Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Boigt 
— 1711 — 
Voigt 
Hell I. 
Z'Oistt temil Drednlcr N 1lrfcrtn 36 K. 
— Fneduch '7'rcriji'lcr N XcTcritr 134 H IV 
— Futz Drechsler 0 ruiditjtr 2b H IV 
— Gustav Drechsler, 0 (flöcimcutr i H HL 
— i^iir Drechclermiti f Holz it Hartgummi, 
SO Butzuttr 12 III 
— Otto Dtcdiclmmli S Srfioiilcunii 24 H 
— F Dreher GiiiirlotUn&fl GSortlintr 4 
- Stoil Dreher NW Zinzenborsiti 4 
— Rubols Dreher X Wmcmti 4"» N 
— ^Ubcit Diolriif ctutidi OGraubeuzeistt 11 H 
— 5latl Dtvfdlf ttntfd) SO OppUnmh 47H pt 
— -Caiil Dioidit ilutich X Sdjiiim OG I 
— Hcimctiui Cnidctmut N Wutzcntr 23 H I 
— Hermann DrucfichnfuiihM X Brimncttiti 83 
— Albert tihgcittlmm 0 Mattamti 11 I E 
— (rhmr'i Gifluitfjum X -Lu,>citbtirgci,tr 341E 
— dttdiiuh Cn"nb Arb \ 3djul^citt»oirci|tr 7H 
— ftrnbudt Eifuib Beamt Charlottenbg 
Schillenli 88 111 
— 23tlhclm vSnciib .Zlcnmt Fucbctmti Albc)tt2> 
— (Jini (Eiicnb Bctr Sccr Stcglttz Albrecht 
ftr 40 III 
— O wald (u,ctt6 Telegr W OSobciifti 81! 1IJ 
— 23ilf)c!m Rains S AlciaitbiimNitU 651 itebc 
<tui$itnq Ä. Botgt 
— Anglist Fabrkarb N W Benffel,tr 11 
— 9(ugim f>st£u fstrh ihtrbt Richard,ti 100 
— Otto F;<tbrfarb Buj, 9htboiuritr lo II Is 
— Paul Fabikarb NAtfcutr Till t (fing 111 
— L?ilhelm Fnbtfotb Blitz Chausseciti 12 I 
— Friv Fa^aden Pii^ei X Mullatlt 150 
— ftumattu Rcnctmchnit XO ttubilitr J2n 
— I Fti euvehrrn SO Dtc^bcneutr 17 I\ 
— ftctnurfj Stadt Flctfdibudwucr N Yttsnlcn 
fti 20 i\ 
— Rtctt^ ftlctidMmur N Berqstr 74 pt 
— Mattn« ßliciciticf! N lattfih 32 H II 
— Carl Routtci NW Binde» Wla 12 H I 
— guü isimiir W Bcnblcrtti 17 H 1\ 
— Fiitz filiern XV Vrntiti 5 pt 
— Lo uS Rutcm Chartottuibq (5 igh dnm $2 
Ottomal ftu,tni Gtialaii Iimittlin U 
— (sfjrnlmit N W Beitel,lr 2S 
— WoUltcO Fichili S Srijoitlctitfn 15 H I 
— im Jsiilnl) 0 ^istufnu^r 3lflrc 1 OH 1s 
— AUuit Fnljim N Pit»-,ct Allee 8h H pt 
Alci (taillier N lutdomm 14 111 
— fti Gaittur 0 ©tiaße 4sa (a d (?lulmj 
fti) 1 
— Frrebuch Gärtner X ‘Xcmminaftt 21 H 
— Wmtai» Oinrtitci (Ifjarlnltctibfl ^loftnutm 2III 
Unis Wnoslib Neu ^uhunce Lehbeull 31 
Hlbnf Mnitiu N (Sbcixiualbnitr 50 !1 pt 
— Hlbnt 0>a|tiu S\\ ÜUoLbcircuftr 23pt (Iil 
1\ OtOi) 
(sätf Wattn) C An bei Spaiidaner 23iuefe 4 5 
lTel 11s 2810) 
— Cail Gasiw W Gfjdilüitcmti 50 51 (Icl 
I 7U>«11 
— Carl Gastw S Dicffciibnrfiiti 18 pt 
— (Stnit (^iiMtu ChaUolt^iibfl Stutlgartu 
i'laU 22 (Zil (ihott lbb4t) 
^uebud) OJaitiü NO Jlalljcunicuftr 4 E 
^rnbttd) Okiitm 0i Vtrijlcif Moltleiir 1 
t E (iil ^idjterf in) 
— Wottlub Okttm SW Uomflfiiayciitr -iO pl 
vitmtd) Wsliim Sdjouln -9clvflci|ti 5 pt 
Htdjnib Wstitit) NN il ctftUi 5 pt 
— hobcit (i>o|tlu SW 'Hiltuftt 7o II pt 
Huqint OUlbbtufti A\ ^ nitcifilbttn 21II 
Uml 0,e»i Alb 'Sttmcubf lüctluuifti 12{ 
— Ilidmib 0)itt "Iqentui f ^cuci Lebeuo 
Unfall -tiolfe wins: (rmbiuriv$ub!tnl)I 
ii Viel, ^aiidjuuitst it dommiiitcm* 
oeid) f fMipotljit u OmmhbcMV X \\ 
Hiiuuinti 2S I 
' tlbilm (vuwssuiich Sccr NW yiall)cnomu 
iti 01 111 
I illuim 0)u Acluai Chnlvtlenbg Maunl 
tu 8 I 
'iilq (v)ct VlUMi Nummelsbo 
iwws 9llbwt'ti 7 
lud) lön Sur @i Lichteis Dahlemci 
II 78 
\\cu\\ GeichastsUll) N SchmaiUoptHti 13 
luoifl OJUijii S iUaii ll|ci t7 II III 
naii<i OMnietmm SW Uodi)ti (>1 pt 
^aiifl Cvlnicimiti S\\ ituulßtafiiifti 9 II 
i Chustiail Jivljhd) >uid;f 
■ ' ilyelm Hülbslib NW i'iuiVnuei 2inccl99 
1 iilfiolh 03ioium 1s ^ui^aiti 17 
Jind)f (fflrl Uniucim ^ uppciotcchiut Ebel 
ii nudjiicitur SW ^mbiichitr 5-1 IV Ii h 
Utibolf u (letmaiiit Schuly 
' tul Ohnuii Jsmt SO ffititlliuiirfti 4b H 
l ul (Viofj Dc|ti(Iot 1 y-esch u Wolril 
Sl> Jbimiflilltr 82 pt (Tel IV 3000) 
-> Wurf) K» (Icl IV 0%) 
' Otto Volgt, OHomdjlad)lcui O Stabt Vleh 
1 2riilrtd)tl)üf Schlacht!) IM r>0 Wohn 0 
hian||in(ci 9Ulci 110II E(IclMIa 7142) 
Söütflt A W Ufliurn Grunb'tuck n vtlbDtlut 
Makler,Buchci Jleotioi S^innbniliuqm lull 
— SUßcrt (Mnmmmrb N s-ifc-u!mtti 11 12 1 
— Volgt & ^lnde, s Ojuinnuiuaamt Zahnt 
Boigt L lihtZ'c Act tiicj 
— Albert (^uitlu Boxhag JirH mclvbg Juri 
schmidtstr 1b I\ 
— Heuinch Gürtler O Gubeneutr 6 
— Hermann (amtier ^ankow Thaliir 1 H. 
— Paul ©ütllu Jltibf 1L 
— ^aur Handclo Hfabcmic, C ^enc Grün 
tlr 25 1 8—0 4 -5 
Wilhelm hanbelvm N i5iuntcmunbciitr 111 
— 1U6erl ^aitibun N SW ^cimbuiflcnii 1"H It 
— August Hailsdicu S 5üraiibitiliuqui 21 1\ 
— B Haucdien \ Lothnngeuti 10 
Hancblen SO öi|uibal)iutr r 
— ^crbutanb frmabten )tubi Berlrneutr 8« 
(yullflü Htincduii N Actcntr 110 III 
Vrnqo ^aiiAhun NO Jiyftili t H Is 
— Mail frcukbteu NW ^irluisti 4 II H 
— iistul Cmiittinti N Ldiwebt «r 2 >"i 11 T\ 
— Hiibolf Haiirdien S Ji 'i'li h> IV 
Carl Haiiswait 0 ^ iuni|tr 11 lf pt 
Carl Hcilqeh u Bml'icr N ^djiniluiuici 
Allee 151 pt 
fyerbttmnb Heizer 0 «üoitifli&ciflctin 2o 27 
— ^ticb He;^r \v DnuicuMVttr 11 
rtiit) Hei;ci > Lubctiobiiiti 11 
— Olnslav VCIUt N 4öitucubuiflci|tr 17 II 111 
— ^cibtuaiib t’umbcmvcbu N ^'ankni H» 
Hufliift (ulfuub N Wiaituiti 22 IV 
— Llngus Htlssbin Zictt Jinbr Jimgbosjii 
ftr 21IU 
— ^tlfjJm fttlMict, Gli üiditois Acilinculi 1 
Wilhelm tylfv jlanzl Dien bW 
^llianmti tit 
Nubolph Host Si Ma> & <vtin u (lüinqv 
t»cuc» ibsl!d)i|bif W Jian^indii'ti 4« (Tel j 
Wohn ^(iiiloiu (Tommuititatioiuiuifl o E 
— Wilhelm v°U it Mohluiljbl ßuibudjßlni 
^isliifputa (Shiiiifict 102 pt E 
Voigt A Loewenatamm, llcbciiuiidu 
Hölzer u Jonriure 0 Müppciutr 01 (Icl 
VII 4001) n 0 'IniiiiMn t7 Juli 
Ncinholb ioiflt ii ^iiitm Vvauiintiunm 
Ärnno Jngui N05>uiö)ti 411 SüiflC^Sdiimi 
Zctbiimnb Ob Ingen u }>iociiuit ^tcb 
Schonhan' Uionpmt^uui 10 I 
fiubmmtb ompc'f NW yiiuumitnm 12 
^mbi ch ^invcct SO Schienn» llfci 5 Is 
Hiumslitit ^uunct SW Zubbiiuuti 10 111 
Mim vimcst ( Vuiiilstiicitti lij II I 
(? Inita Im f (Urttf it rUii| Mus \ Dem 
muuilti 2^ pt 
Aböls Cstiinnuuittciun u icpiuntmivcrfit fiu 
Flügel » ^uutox 0 ^iiitiibummti 17 III 
ZrchJnstittmenteilitt NO^tuuiubcifluiti 1 M 
— Gnstav ^iMtuin mtciim 0 <loiitn buflci 
Ht 37 s ^itii^cbstufv -IMl L (So 
Carl Änvalibc SW ycimtli 1*5 1F I 
W, Iiisti; Jintf) W 4>iuiici|ti "2 Bauens) pt 
(u 1 April ^reobabui) 
Carl SHmuitb S\\ lunpclhotu 
Ufer la II 
— Nobcit ^ammmacher SO ’lbmuolili lhl III 
Carl 0,ch Uan-,1 Die» \\\ CniUMUti 120H 
^ Geh UnnV Du» W Jklnunh 72 K 
Coniab >2cfi, (shnilOituUfl itiummc 
ft 21 
(knnl ^anzlnt NO HJistiuitUuuUi 12 11II 
— Otto ttan^ltU NW Üttolbltt 44 II 
^ucbiidj Uiutoffil^s Cnqr X 'Idmti *ji) 
Carl Slnfsuiboti ( Olnnuiilliti \ K 
Silhelm Muftinboti SW '»fudiuuti 120 II 
Rucbiich ctstfniu SO Xfubluiciftt 1 \ 11 
’lbolr Mannn N Schiiliü U II 
'lbolf Maiitm 0 Lcibe»weg 02 I 
Albeit KansM S 3d)kuuimd)u|ti 111 E 
Albert Ctaiifm Jtnbf V)niibim)tti 4 
nllciaiib(?i Miuirm M\r vsjnHmti 14 3 J | 
— Auto ttmtfm C JhiiflfU o 
Carl Slauftu NWitarlid IbUT (Iil II[ 10s> 1 
s O Schnfiuilialiei 
Carl, Kansm NW Sdjli n iflei User 5b I 
Carl, itmirm sHtibf Mlidjaib ^.lay 26 II 
— Charles fliuifitt Schoncbq (ribnmiui)tr 12 
Edwin staiipn N Wembcrgöw^fl U II I 
— Ernst Kailfm ciflmaimtti ‘>2 IV 
Ernst, Kanstii t ^lan Ufa 42 III 
Ernst, Kanfiii Sd)onebfl Tempelhoserstr 1 
— F W Kanfin N Lotti»n,ti 18 IV 
— Felix ftstitfm Cliarlotteiibg UimmitefU 58III 
Ferdinand ilnufm, SWr 5Joiliti 81 
Ferdlnaud, Kaufm Gr £trf)tcif Felbstr 3u E 
(Tel Llchters 0) 
Franz <lmtfm, W Knrsurslmlr 21 22 pt 
— Fucbuch Kanfm N Swinemunderstr 43 Ul 
— Friedrich kanfm Chailoltenbg Knesebeck 
ftr 94 IV 
Fritz, skanfm & SdmS|ti 3 Br f Fuy 
Loigt L (5o 
WoifV Okoiq Manpn NW Allonacrslr0 j Loigl 
Ä- (riiflclbubt 
Wottlicl Mannn W Steinmeyftr 54 
— Oiitftau Staurm SO liatibotitr 1 pt 
(mii tau Msliiiiit L iciicritr 55 pt 
— Giniav Matuu Borhag Rummelsbg Turr 
tchmiMitr 11 pt 
f'Ltmtdi Mslutm S 2Ltlm»itr 22 
Hermann Mmifm > Brunncnstr 156 K 
— veunann Man ' SO Kopenickerstr 3 DX 
— Viiflo Mau,in 0 Utthu 7 IV 
vnliik Hunrn X ^icnzlaucr Auu*4 27 L 
— Loni Mann» S Urbanitr 5 
iiibniq Hiiqun (Gustav faustn SO Schmrb 
tti 7 III t (untslu -Sorgt u Fritz Ferchlanb 
s)}iar vi 111,111 oiUi an-w Hanscr NO 
Fuibciiiti 10 pt (Tel XIIa 7441 ) 
"nir Maufni \\ ,tilunti 1 i E (Icl VI110G17 
— %Vtiu Mlinsm J\\ 4-iciIcbcigerftr 29 H II 
Wsti Manfm Clnrlüttcubg Ltai,er Friedrich 
fti 171. I 
Otto Msliirm X JUinmcmti 196 IV 
Otto H Mannn O Ilanpachitr 8 I1L 
Otto Mausm X Wr L)ald,tr 34 II 2—3 
4> H Man,m SW Bclic Jllltaitcc|tr 105 UL 
Panl Man in XO l^ui,«ivalberilr 207 IH 
ionl Man im 0 ViiiliUiiitr 4 5 III 
ttunholb Miui|m v>i Isiaiilnutcrftr 141 siehe 
ibüiqt «5l tücmciuttimm 
— Ncinholb Mannit O Aiuidjauerftr 74 in. 
„ KliiU) Maiisiit Fucbuch bfl Nnminel^burger 
str 31 E (Icl Fucbvbq 125) 
Jtidimb Stamm SO Viaittut,icl|tr 47 XL 
- Jhdiaib Mditht NW Schnmannstr la 
Ujiobot Suumit N itiabHr 18 I 
1? Mausm Schonebfl VofjcitfilebbciQitr 17 
iOalkr Miuiim O Sarichanerstr 3 (lil 
\II 1U(X) I 
AUHclm Mausm SO Abalbcrtsli 81 I E 
0 10 4-5 
Hlbcit lUIIiki C iiiuuitti 237 
— J illjelm ftilOici 0 Audi Cslöfti 77 H L 
'icini Mi„il|d)i»ub NVr Wilöiiackeritr 33 
■L> M id)l)ü,j.aib s)iicb Lchonhan, ^ai,cr 
ä^iUnlnifti 1 
Ernst Volgt, Mcitf&rf SO Melchior- 
,lr !0 (Iil \II 1589) 2nh Ernst Lolgt I 
7,n-'ii i' 4>2 
Otto MiitciihM C Alte Sdionhauierilr 10 
II IIs f sidtl Moc^t) & Otto Loigt 
,'l iUuiipnci NW iüicboiuitr 28 IV 
Gau Mliinpitiimjtr \\V Huttciisti 2 III 
Oocai Mlcmpitci Borhag RnmmUsbg Tun 
fdjnubtfti li 
iiilbclm MliNpmi SO PiMrstr 13 H I 
(iiiul Modi N Äartcnslr 174 H II 
\?u»tarnt MüliU»l)blg Tempelhctrcnstr 2K 
— Hüvctt Moibittmili ( ’tlti. (5ri)oitf)rttifei|ti 2j 
Otto Minitzbtnbctci ( sUlcia»bct|ti 9 II I 
xHUiit MitvbUitcpvati 0 Gunter 92cq 1 III 
'tiiqmt Muuchitci XO Eltsabctliilr 45 II 11 
Ulbut Miitichu O (sluuibcnzciftr 3 II II 
’llbut Miitidm X i.otl)iinflci|tr 38 IV 
Ijaibi Miittdici O Blnuiuithalitr 1 IIf 
Cunt Mittichci Oli Lichters August,ti 22II 
Ismbiid, Miit,rt)a SO Lühmnhlcitilr 124 
Viimaim shitid)ci Fucbeinut Schmaigen 
botiuih J” H pt 
Mail ttuljrfici SO CpUlitcisli 47 II pt 
4-still Miuichu X (Slmntfic,ti 52a II IV 
)t Mnt,d)ii Chtrlvtlnibq üubmzflr 15a 
ibtlf) Miilidm NW iitclc,|ti 50IV 
iulljclm Mnlid)it ^uukow Bcrlinetfti 11 
Htuu Vigutmn SO itottbnfci 11,ir 44nlIT 
Cmil Vauiuciualt SO ‘^iitflusti 3b pt 
ji'Uhilm X'afliiutuualt  Schont.bg  Herbeit 
|tr 10 H pt 
Iofif Uanbt Baimtip SW©iof}bcctut|lr So 
Ob laitbgci Secr WStcmmcvitt 41 
Otto Lanbqu Dirict W Potsbamtistr 51 
Fabutrtiib Guttunimiijuiib SW Fnrbringet 
flC b 
Fcibumttb Lcberatb Tcmpelhof Fiicbud) 
Jltlljilmtn 20 W 
Siolal Vtbtioib SO Kopeinckorstr 44II IV 
F Sibirvuichtci N Stettnierstr Na 
Aböls Ltlrru Charlottenbg Ärnnstr 25 pt 
— Carl Stadt Lehret NW Viemerstr 52 II 
Emil Etrbt sJifnei 8 Kommandantenstr 28 
— Geilst stslbt Ltlirer 0 Ptntschstr 5 I 
Gustav XW)m Vritz Chansseest r 102 IL 
Heimaiin Lehrer Fuedrichsf Prinzen 9(Hcc30 
— Otto Lehiet SO Cnvriistr 47 I 
Otto lüihur N Jlamlciflr 29 I 
XJtlbclm Lehrer Charlottenbg Hcibcrftr G 
Albeit Ventil i lelcfli Bat i,S02J2ii8ffluciftr51 
Han' Ventil t Gaide Train Bat Tcmpelhof 
Dorfsli 12 
Fraiz 2ofliubieit C Kl Roscnthalerstr 0 
S1 uptst Magnti Bisttnl Charlottenbg Wall 
ft 04 III 
— Wilhelm Maglst Bcaml N Lrannstr 42 III 
Borgt (i>ii)iau -fala SO (>)orhvcr,tt 50 pt 
— Hermann 9)t Icr X W Z.iclcritt 0 H I 
— Karl Malei n,ir C Jiiiuilhalcun »Ott (Tel 
IIL 288 i 
— Mar üui er W ^ollcnboisiu 1 II 
— Paul Urmitr Fucbcitsttt Machlti 15 II 
— Paul ? rmoiarb XO taub betau Allee 16 
— Hermc' n J)ia,chtnuib luitpcliior Doirni 18 
— Hug5 Ma;chtncnbmiir S luupithiumjti 22 
— St r »8 0 Memclc ftr 50 
— Augi st Maurtr Charloltcnbq <s1)(i)Mir 34II 
— Ednarb ilislitici Jlttbf Iaqtrsti 52 
Fcrdinaub Manur X 43oUnur,ti 2-* I 
— iloü Maurer SO Lauscher Nr 11 H IL- 
— Herman ^taurei SO Sotaneiftr 6 III 
äarl, saurer Xz ,i - n ben^ijlr 22 
— Karl Maurer 0 -Ucibtinie' 14 li 
— Oöwald Manrei SO Litqnchcntr 18 2. II 
— Otto Maurct 0 Lctbcirncq 42 pt 
— W Maurer N Bananuitr 118 H pt 
— Wilhelm Manrct Cliarlottenbq Potsdamer- 
rtr 38 II 
— Wilhelm Manrei Riib, fiitcicbcdtlr 118 IL 
— Theodor Mechanik N Crcmmcncistr 3 1H 
— Willy Mechanik N Beil,in 16 II IV 
— Gustav vitl) c mcchait % irlftiitt Spcc Mine- 
matlichc Nobelle nach Pros Neulean; SW 
Nulcnbutgentr 12 I (Icl IXa 7804) 
— Voigt & Engelhardt, Mvfit und be¬ 
treibe Commw X Cfianpiciti 22 H pt (Icl 
III8772) Znh C CngcIbtiibiCp u W BoiqtCp 
— Huqo Mihl u Bvifoithblq 0 MaUitc,tt 5K 
Siidjslib Mtfollbnh XO Chriitbiirgersti 25 
— Oökat Met rllbrud S Ha »hatdc 50 H IL 
Eintl Mild)libt NW MtuiutHi 2*) 
— Wilhelm lliildjhbl 0 Bluincnilr 51a pt 
— Fnedrtd) Milch » Backwrhblg S Buqmamt 
ftr 50 pt 
— Frtcbi ch Milit Anwart Charlottenbg, 
6d)!uleuii 0« 
Karl Mobclpol SO Omumitcuti 7 II I 
— Wilhelm Nobilindilcrct u Lag s eompl 
3tmtticnniud)t XO 4 tbu,tr II (IclX II 715 
Fcrbutmib Uioltcteilni Cliaitoitcnbg PotS 
bamersir Tj II I\ 
— Gustav Moiitiin Xv Swinciitunbcrsti G8 Ils 
Carl Mal Wfu| Dntg a D SW Watuloo» 
Ufu <) I 
— Carl iVuntfa 0 Fiaiitnuiir Aflic 1<>5H IV 
Einjt Minifci ii Dittq nt S 2io»bcneifli 981 
fieunaim Mnnfir X Brnnnutftr 11 Is 
— Jnlt s Mu|Ua S '2ta(hd)ictbaur 18 >0 I 
— (fbntuib 'Jini teiltci SO Ünliboiltt Ist 
Alfred Voigt, fliqi lK8t Cuisiihr nnd 
Vertrieb v Jicitbcitm Leilagsanst s 91c» 
clamc Untcutchniniifltii ( Krnc PtomcnnbcO 
Inh A Uoilm j 4 nach vo hu Anineld 
0) I)i plnl Cbulcbi 0)t Llditus Viiuieiiiti 14 
Robert l)i Ptos CluiUljui am Sophien 
Ncalstynumi XO ^vut\lrn ei AlUc 211 I 
Adolf Oliuhbl SW Uiüdeuiitr 1>6 
Anqnst Ob?I ti Wutiulibbl X Jldtuli 50K 
üoühclm Padi » 5diami S Bocdhiti loll 
Gustav Voigt, Paput it Pappuihdlg 
Cngr ( Sdnuicmti 2 pt (Iil 1 117) 2nh 
Lnbw 'luq Ohmt J>oigt 
Fritz Voigt & Co , Paptu Cngr SO 
(5li)slbiUl Um o 6 ilil IV 1M4) viiih 
Futz Botgt Otto F idul n Carl toobcl 
— Paul Istpiei ii ^dnubtuihblg W S cg- 
hbciin 10 pt 
Ferbinaud Paihuachiu XO Lanb^lciger 
Alice 132 111 III 
— Karl Pflifithidjt i sW Micn,berg'N 71II IV 
WobeiI lumomm X W Zmju it 11 III 
Voigt & Vogel, 4-Uioluim n Sdimalz 
Eiigi O i^t Fiiintriiituiti > (Iil X lf "ilOß) 
Inh Uiiii J iqcl ( ,i iltiulou) ii Eunuch 
Loiel Cp 
— (Soll Pirtiibluh SO 'Ibimralili b T 
2lnqnft ^rabcl Mittut) Kcn ^ ei)ut|cc Gr 
Se fti uO 
Karl Putbcb duMch tiljltulnj Nathlians« 
fti 2 lull idic5 van^ I 
— Ferbiuaub \ fcibclibl X W ^luuihbciuti 12 IL 
— Inlins Photons l liounthalcistt P5 IV 
— Paul Polier Jicu Wu,,uncc Urnghaticm 05H. 
— Theoboi Poliu ytnbf Mnc|ibcrf,H 111 
— Clunen^ Pol Buititt XO sU Fianffiutcr» 
fti 16 I 
— Aug rst Pol Vmtn XO VuVnuimutt 10 1 
— Heinrich Pol -! achtntm a D N Garten« 
str 103 II 
— August Piuttci W ^ufmmti 20 30 
— Carl Portier SW Betgmaiinslr 17 II K 
Gotllteb Poiltti N Chancuti 00 II II 
— B Poiztllanwihblg Gla,uei Mominaudan- 
tenstr 28 pt 
— A Poiamuit Wut> u iColliu X i2i ffiitg«* 
str 29 pi 
— Fiitz Po,amcnl Jhibr Ridiaibiti 18 IIL 
— Aböls Polt Anist S Uilanstr 40 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hildebrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.