Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Wesch 
— i<(ö 
DZeßler 
Wesch Paul Potndianti X\ Mitdifradiiir 2 IX 
— li|d]!cr U Wiattbcit^ei ti ", ls 
— Loinii Wüthete ( Mloit uti 01 
— l£lctmmtic iv 2dmcibiiitt X\ ^afsinqci 
sir is ]I I\ 
— Vliifliiuc geb Jalm 4.m 2duMtelq 2tbau 
str h 1 1 Ji 
— (rrmltnic qcfr ^vrn 2'w XO ‘mtflmnnn 2** 
Wesche Wilhelm i->adumin X\\ 4'cumlui o 
pt £ 
— Otto 4'tiMianci AuebuPtt T tlbelnmr 1* 
— Eugen Wesche, Avnb matfei ISbailottut 
lumi Woetlum “1 Is < ]> » II *> i> 
— E <5miunim So liluiiUH) Unr t u T 
— 7nriu Mannn i'anlow Jaitm >a I iube 
Xcun << 4 ud)i 
— ‘i'nul Minrm \\\ 2pu entr N (' uh th pt 
— ?liic|int wiitidiu \o Vorn Dinn ( 1 I\ 
— A Amiiitr 2m So (ihnlutii Ihn U t III 
— (■> ’Kvimin \\ Viii\ litmum »7 
— ^ti fnrii 1 nutnci S\\ (jhan um \ lat, ' 11 
— -Uilnlm 2dnntb t st SV. 4 tlliUnnn 1II 
— ^ml 2 huilui so i i itciur I U u 'litrq 
— 2lbvll!> Tnpc, N (' latutin 27 1\ 
— fruiitnuii lapit X xXttv ilibenm 10 IV 
— Vuhiu 4'Citvalt hcmtdinw otiielhdianm ' 
— 4 ilhtlm 4 mutladn Xo 4 Uiuti '> II pt 
— tiimlu fleb 4lblu 4u\mnitw N 2ivuu 
tmmlurm 2<> I\ 
— v i|)iinna tinimitumuhuun s Linniamtm in 
*— Ciaronmnt ( 2op!r imti 2 JI 2 
— i'ottm Mvdm \\ ‘•tnqv t inqmn 
— vofniitiia ai au |tiuamu \\ Wimu 
ivUbltt I 
— fltb Hmt 4 imsi 4>camtww X\\ 
('»uliatbin 17 III 
— oobainta qeb lave .1 tu N\\ Ihitinmr h() 
WeschlalniS »taqbalutc qib 2dmltt in 4 tv 
Zainen 2dmub u Vliuninttil N lil|iv'u 
lir P2 T 
Weichte ^ituf "hinket Imbr Jiuhiunti Ni 
— vuiqü ^uuirnm N rait,iaum 1 JI 
Mail -luuqunim n 
O ‘im'iua m 21 II 
AllIl'ClIlJT ^uri'uD 
— 2 llnlnt buviitljtim 
Ü illiilmm 111 pt E 
— (sivnlP (tinmv N Viuiitiinti p* 
— 4ail tMimfianiliM X iviul ’lllu r> ] 1 
— t n il Si>il Uamiiuu um ^OOiuiliuillM U E 
— Cito Miitidiu N Uoloimitr 1 , 
— wint s\\ ^uciut'ti  Ji.pl  E 
— tSomiiinhii 'Jlimitö s\\ iUiqniamitu loUII 
— (5nrl (cdmtti'ii N ^iiUinmil&nitr II JI! 
— 2 ilbilni 2d)ite!hctmiu M) siodmc li () 
— x1Unnvuul)C hmtuic W j liebln imti 17 
Weschtcr veiinidi Hnium ,\ \\ 4 ihiiaitn 
,li 10 JIl 
WeseLaum liutuiuic Um » ^lubud» 4 il 
htlmfu * 
Wesel bunt f'>cmiiil Jsutul r C'niitdihuh b 
Ciiiliiitttinrlut ’trt Wctilhdi ^ »iiuatti 2oii 
\ Co UD Vonhiui Huiiidiiiia jliit u Vstflu 
N \N 'Z'ou'tbit mtt 22 | Zil I ) 4 ohn 
N W WUumodm 1 > 
— O'lt) l'iintonilm N j>niiimimi u 
— yillnti lfimoitnu so Viiuiinnn lu ls 
— 'Hintut 2du itbrimui t v< (> Uimii'U I 
— ?Miinu 2dtmibiinim \ isit^bunh 7^ II 
— Vilhilm Slillut n 4 arfdjmiuin *> II J 
— Ihmlu i^inu X \\ MUU'Mi'dtti JI 
— 'Mmpntc acb sf{oa ^ubiliium ><) Vnitbx 
lHitia .Mllci 17 III 
— l)hia qcb lir mit x)luU < > i'alliui llimta 
in 1J I 
Wcfclcr -Um haib Tb ]. ou Mmti \ Hiuniir 
fn i) 2 tima n 
Wesell, Vliuoti 2dntciba <> xMiiiubuiiptia 11 
— (jrtil 2d)itcibct S 4Uttm intu J<* ili 
— ^ont 2diucib t D s\\ >uidi'tL 12 II 
— Inhaltn JUiluilu S\\ <» II 
Wifimnitu HiiflnM iUuttistfl o l auilmna 
tu n.Ji II 
— (f ^udibuid ii 2diniltiu[iM S 2ibaitian 
fli üh III 
— (£ml (Sollidsliii S ^iiaiviilbm 11 JI ])t 
— VtiU Uniitm S\\ J’illibnli' .'llrii m 21 
— Wini Uanim A\ Undibadmi ld 111 
— 4*111,Um Uiihriui s\N jtiudmm (»7 Jf jit 
— K ^stUi A\ (fueimduiut 2 
— ^umiri) ^ottict S\\ jtuluiiti II ls IV 
— JsiicMid) ^oubüti tfhliluuutti i, 
— j'rtit1 Vuuatiu N\V 4Utnnliti IM IV 
— (iml 5d)iuibct (sbatlotuiibfl ^iitalyjjt 
ftl 81 II 
— ^unrtd) 2djmthcimm 2d)oiubfl ^iismin 7JI 
— Sllfnd, 2diuhni W ZiciiituUlt 7 II pt 
— Otto 2tcmicts)i(i S l'lmt llfci 75 7h IJI 
— liimhc fleb Sdindit ^iiiuiid)mubcntfluuiu 
4>cumiuiiti 20 
Wesenack ^Upliallaü ClMlolleiibq 
Tancktlniniiint» 1 
— is süaljnl'Ciimt 2diombn Sibiimn ib II 
— invalide \\ n.nnt.nmi U JI 
Wesenack Crimt Lnlnvir SO 2fihuaui 1P 
- vunmtte L'eamlww 2d)iiiühiritf|r -Üuiti 
m '.o ]f 
Äesenberg klimmt (,li it qcr 2cci (ihar 
lotiuibfl L alhti il JI 
’li'iiKuit 2taatl qipi jhumm W stoiinu 
Hnq ntaitr hi 1 E —10 ^oim 
- mnnid) -llrmnaq O "uu'Uui in 7 Ils 
Paul Wesenberg Sohn, ü uao u 
bbocoliibtfht iluc vMiiPDU \ ’iiu'Uun 1"«'I' 
I ld II 1 > 111 'i 11 ?nü UbllOlb ioctlM 
F. W. Wegenbcrg, litduuic» n aiuic i 
t V’utbrt (i uaü w (^lunvl ti>ui am J"h 
l *Ult 2dn nh uiuiHt t 11 Till III 2 l> ) 
oiib ’llbcit 2di upid» ( p 
'lihimi Uilonutm N StulUPHti 2 ls 
(' nuruib ,"snlifiU 4>m J cib im 2>, I 
'nbmit (' timv 3uui Ibm 'ToiiiU 1 11 E 
li'mitb (' in tki s ,Miiiii!i .1 U 
MiiiiMit \ himlum 7 I\ 
- |mu l 2tai)t trbui \W uUdinn ‘o III 
- ^ Übt.Im i'undmuitHliliit i so i nn un i > 
-  \iunnim  »tüUl i Dunnitmul S ’llh 
xMUül’U (*■■» 
Mail 1 tcihib 2dia^n \ 1 oinm 12 
’llbai 4-üUui W 2u Vunih 71 
"m l'UHtcnmt M) lintim 2t IV 
siu ui liidm liall) h i M1)tu I iiitlnifintt 2 • 
\ aul liuilitt N 4 eii utl m i uti 2' pt 
1 <nil 2d)lo»M \ Zitnulliii Imiabitliiuti 1 • 
Ami^iid) 2dmmb N (ro liitmn 2 H III 
\ mi 2ditirtnb W "lOb'tt .7 
4 illulm Sdmlimmm (> '[i i'naxui 10 K 
Paul Wesenberg Cmnt IhtihMi 
iioitniuunbif N\\ 4 n '»1 > i Z 1 
1 21 ) Auf) WcilliiMi »icli 11 l i 4 initlitl 
,"ni tiMilinmu ti i'Utiili 4 tlntu M 
Ciiiladiutu 11 pt 
- ’liiditM ;imimtni \\\ 1 ctlctunKun »l 
•lutta Itnit S 4>I«h Uni h-i II H 
isnut ,'abifbmuiv t'hinntustlP 4 tulhiur 2S 
qib 4 uutluii Miiitni 2dtmntip.ttb» 
uulniitbaiitim'tut " ]i| i \ aul 4 initiuni 
•’ku umtiic m uvn N\\ 4'aithivm 2 JI 
H) 12 i laul 4 mnlcm 
1 anltttc flil» huiu! iau Hidnt Hsttf) ('h 
Xtditui 4 tiiiluuiiMi 2 > II E 
Lmiln qib 4 idnitaim s>iait Cduuih u>i 
\\\ 4tui'vivm n 
- Vttiu 2diituhciut so Cislimtuu P') JI 
- lihua jub 2d)iihiKIi 4 iv S\\ ^anttbct 
Mi 17 K 
'sDbutmi 4 iv S <4 niiiiisionh 7 t H V 
'Wnibilbi 1 iu X\ Uiutiumnm Po Is 
2luI)ic dib 2vuc 4 iu s Uinut Uici l*j 
Storni f\ib Vuilnfl 4 iu X 2utunu)u \ W 
4 tv ö Dtund)cluiqum Is II 
4ticfcuburß nriv Cunll it ')lttl)r nana ^itih 
ttdtm 211 E. fiel litt 211) 
Hlbut Tioichl ouluh lutb| 
in 1«, JI pl 
üntu (hiiuitbuut Cbu 2d)uitcnuiht ^u'chut 
ni 20 1 E 
4Ullnhn \ uuliia W 4UitMum 7 
liarl Itttiilci 'Hubt ’Nnbliuuctttt 1 
u L-etNldvnik liml l>i plnl i'tiu Dvcutt a 
b lIiuiHli N W ^lOltfult 2 pt 
»iithtlDi fltb Vncfintciur Jmit \\\ Jit 
hüt jiltut 21 E 
Scttnbtirf v>itiu\v \ iJUnudi» 
bintaiti iild 11 
uinti All 2ii|t biitm (iliiuloltcitbti Cpatt 
^oticuti 1 i pt 
•ÜMuur siitiindi (»nitiv N '(iroiia -Hab 5 pt 
hubolt (viiiiHi h i im^iiim |() (Icl i\ i 
7S I I 
(MUIUIV peilt Uoulustlllt X NiUlIUUl 1<> \ \ 
auiu\ OiitU Rath Judil nulvalt b lau^u 1 
u liütm I ('mtiaiiMuilti 20 21 II (TU 
J i *} n 7 
Jsian^ vnli Ob 'Hin ii tuutiad Juith t 
l,itmuuiimi t UmbumtliidiaM ^omutiii.h ti 
^üutiti \\ i'nijiiUnu<unti i» JIl 
iSail 2dimtbum)ti \ Intimi 5,1 J\ 
Wesciifeld ,limu I\U W ^li.ijol^ti si pt 
— Minm um Manluitf) X\ jhitinidlnrtii 11 
Weseulck, t'Hoifl Umnunuub Sdiuicl^ 
Lsülomunm 11 H III 
— 4 illnlm ^uisct hiicbudi bsi ^lanümtci 
^InuUKc 1 Jir (Rüttln, ^inbudjvs) 
Aian; 'Kaum Hubs Mmicbidtti 4 1IJ 
- »tut N\\ 2d)iimmiuUi jl H 
- ,1 Nun Vihui S 2iba|init|ii 70 H I 
— Jiüitur X\ "iultn ls 
titdmib 'Jiiiuiib N l aviul ’UIic 27 
Ilnobot 2d)loiM () 4tin CitbabnbOfi 1 i 
liiiil sdiuhiii ^liiuleittitbq (lainiiu 2',Jl pt 
^ illnlm 2d)iihmnoU X() 'Inlluntiicmu 5»pl 
(iitiiii 'NiObiltut XO Mamim 14 IV 
- siuuutti 4 u XO MaiiiiHi 11 l\ 
Scictitflf 4iMll]ilm 2d)iuibci ( 2uihihti 2slf N 
Srici btdiath 4'ciintt tSb: UMhiilu 4^1 tl 
tunm ~ pt 
(MPiau Cudi icr SO luidicnbiKimtr 117 
okoM Vit i hun \ Sdioiil)ihm Jlilu TU 
Mail ^uiiiui N (Itcmntcittui d 1\ 
»uu ^iidiautl SO 2diliind)i]ir 1 i Jf III 
Sunniut I i th« >1 1 iOiui n» 2t ^aucti 
i 4'ndiorm I "> Jf l 
'ünit't 2d)loui S 2dmitl nun 22 ]s I 
‘liil »i 2illuatb Si> Cic 12 IN 
bn ii ,ut!ua >nit 4 mti i Vanahaitv 
fli 1 1 H: 
2tubti qct 4uil -L iv (2t]uiunltt X 
2l itiut] i i 1 pt 
nitii vmi i q l 4 ii'tof tu 4< iv liljulut ii 
lu i 2Hi!lht ti >1 
2Vc qtclitt ’iinmt 'liiun \0 \ niahniui 
Üvcfiintu Culnim Hinmalmii' uiif it 'viinii 
N i' mi ii n 11 ii I E t Zil JJI ~ n l 
liomob \ nvnur bbnloinubi ilo-,V 
)n 11 I E 
'luopbtl Znd ui osttiin Utiii u ” ‘ IH 
'Scunif SMIU1 't umu \0 4 im nrii itum 1111 
2ve latttp iin tl "nl Uol K i 4 uuitui 
Mt 2tlUl I If I 
ii'c'-fc m<\o Mulnib \\\ hikhnutu 12 l 1 
l'IUU' i MiHb 2dhV’lt \ ('KIU tliuuui 
ur ^ i l\ 
n nntaitit 2dimtbminu s ^ SO (iU Uuili 
11-n 21 K 
!,i t i 4 iv s Hit nun 7 Jf 
1 llHlmtnc qib 2dnv in liulnt 4 tv s\\ 
4ulmlunui 2 II I 
Sr luiüthi Ar,i Miuiui X 2fuiumm 11 III 
it'fmmct ’linn t Tioidit Aitlnh N Urmu h 
Srtitrr Cnu \i uitm Jmbt oaium P- 
ImbvlT }noiiiu \\ tiiLOivm p» pt 
l?irl lumnbu N\S 4uin ihn l 
- Ciarl 2dhtitliiml) 0 'sinlii a lh J\ 
- Aas ob ZtdiKi so liitdimbci iiani 7! T 
Wrxiicrotvi|i Aiubcutc 4 iv X ;antm 2 
tWnulcf niam 4 iv \\ l rahh n ni ti 7 Jf I 
UlUtoiüt (t V vimti 2aliln s Aitolitucttm > III 
Scioloiutfi ’lbam liiuiib nlitiui so UtbU* 
111 > 11 27 
■liiaint 2dmiuS o Ainbitlt Mnhti I 
Fianz Wesoly, ^ilviiialui s\\ ^olian 
iiilinii 20 i Ii I \ i "IHM Istltah SO 
i.uaunum 7 h ^,il, 7w m-, 4 ooii) 
Wciynlotuv !i) Hmut 7%i 1 iuUaitUuit X 
Lbtttttmitm 11 II II 
vSc yc bmittvtbMa Ulmlntmibi 2diht 
tutll 1^ ]»t (ill (SllUl '> ! I 
Uutn Mannn aotdiil 2adtinttiniit> it Ziintvi 
so Ainn-,111 ^ pt Eh JO i 4 upi \ tio 
Wespe & Co., 4tnltmi Mutvm üum 
mnnpntartrii iSmiii) ‘•xitia von Sdiunmimm 
v4 atdilibatt (I5bamiii ) n "ladn 
ivi S() Auiit'.iti '*11 pt "snb X' 4'u(h 
Wesr llmibolh CSiqntutiii N nüdiunniciili J 
Aiati> Aiibrb X\\ 4UitMilm 7 
(iiuiaih Jitttmctnt iNot'iui tvalbiim 11 
Wesche»n ^w Rml 4 ihiniuV llhlniiMu 71 
Wessr Hu1) vauiv s\\ 0 pt 
s-uimanii 2d)iittu'> X\\ ,iv>>tcili,u 21 I\ 
Hail 2dtmii''ii S <>miiuiaiuti < 1 ls 1 
'lllutl 4 erti b Aa 41 v ^auititiliteiti 
'lUntliuni t violnuair i'iolil 4uitaiir 
Vatiittt nifclt W 4htk>ivm $2 i 1 
Wesiel Mnil 'Idavadit IttiM Mudihopti I 
aui Hi^iut < »lu bet 2diUuu i JI 
Atant Mtditlul HanfiUt 27a I (Iu 
X J i HM I I t 4 unl A 4'indjsliM 
Vumaiut 'hdiilcrt \\ 41 biiiinm (>1 J 
(iil Mi 117 U ) I 4 itut \ 4*iacl)nibt 
Wessel & Burchardt, 4ltil r vodi 
ti lurbnu ^ UiuUbab "> pt <Ml\i»721) 
11 1 1 i. tl Mi lid tut VntU’ditti i 
(Iil Xtdiiui 2.1) o»b a » n 4 iiul it 
(iml ihudiiitbt 
(iiul 4htun üljsliloltiiibq 2paCU 11II 
Aiubtirti 41m *lib N\\ .wiiiqliili h H J\ 
(iini uait (soiibmt XO v>iiiiiiiittiuitmi)m 2^ 
(5 U -iititN so uvvunduiu ~.ii JI 
0 i. 2vitm '» l 
- |i 4lut 4 Aabtilnf S t ttn^inti 27 J 
(Iil I\ i 7h U ) 1 4 tlb X 4 ipil 
(Sail Aal'tlU' S ^luuunlbm t I E (IU 
J\ «021) | 4'iUnt Htibovu hNimiimuiiouii 
Aslbltf ’C 
üuMiufl AViinu X\\ 4 tlxiiartitm “>UJJiI 
- i!ml Wamu \o ^odnuui i. pt 
Hubolt Waiuv s 4lübbm > pt 
<tml Wolbaib NO \U isuintfiutuili 1S10pt 
41 V)0lb|d)iuub W (' lüj, (vüilrtjiinti ö 
4 illulnt fislit bim XO Iii foiutit 12 J\ 
(5 vttiicit u lalcittiiiiw X \\ -iUibotu 
ftl 11 JI fiel II Uh2) H-U . i, 
Wessel, Schulte&Cie., Uamut Bauni 
UU'lli WlllbilMOlfi (itt^i ( | omti ", i Iu 
X 21 ^ i lu» haft ^aitl 4'Ctul tmb 
(riiil 2d)tuii 
Wessel a 'Utinn (ilnilonmlq iittalo31tut 11 
1 slitl Vniiii t ( stana 4» ilbclm'ft 1» nebe 
4 'fittl 2dml c t<. (in 
- ih obol Haunit ^ suivsaur \b J\ 
4 Ui r Mannn s\\ AiuMidm 221 JIT 
- ibolt Niunnntil s\\ »utc AacobUi 12o. 
ai in Hut dui \\\ \ ntlattr ti If Jf 
- tlbilm <tinni)et SO lantiLcntr S III 
Lbnaib ^ u ivmvalt X Infliu lu IV 
^utn ^a.uUbiini'ul Tempelbc" Zentner 
m 11 
Cno "lainn 4hit "l"ft N\\ 4viUi aefu 
ni r 1\ 
- «Xm "u'iu ii s\\ 4 iijttiamun 17 If I 
Fritz WosbcI, l' tbilibln SO Miunudu 
tu ">)i JI E (Zu X11 .7h i vtth t^rif 
4 m<( s ft 2 
■\itcbu-fi  \ otltn S »iitncitm 11 H K 
’llrrcb i lonntu Uni nlutbr (rid)boitntr “* pt 
^lot Heult t X\ h uilbnunn 27 Ils 
smi liutttu bl 'Uvn ni i 2dttilmu 21 
] t E h t 2 f 
- ^ 2alllu () MI "mtit m 21 
4 tUnInt 2dmtfiv ( \\[ ‘Uctattbum P» pt 
- xMiltu 2dil i 1ii uttm ( 'Uti Sdiunliainct 
in 1. III 
- 31 2ri)kn itn n X\ (viutiHitmi 11 vitb 
Atati, 4 u l 4 Im \\ (itn mdiuur 71 I 
siermaittt 2iitttti b \\\ oitoiu tnui H J\ 
linttl 2diinti'utinii < On Aubculivi 10 II 
(fiittl Sdnntbu SO 2dntiiMtr 27 II JI 
i'UMilteb 2diiil)iit ii Vvihu s\N Ciautut 
n S s K 
i tnnv 2Imlimimit X 4ninaituui fH K 
Hn 1 2dnii)in o huaubin,0^111 '« JI 1 
» 2liiiutt X ‘ld na 11 > I 
Hclui Inlihi No itllmbutm "> 
» u .bilm Zi'dilu \\\ \ ulibu^iitr I III 
viiuuiii qib 4m ihm mit uiv L umtuet -»tcit 
iiilli s 41auu ilbui I (Iil J\ i 211 
ItiUli All N< > Altlbmil 12 
Hatln fiib sviü idi Aiau Ail»umii S 
’liu CMicob'it i 11 
- ,litimn ('uiiiiliatuhM \ 2d)imbi im 2 »2 
'Imti ii (intim 1 lattciinn (ihaUvitutbq 
lot bintmir " II 1 
"nuqniibc 4 w \\ stotli nuur 21 Ils 
Wcfufn i'iorq 4Unntt t Manul fintin 4tmi 
\\ wmtluuttmu 11 IIL 
Wesseli ostfob 2dinctbu X\S AUb^cnquicntu 
su i II I\ 
Wcfiehiin ooliaiuti 2diaiiiitmi X\\ 2ti|>hmt 
TU ti III 
Scfnlmitmt (inttl a«UU ul X vntnthmn Is pt 
4'itttio 'Miqut Wr Xntiiur ('»aitiitui 2 E 
i IU M Xid)ln 17) 
Wesselmann Maachlnen-Oesellschafl 
m b. H. in Liq ’hiteiitinttdtc n buiMdje 
4 us^eiiqntatdjtmit \ AiubiidiMi 10'i flil | 
-ükffclutuiTh Aitib: nuHU[ndiluu XO 4 ah 
nuuunii N II I 
(>niuq 2dntitbeinim f n X 4littllutuu r 
Weisels vmumm Mql 2ilbiiintivalt XX 
Uiunqcnfn 1! ]>! 
Westcly oolmitm Mql Cb ^tirub i ^uiieiuit 
2d)onebq ’lvohil sattln >n 21 pt 
V J >i mi d 11 "U,1 c WUt 2atttt Jinth 
S\\ ^Hühbuiunu '» II b '• l o (aubu 
"itmv ti 2oititi '{in i 
a van btut s\S ’jomneim 12 
iWthtin MUlttei X\ 2lcqlunm J2 JI 
Juibolt l)i pltil CbulUnct a 2iU'lmn 
(Mlinitntt S\\ h,uii,Lucutt'it ' II 
(Diiuau hutlm s\S 4teiqittamvn lß il E 
Ipta; 1 >i plnl 2diu»i*tUI 2d)iuubii 
s4*utbmqm II JN 
£\iü\ IiHHt u'I'eanat NW Ihuumtr HH !\ 
AI 11 bild) piitmmn N (ioMtmutt 12 II 
lilata Kituuu S\\ Mhianhiiiiuiitt HU III 
viiniti qeb Mhnnbt 4 iv N\\ 4 mim 1^ II pt 
A. Wessendorf, 4Miinmi u Aibmtrbil s 
2ibii|tirtttui iil JI (IU J\ oH. j oul) ‘4vtv 
M ^uicubort it Otto 2icqu 
Wrssrndvrs A s4'tu SO 2dmub|ti 12 III 
t H 4 CMciitW 
Wesier ^aul Wimu«cl;M SO Rudiinl uu 
)ti 72 J\ 
“4.aul 2(f)(üint N Hiipvutcnii 11 I 
- Jhibolr Ldilonet iN 2laiqnbum 1') IT ls 
Wesrlau Cntmann 4'aitlbcamt 2divrnl'g 
GpoutioUfti I") I sjn>m>c> ^urbenau) 
- v'uqo (wimtiaf Vibici XX\ 4>lvyenfeo 
Bi»!iil|U (ruanqil voliaitmntiit UI 
- Muufl Mait|iii SW 2du'itcbctflciiti U. III 
Cito Matomntitt SXX 4Uutbuiqciih o iil 
- JUbett Mitittlbtcdivlumm so »inuaimcn 
4)lnu 1 r 
faulst qeb 'Hiisinfi vw Cbu Aincit (fhai 
lottmbq 2vanbiuieun 7 JI 
Witter 'm.mui|i ZUiqi ’lmii X ('»taun n 2^I 
(iinu Iiidilu X Aiumntu teuu II 1 
Kauft Hildehrand’s Schokolade, kauft Hildebzrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.