Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Bohne 
— 147 — 
Bojanowski 
Th«l I. 
i h. 
obii 
' s- 
iil 
tivl 
Uh 
in'l 
.1 I' 
•liU 
Ul I 
. > Fl 
in itn 
Ul 
l't 
Im. 
v. 
I' 
1\ 
ll Ut 
II ''1*| 
II |\ 
Vl’1 
:i 
li n 
I ilut 
II !' l> 
ul ii1 
»<) i«t 
i Ktü’l 
nl -1 
i 11) i 
iltl L 
V' ll ' 
1 111 
1, 
)l ll 1 J 
11 I'' 
II! 
iu 11 M 
in 
Stöhne Rentier' ^ElM^str.'^ pf1 
_ Slcitticr, W Kurfüiiteiibamm 24tz pt f 
«i K) 
_ $ 3diiicibcrnritr, SW 5Ucrnnhriitcntli. 12 
und} adiiuMbcnunv., W Hiilomin. 4M .VI 
' tucru.d), Mnurm., tirtflci v Lchitcidwerk^liqeii 
liinuionciitig, Branlienlr'.' 4~ls. 
r, lUim, 3chnh»i, X Bumncih. 141 11 II 
Mühlm, 2dwhm".SO iHudicitbeitteuh l.i*) ll 
„ i),\u aiuditi, Nmnbergeriir 32. 
. liidilei, <' «fetmtrT L 
>i Intfih't, NW Alt-Moabu X» UL 
. ,;afmtimitl, 0 .Miauriir 44 ls. 0-< 
5oallt ‘I 12 
. „I jimntcim, X Antomti 27 2s ls. 
niUntd), , XO Waimmin l'r IV 
rIU) jnmncun, X dient icfcndoi fei tu U IV 
. indMih .'.immerm. X (löslim-utt 2 
CuMimi, All, t^cuuiaimm r- 
. jiqm vw Cberlclirei, 3d)otic6n, 'Stelnnb 
m .1 Jl iPoiil'e; Aitebeuait) 
. out«i ycnuüimt, S Neu Molln a W l.i III 
Qfb 2au6ciltdr.X Sanenbinqerin 7.1 I 
. i^uu' 'Stttidwficun, X Pappel Alke 14 II 
. jiflnci fleb SdMtci&erf t'Paiochialitr^« 
JhiiIm 'Siv, X (Sfmiificviti 15 H. III. 
- I5hi)ium\ fleb, Dtülwrv, Sm, X vi«t*own 
tu yi.i II. 
|„ vi.m Sm, 0 tts Audreaoin 10. 
n;,uic iicb Mtüflcr, Sm, XO (tieoifleitludi 
Hub II pt 
Zwirne, fleb Seinei, 'Siv. S() Mopenttfa 
in m ls, 4 Eliifl IV 
|. i iiihlmiitc, Sw, Atiebudjtbfl, 'Hummel* 
[ IhliUlt l>4 
btolinc Iluvbor, Harfeimttr, XO Wi ^laiitfuitcr 
>ii T ' |'l 
l'iiui lilay Üebnr, SW Aitilmiiflufti 22 
II Mituitinrijlctvt, Spcc s Möbel u Hin 
tlilltlHH litt HOltlC 2lll, S\V 3ol»l0Ul "l JI. J 
l'iiui V'iiiim, W (vU’i'inrijin h IV 
A.Böhne, Puu u M'obemihMfl ,\V Wohnn 
ui VI j'l jitli. x’litb höhlte 'Sohn W 
niutnidim w) IV 
Cito ii’dilei, SO Wbnuiiilin 17 
JiiiilKt (üb 'Sebvt, Vialicim, h\V ^üititi h1 
^uliucbcist Vvutte.ficli 'Bciltu ,S\\ ^hiutttiii) 
Ihn i IV 
ioliucsclv 'Jlibi’tl, (vmtli'i, «difiiilcini,’. li I 
'"uit 'liuism, ^uebcttiut, :Htit|iui <> Js. 
,'i i'iu, SW jtcutbui(uiun. to Ils, 
tol)iiffrlbt (itml, (ict^vt, SW %‘iticttiualbit 
m 1. II K. 
pvliitcli'' 'liiil, Xifd)Ifi, XO 4<> ls 
'üliuclr %utnimf, Vesiicuu a D., 2tcqliij 
■l'UUMlilUt 11 I. 
«udwig Bohnen, friwotb, Pntuituvilu 
^tfiiuitiu otimncuititiutt, W llhlnut'Ut H>2 
'nli ViiiMutfl ^yfjneit (’i 
lulmcii, ^'iiltc-i, Mannn, W  \tatn i Villa’ 11! 
füliiun Vounenücif, ^edwl^. ,luui, W Vnilja 
’U ii III 5 4 
|i)tiHc»somv s>ainauit, Mvitteitl, X W Wal 
um 2S II. IV 
|uliiuuftfitste(, WnftstU, Zadjbi’d .OVivbiflfli 7111 
uiii Wci 2met, X ^ulnfecfnu 2() 
.\iiu’'ud) V-Mittbclont, XW WcimU sia K. 
’ii’ ^ '\mnn i£ontu>l, Mmbhovt, s^nlt^vn 
i n.iui i 
'i i Mnntiitiiim, r ^modiirtliti (> 
'UI mb Pviltil, SW XlMlslllOMll Ul K. 
in iiiti Ob Pull yilftil, Nt- .mifeili t',111 
Ci! liutbote, O ^cibciiiuefl 21 I 
' i1 im 5dtuhmmitr, r Uuiiem 11 12 pt 
Jlimi h mtau, ^itttutmctttcmu, SW 'ä'illibrtlh 
’l n ut 17 II 
' 2 ihvlut ii eitniü« Voflti, X SunftiMiifleu 
1,1 - II pt (Icl III. '>750) 
11 ui" 'laiuuuiit, r Neue Olriutfii 4 II 
Mmrit >u'iut.Mvbelpvl 0 Itlutviut ?)II III. 
ii uh Wsldjtot, 0 VititflcHi 10 K. IV 
II M’ jt'iii X 3thtf;biuflmtr r>4 
[Inten 'liiqini. ,lü> n, Jefli’l, (SflcUefti, 
^ 11 1 \>at.\' I. 
i" l't> Siittu u Gmtalnai SHul, Ülnu 
1.1 i Aiubiirij'Uul Plai; 2 IF 
I' ii ^stiibiism., > lUiullcuti l.i pf 
'111 'MiuMui, SO Sfstli(jci*«i. 14 i I\. 
|*i iipi iitamvi, X ^ptimitcul: ‘w 
Ä'iiini!ii 'ZdiiviKi, X Vicbt'inunlbcnlr 41 
iibiomi rHtibr, Oeimmmili 120 III, 
I lunnti Ttidjlcici f 'llifdjiiit Alb n 
P1* 11 (1 Ul i'litbuac'ilr 't I 
1 hb Viiti^e. 5Viu, l' xMciattbvvii .‘N 
[«linat Vtitil, 3d;nctbeim|ti, ^itcbctiou, 
u -}: pt 
1.1 ^uihiinmtt .O^islitlfitila 3lUrcl2sK 
III H II 
ihnhaidt & Kramer, Bnlin Pano 
1 ^hilhlll 's, ^mpoit it (5»poU. S 
II ''i pt aa l\ njsi ) ^m, m in 
111 1 'iin.ulialb ) u § :li ^oebttljuiM 
Boc^nhardt. (5. H R', Ataiffm, SW AorT' 
srr. 18 If. (2cl Via IOJ24.J s Bochithaidt L 
AUamci 
Emii. «cüloncr. SO ©ticiibahuitr U TAr. 
Bahnhof, Anqust. Maitfm , X Pruizeu Attcc ll) I 
— (hust, Moniern. XW Btlleii'Ii 20 H I. 
— Panllne. neb Bndch"!;. «äx'm, illcm , 
X PUIeiiiianiiNl 1(M> I E 
Bohuhoff. ^cmttd), Bäckei. XO ^mmoiittdtnd) 
itr. 2t. II IV 
— PaiU, MoiNenr. XW Wnmciih Mi H. IV 
vüdrijtm, 3riuu‘tber, X yoififllir 7 II JI 
BohttlivUrcr. iVianmiliait, ISttetib Bcn. <3cci 
XW Stfiihstleim 14 I. 
Vcbicdil, C^cl) Uanzl 3cci, Tvmpelhor, Xou 
fti Ul pt 
Weinn Bolti)slbdlq,Cht'iloltenb^ Polc Manier 
fti 47. 
iöoimi vuintdi, oirtinu, sW 'Siiin'tmm 2>pt 
Mail, 'brtiibck'iit, SO wiuiNttdcntt u\ \ \ H 
,'uebmfc, fieb 5d)tillc, ’Stu , <1 Ml i’ileiaukr 
Ui HUI. 
Ütblinirfe, , ^eucnucbim, W «iciliöufti '*2 1 
Bühuifl, fsiaitv vauobtcnei, so Uopeiutfcun H» 
svibituut^c, ^iiitleliicnuiu , XW «tcplirnnti -i 
Miuiitfl, ’Stllielm, hhulttei, 5dipitebfl, Sibst» 
lir 71,i II IV. 
^iubülpl) Mannn , S\V 4kllc ^Ultaitccttr 2'1 )it 
liVUhelm, Mechanik, X Cbeibeificiiti 4t. 
5lufliilt Pcnnonatl, SW ;')oil,tt 71 II jit. 
Csnul, 2d)lofivi, X ^licltuiiltt 72 II. III. 
Paul, ediloiiet, NW iHviMielm k.i JV 
?liifiint, ludilcr, :)itibf, Thoiuasni H» IV 
.'öciimaiiu, äniflolhvi, SO Wüilii/iuti 71 IV 
CiCiu, Pelircli Bcantt. XW ^ilcnactenn .U 
lUittomc, Siu, W ftoltenuaufenm M III 
Böhnisch ' a Baliui'di, Baeiusd), L^aeiudi Banlid» 
Bel)nudr. itcnudi, Benjdi ycntidj, '^oiu|d) n 
Bonsd' 
Mail, Mannit, SW Hei null lh IV 
(£ail, Sriineibiumiti, O Äaikncsti 27u pt 
('Jcoist, vcdineibenniti f v, X x{iim*fird)itr7l 
Ci’Cdi Srimhm, X (Sljiutueim 77 IV. 
9lmm fleb L.'abepbnl, Sm, X Cbubeiflei 
m is II III. 
'Viauc, fleb ')iui»ii'l, i'hv, X (rliaMctiii >>I 
'i'ül|itsc, Ibfuboi, ’jSamnutjdnnnb, X Viuboiuci 
sn 21 ii ir. 
'Kid), Tischler, \ Vlbolriti 12h 
Bbhnkc. Ai, ÜtichiUcr, Lie^lllr, 'önbertiioui II 
:’l, jlal)iibeamt, Lidilenb^, 'Slljelmin. 0 II 
iPoilbe; ^ucbudrsnlbe) 
(sail, Balinbeaml, SO Cppflneifii 2n 
(S)it|iau, ^aibni u ^ufciiv, -NW ')!a!henowei 
ili (VI pt 
511 bat, Bildh, S 'Jloetfluli II ls. I 
% Unil, ^htmenltblfl, O ^ucbndjpfetbeuti 221 
Cttiit, (SiuM'biel), XW ^uifiehti <ü II 
Albeil, ftiifpiu, X Niiiv Hodisli. U. Ü^vliu. 
Nr 20 III. 
Mail, (tiaitnei, hO 5chlcfilchci:i 14 
Mail, (lau^bicn, X Iiecdomiti 5s Ils. 
huifiau, ^iiitallrtleiu, XO Wollnuiutü 1 i III 
Vllbul, Maii|m, XO Vaitbabuflcuti 42 II. 
— O^tar, .Maiifm, 0 Modismitiutr Puitci’ichci- 
’nano Ts. 
Xlicoboi, Manfm, X 2tiaf:biuflen'n W) III 
.Mail, lUcmvmi, XO PclwUeutr 2 t U 
WültIii'b,Mol)lcubM|i .Challottenbti,Leibru;iii I 
Nidjaib, Mnitihitület, Haiensee, Bmnslablei 
iti 7 III. 
^eibmaiib, Muychei, SW Lulmosti 17 
^uebudi, Mnlidjci, XO Isitcbt diebeiflctiU 11 
i^Ubeltn, Mnttd^ei, X ^odiitt . 11 pt 
Online, ebun Vfiibtutuh, W « ijnhaiuculi IIV 
C*ctmaiui, 'Miafluli Beaiu!, m* »Hbm uiliti <{ 
^uliuö, 'Vuinni, 'Ki'inidenbi, BeilnieiNr 4t. 
'iliiflini, NiobclittdileiPi, SOj'süiiieiiti 54H Ils 
'Sohn SO 'HoidtenbihieilU 7l.i 
Jsiu’budj/t^etbi'b '^eamt, W'Vüiubci;KU"ti II 
i>elbinaub,Pseideb Mmidi ,'Hubf .llidiinbiti 4«. 
t'Ucirttibci, Pol jtcnml, SW ^ibirmiti l'> 
a , Puualiei, Sritoiicbst, Ifolonitenili "»7 
— Nudols, Ldiannel a. D , X ^itenmentli 20111 
Wilhelm, 5d)liidiicuu|ti, 'Hirbf, 2letiniiel? 
fu .‘Ui I. E. 
Cail, Sdiloiiamili, (sljailotteiibfl 'Ihvinaid 
|li 4t* H 11. 
^iam, echttiini, XW ^il^nackeu'li tl II 1\ 
^ultiio, 3ch(o"u, SO Duobeueistt UOIf II 
Min Srfjloiiei, 0 'Siuidiamtiti 20 II I. 
- Mitbin, vrrimitcb, Sicmirteii&f i»loMbiii^tt Ii. 
i?liiqnit, Sdineibct, XO Shmifibciflnin 1 UV 
CUtlm*, Sdinetbeimiu , XW ^«uiebithnmi 2T> 
xSiilmo, Schueibeiniui, ( Mnladiti 14 III 
Pelei, Edimiber, X Mmtanien Allee '211 IV 
’i\'tdMil, «dmlini, C i'lnuiluiun h 
Alfred, Suietan, W Miirrlutniviih I 
Albul, 3ilbctpol, S 3dileieriHad)eifn 1 “»J1II 
^ltlnto, elimt Stan&c^tnaml, W .Mnnljaimi 
lir I 
Isatl, Tischlei, X CbetbehWUti 4", III. 
V3Hilfe, tsoinab, Ti'chler, Nlr-f. ssaU»ir IV 
- Mai, Itfdilci, SO Wtiutniniti. 2H. II. 
- 4 (so., (Hust., Indileiei, SO Neidienbcrqet 
itr 114 ^nh (‘hin söhnte l'ii I I', II. n. Av 
Brandlnei 
— Robert, Irdilei, SO Maiucnffelnr t>7 IT.pt 
(soiiitaiinn, lllnm, X Auilleue'lr 12 pt 
L.rol,n X Auqiittslr so 
tV'ibiiramX '-l>env, (ilnuloneubfl, Sdjilleiiti '. 
Cxoiir, ,}tmmcuit, X 2iuimiiitinbeifn 11 
iVuntc, (V.aiiituiil’iu, X «Imlfmib'iMti r» pt 
Ciinlie. aeb liibalb, 'Siv 'oauchält b Clniul 
Mniicnndi 3t s,itidnhl, SW ('Jiuiietiainh 41 
— Emma Wiobmtn N oicudjuu “»<» IV 
:Vi, Aian, HKobttttti, SW JUtc CVacobm 171 
Claia, qcb .'Htdiler, fyan, Plattcun, W 'Sil 
helmili ‘il 11 II 
v,, Pitufltieie, W^adc-buiaeu'ti l.t Nailcttl) 
Vliiaitite, All. Puutnachemt, XW 3tenbalei 
in t. pt 
:lU'aiio, Aunt, ^littebiila, Xr AiiMtnr M) 1 
Anita, qeb vaftlbeifl ‘Jt’m, X 2imiietiifuibci 
Itr 1 
(£, , X Wititciiiti 2! 
tiluiibclh, UViu, <) ^liimemti n) M IV. 
^iitiutne, fleb Schnell, ivtu, SO (Siicnbabu 
in to li 
Aiu'iu’ucfe, , X 3krai'fb>tiaeisli \ 
rsvhdtma, neb Tavib, Siv , SO Abmualfh 10 
Bohnkl), (imil, ('hsliUMti, W Mnnnentti m IV. 
Bvhnvw, X'uiie. flib Baumbadr. 'Siu X Irpx 
ttoivili 11 IV 
Bohusack. (£uut, Muifd)ii, <) Moutavbeiqcuti »1 
WiiltaD, Miitldm, SO «frtliöeini 7‘t bO. 
Marltn, Ponbinttffi, leflil, 3du>itfberftci 
Ui ‘I E. 
Vmic, PoiiimeiiniuljMii X l^iatiinli 24 pt 
Mnina. geb fallet, Siu 'Safdjatnlalt, (’Neue 
Aitcbnritili 10(1 Ix 
Beuba, flib '.Viatte, Sw, XO Mauenbniflei 
in ji II pt 
Beul a ipb (Sidmn, Siv, XO 3!rai>s;beifler 
in 22 UI 
Bühnsak. 'Paultite, Sm, SO Nauinjititi hO 
i9ul)ii5bovf, veitntami, Aabilaib, X 3mtm 
ntuiibam ‘5*i 
yol) it stobt, Arthin, Mannn 0 Maikqiaten 
bäumt it, pt 
Boljustcbt, 'Unii, Anttfrflir. Natb, W’ Aiiflobuiflei 
in 2s 2l> I 
Paul, IM lintl., m Ai\t» SintbaiV ii 
('kbmklult, 3d)üiicbii, ^anpiin. 21 pt 
Ucl) it 10, t r» 
Atanv (itflti lentluf, X (iluumcuh 5 pt 
i'i'ai, Maii'.u, S BoedliUr i, IV 
'){, Ulemvnei, SO 'Hctdieitbunciitr ) 11 
^atmi), Obiileljtci/ S\V Norii^n 52 III. 
Hehnidi, 3dnicibmit|ti y vcueii u I'unieii 
(£oitimtec,S\\ Aiieviidiin 221 
Äobaitiuff, Web etpeh Seci t xHnc-iuait Amt 
S (iiimpOrtitfemu 1^ II. 
Marie,vw 3taaU'ainu 3eci ,W2tvflhueiitr Vi 
^ülni|(citncl, (Mtflo, Dml V .Man Patenlamt, 
X Diiudeiin IS 
, ^liif; it 3eou'riil)blfl, Cbarlollenbfl 
Woetheiti tt pt Ud (iljail r>2^ 
Gatl, Waili», (' 3ei)bel|li 10 K. üh>o1iu < 
Neue WiunUi \ 11 11 
Stlsivlut, Ulafnu, 0 iilutufli. 10 pt (Xil 
vi r. *m~»i) 
Viiflo, ^aitbeloiu, 'Sci!,enfu* hnuleiuh 5 
Üi'tllielm, ^ausbicn , 0 Meinelersn tidn I. 
Albeit, Pol Beanil, W AluciuMcbcniti t 
loiiiic, fleb Ctlo, ^Vtv, C'HnitfuimfjMitu, 0 
^laiifiintei Allee. 12*1 K 
Anqnne, pib Titlinaiin, ^iu, X W 3tdut 
fleinti 5 II III 
U. Söuhr, 0!fpl)ait, Pu'btflsi, X 'Nimcucrftt 511 
S9o()v, is A, Ciqaiieil'bis, X ^ollntculi t> III 
VUiflitft, Aiilub ,')litiudutbT, ^oppem tl pt E 
SUhilm, Mattel 3ui, X ^oiienilt 10 II 
'lientlinlb, 'Ufamct, X ^ulbniiun U II I 
NenibolD, Piuiur, 3riumebfl, 3cbainti 10 
Mail, Iapi'\,W MIetUiti H jit (lel M l !'«7 > 
s Humann Bohl A. 3ohn 
Hermann Bohr L Sohn, Tape; u De 
roral, W MUntm s pi ilil VI 1107) 7»il, 
Mail 'Holn 
JlHflim, itldilet, SO JlbiUbeinii 10 If. 
Stlliflnt, Indili’iiiim , \0 ^uebutm 100II 
StUichn, IttdiUi, so PurtlciUi 57 H pi 
Matte, flib 3d)vlait, Pol Sadittuituviu, N 
'iludiliohvtili 1^ 1 
lilaui, Sii’, Aiubitdiob.i, Aiaitlnuiii 
Ishaitnee 112 
'Htil)V,t£bitiub, AOimn, SO'Ueirfjeubiuieim 1071II 
Clto, hfafliu, (1 Neue Aiu'biidnii 211>j>1 
^ , (iiUhMfl, 3nuh , tlil) mtb 2i'tbeitl)iUi 
X W Stltitfitieiih 12 pt v 0 Niidnu 
'li, Vebeiaib SO Uotlbiiui lliei i.lh I 
August. Sdimu'b, X Mullctiti 11% II IV 
Wuflav, 2chmteb, X 3lelnneiiti 10 H I 
Böhr, Stcmliolb, 3d)iutcb, X 3dmlfn 57»" 
— HcMvhl Akl, 3täM Viliren.i a , WMav» 
biiiiimn t>, Wiuieiii) II. 
— ACln/Sm, Neiuteie, W Miufuruvittiainm 2‘$7IL 
(tel VI,i IQviii) 
— Anna, qeb 3ebuitei, vw - 3a»nl. Aiaih. W 
L.'oirn'eiNl s III. 
Bohrdt, vmt' Pros, Marinenialu, ^nebenan, 
Ntcbm 1 ; E. 
Söolircr, onltus, Minfm, SW MuiemualPetfn 1 j. 
(fmmu, Aiait Pnuat, W Wlebtttdjm. 47, 
Bohrer Htitno, Auut, Neu 'Saijentec, f'hiitau 
Abolpbm Im» 111. 
— s‘i Mut Nm Siti;ciiic<, K.mtau Abolphrn l»W. 
Bohicc» WithiuM, Puumm, Ainbenau, Ximttei# 
itr 24 I. 
^ •»hridi. 'Htrfiiub, qepi Locoinollvbu;, SO 
:Kanboiiu 21 I. 
Biihrin aMiIuuiih», Bslrfei, X' Berlin 2S. 
(fbitaib, BudibaU, t' AleiaitbeiUi 1». 11. 
Aboipb, 2diiil]iintnti, X tSolmaienli 2 pt 
Marliii, Zttdilei, O Aiiebucherelbcitli isIIT. 
Buhrifr, Mai, Walimim, X (Slnnttnctiin 5 ir. 
Bohrinq, 'Sallu, Dioflenc, X'tquciivbtf, (Sfiai- 
lotli'itlni ,Po»tstlimtm «i Solut 3d)lfuerin **>I, 
Böhring. Ncntbvlb, Muiifei, XW Hieboiu« 
nr \2 H Ilt 
'Stlbelm, Boiföithbl W 3teflht}cniu 22 IC. 
tfutthe, fleb 3dmetbn, ‘Stv, O Am Pekrs- 
bunici Plau h UL 
Bühriustcr, v,Tn*diolumiti,S'San-'iilioinr ♦>«>. 
•Veimtd), Tr eher null, X omttciiin HU. I. 
— xHlbiU, ^uinitmcitK'iim, ONniaeun H7 II 
— Geoiq. Mannn, 3d)onebfl, ,^fiuiqm 42 
Auflim, 3dilad|teuutti, X VvjlaUi It» p( 
Miduni, 'Scif|tibi, (SbtuIoUciibfl , Nonnen- 
baiitiii, lli bau u X.'emm’fdieo ^aitv 11, 
Bohiifrfi, Cail, BöiUbeami, XW Niehuidjiijotu 
in I2.i I. 
Cniil, PotamuinmljMfl, SO 3laln>eun l‘)pt. 
Aianv 3dilvtiuni|ti, SO 3hthbeiitibt (»UX. 
iv.uiiau, 2d)nubeuiiiti s £amunimiücl, ti 
Mottbiifu Taiiirn 10t JI (Iil IV t[Ul ) 
Mauc, 'S in, O Aiuditm .U>n pt. 
BuHrfc, x^sultiiv, Butiibeui Nctntfl Am:, S 
Boettb'tt 4i» II t 
Bohrte. Cuo, tiaut'btcit, XW Lnnebuigei.- 
m 2t, li. iv 
— sUaia, 'Siu, ^eimu'ib, X Adum IV 
Bohrloch,l5ail, Vinii^QpuiTbil,3pic i Mariner, 
X iSpiiibeiflUuefl 10 1. 
Bohrman», Pliiltpp,tiiflcntbum, X Aclbiti UTE. 
ii'tlli), tvmtlci, Nui 'Si'tfjenfce, 3titiiUi U'>T. 
Veopolb, Mannn, Nvn 'Seu.ensee, (^nftau 
Abolplflt 11 III 
— X'UiOnr,Monlnne ^nspeci. X Sdjlcstiltii 24If I\^ 
Elle, Ainit, Uliatlotleubfl, Muimniem >»2. 
BülKv tiiiiil, Maiipu, S Alle Aaeobur Kst If. 
Bohschke, C. All, Seifiiui, 5JolIc n 'Safchc-* 
i)Mfl, S A1U 'xacobtli 85 pt 
Bohsdorf, M, 'Siu, Wr Miiriliautain 17. 
steb Muiietd, sSiv., XW ^.afloivstr. 10. 
Bohsc ^itlutv, ^abrfaib, Eharlollenbfl, Cvinv 
bimfeun 2h 
Mai, 'Slcifit f Aeileniabttfatioit, X Acker- 
itr 1(7» 4t?obu X Aboinn i I 
Eriiit, VvcomoliUfuhi CflmUottenbfl, 3vphie 
(£lnu(oiicnili 2! I 
August, Medmutf, SW Vid)tei'elbei|tt 2 1IF. 
— Paul, Obeilehiei, ^ltebenan, Vauteim 10 
Doioteiuafl 5 t. 
Belllia, Siu, SW Aiiebiidiili V) IV. 
Bullte 1 a Bole u Böthe 
Cieimauii, Aitbih, Neu 'Setfjutue, Lanflbans- 
Ui 151 II 
itfUInlnt, Atiljim, X Mitlleun i.O pt 
Csbustib Mannn , S vocolufudiUt. o I. [hL 
I\ I Isl) f Nobi’U 3ad)v A. Co 
Veniiid), Vampeit it Vampeunthfbil' , .srt 
‘Steuciin 41 11 pt (Iii IV,i 721U) 
'S ob n II. 
Miutha, All., Nahnm X iSbuuinctuU U I. 
Anna, fleb Ocnmaiiu 2diloiuiintmvm., X 
3chonlmiiiei Alke Isl 11. ))t 
Minie, fleb Haltet, 'Siu , X Neue hochtir 40IV 
Bojars, Vlouto, pem 3dmnin, S Sulltü (»4 I. 
BojaHr, Wnitau, fcaiicbnn, (' Minne Alcmubei* 
Ui 7,i 
Aiubitdi, Pol ‘Sadilmm .Puttloiu/Hielimeilt 8. 
Bvjak, Paul, Aimiti, X 2d)l'imauitin 27 pt. 
— Aiait^ 3d)lsld)lu XO ^luiiunbuifluiti. 7 
Bviau, t'ioiilieb, Tioichi Mitndi, X Neue Köch¬ 
in !t. II pt 
Aiiflinl Indilci, SO (vloflaueifti 12 IIT. 
Bvjail. Vilute flib Dieiünfl, vw Cbail, 
Chailottuibfl SilmuviunfuUr m IV. 
Nitdiael, .li.dmuifbil , XO VtdUuibei^iu 
in 21 I 
BujnitoUMi, Mail 3djm eb, X Pnnlin Vi,i TiT. 
U BirjcnivwSsli.A ,Pinneitlieie, \\ Maai,e>tsn 15. 
Büjmtüiu^H, ((buaib, 3dilonei, X vodim 2s llf. 
Kauft Hildebrand9& Schokolade9 kauft Hildehrand’s KaJkaoS 
I
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.