Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

We»rdt 
— 176.1 — 
Wetik 
X$cil I. 
SBenbt G>ust T^chlcimftr leget Schloviir 20 
— Gustav Tischler flltrdt Etegfuebitr 5 111 
— Hermann Trichlermm \\ (fncitodjcriu 80 
— Hermann Dichlei S £m|eubmfre 21 IV 
— Atm! Xttdjlci Ru df Gilrtr si 
— Äarl Zifdilci 9ictt l>eit,citfee (Etieufh 122 
— Ludwig Tochter X Shtlliimentr 50 H pt 
— Otto itidjkr, 0 ÜTartdmuotm 40 H IV 
— Paul, 2i|djlei XO Diedenhoieiieritr 6 I\ 
— Roman 2nd)lci 0 5iomgcbeigeifU 29 H 
— ÜBtlficlm, Tiichlei X -Dictemu '21 pt 
— Wilhelm Indjlmmn Borhgg Rnminclsbg 
Prinz Albert,tr 11 12 I 
— Wilhelm Trichter Rirds Herinanftr 17 U 
— Alben, Töpfer Sdronebq Marftr 5 pt 
— tvn(j TöpfermKr Rirdf Bertinerilr 40 I 
— Star! Topfei S Wanerthoritr 7b 
— Paul £opui Rrrds Hermannstr 12t» II 
— Robert Topsei SXV Arndtur 1S H 11s 
— Friedrich ^etfidi Beanit SSÜkiiertljorftr 2.rill 
3-4 
— Franz Bertrct b Graf Albert ^ayfchen 
Stochbrk tit 3flt) Uiifltoc> Uiifloui Char 
lottrubg 6* (2il Chart 1000) 
— A Verwalt, \\ 1.11 
Friedrich Verwalt X Invalidenttr 118 T 
Hermann tbermaU N <sdioiilmuiei Mei r>f> 
Wilhelm verwalt X Bergiu 4 II Is 
— Paul iBieljti iba 0 Snai>m.riin,tr 20 
Augrn! Leinkrrf X (smmemuu^eiiU 1*2 f 
— Friedrich Leilmiti S PrinzeiMt 17 II 
Robert Werkmstr X Riilieplayfti 2"> U 
— Nndols ,{stiiu JI13I 0 Fmufrmtu Allee 90 I 
8 12 2 7 Sonnt 8 12 
— A ^ahnkünnlor XS ttmfinitcuiti 71 0 1 
2 -ti 
— Hermann ^imiiierm K Biumieinli 1 )l Is 
Albeit tmdimifrei XO ^mmainieWirdiitt ü 
Hermann x{it)d)iieibct X\ Ei enacheisir 8 111 
— Marianne fiel) Uufdi Slpotljcfumti ( Span 
daneritr 78 III 
— Willielmt n Wiu Auswait X ’lrfcim 1> 
— (imilie Biamlimuiu S\\ {otieitcno 27 1 
— Cli?e geb Dclchrnann um (soit)il (ihm 
lottcnbg ^ixiuiudm 12 
— Anna geb SdnviuOe vm Dnuloi AX 
Srijoiiebetgri User N 
— Htlbegmb um 1)1 Wr Lichlei,ilde SdjiUu 
tu 7 1 
— Moiu geb 23tne um ftluidnvibbl (> 
(Srfmvimibcun ro I 
— Anginte geb Haljml Fimi X Dtuliephl, 
'li 24 il JV 
— A i>ll ( Sophtei u l 
Glilsti’ttlj ssl 1 X \\ Bum im 11 Is 
Ida i^il 0 UuigiU 21 1\ 
Otcidim X «hahbingeiiir i* 
■AUiilist vandilcu s\\ (WiMdititeuii 01 K 
Jnithst geb vouitft siibnmme N Odn 
bugitin (>0 il 
— vnlda gib  Ldinbt.it  £uj Hebamme n 
luuiiteiitbuib 'Hmt N {ioiu^hrd)ili ",2 I 
— ■'sohumm um UanV fhtb N .hinthatn n 
'( fieb ^erfleitmmi ftuiu Slmtietflaibei 
, \() Gr ^rantsurtern» 11U pt 
^da Uron^bmbcui N iiedtti 21 
(iUüi.oie flib 'Wublon Uui!d)inimttu;nu 
Molnunli l’i K 
Johanna ßil 5iuM Uhrcmt \0 ^lüiiiidi 
tti 19 pt 
— ’iuflitfu fliti JUoiihiistm WslUimm s "lau 
U Oll II ü Ji 21 ]f III 
’lmta slUübi|tui s\\ jimmcnn 24 
Hunuiie Woiuittit yiubr ^ciUiteuti 40 
^ebmifl ^ii| Vihuuit N ÄüUhusti 4'JIII 
12 1 
Dfaue tf\\ Näherin N stnifamei! 5(fiu 7« 
Hium ^irthai» N C'immuieiii» 2 1\ 
‘liifliifie 'irthmit > 3ul(utu]ii !4 II Is 
tirlife f,eb SiüUbiccljt U\v, •iohuui N 
(Ihoimctfh 17 
— Cmllie flcb MstViu'ti ' int N ^orng 
TU 7 JI 
— fleb Schilf ^lattstiiff S ttrban 
m lo") i>t 
— Hmist Plätterin S Moutzstr 1 K 
il L Platturn b\\ iticu^bcinfti 40 ITT 
fnilbn Plätterin W Ciiluntr 2tt 
IV Portlerst' ( viaucv ^JilHi[mit; 20 
Keimte Portierfr ( JJaiodnalitr 24 26 771 
uisl Posamcntwhdlim A\ ^otsbameisti 70 u 
^ 's n S ße|d)tu Pnvat ^^V Wirtenl'iirq 
1U 10 I 
— ' eonide, flcB Nndnicke vw Red)n Rath 
Stellt} Dnppelitr 12 1 
— 'lmalie geb Sdjkmui nu Strenger R^nbant 
\ Johannisstr J III 
— ‘Iitirn Rentiere NW Alt Moabit 106 U 
^ ^cunette geb (Sende Ww Reut Nieb 
Edionhans jtai|er Wilh^lmstr 10 I 
— Margarete yiuihcrc SW Wilhelni'tr 12 H 
Vione Reiiture W l'ulhmtr r/) H ,ft 
Scnbt Elise Sdjucibcrtn S Sebasnaniu 07 
— Heimelte Sdjitctbinii T Confect W Crimci 
sir 24 pt 
— Margarctc <Sdjitcibirut N Tauigeritr 77 
Anna Schiihwrhdlg Neu Scivuiiee ctoittg 
Cliannee 41 pt 
^ucbertfi geb Litte Cdinhwrhdlg SW 
Belle iUlhslitfeui 18 pt 
Mathilde gib Bvpp vw 2raatvaiimalt X\ 
^nfUitgerUr W 
— Anna geb Homnann Stidtgcr Vcamtenww 
0 Peluöbnrfleutt 77 H I 
— Slngnile Tapezww 0 Jornbovraiti J-j H 
— Miiilia ülbntdjcriii S Ülltc vncöbHi 67 
Heuriette Wir, Waidnra» C Tragoneriir n 
Louiie ibaidin O Sd)arinucbemi 41 III 
Agnes dhailüttuibg Sophlt. Char 
{oüe»ui^27 
AgneS geb (vlöck Vw 0 Langest 77 III 
— Au uitc iBiu SO JUiaIbeU)tr 21 I1L 
5tuflii|ie Ww 0 (sdiiiliiifliti 11) 111 
Anguite geb Sdrnlz SW 2oIm»nt >2 pt 
— flIngutte geb Wotdiky Ww Echmargendf 
HiUtbelchleiU 4 E 
Aiiqmte Ww (ed)viubg Er-mannitr 11 
Auguste ÜTiu Tegcl Sdilouiti 20 E 
Bertha geb Hammerling Jtrn SO 9iaumj» 
Itr 21 I 
yullirt Wiv SW vlan Utcr 1° 
Glisliiülti geb 0 etlnd) Ww Lottnm 
ftt 4 II 
Hebung SSi» XXV Lehrteritr 11 II 
VLimettc Öm Glnulottu bg 23allm 27 
Ioliünna Ww NW -9ciiiilI)1i 41u Ils 
sUaisl Ww N Wcmbeigtmeg 7 II V 
üslitui geb Heiuug -Ww S Kommanbanteii 
sti 00 
Viiue gib Hoftmamt JTiu 0 Andrea,, 
sir 78a II 
Viitu geb Sdjeffla Bm SW* Wnstiti 0 II 
Liusi 3vm N Stistljbiugaiti 29 Us 
Jünute SO Cnmcitm 1% 
Marie gib Zanicli ^ m Ld)onebg Sidau 
sti "1 t 
'Mistiu gcl -tau ^Uiu O^ctuobiuqeriU 
^hne 2 m X Wiiittngrinh N 
»im Vw \ Uolüitum I tu 
Hula gib Zubimaitit im X In tfoiu 
m 111 
JJmimi 2 w P ZuioituiU 40 Ils 
Muiiia gU' Ulm ^ w \ StrcliOviiü 17 
»lunn gib SrinmM - m < ^.eudmqctm 2 
Cililu geb luifhi 1 m 0 V'ubninlbm b 
1 tlhelimite i. iu S ^icTunbadjiU i I 
XMiimt i jutuiigi Spib so 2uvbiitaiii r 
Giuiln gib 1 i idl Inumitueuincihci 
(ilnulotuubg 'Uumiuiiti 71 II 
Werrdtland Mlbeit 4)iei|stl)t SW nu’(fiiti 
m Hi ir n 
liini! Vü'itbiui X (shnnciiti "s If IV 
£liü Vxtlhbun ( 3piif|ti n If 
Miiguit Sdimud SW Lchonibiiginu t 
Wcndtlandt Williilm ^alnunb <2d)vitUg 
luiu Stciiiuieimt *i JI II 
Otto Wendtlandt Colonialwaarensidlg 
3rijviiebg Briiiiliildni 18t (Xil Sdjonc 
birg 14') Z»li Ctto il*eitbthnbt 
Jiobcrt Ondibcd X Htigciiculi 11 II I 
tfml Uiitfdiei s Vmnn Ufer 11 II IN 
^istiit Srtmeiba X Sdmnlmiiiei lllie 1”1 
Jiübirt Sdmeidu X l?uiuiibiimci > 47 
V'eimidi Gutes 6 d V b Wc i Anstalt f 
Armee u Martin XW 5iald|h *i I 
H Indileimm Sargmagaz staituimübilybif 
BuL Biirgirilr 11 pt 
Vcntiid) Tndiler O WuuehuU Gf 
sHrbetca geb oc», 29v X tiniiuteiiih 107 
WtNdzlNSki, ^rai^ ^nriilibl XO^miumili 22 
Wcncmann Silhclm Haurrn X Hiiflainetiti U 
LZrng Hugo Math Biichtiblg ®iid)bntderei intb 
^oyiuhblg Spic Bil^rcuirahm XV Voheit 
iiarncirni 2 
— oslcob Ohimtmiithbh Ghailülluibg Momm 
fenftr 1 pl 
— Wnititö Uiiridjucr NWr Wilsnackeritr 21 I 
Albert Miitfd)er SXV Wioftbceicitfti "il 11 pt 
Anna geb 2£uig f(atiftiifirom ( ^orman 
sti 28 
Marie geb Drescher Poftsdiaftuww N 
Bugstr fiü II 
Hmm Lw N Ackerstr 1 Iß JV 
‘Sciiftttfi Willielm Barbier n HeifgiJ /ienucken 
boir Provinzstr 78 pt 
Arthur flstiifm W Potsdamerfli 83b IN 
2‘ I' 
Inlinö Uüiifm Charlottenbg Heibeifti f 
Emilie geb Sdimalz Biamteiiww 0 Fried 
nd)0|elbeiftr J4 IV 
iFtttQC Cs Conbitor SO Neidienbergentr VJ 
Anna geb Rohbe Äw Näherin ^0 ^ietz 
nianichr 2 
W M i^il (if)rtUotleit[m Obetfmii 41 T 
öcnstff Jiilins Ansdilag SO Abnuralm ISm 
Paul Budibrnckerei S Wmmmmur < 
fZel I\ i 7K2u) Wohn JiuM <Uui garliu 
III Js I 
Woturteb ilmt 3(itm > ^islitudmi 11 II 
Henimmi -Wut Amti i yiud)«. ^onanu Gr 
iirliteir tijrtjntuui lWli I 
Jvtib Coiupl Die» X \ Mit ufonlul 104 10 j 
^ulun Trucker X Gohuunn 11 
Ctio Gurilir SO AhmunlMi l^i 2 II I 
— Hermann staunt vihailotuubg 
ftt 101 i v ^eunhai!" 
Wrugclo Robetk ieitqv Epedik O Gji Hraut 
fmlcim K III ) Jemmgt»pibjnou uon 
'Koben 4ienge(v 
Matie £m sQ (»uiiiauetm 8 H III 
Wcngrlska t? 'iofieim X\ Siuiuueimt7 > H l 
iöcnflrnrotli l illnlm Pol iiadjurnti >W 
Bredoivm III 
^utrifr Catl Agent n dornmtn O^etbcrci 
Jlübtuobutti O 'Siiölaiiei Aihe i> Hf 
ftriy Clwtoladen n (Soiintiaemüif XO&t 
Fisluftiirtctur 41 42 
Anton (sonuuornt X i letemli 2 IIT 
Albetf Fonragehdl Frrediid)'bg Frankfurter 
Cbanine I 
Brnuo f^ouiu O öetbnimefl 10 \ t 
Ewald vn.et \ yolgnitutu 2 
(rinn (tamiii N ^lmdeiitt hh IV 
'Holen l'elncr Sdjottebg ^eiirigm 10 
'lbolr Mnurei 0 Wrintei Le^ 11“ 
"Xiihik Mtldiljblg XO Palli'aden'tt pt 
‘htgim Mii'ahret Xo 5tioui,iurgci!tr "pt 
Albul yottiet S Hufeiiii 21 
Duo Pmt ‘(mit XOWi Ainufrinlitilr 11 12 
Hermann 'ficittui S (BUamamu 70 I |uhe 
tfml H stoith iV Co 
(Siul Schlachtet SO Mauteiimhti 11" ])l 
iJltdnib Sdiladitmiifu S ^idiiuti 2™ II 
jUutlintb Ldiiifiiiell u (>)uuial ikitut 
XW lihrutm Wlf I 8 t 
Hirmanii Sdmümmm X -Muinuuili KN» K 
Cito Ti'dUetnun i'oiliag Jinmmclfüg 
•uue 4^iin> Hlbeitm iHpt 
Cltil i Livdnuii X<) (')i Fnufnuta 
m so Hi 
u. S3enncnhi (iüiuhiitui (uar COiUuttu t 
Uimuut l inabcili Nubi hhui Jicqt Jii ! 
^Inulotn tlfl Um ^fifnthoi Wiiieud 2 
l'LUI III 
Wengert ^ ilbilmiiic gif lufi3 imut i 
iniiiiitth X ’higuuMi 2 III 
Weniill Schulnii 5iigliv ^utirlu t 
Wcitghofer ’ illnlm Satil i X Ci> lumm 
Hitgiim ^lahmu so Duinlutnihlt o ]H 
l tlliclmne vb LihuutrfU Vw X üolbu]it 
in 
Wenghofter öhia gib 2dion Fnu JNj Math 
W 'htgtsbing ifn \* 
Wenghoffel lubiotg Oi pliil Patint jhncau 
im die riiuiitidie ^iibumn X Fiubud» 
slr 11“> II fiel III 2Di) 9 12 2lohn 
XW ,'lut$buigu>h 22 
Wrnnirlrwsti, Aböls 3ri)nudu SO Ltangil 
m 7 
Wciigk P Poiti i 0 Jtaiipadim 8 Is K 
Wcngler «yeithvlfr '2'achbirfiiim S Onairun 71 
Cito Ztmdif Uiilirii O Pm mim 21 II 
Sims Anus 0 ^otlhigutetin 2 E 
t ^oiipli i ntglei 
"Xosipli FuluimsU X ^teiemvalbenii °UI 
Viitimint Handili.m Jluuiduid» ^iouiii^ 
sti 108 11 I 
sicunmtm Uimdiet X 'tdum 81 
Cngeii Hilmr X 4t illduiomm 1 \ 
^iai tofoinotiviubi Minima JtiummUfrq 
Jticlviui Ilay t II 
Albut Maguti Dun X' ^targardirsir 2*’ 
t)liuiholb Viatei O Minutiti t. 
A HJiuuct -ÜillKhiMg Hoheit 3chou 
hanienerttr o pt 
Wengler & Mohrmann, Mobihbtt SO 
ctopcmcfirftr 15üi 1\ (Xil XII l(>OJ) Inh 
C Winglir » Fri(j «laatr 
Joseph Wengloi,PoiluiMirKrei 0 Bor 
hageinrsli 12 U Juli SUil Ringlet 
^0|epf) Rmliei 0 i (iitduiuirtli HI 
Paut 'ttohrliger O Uoiugobergcuti 20 27 
ytoüeit Sd)niiber f D, SXV Charlotten 
fu 70 H II 
— 0) Qtmtnud Veit Wtiscn'ee Fztebudi 
sii r» 
— (S 2nd)setuifti SO Walbctimrili OS JI iicht. 
eiiglu L Molrriiiaiui 
Vitinidt Ti'd)Ier O (Setdeiitilbift 21 H IXr 
^ Indjlcr O Rubcistwifititr Is II 
ytubolpb Tndiler S Priii;en'tr 10 11 HI 
— Fran; Zopreinnti StegliU PoUfraiinntr u 
pt E (loubC) Su&inbi i 
Wilhelm ^auroadit (Shiulottuisg Beiiuici 
sti 'N 1\ 
örnnlcr tonne geb Wteie, Gendarmww SW 
^oderiun 71 pt 
Hiiginu gib Wirtir SO Admualnr 20 
Anna gib Bleis iLrn XV\ Wirftitr 18 If 
WettflCctudft ivtoig Adteffen Berlag X Erer- 
ncim 11 III fiel) 
Flouutun qeb ^uior ta ZJiv SXX Mockeru- 
m "o I\ 
Wcngora ‘linst Fis Aalieim ^ WeinbergZ- 
wcq N i 
Wnudcr volmmt 2dito*7u S Dicffeiitmdiiti 14. 
Wrmg Vim Dteiici X Sdiulm 100 I 
^ii stgt (rnuib Zucct U OitbabinveihtaU 
BiaiiucitlmiK I 
loun Ei'iub Iiliqi Charlottenbg Pol3* 
bamentr 41 II 
-1 Sislinm Nevaial r Snfoit n Platina- 
Feuei0eiige X Wolliueim l> pl E 8-9, 
1 4 
I\nebudi ,Vthtfi X Jleiiudeitboifcvtr 50 
n (vartw ttlmilottcubg Spanbanci Bock. 
Luandaneiverg Braneiei pt (2et Wen 70) 
Imifr Wabu X Pui^cit Allee J7 If 
Cno ugui Paittow WotidiUi 10 
E lKcd)emf ^abit plitinkal djeiit Wppaiatf, 
lilnmittil t ''umtue n Sdjulcit SO Sd)imö* 
fu 1 pt E 
ilistt Mölulpos SO Zkaugeliit "2 IV 
— Beusiolb 1-stitoi Lin< i X\ Hiigvbutgeuu 46. 
H 0$ lleiuin S Zentpilfieuitm \ f 
Unuc- Sdjiiubiimur X Plantagennt 2 pU 
H-linann 3dn hmmin X C»end)titi 24 
Hi liinch Tndilcr X edjlienmiuiftt . II IL 
Cuo Indilu N Biugvdoifiir J 
Paul Indilet Nirds Slaiici Fuedudjiir 245. 
^indiid) Uliim X Pslufiti f>"> pt 
itistii> Betwstlt N iiebunurtlbeuti 00 L 
Paul i'üqeUiM X (i$end)tm 21 
^lstii; ÄSchlei X i'iibeinualbiutr 00 I. 
Cifn, uunietm X Biugebouiti 1 
Vututitu Podium SO Duodeneiilr 0 
Scniflf mit ugl Statiousj Loriteh 1 (51 NO 
Uimim 2 11 
Weniger Mmtau Ardiiticl SO Crauieuin 37 L 
Woll» s ricmitbadmr »2 II 
Ouoig Cb Biichlialt b b Hiidj^banf Zr ede- 
llstll Vstllb|lll)ftl Oj Jf 
Pitil l'iidibtucf X ^uu-.laitei Alke 222 IL 
Ibiobot Bin »mm X X!i)d)citeiin 11 IIL 
Hin tiiUibl Huiintciibi Huibcihtti 10 
(inl /silutoutut |aiifoiv Bctluuvtr toJL 
,Xm Wstino Biiy J erbeiiu 27 pt 
i nii)Ct N {timxfuchNt 10 H 1 
Hiß 11 stgl Uiilid)n X W Z'üLOlhiciuit 07. 
(' muu Midmiuf O ^ludiufu 7" III 
HlUtl Uatiillichluiu X BUlmitaimili G IL 
iV Liefert ^lOtilturiiluei Ueit -Ueitieivee, 
Vuii rdoifir i ig ».t 1» I E ^uh Rich. 
W ii]u ii Aug 2uint 
Vuiiistini Xoitloti XW Baubitilr 11 If IL 
»uu ytüniuu SX\ biiii|iuiiii|U 12 11 L 
'liigint Sattler 0 (liniier i\g 111 T 
Foliant! Schantw X StUtmeun 10 pt 
Stlltclut Lchankw ( Uloiicitu \\ 
(fnul Silbeiaib 0 MmfiMtr 1 If 
H Stelsmiufn n Wngeitfluf S Stall* 
Idiicibiiin 7 I E 
Augint Indilu SO Vistutcuficliti 00 III 
siitiumiu! Waichearb NOUistuciitlugeuti7 
^nmann >niimcttinu X (spamn 12 pt E 
Voiut '»nniner untr %eit Wet|}cuiei Wilhelm» 
ftr 2 1 
Bert ha Colonialivbdlnii X Spaiuti 12 pt 
C iiio XW BandelNt I III 
Scnutfl Iljcobot Sdiuiiberm'tt ) D SQ 
Y aldemarili 10ii I 
Huin ,>uui BuiiteuhMeun SO Bn^ciih 20 
Wen! t a Weites 
Aug. Wenk, Apothekir n Diognt X 
l£liaiifteeiU 7 pt (til III 0001 ) ^itbabu 
Aiiguii Wenk -TU'bit X Gchlegilfn I IV 
Hermann Hpothitu Charlottinlg <t»obil5» 
bovfcrttr 5 I 
M' Skaiisin Bsnmenhblg CXV V ibenstr 
'"untthalle IL Wohn S\V ^olliuainifti 7 
Iv Badermitr XXV Vehitcifu 10 pt 
Emil Buchbtnb ( (‘»ouimnititt 12 11s 
Wilhelm (Sigoneithbl W iU)nbait|er|U 1 Ipt 
fiel) ^ 
— Julius ClaUierbauei 0 ftuibitd) <tm(lh 1« 
— August Dstmpfichitciderei u Futifuet Spee 
XndjTuije SO Btnjeitn 10 tbolm ^ii 20 I 
Richard Ticoialiur O volzmarklür ?o-x E 
Adols Dioid)f Sluhdi (Shailottiiibd ctuc1j> 
fii 10 II pt 
VSait? Fhciettleg 0 Friedlich <tuliti lb IU 
— Cuo Former X OWuiinti r» II pt 
vttiidoIf (^annii XO eiiiubetlmi " t >t II 
Waititn SW Hollitiaintili 57 II II 
F Wnim Kenndends Maititi o 
Pntl siutdil tu SW volluiaitn' r 1 If 
j$,riiOe£A!äm'8K 
* 
KEÖuß 
Ist eins der gelstreichsteh und fesselndsten 
leie. Pros. Or. Schubert,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.