Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

II. rticii 
Hofstaat. 
Hofstaat. 
d. SlrtlMlct. 
(Bicithtl Kaiizl. Uiiiisial Hait^l 
Geciet 5icta 
0rcfir bql 2uuitur bql 
<2duUuncu, dgl 
II Abtbcrlluuz. 
S. Lchlos.. Bau. (fomttmfion. 
Ciicn Cb vv' jhuiiotb (in d J» c 
Cb Req halb ) Xmcior 
^ofnu vor iatuaibini d e hall 
4 Itl) m l ot bstm 
OM)u vor ^auiotl) im d Ji c halft 
4 (51 ) 
tlaul vu ^ut vitn'uf 
Wuelt, Cb Hiaidinuiuii'ir in Vot 
da in 
freunq vot imu (iontiol. 
Oubln, hdm 3mct 
Aur b e ton b e11 ’l it ’ 11 ii q e 
Ihm (inh vor ^stiuaih vor Nirtuuri 
b. Wcrtutiltmin bc frufKmutimt« 
kJ)hncitmv im Srt)lott Monbijou. 
Pl 2ctiUl £lllC10l 
ßtanfi, ^n'vcii 
c ^uftuistr.^ 
ßluitiihstttttuu Neb ^or ont half) 
d. lymunlmitfl bei (umftfmfjcu. 
Pi 2iibel Ziruioi 
e. Verwaltung ber Biblwtk>ckcn. 
i’lllistiiuit Mhoilutai b ^ibliüthifm 
m bui Mql 2d)lomtu tu imb um 
j>oi baut 
l>i Mnequ ^ibltoilntai du Mql van 
. tublioilrf id inti i im 
f. sioT Jlirvc* 
Pi vtonmomt V»clt 5an Jiatl) 
Pi Jlblon bql in l OK baut 
i>i Juqla 2ou Hall] bql. 
Pi lamtti Sau Hitilt 
Ji] 2ot djlog. 
III 2lbtluM[ima 
Hvf. Garten. Intendantin. 
± imau in i'üi bstitt 2au iüuu 
2 InCCtlOH. 
Atiuuinan t (Mini Ttucun bu Mql 
(»artut und bu Mql Wättmi Uln 
Jlit’lali 
b Bniean. 
<2hriiut voMniat' 2m -Hut j'mtnli 
Edwincld voiqaiiui Kniend 2uiit 
(jiaul UanJ 2iucf 
c (tnffc. 
Cn vot (»anen ^ntinbautui Mam tti 
mit bti Cbu vot 'haudiall Hmt 
fm uulmnbut 
d '>i)f-^aumctftci f. d. ftuulntncii 
9ln lagen. 
Boiliu 'loi l'auisltii 
c Iuslitiarius. 
Alutdiljautmu h>eb v>ot ^itil Halft 
f titiMWattucr. 
Diuttu Cb vor Warnt auf bu tmmn 
titui 
hntttu (ir vor histiin in CyaUolun 
bmq 
(Mau dq' i uutt l'alstt 
^aucti bq nt jUllivm 
Vovm bql tm Uciiui h ailm 
Hintut bql in Satuiuuci 
iheciittoitn bql Vilnei b Mql ('»autt 
X.Mnatvi tu 3an ioiui 
g £lici.(Vnit«ci. 
Houtlluiil vor h utti Vitue 1 t» Slql 
<''auti Vel lamiitli tn 3attuiuiei 
i ‘haill)) 
'hnillatd killtet i Uql (»autt V.ifti 
Jlit'i in 2aitv!0iui 
Malnimanii in "tonlijou 
4haidt in (5!iailol! nbniq 
('»tllui tu 3aiMoitn 
Huitu III <;aii totnt 
v 3nboiu in liboiiomit tor 
J aibm m 2sttt «onu 
h (Wstitcii-^cnustltci. 
Xu i in 3an uniii 
J'lllllllstllll in | oi dun 
^ul tm huiui t'huhtl 
J\i11oitbi OM»u bor WiiiM all'(mts 
1. Uumittclbstrc Bcd»run«ft 
Cr. Mnjcstm 6cv Stntici;» ti. turnst*’'.. 
Nhum 'laitinuibiutu 
Gdtui-,1 
'lloüMtiq 
J nli 
Ciür-^uiuicic. 
Tliii' ui 
Üvltmut m \ oi dstin 
yuutuaitit 
i)iau 
Ü>oiaioaibl 
Ouf Miirfic. 
Edtoiiboi» vimtu mim 
3)iiillu bfll 
Wleidt Vuriiutooi ia tb 
Ohtiu'cl 'haaa J uivall 
ün ai votliidmi 3i ut 
illiiti j x'miuuu 4 uiout ; 
4. tiuT'<tcl(cici. 
iVltu <ldluiiiiir 
^.uqotib dql 
(>ür*2Ubcr«ftixmmcr. 
’haioi 2tiluii)tiivall 
3ioIt bni 
i.u'it b]l 
t'.Wcchzeull'^amincrtt.Wliichhaiw 
,*sil (iitcti i ui iiitg Huncb 
All 5lm>il biil 
All rolttnc bql ut l'oi bun 
^stllittatut ^ei|lcljir b -i a)djaii|l i 
toi'drm 
7. Lchlosi.r'crwaltnnnen. 
3 n b u 11 n 
lUuiiuufu Cb (iatiell b 2d;ionr? 
2d)iatitm J biil 
Al i \\K l ^Ud)lUI)Clttt 
All AIIUCf bjll 
holu (vaiUll b Vlql Valstif 
htliu bql bi Zdilonc ^ellium 
Aiauti bi]l bc 2d]lomx 'houbtjoii 
v it (ifiarloth it bnro 
^mdituib Cb Maucll 
Ju Wuutcumfb 
bei li Ii a11o 111 ii biii a 
Uiltnt oniib^ciui TstiHHct 4'Uii'aliir 
In 1 ot baut imb Untiieaenb 
l,ioi|di Cb linmll titt himit lahw 
Zallttta n (faihll in '^nbiUlnrg 
hklllil vi'l MslltH bO> 
Ciattilf im Lladl 3({)(oh 
Zeundiitiaiiii bgl btv 2d)fotti 2oiu 
1011CI 
Äilb bql bi CiaiißCitibauitS bu 
-an loiict 
iKolt (Sanill bi ihaiituupalais un 
huiui hlstiiui 
3eifm biV bi l>ot bamci 3ri)au 
nmUiattue 
Keniu Cb y>ot Muiitt u bamll beö 
3d)lonei mu du l'tammiml 
Habe (lituili bu vstflfidiloiict Slun 
Luf bql de^ i'iloebeie oiis dem 
l'Tiiuvtbuste 
(lonid 3dilvt, ii WstitcituuumK in 
3oeiow 
Ihijmti ^lumli bu 2d)(oiuv (ibai 
loitutüor 
Alubl Vluftih biv ^stijiudnu s'iaim 
tm i tlbistü 
Zu'Oiv ’(tiftih bu VatiM) Jlleianbuuvta 
l'U ^OUbsttll 
Miuili (»nliiu ■’lurnf) >n 2stiK|0iict 
Jltipdiu bc«- Vaiibban'u yinbitibtirchU 
i {I 2ie ^MrmoliutiA nt dun Cb 
(iotnll i’tiuidi tm huiui i>a!at 
mit ubcuistitcn 
^ n 2 d) o it b n u 11 n 
Abbild) iiatlill bic 3ri)lomJ 
S. Oof.ynu Dcpvt. 
N 21 i'im* Aiubiid) Uailm M> u 
i'iiu^'out^ Aubinanbili " 
noi ^ati Cipot ^euvaltu tu Sühn 
(Hlilt -) , l 2ic ’ltintdil i]t bun 
Vo|bait Uonnolciu vMunq üb« 
tiaiun 
2ionuiitn voy ih:u Ztpvi -iUuustlt 
in ) oi baut 
Slüiiiflf. 
Obcr-tzcrcino»ic»-Anlt. 
( 2 Mal 2djlO| 2 §0T hl I » 
WistT zu (iitlutiuna (iie Cb (siu 
monnitmm (i Cbei voidiaiiien» 
('»nir v sianit -l'ici Cb (Siumounii 
itnli ii Jxirt Clui voidiaiflui) 
v b uinubi(t 4'Kt Cbu (iiumomii 
initmi luainit mit bei Ciiifnliuinq 
bi btvloitt (sotpj ii bia Cbu 
Vordiaiqui) 
cccretartat und Ncgistiatur. 
('Wtibmoiv onh sio|istili 
ftönifls. Aiarstall. 
Oijcr. 
(Mail) -Lthel (iif Cb 2(rtlhtii(i 
Picc Cbcrftndmcifter 
Alfll v (iiclirt 
1. Lbci.Minstlill.Amt. 
l 2 j'itih)li I 
viibner v>cnatli ihn 4uu|hfj 
avinuiib liutbaiit 
Ucbut l£üiitiol u (istlcuf 
Alutdibamiiut 
3mmiaittix 
i'uh ve| oit?l Siatf) 
-iu'sjnt ihi ittnii licamh nt b 
‘i. Cüci.'JJimflnU'Dlmt.-Maffc, 
iiovimitib huibiiiit 
IUlud (iotmol 
!. ^aii’.lci. 
i'Oitiurf) Stan-,1 2eeut 
4. UOZiirfhillc in Bcittil. 
( 2 -Umtun .0 7 n 3d)lon t-lai 
U aljmtb bi Uuthatu Iuiil 
JUtidiliiiuiiii i 
\\\ 7 A'lU Oll)U IIMl 
hntlu 2tallnnh 
In loippei Cb hui,ai)t 
Znmmifii Jloi,aiV 
s*7 
Slöniflf. Hof 
X\ * 1 Uxbaimt I 4< 
i Uxbatmt 
Cfhct, 
Aifu v venite liru C 
vo ii Tiuiu 
XiiiltimiU 
U)htflltcbci. 
v ülUuitxhbui Cb Ainuunn ut 
4. ok bau 
v ’hitnd) dgl bei der uoiuql 
fiuttmu 
v ^ iiirnb dql tu vwintoviu 
v ^httu bnl in Vtiiubmq 
vouiditld bql tu '1’ioiibaMthl 
Scrrctarislt und sraffc. 
(idubug Weh vortaili 
'h'iiju Uatt-jl 2iciei 
^ttiittiautic>. 
Alun1)f)outmu, t'leli not 'ui t Jiaif; 
Königliche Lchauspiclc. 
l5l,ef. 
^olfo 6.1 st! u vvdilMtj, (iie f>»cn 
Iiil nbanr 
].tuiou ('kfi .JUii 
C'ttUnb 2m toi 
JJatfi Theaiu 
Bureau. 
NX\ 7 2ouMhiiuu 2 
^iaibu vonaih ^iticau i'orMifi 
■i'iana i'ili utub 2icui u (faluif 
2dimibt ^itienb 3-cciri u (Soknl 
Sanbitu laqcx Mannt ^iiHniot 
Itubi Csuiutb 2eent 
2d)lobadi 7'Uteud 2enct ii (Solcul 
Wcijciibuifl 'sunnb 2ieiet 
hjintbladi dgl 
a1111c 'Vtimtahui ^.uipuior 
Di ^dttrf) vinititai i^irll Hbimi Hoth 
uoili Hall) int liudio ‘hstiuiuimi 
Di 2d)midi, Thtstiusti^r WcJj 2an 
)iath 
num vor ^aitinif), Jlldjilut bei Vql 
Zl;iatu 
finffeu. 
frauyMtnfic. 
^aiituiiacf» vouatb Hutbont 
iUaubi oitiutb 2uui it (SotUiof 
iUaunaidi vittuid 2uit i u ^ucfiliali 
ZnflCvMnffeit. 
Jiuuhei ^niuib 2uut, 'Uuuat jm 
but ^illu ^Ufstlir 
Ivuittii bql, bql 
j out 
(tjmbcioüc. 
Vul ISoitumiu tt aimt jUu't 
hubt oiiunb 2uui ii 4 tiiu 
i rtflliu viuutb 2uiil 
J II1111 bjll 
^allbout dal 
Hohbadt ihuMu Xatitui ('aibuobc 
Uiap bal bu Mumi <s>stibuolH 
iMit•, Cb (vatbuobiu 
Dilliuaiin bol n ‘Vojist^tii ^urnfju 
Ziiiuui himtoinmu Hurulju 
jhiiiiu Cb Aiucin 
Wiiiitow byl 
Requisite. 
stopp oiitlutb 2icur n 'Huiiit 
L'vutli Cb Hiiiiii« (Whihe 
rrijuln bql 
Hnttspolizei. 
l>alhvdi(i ^nluit' 2uut 
polhu ^mp bu CluutImiin 
aqnei bql bqLbi 2d)0iiuulbaii!i 
x^nip 
it vstti 
Tech», mtist. IBcnmtc. 
glaubt hditi aimt Cb ^ntp 
Ciianho Tiemation iiialu 
Va tu '•'istnlnmiii 2im t 
(Miidn Ilnotuiinti 
hplmncti) bqi 
hotuibcm bflt 
jU'lbi ihnidjuiuiiiiiti 
Vstdjinoiui ^uiutdjntiui Jliinif)u 
iHcfliccii. 
Cpci. 
Iivtstl Cb Dleiimuti 
^latiu'djiuim viIk Huiincm 
2d)iUiM ^mptiteiti 
.mit) l£ompai|uii C^inv 
Lchanspicl. 
(Milbe Cb liuitmin 
loidiu histincin u Ziaiintnm 
vtei,lu huimuti b Vii't’pnl 
iliiiuaitu 2cutuu C^ntp 
hiippurtu ^inptcuiti 
llhliq 2d)aiuptilci it (ioiupatniu ^mp 
Borstaiide der Theater 
yilbimflo Schule». 
‘uquut lUtluuii (itunbiudoi 
iiiauhia‘ Vibiutit na bu umuncfiat 
Itdje (ilumniai rtjuU d Balkt (rliuui 
Große Oper iiub Singfpief. 
Langer. 
Schauspiel. 
Schauspieler. 
Lichefter, 
Di 'hud Wapitinnti 
itiauiv tihcU •* bfll 
jbaltu bql 
iquiu 'hüt Willst fi ^onuiitbi' 
b Zbeatu -ittlb 2dmlut) 
Llutirnanii bql u Mit Ttrigcitt. 
Valti l'tof 1 (5ouciitnt|ti 
2tuu, bql (Souemmiti 
TetiaU (Soncciliuiti 
Oiiutnul Diimfbtiutoi Xiuyciit ber 
Uulmuititiiiif 
Aiiifd) (SoiupUttoi 
Wiaifiit bql 
Ballet. 
(vnub Balhtimtitii 
Viihoiq H 2eutcui oiup 
SofotniMcr. 
^mtuiq JUoi^)(f 
•hntlu Jout 
Ciiainnfi 
Lolutanzci innen 
All 5llttUstlUt 
All Tileluutt 
All Cill (£ta 
All (' 01 pll lllt 
Nil ('Hunu 
Muudjuei 
«Vl 
VI 
\U 
All Viicia. 
,^il Inm'cnlu'vq, 
rNüIistiuta. 
All 
(5tnnbe. 
,1U llilhuicla. 
Cbciuut Kuuncit. 
('ntttl All Ithv. 
Juli, 
(Vl ^ u,e. 
Slöitifllirijc Hofiiiiisik. 
N\\ ’i Doioibuiuii 2. 
iTn Mutual ^ntu^stiitm bw Mql, 
vonttuttt in mit bu C"i mnU Ritten 
baimii bu Ußl 2d)anipuk uevviuiqt.) 
Wc«. Mnsit.Tiicctoi. 
(H')H i W 
v stout ii vor plannt 
lUinu ‘huj 2uut Tuec! b. Tont^ 
riiou^ 
ümpoft siof ^laitntiti 
oanotust bql 
i'uuinilb ’lliub v>oi J>tamif 
<^uin|ilb vmmd) (Stllnt. 
Üamntcrsaiiqcr. 
h tun st u u (abuuiutbj 
labillst ibql) 
2taquuattn Oql) 
>h'iux;wiitxli tbql) 
(')OUl 
(yuirt ((tlnui]inb) 
’h'itllu ^til Ibql) 
2i]lua 
tirtiumcrfäitflcriiutCH. 
a-v. er (aluuefenb). 
A-r. r'lrtol Pobilla (bql.). 
Panline Vueea (bgl.) 
All. -vo.tct (bql.). 
A-r. iVtallingcv (bql.) 
Ai'. (V>en'ier-h)arbini (bql.). 
Arl. Bronbl ibql.). 
Ai-. 'Uiavvella 2cinl>tirfi. 
at. Vebtiiium iabwesend). 
Arl. iaqliaua (bql.). 
svr. 2adiie-.vofmeiitrv ibql.). 
Jr. 2iiritiT (bql.) 
A-r. iWülbei-qu Veiiiuqei- idgl.). 
A-rl. Hiedler. 
A-r. Hei-;og. 
Hofstaat 
Ihrer Majestät der 
5raiferi» und Königin. 
Cbcr«.frofmciftcriu. 
Giöiiii o. Broddorff, qeb. Freiin 
v. X'ovn, (iie. 
Palaftbame. 
O'istfiu v. Melier. 
Hofdamen. 
Cl,ust v. (Vu'vi'bonf." 
(')Vstuu iHrmqiub zn Ctol.6erg - Wer« 
niqevvbe.' 
Cber-Hofnicister. 
ßrfir. u. 'Viivbndi, (ive. (nt. b. N. b 
2ti?ivtl. ('5elj. diiiifie), Matnmciljevr. 
Picc-Lbcr.Hofineiftcr. 
Aifir.u. (Silbe, (iTs.,.UQimiteiherr,2d)loß* 
Hoiiptin. v. Isljorlom'uintrfl. 
Tieuftttiuenbc staiutuerOcrirn. 
('•ras u. Meiler, Maiiiinn'fjciT. , 
v. b. Muefeberf, i>ice Cbcv-lSevcmouicn« 
ineifiev, .Uaiuitierbcrr. 
Okaf v. Müiineit, dql. 
Leib-Pliflen. 
Moin'i'eb v. 3diiueriii. 
Cito ,yvliv. v. iViirbstd). 
Leibarzt. 
Dr. p,unser, Weil. Mebie. JJIntf), (Seit. 
Vhji n Ia suite d. Sstitit. tivvps. 
O’nbiitct Il,rcr Majestät. 
<'. 2. MÖttiql. 3d)los;. 
ßisir. v. iViirCmeti, (sie. (m. b. !■)!. 6. 
Wiitl. Geh. Nöllie-, Cb. Hofiusir., 
Wrof v. steifer, .ftommerfierv. 
(.'»las v. '.Uiülineii, bql. 
'l'oitli, Web. 2d)atiill 2ccietair. 
aiiiluauv, 2d)fltiill ^Heubstiit. 
^alin, 2diatull 3eeretair. 
,?u beionbeien 2lnfUiigcn: . 
Halbes hieb. Cb. ?)ieq. .'lioih. 
Bediennn^. 
,yrl. (ilialeO be ^vattlieu, Mamwerfrait. 
All. 3d)ivvnfvqer, ('iarberobeufiau. 
vvl. 3Öbltc, bql. «• 
vvl. .(leibeiuiem, bqf. 
.vöpfnev, Matumerbienev. 
Uciiller, bql. 
sarfinier, bqf. 
Hofstaat 
Sr. Kaiser!, n. Königl. 
Höh. des Kronprinzen 
des Deutschen Reichs 
ii. Kronprinzen v. 
Prenszen. 
(vit Polxbam.) 
Militairische Begleiter. 
v. Privelwiv. Cbevii, A'lüqel 5lbjnf* 
3r. :Vüij. b. Maiieiv u. Möuiiiv. 
Ai'br. u. b. Wolu, Cberleutn. ä la suito 
b. 1. ('istibe :)(qu'. z. A'. 
Leib Pagen. 
Murt v. (iinem. 
(Siitio v. :Viüiiiiemtoiui. 
Hvfstaato Stoffe und Negistiatnr. 
2omiiter, :Keqtiiroior. 
Bediennttg. 
Anilin, A>aiivbomtHr. 
Vliiibt, 3stltelmftr. 
Uwflcümifl ber $nu-|cu=3iis)ue 
Seiner Majestät beä Ziaisers 
imb Miiitifld. 
Militair.^oiivcrnenie. 
v. hiiiitini'b, :Uistjov ü I i snili' b. Maiu'L* 
'Jlht'.W.ube Wieit. :)iqlC'. Nr. I, Milit. 
('ionuentetir d. Prinzen (Siiel ,3vieb= 
ridi, Mql. ,Vol). 
v. 'Jliititiott, (iapit. Heuln. i\ In suito 
b. 1. Matrosen Tiuif., llh'ilit. ('ioituer- 
iienr b. l'iittzeu 'JlbiUben u. Preiis;en, 
Mql. .voljeit. 
j
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.