Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Wnrin 
1833 — 
Wüsteman» 
Theil I. 
Wurm. Nachs..Lonis.Ciqarreit'U.Tpoit liontmin 
Wcfrf), ti ^revbcnenti. 66 (Zcl. IVa. 6071.1 
2ich. M. Gdjtpcrin 
Wurm. Heimanii Jjiibrfi. X Mullerilr 17 11.11 
— Albert. Vatttm .NXV'Jllttmiicriu tills. I ‘3—21« 
— {y** Älstiifnt, 0 Jyiantntitei ÜLUcc 1 10. 
— I., AUn1ihafv-vi$fK^. ^ctL’nmc, Berltrtcr 
ftr. la IL 
— Charles, ilodt, S\Y .^avbcrchsu 5 pt. 
— P.. Achter, X Paitküi. .$2 11. 
— Alcrander, Maler, SO Abrntirfftr 20 IV 
— Albert, Poioei. XV .Stwmiw Vhmmttmr. 5U 
— Emil. Poiliei u. Sctitttted, (' Btubei'ir. Ir¬ 
bis 18 II. I. 
— Julius, Gdmciberntm s. H., NW Sorütßvvn 
fn. .TH 39 IV 
— Gtul, .tiql Theat v-ntenbmtt <5ecr, Cchviie 
bq., JvK^citr. 15 IIL lPonde; itucbeitmi J 
— 2lit(t u>t, .!tuuiu\m, So ,>aldmtciinti 20. 
— geb. Stein, Pmwt, o 'Seibemufg ‘10 
— Ömma n. Paula. (Vdm), Puytu., S 
Blürtievtr. ,17, 2. 11 il. 
— Hulba, peb fvibnd), viv iNrrf)t.-iimu, N Cl 
'frtftmii 1. 2 ifi. (Id. IN. 4 ) 
b. Wurmb. .Han*, Betiicb* Tsmpect, NW Bugen 
liaqcnUr 11) IIF. 
— (5, Wcnoialluitn. z D . (iic, CtiaUvtteubii. 
ÄMtttftr !<?.{ pt. 
— llliidi, ilii\i 'Juten*, Lchuaebg. Babnnt -'.6 pt 
Wnnul'ach. Cito, tSeiyit Vciitit, \\ ^tiulju 
fti 0 7. 
Wunnckil ,'sYii'utatnX Indilei, Mnb,, vi’bu'dit 
fn. M Ji. 
Wuriuclinfl. CaU, Vlmivßcr yiiilh a T. X\ 
Pol^bauieuii 1 \ 111. 
— (5, ri’uitU'iiiu. n 2, XV Biuiieutfja 
(ti. 1 1 pt 
— Beruliaid, Dr. jur., ftiuutl Neq ‘Hatl), staub 
Mtlql b. lj'cri x’lmtj-, tüiiuloiienbi, 
Harbenbaqiü. 20 II. (Jcs Ciiail -iri i 
Wilhelm Wunuß, CmUuhiuu . W Vertuet 
fn. ),{, 2 H. pt v ü) 'J.'ilD. ix'uuiiv 
Sühn Paulaw, Paitm 3) l. 
Max Wurmseo. tiiiemvibMii Maniv, f 
Hau?' li MurliviitV'inlhc, Spiclitu , X vit 
VfiitiH’ttUi 2 pt vüb Mat 'Sniiiiw 11. 
3B)irmftirf) lt. i$o, C.. ^aliuadei u .liihehoi 
theile, N SdiöitimiUkU AlUe l^l vnh 
«tegmiinb sSinmitidi, X kkutunvu l.i I. 
Wurmstich, Ctntd, .siamiitntad), N< > tVüuicit 
frm<vntr 
— ih'al'i’t, Mannn, 0 7nran(turici Vdlcc U.., I 
— Gicymmb, 'Vcmtoitnu Cäwneba Baliuür. 11 
— ,<S, i'HciihaiU, Ctunloikent'fl ttauvr 
ftr. 12 III. 
— Hcvunim, 'Ifk’atapt), (SfnnlvKin^, iUic&cL 
bovtih "il II 
Wjirpel, ^onicsi ^camt. X Ücltcftr r> II 
— ÄVanc, SiiKttfu1, (sfmilottcrti'ii, Ü'intcrrtt 19 
Wurrwitz, ^'.,alhon, 0 Maiuz'i 
ftr 2(1 II ' 
— Mathilde, Clav Vvlncrut S<> Ciamcn 
fir. 10 11 II. 
Wnrfnch. swiinv Sri)fom'i, KSdinmoHi 10111 
Wursack. iioiami’itlmrliMa. isucJcHnu, 
tiiiutiuu pt 
Würschlirim, ."sc^inmn'i Wandel.in. N ^'eis;en 
InttiV'i'l? T* II K 
— Mar. Hulm . Ül)ailjltvnbn , Csostiiitiirtfialci 
fti. 2 pt 2 (^cidi u. ^oliii \>alciiHv, Mm 
futitenbiui.m 120 pt. 
— Olio, Srinittfoo, N '5iiaf;0iinvtftt 2^ IV 
Würfchmidt. Wcoifl, X fielen 
tl)nlvntr. 15 I. 
SöiuTtst. Paul. 2hciit’imnui, NW Paul 
fli U III. 
— JKidinii', UHtirfier, NW 'fittufu 2‘>h Ils. 
— VliijiMM, 2Vinid)iiuitnil;i X.'ii1)ti‘iihq, Vam'»«. 
bcuv’V ül)iunu’C, ’ctabt ^nnciuuite SU' 
amtciih. 1! pl. 
SBiirfiun, Hcnnauu lucsilu, SU MtultVti 
llivi 7. 
— Cnie'inie. fivb. Henizc. Ww, £htl)likdit 
l'üiHnii ilttimmckbg.. Wi'ctlicm pt. 
Wurst. Carl. Baiiuaib , NW iHntimiiMucita JK) IV 
— ^Viilivlm, ^(iljnbcamt, 0 OH. tfinittfinta 
ftr 115 IIL 
— ytiriiürb, il'uffetivr, SW tihoitotU'niu 87 H.I. 
— Heunanii, iSitmtit. Beaml, ISlhulvttnibfl., 
ftiichclc'bütufli'. 22 
— ^cuwsliiH, htzvd). Dlerrer, AV üinMi 23. 
— yiitfliift,5iofd)t.^uljU)i, XBdmlur fvi.2 Port. 
— Willielm. iLilttuttnlM.. NU Wictfv;ual&ci 
fti*. 24. 2s> 1H„ E 
— Iostrch,FtthU?., Neu JiUifKin>f,.vH(?l/efri 120a E 
— Ldua^d, Hol.;- v Mtihlcithbln - X Weridjtjii. 84. 
— Hcunann, Stlctbci^blfl. X Boycnnu 4T» pt. 
— Stail, PostfdwM' . N Wu'tfciiliniH'tu'iftr. 4 III. 
— «Oeiiutd?, Sia.fifi.NChcUiftavtui Öi pt. E- t* 
— ^hibolf, Gdmljmmfti.,SO 'J^tDii'ibinin'mufti 12 
— ftcituiMitf 5vttntlihl^. XV MiiifhfliifeiMv. 21 pt 
2Burft,.<larI,2tfdilrr,^chlcitbf.,6paniiniteu;r.7H.ll. 
- tiilljdm, üasdiMt. Plättauü, S Wan'cnhonu..! 
- Vlmoi’l. SO Piidlerur III. 
- Marie, gib. JtikIki, ÜViö, N Itcctur 21 III. 
Wurst den ^Irifdiroihbl. 0 Tliaenrr. 12. 
- Iröul, v)aüiv, U i’ln d. oauncwty Bürde 2. 
fiel vif. 5-100) n-:i 
- Xbcobm, Oiüulcr, S()9ktd)cit6cnicr?it 17 IIL 
- (Gustav. iUu’iu, Elcqlly. SriuUMiornui 12. 
- jun., Uiibiutfl, Miintm., 0 Ilmcrfti U 11. 
- VhuiuHi', . y(itmnutciiir, C VtHtcrtäi 101 III 
- Slmalie. neb Baelir i'pcvmpiuifft^iium, sNV 
ikuimattuni. ly 111. 
v Wnrstrmberncr, 9lutolb,Pr, Inqeu, ^choucbq. 
Lcdau'U 72 IIL 
Wirrsrnrachrr. Carl. Posattientwrhdlg, CSf;m- 
Univiiln, vcioiuvu 78 pt 
Wiierstmachcr. i’üu, pr. Zahuaizt. U G)um:t 
thn’4 ^1 ü 1. .'{-G. 
- iNlbcii, Jal)HliiJPJl ,NSdjvnfmiorr Mrc I.mJI 
- H, ^uhntinmlciin, N Sdjöuljaitici Allee 1*m 11 
Wlirtembcrsi, .fivuntdi, Pfiotogi. Auü , f' Vanbu 
bihU'U'ü t«l II 1. 
Würtli, hjolilicb, kastei ^M'imalt., O Minna 
äjJoftllrt il. J. 
- (Inioltiu1, iicb Gdimibt, utv. S'ui'ctoi, NO 
(Vcvt^Ntindim. :;h pt £ 
SmtUmnini, tiiul, sunjl. Gen, (2it\-ucN 
VvitUintlU 7 I. 
Wnrtliner. .V 'H . Umifm, 0 W ant er 'St'ii I I 
E. (it-l.vil V«.h i s. Sdiwedlel 
- .ymnmuui, Mn.ir.n, GlrjiliU Srijubbimiui. t»l 
timiltc, 'Sni ^Vanli.’tnt, SO ^yilrtctnuntui 11 
Wurttcmbcrnischk Hypothelenbank. hnit thicii 
In., XU 'A'ut'iaM Mttdvli r» I. 
Wnrttomberg-ische Metall waaren - 
fabrik, Wokluiftni o 2tuq, 3lci 
^abut ,vlhil>’ SW ;’)orl|ti 11 fZi.1 X I 22 l 
Eilqr n. (fivoit ^A'itucilihier S Vduatibitmu 
in !>*( Uti. IV 1101) Tcliinlslan \\ ^rithidi 
ftr V» ’-t | Iil 1. 1 '.h7 ). (J ^iuinvtr :>7 (Iil 
VI1 ii i ) ii S Cvutn'iiin 1 V. <Iil 
IV,i. 7hV. i Wvn | ikrltu :l( Mini’f; 
innitü. 
Wurttrurbernischk Transport - Prrs Oicv zu 
aiMi lh $7. hU'ii Ageul, W X!ut( 
str ir» 1. (Sei XI. 1>>) 
Wucrt;. Ca'i f. Sfcm .! 
H'iDbi'lhiu, XV tiiifiunbi nti. 71.' Vllvl :iit U)M 
— Ouo, WiuiiiuuuDM , NW ^oicifiouim .‘17 K 
- yiu'nmbii, mm Wner, Xu Wi ^uuilsuUet 
fti 12J II. 
- tsolnmi Pmiu'r, <' Aöiiinfh- 21 21. 
- ,vlbUli1ltb, jJlOlltKl X WslltCHUl «>1 I. 
- I5ml, I,hhUi, S Dienulbadnir 70 II IV 
V, Iiiriilviuntt , SW ^tü'MtdHU 2-1'f I 
Wttrücl. i’lnwii), LSülvrtinuil., Gh’tiliv, ^üulju'iu 
m r, II.' 
tlolüiimnfi, XV Stttti'riL’lMfu t‘t 11 
^,'iuuo. CsoUuuci, ’StrqtiO, '2d)iiL'citm lsiHJI. 
Henikaiii!. U'yloiiifr. SfrahV, SMMffir <> pt 
tiuqi'll'ndit, vatibvlvtn, X Giclttitvim 27 
— Jllidnnb Miil Plmpter, NW Phomiuit 0 I. 
Wltich, P»r^ Maler, S\V Uk'npinmiui 27 
^ilnclm, Stlbvuitb, \V Ü«tijcr[tr 7 II. 1. 
•Ousto, Gu’ntL'ind, X llttcrfik’ifn s 
— yiubolt, ,{tmmormitr, XW Pliilrppkir 0 T 
Vlitiirt, acb 2ri)utbrr, 'Sm, XMiitiuait, SO V(b 
nmaliti 12 il. 
Wanr, qrb '^cut Ww, NW i'fibi-rfi’ifii 22 IX' 
Würz. Vhailm, Irtmomb, X (iliattncnti. ’M. 
Mai Itidilci, O isiuditin. !«> IV. 
E.. fleb Stern, 3tUy.. SW 3o(m«m 'ül. 
C. Wiirzbach & Co., ^innmtnii'nQlbblfi 
lituu , W Vuuoiv Urvr 12. (Xcl. X’J. 10b2> 
0 - 10 1 7. Iiih tfl. ? Ui. Roiiiuiitei. 
Wiirzbach , il, Haupt 2teucrnmlv Vtiit]i , 
Jsüobeji«!», i'aiitmtr. .'17 J. 
LWnia, sieb Belladmn, Neiltiete (?l)ailüth'iibn, 
liamuuMi lh pt E 
Wiirzbachcr. (Sltuitmn, Brauer, X Oicrtrfitiir 70 
Wür^Ucifi. Wiirium\ fleb. GieieU, Maiticitvm., 
N ysttfiutUi ,Ti. 
WülLbuifl. Jlrlsm», Dr., Tau Rath. M'Iwihek 
t. ilaii. Vuittttbl) Ami, (Iljarloilcubß, Maul- 
fll 1TI pt I 
— O'^tliolp, Bild) ii. MiififatientiM., Neu- 
^viwun'c, Miunfl (ffminfce 80 1. 
— Slegbert Würzburg:, ^oti^timf/er, XV 
Gledttülnli 4U 1. Cp. (Tel. VIu. 10.45) 
9-11 5 7. 
— Mai, Heneu Vluoft. Ma^az., W Potsdamer 
fti si pt Wohu NW Beikll,ftr. V>. 
Ginl, Mmorer, XT Gliplfiinbeifn. 6.1. 
— L'tllieliii. Mattfm, K Iohaiotisfli. 4 pt. (Tel 
III. uo i 
L. Wurzburg, Papier, Editcibrnnt. imb 
i'vbauu (ittflt S S'reobcmftt pt. fZvZ 
IV. 812 ) 1 2l„> flcfriil. ^iily. i'nbiu. Äutz- 
durst. yi'Dlitt SW Defiaueiftr l'i U. 
Würzburg, Ed,Pel;wi. Confect n MitVetifbrf, 
S\\ Wvutlwr 15 III. fiel 1.1075.) 0 —11,5 —b 
- frmnri», Pttüsltfc'r, Ed/oneb^. Erömattrorr. 6 
- £ , Sdnetber, X Bollaitr. 42 
- Mail, 3dmbm , XU L'.usslr 58 II. I. 
- Felix Würzburg, Lletii- it ^ol^liMq 
tinar, XV Iaqnilt 12 pL (Tel. I. 52 >'• 
vitb 7>ehi 5:’ür)bitra Woyir. XV tilcuh 
fn 27 II. tlel IX Hi'tl ) 
- Aauitn, ai.v: W rcntbeiiptr. 2 pt. stehe (5 
Älaiib i'ünltf. 
- Vli’iia i'VdhiN:, SW Jjrsmfli. 1 !7 III. 
- Caulie. nib Bnuibt, dliia. tSljailuuciibg 
Mmum. l"» 
- opftsliMtsl, qeb. flion, 2i'U>, ^icu!, SW ^entfa 
hmmn. i»2 JI. 
Mnuiii, '4viv 'Jiutt. W 'Jsitismdjcvir. 52 II. 
Wurzel, 'StllUm, ^ahnbvamt, 0 SitcMid)*: 
rVibci'ti i_* n II. 
b'util, J’ii il'raisti, O PitO'djfU 21 II. ]s. 
i>uctithH. i'miahi, 0 .Jüin&oiicifti 1 II. II 
A. Wurzel, Blumen ii ^ebviivtnf, S 
stommaiibtuitcinu 0> \ i.l JI. (5a 1\ .t 7S57 
vitii ^tH.ihain ^'.!r;ei 
MioMflfl, iujii 1‘iinipi, {' i'lh'jdn^iijr .10 
VhnvtH, Tioidil ilnlfdi , 0 Diiibeu-borfei 
sti l'Ur. 111. 
»Xcibiiiaitb, Anbifaib, X Vtdviitr 70 IV 
i'Müiiu, ,üi’ziii<ivhM , X Wci?nitwii>ü2f>r 
m 5hh II pt t 3ellv n Bommel 
^imrv h.iimi '.i 2d;itl)iumur, U >11. Miuhiv 
m :mi K 
- h/izuthazttf;ii/, <2dfc«cb^ Ere§ 
n u bui. t 
- 'Juiiltai’ .vanbei.nt, X Voilnunicrm 10 H 1 
- 1*. Wurzel, Hei um IKobeu, ( BnriiKi M II 
(Ja X 11‘h)) viili Voiuö Wui^'I 
D.unb, MiiiOJJi, SO MfliUi'itmhtr J12I. O'nijt 
^indinaa ) i. D Ji'iine' \ Co. 
vvliattii >Uiu»:n, n2iuiIii\ Sdiloijiti 10. 
Moi.v Utiudmei, X' 3aaihrncteisli. U 
- 'Sillidm, Uuncher, 0 ,W.u:v L’t'tfit'itn .U II. 1 
V"biUuL Vibetvtnd)t, So VJiiixfiiiierU: 2h 
’ii'illKlin 2di inner, (3 Cljailüttvnbg ,'Senmuer 
m ri fl II. 
ÜoilJjclm, 3d)lo»fi, (il;iinviiix:ibg, Pv|ia!vVii' 
m 2*1 ii 
- <latl, Eduuieb, X Uud)lenu ]*. 
Vtuflnu, N5i‘uuu\imi!i, SW Bu'elut II. 
Vt'vpulb, 'Sivut’i »2d;iil>ii‘ilil>!«j, S PmM(’;i 
m. i>i pt 
- Ti'chlei, rieptow - yaumnlmtciiiueg, Bannt 
nlmlitnti ‘0 
D. Wurzel St Co.f 2va|cf)C it Wallwibblq . 
SO 'Sifuinrnir 17 pl (i z'i'adiltiia i o»l) 
Dav-b 'Snt ^1 n (Viitu ^oa' 
Uii, 'Siv . SO MJpemdcun 154a. II. (füllt 
Vuldlthhl I 
Wiirzrr, ViiMv, Brauer, SXV *Mo ?lllmnfe:ir 02 
Wnrzlcr. »'luauit, vmitbelcut, SO Vlbalbeitm. lo 
(5. Telear Arb, X Ltauiaibeisti 20 pt 
- 51, 'Hknlmm , tc(\oI, ^vaiibaiietfti IM 
Ittiuvzun’- Vibalbnt.olafilü ,S\V veuifnleineifti t 
WiifiJjslif Bi'uiljnib, Bitdibmd, X ^ebibrllntci 
fti 20 III 
isclu, Uaufm, X 'h'ctfiem’uiqeifti 80 III 
ftelie V XtiV 
- .‘IhniljiOii, Üin'ilriiOj, SO i'sbalbno'li H 
- Mutua fleb gilben,’i'Jn', So ^tubeittti l'> I 
Wuschi. (■«uiiu'ltv, neb Tauei. 2d)tihiiiww, So 
Abalbettfir. 77 H IV 
Wiifchsc.Pattl.Balmbi’antt ,Paukoiv, Betlutetüi. II 
mib 12 III. 
iliobert, Diofclil .Unltrsi, XW 'Ü'cififti. ls 
- yiuiimt, Uaficnl'L'le, Xo CliMbetltUr .!1 
Maqtiuc, Malei, Paiifow, Bnljntcm 0IIIII 
Wttschkuijn. Atiititft, XW Hime(bvu^'v 
in ;i7 nr. 
Wüsrucr, Maite, Ww SO Mattieunelm. 72 
Wuclc, fiuutstmi, hulb^abl b. b dindi.b, < 
Mlllflt II III. 
- £Uix ind)lei, SO ))li‘id>ntbeiqfi|ii 1'I4 IV 
V, Hebamme, O Oh.|\iau(tuiteiui 111 II 
Wüskc, CntUtP, neb Ld)ulz. Haubclvu, O 
Jsiudilitr 51 K. 
Wuffststf. <tlUf?am, ^oinditvni, X W X'nbedvi 
ftr 51 II IV 
Wuffutfl, 'Stlliehitmc, flvb Cuttel, . X Neue 
Hodiiu 10 I. 
Witftmitiut, Mut, CwMcm C <1L Alenutbei 
fti. 4 
- Mai, Viirtiwt, SO Maittcunafii 114. 
- Coil, (sdtnetbeiinitr. f. H, (’ VUuaitba 
ftr. :iS, 2 II. III. 
- Heinrich, Schneidet, Paulow, Uanri ^mbiid; 
fir 67 
- £vivnlb, Ttfdtlcr, XV Polvbitntetfn S5b. 
u. Wuffotu, Wottiuiitt, Hauptin. a. D, XV 
Polcbameifü. 71 p(. 
- ^ui'bttd), Mojüi, comm z ®i. f>U'iicitilitiilu', 
NW (sienntuube-liof 20 III. 
Niibf. Niuqbaliulli 15 IIL 
laluuiibii], XW ('JoyfoiüPfg» 
«duiun, SO Uopeiitderftr. 
Hiltobcami, SO Sforflcr* 
Wuffow. C, Attisch, Stcmidenbf., Bcrlmafir. 7b. 
— Aitquit, Baljiniib, Sdimargendf, tircite» 
ftr. 15 
- B-1, Uns Bnsjj'brnmi, X Hitffili-nfh* 20 II. IL 
— Ohtiiau, Cciitrolem, 0 ^lanlsirUcr Allee hy. 
- Auf, l>r, |ttr SW ^niteiloo Ufa 12 I. 
— Heum'im stnd)hoiv Atb.. Plovenfcr, 5cef:r.,c5t. 
vi'bniDjh , Wiitiiu'tb n. 5z Paulo >ittd//;of. 
- Mau, Äagtür. BitdibaU , X ^etBcuburflcr* 
fir. li, II. 
— Cut" »iVrfmuü rr.'JIofi'nls)atenti. 4J Is.IIL 
- Her ri!Mi!k, 3d)i:/?m, 0 ^ar^eftr 02. 
- Paul Lchuhm. O Memelaur 2.1 II. 117. 
- Ctul, peu» Ldnt^iu , SW Belle Alltaitcc» 
Play h II IV 
- Zhanifitita, qeb Steter, Hofjfiöhum., N 
Üt;urtbeiitr 1.1 II. II. 
- Anna. ^luiniitttcniii’tiivtv , Teqel, Sd)sor,itr. 4pt. 
- Hrleite, 'Juibeun XW Xh*umttt S2 II. I. 
Anna, ftii 5dmeibeitn X Ouiücnttr. 174 IL 
- vol), x’iNi'iljert», W ^tmnneyur. 45 II. III. 
Wust, iseib nanb, Badauiftr, S Xrcvbeiter* 
m 25 jit. 
- Jtttebihli B nr t 
- Herri'u'ittt ( 
ftr. 7 pt 
- (')intai', Cruu 
1511 151 I. 
- (titmav, Cifenß 
fn lo.i IV 
- Albeit Oiaituer. XO Iiesdomftt .U IX' 
- vnltih., Oiemetnbebtcit, ?liebei 5diunciuetbe, 
Birluteutt. 5 
- .Ua»V- <2efi, Cfiaifülfvnfta. Gfitift* 
Itt .2 11. 
Silhctm Maiienbieit, ^.eblenbf, Attivif'fti 4 E. 
- 0'. 'iitur'ii, \0 Xlamv bciflciitr <«i 
Cito, <ivl'fv'il)b(, Xo 2tranv,bernviftr 43 K. 
Aiii)i:u MuiJ-fvinuari, XW fnbetZviftr 40 II. 
Irtml Voriviiottutitbr, XV 'I'enn<'ii,n>»tr. !U IL 
C, Maleuuftt, S 2rf)ö'tluufiv 25 II. IV 
Cnis, Pack.". W ll('i>!it'itbotfitt 20. IV 
- y/übeit, 2d)!ilim, ^’iiu Bfn^nfh. 12 J. 
- A’iqvn, Sdinfni, so 'lleubevbenieifti 121. 
— ''Stlliehit, Bi)unb , Chmiottcnbg, Bmlntcr» 
fti 7^ fl. 
Carl. 'Sebetmitt , Sittbf, Unchbedtü 00a IL 
- ^eibtnnub, sh;eitruhi, S 5talhmieibeiitt. 22. 
- 0-ohnima, ^ntit ediaitlm , X 'Si'l)leuin 16 pt 
Heimelte, ,'}tntiioiunmiettjerm, SW HagelS» 
In’iitentt .15 pt 
Wüst. ^.'liaune?. A^ntm b. Colr>uialwr. 
Biattdie, S ^icuc i)iof;fU H II. (Zcl 1 116!._) 
5 7. 
- SJnbiviq Uqf Beatttla, SXV ^'.offeueiftt 50 I. 
Mai, Bai. Wfttft & ifuidivbinvf., (fi;aUoltcu» 
I’injl, '2.n'»ieiib, Miihiivn -’lllee 11. 
- Cito, Betl Bndjljbl Xo (jn'üiflculirdiui 56 L 
s a Onbi Sfi’t 
— (ilcbv, (siiaruH, Cn^r. n. Del, l' Neue 
^iif'biid)iii ”0 pt. (IJ IIT. M22,, Iiih. 
(ibltiHb i.'int, htCt. u. £lto 'Sun 
4ail, Mai.’m , XO Meouieithiiltih fio.i 
— Paul. Mrtir’nt, XO ,sttibeitfti 57 II. Is. 
— Carl, Maler u x;ttdHNOefirer. SW Barililrer- 
•11 *! I 
C(.it. Paitoi, XV Bulow'it 10;i III. 9 10. 
- (V)timn\ Pnitter. W Uhnenfir .1 K. 
— Vlmt.nt, S^uitibfttbtt'b, Sirt&f, Betltncf* 
fti ln5 I 
- .Ua.'tai. ZeibCH^imnei. S Infelut 11) IV 
B, Waitneitviv, O Cn^maitim 11 III. 
Wustaudl. ')iid)atb, IV.'nu'iuit tt ISouepCttor, 
S Alte v'siVL'tiftr. 71 V I 
— Uiitiln' (irb A'aldw Siv, Piwal, S Alle 
^aecibiti 71 1 E. 
Wüstk £v(at, Hinivbteit XO Bnmimfti 11 IV. 
Vieimann. >3teieotiii'. X Benvti 1‘» 20 I. 
Wiiftcfctb. <'hiüau, Bui. Vlnift, X (sl)antii'cfti 7V If. 
Paul. ^ifviiil Miller, X Meueiin ’M 
— (')ii‘iiu>, Cuenb Buimt Cl>ulcttvttbfl ,sutobcl'5» 
bix mi 7 
— Heimami, .Uaufiti, S Zemvelheuenfti. 12 pt 
— Widnub. Maizfin, SW 5d)uyenn. Ja III. 
f. Blumbeifl \ 0>ülhmd. 
— Pattlttte, Apoibetunmi, XV BnUnvm SO IV 
— ^illieliuiue. qvb Pttif, Ciqauenfbxltiiiu, 0 
MiUflI‘?lli h JV 
Wüstefeldt. Vcnu Cbeivenu 05er. SKitfi, tslmr« 
Ivttenl'ft, Vetbiuvu Oni 111. 
Wüftcl|iilie, Vihivb, Tuiillat, X i)liifteiieifit.21 L 
- Cmti, Tape;. O ^lautiuuei Alke 7.1a IIL 
Maia, s\il, Mnbiimt, X ZrtllbvtKiili. f>. 
^uebudic-f., WUt)e!m- 
Atannu, Ltdileubg., 
Wiiftrlinuc, Antaiie, Ww 
m 21 
Wuftcmstmt, Heintauu, 
H.'buhtvitr 1 j. 
Maulnt, (U'b Xeiuutet, Wjp, Blumenhdlg., 
CluuUnicnl’i) ^viintetA.'iiuium 140. 147 pt 
— SiuMne, qeb fairen, 'ii'iu X 'Iivvctomftr. 55 
*$nsBCCA! &=Äe 
«1# Saltasplel I Ruhm und Glanz des t i in ^ 
^Em 1 neuenjahrhunderts» Schlechter. *• HU«
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.