Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Wiettecke  — 1785 — Wicnstruik n,cir I. 
^ 
Vittttcke ßricdnifi Lehrer N Namleritr 1J 
— L>Uhclm, Lehrer, Nrrbs, hohen-ollan Play5I 
-Adolf, Leitungs Auf^h, «teglry, Markuem 
ftr 0 IL 
— Richard, Maler, Rirbs 5te nmctiltr 3C 
— Stad Maurer NW Beniselitr 4h 
— E Milchlidlq, XV SicqliycrUr ü 6 
— äStllirtut äJIolfaeibct 02Jimichcbugiritr20lE 
4 5 
— Conrad, Photograph SXV ^oiiiiiir 10 IV 
— Wuilnu Cb Polt 5ccr b <tatf \po| ^ouamt 
Rrrdr Hoheuzotlern tUaü 4 I 
— Paul tikrim tilatl) t hc rl) anit b Innern 
9hröf (Sol)cn^oJlcrii }Mau 4 II E 5 0 
— Paul Rath iHuör Stoiiei lyiuiud) 
fti 42 I 
— <Mula i, Nentier 0 Wrtbcr boiieritr 4,T E 
— Bernhard, Moijistgci SO Butiui t 40 IIs 
— freimauu Sdjitctöamiti , V, ^0 3tiaiii> 
berga’ti 10 III 
— Cul <£dmi jet S\\ Mitlciiwalduiu 2uH II 
— EmU intet t (Etitfuu^td,» u etonntalcui 
so Jiianhtnti ls ir 
— Albert laselbed 'Itirbr JKannmli 21 pt 
— Alired Mil ZcUinmii UljatloMuibg Mtnfer 
J^licdudnti 4")ii JIT 
— L-rlbelut SUaidjabif M"Utiuctiomgttr 1‘ibpt 
— £cimcttc .Manm Bcamnvtu, (Shnrlottcnlifl 
s^UUilü3)i|ii 10 II pt 
— frcuiutte gcf> Moitmniut 23ii’, Modl^lN 
NW Vf)imqttr 41 Gartciih I 
— yiiino gib 3attcdi, >iohirw, SW 
Vcimili 7 II 1\ 
— Loiuic Sitö, privat SO £udUnh 18 II I 
— L u W t'ftidiiu 3llv Ritual SW Bclli 
'AUmncutr -0 I 
— iUngiim geb Ech ntdl Ncnucre XV Gvly 
in 21 pt E 
— E u'Uitc gib -I'Cit 2nrf)lcwUiv, SXV 
^ucdnchM 21 II IV 
— i’Hrtiu stet Toye liiu X SPJitci>*i T» III 
Wicnesvley Bruno 'Uiala 0 (SbUi uiiti b 
$} ntcfl Wuitau £d i cibei S\\ 5ucimd;ui -3II I 
Wintere s a ^'mude 
— IliUnS, Co oi tahur it Dclieatciscuhdlq 
Sleqlw Albuchtitr 100 E (IU) 
— Cnuuni) lud) Ur NO ynfinabcniir 08 
— Max Wieneko, Xroocu u jyubüit N Bu 
itmicriii 7J I E (Icl III 51 >8) Jnh Mai 
ötcuclc 
— Crmt Rabif XW Banbelilr *30 r 
— iHtll)clm Rflbrf Cchoinbq 'Berfuitr 11 
(l*oitb ; iti rdcimit) i U Wienrk,. 1 tiv 
— iLitinlm Woittu 9ieu Z.cti,cit|ct', iUtitii 
(Ihauncc lh j t 
— W. Wiencke & Co., Wiobdcithiialfbrf 
SdiDiicl'il i^ifcuti 11 t^o|tbcs Huedcnnn) 
CmiI) -I3U1) i^uuiK 
^iiy staiijm ( 'siralnumli 21 IIL 
v» uauTHt S\V Cvioi bicumti 1 I 
— Ludwig Wieneko, Mu«mal!ci C (ict 
liqtflClUltl lh II I (ZU I uSl t ) 11 \Z 
{ 4 U'Ohtt Sdionebsi hol.m U I 
(Pvslle; (2il i^i K))S () 
— Anqnsi "Uitutuv X §d>nlilr n'f (j() IV 
C^iotd Meiallwrflrk -Üiidiiaiicr 'lUmm 
stalslutcuc » Üidcnur,S43uitibcii[)urfl|U 2JIE 
(Ii( IV N>7) 
— iJtcdut W Älirrurllcittti 150111 
^ian\ (Sluimyfittif SO ^.anz'tr 17 II I 
(tnttlflu Dichlcr 0 Wi ^niitrintcnli 7 
Paul XiidilciuitU SO £ppclnci|ti 4U III 
s VH ^djltuii 
s,iiaiflauH)r, Lehrerin XW SilfjvIm^fjflVcnci 
in uO I\ 
S>kUi)ii Pensionat W JTiuimikiutr 150 III 
Minist ii fimt 's"11 
— ^niilnt? Äw 'Keilt S Gstmrsiauicmti 10II 
ACH Söortf) Anna JjeifnuHiiu X jDtaitivii 
Lnustciltt Ki II 1 
Steuer Sldols yi^eut NO ^ciicStoiiiflfir 82 HI 
(aiI Ms 107.J - % 1 i*/2 
— Ciitflctt, 9lftc«t, (j An der Stadtbahn 41 }\ 
" 1, (j 8 
— Wcyrfl Agent, DeUr r Soimtast & Löscher 
'Ucü*djtaii u C Sl Lkniopel, Lchwicblis, S 
Sii)cl|U 1111s (Tel VII« 75 M ) 
— (f u 'H Aqentnr II Coinmiff Gefch 
EnnnuU \i yiichiub Wiener, N Lothnnger 
Ur U> 07,9-10, 4-7 )nh 
Wiener, Bosenthal 4b Co., Getreide 
Agentur, N Gr ^ambiufluili 21 (Tcl 
III 112) Jnh ßeun Wiener n Louls^ergt 
lansjerhalb) » Alircb riioienthal 
— Tiicodor/'lmtSflei Nath a D W^rubrid) 23i! 
Iiolmfti 18 pt E (XelM 5U) 8-10 1 4 
^ (vultav Vi med,pr Arzt'e S\V Möittgflmtier 
iti Siir (Iil VJJa llOSi) G1/. 
biö 
— Silfjelm, Di med, pr Ar zt, SanitatSrath, 
W iwoafociuti 15 lo pt E (Tcl \I 27J) 
BV2 io 
Alfred Wiener, Affeenran;- n Com Widi 
S\V ©rohbeucittlr to (alI IX rff»oJ) ht 
10 1 4 ii l, Ab Iiib lln it ^ran (5 ^iriiri 
S&icjtcr l^itijosd Di jur AiTepoi W28ormnr 
Itr im III (Tcl M 4421) 
— M. Wiener sen., -JnuifqcKf’ W Hi i 
bingcrttr 71 II (Icl M bob) Jnh I’udi 
iLtciicr Cp 8-10 4 >, 
— Max Wiener, Dmkacicb \V "i 
Nr 01 I (2d I "I ) 'mi!) Um Cicitcr -Loiji 
q\ob'ti sa I (ZU M j77 J 
— Wiener, Levy L Co , rlankqesch XX\ 
T-orollieoniu 77 I (i*'l i i U n Ufj r 
bin t I njth-') 0 1J 1 ti o if) Jtid u 
2'iLiiii f ji ii Carl Uvi) ( |i 
— clti1nnd Äan^nttr \\ iUnPlcuü 11 If E 
(Iil \I Um) i .Ltcuci teil) L Co 
(? ^itCibiu ii 'liobiKtMi' N JJicueutt 21 
Julius Wieuer, ^alut' i31ciljbuubitinm\ 
S\\ hlll tu ( 1 I Iil) 
— (ifCMrt ll ^ndilpl, \\ st)Kiiit|d)iti n 
— Ai?ud biiauuupiiui ii ^tmen ^ni'nuiu 
SpicIIniUit ^iiqrov Lii er ( ^mt^Iiuiaiti 1_ 
— Wiener & Brandt, Cnmuim nitl Clou 
fcct ( Viiii'-Uoiiitii iiai, 11 111 (Icl I 21"».$ 
Jnl, Inlins L emr n Äm JlutlHmi 
— Wiener L Kanstmann, Tainenman'el 
Tbit r ’lltc tciVVWi H 12 I (lil L 41 
Iiilj \icirm L icnci it v Uiininianii 
— ^[riv (Ssliuf, SO Jliaiiömti 10 III ficlji 
% J>rtK titnci 
Julius o'ibif SW Jlitlinli fl I ml) 
äUstldjuu« n ^crlzuig ^abu( \ iUul) 
l'kardcitnnq 'C 
— Julius Wiener, ^oiO mafkr, Char 
loitciibi Hndcitilr 4 I Cp H—10 
— Holnu Wen ‘laut! d j ictotta W Liithir 
ftr 40 I (Icl A r nr>) h—M 3—4 
— HeirmannWiener, General -Z'Cih titnci 
(soiituuiitnle Sei) Wfi Manilhnm (Iuiik 
;iorl> »tllini i Per' Art Ges Birlin 
^icplmi öafin(citmin,'id)nhen 11 Uurnll 
l'Cif Gei lyrniitiint a Tcutiritci 
Anker luiftoiu u Lebet vev Ast Wi 
Berlin W Ianb"nftl 1*» (lil I 11 InJ ^ Ui 
(tcui mnti il'tcita Cp ^ 10 2 *i 
— Johann (')uuifinithM X (imnteuHr 21 
C\Un vandU^ni X Lüünmili 21 II K 
— Wiener & Co., ö. m. b. H., £hiik 
11 VUPütl)ifuimiiUci W LciWstuftr 120 II 
(lil M 404*i) tbontü JI "L nur 
AugustWiener,(Sinn WMüutqti 
Aiiiuimiii 1UI I (2U VI bU) ^itlt Jtlbm 
4 leite* (ji 
Adolf suiitim 0 Blumensir 2»> III 
Adoiph Mannn 0 ^olzrnaillllr 2 III 
(Icl VII 1701 ) >iclji Drilliche Blech 
cmlallafliii Fabrik v">n v)ioti)tö Jiachr 
— Aiiülpb Urturm h\\ öitufjuifutiti JO 11 
(ZU I 7070) 
— Aibut ttaujm W Moniqur Anqn^ajti 11II 
(IU XI 47)1) t i | Aiiaujt Jütcnei 
— Altub ilaiiim XV ''ItcdiMdiiti 11 III 
— Alsrcd MaiiTm, SW O)ioi,beeun|ti pt 
(Tcl IX ',0 »2) i Alticb ^icmi » (schufu 
lvuli Cllbaplb 
— Altub Stamm S 1)uttu|ti 3J II I \ 
fhbe -l c er k ^neblauthei 
— Airud Uansm Endende Btiluienii 5 pt E 
— l\ nno Maiifin ( ^tmlnmuh 1 j 14 11 
lulK islul Lchroder. ^iad>r Inl) B inmluim 
— ^inriimnii Miinfm b\V Iiinkerili 21 I 
s -Im tici & Mmtihimmt 
— Inlin Mniiim SO uottbuiir ll|u G1 s EnnI 
Jtanfd)iiibcistci il öü 
^itlttK -taiisin XV Passaneritr 3 I (TU 
IX "iJ71 ) 8-0 Bin f Ümm L Bimibt 
— Inlin^ Uansin Cl-ailottenb^ Grülinanjti 04 
— vouitf üanpn, C itl Alcmi beuti 0 11 
— Lvuiu ftantiii SWr Äliaiipii|U JI IV siehe 
E Woemaim Nachs 
— Mai Kanfni, S Bmitbciibiirifn 11 II I 
— ‘Htstj ctstnfiu, XV (Wiilljmciftr 23 pt (itsjt 
{■>01)111(11111, Weiter & Co 
— 9itchaib Usliifm KO Coiheninoiir 1 pt 
— Wobut Usliifm, XV Lvtpjifluili 12o II (Icl 
VI 4ßüb) 
— ü ilhUni Mflitfm NO vmmmiuclftichitt JJ I 
(Ii VII !0u4) S-10 i 1 
— <))uu Vanbstci Rath W Woiiowfü 4 I 
— B JJitchaiuf, SO AUpcitttfutn 181 IV 
— S M, Papier Cnqr it Padleuuii Bindfaden 
bMjl ' All der. Stadtbahn 41 IV 
Otto -litcrbib Sdjßffti, N Boltaitr 42 
— AdolphWioner, Posamentwi Spce Aitif 
znr Sd|itf»DpLH, .SW Markqrasenit K) pt 
(lel I 7070) Jirh AlbtU n ^crinann 
Nothenberg 
— Lndwiq ^lücuint d Nationalbaiik f Deutschl 
XV Po vhamcuti 80a pt 2 3 
Georg Wiener, PitcreDi.ru {ytirUret 0 
Knitter JTtq 310 (Icl Xlla 7"V>) )nh 
0»lorq i teilet S3if)tt S Inielm 11 III 
Wiener ebttrfi yieoit n tiu b ^amm r^er 
W ArmiUMMi iti 21s (Icl I J11( ) 8-0 
7 ^ uun nhmdeit H 1 3—7 
— ^aecb Jiciroctnir NWr (5a(umitr I H (Iit 
II oO) 8 o <,1^ 
— ’ldolpf) Kcillici S BilCUl11 ] t 
JTiain ^olnfca CdivnUq ^xlmnr h II I\ 
’llficd 3c^ icfitplsltl itjaluf, SW 3dio u 
Uidcvlt 211 22 
('hnuiu Srfinitnu X Daiiziacr, r 07 ]f I 
'dici h Sljtinuen 4 ilil Wuiir Im 2" 
Uat( Lchiti.ui XV ^Ivrtt lebciiilt 1 > II 
i ^iutsi!i(iui ( llicolßi MirdisioT 15 1 
Ludwig Wiener, Mediän 3iruu f 
(soinict ( um tr 11 U (Icl I *7t< 
viI) Oiutq 1 tittu i.Lijn ( ’Zinc Omi 1 
m 2 111 
— 1 illkhn In hier CCer -choneweidc ^mchut 
tir 17 ll II 
Wiener & Friedlacnder, Spie ^abik 
aller Bcharf-ut \ Unfall it Hiitimpiui u 
S Jiitleiüi 21 II (Ivl IV1 7h t. 1 ^itb 
'llircd B.ton 1 11 fiaii ^iitölaiidir 
'UUit juitrchr f ai m vans.r W Litit 
poldftr II pt (lil Xl.a 11528) 
Ci syiaii S\V Oho| tiectuilt Uj pt (Icl 
I\ >< jJ) i Hirub tunr 
-i'ertlja Url O BliiikeiyU^ktr 1 H II 
-i tlbclm iie ^il SV\ liailienowernr 25 
(Summ Maus tcivm Cdiuvuiltr 11 . 
x\ 11 in) fiel» J.crli, 'laujiiMum, S Stall 
fdirulHiitr ui. II 
Jleitlia J tu ieit) oimt f Prct^Iniieulr 20 
(Fauln neb vnm Jlmhae XVLuvoiv 4layl I 
(IU IX Os27) 
C'Diiv fleb La>iuu^ Srait Nuit XV \uu 
4 mtcrfilhtitr l I 
Ihactc (icb 2otiuier,3Tm Null S02uniiflct 
h uO II 
Ciua qU> ^elt>mann um Gch Lanit Nath 
Gfjaitotteiibfl Balhtr 22 L 
AinUifa acb &olb tiidcr, uiu Senal° ^.rasid 
XV ^miii]iLtti Oa III 
■JnliL oil 3iitfcuit NO Neue Nöiugslr W 
— CSli|i gib Taudivhn 93iu N^ngetmutiiti 14 
?ulu Zim \Wr Uirlond)thoii|t 18 IV 
Jiü|nlte IL’lu NO ÄdCLitr 25 11 
Wiener FmcbtzuckersabrikJ. Leiser, 
5 Btrttiditi&uifilfi 0 (IU IX a 0.11 ) Inl, 
I Leiici 
Sntier Lebens, u Neutcn.Bersich Anstalt 
tu l un Subdirect Otto Gasser, S Akjait 
diiitrilui O'' tO I 9 4y_ 
Wiener Mode-Salon Ungor & Loewy. 
I'iuncit Ituktifit SW ßrubitchitt 200 II (Icl 
I Jis2) Juli ibrtlö Loewy 11 F Freund 
Wiener Weicheisen- und Stahl grös¬ 
sere!, L Casparlus, XV ^alOnitr 2 
(Icl Mi 10Lh) 3nh L Ca^parinZ 
ötcneri> Unbmiq Nuimei (£ljarIottcnbg Jtilntu 
bounttr 1 lo 
F. Wienert, Ciqarrcitsbrk u Noh labaf 
TiMil ( Uoieiitbiileiitr 2,1 pt 11 I E (iil 
III 2471) Juki ^ Wrc tctt 
Wienert ^inifm N Schwedeiiiti 3 
— Otto illitiipuei N\V i)iatHiiioiuerttr vO II 
A Lademitr S Schviilnnslr JJ IV 
— xMJtcph Maurer N Sd-wedtrrstr 2o4 pt 
— Ctto 'li(übcllti|chl N Schnlstr 73 It IF 
Adolf. Püilbumt. (5harlottcnbg, 0-ardcö du 
tSoiputi 14 IV 
Angitt liotndjafju XW Stcpfjamh 11 IIIV 
— Albut, Schi lM SW Iohaimtterjtr 0 Jv 
— ^ran; 5chithm NO Rucbcnfir % II IV 
— veuiuch Ldiiihiniiiilr SW Puttfamcitu 0 pt 
— 'Alenutbii 3ui 1 Anuu 5imi,NXV ^erlibtigct 
str 15 II 0 5—u 
— Ernst Indileim ir, X Aiitoniti 47 II I 
2'ohn % 7 If I 
— %trtc Fil Biifdmimuit NT0<lnts)nuitciiUi t 
— % Fil Bciich ntmni NO Mehnmtr 2J 
Aium j iv (Mmlüttuibg Garden dnCorpö'tr 
Sicnfiencfrl Uiiul Siui[,ciib 6d)a|jii, N ^rmtf 
fiutci ’lllcc 4J 14 
iCbictilimfil Ctto lUnttingcr SW Äockerustr 112 
Vcuuvtti geb Dainanu, L'w XV Bulow 
ftr 10 tiaitt-iih III 
Wicichold Nachf. t?.,Iiogciihblfl 0Warschauer 
tti hO 11 Ilih Ludwig HuHIuig (v>allt a S) 
ssauS ÜWlci N iUoiliuiiU 15 
— ^mbiidi Pol 21'achtmilt N\Y 9to|iotfu 
Iti 8 1 
— tiuift Vouui Charloltcnbq Kantsli 154i 
— (rmtlu, 5ibloitetmiu 0 iDiemelctiti 2 
Wtcnlrolt«, WwUöu Lehrer (i>r Lichtnf, Ojobut 
fir 2 t pt E 
— cvuftslu UtV Pol Latin N W Ifjurmsti 47n 
— viibniinrt 'Rnlirit! XV2 illcltmtr 44 lo 
Wlcnljütz A Gärtner ei bes ^ch.cndf, Lichter» 
fctdiiiti 2 lUlhol; 'ch<6 Hau«i E 
— Johanne «rfptudu \ Coiscet, 0 Rigaer^ 
m j 7 I 
— (Jitinm \ cnimitat SW ^urbudiftr 250 IXC 
ffltenirfe (1 (5 anucitfotf SO ^3iaiigel]tr 57. 
Iich v '3dmUr 
— J\m 2t\lidecf so fuuti 31 III 
— Enuii Willis ^anltiiu BuiUiti 17 Eiu^c 
Webt ^ teitufc 
— r>iu ( antu Imtpclhor, L^rlincritr 33 pt 
(IU Ip 1JJ ) 
— Almh Hiitiui X ^miKitiefitr 22pt E 
— Gebr. Wienicko, ,lnbif rofju Saqrtt u 
Arht I \ ’ \} nl 11t vol^inurei Erport, 
\ stiiloto Brennn 17 Xttl> (ruq jlutuctc f’p 
Steifn Hdolr IsnarunIiMi NColbeniciUr4pt. 
— Aua UaMti dien XV "utiiljmtuchilr 20 21. 
(rtneitiii J iu X Ailnbclhmutr 24 pt 
Sicuite Ho$ ert Bricittaei SW Soliii^nr 2, 
Wieuk 2i leib >uil)ii it N Cliausseeiii 27 
i^tense *\an\ BtumcbMi S Baclwaldftr 58. 
!\ Buiicljdla SO Cuuthinti 21 
— (Jhniitaii Bennit XW (i-u^euciitr 47 L 
Isnih 0)nm \ Lütimniti 8 
— VHimaitu 0)t|ttv X JiamlciiU 18 E (IiL 
III .241) 
— ftiuiutdi Slaufiu SO 2a 1 fiymtr 10 T "> 7 
— Lillitlm <lmi|m N Ziunummtdcuu 72 pt 
Anqu't Uutfdici \ linppil Allee 28 2J III. 
— 9hd) ib Lacktrer X Iljiiuieij'Tinti 7 
— ^n(i 'Wm X Biiipti. fmll 
('»iinu’ Itoitbote SVY AUi ^aco(|li 7 
— ttail Jieitt NO SLin ftr ol I 
Nicharb Samt ciiticmii SO Vanillin str 4(X 
— tlniit) 3chlouei (slmiloiti ubg Eitglnd^tftr 25 
— ülitn lau Sdjmicb SW Alte Cstuobju 0 If. 
— STail '2d)titnb 0 Jhm^cntr 25 
— (Iml 3d;nfiutiu r N\V Buirfnt Hsloc 28 
— ^iirniaitii Grijiil)iit X Aiilleiiterilr 17 II 
(fiiqui 2icnt NW ^tli)iliii8haucinuh 1^ 
<lnrl initi btu vfiiiiu ( Laiib-bcrfleijti 01. 
— Ilii'lnutc ^l! ( LauV cigutti i7 III 
— i’i'aru ^iau ^iticmut, Qricbridjä» 
gradjt 10 I 
— Clara geb Lrhmann Kaupnsww, ^ Leh-> 
mncitli 2 1 II II 
— Vcmic nu iljMiui SO Oraitte.istr 25 
— Lnbowika Liu SVVr ^iittfsliiicuti 2! I 
Sieitfer Aloi)^ staunn VV Baiioouei|ti 11 
Sieitiuoy Ltili) Pol -lUaitit N Stargmiiniti 04. 
Carl SriiloiTu NW {lutttfllttlt 11 II jit 
— SPianc geb 'pubiur, (^ntvpachtmiu S Luisen* 
liier oJ III 
Llenkvpf i^ra»; Vol Buimf X Lycheneiiti 7 
Wienprccht ^uiirtd) ihnjl Sici a D, O 
Languti 41 II 9-1 
Wienrich Utuifm SO Miickanetstr 40 I 
— Abclc \UV Ldmnsptcl u bmmat L^hrenu, 
XV Umiiiitteiiiti 70 I 
— Agiic* geb Marauardt Aipiimtu Schone- 
Imn vniiptitr 12*) 111 
WieuS $ V> Agent s Tclieatessen SW Bluchei» 
str 11 I (Icl IV i> I ) -0 ,-4 
— JM I $ Cülüiinliui 2hit#ct u Telicatesscu- 
hblg SW Üinbcintr W (>1 pt 
— I Holzi'isbrk, 0 Langeftr 109 I 
— Wnliliet Miimmeigri Jitfaeitb , (shaiUltett» 
buig Dioniitifuiiti 2 
Iolniuno WnVchu ( Dragoner str 40 
— 5o(utuit 'Reitttci Cliarlotlenbg ^iotittuictMlr 2. 
— Otto Ldiiihiit N litiülluitiitr 7 II K 
— Hermann Wiens, vBetti artSw Mauser, 
( Binalir 2 pt (IU Xr tOfiO) J„h Otcorg 
Snr Carl yaitSbois 11 I>rait; 23ohs 
— Marte geb Berfeit '^to XVX WUauchthonfli 14 
Wierirkvwllr S Rbtf SO ©umiftr utib L 
(IU IX 12s 1) | Hall) (V Qo 
— Iba UiuiiiiMüiu XV l-auieiiti 51 i>t 
V WieliSkvw Ii ilail Vnitnant 1 ^loittgtii 
Giiiab Omrbi Gren Jiegt s\\ *1, Charlottrn- 
Bitig Spuiibaiutitt 5 IIL 
— Anquit i>oittei 11 Boljitei VV^iattöäifirdjffrlO 
‘Sienproiudfti y Landrichter, XW Jialhcuoiüir» 
str *> 11 
©icmtcut 'Jltchaib Mammci^a Jlatlj XV Lurt- 
polDilr 5 It 
— Carl Miltt Inteud T^cr, ÄilmerSdf, Pfalz- 
buigmti 71 I 
Wieustock Eannel ©tidmft^fuhr, Jieu Scisjin» 
fcc ttüiug Chauisce 40 I 
Wleustruck Carl But|ti, \0 Ant Friedrichs- 
Hain JI II III 
— C. F.Wienstruck, Cutter Öitgi 11 Set SXV 
Lap,igcrf t 82 pt (Icl I 7127) u WKroneii- 
sli 12 11 H 10 ^uh OSuiliiu ^tiitiUucf rp. 
— Carl vtaubthni X Biich'iol^iitr 1 III. 
— Slaiiim '2tigtil3 fruiutih 1 E 
Ohntiu Mai fm W votn i^oIUimti J] E lief. 
VI IhlO) 1 C iX -Iiicnüturt1 
— (laiti Vauf it 0 )Usli|itiii |ti 2J II ' Gjütt^ 
12 tdnlt Itcinttinf 
txRa&K + 30BHgsÄÄÄe
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.