Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

flr2H, 
HotlM- 
t Is I 
ura<>n, 
iltltq u. 
1 i 
’G H L 
Gnlm- 
0 IslL 
0 n 
II IV 
V Ahr 
tv r>HT 
Nv?1ei ci 
1 rief 
ii 
Beruh 
Rankt 
ocTiirfjnse, 
) 1-5 
\X 31c 
tV (fiifm- 
'»Ist 1 ffl 
ibsh 11a 
ruiifitubc, 
i 11-1, 
itlflClftl <> 
mmeutctv 
qotvut 10 
nt i ist mis 
ISolomuti» 
100 2 11 
K 
i\ 
Asnü, N 
urqetitr '3. 
*7 pt 
^Milieus, 
liatlj, W 
im 7 r 
c Valuta* 
7 . II IV 
cs/UUll fvpff- 
vtv flauet 
i\\h\ 77 nr 
hoiV Pcntz 
b 1 
i m 1 
litt i? tir 
tle, TniaS- 
btq Uoittßv» 
l>2 II pt 
Cmufti 10 
tuet fti vrv 
i’lv "OH Iv 
\Iuqctu  J4 
ri t_ln 0 
fall - und 
••s-Akticn- 
Bcilin, XX 
t Ctntlton 
v iM'qt (p 
NX 0 ujuntui 
-leltui Pnv 
i)t iSollecttu 
i SLohti X 
rchiub {VislM 
mitli 21» 1t 
i^cii Viaubtl 1 
) Tircclw ; 
in ^uibcm t 
r c> iWcim 
4UUU > C U 
i UsJotni l i 
FaforiliatI 
Heb. "TßQ 
Zurkalowski 
— 18(55 
Hwierzejewsti 
IOn! I. 
Aurkalmvsk» iUuno ^aluf XX (iulnmi f> I 
iichc vniju A. Dioitihf 
Zurftrtuict -i'tfioi Waitm s Wu 'wolm *>() 
— ^qnav Itidilci No hu Jjrrtulnutum 7"i IX 
Znrklrr Iluoboi Vaqtiuuiu X ^oiniiut 4tII 
— Theodor 3d)lomi \ 3d;iihn l II pt 
Aurkowskj "l'onir (Iiqantinii Xhiaihmti Will 
Zttrkttl>len Vumridi .lünidi «Hiaint N Csljoritur 
Nr Ht III 
SurmoWc VHtuitdi Cv l?ou Amu, so tSmu 
öaftntir i' 
ßurnmfjtcit Uhu tfcuimiutm < i\unluiiti 11 
Vmttidi 3tabiurq \\ ('kittbanttcuiuaUt, flu 
beirl'che Svz» 
ßunt ^lüboi I^nluf sO (Mnabctl) lltii 2 1 i>t 
t Isioboi {unt u V vnundulb A Co 
— i.'iil)iim Ttotd)! ,*>iil)ih \ Moloitti»n 11« 
— Feodor Zürn, Mienen it ^ro», uvnl.nl  s 
^nrUenilr ", If I le! J\ & M M 12 
?\ub ^iobi)i {um 
Halvii Vuim b h \\ flankm 20 
(riitK Inn^UaitM (Ul<u ii 3iimqmf)?M 
3tcq(tt} Bdjlowh i.l pt 
— 'miIuu «attUi \ AiihmunlDtvii t 
— (£iuiff]2> Indiltuinii \W 2d)inl)«nm 
bamm 11 11 II 
oiilu ^ts J'inutiiliam \\ t-oi baiiuun < > 
LtUjilmtm Lw \\ Nuimunmi h 
Hunicr Ivuitn uutidjci \ luiUnui » I\ 
(fmif Lükllu \ Hintu 1 >! I 
— Jscibmanb caiiki N ,Hutoimr 7 II 
— Mari 5dnitub N Vautm Mb 1 
Wnöolr 2ifdiltt \ t ’liln 1 II 
8moiu>.tt taul idiladuu >) '(Oinbiuui 
m ti II pi 9 
^iirf ^uu {immiiiii \ Zinidnut • 
Zurtls lintl ^mtdil Mund) \ ’uiic ^ortj 
m 11 II 
— Uirtt UTUI 3d)tMUtm Äibslinu *2 II 
— i\’oqiiti A'N'l \\\ vauilbiuimtr 2 \ W 
(f<ui 5di!a»ci n 2 I Ibil II 
Hurti V'cniudi Miiptmrijmni' < 5tialamr 
nv 17 II pt 
Zuschc Wilhelm l'iani' WV Xoioihuivn m 
U. Zuschcn (imil hhtitlu \ lif 
tftifrfjfc tiai( vul* ’luiuui s Wir dmutut < I 
Ilidjaib ^iidiamt sn ^umpti 7 L 
Ulluit 3d)lona \\\ 3ir iistciuu Ulf I 
Zuschncid Ciu> ttt^nUtU \V Hiilnnn 7 ^ JI 1 
— C rar Sdilcuni \ Ztoiuhitutaut 111 111 
Tnoui'!) I ilHrmm \ ^itit^cn JUUe^H pt 
Hwfc Cmll 1'öinnMUcni so Moittnim llmlii 
Hboli cdjncib \ ^uti^laiuu’lllii 20*UII pt, 
Hu^fc oiuuav (siamu ^niltow ^louuti U i II 
Z„ssct vitinu' »nlii S XuMutbadnu h> l 
Hutcrmstitu t>aul 'taimit oJiou ^vvd)ut 
fit UM 
— 2aimul sinudmcimui N ^tauudiMi 22 2.1 
— vuntette i>tl i^iibWUiMfl t JUnanbeifti «) 
— '>h(i ,lhiu 3d))nibuni \ Xvihrimimii '»'» 
^utljcr Arnbnrii \ ^aum U III 
— ?tUi(Mba smiivtni a Z Kub cdipitljaincn 
iUsliifuilntrstiim 1(1 I 
— Lui'l Mantm \ Rappel Hllu 10i I 
— vtnimmt «rijitrtbir \ jtmtUttdutt 21 ls 
•Mlluil 5tiai;tiib CSoiitrcl S\\ 3olm>nr 2"> 
Antraue» isaul Hpotiicfci lim -Lniuuuce, 
Vüztifl ^j/nihiri o pt E iTU ^cf 107) 
1 ^lora ,Hyotl)iti iaitl {miauen 
— »l' 'I'mctoi, s\V Moriim h II 1t 1 
— Mbx Zutrauen jr., 3pte tit uintbett 
(ouiict ( 'Hoicutljalei'ii 2u 111 ') 12 ^uh 
Vtor hmmtett 
— k,Küriü yuoatiu 'uunUiqivn II lo j»t 
bu 10 J “) 
— vwHitnu Hmiui M jhihhvaffinii 12 pi (j> 
(Tcl A In 11M)7 M 1(1 I 
— ^itboi Hcittui NW Vcmmim 11 If 
^oMima Atl Hiiunti \\\ X'ivmnm HII 
C. Zutraun & Co., Hl^aliliinq qe ch \\ 
(fulmui 10 I (Itf \ Iti Uj)2j vnfj ßiau 
C {utiaim 
Zutraun hliom Mamm SN\ jp’Hmvn 1 i pt 
ftWtc )i vfoqtK 
^ fleb VoiuutbcKt ^raii \\ Wobcuui lh 1 
1 (5 .{Miaun A. t»o 
Mutter» ^iottheb -W»fruni N 2'tmlui^uvr^ b 
Zttttrrmann ’Vmiu Maiifiu N\\ Ulopttortm 21 
— M. Zuttermann, Viaai^udi ’ vuun 
tdimib \\V Toioiheui'U 11 (IU 1 Vi >0) 
2uh War Juttumaim 
Zuü Zhcüöür Vocomuiuiruin OSanrijamun 8 
— iS()imopI) Porter 0 vol^Mtulnn 72 IV. 
— ^ub '5d)itctbu N Jlutüinti 50 
«- littMZ 3Jt«rrerI;cl> XO Vatibibeuvnn hu 
— ürnii geb (^uiimadja, Kumcir 2tiqlii,a 
<*- ü' 1 
— Bcrtha s^cl' Wn?, L'w st)hUiiluuiiu >i M 
van dcr Zwaan limnta qa i.Muuit, L\v 
S ^Unniuuiin 7‘) 
Zwach (krnst ^irtliuurdiinuihMn N laut 
fti 2h pt it 1 
n, h 
Zlvach .'I fttb j'Ltmaiut i'iu \ titiaumcur *2 
- Miitlimuta, qeb Mime Ind)kununuiu, 
101 pt E 
Zwack tiiu! va’tbid)tihm \ Jlabui V» III 
Zwadc Vaul Uq! staubn» ( nouiql 3d)lon III 
^ermnmi Mundju O (^jibeiin*ii 12 
C 3d»lad)Ur 0 (»inithu <> 
Stunfa, oi'ut 3d)ucthir N() ^mumm $ , 
Siunitn -lUitholb ludiki 3dionobq ^Jmur 111 
i tliulut Zndilctmm Srijoiub] mclnnu 4 pt 
StuncHflcf <»hir(itu 3dtuttib NO Mur"mahVt 
m 22y 2 Jlmq II 
Zwängn Mail ^aita < Huctcnti i pt 
biiiml bhflUvi/tzibq Jh'nnndm 2 j)> 
Vaul ^ndilmlt s() ^iumilul IMnt) 1^ 1 
libiuub Mannet s Mottbinei Damm * H If 
’tb Mannn h MDttbiiui Saturn 12 II) ,!el 
I\ 1 I ) 1 hillH \ CiO 
i'aul Mautm \ Kamleim 2«, pt 
Uuqlaubi Ä .'»waniiq 
vuqo MUinpmi 0 Hiiiaam 11^ 
tit tzitiHUt ^itt'chcr n ('htlniKrNi 12 
C 3dilnd)Ui 0 Ouutihti > 
laut 3taM Xiijnt \(> i.tiuui "i III 
v>vbmni ”nnlJl)tl? i Jindiriti ’> H pt 
r\ohatttu Utidiaiitt N vodim U II! 
Ctiü "ntslllbnli so ('mtnanum 12II pt 
htiMtmib 1'iiv ikamt () ^luntutiti ulj 
'I Hniiur \\ 3l qltiain s, H IV 
Kobui 3fliiaditn U Viebiqin 2t II i/s 
lillhlnt 3ii)itubei o Aiubud) Marlur "» 
Cito cdrnlirnrnm S\N Vidneiiiibuur 2 pt 
4>(inJ Xndjki *ttii J ui,nmi xniqlnin m >i> 
L.Zwanzig*,45atd)tTbit irttqi Motlmttqir 
ut U II tiil HI 11 tii) viil) .'Üb Jlliratt 
btr Hlei 4U(tu n Wüii Wmittun 
Vtfctn CbuhMttit N AitibndiUi 10> K 
Zuritt qeh 3dut'tt l tv humcic \ 3nat 
luttdi m 2h J £ 
15li m s\\ iUlU Hltiancun h"i T 
E. F. Zwanziger & Sohno, ^(inziziyoll 
luirbit (l>du ivalbatt t 3dilo) ( 3patt 
bamnn H pt »Iil \ lu!7 J v,nlj ^baharb 
hvaibhpr {^ihRiinilban ) 
Ztuauvncr «srubudi Srtdj'lu O ßiatttnttter 
JKUe Iti ii if 
auo vauvtitt « I *» b tt>rut Hqtf Momq 
^mbitd) Will)cliti 1 (2 Onpr) Ar t coinm 
\ (^ilb^»rt»unkrei 7'N'pctt b iiri;» vtntitittc, 
b xtinaut W ^lülV’inqcuti 8t II 
lluii Nlauhtt otiquu Bnlbn'di'tr 11 III 
Vuinamt slluupmr S (^rncffiü bis pt 
Cxiat Mql Jtediu 'liatli W ^Joilin 10 jit 
Veonulb 3djlomt X ^ullcuti lV>b If IL 
Ctto 3dmvm 0 3tui),mannfti 27 1LI. 
’llb 2nd)la Jlnbf Gtaitimvut ‘H 
L\üptilb Ittdjlci X ;ioir-»/crdirii *V4 2 is IL 
Isnibrtd), {tndjitctb XOÜanb lurqcrl'lsUdr> 
"<ane qib Mrantunu u n?sl»uurtti 
S Jiiiiiriii 12U 
Eineutne qeb >ad)xmittl) Jbw XO^aub' 
buqir Allee 1 k> 11 
o Liv, X 'JiljpuKlHrquiu OJ 
Zluflrn ^uMi Stidjvlct U .{onibinuuu 12 H 11 
Cititl Ufls tttfeitb 3tat liontifj 1 
^anloiu, ^cUittetftr r« 
Jlitqnu ftabi? S i XW 3uqmmtb 
I)oi 12 II (TU II ^) 
Xieopolb ('jaUiu, s< i i'ioqauei'u $2 pt 
N.onlz sistitnu ßiiebridi^luiq ßranftuiur 
(Slislumi II t II 
it hahitKndjtuciiTbü 3tiqhü 3tibettbih 1 
Hcmbotb t’tnfioitotr X 'WitnistUKUcnir 1IJI 
Utiipoib 3d)larijtermitr NT 3djuhtr Hb 1 
li 2d)tart)Uimftr XOXiniibsbtrqtr .Hlleel ib E. 
^atttatut 5d|t{ctbamfti f D bO Kudu» 
baqaUi lr)2 III 
3diuIjiit S iludicuti iO Ii I 
'V. 3cki hiiiwsu S\V VniiVrnii '»*> K 
-Ihiuio liidiUiitifti 3dtottebq Wottjcufn M 
■i;, ^utit <ScbaiHim 3tiqhv 3ubmbfti 1 
l*w N Sdjtmliamci Allee 15 
u Ziucl|I, tiinl, Amt*qei Ha'lj n Z , W Mtrdj 
barifftr 18 1 
Zturiliatf Mail ^trmutid)ilba ,VUut S\\ JiUjau 
bnitutm 10*111 1 (ul 1\ ,i “»15%) i.'olju 
Tu IM IV 
Stucibnril) C Maiienbote \\ niaitqrslfiit’*i ('» 10 
^lübiltiait poit, W ^nitinti > pl 
Zwkichardt n* JUu X Jhtppnimti $ 
Zwkldorff -Hboltsl -Iviu lUitt Wstunnti t 
Zweistct Cito Mnttfiu, W VuttoiPjtr 
IiiDmamt 
Zlucifl lilhilm, Artirpadjt Wt Viditin, £ 
Viurittri 21 
\S Vlquit n ISommifi ( "n'llutmarti7 III 
^ Jhutx'qcr Hatl) \ \\ liatfunpivcntr U 
oJJlni «liüut IslmiliMeiibq »Itnniuitfzz Idll 
(Iti (iltat 1 1122) 1 v> HcnciiLuuitu 
Joseph Zweig, o arubiqeidi ( Juiu 
3d)üitbaitnuii h II (lil 111 "02) CmiI; 
?oi {ivttq ( p Sohn X ViUliuuqaui w 
Zivrili v Mannn WV cdilc^imqct U»u b jit 
oiiltn Mumm 0 Hauvndmt In II 
tnbiytq Maitriit (s/KitljrMtbq ^oadrttti 
thalii 7 ^ 111 ufl (ihail in r) 
IlHüboi Mannn ^lituloittnbi <' uHmau 
ür ib I/i uJ L<JmI I d 2 / 
Carl Zweig, Miwvn »"sät < 3pan 
bstjunu U ] ilil \ ibs7) v | { s 
v»J) Ifslil ,m«iq j vz?ji o j/iüipslrtuzi u»jj 
l£arl Miindjet 2ltqliv SuppUm 1 K 
ISsttl Hiiuiri X\\ ^iiidttt ’lllei 20 II 
Vmnann Jiu tm \\\ Xintitqttr >* 
Ctto 5ihlo in so Hcidiutbiiqtiur 1711II 
i'iinl {uttmunt Ifhailottenlq 2d)nlui > 
^aioluu Mannn ntv o MiaiU'li \u II 
”iaiu qit 2 Und Maunttaitv s\\ iMud)ti 
fir '« /\ 
homlu mü i Htiuui X \\ Icmu^it s 
'’unqantln qtb Midi sviat jkivri)attt 
3iiqhi. ' i K 
‘InqitMi i iv i i'dm <'*i ^idita» Zmei 
Itr ti 
Sluctnflrt Cai! Mutn^ii bau krnqio X 
ur 2 (I.l II .in i 
Sluctncf ocluft qib j amdi Itv Zttuzot 
■l iltnn b 1'htuteliti 27 IS 
Sluciflct JUitha n niunta ,^il ^djnubaiitn 
X\\ JlfiruNJm Ib II II 
Stuciflcrt v»an 2 alutttn Mamutuqa Hi 
unnbin s naunhatbi 71 III 
"nniia um iptnt s\\, Mmtu namti ^ f 
Stuctstlcr Nidntb ^lendibodi X 3tatiiui 
fti ’> ii 
Siuciltiifl Hi>üIt Hui ihinmti ^Imiivmttbq 
3ihuui 1*1) 
frrazz-, (>Ut 4 s ^rnr;oiUl >1 III 
An^rnt 3diiutbiimMi i v )intntir 
Hl ! I 1\ 
Clne 3tinquni o i. iibunv«q 21 II 
Zluciliitflcr C n<alu X nuvun 21 If 
,riarie qib IutileM 1 (iu W 3titnma1ti 22 
Zwcnstcl Vitbiuiq iouirtjsl’nt ’uii LniAnue 
“cbauhi I 4 II 
Stmticfr ’lmalti qU »viitbuff? i tv Heut 
^hailptttubq 4Utimcrtn ♦*.*> pt E 
Zwuizncr ^cnnami ' ttvalibi 3djoinbq llum 
binqrnzi V) H II 
Zhieifl I>iu Hqui -Tiaitu Au s llrbau 
fti 117 II 
J.'ilsMm ibi i untih SO tiidicnturqu 
sir 10J III 
V Wniimi Vantitu i'icroi12 i l'oub> 
Wi Vidnut I 
Ctto Uni in XO ^inbctim ‘‘1 I 
hon» WcHUiwit t>h Ltd;Mr >*> 
Mail 3dilvnu X tun, Enqemn 2.r IN 
(£imt Indilmum jUnhaq Jnnmml bq >kntc 
4'ini, Albuim m> I 
AUuit Ivpfo X -! oliotti 17 III 
— ^ilhihtt inuualtci V 3d)onI)a im Allei «.*> 
-illctd)emMUi o J andmiifiui 21 
Vutu qtb ^atciv ,>tan ( 4<aicduahn t. 
'( Amu \W Vumitfti » II IV 
- (Shintun J tv ^hailottenbq 3dulknti 17 
(Sunlii qib ^tiViqn ä iv ^Kulottinbq 
Jiihnttobvifnni 24) .0 II) 
Zwcrfter Hutoit Unmta \\\ Vinumtt 17II 11 
Zwcrma 1liarn Lu> XO Matutm r» II IN 
Zwcrnrnmrttl ^nm Ii’diJii '-0 Mvpnurtn 
itr 171 
Zwcrnrr IMm Mpumnufn >totb tt Mtttbci 
maqutloqn ixittbudiM ^itluicnn 72 E 
(Ssltl i'utattu X JiinmchiqnMt jH 1 E 
') 10 
MtnDbad) 
a tu 
•nthrim 
111 
>tlaia qtb 
ftuebnrt)*bq ^rantnmei ^hamnv 1 
(^oitbt^ ßtnbudi» r | 
Zwerschtc Anqint ^tli ManV Tun XW 3al; 
tuibekiMi i III 
(ftntlti 3dfttctb(tur XO ^itunn 12 III 
tituefd) C Indiler 3d)iutebq 3tbamti w» 
SlUitfcti ISlnt'tta i 3djnnba s Hluanbinun 
itr J2 IN 
Zwcttcls Vnbtvtq ‘Uotlnteiiln \\ Manomu 
iti 14 pt E (Icl 1 b‘it) ' tsnqcl Hpotheti c 
Ii, qib vn’dmmun Nrittnn \N 4 ntjbmq 
(ti *i I (Iti \I n 11 > > t) 
Zwcybar Anna q b tjnvf hUnttbc n 'tmmen 
ÜMinmilt XX Jvillntni'ti >1 1 II 1 
Zwcydvrff. ^cntlnub eip 3ifict it 
Calculak tflnutvnuihq ‘niutnqiti o III 
Zwcylaar Lilliilm '’undimnnnnth UhaUotlnt 
buiq ^tiltiun i ‘i 
StuctWttutiirt tfttU 'Ui rm sA\ ,>)yt/m Mit 
Zwcz lliduub I'thci Ch 3d)i>i ntnibi ivil 
bclmu: uhpnti 7u 7~ 
hnboh (fp*iU» I'inriu \ viipalibt<t»zt 511 
Zwick Cuo ^aibi t X ISli slUthfnrimi 1 pt 
"tat (Stqnnut Cuqi N\\ »niltlui 1 j.t 
ilil 1 II U I Ul 1' 
Mail 3hlbt hWlbil'lU X V l MUMNl 21 
J^iuttf Vllct Mannn (sharbtteitbq 3opl)tc(Sliav 
lottntm lb II II 
ITarl ttimrnt A\ •(itq-Nnnqctnr 2 ' iojaUAft. 
Ainn\ Uilhur < 3ri)ontttunnquqam (> IfL 
Vttnttd) Ihiobot Vanbtd) ’Kal X j3oijni» 
ui (»I E 
^lilni Vthni X L oithnm 12 If 
(iunt, iMmiuamt X s>umtntm 1" II T 
t'hntau 3d;nnbumUi r ^ X 3n>UHmunbcr» 
ur 211 
Filius 3rtnfitbiumtt r m \0 (^eoiqitifudj» 
m t 1 II IN 
Niaitm 3liiicibcnm i « ^ ^oihaq )ltnit* 
zml l>q Vfniztqift I7u II 
Vuntamt In plni 3dmlutuu(l u Jtudj t, 
HbqLOib XN\ HU 1 loalm 12*2 
Lilhtlm 3d;nvm X Antomn 21 If 
•ibolr lapt i so »in tauetm »0 IC 
Ihcun um ManV fiath s 2iubtitam 111. 
Hu ta qib 3tutbil Mait’U \\\ Mittel» 
ttt 1 pt 
(iliu i iv l attctnt X -L.ut»utbmqaiti 4si. 
Siuirfnu Cvln v>anptt Juub 3tiqlty Ficlik- 
iti Vi E 3o mt H)i_ 111 
Stuirfcfututh (')otmnb IndjUt sO S?a ntija» 
in 40 II I 
Stutcfcr H -ianquiau tau link bWn (lomuf, 
( OHtürt tbtunn h. I (Iti I 2,r<) uehü 
i'kbtubii 3ditdki 
Auqint ^kidmmt (ihailottmbq kShatlotten« 
bmqu Ihtr h II 
i ui)Uin Sühn so Vitbluiietin 2> 
(vauq lh jin Will «'sturnt■> Halb niitql d. 
v<7izviu<zivah b 3tant rrijzzlbcn (5h<tUozn tt< 
bitifl Uhkmbur 7 E ilil t5hnrl 1 
Viintauu ('.aittv SXX 4 illtbalb AkiiC'itt ti 
tfbiuub v'Ht lunin i'anfoiii ^lomiti 11 
i^aul Mkutpinr Um ^uhuuci iMii^laiiit 
vhamm l‘< I 
P CtCüttoin XXX ciiblium 11 
Pan! 3dilotm )mby TelbtudUr ii pt 
Vttm qeb Mvdt ,3tdir ,‘snrniutt ( ßtubtidiv« 
qiadit 22 pt 
’hualti iiiobumt XX 3tuumiitin t>4 11 
Ennlit itahemi X Vvthunqrnif Hilf 
Auqinn qib ’lhmu ^tv Hutttih XX lud)* 
honmt 12 ll 
Huqinti qeb Mntidnva jMnuiitInnu XXV 
Xfmtctt IMau 111 
(sittabetli i umutlMiit < Auqitttfti {711 IIC 
Zwickert Ctml ,">ilbm 3dioiubq 3ibau* 
Iti 17 II 
i’tai »isllu V puppet Ai/ti II If II 
Mail 3dnihm X -8iiuaitimti 27 
i id S Üa»Hitl)oritr 71 
Stuirflcr V (siqancziiub l "nrlact'rr b 
Zwidvrokl Cb 3uUi X Zundnut 1 \ 
Smteüdrffnbnt ^ricbitdjpborf t'ien ^eiti o H. 
3d)iitiel XX ^aqinti 7*i 7b üdt b "lami'iu 
tiil 1 277 i 
Zwiebel izanl <'>tm 3uut ZiqU 3d)lttpcu 
iti 2^ II E 
(Sail Mslitnit so 'Hiautumditi 10 I 
Smcbtcr Etrnt ^utituumig 3»!ttt 3dnttk» 
ut 21 II 
liibwiq WuitkintUi S 3tatlidimbinii 5\ 
Mari Mannn X ^uitmniimii J \ JIf 
(^corq Utboqi ^O stiaiMllntqmit it» lil. 
- liolutl ^aittntculabtf, XO 3tiaiibbciqet« 
itr !1 
Zwltst v-ohaime^ i>o»t 3en O Uintrmn 
Üaii i Ikl 
Vnbmtq 3diladit t XO lucdoiuui U 
VCitttann 3dilomi X Miinitntui is 
Siuicrtflrb ^ncbrtdi 3?tl!mz»’h X 3,taf,iMitquf 
Ul 10 II IN 
Zwtcstcr '■‘tiqo 3dmnbu ' v» ( .Hnbci< 
junll'ti 11 III 
Zwicncr Jiobcit -bauatfr X Viebemvalbam 2b 
(satl ^ndibntdiru it Itthuqi Jinis, 
SXX Enctt l'lao 2 II I s 12 2 • ^olm 
•It 7 pt 
Htiqmt Olahutt l)i tln SXX Ct tttumn sj 
11 hj K H) 1 
vMtlup Mtiinitttditei S\N ^uibfimi 75 r 
Hobcit Ihivaziti SNX CSu^t |*lozj 7 pt 
- vuqo hUh Hechit liatli 3d)onelq, -hulaub« 
Ui 2)i i I ^oitbf) hiubcuatt > 
^iilm 3d;nctbci X 3ri;kqeliti \ 2 II 11^ 
Zwtcrsch Attqtiu ^adamui 3ltqlty, 3d)losj« 
fii y 
I aitltm Miaittinp»k \aui, SO JUtd u* 
beiqeiui '1 pt 
Ztuicrcst Tartan ^ndibmb < "tlikicksn. 29 
II 10 II II 
A Mannt X XV Wiaui |ti 5 1K 
l 3d?nlti A. juun li 
ZtütcndiüWtta, ,tiau Inrtiki 0 ,vautiuitii 
.'llltc li II IN 
ZwikrzrjewoN Isi ut 3tl)iai)innnu XX Monir« 
m 2 III 
M 
KUR 
W££A!2®^hs 
trariT[lt7|ri Ist eins der geistreichsten und fesselndsten , 11Q * 
Verstandsspiele. Pros. Dr. SchubcrL I* Jlo.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.