Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Zimnr ermann — 1855 — Zimmermann um T. 
Zimmcrmann Iitltn< Amtk n Gemeinde 
Bounl) StealNrSchlomtr 71 f E 
— i3üljclm ^lumeuei X leqclcnti 7 
— Cito ilpprcteiu s 3ttdu S Moimtatibaittui 
ftr hl ir 
— PtNkl ^Ippitlazr O 2 nrrrfmziettlr 47 1\ 
— (ritqcn Vlidntcet q(lcl t Aanantsnhi S 
ytvflutt u r 
— "lrchrlcct JMiitctcbT itmaciitr s| 
— Jfi'icilt'h Aiti't () 4h III 
—’ Cvlai Di mul Cb 3tab u Htflimcn 
ar,k I «1 i J t".nb Tnisl )i XV Btiij 
ieitti)ci»n J*) 11 l 
— Otto I)i m« t) qli,f XVV SfOslr» 
bonntr 'Hiipinta-Vo'ptuu 
J Aiittin Snbbucet XV Bnlowjti '7 
])t 10-12 
— Badeimm X BoijcitjU 11 />U X 
lh 
— vumaiut BHfmmtt XO Glbutflciiü V pt 
t Xel VJI ! *2 t> 
— ^'sti Bacfctmftt 3djimnacitbr 'Du biotju 
Hl 1(1 
— Wilhelm Barfu < Uitc Wrniin r> IV 
— Sfllbut Babnaib X Guwniti 21 II Ils 
(5ail Wahiuub -ltoii)oq Jtummclobfl MattUU V) 
— oofjamt Bahnn b VV ^cnucnuvitr IIH I 
— Ctto Balmatb ^mhtidki Punzen HlUc 2) 
Mobeit, 'Bahitiiib SO Wannuncit ^lay 2 > 
— WiotQ Bahn Hi«U N llicbomm 2 \ I 
— 2lbülr ttiflhiiluamt 0 tyiililuufr 42 I\ 
— (£mi( Bahitbcamt O llidithoimu 4 I 
— xtuluit -tiitttitluamt ^tiebudM'a ,^tant 
fiutu Ul)slii|ut 171 11 (fottbet ^mbitd)*!) 
— Jutbolr Bfltytt bannt Vtditcnlfl iVtifiiitclljv« 
rtt 2 1 ill (l ottbi i Atubtiriiorilbc) 
— !) BtilMWntifdjunz 3tv<thü v)Ubtcd)Wi 114 
Babitbioittt O ^oukchii 10 
— Owimub Bnbnmait \ hhuJUlwluin i'h JJ 
— C ^aui'rtfuuliMfl ( intmiiUcriU 11 
— 'Wirijurb v>or Banbmint 3i stfli vobui 
dee 1 mttut ^tntnidi Mail von ginnten XO 
Wi (linttliiiiiculi 112 (Xcl X Ilti 7 «fO ) 
— Zimmermann & Beele, Bmif u (vi 
anhand) so Biudmm hl» (IclXII ! toi 
Cutb ‘liihnr xt ntimimaim » tfmtl -IUcli ( p 
rtiubudi Baitfluatiit S Wiautr 1 II 
— 9hrt)tnb JhiitUonil N Jldaili 1"> i I 
Mithin Mfll Jlaiilludihali ISIjQiIottuil^ 
Vuliiiim mi) III 
— |sstul udihalt S Scl’rtUmitm (s H 
— Euiil -lUubiu o i'riHlniuiMt 27 II III 
- C ^nuail' \\ iiollnibiuftli 2» 
M iUtiilUlupttiut i''n c ’lnl N\ £icm 
WiOUi M 
— vtcuiMiui 1>i pln! ('»cd Cl' Hamath \\\ 
CalvulNr 4 1\ 
— Jiübul i'aiitcdiiuf N\\ ('lottfoiu (ijili 2ls 
(^tilirtu ^auiiiitcimiun Wnulottuil'fl Mnim 
,^ncPud|ilr 1 IV 
— Oow iyamtntiiiK'hm (£h(tilDttniVrt Mniimiu 
ftr 40 I i (s (tiiotiK A, {(iiimcntiititK 
— -iKnmt \ iLollimnn 10 
— Ccitl BecUttt 3d?oiiftfrt ' III 
)iaii iKstnu ^tnhuioii ^alldinyiu uils 
m 1 (i&oii&u ^ufhudiu) 
— "Jijibßii JUmiii N\\ Snwmii V) l\r 
&'ntiir jiniml Vnnteiu I^lomfti (>2 II 
2biJl;ilm jkninin tslmh'lhubfl Vulunvu <> 
— Oliifimt ^icqnlir S\\ Ulohcnfn 1 
Uslil hnbi l'iiiH f*anb)cn)ili oJ 
^Lilhclm ^tciMht \o ISlmitl'mflCMh UH pt 
tubiuifl ^Huuuiao \ Hiuiimti y ji pi 
(Xcl 31 1 H2) 
E ^llMjslllCt \ lluhiuiiiu 17 H III 
Tito Hilbb so 3diUtMd)Uli (> II 1\ 
Wilhelm ^ilPIjaiicr \ 2utiUi 20 l\r 
^oljaitu, Silbci u vcvtcsirlinhnuiifiuf >tinnt 
lt l'aitfllm X\ Sduliitr 1K pt ftil IX i 4 i.t) 
— (5 lUuiiun lt \ tlnitviih^ln Vaiibid) Woihi 
XV 'UZnttl)aifudMti 10 pt ^nijt 2tfti^mmibur 
(Icl IX 711.1 ) 
— Carl Bliliiwichbl X pappet ^lUi e T 17 I 
— Otto Blumochblsi S\Y Wuufcuoiotr H> pt 
— CaU Braun >0 Uditoibctficiih I 
— Ohiftau, Urnmi 0 ^tlciobinflaiti H7 If I\ 
— Johann Trauer XO (Totsicmit<<Ui INI 1\ 
— Paul Biairci NO Mtimh 40, pf 
— Paul yniiuuinU’ ( Ltuiisü 28 IIr 
— UioöcU Äraucr X Hfnni bciflmtr (»(j Ils 
— Reib Bncsir X(> hUibridianrflutti 2 JI 
— ^irmaiin Bnesü X ‘H^m^bciflculi uj ]f 
— Ittlmö iüncrti, SO tfuunpti i0 J\ 
— Call Buchlniib X l)lrfitilt 82 Jf pf 
— Mal Buchbulb llnbf }MtHpiaHb|cu)!U ", rlV 
— Otto Bttchblilbmttr s 3cb(t|lntttflt (S JI I 
— Mobat ihidihub Jtubt C^umaimtli *>() 
— Aikstttst. J)»d;bui{f S\\ (»Kcifuirttfftr Oj 1/ iif 
— Zuchbluct N\N -iUmbilllr 40 Ils 
— (Wuistitb Brrchdurck, (vt \!id;:ctf, Gvbui 
fti 1)1 E 
Siinmcmmit« i1 .^tirijbntrf XObcibci^ciu "1 "»2 
'l Bitrijbriidercibct \ 3diülilr Ulf H ri 
^ranz Zuchlialt XV laut i uitcmlMltr ! Ils 
iXril, 4 iicfjljslll 0 9lithi a<-iir s J\r 
inul 4htdil)(ilt X Cbabcifliuti )1 u2 IV 
iaitl ^tid)I)nlt S l mtlicnti U 't.U If 
4litnl ^udibalt liditcubo vcutudmt 2 I 
•hahVmar ^ucftlinlt X drumncitculi 2JIIJI 
1 tiliclm -üiir Jtrb S Wmi Ufer 41 117 
lntv Blll Vlfuit N t-rcitV^uct °(Uic I'i.' 
nnn Ihn Mittut tShmlüttiitbfl ^.c!wlo;>! 
in *4111 
Citai Bin '-Ziout O HicntilfuH S2 IT 
^sl»I B»r Büifitl? ( J niHupitnii J M\ 
M'oU l£l)cmtfu ISbnilottculfl h)othuti <>7 
,1 (sijinimirbif V Zrr ifjiufii n Jf III 
Ctto (ittimrtii Isiisli X IscimfU M pt 
Cito btiinncnhM S ^im^niinifjiui 1 
Cito (iiflarrculibl (IhaiUttuibn -2pnubaiici 
Mi 1) II JI 
i Ümmrcu u lalmtltb q S oalmui H j t 
"ni IXlnuuiaib so Lluniti S4 III 
H. Zlmmermaim, liiMnnc it 2 cut limu ^ 
N iSIwiunifJr (».s so J E l^l H 14 > U 
CVulj vcim jinuiuniiuiu 
E. Zimmermann, (solomoltvi Cclnatcn 
Butter -l ilb ti (^cthtflc hhi i (ibiuloticulmi 
jlolnttiffr 12S pt (' I (sljml >1 ) "utljiU'ft 
15 b {uiumrmaiii! 1 
iXtrtii^ (sofoiiuKiur C0( it Sub'ru luhblq 
VV Mutliitr 4 
V (lolomulmifibft s 3rtO«itr *> pf 
U (ii)li)litslllüil)blfl V\ 'IlstHfiMi 10 pt 
J.slnl IfoIvmdltoJiM )irmtdfitbr Süittmot 
iti 17 pt 
Giuim Honbiiyi SVV 1 # H sV 
vitlut' ISoiitiüIcur X\V 4>olcbrt(|iuti 20 
ImuiI ISontrylcm X 4 mistn 2*1 
)ud)nib Cuiu Bniml XVV Xithrtmii >1 
HUtfil I'ndihcti X GhiUfimhurtr 4 III 
^nlhumn Cauitljbl O lljiuiti jh 
Uml Zutillnt XO SinutijbciqriUi U pt 
A Tiurt a 2* iSbiulottutb 2pmitnuu 
m 2ii III 
j\iibutiiub Btilluali Tiuct b l'tciti, ^taitb 
bucr imnl in Bnlrn ^mbrimn hiiijiin «>J 
(5uut Di jui VV iüivbnmrttv t>7 III 
Ktclirtib Di pln! VV Wibitidjm 7 1 
('lüttlob Xicd)oUi yiicucim ^>1 I 
i^iMt ^rcdnlci u imtm \\ U)iiit(jucr 
tu si i K 
Vumniii! 2icd)olu X im Cmmlmqufli 7 
S Zudjclci XVV 2ri)ii!brtiiabamiii n 
Bertibiub Tuba X Runutcnti 10 Jf 
Cito 'lUibci O i\nm\fiur I’i IV 
t£nil 2m(d)f ^iiljtsi SO ftsllrfciutuintr 21 
Mcimattit Droid)l Miitid), NO 4 alinabcn 
m hl 
Xoljami 2iotdi( Mitt|di \ Jiumtiwtiouci 
m 11, Jf 
'Xiiliuö Xiufdit Uutfd) O Subcniucfl 7‘) J 
1 tlbelm XiOjd)f Uutid) 0 Jtctbcuiuifl 80 
Carl Zimmermann, thutjMfi 0 I'iitttdji 
bciflcr|tr 2(>K fiel MI a HON) ^uij Carl 
timimrmaim Wohn o stomflvbciflcifti 11] 
’hiflitit CifluUlium 0 Hnbci^boitcriti 24 E 
vimimim isiflcntlumi SO Cppilmuti 71 E 
Okoifl iroetib v)litot SVV Jlatijcnoiuufli 30 
'1 Uhclm Clienb Binmt ^inbudji.bq ^lanl 
Tititct liljainicc 48 40 
^ubiimnb (Sinitb Jtartmüi W'^amtumti l*i 
F. H. Zimmermann, ^abrk fut Ciicub 
BilUtiiuef it |t»‘InistidMii Billubatnm' 
Vnrnit Conpti Plombllzaitqen it l>lombiit 
Wopfbiucf Panum Peisonr it Itoflilbutd 
iitafditii aiitüfli ^niictt 9htituui Sufi ’C 
N (Shainucttr 48 * Jf I (til Ils >s ti) 
0>itl) Ab Mitnbl 
4'tU)ilnt Elsulb Ldianu Vidjleitfifl Wilh-'lin 
fti 0 IJ>oftf> ^ucbridjöt J 
Zimmermann & Buchlob, Ctsuib 
Siflitalban Anstalt it Cifcitfititicrct, N lltet* 
fti 01 pt E (Tcl If I4ll) V dotomciti lb 17 
it N Badstr W 8 I Inh Crust Buchloh 
(htei) u Jtmmcimntm |djt Öibcit (aitfurfj) 
Ctto Gticiib ©tat Geh SO Wienciftr 41 
Hermann Coutb Stnt ^oiit a D OBctjmnti 1 
C Crpeblcut S Müttbufu Daiuiit 2s* JI 
— (suit J^abrf Stcqkih Vrnöcrrfti 40 jit , Ab 
Juitmcimoim 
— ^stitl ^abif SitiUni i'mbiiuli 10 pt f <>(& 
itmmcrntann 
— B ^obilnib V ^ifjibcUtitcim *11 
— ^abtitnitb ^abdaib NXV Benipl^tr 10UI 
— fteitmum ,^nbrfaib, N Srimltft 02 I 
•(Seim ^abtfail«, (Mr Üic^taf ^cmcrcboifu 
fit 17 
Paul ftiiöifmö SO Cinnifiiitt 2a II TIT 
yi'tll) ^abtftitb Iifltl tffloHrti, Almfctflsi 
Irtjcd 
Stmmcmtmtt,(s ^abrtbe, u kgl ^andelsnchtei 
XV naud)itr 2u E t ^ Jtmmnmamt Ä. Toln 
C>nn ^abttbci Cbarlolteubq. Sd)tHci 
m 10 i E i Jv {immanmtm L «olut 
-Ltllu ,*Nibibci VV Züiiitnrqur t> (Id 
X I 1217 j i Zulun imoim L Sohu 
Ad. Zimmermann, ^alurabblfl it Rum 
ratuiUKTf t Nett 2'Citr b Bicn mboi Jsaln 
| Ad. Zimmermann 
uib i atc 'iiilit (Bottclfbif  Lchlosst.ru  2tui 
Iiu Uiibcum 40 lTU 5tCflls< j ii 3d)uyc»|tt 17 
vnl) Vaul it Cut {immcimnmt 
Fritz Zimmermann, ^lrod)cim'tr o 
Jlubu vftr 77h E 
C AuniaiMtlj O Vauquti 10 IXr 
,'rnbud) iniv ^utuiuiOim Jcljhii&s 
NutlUNl " 
Albert ,">uui tmtti XVV 2'nbütut r 1< 171 
Jllbiit ,lounci Hubt ^isltit^ciHr "jO 
Ctto Atu mu X ytidmr 11 pf 
Cmil t^i tuui s<) )l tduubcißcvtr lh2 
(innt fiunm V\ Bthtcmzi VI 
Cinn Mal Afottuir XVV Wcoiflemti 4)111 
‘hXiltictz X() Bizfdutt ”» H pt 
-nmmmt isuljili XVV Viljitcriti 14 1 > II pt 
<XiI II 2SO ) 
^Xuluu' Aiilnli s i. i'itmumur o 
— Zhtyboz s> jiilzzzti i>f Buluin 
III Ils II | 
Wiiinm Aiinmmti S Wnlintr 0^)11 J 
A hfiXitIKt llllbf 3tCl|illUV)U 1H 
,li VV Hiart^riiur *) 
V ‘Mutitcr VV wmuftiviwun 1 "» 
Vstiil t'Mutna X Atljibclluuuti 82 
Jstubnd) Wi atb Kcu L'ufuinci \?ait»i 
bau tu >S II 
^llbiii t'\iittiv VV l>ot bamci'tt 12 U pt 
(Xil XI HO * 12 ‘) 
Aiiaint ('Umiu X (')iammi 41 pt 
Ciiil \\ s*)oJ;ui|tiiiinimt 10 (Jtl 
IX 7loi) 
Cnl Ohnliu sXS Cziitiittim JJSfXtl I\oit2 f 
Carl " anw X 3d)ltcttmtutMr 0 pt 
Cmil Mtvuv XO Ilitii^lmnuiftr *>i> pt 
- Citnt t'Wutiu Xo Cltistbiiljiir 10 II pt 
llcl X 11 i i 77i>) 
Cinn ('Wotm XVV HudjitihV Uta 12 II 
Url I h"2 ) 
firniß Wauiü VV 'üt »iDab t 10S pt (Iil 
JI 110h) 
Vmimim bhutv X vitunltbuttti "» pt (Xil 
JII HU.) 
vUun (^auiu X 3dioiihnnni Mlllu h n 
Jöolm »i l >8 II III 
Cvcai Mtm it IiitttUIn X Bnbiti “h 
Ctto (ttstino O OHmm -Liq 21) II pt it I 
fiel X II '.01 ) 
Ctto Nivtm Itutamaut %HIU yopti tibluthi. 
XV ^niiiPti l tpt litt I 4 Ut) 
CttoWaitiu Uhnrlotteubfl Situiljeimcnti mjit 
laitl Wiinu sVV -btlbilmitr 2 pt 
liobut Waiiw X ImU'VcI ’UUc 27 
i illulm «Jrtit») Jlubi \ tut\ Vfinbieüifti 77 
^oieph ^eitbstim ^niuubt Doisitr th 
Cunt Di itfll i.atibcf »'KoKnn ^ilimubi 
Btiiflom 7') 
)hmbülb <^>tiLhi 0 Aii^udj Umlfti 2 >111 
^.tllnlm VUrbn V Bieictuliahim i» pt 
Cntil <>Ui 3icr X Xmt»uicuti s*> J 
ftiait} Weudjtx'üol^ Nubs Buom 2.t 1 
j tlh ('Vnd)tc-üolh XT iieiic vod^iti 21 JI 
Jlboh hnid)tvisfuhi VV  \hntiteinti  JII 
Pistill Weidja t^f SVV Bciuitlnisti H JI 
Oiol tu hihiutimi VV H«ibadirnti o 
Ctto (')ltiiumm XO 3tiniiBbci(viiti (, pt 
CqiI hUiunt Hitutmcl bq 2tut 
ichilttbini 1 JI 
L. Zimmermann, (vioHid)l(iditeimfti o 
Stslbt Bteh it 3d)lstditljo» tlel XII VU11 
onl) Vouit \ Hintermann 
üoiu*1 (^roipd)lsld)Uu»*ti O vubitctfti 0 f 
(Tcl X II 410h) i V {ummimnim u Voittt 
{immctmaiiu fuilnu Bufaufvitclli c 
— Älbeil 6Kttitliamhbl N (Wcmnh 1 pt 
— "Hbui (Viuuftamijblfl X Buimucutr 100 K 
Vumaiut WunifiamliMr XT DundetUl 
— (frntl o)itrtUt X 3ditt‘cbctm 2 i\ 
— wiax Hmtlii 0 Mottbinu llfci V) If IV 
— Louis Zimmermann frühere Ver¬ 
kaufsstelle dei Vereinigung Meck- - 
lenburgischer Landwirthe zum 
Absatz von Outserzeugnlssen, < 
Jleui AticöudjUt (»I <Zcf JII $7(0) Juli 
LoniS ’.tiiiimtttmim 
?litrtutt (iflttbtlettt X 3tutitft»tttt\iftt J2? 
Daniel vaiibilsin Htrbf 3timmcytti In 
— Ojoziitcb yaitbckw Vih Jnojmnc |<<us 
Iti 07 pt 
Stmmcrmamt ^ (•'nitbcl'in XT Stieltueutr jo. 
%nitl Vititbckm S V'Uc ^iuo* m ',>» K 
Lill)clm vntbclcm X() ('»koutcutirdi'ti t. 
— Cail (>nublqt.qc() X licit^aitci ’lllu^MV 
— Bluno vnui'irimhm i'sltt) it ^lattnint N 
IciiU’lmerttt 2 K 
Ctto sXaitbid)itliut XO Cotfhitutvitr loITIL 
— Samnek f'aitbtiislinittriiiimbe < (mjptn h 
Cslil Van biut VV \lud)bid|iti 0 II Ils 
van breit ( ’l» bet 'ttdiubitidt 10 
^itebud) vmiisbtui XV Vntoiour 11 H IV. 
— ^izfbtidi nait bzciz 3dfoil(bg ,?toztzzmuttutf 
111 20 
— Mtfwu Cvm bifjt XO Htorrtfii/iidMji •* 
Vcinmmt Mau btett XO('>iotfleti{trdittt riir 
Vu)iiüiu! vuihMui VV Siltuibem yiflt, 2 
Ctto Maikbtut X Cait^t^cuti >2 
Hobcit viiiv^ieit X 3iauiaibu)tr 0 IX” 
^Ltlhilm nan bmt so Cuimutm 1^"* 
Auqn't van üuioalt XVV Aitcbiidntr l 
^sltil Mr vuliiel) n "iiitieiti <VXr 
Iiclmm 10 JI I 
Ciit't \nt u X i olltiiciui 2h JVr 
— ’i5 Cicmbctifctbnf 3pci Cbubcti bin imd) 
il'iaat? sVV t-’tp tacuti m» pt lt Uaditiai}) 
CmiIi All Htmi .immmitaiiit 
" XVV ^utlHjtti 1 JF i *'3Ui 
{imiiieummt 
ivtlbikt " AlohU il)bl Hubt oH]u» 
m ‘s 
Cail fiotelbo vSottl Btiincl Btumlci vo, 
XVV hkoiiutm 20 (Xcl 1 )< «m ) 
Cail OUflbtnalu VV t‘ot bannt iti 7i IV 
M ^itfluttcitr 3d)0iiclg ilanci L'tlhchi 
im 2 III 
Buiibiub ^nqcii Chr lottutbfl, »tiuimiu 
izt r 
'Hidnub oacob {nflcl Tsiirtut XVV ikiboiu^ 
fir 12 I 
liitbolr Beti rMtaumiu SXVr 21eiflmatutit **" 
2»zlh) Cb ^uinnitm XVV «jnmnn tpt 
(ibiiumb 'stupid XV Cuciiadtcuti ”1 JI 
Mottheb Inuilibr VV Jlifliinuiiti > 
Xluoboi ^itualtbi Cliarlottuib^ 3d)lot,iti thT 
^cimaut ''muviIiu ^itiuclut Wölb» 3tltui® 
nt SO Cimuuuh 20 > jit I Iil IV u h >4 i J 
^ illti ">ii 207 J 
^ttitt MiimtiuKiu 3cci SVV Muduuüatbci* 
>ii 1 In 11 
’übut Hau>1 iUnml XO Z iitotti >') IXr 
Ctiul Miii\l Ztiit X Wuuttljstlutti 41H T 
ktattV Haili Will Hifltfnat t Iuiu; 
imiutt VV •Kobnutti \) JI 1 > 
Hutolb ManVut X Vitfutenlti 21 IV 
Cail Uiiiimbote X Viniifriurfili u J 
m Maitutlotc ( Matiu ^illiclmiti H Jf 
h)Ottlub Manuel ( Htttcifliiu ! H 311 
V Mrtiiuu O Uiaifmiti o II J\ 
jttUulm Ua |iiu XV Vmtpolbtti 11 IT IV 
H Mannn O ^luattbutli 14 
•ibolr Miitirm XVV Buauibaauttti . Jls 
M'ul Mannn iXr 3tia| (uiflutli 11 JII 
Hllut Mannn tfbailoitutbfl Mttetibidm J 
'linolb Maittm VV Viioomiti 11 ( 
•litlnti Manfm O Sand)iucitti “h I 
t 4 t ’htlim ^{tutmutttaim n Jtmmci 
niciiut K Bah 
"lirMr Usliif«! X Xnizd >m 77 III 
Cuttl Mannn SO Heaubu'ti 4 III 
- Cmil Mmifm sZie^buiuMi 10h JI t JliJh 
,tiitiiteiniamt Kadtt 
(sinn Mannn X 7'iiVrtlibumi l‘jh JJ 
Cutit Mutnii X VVr Vituitntt > 1\ 
(iut)t Mannn 3tinltb Hn^cnr *> I 
,"Vrib Mantitt SVV Buiillli "> I (Iil IV ‘*17* ) 
h '• I I i JtmiHcrimuut A. Co 
pMib Mannn XVV ^Mrtitdiihoinn o I 
Vnoifl C Mannn STiubuieim II 2'. 
Wcoifl MauTitt -l ilmcttbf Hiuqlalntkti 2<>4lV' 
Wot*Ueb Mainm s i.uii\utiti o , 
Wmtiiu Mann« Chailoltutb§ Seuusiumu» 
n 7 r 
iiitu Matmtt so Cinni)Ui 1 III 
C Mannn XVV ^.ikitadum 17 II mJc 
1 Ztdint «V ^uimiumaim 
- Ctto Manfm XO voittfm 10 JI IT 
Ctto Mannn Ctu Sdjoituocibr (ibtioii ti !. 
l>aul Mannn SVV ^ btcutUi 4)1 
laut Mannn X lutbomu ti 0 JI 
— j. fuil Mautm 3dtoiubn <Sol)utfuebbe,,gtu 2UL 
fitdi Mannn Hubt simmiimm 7S IV 
linb Mannn so Nieldjioitu 2S II J 
.staltn Mannn \<> WumiuNtrd)tti lh Jf, 
i. altei Mintiii X MnmSlurtcvtt 1 pt 
j illiiliu Mannn X V\ Butrtut Mee I'f E 
ü illulm Mannn so ^,0'vpbm 10 I\ 
jidhdm Maus«" tt (tettdjl! vuvtb 3rtd)inr* 
staub so »'islitaiuieit ^lab2t 1 E 2l„ Mx. 
1 Juitutmitaitzz A. Zotitmi 
jiilh Patinn 0 Jtnttdmitctm 10 IV. 
J iiijt Im Maizriii S Jtifjupiti 22 IV. 
Cail Milliui X (iljaititum 20 
Kauft Mildehr and* a Schokolade9 kauft Hildebrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.