Path:
Periodical volume V. Vororte 19. Schöneberg B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Z. 2 heil 
Wulf 
— 1830 — 
W«»»dahl 
2£ulf,‘Teiles, Wi.'iiuom'tr. 43I.E 0—10, 
— Lipman Wulf Nachfolger, Faunnvell 
lurfürf., <’ tfVÄKZffliifi’iir. 10 pf. c Icl. V. 1413. i 
vJili. iV äSoi)fr&tol)J! rr. 2.Heinrich. 
— Vhmav, Bohrer, SW Wiidiiiieritr. 17 ITT. 
— (falls Citttdizeicitr, XO Nykcfti'. 4“ H. II. 
— ßiifiiü. Magazin Aiif'e!)., X 5»va 
luVnitr. 127 lir, 
— ?ll'rcb. jfabrfM., Sdilnducnffc, Aliuaiider 
fnoßc 4. E Adolph ittntcl, 
— Aitgnit, iycttcrivchvm., Chailottenl'g., Maital 
Kr. 2 I. 
— 7>ol'ülin, Gnu tue?, X Vic’cmir. 10. 
— ^nebridi, Onimu., X in’ittaucptr. 47b pt 
111. ,‘jOlli) 
-• .ftemnum, (?lauw., jRiibf., 2elbrud*tr. 44. E. 
— Anton Wals, A^cnti. b. £cbeu* 45fv 
n. tirp. Bank. 3iiiilaan, .Unlniidtr Unfall 
j'vi!., .viviiiitidu , Eindruck-, Iiane-poU 11 
,'viu'r 5>crMdv, SW Ciaiiicitür. 07a II. (Sei 
IV. 2723) —P, 3-' 4. Juli. Aulo» St1»!'. 
— ,Hedrid'. .v>au*Mrn., W 2teimncy*üv. Of> 35 
— voiidHüt, .v»(iit*Mett., SO Matter «'111115 
KwvitflhitT Play 2 JT. pt. 
— Muiidirv, SW iMIc SlUiniicc'ir. 85, 
— 'lavl, riitprfjcr, XW ^eldzeugineincritr. .MI.TIl 
— Wulf & Metzier Nächtig., SitflioS- und 
tixvort itoaerbeumber, etiftl. 11. »ram Miiniur. 
Tonkb- Amsel, aV'Ucu, Mitöpfc, ;{ahuluuiten 
.’s. <' Murfir. 31. .Ti pt. (acI. 1. 7021) vidi 
Paul. Wri»rl 11. Paul Hö/jn. 
— .vctmidi, Voccmoiiuhei’), ‘j*<M{oiu, •’ocijumv. 30 
— ,v., Maler, X cfritlöznbemr. IV 
— ,Ferdinand, SRamei, SO 'pdleiür. 10. 
-- Znlinc-, ‘Manier, N Staijiai&ciili. bO ILL 
— Viu:u\ Manier, SO Zomicvtr. 2 li. pt. 
— Cito, '.Vtnulvr, SO ^cilnuiicn Ufer 0 iv. 
> .veirnid), Pr. p!u!., Clu'ileljrer, O 'Seiten 
weg :iiill. 
— öeunatm, Cbeileiim. st. W Wo’HMimi.3II 
M\. 
— >>eimich, Cl'*t n. C^emu'ehdlg., W LhUlxi 
in. 7 8 pt. 
— P.. l'feti’cl'. Hutüfi, 2riii'ne(’fl, .veinun. 3. 
— Wilhelm, |u>i!lHlivlu>te, 0 O^arrdeuzeiiir. 10. 
— Ain^iid), Poinllou. X iUucptr. 74h 11L 
— C^car, 2djlorfcr, (' Pimiriiialftr. (>. 
— timil, 2dnnieb, X Cinieitir. !>4 I. 
— Civilst, 2cbmu!>, X Bou'iaür. 30 15. 
— Abclf, SdmeitVr i ,fx, XO :l\\uicttb»rgnin.0 
— ^ui), rdjiihnmilr. ». 2rf)iifm>U;Nii„ ,^-rred 
tiriivt1^., ,'iauffitilvv ^"()rtitv*ce 1 Vlitü]. ])t 
— jiftlbrlm. ^dnn;”!, X Tuncfctiiv. l:? ][. 
— (Shtiiioyb, 2tvUm„ SO 5d)lr?n'd)ciir. 0. 
— (VniuflV, Stcllm., (shartollntbii., Pe'lalc>ä')i'N>2. 
— ,1-rnHv ?iu>C), XO (ribiiißciitr. 11, 
— Vlufliift, lovfer, X 9ldciftr. 130. 
— #vr. -v-. 'lfK(if(hmie6e 11. 0)v«virauü.. X 
iS/miiffrviir IM 11. 1. <Id. ]JI. tj.Hl.> 
— City. ,'.uliinculi, S ^idiieftr. ‘M H, pt, 
• (5., iV(., Muiilenür. .'!1 pt. 
— - iVioiiiiHiif, 2d)fl»ipiclrihi, l> ?LMiUiia Ihfolcr 
i'iv. K. 
— 2lir§ilirc, ä^lv.. SO 55a(iX’mniftr. l.l. 
— Tpmiljcrt, gcv. Hoc-pfl, L-iv.. X (tfiümlMlcr 
itr. 
— ^1^., ’Su».. X 2diie^elf(c. 7. 
— IvhtUiiiii, 2^'iv., W 7 If. JJJ. 
— Äw. XO ll'iaiicHbmiiCLÜv. 11 if. IIL 
Wulfcrt, GfliI, M9I. Commin. ifiatfi, SW Alte 
^rtrytiüt. 1'! I. 
— ,lnu MiViir^r d. Neickö - Hauprbürik. Hliscn- 
linit»e <>1. <12. 
— l£rttl, .Mfliifm., (fftfrtottfK&ft.. R>oclficfzr. 21. 
— ?}., Hiuihit., X (^rimtfjalentr r>. 
—  L5.nl.  2rimhmm'tr., SW leltomeiilr. 0 pt. 
— Helene, §e!>. b*vi)M, ^10., S iWattiiruftr. 2 I. 
Wülsert. Ainjif- Worinn, yiciiiirtcnhi, 6D»»Hcr 
fir. 11. 
— 3Jtdmt9, .stentm., X Ohamtiti 22 ITT. 
— Iiilmö, Pennoimir. X^ori'ijPtr. pt. 
— Heimamt 5dilofivi. X Vtdcn'tv. 144 II. IY, 
-■ ö'fCCKL Eiernd,. Hvamf., X CiU’i&ciacifa. 47 
Wulscs, tfflil, .Slmifm.. 2d;vitvl%, 5rhnii»i. 27 il. 
Wulff f. a. «If. 
— Nicolai Wulff, Äflrnfurflvidiäfi, V ,'yiatt 
^öüfdnlh-. I. /2rl. 1. 12'>.; 7"rh. Thomas 
Snln. 
— tfntl, Dr. plii!., Sfpolfirf. a. iV Srrui-Mnft 
Htr'zbcrgc 11. nppi- 3<nl»imgc-i»itlcl Uljemif.. 
i‘id)tvul'i]., .^icv^bctflitv. 7‘i. 
— ^att' IN', mcd., Vlf-iit. A:zk, X Miißiififiv. l l 
hiv li» II. 1. 
-- ‘Silfuliu, ydrfcnutti., S yifuficrflr. »1 pt 
— V(„ ^ndtvtfiZila., W lönmciithrtftr. ti pt. 
— 3£ill>clm, Baiilbeai«!., NW (Sfllyiniir. l‘t. l.’ta.. 
— .^eiwait», Tempelhof, Berlinerst. 11 
— Cttu, 2>nchl'iird.. SO 2ii‘tfe«6ndjiir. 5!) IV 
— yivbvit, Biichbind, N Boyriiüi' 12 N. I. 
— Cito, iBuv. Weljilf., SW JyiivLuiufvcifiv. 5 Ifl. 
A. Wulff, Connnret. Bur.. Saitaiti'fufir 
|Vuuiid)ifii, Laqcr v. Äirtch, 2d)rnitbrii, 2iühl 
tJcrlüat! llteuf., tiiefvruufl U. ^(edirn, 4htr. 
ir. t'flttrr W t'iittiir. 2‘.1 pt. (Icl. VI ht'i. 
vul?. :'I. ä^uis. '.’Vviji!. W ÄPiitibPditr, 0 31 
Wulff, ‘Sitliem. Tiener, W ^djicitur. .Vi II. I 
iiNllit, d. „beizen iU'if. Mchr-Crrnrib 
i-'ntic", X Boneii'lr. D 1T. 11 1. 
- (5uqeu. Zicdieler, SO ,Yatdcitftviiiftr. 17 H. 
- t'x-zicPridi, Troichk. >li(Z?rf).. X Bvycunv. 4-'». 
-- ,1-mit). cU'Ctiü‘.cil)ii. ß-abrif. Zobleitur, 2chal 
tei1, <’»todntetf., CMutadiitiiwen, W .uieiuftr. 15 
- Ariqri'r, ,lulnh.. XW BirterriU'. M 1. 
ivuefv., (^aunr*, .Viiletisee, Ringbabnür. 1 :X> 
-- Vutifu, viafim., 4'oifjag. ^urukirerc-bg., iUciic 
^rnit Vilbcum-. i>s. 
-- Wilhelm, (v.oli"rtunich u. Juwelier. SWLeiv 
^i^crNt. W III. f. !?l. Vogel. 5zaIlmaKK& 
- Vi., .vnnvhieH., O 2diillm(iür. A) II. IV 
- Hlistinl. .vaui-Mcu., XW yieitoderflr. 12 IX 
- SyillK'Im, -vattvhie»., X SVcificiibuNierin'. 7i>. 
- At'aüz, .vnuvmitr., XO ^limbctlmv. 4o;i II. 
- (fmil, Heilet, Chmlotleudg., 2ophie Chat 
lotifHMV. 111. 
- C., Dr. phil., .vilK-iirb. n.Mgt. iViufcuin, SW 
xMiteikHiviur. 6 III. 
kiul. Hol; rr. MyljlcitbM, 0 Äettrelor'lr. Iv. 
3i*olm. 0 yiüZ'etvi'ovfedtv. Oii., 
- H., vititntutfntviun. S 2dileicvmrtdicvilf. 12 II 
- B.. Mslü’m., S 42. i. föi'br. 2^u!'f 
- ikmiü, Mtiiifw., XO An d. Vanholonuinö- 
.Uttdiv 2 IV 
- OWvu), Mflufm., X'iditcnbii., äSil^timür. & 
lPondez. ^yrtcbudjvi.) 
Mufztt», itaitfm . SW Hagelol'ergtt'rc. 53. 'iehe 
I'Il’IU': Sitln. 
- x>ohaiiiiCv', Mftufm., XO Gkevc'tunlhcrilv. 21.V 
vultiiv, .Utuifm, SO 5ü>(tlbcrn"ir. tti 31. 
Viibmm, .Mniiim., SO (^ßiliver liierE 
iRidiai?, .Uaituu., tfbniloueiibg., 2tiittqariei 
totj 1 I. 
- Ihownv, Manim, tttiarlottcnbfl., Carmer- 
in. 2 if. (Icl. (ifjaxl. 12.m.) 5- U. f. ^iitolni 
^ulrr. 
- & Hulimaitn, (?., Berl. Ävaufcnmobclffirf., <" 
Wcrtitmäteitttv.Kl>. (2el. I. .'$841.1 ^nli.(5nm 
ikl»in, Atidiitt'ii 'i'öiit. d. (Tlniiil. ä^dutu'i' 
Alanten 4‘eicutv, 'Sol;ti. C Btndeu'lr. 41. 42 
n. Ccul Haljutaiitt. 
- Mar. Mmiiimnl., W Königin Angnslaür. 37. 
- äViilielm, MflI. Vnitbbau Inip. i. ili., Lcrulwip. 
Hitutitttr. 22 E (Icl. 2p. 11-1. 
- Mail, ^innrer, ,l-iirhrid)vbp., h-initffuvtcf 
(£t)au»fe 1 pt. (’Voiibc1). ^-ue'.iclidfelde.) 
Vüitie, Maurer, XO .vöd}izeizv. 4. 
- Cdnarb,Ävl'eIpol.,X<iÄnuenbiugels1r.47. l.H. 
3-, 'i>slvuctinl)M, XO Steile .sbönipftr. 2J pt. 
- Carl. X' .Uwivlftr. 17 Hs. 
- Paul, Peniiomür, 0 Ibaeiiir. 47> II. 
xsolianu, Pserdel). Beaml., SO Wicnerslv. :U 
- ^riedrid). Pvrtirr, Iteptvio, In'^zviucr 
iSimuffi’c ‘M. 1K 
- (Sioit^, Cb. P»st Ainü.. X" 2lin 9ioiMjafcu <’». 
Criitfl, Pom'ccr.. W Birlowr'lr. -i2 If. 
- tslmftion, Puvat Milcht., SW Äödernslr. l]:t. 
• xMiliuv.'tUofuittt.Cslnulüttciibrt .'jU'Uiuciitr.S8:i 
l?l?riiiovfi. Provinz. 2'd)itl’ra\, Sdionebg.. 
Ivicflcüi. 7.*> II. iPvslbez ^uebeumt.) 
Vdil, .'Hcdiivaittu. b. ^Imtvfler. (ihmlottutibfl., 
C?J)niloilr!ibji.,2d;aircin'n..'X. ^rl.(Sliocl..“?l.V> 
4 -7. 
Clemens, .ttecht^anw. t>. .U^I. AUtmmct^cr., W 
ftncbiidiiir. 1!« III. i>- 10. 
Paul, iHvdu^nuiu. b. ^anbqer. I.. S tfommau 
brtutcuitr. :i.‘i 1. f?vl IV. 07!#0.) 4 -7. 
ftuei'viri). 'Heniier, W 'JUbriif-lebeHrriir. 17. 
Jviii’bririi, ?KenIicY, W Palsn;-üv. I IV. E 
XMihluitl, Hieztlier, W Mi’tittr. 22 s. 
SiMlbclm, i)lvn!ivr, ^iifbvid)»t.,Siirrli»m'ir.!V>.E 
'miüuo, 2atlier, XW äi?viftfir. 10 ifs. 
(Jini. Tdjanlw.. 0 Movvniitr. 02pfc. 
CaU. Ldianlw., NW Poulftr. !'-0 pl. fiel 
I I. 27101 
91, 3d)lari;ifinuh', 0 K l. Malknöitr. 2''n. 24. 
Csüha!tn,2ritlofn't,SOuicid)cnber(iei-fti.O(> II. IV. 
Cllo, 2d;loiUT, X tötiflCHCiftr. 21. 
;)!obnt, 2d)lo|fcr, XW Beusselür. S1 J, 
öhnarh, Schmied. X Kerstin. :tl I. 
(Käuflich, 2dimivt>. XO Ä'arienbrirgeisir.20 H. 
yiiinnu, 2dmcibeuii)tr. s. Confett., 0 Mbnifi» 
berflciür. *U III. 
Carl, Schneider. S Wisnnannitt-. 12 IV 
Heinuri), 2dju()m., SMommflnbaitleit)tr.35H.lV 
Ernst. 2d)iti;m., X Pnt&ttferfir. r>7. 
ü'nn'i. 2ecr.. Tempelbof. Bkrliiimlr. 111 15. 
9teitif)0lb, 2leiicm'f)eb., K Urßauftv. llü III. 
Mar, Irtpe.v < ’ AÜdtet'itv. :i2 i. jf I. 
b'nnlf», Tisd-Icr, X Piilbnierftr. 1!) IIT, 
(iinft, Ti'diler. fliivbf, Iägeritr. 14 If. 
Hermann. Itidiler, SO 91hnlbvilttr. 10 I. 
!1indol;ch, Iisd-ler, N 0)rüpiiivitr. 7. 
Theodor, 2iid)(er, X (ficvcieritr. 2 II. pt. 
Wulfs. 'L6illielm, Iiid)fcr, X 2wiitemiiubcrftv.2.>. 
— ($., i'Citr. miviv. Hänier, SW Hagelsbergcr 
itr. :itj I. (Icl. VIo. 10814.) 
— Äar. Wageikfülir., 0 ^vudjtür. 02. 
— Hruuirfx Seidn'iiürü., Fucdrichsbg, Nu»nne! 
burfleritr. 12 If. 
— Albert, ^erlfüliv., Charlotzent'g., Sophie 
Clmrloucnsir. 111. 
— Gebr. Wulff, ,y<t6ri( v. ^inkqnnwr. :e.. SW 
Rilicrsrr. 76 15. (Icl. JV 9940.) Qnfj 
Ohtit. 11, Berthold Wnln. 
— Anna, iyrl., SW ChaUoilenstr. 70 7. s. Frau 
Ibereic ^ranz. 
— Ctlilie, L'w.. (Qaitro., XO Saruimftr. 21 pt 
— Clara. geb. 2dwlyel, AlutthivStütv., 3ttlj. eines 
Peiiikonat^. SW ,yiicbridjitr. 205 III. 
— Elisabeth, geb. törabBerl, Badeinituvw., 
Parodiialirr. 11 II. I. 
Anna, geb. Kloppe, L?w., Mild)yd!rin.. W 
2testliyeritr. 00 K. 
Minna. P'ivat.. XW Perleber^eritr. 2.1 IIT. 
CJnn, Pnym.. Cl;nrIoti:ubfl., ü?ili)ier* 
borfeiitr. 45. 
E»'zer, fleb.yhl(tf?eimer, Wlv.. Reut., Charlotten 
bfl., örvimiuistr. 22 IN. (Icl. Clmvl. 22'jB.) 
^obmum, dleutieie, Charlollenbq., Äiötuarrk 
iir. 4 II. 
— Marie, fleb.2lejttf)miimi,9ienL,SW bjiteifcimu 
ftv. 61 pt. 
- gen. ji'Olfr, 2., fllcmieie, W 2lcinmevfli*. v 
E fiel. VI. :t00.) 
- Anna. &Jct|pnilkriit, SW ^ettcitbunierftr.liill 
- Carolirre, geb. ^.'irrbenbkrg, Ww., STiefferrbach 
itr. 00 I. 
- ClÜe. 26lv., Südende, Wilhelmitr. II T, 
- Cmilie, L6w.. XW Perleberfleiiir. M II. IT 
Johanna, QCb.Honttßmg, 'Siv., SO Cmuteu 
ftv. 21. 
- Johanna, geb. HividjVerg, Siu„ XO W^dzeck 
itr. 4 If. 
Viv., 0 ill. Andrccisi'lr. 8 115. 
v.Wulfskvona, Ctlilie, geb. v. lled)triy,viu, Krei 
Vhi)iitiiv, ClnuloileitLifl.. Miieicbcdiü.4 Okdenl) 
d. 9BitIffcii,.UailA'eittii.i.4.tytnZ'c-yietV. 5. iy.,XW 
Natbenvwerstr. 01 ])t. 
6'Nslav, Major D. u. 2. 3un«icicttt 6. h. Cb 
Milik. Erarir. (Jvmmiii., SWlViHbvnftr. 4 I. 
- Cbeileum., 2d)5ucbg„ jlpoficl Paulueiti*. 22 
- Anna. fttl., SW 2djimcbvnierttr. .".2 II. 
- Beriba, geb. u. Viuonhiv. vw. Obern. W ISi» 
lebeuev'tr. 1 IV 
- 2üphiv. Rentiere, Echönebg., SSavl 
bin girr. 1 pl. 
- Aiiialie, 2iift^bamc, CßatloKenbß 
2panba«ersir. 10 pt. 
Wnlsfkn.t^rrslj. Carola, t^e'ange>msui». SW 
Hedernaunslr. 4 III. '$-4. 
Sytilffen. HiUK’,Porttei,?vriebei(rtii. :»opt 
Wttlffrrt, nr., Dr. Spee. f. Nerven 
tnnttfi. 11. Maiiaste, XW Calvinstr. 21 u 
lägl. 10 11, Moiil.. Milliv. it. ^tcil. n 
W«lsbvrst, Mechanik., S Dieffenliachilr. M 35 
<?$eovfl, 3dnifMce., S Tiei'enbadiilr. (1215.111 
Wttlfittfl, 2ff?lvieriiiad)eritr. 1«. 
9loberl, Etadtmiisionar, SO Mailienifelslr.lli7 
- Cmilie, ^rl., 2U*flli(!, Viitöeitftr. 41 II. 
Wulfinflhtiff. Slobeil, Professor. Halerisee. Veir 
faliidieiti. r*7 15. 
Felix Wulfabein, Pertr. auölv. fta&ritcit, W 
Mtirfmitciiitr. hl J, (Tel. VI. 4oöl) ^itb 
^•cltv ^it(ivl)eiii. 
Wulk. A»gnsl. l'etucr, N Tanziqerstr. 8:i 31. 
Wlllkan, ^oieplk. ')ieikith., <' Dra^oneckr. 4Va "I 
— OV, Mostririjsbvf,, <’ SVeiiimeiflnitr. 14 
vithbriu. Anna Äooodois. 
- Riiboli. Ptuhvr, XO (^reif-viMlbctflr. 4.j A 
— y.. Telegr. Aiiiil., NO iliijtcitv, 4:1, 
- ^uliut, Vfimmerm„ X 2iuinemüubciftr :iO. 
- Mari, ^immerm., 9?cii Weisjensee, 5traf;l>miv 
itr 1. 
Wulkc. Cc-cov.innrer, W:>tet{e2i.'ii0erfelh!lr.«rj8 III. 
- Angnst. Mildibhl, 0 Wrinier Ü'.len7:i pt, 
- Anton, Äildipädit.. 0 Mnndu'bergersir.'^ pt 
SWiKjrlitt, 2d)Hliiimiitr., Vag. feil. 2djnf)ivv., W 
2teiiimeb'ti'. 20 Ix. 
- Holmium, geb. ^evgev, tiefliieuvi»., 0 Mcmeler 
fir. 52. 2. H. IV 
Wulkow s. a. ^uldow. 
Eduard Wulkow, ^ai:k n. Aechsel^esdi. 
W Belm-iislr.211. (lel. I. 1004.) Jny. 'Siib 
Wnlkow (')«. 11. HufioMohr l'p. 
— Lrill,..Äaiiqllier,W Conibi^reslr. 105. s. Elntard 
L'iillom. 
Carl. Bieiiatn.. XO Vanb^Vernev Allee i:tO. 
2'JiUjelitt, OlflllU'., X<J Ivc-vdoiustr. 28 pt. (lel. 
111. JVw)2.) 
0)eorg, Mniifm., XO Iviiebenflv. ,'L'{ UT. 
Ce-rdv, Mniifm., SO äiifllUvniflnir. »H 115. 
Cito, .Mciiifm.,Clmrlottenbg.,2pouh(tucistr.8I. 
Paul, .Udiifm,, XO Elisabeths. 22 U. 
Ctt«, >iodi. N Atteiftr. ir>7 11. III. 
Auflnit, Maurer, Mtirbf.. Hkigitr. 27. 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. s?««.- (NcK»'- 
Wulkow, Mar. Modelltisdjl.. S Llücheritr. :i7. 
— (?»fleii, NkchtSconslilent. SO 2ta1iyeri'zr.l41 IV 
6—10 Nm. 5oimt. 0—1. 
— iyriebridi, 2d|iten'ieimftr. f. Herren Consecl., C 
Molfntitr.7JIT 
— Louis, 2chueibcr, 0 Ghtbcitctilr. 12. 
— L?ilhelln, 2chnhm!listr., O Friedenslr. 82 TIF. 
— Hermann, Steinbriid’., X Tanzigeriir. 78 II. 
— Richard, Infclberfer, f Dragoncritr. 20 H. 1, 
— Shuia, ßeb. Cfditter, .<ranfnk?lv!v., W Haben 
stanseilslr. 8’ 3V 
— Eva. Üinbcignrt. Porneli., SPrandenbiirgilr. »>1. 
— Minna, qeb. Rcnkher, Näherin, SW Holllnamir 
ftr. 9 II. 
— tf., Ww.. Plnllcrin, 2chnl;eudorseritr. 8 If. I. 
— Crnirra, Privariere, SW Craiticuftr. 06 II. 
— Marie, geb. 2d)röber, Sm., S UrboiOtr. 40II. IV 
Statte. Aböls, yaefermitr., XW2teni?aleritr. .3 pt. 
— Hmimitit, Bäckerrnstr., XW Stenbalentr.l.'lpt. 
— Hermann, (HasUv. n. Verwalt/) Piut)d)ftv.7 pt. 
— ^riefirid), Nedactcnr, ütdjteiisui., Margareten 
fir. J:s. 14. 115. (Poitbe,v ryrieDridj£-ielbe.) 
U. SSuttcntucbcr, Clly, Freifrau, W ^fnlv 
btirgerftr. l.‘$ 115. 
Wülleiiwcbtr. ^raiiz, Pros.. Diiect.b.VIII.Neal- 
schule, X Nheinsbergerftr. 4. o 5. 10-11. 
Dienstg. 3-4. 
Friedrich, Äasie«böte. W Lüyow-Uier 3. 
— Heinrich, Dv., Pros.. Oberlebr. a. 2ophien- 
Reaigykizriai'., XO 9ie»c Alöitiflfu. 2 5. 
Äalther, Dr. pliil,, Oberlehrer, Gr. Vidjteij, 
Holbeinslr. Zl. E 4—o. 
— Philipp,2dMiiietXW 5Zui uberaerfir. 5, l^arth.I55. 
SSullrr, 9liiflitit, Cmnile Cbeilreitner, Charletien- 
ßuifl, Betlinerilr. flf 5. 
Wüllcr, Ciifldbeii, drirnrg. Zrisirrrrrrenleniri., Xv 
Cranieul'ureleritr. 73. 
Wullcrt. Attgutt, .Untfrfier, SO^orftcritv. 43 II.7. 
— geb. Ibiern. Poitbenmtiviv., C dlhv 
2djöiil)(tufcritr. 27 II. III. 
C. Wullkopf, ^aöiF. vorgczeichn. 9Seif;tor., (' 
Pü'titr. 7.8 (2vl. I, f):v,»3.) Inh. C. Wulllop'. 
L'vbn. 9ir. 15 35. 
Wullttch, Hevvtttaim, ^ärbevmilf., SO ßald’c«# 
üeiitftr. 4. 
Pauliue, Siu., SO Wrangelstr. 03 ITT. 
Wnllschläslcr, Heunaun. yautvdjiiit., 2d;ouebg., 
0>o:lienjtr. 21 II. III. 
Friedrich, 6chloncr, S O'-ununitr. 8 5. 
ftricbridf, 2d)iibz»., SOReicheribergersir.87 llf. 
Herrmann, liid^ler, O Pintsdistr. 1H II. 31. 
Wnttstcin. Ctto,.Uanfm„ Bdibtiebg., Ojolfn'uitr. 17. 
Cttv, yiviibfliil b. Citc- Krank. ctnm\ Oii; 
Lid)le:i., Bogennr. 21 pt. E. 
M.. [$rl., W Potv-Pametttv. Otllt. 
Wrzllwagk. UxMlbvlm, Pvuiei, W Pieloriasrr. 4a. 
— 'Silhelm, lifdjlermftr., SO ,"yoviterur. h. 
Wttttwebcr, Rtiebtidi, t'itboiir., X 26eifjeu- 
bnrgeisir. 3!) IV 
Wully. ssriebridi, Trechvleunilr., X 2iuiiit' 
iKUttbfifll'. 23 III. 
Cocar. öiienbieb., XW Bemselsir. 4s. 
Arthur. Melallbvcli.. X Lcheringitv. 8 Ü. 5. 
Ü,, Fll.. Mübiilitt, X Anuikieilsir. 4<i. 
Wulsch, Cito, (Iigarreniüii.,N’SeincnL'itV|ie\itv. 37. 
(sinilnu, Hnnc-dicu.. S Viene ^oeobiti. 20II. IV 
— Aböls, .summ., Rudi.. ^aUsir. 10. 
lyrib, Moitfrn., SO Cnuti)itr. 3 I. 
— Cito, .Uaiifi«., W Vivtlieütv. 40. 
Albezl, Mviiictit', X % jteurielitr. 01. 
- Mar, Tiidilermstt'., W Covnelinoslr. 2 pt 
- Voiiiie, AViut, S ^'ette Iacobslr. 20. 
>da. is-rifemiii. W Cvnieline-ilr. 2. 
Wulsd)sk,^ran;, 2chneibernistv.,XWNathenoliiev. 
itr. 74. 
Schneider, SW Morfntr. 31. 
ilaif, 2dm(mtm'tv., W 0)übemtr. 13 II. 5. 
28ulfd|iicv, Herrnann, 2chir:iedeiiri!r. s.Hiribeschlag 
u. ^'agenlian, SO MiiMiuieiftv. 31 I. E. 
Wulslcil. M.. Ur. m<-(I„ pr. AiV :e„ W UOInnü- 
ttr. 30 J. (lel. IX. 5,2>'>0.) H 10, 4 -o. 
Pmil, Welj. Cb. ^u't.iHntl), Mitglied d. Cber- 
^ande^knltnrqel.. W Xaiteitvertflr. 10h. 
Sulbf/ Adolf, Dr., Chemiker, Cyarlotieubg., 
eäl3-Ufcv 8. 
Wummcl, Albert,Mittidjer, XO^fiirfiiitgftr. .'»15.1. 
AiiginT, 2dmeiheimiti„ XO ^idilenbeigersiv. W 
Cml. Schneidmni'tr., XO Biischingilr. 21. 
Mathilde, lvtan. Hebamrnc, Sf)Wrün<trmir. 10, 
Wunbrrflkr, Mxnv, 'Tiveet. d. Berliner Weisrlner- 
biaiterei Act. ('>?'. vovni. ,y. Ä. Hilfebein, 
0 Koppeilür. OK 5. 
Wnnblad. Cito, Gold'dmned, SW Belle Allianee- 
so. 102 II. 1. 
Wüttdria. Ailius\ geb. Pablmvil'ch, Answäuerin, 
N Wovlcititv. 51. 
Wmtdalil, Aibetl, f'leichiiftvfiihr., W ,'Hfiiifeilr. 
Mnnlm, iyil, Knnitgew.. Atel., Lpee. 
Äajvlica (i'iitivuft,Aii»führ.,lIiitenidit.iyiititer 
lager «1. Maleiialienlager. WRaztleitr. l>. 
Panline, geb. syritsdji, yieiuici'e, C^nvlotlenlni, 
yU'vlimuiir. s| s. 
Srotcrfflifd Malzbier 6 Al. 15 Bfg
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.