
imtitb b J Wiubi ßclbott iUiflflbe 
^liiflcl-Abiutniitcii. 
Ats)i v Plcltinbeni Dlnut u dorn 
iitaiibuir b 1 Watbe 'Hflt? z ^ 
Wtaf u füllte Cüeui u CSoiitmnitbetti 
b Vetb Cittasi liqlo Oh StuifuiU 
(3rijlei) >ii 1 
Wirts v ^rtiibmiti Crtptl ; See (süttt 
titsliibaiit 3 %' ^)nd)t voliitt;o!luit 
V) llnbom ISiunt ; ^ic Cvmutandaul 
3 l,t fltcijiti Utcu>ei yniha 
Wia| u vohmait Cbeni tt ifout 
mattbem b yigtx b Wmbc» bu tSou" 
u >>acoln Dbet|t 9(l>Ki (iftet t qi 
Weit Stäbe 
v Pritzelwtv Cbeitt eulci mtiii Be 
fileiln Si UiHUtl n Mütttfll Hol> 
b Uiot puit/it b Teitlsd-iN Jiudto 
u v 'J.teuften 
v Hni)beit 1‘iubiit Obmllenitt Gont 
nuntbeitr b Uoitt^c- Ulanen v)i}US 
(' Hmtnou l M J f 
^otqeit Diajoi cotitntPitb b b iUit 
|d)n|| tu (iouftslittmopel ti b b We 
tmiblidjast tu Belqtab 
v Clielni^ Wnjoi contmatib 0 b ^ot 
)d)afl tu Wom 
u -UuImu äultiutti cvntmaub b b 
Boüchafl tu ih>teit 
Wuit v Linien vi vallmintttb Isaptl 
üuitti ))<UU Wütiuetuiui Ihm Uql 
sioOctlcit bu ^nnzut 9(iifiiiii 4 il 
Hilin ii Cvhu u ^leiifiiii 
Admiral k la suite. 
^thi o Siubeu ^ibrntt jtift 
Abmiial 15l;ii b ÜoVtuiic- 
Ökunnl-Abiittniit Wcrlaud Seiner 
Majestät bev Kaisers uud Wwntf 
^ucbitd) Jll 
u Wuuirtl d In' i 7) 
stlentral-AdmIantenWeilandSeinn 
Majestat des Kaisers und tidinnä 
Wilhelm I 
Arhi u Loi Cric Wen Tbeiitb Cavall 
; D lm b Sl e Wut ^Ubtiiai 
tdmlk 1 \ 11 siiit< b ym 'Hsttv- 
Motttfl Wilhelm J (I Jihuit l >ii 7 
Wistf u b Wol(? Cic Wt nual b 
Cavatt ; D \ \ i muU b smu 
k)iqtv itouifl -!t'iIlKlm 1 (\ Mbittt 1 
Wr 7 
u Cbcnm, feit Weitet al b 7»nf z D. 
(Sluf b Wie» ‘)hu Aomfl^iubrtri) II 
(l Ctipuun) Xr I 
u Ä^eidu tiu <>Vtiiomi b Inr ; D, 
l In Müh b Wslibi ftui JisttO 
o 3d)iuuuty (fir Wmrinl b Inl. 
t 11 i'tiiti b 1 Oiaibc 'Hit? z Js 
Veiurid) \ Is iMtit, )ium Turdi!, 
WuUtillb Cslvslll 111 smti b lllsllt 
Ünar \n Dohna (C|tpt ) \i h, 
Diitfll b Vinuih 
Wias ü Vilmbiutr (ric Wctuutl b 
ISauall ; D i 11 ^itth b AflK b 
Waibu bu tlPUK ^utfll b Viuutl) 
'tutoit ^unt Habitnull Wutunl 
b Hit ; D n 11 Miitt b 1 (liiibi* 
,ltlb 'lu HiihV d VurutO 
ItC 
rd 
HL 
llt 
b 
to 
u 
Nl, 
Geheimes Cabinet Tr. Majestät des Kaisers und Königs für die (sivil-Angelegenheiten, 
\V H ^.„lelmsli iA 
<5hcf. 
Dr jm. ci med. b Lucanus, C^c, Wirkt Rath, Geh (siUnn 
Vor trauender Nath. 
u Weithin Gilj Nig vH(itl) 
Bmeau-Borsteher. 
Mnblack Wih ^oiiatli 
Geheime (FnMiietd«3mctflirc. 
Sdnntber WU) 
Abb bfll 
Geh e-ped Sceretarr n (faleulator 
iliiom Hojratl) 
Geheime Negistratoren. 
Venke Wif) Hof ^luqil 
rath Iittkner 
Webir, bfll Äord)inattn 
Santlet Vofisllf) Dllidi 
Unglaube bfll Dawtd 
Utnit bfll 
Geheime sranzlei-Seeretaire. 
MlemutKhil Wniblu 
Unter der oberm Cutumj bes 
Chefs bcs Gib Cabutets tni bic CtotN 
2linjelcyenl>riten liebt 
Die Redaction des Handbuchs 
Über den Mfls. Preusnscheil bof 
nnd Staat. 
>V 8 ^'tlllilmftl M 
sUiit du 'Hibacttüit beauttiaqt 
Diiiblnd Wih ^onaly
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.