Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I. Hell 
Wegner 
- 1746 — 
Wehte 
N Cmiifrriii 90 H B 
X 23olgairctftr U 
Rirds 9itd)oiÖitr 49 
Wegncr Ern'l Maler XN Grnnewaldstr 4b il IX 
— Franz Maler SO 2acitcuir 28 
— Fuednd) Maluntin S Briperitr 41 IL 
— Ü?iüidV Malet X Lchiil'Ir 22 IV 
— Ghtilciu Maler dsjaitoitc ifni GlmUtU 10 J1I 
— Hermann SJIstlu l Uoblnittfitr 7 I 
— xlarl Malaiinn XO Mciibclcjolmnr 9 
— Panl Maler >0 4Joitlirr|li 15 II III 
— Olcoifl Maichtnenmur Pankow tticrlutaitr 2.* 
— Mari uiü Mnidmuit Slegliy Markncunlr 
— Albert Mninct SO lMcnci)ir 24 11L 
— August Maiim SW FsUiinftr 7 K 
— Emil Maittet X MuUct|tt 156a 
— Franz Maurer. Ucit ^.ei^enice, flotttg 
Chaussee 42 I 
— Hermann Maurer 
— ^»crinstitii Maurer 
— Hermann Maurer 
— Starl Maurer 0 Bltnuuithalstr 22 IL 
— Paul Maurer X Rnuilmtr 26 31 
— Rudolf Maurer XO Landobetger Mee 151 
— L?llhelm Maurer X Dunderm 72 
— Eduard, Mamcrmstr Charlottenbg Carmer 
fli 7 I 9-1J 
— Friedrrch Mthl » yotftfilhM, XW Stepbau 
fir 3i 
— Richard SlfiC Melioial Banmspcct 
Passauer,tc tS II 
— Emil Mctoflnib Panlow N iimnmnir 4JII 
— LZkihclm. Modcllfaluf b (r,raefestr J7 111 
(Tcl IV 1U“j 
— Paul MolMcibcs T^e^ensee L^rlmersn 30 
— Lrilh ^ iolkcreibes X Schonhauftr Alk 
Nr Iota 158b H I 
— Otto Monteur SO Retdienbergerstr GO 
— Paill Musiker X Jyru buch)h 122 12.'. II IN 
— C F 1)i plul, Öluilelmr X GarKnitr 7h 
— Richard. PackUs Beanit N\Y ÄilhUm 
fiaucitcrftr ofi H IV 
— Carl Pensioi air S Dtessenbachstr 54 
— Kttbmtg Penfiouatr S b>il)d)mcuU 57 
— Oulnu Pserdel» Sluifd) X Slmn lüdm 22 K 
— Jucdr Pfirdeb Schaff« MV L-lciisstl v 
— Emil Phologr XV ttuchtmdpti 12 
— Hmiicuut Pol Veamt sofficucim 'hu III 
— Ermann Pol Hanptin S\\ >!iimuh 
— Lvalter Pul Lachimsit X Hod-musitrsli -N 
— Carl Portier XN Bendlerili i8 
— Joseph Portiu V Fianluiftr 1 
— J> lins Portier X\ Veippgcvtr 97 9-> II N 
— JiiklnS Poilbeanit X ^cijtbflltttcrfn 201\ 
— Fnedr Po,tbote XT ftüchmeiituflt 6 IV 
— -Lilbclm Postbote Clmrlottenbg Greifn 
jtr 40 H II 
— Franz Poil Irrspect Cchonebg Hanffür 15II 
(Poitbcz ftubcimu) 
— Richard Po lichann X >5uicfildcr|ir ' IN 
— Joses" Privatier ( Rosentlialcritr 17 II 
— Emil PiodiiclutliM X Jtolfciltr JJ pt 
— Otto Stititgumiii 0 Posuicittr 12 II 
— Mar (ijcl) IuN Rath yiichtmU) b Linder I 
u tiomr W ,3r(ii^üiiiri)Ctti 2S II , 
— Äichard Nechtranw v Landqer I S\\ Xuibcii 
ftr 9o J 8—'l>1 4 7 im» Sprcchit ! 1 
— Friedrich Üiicloi 0 WufyUuiU 50 I 
— Jobaun Neriendel ( Draqouerjtr 21 pt 
— "ldolf Nciiticr ( ^»tuiftr 2l) II 
— Adolf 9iatna ^ >u»e Wiiiterseldt'ti II 
— Huy Jicttiur N ^cmmiciiu SO I £ 
— Friy SHofjrlcß W SUflUtiuiu Ul 
— Paul Diolnlcfi Jlntljcitdiucilli 27 IX 
— Gnsnv frniiflct N jhtiitiirzifU 1U III 
— Otto Sntlla SO HotttMiicuti Ulf 
— Otto Sattlcumti Spec f ^Hrdcstcichui \0 
9iuie Müiitfim HOa K 
— Stauroland 2ahla liird* Unil^aitrinh ", 
— Tkicodor «attlu A\ Dvullergstr 7 
— Ernn Schaniur 0 Lüwesu 2b H IIL 
— Carl Cchankw 0 9ianpach,tr 9 K 
— Ernst Lchaukw N ÄrnniieiUr Ob f7 j)t 
— ctatf Schailkw ( tutltqeflcntHr iS If I 
— Wilhelm Gdmnfu N Xemmutcutr 26 H I 
— Richard Ccimuisd t NO <5tntu|,6cigevHi 27 
— Emil Srsilnnr SO sHeid)cjibtrgeifir % 
— A Schlosseruitkl O Markusitr 0 lls 
— Auqust Sckloner SO "iamiyiistr 87 III 
— Sluqiift Schlosst Charlotleubg Schlo>;'tr fi-t 
— Ernst Schlomin n Fahrrad 9hpmnhu JUrtfl 
b Mßlljieittir 14 II K 
— Frauz Schloinr Schonel'g Hoheusriedberg 
ftr 25 H IH 
— Fnrdrich Schloff» r 0 Tchilerstr 82 JIX 
— Georg Schlosser 0 Urautftt 42 UL 
— Gustav Sclilosür SO Marmimciutr 5J III 
— Herrnianu Schlosse'- N Veruauerstr 99 
— Julrus, ©d)lo)!am]tr 0 Breslauerstr 8 I 
— Karl Schlosser Charlottenbg Gf?c ftflr 40II 
— Paul Schlosser N Punzen Allee 4") 
— Robert Schlosser NQ Straße 4a (a d 
Greiskwaldirstr) Nr 1 III 
— SBiIiti Sdilofiir N Bicsciithaierstr 8 IU 
— Friedrich Sclnuied WilsiekuiShavenentr 28 
äScfliicr Gerhard Schnircd Äredownr U 
— vuluu Scluniep Ckarlotteubfl ftutmmein 62 
—  AIbi.lt  Schneider XO Prcn^lam Hiice 2 >011 
— Anton Schneidcrmilr S jLMiinisliuiUt 4 1\ 
AnflUtt Schneidet N ^mititcitui 17» 
— 'lugust Schneidermslr \ x> X <i»r ^aiuburqer 
Itr 19 IV 
— Schneiden»slr [ § NO Pallisaden 
llr 40 II 
— Carl Schuuder SO AdalbelMr 4 
— Friedrich Schuelder 0 Ebclingur 14 
— Heorfl Schiluderuiltr XO^and berfla !Mnt)l 
— Wminy Schneidennttl SO Alntibinum 9 
—* (ilitmtv Schtleldermsle bü Nelchenbelger 
ftr llli pt E 
— Julius Schiindcr X ClianmeiN »2n H I 
— Leon Schrieldnmslr t D NN Markgrafen 
fit ti2 
— Leopold Schneider SW^inien&uigutfi 2JHI 
Loriio Schueldermilr S\\ Uinnitnutt 12UI 
— Otto Schr uder S\\ Jktflmnumtr i II 
Otto Schnerdermstr f v omdenmi iluch 
fit 11 
Robert Schneider O T atidioucriü 4 If pl 
— Tti^odor Schneldumitt S\\ ^iieMichiti 2te 
<tnrl SchnUllien AX 5teimiui,)ti 2t II 1 
'llbert Schristfetz X ^n:»iie»?a 10b IV 
— "lwert Sclnilun O ificbistin 27 
‘tlbat Sdmhm S\\ Mütfcunli 131 K 
Eduard Schnbin SO (sjuuiaueiHi U A 
— (mnr Sdinhmmitr X Oderberflerstr 30 
^uetutch Schnlnnmilr \0 Cribtiistcrtti 17 I 
ivty Schulmmiur \\ Stnvlirm '» pt 
Cimtmitit Schuhm > ^ujiitcniu 10 H I 
frmmtimi Sd)nl>ii' N U'edornNl 2b H pt 
Otto Sditthmiuili SO %Mtriincl|ti 20 K 
Nniilmid Sdjiiiiiumfir littht üuffltr 141 pl 
Wilhelm Sclirilmrmiu SVN ^aKndu^UTallK 
-L i!!;cl«i Schrrlnnrnstr W )unUi)tr 5 pt 
^rnlelni Sdiulilu S\\ iiwiciteutr 1 K 
AilflUit Schuldicn S i>riil^eusu 51 pt 
Carl Schuh»! N ^eiuattciUi w> 07 I 
Prtin 5dmv»i 0 Viihuifi d)ü b 
-f tlticlm SchuO» N\\ ihirdilili 21 If II 
— i^ill) Im Schttcm Ehstiloncubst ^ilmerk 
dorser'lr S v IN 
Pmil erptd Secr ^and^rystr 71 
oo'er Sladtbaii drillt \\ Hlidtlfdjiti 21 II 
(HuuI)olö Stnf 'l Nil itliliudy Uoiinti 11 pt 
ßuuh Slnnmet. > 'tute 'oodijti 2b U 
yniiJmlomniK Slillm SO Ennt1! Ihn 21) H 
Oimustiut Stellm N il olluima 1"> JI I 
J. Uheim SlUlm \0 3mmniun!fuchiti UH II 
Jsiait^ Snni,cmnb \ Siumenuutt'uili 11 
Mml Stnihuili X I'inidmtr 1)211 
Otto Stiaijtiil ^nlu s\\ %itdi!U J) 
Slraseub aiiIh \\\ 2tuidnUi|tr II 
Vlitflint Strai.eub Sdiayn. Schou^bg Co 
l'iirncnlr 10 II IN 
ficutt Strar enrerni^ X (»ich^u 20 
Carl InfUticrf \\ Stc-flliüuftt *tl 1\ 
Tsiu Sxtcii 2m»n s »üiiiUidt Urei 4i) 4" 
Uimt Cb 2ckfli AinN Charlotkubg 
Uslimu 4s III 
"ldo s Itichln O ^tnifcmitr Ulf 15 
M'ert Xtid)Urmm ^UiUlibU u tnicr SO 
91hmntil)n li> I llil IN u 7172 ) 
S1lii(lint Tischür O l>ü|tmrfh 2"> IH 
Witftslu Zttdtlet SO tteich i«b istetfti *»>11J I 
(xrmntm InchUr 0 |clti ImtflmU ( Hü 
Veuimu» InriiUi Hudi ,nicmti 7 
Otto ZuriUtr ii tfslpnwin ( 2 H 1 
Otto Attdilcrmid fidUrt (Sitftro* üuta m 
Leim bHinpaina Tale "»c S(J Jlud)nt 
beiflcrstr 1 > <1U X IIa f>l‘HJ) 
PmU 2nri>lu 0 ^iiiiflilr 4) 
Paul Ittdilci SO JZcirfhtibptflcuti U> i II 
Robert T idjlcuinir X Schliemauunr 19 
Willi ludjlu linds trihu 11 
^,ar Töpfer X i'ortiiiflili JJ II IN 
A-itheliik Ilhicn » b/oldjuihM^ X Invaliden 
slr 10b pt 
&, Born 1 cutuss Burcan ^.aukow Schloß 
ftr 21 pt 8 4 Iuh slten "aiidine»er Otto 
Weguer In WnUcrntt 178 n AUntt Born 
Carl Bertret f ^ahmaid)ineu 0 'ludreas 
ftr 79 pt ^ol,n Nr 7Hipt 
Hermann verwalt XNV Sieiucn^tl 12 III 
I Weichnistetl Eyallottenbg Oonabincker 
slr 2 r 
Paul Werlsuhr XNV ßalbstr 12 
iZaul Wrld ii Worin cl EiM Bettsedern C 
Central Markth (Ict V 1715) 2 Gtlch n 
Wohn ^ucbiicholm ^rnnfiiiilu Chance UJ 
E (Icl Fnedridiöbki 51J 
Franz Neuilüuids ftlnitr 31 pt 
Robert ^nqsnhr ClMlottlirbii Aatl'tr 07 
Albert Jiifchncit) SNN AlleIacvbilr i2H II 
— Auguste geb Saiucti ^eamteuww OiVüppcn 
ftr 3a 
Helene geb ^ratzert jWbljmtu Charlottenl-g 
Bismarsfftr 2S 
Wegncr Berttia geb Schwarz Tlrcctnce O 
L>erdenweg 7J 
— Holmium geb PubIci Fabrkbesww XN 
Culmnr 4 IV 
Lonise geb Laerdt, Ftl^fidltm X Dront 
htimcriu Sc 
— Tora Frl XO ^unteirwalderstr 1 II 
IoliMma Frl XO Tre»dowur 12. siehe 
^crfulic -M (Heivfitdmft Gattern &. Cie 
%clamc Frl AN Smc Lrnlcrleldltr J 
— Mrnlia geb Klopp. Fineurut ( ^tmcitur 200 
— Hiniisl GaMrww X Rhernoberaerttr 4ti 
— Anna Handarbtrin ( loJ—105 pt 
M Hebamme SO Oranieniü 200 
E Mvfticuit X\ Pot^daurcistr 112 III 
— Clara Llansmsivw Cbarlottenbg Spreettr ^ 
Friederr/e Rtan naben Conseet N Pmrz 
lauer Allee 22b pt 
%ntifii geb Moloch Frau Slini)i)tidcutt 
N Srettlnerst- V> 1II 
— Clara ftrf Vehtcnit SW Änhaltltr 6 If 
Elsutde tiliunu lichteu&i Sregniedslr 2 
H n y (9c)dnu ücfiruum, > Brunnen 
fh 25 
Roia Manenriii Charlottenbq 9Tt(mei 
dorscr^rr 115 
— Mftr 2Tiv Molfimbcf ?>ctbcit|cc Garten 
fix 8 J £ 
Wirthenit XT ^cr^fti fin ITT 
^hhcuit XO ^stimmtn 4 fi If IN 
— Clara Zäherm X Sdiwedterstr UIII 
Johanna geb Sd-ars L.w Jäherm 
0>t{fl»rnym|tr 21 
Julie ^istli rui 0 yela^bmgeiflr 34 IV 
Katharina Julnunhitm n»bet Umucifitatsll 
Katharina Wegner 
vorgebildet Naatl cmiciss oulwpaü Inutmi 
in If») ^erlgumnail b ^ertuimmnng W 
Pl'bdammtr bi> pt 12—1 
— s”(am gib Schulz vrv 9nctot N Odcr 
birflciUi i<» If 
— Vonjc JKiituie XO Fuebonti r>"> pt E 
s^iuic Jlemiue ^hniloltfiibg Siaittih 121 
Marre gib Wnlbc Jiizittere Ct-arlottenbg 
iZ all’U 71 I 
— MoUlia Fran Rutt Steglit, Schloii'tr 79 
Annita gib (»nniblei uem« RitUigutvlu] 
XN L'intpülhin 7 II 
Eiiiilu gib Stniv Schlviieimstrivw X\ 
XV t?etulbcrtiti 2li I 
1 illnlmiti geb Mohlfi Sd)losserww XO 
1‘rtitdtbciinilit 102 III 
’littiti ^rl Sd,nud Vnittmib <ttu|u T.il 
liilmur Ul M iidihtr) 
Frieda Sdintideiin N Cili innnh 21 
| uthtie gt.b Huilciij 2nv Sd;»ctdiuit X 
PiitbiMittr 41 I 
^liiti lu SeisUlbd il Pankow SHfftiiuHi 4 
»intlKi Susnibdlg XNN ^n/iinii i > 
(summ fiil Stu!iliied)tuin XO 0)ioigiii 
Inrtfitr (7 If If 
Xomu It)d)lcnum ^icn iiu}je»n.c Hi itei» 
dvtfu 4 ig 12a II 
(flntiiuw gib ^iCKbfv 0 iitchuut X Sd)ou 
liauiu ’Ulce 12 II Ilf 
Distiu l ii)rt)cun SO FfllduifUmih U IN 
^irgnNt ^Lid XNV U tltwndmh J) 
— ^ut(ia l iv SNN >|iiuutu 22 
(iiuoluie geb Schulz i. tu VttUmti <iauu 
lilhilmtti 12 I I to)lli, (■> r Lichtar) 
Euufiim J w NN MinfiirfluiUr 17 II ]V 
^ruDeiifi ^lv < VI lblfllJ 
— Henrulle 1 iv SNN JtmMiti It pl 
^euuette geb FnUr )mdr llichnib 
fh 4 III 
— fitildfl 2ttu Pankow ^loiaMi M ]»t 
I 2uv Sdionebg velunU i 
^obanna Lw SNV ^auttliciin 1111 pt 
— ^ohüitnn geb ’libiid)! -1 iy S Crmmwh 41 
— M i tu NNV ^andditi 10 IV 
Muc -G.U) N ’litflnmutli !2 Ilf 
Mmu Siv XO IvolIuotoUi 40 IV 
Märn geb Pohl 2 w XV Sdiweiinstr 10 
— Marn geb yandke 2vw X Swinuiinnder 
ftv 2. I 
Niuma Ww, S Diusuibadiitr 50 
— Vitimn -Miy XV Uoimuti 22 II U 
— ytofüiie geb HuOui jUu OGruiicrD?egI8 
— I tlhelunue geb Ktd!arls XO Pallisaden 
slr b2 
Lvilhelmine geb Jithm 2^)v 0 Petersbnr 
geittr 55 IV 
Lilbeliniuc geb Wnstrack A?w Tegel 
Gd)livycr|U E 
Ütiy Chailottuilg Gntenbugitr 9III 
^uuihd »intlnervernikOH \N ÄiNtclsctdtstr 2 
Wrstncr-Zcll Virtha Frau OchriititiUcuu 
S\V Jbiiiiufelblfh 27 II 1 4 
iB?fstO ioiUi) Lul|ttl;r Vitidf Unriiliorih 2", Ik 
Wcgrad Pant ^urNsabik Utn^r Richard 
in 117 pt 
Wkffnch M Telegraphenbaiiaiiu n ^/tpaias 
Xrfifrt Teltphon Ztcb *?tdicumfl \ v»0dj 
nie sterur 1<> pt 2^oi»i X 2miduur i I 
Wegs Carl b-laruiacher ^Zorliag Rllmmel?>tu 
Sdulleiirr 9 II 
*tn Ioliann Psudeb Bearrrr Cfmrfotnit[a 
^\itrrfim 22 
Wrgschclder W Di mt-d Franenar;! n bL 
bmn'hitTci X\ CornUrusiti 4n pt 
IX 8t>2b) 4—G aiifj Sonnt 
— Hertha gtb Richter utu I)i Sndende Ctdita 
Tclbenu 20 I 
— Clara u Kathariue FrK XS imibgi 
}tr b ]>t 
Wegwart Rn&olr Magi'tr Bnr °(nm \\v 
Birlui'ir 4! 1£ 
Wegwcrier E^pedttton S Sinjc» llrei 52 
SBcgivcrt O'iiliau Cicitiim XO On Fünf 
Tiutciitr 77 
Wcgwtrth tioiiiK Ww O Markusni 2 II 
SÖffiWih Fiubiid) Sdinhminstr X ctiaUmuVi 
f« 45 pt 
Weh Ern,I ärzll gepr Masseur XNS <tuv 
bdUijU 21 11 
— Siolurt Tnd-Ier SO 6,üilitzelUr ßO II X 
Wchage ^»errna rn N<g ttath Mitgl d 1 mtu 
stillt^ -tun a d Techn VüdiichuU Schon l] 
ä tchtibm 20 II. tPoitbe; Ftubcitou ) 
— ^iolljilbc ^ w X 2i?ohlcrt,lr 10 
Wchdc 2vtUiclm Uttsf<tter ühaUoit 11 \ 
4. citrtto ^uti 74 II pt 
— (fmil MimUuiltig SW ömuietmulti f j t 
Juli ,>in» w Wehde geb Mielht 
— Haut di ^enskonait XO Ftttttuttualb^nir I 
— Eduard Portier X\ Fiatt\oittri)C)U 21 K 
— taiil Tape; u Dceoral X\\ Mlbicdit» __ 
('icrtriib Frl ^Inmenarbtiin X jui 
»lilee 1<K II 
Linie geb ttloqau Schnelderln SO lh\\, i 
sir >1 IN 
— Xnm i in X Pappel 9lflce 10t, II 
Wchdcr venmtiw Sdinetder Xr Cemmuteiiu 
Emil Uljuii N (.Wletimu 11 
Paul Uhrnt X IcicimtttdeifU „0 
Wehe Mail Icdctaib X Skreli^etsll 1 If If 
Wehtnlrl ^tiiint gib M’wüa Fniti XNN -Ihi 
I nur 44a Ilf 
Maiu geb khibihd) Slmifrnviuiu X 0im 
llultim i 1 I E 
Wchrstadt Unittu S Briudenburgitr lu II 
Wehittgcr Carl Sd;!o|,!chluf] SJunnmiim 
Wehte iXuli l>rntia XNN l tttttocfcvU > 1\ 
Cctiu stmniibon X 4>|i»giu 7 IN 
"Inimi sinnncr X Sdiwaibfopnur 2 IV 
Vtiti )JcslUr X Hvd?nttimt|tt 1( n 
gib Sugilt -it'iu flatteret X •litlluti i 
Iti 2) 
Wrhl ^islilut Üansin Ftnbiimii Fiubudi 1 I 
litlti 1 htti I 
'lutdolf lupiz u Mobilhbl Riibr Zl ili 
in 7h 
Mai Fuui -lUijuf) Bnrnit S Cam^lian 
fir I 
Rüliiic gib l'aitbx'bugci Di utu Ii 
anw ( iicitc Sriioiihrtinmti 11 I 
VviiuctU geb von Mjmcito llcitt Clj 
lotttiibg J tilMiitm 142 II 
Eltiabul] ^w S Atuitttduitiitfh b2 
^ J lu S 'Kciiittiunnitm b2 
C.Wehlack’s Verlag, Udiiiint it {niinn 
üLtlag S i2ntu» Um '2 JI 9—10 1 
Inl, Ciul i ihlack 
Wrhlack August Maurer -tinb Riibomum 
-i illiflm "trtitret X Colbugti tr 1 > H JU 
^abtutitid Sd)ninn SO Cuiiucitm l ^ 
hUuhxü TisdiM X Chiuuutur 1‘) II 
(vmtslu >itg}ul)r 0 Mnhlen'li b9 
iLtlhflmittc gib Vimfi 0 ^ ih 
ftt 14 JI 
Wchlanr 'lgnes Schnlinimilrww Sleilu 
"lllredilftr 10 H K 
Wchla» Tiangott Condnct XV Slifllitnm 1 
Istitl Mannr O Mitiidjebi’tflititi M 
Carl Rechtöanw b Äaninurgir W L 
hornstr 1 pt Lvohn XXV Uarliti ts 11 
Marie Mio ^.uisionatvorsleh SW 
helmitr 10 H pt 
LZehland tiilhilm Schnein X'Schlumaiin'u 1 
Wchlau Huri Atdjitrrl XV Coinbiucfti l'l1 
diit|t Schauspiel Vutfll b Sd;tiltrtbuit N\ 
Courbicustr 17 pt 
O vergoldn 0 Petnoburgerstr t81 
Iiilu geb Hiintzke Flusd-erwiv SO ' 
itirfcrilt IM II I 
Äehlaner Friederrke Vw f Prenzlauei i 
u 24 II 
Seilst Arthur Arnto OJci Serr N Zu t 
sti 4. I 
Malzbier-Brauerei Christoph. Greterjan^ Berlin N. spcc.: (cÄ\6tca)fa(a£;«i 
20 psg.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.