Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I. Hin! 
Zeiske 
- 1844 — 
Zellmer 
Zrrskk Robert ^rJIucr SO Mantenffelilr 8 
— (?rim Maurer SO Eifeiibal^iilr 30 31 
— Carl Werknrnr Stetiitdeitdr Llrnerrde 
ftr 10 E 
Ar ster Sfitguft SMiicr, XX Hlucittlcbeit 
lir 24 Ii Is 
— Ida geb Äarm Invalide tmtü Nud Ro'en 
fu 1011L 
ZklSner Benedlct T'anlbeamt Sd)önebq, Wart 
fongfti 2G I 
Philipp ZcißS, Slqutiin C'kfrfi C Pott'tr 14 
H 1>L siel V 2230) Inh Philipp Jctß 
Woiin X XV Rleranber User t pt 4-7 
Zelß JuiiuS Brrdihalt, Etcgtij SchloM 74 
ötmtenf) II 
— Robert Buclitialt S Oliacfcitr 71 
— August Fabrt XV Rcqentennr 12 I (Tel 
VI u 120,>1 t) 2tngii)tJetB &- Go Shannon 
Reginrator Compagnie 
— £>riiiiid} WüUJD X Gdmlftr 51 
— Wrlhclm ß>cfdisl'tclcttcr, S 2haiibcnbmg 
ftr 24 II 
— (söiloc tidtirm XV SlciitmcijUr *) 
— Georg tafm Friedman Bl^marckur 32 
— Heniz tt turnn Sdrouebq .JUiiiUjü&ttr DU 
— Carl Zeis», (tUidtiiiuuclle Berlin (iiuhe; 
01 Stomgt Cytndie Iuitrum \\\ Xorotbccii 
ftr 29 II (Zcl 1 S'vil ) Iuh Gotl Jet), uitc 
Gimiutß tu Jena Wctd)iWuhr R V>m,t)U 
BV ) Anhang In'eiare 5 58 
— August Zeise A Co., Sbannon-Begi- 
strator-Compagnie, Fabntotlon!> «fintt 
iwn Stemm citor n Binder wie Spee ak Mrti 
IU der 2rfim(mKmrctilirti!tdic n Bureau Ein 
lid'titnpcn Import n (nvort XV Leipziger 
slr 12i> L (Icl XI 41U1) ti 7 Inli 
ÄnftU'r ]ci\y ( p 
— GmtHc ^il tiodmt X C\nücilibcu)ti 107 I 
Heiße Lndwrq 2rfmf>m X Wmmumtr llsjj I 
ßetfrer Attldo!? äutrbicr tt Fnf »i S\X 9Utr 
"VKotmi 121 II 1\ 
— ‘•tu Otto Gtgaucit u Gigaicttcufiöl SO 
GfOtliynur 50 pt 
— jim Otto Fabrradtidlg, XO Gvilttyci 
slr 50 pt 
— il Cito {mffuintquhtflVrf gcriditl mini» 
Eaclwunand u laiotor i Jiitfqujjmr so 
rvmliDcr’tr 411 E 
SfUMß bnit kmnb Shiiioh'flcf; Einlotniilvi 
StWmmboifmu 101 H 11 
— (surf tltuzrm XX Bulciivlii 07 H IU 
— ^übamid 4 iv SO Skalierst! ">i b 
Sctfift ^inl xMiiui u Cytif Aalul v Itfmu 
Oiüli) i 2illcimi S\\ ^unserm 10 pt 
— MlliUm lurtilfimitr \S 2iiutciui^|tr JII 
(Icl XI 4^1 > 
Zeipler t>ucbttrti ^eizei 0 £Mi|cfmncr 
tir u l H 
— Kni lind Mdiirm f Mntt;nr 2<> IX 
— vd6«»»o Äw \0 ISJi slbclfuli 2*? 
Zettel ^iIJ;tJm »«slhi (SDailptUub# Schrller 
fit 
— friedlich Äontuil (llitUlottclibq 6-oUlic 
tu GS 
— lUtlfjcliii Cmittsi (lutii-s) Nyoitntflm UiH III 
— l'-ütlici ISliailotlmbii tSstimciur 1 
— Willi Voittvi \\ shu|uuntit>amm »> 
— Kranz Poilbeaint S\\ ^oiuucnii 2.HIL 
— ßncbuA Inrfilct \0 ^tubiuhaictgunr H I] 
üritmorr Jllaauhu "lum Tcmpelho' Mnnciin 
ShiquiliiHi 9 
Aertler f n jrtMu 
— tovmrtfcHWluif S ChtitiPitflr 44 H I 
— (iluuttslit ^acfirmiu N Mclreutt 2 pt E 
— Rudolph Zoitlor, Hauswirt) Cisailoitcn 
lutifl BeUliikUli 8i)i I (Icl GI)sl\[ 70^) 
CmiIi Nndülph tln 
— !».udwiq Baunriu XO ^ürfutiHi 41 pt E 
— Kernliard (sinumiiummi \0 (>nouiciUurf 
fu J7 I 
— i\t^r Oi/slimnfn XW Bcliidel'tt 4i pt 
— Arthlll Uiturm Challotttnl'g, ChaUoltcn 
lulgcr U ii 04 lir 
— Otto ftaujm XV Gdjoitcbciflci Ufa 38 
— Nudvlr kaufui litilciihT Spaubaiiciili 2(i 
— Iul tiudiciimobtltinl Epcc Uol)lcitta|tin n 
ctiiriiciiiniimcn SO Ncichenbngclstl 5‘) 1 E 
— O, ll^aonir Bcamt N (bartcmir 2h III 
— IulinS Mault: l tlmciobf Vlufluftnfti 7Us 
— Richiit» Viiiuui (il;uilültuibn 7-j 
— Carl miV< tm-pol tL-»arlottenbI fiu ajiu 4 E 
— Otto iVioZuthm \V (ilt>i;o^?lr lo 11 II fttljc 
Schiilidi L stilln 
— ^ouE'etiif N 06u6ciitcuti 45 N 
— Sdj'o'U'i Csirt liiicußfl l i'kuaiimti 10u 11 
— Ghiftrtü Sdjmuiumi i DaUdmse^tl SIE 
— L ItvclflltKljltlfl N\V äVibcliir 4, H ]>t 
— N 2n-f)Uuu!tt SO 8S II III 
— 9tfinf)0lti Xncstlir SO £bht,ct|ir r> JJX 
— SUlfit, Jtmnmw GJ;iululhubp Potr-damei 
fu 
Srillrr Ioies jitlimpiel SO Dnyerstr X> pL 
— Loplne 2 iv binswau CbaUottcnbg Gardcö 
-« (forpein S K 
— AgucS (siau XO tzochikctr \\ E 
— Fianzl«ka geb 'Stock, ÄUtufiiutyio KO 
hnvcutr 2 II 
— Ln ic Mus Iniunmentbdl ^Diesdeneuti 102 
— Marie gel lHauu SRauicimftnutu Char 
lo teubfl U'almcrui 67b pt E 
9Nam qcl> Löilemitz ^aheun, X Nheins 
lunKHlr 53 
— ?lmiö Nenlwre blmrlottonl'g Wilmersdorser 
in 1H 114 U pt 
— Elke Frl Sdi»ciZ»ctut X "lm Noids?afeuZII 
— L'omic.flvb (mhcititf Sto SOlracicttrlöHIV 
Zritlow Julius Mannonchlcis N Schonhaikfer 
Allee 70ix 
^lau Ruds Vnllneistr 10 17 
Seltner Nobett Gncitb Zugfuhr Cbarlotlenbg 
Schiller'ti 
— Mai Gürtler SO SkallyeisU 117 
— Hermann ^aiiowaU XW Beiisi^lttr 76 IV 
Ängml Miilidjn X Boyenslr 12 
Stfiruibrj N\V CnuVii im 40411 E 
(Icl ]s 2"il7) 4 0 f iPttiriei ii Milch 
huniiftiTlt Sckilveizerlios 
9ht<vnt sortier N\\ Speni'rstr UH pt 
Richard Sdimicd 0 IRenicUrftr 49 II 
Ferdinand Ttciiisey N ChorincrUr 34 H HL 
tu leite RU \\\ GmbeiteitU 40 41 
9tiifliutc Äa'ch^rin Treptow Baumschnlenweg. 
(hiiftiti 24 
Herrsche Manuel 0 Ilmeiftr 57 
Hkttichel Giiifi ^jid;l)stü ^rchtenbg Siegfiled 
]ti 2 
bbimrb Vlanrm \ ^ryoltbeiifli 16117 
t^miny tiniin» S ^idjtrin II pt 
(vvttlüb Locorrrorrvstttrr a D, Ntrk>s Frredel 
ftt 1 I 
V'cuuaiui Rechl^anw 6 Langer I XV 
<toiitiifliabcntu 12fi It (Icl XI 810) 4—1 
iLolm Stcflltb ‘Jllbudititi 10 
Erint SleiiUa N tihdcitirfmu 12a IT E 
%auc ßcb ^eorqe vw Duect XV Bay 
icitthcuu 10 11 Warktib 11 
Snf>d)»rr Ioh ^nnnr W Goinbii iciti 11 pt 
Zeitschrift für Versichernngswesen, 
GmbH SV\ Vuihn iu 47j>t fiel I f>20 
'» 2 (tiud? VU'rttbt I yaitmrtit« i« 1)1 jut 
Und faiimaim 
Zeitschriftenverlag „Der Mensch,“ 
E. G. m. b. H., ( 'Houutlmlciur 4t H I 
h-«i kn\\ fi polti ^ Mann n <s Uludi 
Der Zeitachrittverlag „Der Vollta- 
erzieher“, e. G m. b. H., X -Ihmmeit 
m 10 Jieb iitUi Sdiwaner 
Zeitter k Wiiikeluiaiin 4-iniuuoitctbit n 
W Gviubii.u)ii opt fiel XI 442*/) 
Scitiutfltflicrolb J.>nln]i(iin{slit n Cwnul | 
iiKt>futc irt0p<^a»«da »jcJit s,,un Srfnipplr 
Zeitmigflcxpedition von Robert Wen- 
gela, 0 <u ^ictnf mlciju 1 w pt Inli 
ilioturl Ülciirtit'- 
Zeitunga - Spedition n, Annonoen- 
Bureau ,.Westen“ Iuh. A. Fohl- 
mann, W j.otsdamnstr 411 pUIil 1\ w>7s) 
ßcittioncl Carl Bnchhalt SVV ^cmlurfluiti 27 
^liuuüiii lifdjlci 0 2. udenwcg “il 111 
Zcrtt Bnbimrb \ Dunmrnerslr 2h 
VctiimiMt SO OppeUierstt 14 
pel ittst»» Bntt' unm üliailottc llbsi ,yt u i> 
luifltti 7 
j>QuI -iistii( n (SouiunT Ojcidi f (^-rnndbei 
V\ Rviti SuttcrTi-lMfn üti IhalU —') 1 0 
Zeitz & Weidemann, 1 -IUrl 
Damptidirnstilirt Jitv «<. übiibcuunm 
ii1 (fiflstiiCHTlul \ (ilmilciHi 78 ptÄrühn 
Dir 77 pt 
fiiiihrid) UiiiüK'istib SO ?lb»ursll)ir 2 
yiidmri' l^inilu S tifltifriiiuS'mum 18ii in TIT 
«WUrf 0<u btkm S Sd)!tia»md)fifU l)p[ 
Iiivaiiöl \ SWttiitfiiti 5Cu II 1 
Culirtiut viivolibi X 4'tUbiqcritt 11 K pt 
^Uti Mitinur X (Bmutcmiuthaiti ui III 
— t^iiifhxv ^iii frn Gtcgliu ^loufti ‘22 2 Port 
(■mflo itstiifm 0 ^istnftuiUr Allee <1 I 
^amami, ^cithituV Schonebg CSolöiiiuttfn 
Üafcrnc b Eiionb ^lgi» Nr 1 
Cwalb Miller X Trecckow»tr 19 
(»ülilub HJudihi I>0 Waneubmqaiii 21 ü 
Cvfm Mtnllbrt'- S Ichirslr- } IV 
!M16crI MvlKreibes XO VaitMbiiflCtftt 14 
(fbmub PoUrcr C iü.riidji'ncifti 97 II J\ 
(iail Post Aisiit O GawaututU (* II 
IuUus 'Jiciititr ßiubud)vr i'oi tuiflt . E 
Emil Gdjflltuiuait Ober Schon^wcid" Lau 
fenerslr 1 U 
si Cd)lstvrh«.der X Sinciuftu r» pt (TU 
Jll n>l) [ Sput JDicrfU’ö >^slittpf)d)tfifafjit ’C 
Carl 9d;Iof)ci N Swmmimbcifli r/) 
Sdjlvha N GulbuacJir 12 U 11 II 
£>cttmiitut Scfmubtr»t)ir SW L rpzigcrstr8^ 
Aritz Carl Schnbmmstr N TreKckowstr 17 K 
— Karl Schuldien SO L.'ra»qelM S5 K 
— ShtboJr Scrftfstiil XW Ltürterktr 51 
— Äarlf SUbeiarl» &0 äViinatmcnttr 39 
— Mar Ereppdeckeiifl'lk NO Öoslitomftr 44 L 
— Richard Zrinmerni 0 Nichtliosenttr 21 
— Arrna ftimftuicfciiii X Invalidenrtr 12.1 
— Anna Frl Moviftin h\V Stromnr 49 B 
— Lnrie Lebrerww 0 Samanterur 7 
— Lma fleb Fntzidie Plättanst, Charlottenbq 
SlaiitHr 48 pt 
— Guulif Frl Rentiere N Meheritr 24 I 
— Emitie Frl Seisenhblg X Lronrenbuiger 
ftr 81 pt 
— Margarethe Frl Skitour W Charlotten 
ftr Ui X 
— A, A'w 0 Nüderöborsirftr 17 JU 
— Augnile geb Müller £10 XV Zieteiistr 17II 
Zc»tzler Karl Mafchmenb > Buttmannstr 511 
Zkltzrnaim 9liiß«it pcitt Banlbeenrt X Acker 
ftr 1(0 170 I 
Waldemar Pofnäann X Hnisttenstr 62 I 
Karl Zeltisohel, Bankqetch SXV Vluckier 
fli 5 (Itl 1\ f))0) 9 12 5-7 Inhaber 
K ^nyfrilfl C|> 
Zervschel ttarl Barlqukr SStlmeu’br Öntflcr 
ftr sii (Zil Wilm m) f lkarl Zeiyschel it 
Bergmann &. ^racduch Nachf 
— Richard ^ansbicn S prinzenstr 18 
Hermann Sdinhmmür SVV Ätod)|tr G ITT 
Reibst Somit Ww XW Vuitselstr 11 IV 
Zrkar Cl"rnentine geb Doherr Ww XTchlegel 
ftr 20 III 
Befalle Äobairna geb Harnpel Ww SO Man 
tciiffcliti 11 
Zktkll ftribtflm stgl Vanrath Clnnlottcnbg 
IriiglMdiffU ti I b l> 
Zclade C Mureralwafferfluk X Eberswalder 
ftr 25t (TU IU. 1701) 
Zclasto Sev tm fiuh Rlttelgntövef Cbar 
lottenbg Joachimvlhalei,tr 41 I E (Icl 
CliaU 17) 8 (U 4 
Zelazinski Ibeodor Schnuders ^ SAlteJacob 
nr 03 IV 
Zklder A Isatufbcf 0 ^multuitu ^Isiec 1171 E 
(Icl XJI ll) **2) f Jctbec L Plathen 
— WichilniHnusbien f HlJtSd)üiibslw}cifti 11 Y> 
Zelder A Plathen, ^u>brJ)lnf 11 Löß« 
Stfmairbi? f 6d)lnfvm»tfi »ivbd O^tnnf 
fitrler A/ltt 317 pt I II Ilt l\ u X (lel 
XII VYtl 1 Juli Vl iiibii n y,( JSlsttfjut 
tiittli Utiiu 0 ^laiilturtit JUIcl 117 I\ 
SelCUttt, \\ Schneid > AitilUuc|tr tt 
Sclcwofi TolciduMoiü Uaiicm SOZianznr 10 
tuibut ^ol Veut» S Nci e Iacvb^tr S 111 
^ Sdilojia Gljtiilotteiibß 03utcubcrflftr 411IX 
Stamöian* Sdrnliininstr N\V Tburmsir 47 
Cl.ua  flib v Sdpnfluijj Rentiere, XW 
fflrwmwivn 10 
Bclctüöft (^eolg SW Gner,enan 
ft> 102 I E 
(lüiuuuiim iDi'oltr > XV ZmMdüi ,tr 3 11 
Sclciußhi P ^nifivimntit SXX Solm^str 4Spt 
Selelußtl) ilttdunb Photograph, S Nittersir •«( 
lll (IU 1\ jH27) 1 t 
AelezinStli Bol(olark°, Postbote C ftofiimdH 
fti 1 r in 
HclciiU) Cmil, S^loffa XO Wörtherstr 32 
Helfe <S Ponieri 0 {ouibonciin 41 
ZcllttSke Jacob Ge'dMtöreiluid SW Surira 
ftr 10 II IU 
Setiiiefi, ts Maler Chailottenög GdsiislctftrSO 
Theodor Malci tiinbr Sdwnweidrrltr 14 
Sethi»!t) Malinlde geb SUamc -ICiu, 0 (iSrc 
Nflbuifti 2 II IV 
Aclis Theodor (W)>Ua»0f 9l«th 1 Äuifl?«um|t 
XV Muyiuftr r» II 
— Theodor <Spt Gtcnnamk See., XV Sla^Iu» 
slr 15 1 E 
— Vönist n An-iiste 6jcid)tu Nuit, W Man 
flnniti 5 II II 
Gustav Zelke Inh. Gebr. Voelz, 
Cartonfbrk NO ^licbcrfh i I (Icl XTI. 1018) 
Inh Mar it ät'tlli BoU; 
Zelte (rfutfstü Coloinal 11 DUicatekwrhdlg, 0 
öiuiur Weg 5J pt (Icl Vita. bOJo) 
Gustav Pilvatlcr XO Pallisabuistr 99 L 
— Stiuibmrf X Suimneiftr 112 IV 
ZelkcS ^oicf ^ryenr SO MantenstUttr 113 
Aell Wülnlm Babnbearnt XVPotvdamerstr WalV 
— Carl ihumrtcfl SO Nauiiynstr b9 pt 
— David löiitflrnflcr, X thutrnfh 11.0 ll IX 
— Carl (La^tw X Ärrurnul'tr 74 pt 
Cito Ger Sccr N Hn'ilünstc 2; 1 Aufg ITT 
— August Hniisdrcll KVV In 11 alcin^rftr 12III 
— he und) V)ivi»biut 0 2airgc,tr 21 
— t»ciuud) Inipector 0 Joadnmitr 17—19 
— August Kanzl iUamt LhaUotluilß Schiller 
fli 41 31 
Friedudi fliiufm XO Nrikeslr 2G 31 
— DUy 5tellmr N Sdiwarbkop^fiti 3EI 
— Albert ^ofi|d)uff» h Striltycrflr V*7 II 
Zell Johann Ponickann XXV Lehrierftr 36 
— [yrifbnd) SckMilw S GtaMicibnhr 11 pt 
— Franz Sdiloyer SO Fnlrf-’intemMr 25 II I, 
— Karl Sdrkoner SO (Tuvttjttr 4i 
Hermann Srfiulim 0 Langeur 2t 
— C Teleqr Ansicü >W Hardeur '2 ITT 
— I 'Indilcrwm Rriebeimit ^iotuicbcrqfn *yi E 
— Georg Berlich Bemnt XO Rtitnir 11 1[ 
Zelle Ntlnbold Brcnnmathblg X Pnn; Engen« 
ftr 4 5 ÜSoliii > 2löolpn 24 pt 
Robert Ob Vurgermür a D SO äHirfm I- 
lirdnn 16 I E 
Friedrich I>i Pros Dirertor b 10 Ncil- 
jdjulr X Aiifljmm 21 I » II Somm 0 10, 
Wint 10 11 
— Otto ^Icmpnemitr >XV Brebownr 11 
^(un Dr plnl Oberlehrer a dgl Fi, ftimtt» 
imf Cüailollenbfl <taithti 14S Härtens, IlL 
WildUm Gdjimeb SO Lanfiveriir i* I 
Carl Seisonlidlg N ^arifttenftr 8 
— Georg Slcinictzniitr XV PallaL'rr 10 11 IU 
(Icl IX 754" ) 1 Nidiaid Sd)onweller n 
Webnibci Schonwetter 
Carl Tapeznnt 0 ftoppcmlr 82 Iv 
Johanna geb Inngk vm Rektor X Sd-o - 
hau fei Allee ltilfl 2 Port IV 
Zellenka Theodor Banttmer ( An dir Stadt' 
bahn 451 (IU III 57 l f Seellg L Jcticiifa 
Heller Cofai I)i med Specialarzt f Ghnitign 
Manne Cb AmU Arzt d R XXV Slltotmcv 
ftr 17 pt (Icl II 17>4) 4 5 
Otto. Bau Mluityiicrci 11 Schlosserei f ©aa 
n Wasieranl XM^ci u ^Saiie w iUidjm 
flpuitl) XV ^iii)ieiitl)UHi 4 pt Werkjt XV 
Schom beraer Ufer 10 K 
— Leopold Braner X Dnchbolzerstr 13 TU 
— X'udivifl Brarrei X Brnnnenrrr 1 4 U 
Otto Wer KolNieti XX staiu» i«iu 12 If 
Engen Kausm XX Liniitr 5 
Panl slripfciidiiu >0 ^mmaitucllucöm 15 
Ridiard 3.Kn7u}d)mud ( Uanci Silhclmfü: 21 
Johann 4-teidcb Schayn CharwUenbg, 
<t(ii)cnii Angnita AUcc 1<» III 
W PrivLtier Rirds WoUl,e(tv 0 
tirmnri) Pnvatier Charloitendg Sdmlitr 1 
Brnno Reg Scft I^XX Vihrteun 27 JO JU 
r> 7 
Cbmub Schmied SO FytFtcrfu 46 IU 
tfl. Stahlmrlidlg 11 AcnendtiiMfbeui C 
Aleranderstr G2 Inb (rail Wafmcit 
Clirin W^r.wrlrdlg sNX sloiugfli iverfü si-S 
GoittCi tun SO Oranienur 10 11 IU 
^labcllsl Frl Privatrcre XV ÜmfiU r> 
Anna Steuer rlubmw S\\rFiirbniiqcittt 0 IU 
Bcrlba geb Vemn i'tu >. Lothringerstr Kolli 
Emülc Ww 0 yiiit'iudoifcnu 4S 
Vuisl SL'ip \ MslMiuufn Ullfi lh IT 
Hellermann Unufm X \X (iDlflrmti Urcr 81 
E (IU ]s 2bJi i i Dablniiini! A Co 
— Cmgo jhinfm X Fikdudptl Dlb siehe 
{icuuicsi A1U 
Toni Aw Charlottenbg Kne^beckitr 6 7 pt. 
M. Zellermayer, Cavrar- ( lhontaidnr 
Pabnbos AlunitderplaD (IU) Inh Wii; 
ZUlrrmayer ^'Ohn XO ti>coigcithitf;m 2J I 
Scllenitalirr D CigarUtenfbU ( Än b Stadt¬ 
bahn 17 (IU III 87571 Fli ( UrttiCL 
üBilljclmfti lSn ibuh» 0 tiiuimdicuti 'MF 
Aellhnbei ^ Tap,.; it Decoral. SWBlnch^r« 
ftt 15 II (IU IX n (81)2) ti U 
Hettien yj?ilf)clm Bngkr X Jliippuunti J8 
Helliu, Inl Babnarb Frr^drichSs Voimcii)ti ' 
— ^iirijnib Banarb XO Mchneiiir 12 
Otio Maln Ucii Wrnrenree (luiitg Channee") 
Fislji> Manur X RttHtplaülU 27 II 
Zokiailn Pserdeb ihttidi Lichtenbg Tois- 
ftr 18 4<i 
— Rudolf Schneiderinitr X Panlttr Jb U 
ilUnric Ww X Sciutumtftr 19 
Hellmann Wilhelm Goitluu Drencr, X q(tfu» 
ftr 1VJ IV 
Arnold, ^anSdien 0 lUstiiftnfUl'eftr 14 IV 
Gustav iifrfilci Rudf ^oheuzollerii-Platz G 
Zellmar I Sriimicb > Coslincritr 16 
Aellmer Robert Beamt XXV 2iSutcf|tr 4" 
SanruU peiij Beamt X RuppmcUu 4 pt 
Otto Anchbrnd SO Falckcnsteinktr 28 IXr 
A Bnchhalt, X Biunnenftr 43 I 
— Wilhelm Bnchhalt X Briiiinenslr 43 IL 
Gottlreb. Fuhrh. h Bunaneistr 20 pt 
- Carl, Gastw, dXV Äelk Allrantrstr 26 pt 
(Tel VI 4827) 
Angnil ^el^er, X XV Bremer ftr 13 -17 pt 
Bin, iMna X Stargardcr,ti 5(> IT 
— Georg Markts, Ar6 0 Weydrngerstr 16 T 
Wilhelm, Dr pliil Pros Oberlehrer a. 
(loUii Gymn Friedenan Nrngsrr 18 E 
Albert Sdilofiu X Dcmmnierstr 1 IV 
— ^ermnm Sdmubci X Mipcrfti IX' 
— Carl SchuhmmiU, Charlottuibg Bicnail 
ftr 125 pl 
Kaufe kein Bett ohne Westphal&Reinhold’s Patent JUatrafzeii / KÄwÄ
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.