Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Wnndahl 
1831 - 
Wünsch 
I. 
Wrrudahl B geb Svkp, Dw.ö'VV Fürbnnger 
ttr 2b I E 
SBuubc Öslrl Poilbeamt S CSatciiftaidc °0 IV 
Wundck (5 A ^Zatin Yeil ?irmt f 2\tiqmh 
nizk u 0,011 3iiI)sllsltou»w » v>sll> br"^t 
fir 8 (Zrl XI« 1217 I) 
Hans Wunder, t Ferlirin Auch ii <2?Uih 
druck,arbezr ^adrrt Oait« Litzibu 
Wunder ('hitiav Bud-briiü X Mulleift! 124 
— Ha«c ßrtlirf ',LilJ)diinbfl 2ut|>nnmi £t 
JHaljm ?d)cc ^>öjh i Zerium -Zhid) miö 3lcm 
brwfpnbeii ^abrrt c 
— 91 trrb Uiiiifm 0 (Uruncr T.eq u7 B H 
— 01 MniiTUi X Anqrnnir 71 IX 
— Aiiqml Noch S\\ (Srtuiiebcrqrrtlr H H IJI 
— Winist» UiitWi X\\ -Unlbiir 4& 111 
— Philipp Mfd;amt \\ (BidnuifiMir 2 II I 
— (Sonmb MoiUlNr S Uoliluui Damm hb 
— ^oiepli CptiKr so (rlnabitb llta 4-S H III 
— Sttiutiti 3d)u!mim’tr S L ninitbotftr 1) H 
— 53illjclm iiidilu X<> 4 ulliiaDciijtr I Ils 
— Slftiiu qeb Telunq Avantnnium NOWieifx 
walbnin 1<» 11 
— ?(mm JUbacuiiun S\\ Wodanta 1 r> pt 
— Mtutc <tfll Grtilol wabdi ( Uqi SrijlottUI 
— ^iilie 3d)mibum ( Mitlndm 10 U 
— JVuuia fltb HfrtiouMt L^w Serum tt) 
Slnqintm 71 
— 2lmm -Um S yinn llfa 7s Ils 
— TWVhute q b IWttouq Üu» S\\ Crucft. Plat,2 E 
— Voimk flil« Hummel ^ m NO Wubelin M) 
— ^-dwlsl fleb j oir .tmmciueumctf) S\N 
Belle ^lllmiicutr 107 I 
Wundcralrky SKaiu qib Siiditenbeipi oiau 
Jlmt \\ Zoubeimr 2 III 
D. Wunderlich, 'fiicnt (Sonnmti Giport 
f »l'niqitr h pt flil I bl’O) v-ttl) Davib 
^uttderlidi i[ ( ji 
Wiinderlich Sslbw Balniaib 0 Jlnbirvboifn 
fu 50 Is 
— Waimluaml Lihmub? jlniripnlm 4 
— flhdmib Slmiflcstmi \V 3htfln,enir 4 III 
— 9»tlln m it iTntji X Zlimtmn ‘) 
— Aeibwmib i'uiDcilifi 3tcqhu Dnppeljtr 7 
— Bernliaib -i uwr \ lihoiuutm 70 JY 
— ^olmi ttet i*iittu (iitqi XOSlistwubuflcijlr 1 
— Max Wundeilich, (Sm^o» n Miiftu 
fmlutibrf Ezus iMncnniridmntj’t 03d;iflmq 
fh 12 11 fiel X II ~ i>ii) ii ilu^utjcc (Xil 
H U ») ^nli S,Uj.hon> Viirmnmt 
— \iiiil (SonTitHuufbif > Luitl'cvg weg Ui pl 
fiel III 117t ) 
— IWoisl 2clunt -t ilb u h\i.tlu]UI;bI(i W ihn 
funtcinii 102 i Itl IV n ri) 
— % iiul Zupüucut S\\ ,,u> uu|ii 101 IV 
—'Mtoitit 'Zruli'-Ui so ^laliyculi 2*)a H 
— AdolfWundeillcb^tci Import N^haifti 
sir ’)1 JJ lla III 1.11 ^ul) Moli 
2 umViltd) 
— E ' ub rnt l ilmcui'T B^illiindjtr 8 V* 
— «ii'üli (Suciib ]>admui ISbiiilottuibfl 
(MÜCtl)Utt 4^ 
— f> (it)imiu 2me 9hit(iii1ila)c Nudl 
Slanu ?sn^ud)'ti 211 (Itl Hut 1TJ) 
— ^uit>nd) (StiUxiii \\\ 3pc»ui i 22 II pi 
— H ^abitnib >VV ÜubicUiUr t 
— tinil ^olinabflif SNV -üiiuliti HO Wohn 
SW ^uilunifuitu 2» I 
V Will ’liiutl Vmtpülbilv 2S 
— (»umtu WUmunia 'im intbiuice, Kviug 
t£hni|Ui ul 
— ISiul Mtnom Hiut S l sliim 70 I 
^«ui WruiittnmhM S Kituuir 117 K 
— 'inllulm (»muh uiiiiM S\\ Uüd»ilr 20 K 
— ^oIjUIMi SO Stalinist! 2 1U 
— Jiirinub ^o^bliummumciitviim AY Goll^ 
su n H n 
— CHimamt ^nuu X 2iindiiili 7 IT 
— titmi Uatirm X\\ vaidun i7) —7 \ 3—4 
— WiMfl Mrtnhn N ^Miiela Uiü J 
— t'KVifl Uaufm ^ Wiii iblfi 140 (Icl 
lilm UM 
— ('miislü lamm XO Uitl'ehli 0 I 
— ^etmaim Uauim \ lUimimnti 9) 
— fruitmitit UstHin 'Hubs ^uchtlili 1 
— Vomft Maiifut s\\ sU U Is 
— £tto Slniiim X Sdiultti >1-10 It 
— Hjiohin klonn» S<5d)Utamnd)uiti Ulf E 
' t^ail UobUiiliM S\\ ^mbunflci|ti 201 
— Jsirbumnb Shiljdici X Kciu C-»od)Ui 15 
— Wilhelm Üanbiuinl) N Rappel HIUeüSyL E 
— tiail StaM Vilucr >i 2 tivuuath, NO Gl 
Jsiantinrtcrttr U U 12 1 
— Cito Kchra iliubr Ionnott 
— Cuflcit Viihonr X\\ (Saluimn H II IX 
— Ofcoifl Male» 0 Siuidiauaiti 7j If I 
— (£mtl ÄoirimtcnCi N 4-iaut)ti r» i 
— (?nm Wtrtidiiueiifi s,lnit <2pic ci| Drehbänke 
K Ön ^nmbuijiaiti 1 pt «Lol)it If 
— Adolf Manier X Srtmlm i T 
— (sail %‘aimr V 5d)itlm hii if Ils 
Wunderlich Karl Maurer N\\ Gicihaittir 4 
— ^erbnianh HRixiart sf) tluunim 2 If UI 
— Ai(ti>uch '^aitrcr N IMtettr *> N 
— (inzimiut XU iffchit 42 
limt Mutra 0 9tut CstCnlntiiorc 12IT TU 
— £ iurt!t> saurer O VtU’yciiitr s J\ 
Crv ballier ^ut (imtitnccur >2 
— li ihimni 3d)üiich<t (*H|,Knrr 14 
— -I lüulm "ürurctpo! vchlf{iZ>r (Ilmilviiciz 
bi iquur 11 i>t E 
■l'slul DuZitJItnb \0 iitfizitiisunrnii H>Ii I\ 
<> Diifiab Xt) (Sininbnuiani 2 pt 
— A Wunderlich Nachfolger, %’ihtair 
(irtcrtutrirf tjuoit \\ \tnr( l*t II flU 
^ l (07) (u i »spul A\ imim 22) JTiUuf 
^Mitscituiri l i(ui i ilh ^actiiau 
— hm\»Jr i nrtahiriilu X ^liclnrr M II 
— i'imi' tu( j nntt S\\ »iitlCHlüstlbitur 
titul iotodnrtt X | ttUnuvn "0 III 
)Jnu h i dmt (> luit v nti < 
V uimiut Mutatiur o jhc ' mt 2, I 
— I ut( 'rrflslrtummtr \' '(»iHl’iiiau'ti Hl 
’HUa 3ri?ivrjti Lmujvitad y 'Sdjiih 
m sj > ]f ,t 
-! tiichiilt» t 0 »iiiuuttfi 11 
"’UVfil vrdimn? Prikkoiv jhchimut 57 3s 
'llju'boi 2du»uc'> 0 Lavmnni 7 
M 3d> ittiVzuiin \\ (>fvknu II pt 
Sd/Hiit>irmm )mbr 
Ollflll iht, h II 1 
ssMb crflKiUVUllKi f M X 3d)ZV(tlVf0tm 
Nr J# 
"m Eriiiicibfiimtt X Qoli'nicm 117 
ImiiU 5dMimVt O L'nuquti <>s 
(’>ot(|in C SciillUtt X liamucrtir lf I\ 
HitUit 2cii Kfiibit < ’liirtittuir '»Ol» If If 
Jsitl v2yndiMit\r \\ Mninntutti 2 III 
( im tu 3ünt tm rSrtnisim oi\ntqcttr 72JH 
ti it/ 5tiililrlu1ilu X \\ OindauVsi <i H III 
"uii Z(d!int \\\ i illnJitt linufinifii *»" 
’liiiptrj s'b 1(1 <v Hiftft s 11 
Vtintirf? 1 / ujt U/arltitimht 
rn i J 
’I Ztrriflumm n 2at(Vin(]nj ( ^aloclual 
n\ ]>t 
^uthiirij Zudih X criw! cnhoifiznt IfillUI 
Vmiiflini 2i>l)Ur 0 ’hti Cizbalmlioft1 j*»J1I 
Ctu> 2i)d)hi )ftui ^cjibr WiisJIirimMfir 
lüpm Hin r Huiqlaluun 52III 
Cuiui JmiücI airowart {miumi S (vunU 
»n 2 J Oi l\ isss j y m i i 
<tni i irmnii () "litt Ös!l'n>)»don 14 pl 
Idiil ^ tif zvzflif X MirtUiziitfilr 1 >p! 4 7 
2 vlliui ii X \U parri 
biuipim 21 pt ii II 
Tlicodoi }uri»uilil;m n b X 5hiM Dirol 
£ii)iih X\\ ^uboiwiir 22 II 
(Jnil ^JuJimiuuinuili) \\\ ^uiiirmi lv I 
(jutkiinif Am» X «>1 
Cimilu ,lil X VDdiimiilcrin 2‘» pl 
(£milip Wmhimuw Chnloncnbg L^raulw) 
Hl 1 
'lipUv (»ailiuntl)iti Gliiulüllmbj Uaiffi 
Aiicbudiin 74 
i illHlmutc WimujcljanMcini X\ 5tu)hi-cr 
in 1^ 
— l iirtbilh ßiV Uuott ^iiitbeUu S äMudict 
,n M 1\ 
-Bapbic Uanfm ri XO Jh)(iin 4'» II pt 
Hbilc VUmrm iSbailoiimbn ■iUrlimiih "s 
Linmi l'ufiiijmmii () >lrir rübnlpihiVp (, 
|tiiiUiiif flib ''univiihoiT Mobifjtn X\ 
Uiiitoimnti 2 111 
V>iilösl %nhtim 0 ^nincriij *> !f If 
— Viiui ,^il \ liiiimu \S SniiimcvMi i ; l\ 
halbst iiib tioc*j J iv liü|inmmivil)bl{T X 
»Ibolph !'► pl 
i.\ qcb OfliDiiinlbfi äluilnn X 2rijou 
bann i JllUi IV) jt E 
— )tofn Hmmic Charll'Nenbq i'uvom 1( i 
^uuic JVvl 3d)mtbatu X Mctcnir lisil 
— 'Himinti qvV -Ihanb ^ind)atu X\\2d)umaitit 
)ll 1 ! k 
— Xinm .li>n> Xt 5d}iil}ti (iii 1 Pült pt 
(Smmoflib lUuatli-üiü X CShmititciuit hUI K 
iimiu pcb Uln<)i X w X {nuHlttdim 10 
Ottilie sttl Umib l tu S\\ ^uöbuia 
Hr 12 II II 
l>aitUuc fleb ^oliuolt -IJtu > iUuiuuu 
)tt lti H t poU 1 
iZÖimbnliitfi fStmitn»)! yntzir X^rimmiifir loü 
V 5d;linui SchonU'ji ^aiiptUr 4 
15m»m 4>liiiliiui S ZrmpefhfHt'iiüt 0 IV 
Wlllldcrmachkr 'Aai J/culiu \V Vaitb^iafut 
fii V) pt 
Wnndcrmattu 3»us SudiliM s\\ (^iuiiukiu 
lti 2h 1 syahHci ^ciUhjxßiHlltd) ])j 
2küc » &tmbuiimmt 
E Vtfiru t s?(iiuktl\>iuuniuff)ii}tni it 3rijüii 
fdjujl S Su'buuutr 1U III ' 1 
Gundermann (iourab Jicrfj^nttiu l> i'attbflct I 
X\ ictsbsliiicutr S2li pt E (Tcl IV CU*» f 
sti_ 4'^ G L^ühtt I 
— timma wu ,'lml qcr 2ccr (fl)tttk'ttcnf»q 
OU'fZIicftr 7<» 1L 
— ^ohimim ftib ’llx'boif -i^iy Jlcut X \\ 3cknff 
lauorbsliitm U pt E 
— Ibr qel« ^tibiribyrr 3d)ttcibviiH X 
4’rmutfznzz y) 
SrntbcrftfHilt "’dot , tia X Coro 
«iHCIMZl i i II 
Wundersec Uslit fianbtfx izt 0 ^Vunclci u *»7K 
”(rtziui X Jiztqcucifti t 
— Hi’lilub Dttiiaa X X.'ozt?ztii^aizi "2 
— 4h»l Itzpo-i libfliloztcitlt -i nlazzbuz (»o 
(rnm tmnmm X \\ ^diuhzt ”> > 
Vfiniid) jminiczm S\\ j.nitrk’0 Ihn 1’ 
Mail jinmicim so (^jrJiyci IPor 7 
— lli in ,! ii> \ Sinliteim 10 II IIT 
Wuridrrnir Jlvbtri (»1 virnnir (iburlvuriibq 
MmUtl brnmn > pl 
tislil frmubhti 0 rli.iJilfiiitu IlltC l‘X> 
lyiml 7ifd)lu X Jnrfnti *J2 II 11 
Mai Jtufin ni X StKliuun "" 
Ciliu qib lisiuan um VmtM \\ X nitmclMMi 11 
Wnudcrwald -! ilb «onmirt X «lUtirm 152 
4 II ] I iTit III 0)14 ) 'mim 1U 1 II 
Wnndcrwelt vba geb Kaulili -L'ii) s\Y Vtnbcn 
lti i 1\ 
Wnndke ^tuqiin ktumiibot so JiatiC'oim 
(iiul Minium S 7" Is 
^ilbilm Mimdici X\\ ^üiotlirciotr iiOHIf 
Huqmt X outUüit t?l)ailottiu('i] l-uialoz^l 
lir 11 U III 
^ ilbilm 3dmu mim s ^citKcithonui t \\ 
buistiib 4 adnci X O 'smntanuattidi»ti 11 
M Jvin Kcu -l vit cituc Üoltutr 12'k I 
Wundrack Hiiipm ‘cduummid) SO Mtdiiidlndi 
m v> n 1\ 
i\'stite Lv SO liitditifUialim 10 H III 
Wundlam Nun oialul dlntiloticnbfl 2dilutci 
sll ri i If t ’Ubut ^iai^cr 
Iv V SW SilU 'UlisluciUr 2s ir 
Suiibraufi) xMintnt ^cinuuilum S\\ Anten 
iviilbeiiti 12 III 
Wnndnch vcinutmi 'UUi nteii n oebunibif S 
Moiibum Tamm U I 
^stuluu aiI Heiitku 0‘-tirusüiicutr fiH I 
Wundsch l>aul ,"abifbu \ ssemtur Ult nein 
Ü 4 itubidi u tiuuttit 2d)Umi(\ir 
E. Wundßch, iiuii^mvieiiluf Ann 
Uiiiiiibuid (sbioiiiod hoiinvliie 3pe«. teilte 
^liuatc ii (il ittuilcx N ai uimi 4 i E(Xs{ 
If >1 | 3ns) Vaitfle u ^nuf ^Simbfrii 
— Otto ^oitidjaftn X' i ülilcihti 1*5 
triim ‘JiuKtct X MulkuUt 177 Jls 
(ildnlieth uiu %[üi M (sttuMdjcrtn 60 61 
Mutuc geb SLtccjouf 2^iu Ciuulüttuibg 
VctLuttvtt 2d If 
Wundschorf Jiobaf ^uMKofc X ilrsiifpti 17IV 
'iüuubtfc ^llrub ^uri)Oui(t So Cppelnciiti 47 
Stctanu pcb Muiflci ^mitonatv ^nhbun 
X 3olnuim?iti i lli 
Wiinilkc übimrb (^aitiu N W n'clbjcnqmetilci 
m 4 pt 
Mai Schlofft: i\\Vr ItuutiVnli l(t H If 
^»emutti iim 'lilswari sr X Huflcturm 7 
Willis Slüimit rtMlhbl N Sd)PHl)ütvnit 21 K 
Wünn (£ml t'biloloqi W •ooliemiatipittti 14 
o tcöeztK flib Jbti iÜw M\ Domileoti 21 
Wnnncckc '",aUba tedin lif)icim b\V yasen 
Platz 1 I\ *i 7 
Wunnckc (ritttl Uauim X J>uitjlnncifllUe UII 
Wünnerlcltt Ivstf Miiptubincf Ldwiicbq 
WülljiHltl ii, JV 
Wnnniisc 'iiiqil't Olautu N fr(|itpcult 1*5 pt 
Jsito Omttiu X\\ 2rijahüiu|ii lt ^ohn 
Cte^ill- k)(utbJ|ii 2 II 
tsnti SchlüfM 0 VttOfltti 2~> 1 If Ils 
Ctli' £rf;lti(|cr \\ OHcbittrfim 17 lf I 
Y<uil pettt Stirtfjcnfcit X Iic^doiülti 21 I\ 
"Nijpisk X Sud Um '4 III 
Ütitmtctm Giikt'U, Gcl, Caluiltik i Mt 
mit hitciuztrtii Jittzflffi IV J 
Wunsch 9itiihetc, S^oftfsiKt fil It 
E *i 10 12 I 
Wunsch, ^ienvoi,fibla X\Y ^djliöiviciei 
Uiu 1 pf lIU II Ulf CmiD ^(iiil vMihnm 
Wunsch Mai -tiiirfibmb \\V ’tlt '»iioalul J8 11 
»l titflaiumit Jitibi DelbuictiU 4t 
Emil ^tmei XV" Histueuili 7 1\ 
nUist Divicht tiut d) X” Cd)iidU 42 
(fmtl ,3muir (Slmilottuibq Etultgaitn^la^l 
{yeibmauh Rvieiti ii stcpi vtiilflcb Obir 
Sdwnewubc i tlfjeltmncnliopti ii pt E 
Ü.'ilbefm Ojuxatti S i'lan Ufct ‘I2U II I 
(stuft Oiaftto 2tihtienbf (nuut$Uttt 41 pt 
(Itl stillt 120) 
(sinit (ii(a»id)Uit ~\\ VimitbeiiHUti 08 
Annanb WiwufiamsiM SO AUrtit^clUi 120 Iv 
C'iu tttmttu JZnb| ^ulcnitr 41 
Wunsch Ailguu el m Cliarlottenbg 
bamcttir Jo 
— dstil Osti öitfiuOluf W ^iiopnsi 4 pt 
— Alkq Uait^f Cea X (lliounerNr K" H' 
— Rabcik tintmt ftriiMcivalb ^»beitiiv Ällec2 
— Ctto Uiiiitr X ^utntenm 2", 2 Ausg IH. 
— ^ 'iiitii r XO 9.niE3laiici Allee 4! 
Öfimamr 4>rotfnci (slmtlottczibg ^clbnrz 
frr H> ' 1 
— ^ricbri Pvs ^aditiintt X\\ Bicbotv 
»r 4 { j 
y?rd?i aiuv (ssiatf&q ^tlmarbmer* 
fu 117 II (Zrf (idtTil H'i0i b 10 1 7 
■Lohn \\ jUcium 2u pt (Ztl XI JJH t 
k il SrfmfTit X \\ i?trIcT'(t s< Is Is 
— Niicbtidi 3rfilufni S iXmtienm 22 >f pt 
— ^rattz Sdntetbeuitur XO Zrexdomni r N' 
— i^rzo 2dmeibcr X 10 1\ 
(MUtap ^riiitcibeunm t fi X ^ctßci bürget 
fti 1 Ils 
— i-rttl 2d)tietber X Zictfm 1 III H 
— ^ tffi <sdmetbiuiim >uu Lcit,e»ice Gefreut* 
Nr r»c I 
— Paul Cduittl yiitbf Seldjotuenti 1 IV 
— (icrmanit Gdiufimnmr X Ststutaibcifti 28 
'ibolpi) Grfiuttti O iUüifattcua J2 I 
— (rzitil Zapr, O AlailkNirrel ?(Iiec 14u H IV 
— Mai Zstpc, X j'draftt ", If IV 
— Pari! Cb Zrlcflt ?hfiit X ^yet^eitbm^cirtt 4d 
— 'peimsljiK Zndilct S 3ibolb»n 1 II Hl 
Mnr Zridjla X Callbowtinz III 
— (idil lltiiz» iz L^ulbarb so Waibemar 
m 4i> pt 
— ^eiiuidj Jnf>Hlr(f)iz Übci Sdjoiifjüeibr SU 
brliiujieiiljpfMj II J E *>-1 2 7 
— Wjnislü ^ijiJrfnieib X (Miiutnnii U2 IIT 
— Vuüiilte qeb Gpfltci Bcamteinvw X 
3'iinmeji)tr 111 J 
— Emllie prb Borind Siu ^hisxjui N ^nge 
itaml'li 12 II II 
— Miiue ^nisjcim SO Glnnbellj llrei ">2 
Anna flsb ftcil Wiv X (fhamuir ‘h IIT 
flliiciii)ic ^ m XO Wm^iuctlbuur 214II L 
Caioltne L' iv NO jtnnimnti 2i H IN 
^ilhclmtne 4uv 0 OUanbeitjeim 15 II IV 
Wunsch 2^111» 3)i nidl pract ?lijt ^nluner, 
i rutiihfdinlr 4*5 
^eunann ^nrlmr 0 ?lm 3rf)liiifrf>c» Balm- 
bof 2 K 
Cttih ^tiibter « Aifeur (fbiuloltiit&g, 
Gl)intni V> K 
^illielm Ünlbbsluei S\V (iiintlottumi IS 
S'Olin Edioncbfl (5t nrtevit 10 E 
(?»bmnmt -Vuemiiß \\ Ublnnbfir loi 
Wioiq ilUum 0 5l^bud)oTclbentr 8 
(£iittl -Ihidtbmb 0 'tubtea^m 5» III 
rsobiiitn 4htdibiud Neu l.'uiitit|ecBcbnnfu 29 
Wal Bndiduick X JÖuimtcmn 184 
9tübeit Dadibeckmnt () Ohirieün tl 
Hlb ‘Z'nrfiolermfir SO Sfaliijetur 12^1 E 
12- 1 Hei fit tlr 10 If 1\ 
Wuitau 2iedi\ln s (%umtt 80 
^Mliielm (Sistenthum SUottbiticiZ'iunntlG 17 E 
Hitftint Vomier X Paiilin U pt 
— (Sui)t Isonnci s llilnumr 107 II Ils 
Paul Wattm s Wtnrtmienn oh pt 
— Wlsttnmtu Xti Zrc^doiviti 2« Wob« 
%\ II I 
— ^cimamt toutUumm SOföoiliyei Um21I1I 
Wottbnibt VniibekflrtUit Noktt it Fiuckt 
tutbeiet (^cuttietbeicii Vmthvtb Partner 
fti 1 b (l?oUbe^ Wi Vtrittur | 
Cail £ausul?m SO Sdilcnidiciti 1 
Jsiait-, vtuiuvart S() inuubetiti 1111 K 
Edm Wünsch, Veticit "luonaUiinaeit s 
Miene Hotlitr l’i 20 pt b 10 ^itb (5bm 
Wunich II IT 
ViiflO ^mtbeidnei Mnu s-Mtitb tucibut tu n 
tuiis b ^ciiiu qudioicn ci i'ul abfliti XO 
^sllliiabeniti 51 I 
— AU^dndi sktniilioh W lUamtiu 4' 4i» If 
Otto  \tiinfm  ^utm T U ^vitm s\\ 
Zcntpelhotu Kur 12 pt 
— (Sait Ulempncrmih X ‘tuiimtm M If f 
— (5)inmu Mohlenhbs so vubbenenu 7 II k 
Xiemmnn UohlciiInM SO Atanzui 1*5 K 
Mail j^Unf fiuiaiebaim 2pec Bu^liadnn 
((£tfl u (siflorettut (ftuu'i so ifauutiuMr 1 III 
sieutmiut VUiiu ^itebudi lq Ataitfnuui 
(itjauiiee 112 f 
Otto 'Virtleinmr ^ Aiiiittniilei VtKu i.' If 
iLiilbiEm ^slitiu O ^lUitileuti <2 
Hobett rtivbclpul <) Httbiu'boiruuv Gtt Ils 
(MintstU Mimtuti 2 tencuti 2» Is 
Aitl v|istblu O ('fttUilizt 2’t I\ 
Vntmtdi fablet S JJnit-jCmt 20 II N 
Aktlldm 1'MNcliazkii X irdilumanintt l»Is 
^lourtit Ptrvat S\\ »(ocfnifli KN 10 *IK 
^attl Sdtiiitlm N fcutcti» 
yiuifitub Sctineibiiimti 0 ^^etvbiitn t 
lir is I 
Kauft Hildehrand’s Schokolade, kauft ffildebrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.