Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

1. Tüftt 
Z'ihlke 
1864 - 
„Zürich" 
Zühltc, August. Schnlim., N Brunuenstr. 117II. 
— H., Schnhmmsli., 0 Palliiadenstr. 77 K 
— Hcmuch. Schrrlnu., S Vocckhstr. 4 H. K. 
— Julius. Sdnrhui., Gr. Lichters.. Göbcujtr. 24 L 
— Hermann, Südsrnd)thdlg., KW Unter den 
Linden 58 K. 
— Johann, €td. ®orftcft.. 0 Ssttrtatttoistr.35 JI. 
— Karl, Straßenb. Schaff»:., W ^affaucifit. 35. 
— A., 2i)(0Icr,(ihaiIoUc!tt>fl.,.SXvummcftv.41.IV 
— Gnifr, 2i|ri)lci; NW Ed-aruhoriisir. 31 II.IV. 
— ftezmanzt, Tischler-. X Stistlfunbcifir. 4 IV 
— August. Wächter. NW Beuffelsir. 27 IV 
— Ww., ColonmhviljMg., Paukow. Mnlileustr.52. 
— Slmm, 0c6. PoUmaiiii, Ww., PcniioimUm, 0 
Alte Sdwzkhan'ersrr. 30. 37 II, 1 
— M.. Wti'dicfjMg, XW ZijutmfU-, 16. I. 
— 5hmxltc, Ww., X Mchcu'ir. 18 H. I 
— Henrielte, K\Y Bcusselnv. 52 L 
— Pauline, Wiv., X Ticdstr. 41 pt. 
Zühlsdors. Gmtav, penf. Bcamt., (ffjatloitcitliit 
Akomrnsenstr. 1 pt. 
— Sliöcit, SPotcnmftr., SW ftönigin-iitjcistr. 41II 
— Augmt, Fener wehrm. n. D., S tivacfiitr. 301 
— Heinrich, N Panlftr 21. 
— Hermann, (Berber, X Prinzen Allee 12. 
— ^-rauz. ('iüter- u. Padetbefmiifl. v. u. uodi 
Berlin, tSfjnitvltnil'n , Stnrt))ti'. 10 pt. 
— SUsiclm, HazzMvzi»., N Brilcnnamnli. 12 pt 
— Arttuir, VcM’vatsx X Aaftauicit AHec 29. 30 
— Mtu, Masch'ncnmstr.. 0 Main^erslr.11 III. 
— Wilhelm, Mama*, NW Vuiiantr. 27. 26. 
— Wilhelm, Mildihdlg., N Pnibukeislr. :U pt 
— Theodor Dcliwtt;, W Iagei'Zr. 20 II. IV 
— H.. Pol. 5'camt X iHmulmtr. 17. 
— A., Poitnbafnt, W Culmür. 19 II. IT. 
— ftriv, Schneider. SW MimigqwHiani. 42 K. 
— Hermann. Sdmvidi'i', 0 10 lf 
— Sflotcil, Sdittcrtcr, X toitcbcnonmi. 17. 
— 'Stil)., Gdimiimimv., 0 Blnniensir. 0 If. IV 
— O'iiiiai', Stiafjcub. Jsiihi., SO 3rf)lcü}ri)fjtr.H 
— i'iidiNtt, GlislfjniD. Schämt, S Vmier Hjrr3.‘ 
— (sfltl, Siuckat.. SO iJfcsttth’tt'u. 31 II. ItL 
— Albcil, 'iccimilct, N MnIlerM l">Oi'. 
— ftnmatut, Jelccu-Vhb., S VioM&iimDannnlOO 
— Ida, tiietidjnmt, Ww., Blumcimib., ( 
Littit'titzr. 53 JI. 
— Miutlm, geb. C'heiniel, Hebamme, S ('iiacfc 
fu. 30 L 
— C, Ww., N Gthiliiinbcisn. 53. 
Ziihlsdorff, .Reitchvld, (rnVnb. Bdt\ 2ca., S' 
Miivfauafn. 15 III. 
— isiait'v ^ltljih., N Srsr.ilüi 03. 
— Wmg, Mnnhii., 8 Dictdemih. 30 IL 
— (£azl, ftihv., 0 (in;nimm. J. 
— .(Scuiiamt, Crtincidcl, »S\Y 4Mlc Msttttitcc 
Platz S, WdUrr.st. IV 
— 9liiQun, C^tviivrVcrtmt, SW Vellc-Mlance 
PliU' 01 j)t. 
— l’iiifi'iit, Pictihdt., N Acker'tt. U II. 
— OinnstiMO, '^oiatO. O Grineiucritt. f»il It. I 
— Ükitho, pcb. ?>al(, L'w., NO iVtciifibcasti ü 
Zulkman» Idti. (>>tviivirtl)iii, ^'vifjciner, Vtriilczt 
Ch'hioiMt. KM. 
— Anna, ^rl, yiafHunt, X .vorfimi'inmu. 20. 
Zuhrt. tiunl, ^yila]üil., KW v>pc£mu:(i)iir2ni 
Znhtr, (V.ufinv, (>>cn. 5uih ^iidihnü. yifil)». 
yintfj, N 22 IN. 
Zulcrt, Paul. iinwbti Lecr., !r.'antwiv. tialait 
tivlhiti. ^Poüdez. Wi l'idjU'tsvlbc.) 
J. Zukiorclli, ^viriciniuhMfi. it. 3s?stfrfjcff»if ( 
(>M"c1icu'tt. 31 pt Juli. I Juhcicdi. 
Zuiirrclli Adolpli. Srfmlim. ^u^nrivtrlifhMn, 
Lieferant bei Berl. Gdmhm (' Arjcher 
sU. LJ," pt. 
Znkliw/tl. SfitMs, Baliiib^uut., 0 Mililcktt 
bvhicifn. 14. 
U. SiUiuuvlt), Clttil'.e, Ww., yieti Wtihcusce. 
Pl'un iuc'lr. 10 3JI, 
Zull)w§1y l'arfiuuür. S>Y jtrcziv 
benp'n. 0 If. III. 
— i'itin'. ‘Sn'./SrtflviUacfircrei SNYshcusbcrfim'.V. 
Siihinrt Miüer. ^idiitsh. 73. 
Zulanff' ck'udols 2cl«trcf^ciniftr. f. v> SW'Crcitticn- 
ftr. 110. 111. IV 
Zulawola Iany. A., 5d)ii(iun)ich., Griitnchlcu 
see. Wilhelmsn. Ifj pt. 
Zillch, Heiruich. Architect, W Blurneiltsmls'ü'. o. 
— yhii't'if, 2'uchhall, Echvuci.'^., Elubcnraucki 
in. rc*n IV 
— Jsvii'. Ciädt. l'cbicv, N\V Zfmtmfn. 10 Tf. 
— JifiMa, 80 Wnnisljierfir. 27 ilT. 
— Atici’Utfi ^^'!die::skeri., Äozhng. yimmnclc-b^., 
'ItniHiv.uM'u. ::«j Js. 
— iJ'uiuc I\i‘s. yiufjatu X Mtafir. 7 H. I. 
Zlilchaiir. viilm.', ])r. im-J„ pr. i’Inl, Gaitii; 
^t'ffialarU f Waui'Hlisiirid.X OistiiicK 
Gst Js. fiel. IJf.s)7373 S-O'/n, \~ß 
Ziilchner. Technit, X\Y p,ivtn<t(istv. 22 II. 
Zultkicr, iVuir, Ticcki^lei, X Nuppiuerstr. 2011. 
— Ohrnnv, SW 00 pt. 
— Paul. Cvaftit«., XO Sdcbriftr. 16. 
Zulcfltr, Hugo, Hmtvbicii., 0 Maqazinftr. 18IV 
— Nobcrl, Oiift'crt. Assist., 0 Friedrich jtnrljir.G 
E 2-3. 
— 91., Kaufm., S Aaenvaldür. 47IIT., s. Zulege: 
& Mvbius 
— Hermann. .Ctntiim., KW Stel'hanstr. 23 JV. 
— Max. SdioriniCntfv^., N .QfiltidieiMiciiRr. 2 N 
— Znlcgor & Möbins, <2rijin^eiisOif., Spitzen 
Wci^wr., SW Beiitlii'lr. IV. (Xcl L 7ti 10 
Jich. 91. Zuleger u. F. G Mvbius. 
— Karl.Ob. Telc.p-. Assist.. K LberL-wtildersjr. 2. 
— Hetvmami, Äeuvatt., Schreiber, 0 Gr. Frarrk 
fmlcrffr. 111 III. 
— Rudolf,Stcidt. Wacht. a.D.,X Steltiuerstr. 28 
— Mimm, geb. Treuer, 5tflitfmc*mivv Stegliv 
Düppelür. 19 pt. E 
— Kunst, 23io., Tegel. Hauplstr. 29. 
ßiUcfc, G., Colomnswv., Butter «. 5^sehdlg 
:'kn Äeis^'ujee, Langhanvslr. 53 pt. E (Te 
Wei. 115.) 
Ziilich.Carl, Gastrv., 8 Shiflfchteiöetftr. 41pt 
— Emma. Ww., yth.bf., Steinmevstl. 21 IIL 
ZiUickc. M., Rutscher. SO Sdjmihin. 24 Iv. 
— Mar, ^immenn., 0 Weidenweq 71 JE. 
SiUfc.0iiM'l(iy,3iii/!miiiii!,X^i:il;utit'iin.l 1,2  II.pl 
— Carl, Tischler. 8 F-urslenstr. 0 K. 
— Mstiic, Srs., Modisliu, W Wolüiti. 15 IV 
Sulfid, dhik, Erport Agcutur f. TeUil-^nduür 
nach d. Dormulättdern u. d. l'söiiuie, 
Kloiterstr. OC» II. (Zel. (55y!ft V 2-lis.) 
Hermann Züllchauer, Banl-Commi's., W 
Culmstr. 5 I. Inh. Hcvmniut ^',iiUdiaucr. C'p 
8-10, 5-7. 
Zttklrch, t2ßii>, Dreckoler, 0 Poseneiiir. Nil. 
Angust, Äaslw., Wilmeiviif., 4n*t(i»viitv. 47. E 
MuiMuflen 
u. Zulow. Paul, Obelleutn. a. 
str. 34 111. 
- Minna, ^il., Slfiitirtr, W ('-yluiir. 30 I. 
Zülvw. (sftiiftia«, Mültvteibef., X i/ilh'iiivbctqet 
fti. 14 11 pt, 
— Heim- ,peui.Pvslichanu.. XO (is)iiitbmpcuu.37 
Crusl, Schneidermnr. X Wktmjn. 11 JV 
Zülsdvrs, i'llrianiVr, Bearut., X IliinJU'i)iiei»n.7 
Md)tiu\ Criru. Bearut., Srtjuncbg, Äl 
ziqerür. 5 pt 
— ^-raiiz, (vininci-, ^cbloiib«, Paulür. 4. 
— :)iobnt, i'itl?! ii. St'jjpiifjM., W 0>!cbi]|d>in.l3. 
— Mechariik.,X W'^aldeilsei'li.2^11.111 
— Hcimaim, Mi(ri)hM., XO Maiscisiv. 2'i pt. 
Heu», PaU Ausieh., SO SrtjU’iinlicin. 21. 
Vhiipisi, Pmlier, X Iiwalidensu. 1J1 pl. 
- i'iiMuiq, Schneider, X SfbliciuauHÜi. 12. 
^ülc-dorff, August, Biubier, XU Richten 
lerne; in. 20. 
— Okmg, N i'vfiiiiniii. 11III. 
Hugo, tinuftir., X Alnsleilbergelstt. K 
— Paul, Posischaffn., X W Etepliauslr. 22 IV 
^liedcnlc, geb. hirasiunder, Ut'iu., 0 Vln 
drea^'slr. 25 J. 
ZnlSsc, (ImpJiite, geb. Paqel, Wu»., 0 ftrudit 
.26 II. II. 
Znrlzer. ^evrcl. Dr. med.. Arzt für innen 
zuanlh, w PoU’datm'iftr. 13J.(iel. IK. VITil) 
4V..~51/*. PvlilJmif, N ooljstiiiiisfn. 11. 15. 
11-12. 
Benjamin, ilaitfm., W iKoHon&cnfiir. 21n lf. 
— M., (il)C'iebacL, W Potsdameriri. 121. (Tcl. 
VI. 15»!i.) ). M. ^uelzei tV Co, Slllflcui. 
^Iviidirr-vtthiir.^^aleg. :r, «. Derrliche 
fabufnnlcn Jcilmig :c. 
M. Znolzor & Co., Zeitungc-veUag u 
xJ'CiIa(i«l'ihl)l)i'lfi./ SW l'eii^i Kiiti. üV I. 
fiel. I. 4137 ii. 501.) M. Ziielzer. 
^nti!,*)tvla, gvL*. VlOvs, Utü. Pu'fv'fvi, W itui 
sihftvmiL 110 ils. 4-5. (Zvl. IX. 0151) 
Zu mach, tfail, Destillat., SW TelUnueiiti. 11 ])t 
— Otto, Eii.'iib. Giai. i'lsfiil. n. D., ^eyieiid'., 
Umuiifli. lb II. 
— Willn'lm, .Uttlsdicv, 0 Audieaoslr. 27 IV 
(5nul, Itlum., Viiidf., Hermauunr. 42. 43 II. 
— Mmiv, Etat. Ai'ijlimv., SW Solin-i-str. 50 1 
Siznm?tn, ^hiH^2d)Ul)niiji|h., rSihilaiiczitt. 50. 
ßumbliif, (fall. Tcileateneu, ^lidic, l£?ilö n 
Wcilncicl, CfiiaUutinibg, Bleibtrenür 52 pl 
(Sei. tiljml. 1 i 18.) Wahn. Ta. 03 I. 
Zumbrock. yiichauX Schricidermslr. f. Tameir. 
SW Vm&ciiin. 31 pt. 
Zumbrvich. L^ren;. Apothek. Red. d. Apotliet 
'^eiig., (v>c’d)tiiiviulji'- d. deutsch. Llpothet. 
Verein, Charloltenbq, Kantstr. 125. 
SimtffUcr, Slugnsi, O -lttdieacslr. 2,711.111. 
Znmkowt'ly, Ha mann, Schristset/cr, Südent'e. 
Ltegli^culr. i). 
Znnun, Crinl, l')aüncr. Pankow, ^lorastr.34l> pl 
— iVuiv, Teduiii., BvrhaI. Numitteir-burg, 
Hmtptftr. 83 lf. 
— ^iusmib, Vollzieh. Veaml, 9iirt>f., Kaisei 
^uednchstr. 12 1. 
ßmmimrf), Carl, Rentcnempsüng, 9lirbf., Elein 
rrretzstr.38. 
— (snil, Schulirumstr., Oöiiimu Wca 9IV 
Adolf Znmpe, Berliner 6»eschäftHüüchersbr! 
Buchdmderei rurd Lirriiranst., SW Oranien 
str. 119 K. (Ics. IV 3203.) M.Wilh.Arildt 
Heim. Leliumnn n. Will). Zumpe. 
Znmpe, seil., Sl&olf, Cisenlnnstgub EngroS, Sil 
meisdf., Kaiser Platz 4. 
— Nttdols. Kskl Lrassen-Corrtrol., Charlotterrl'g 
Kaiser ^riediictislr. »0n IL 
— Richard, itanfm., 0 Ctralaucr Allee 30 HL 
— Willielm, flctufm., S Haseichaide 05, L siche 
Adolf Zuinpe. 
— Wilhetici, stanftn., (thculotteill'g., Friedberg 
slr. 1.1 
— Hermann, Maurer, Chailottenbg.. SchloWr.31 
— Carl, Eargfbik., N Llckersrr. 43 L (Tel 
IJL ftidl) 
— Ed., Schrrriedcmstr. u. Wagens'., SW Lichter 
feldentr. 3n pt. u. II. 
— Rudolf, Seifenhdll,., SO Faläcuüeiunr.24 pt 
— m. Äauzl. S!ath, X Slckersrr. 140. 
— Msli'io1Wm.,Sdi»s;tinIiMg,NOtrotficniit«fti.20. 
— Wiff)£lmiite,QCv.3d)iyaibc, Ww., Verwalt,NW 
Mnriciistr.21 pt. 10—12, 3—5. 
Zumpt, Cmil, Lehrer, N Neiuickeud^rserstr. 55 II 
Richard, Tifdjlcr, 80 Adalbertsti'. 15 II 
Zunckc, Hcvittaiut, Lehrer. 0 Zorndorfcrslr. 19 
ßimtfcl, Mar. Erädt. Buchlmlt., 0 FranlsuUei 
Allee 10a lf. 
— Wilhelm, Bui. Diät., Wilmersdf., Gnntzel 
str. 41 Js. 
— (£ai(, Unusm. u.Glastm., KW All Moal'it 11 
Sunbd, vüsimm, Weinkirser, X  Clsasierstr.14Il.Nl 
Zunder, Theodor, Ger. Beamler, Charlottenbg 
Potc-dattrer'ir. 47 I. 
^oadi.m. §,airzs. ^camt .(sharlolK’nDg., ctstiuu 
Jyu'odiichui. 5.3 T. 
JvricKtdi, CScfiioffcv, WilmerSdf..Buigerstr.82 
^liy, Sdjjindcruiftr ?.H, 8W Tesiauerstr.3j 
ßitiiöcr, RtdMVd, Maletmft't, (Iliarfcltcnfg 
W.illllt. J(> 
Zundlcr (saU, Stodfbif. n. .<Iur;wrhdlg. 
.^ouignr. Celt?ul'ad., ^kad. 4. Woliu. XO 
X'n'bi.mninn. (». 
Zttudl'il. Antü.'i, Sdn'erder, X>Y Lui»cnstt.l7 III 
ßiiubt v. Ktnzinncn. Tlieodora. ^aroniu, vw 
Haitplm., SW Mu'iijVtugflv. 22 I. 
ßimft, Csuliiiv, Tisdilcriustr., X Am ?aubbafon2a 
Znlkgk. Paul, (' Nosenilialerstr. 14. 
SiifflCl £iu(ie, geb. Andere, ^andwww.. 0 
3mditiu. I. 
Zmiflcuyrlb, ^ . Frl, Ld'iieideun. XW Marien 
ski. ^7. 
Züiiglrr Auguil. Gdilofiermnr. SW Nostizstr. 1 
Zunk, Hermann. Beamt b. Bolle, XW Rathe 
lunui'un 21 II. III. 
Carl. Colonialwr it. Delicajes>enhdlg, X 
^laincttcfr. M pt. (los. Jls. .TOM 
— Johann. Gu-msn., XW Paulstr. 1 I. 
Ferdinand, Waftw., Riids. Pnu; Handjeryür.7 
^-liedricli. Oniiuv, X Am Norddaken 5. (Tel 
II. JS18.; 
W, Vi'Ijrci, O Riditiiufviislt. 2‘i. 
— H., Mslinci 'Jii'it Weis;eu'ee, Gunav A&olpli 
|n. 111. 
Heim. Manie». NO Bnniinim. 13. 
Ferdinand, Portier, X Iuvalidenstr. 21—27 
Paul. Redacteur. <5dtüiicbg, Haufffir, 10. 
(Poiibe.'». Aiicbeimn.) 4-5. 
Hermann. Ti'chler, X Cidiendorsisir. 30 I. 
h'nistav, WvWfulir., O Mainzer str. 5 II. 
Mane Rentiere, Weisienlee, Berlinerstr. 70 I 
Zunkc. A u W. Balinbcaml., i'tdjtenbg, Wtl 
Ijclmjii. (» I. (Pc’tbc). ^iii’diirf)vfeld('.) 
— Hermann, Buchdrucker, Äe^r^, Rngeslr.2II.Il. 
— Paul. Cngr.Sdilachterei, ^rie0rid/ol-g., Watten 
bcrgstr. 53. 
— Iolmnu, Hundilcm., X’ Bvnmtciiin. 178. 
— Cdnind, Hiiiivdifii., S Blmlmili. 3S II. pt. 
— Paul, .Uanüii., SO Giifitkhttfir. 4S ILL 
— Mail, tforfi SU Cmiuciiftr. 170 If. K. 
— Cinüt, Miiinhn . Ren-Weis',eusee,Gros;eSeesrr.27. 
— Miutm, Shiiicher, SW i'ncfemunldcnti. 11 IV. 
— Carl, M-rnrer, i'aiihi'iy, Lei'sing'tr. 27 pt. 
fi'imt'Ci. 0U‘. iJirsilciF.) 
— tfiuM, Mrld'Iidt., XO ,>nrftemvst[bciftr. 19 K 
— Augun iuutici, 8 i>innenstr. 0. 
— Wilhvlm, Schlosser, X Schulitr. 104 II. I. 
— R., Sdnnle-, 0 .thettprmzvitfzt"., Hin(:e'sck>ec- 
Hans (HO.) 
— AlbcU, Trsckler. SO Reichenbergerstr. 119 IV 
— Cmil, Ti'chler, W Wiilolviti.511,2. H.H. Aufp,]V 
— Minna, Ww., Rh))Ciin, N Sdiönhanser 
Alkec 70 IV 
— Marie, geb. Bchrcndt, Post-^ecrww., 8W 
VaithviVm*. 10 pt. 
Marie. Ww., 0 ^ranlsmlor Allee 72 711. 
Hlklikcl, Angiiit, Matermsrr., XW Perlebcrger 
str. 00. 
— l£., Tiidilermstr., 0 ^vndotfeifiv. 8 III. 
s. Mvbehii! ril „Selb'tlnlse" C. Nerrbelt k Co. 
Rofalie, Sliihlflednenit, Wilrnerödf., AeUiner- 
flv. 2<:a. 
Zunkcr, Crust. vr. mcd.. tteli. Medic. Rath, Heu. 
Arzt, Leibarzt Ihrer Map b. Llaiserin n. d. 
Königs. Familie, W Fasanenstr. 91 Jf (Tel.) 
4 V2 —0. 
— Otto, Control., Schönebg., Stnbelnanchslr.2Is. 
— Richard, E.senb. Lademslr., Schönebg., (Äotlien- 
str. 4U H. 111. 
— Albert. Hauedien,, NO Clisabethsir. 21 II. I. 
— Paul, wiss. Lehrer der ueiiaen Sprachen, 
vercid. Dolmetsch, it. Translator d. poUng. u. 
span. Sprache, W Mauslemstr. 4 Is. 1—3. 
— Ctto, OpUk., Echönebg.. Hauptstr. 12G II. L 
— Wilhelm Zunker, Restehdlg., W Cnlm- 
|U. 21 I. E 2nh. Wilhelm Zunker. 
— Gustav. Sattler. N Dnuckerstr. 10. 
— Albort. Schaffn., XW Waldensm'lr. 40 II.IX. 
Ernst, Schneidermstr.. W Luansenstr. 9 T\~ 
JulniS. Schneider, W Tanbenstr. 47 H. IV 
— Wilhelm, Echneidcrmstr. f. Confect.. X F^-Hr- 
bellinerstr. 11 IV 
Zlmkler, Anglist, Tischler, 0 Peleröbnrgerür. 5H.1. 
A. Zuntz sei. Wwe., Llaffee Äros^Rüsterei, 
W Magdebruger Platz 4 JI. pt. E fiel. 
VI. 2901 ii. VI. 2902) Iick. Dav. n. Rtdf. 
Zuntz (WriBal).), Lndw. Brng C'p. 11. Beruh, 
^.'rlienseld Cp. 
Zuntz, Julink, Dr., Privatgelebrl., W Ranke¬ 
st r. 30 pt. (Tel. IX. 9108.) 
— 91., l)i' mcd., Prof. a. d. landw. Hochschule, 
XW Lessiugstr. s,0 IL (Tel. II. :i208.) 4-5. 
ßuitj, Bertlia, geb. Straszer, Rentiere, W Re- 
gnilciiflr. 31a Jf. 
Zttvitza. Adolf, ycitf. Locomotivführ., W Cfttfm« 
str. 9 Ilf. 
— Crust. Dr. phü., Scliöuel'g., Wielandsir. 1 In. 
(Poslbez. ^liebeimn.) 
Helene, vw. Pros., Sdwnebg., Wielandstr. 3 la. 
(Postbez. {yiicfrcmitt.) 
Zupke, Carl. Tirect. c. Iniiil. f. Natur sieilknnde, 
Halenlee, LUonprinzcndamru 20 1 11—1, 
cnrch Sonnt. 
— Albert,^tnochenhdlg.. Reinidends., Brirgersir. 9. 
— Willielm, Steiirmetz, Sdionebg., Monilmeuten» 
fir. 21. 2. If. I. 
Wilhelm, Od.Telegr Aiirn, XW Jagowstr. 19. 
— Bertha, geb.Wilhelin.Ww.,X^othrin,iersn.l01f. 
— Mehl nie. geb. Rnmpel, Schonebg., Cotounen- 
fi;. 41 I 
Züptc, Paul, Sdnilim.. X ^ifislciftr. 1GG, 2. IL 
ßnpp, Uarl, Sdiuym., X Mitcihitr. 38. 
Angnste, Wäscherin, 8 A?men>lr. 2 K. 
Ailgiifte. Ww.. X Sdnitslr. 37 II. IV 
Zuppan. Ferdinand. Ugl. Sleucrarnlö Asüst., N 
Llraljnuder'tr. 10 II. 
Zuppkr, Albert, Ger.Asfisk.,X Weisienbnrqersir.l'3. 
— Hugo. Inwelrer, 0 Ho!;inarki'tr. 07 pt. 
— ViV'lle, geb. Spedhal^, vw. Poslsecret., 
X Buchholzerstr. 17 IV 
von Znr'Wrstrn. Berich., OU'si. ^njt. Rath, W 
Erg!i>Miindsrr. 3 lf. 
Znr. Theodor, Malainftt.. SO ^tuftetru. 7 s. 
Äar. Post-Borsielrer, Fnedrich:-felde, Berliner» 
str. h8 I. 
— ,^ran;, Sdiueider, X Chorinerslr. 73 II. IV 
Zrirafska, Anwiiie, Malierin, X Sd-warj.:kopsf« 
fll. 19. 
ßttvfiivvft, T7seodor, Manrer, Pankow, ctaifer 
^rredriäislr. 15. 
Znrawih. l^unav, .^nl'dier, X Gkitaifn. 77 TIT. 
Zurawciki, Conr., Malnnuli., MarU-hoisl, Prinz 
Heinridrstr. 2. (Tel. s)l <3d;wd. 70) 
Bernlicnd, Sd^loher, SO Oppelnerslr 31. 
Biull)i)IunnuK-, Sdmhm., 0 kraulsrr. 47 Ils. 
Zurawokl), Johann, Ciimb. Arb., X Weche» 
bnrgerür. 13 II. pt. 
Ziirliifl, ilars, Ü?«lictri d:r Chamotte, DcnaS- 
11. ^.raphitlieqel-Werle Cinil Würdig, KvnigS« 
Winter a. Rhein, 8 Oranienstr. 02 II. pt. 
Wohn. 8 Dies'enbadntr. 55 I. 
Zürcher, Panl, Atanmi., 0»r. X'irfitaf., Tnmstr. 10. 
pl. E. f. Lal«alle L ^iiirfi-'r. 
Zurck. Cusebinö, Sdiloffer. X Clwriuerftr. 3:'IV 
^rauz, Rohfleg., 0 illiibetvti’vfev’lv. 50II. Iv. 
Martin, Stat. Afjm.. 8 VV Hagelibeigernr. 34. 
Znriarks. HtlDa, Wut., \V i'a'ifciri'cv' 6. 
Zürich“, Allgemeine Unfall - und 
Haftpflicht-Versicherungs-Akticn- 
gusellschaft, Filiale in Berlin, W 
Mvlrrenstr.il.  n. 121.11.11. E9—4. Tireclion. 
(Lei. I. 4010.) Tirector B. 2i>. Bogt:- Cp. 
Eprerlist. 11—1. Ptiv. Woipi. W ct.nffufu'u* 
dämm ^0 I. Subdirector: G. Stellen. Puv. 
Wob». W ^asaneiritr. 36 pt. Collectiv 
Procnr. Paul Martin, Priv. W0I111. X 
Wcis;enburgerür. 4 IfL 11. Richard Frank, 
Priv. Wohn. SW Grobbeerenln. 20 l't 
Ablblg. f. Berlin u. d. Provinzen Brandn-- 
biirg n. Pommern. (Tel. 1.40693 Tirectirn^ 
bevollm. (?. Priv. Wolnr. ,^riedena'.c. 
Mosel'tr. 30. General Agentur f. d. Realer 
L^ezirk Potr-dam. (Tel. I. 40uU > 0»cr 
S^ent Dz*. F. Helniiitb, Priv. Wolni. V’i. 
Lichters'., Lorenzstr. 05 pt 
Kaufe kein Bett ohne "Westphal &Meinhold*s I*a,tent JMLsbtratzen 2 BSwu MuauuebÄ1
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.