Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Thies 
— ltißl — 
Tlonla» 
Thu! I. 
71. innl 
’üitiu; i' 
ittmnM. 
illlH’U * 
Hnmuu' 
VJtiui’ i-j 
vnvr.il 
,S:llu !l| 
\\\ 
ihtvvu1 
*; IV 
t. 7 II l\1 
Dciim 
wn. 
'lU'ivn 
> R ■ 
. 107 
oimi -"l 
tii' 'iiiilr 
•anill 
ibenstr. T.| 
IODEN. 
Ifl.l.T- 
-Dl'l'.l 
.1, lide'iiiHI 
im.; 'ii‘1 
' tit.itj 
cdin.ilni 
idili» st, 1 
Itoilvn.vl'i 
i. I 
iiiiiin 
Ul. > 
nKl, -v.™ 
tmnaui-ll 
üliic 1'' I 
iv.'lv 
itvn. H 1 
’t. I-' H 
. .VI K. 
üiu. i '• III 
II. III. 
V- 
iiinui1, 
i,N\i ^ 
Siiiiiii'i.l 
3111« 2il l| 
.11 WillU'f 
.liaiii 
ioillil'l . 
Ifhl .'.to.1 
(dii'ii- I 
,ii II 
, Ullillll'lij 
■ahrlKy 
eil. 
Tjifv. Glisnbcllj, Ww. SO Cppcluersli'. 32. 
tjitien,'.1! ,Wiimf!r.a.2.,W.UleKliü-.25 E 8—11. 
* jhKfibruifcrcibcs., SW Sintciiftc. 1X3 II. 
> viebfjcii & Ifjicfcit. 
_ ;->iu\ M., Dr. of lient. surg., Ameril. Dentist, 
W xleiststr. 25 I. 9-4. 
„ yiuisbicu., N Sdjuicbleritr. 254 IV 
„ fliVIt, ilorbunufir., SO Muskanerstr. 49 IL 
„ j(,ii riii, Masdjmcnidjloii., XSicbcnnmlticritr.28. 
.. Hiimiiv, OfiftfiM., W (El)iulo!tcuitr. 31 1C. 
| . .-iliihDlpli, Phologr,, N Sll. .ftnnibu-qcrilr. 7 IV. 
. Tlileßen ft Co., Sper. (>>csch. i. Sicilil, 
'«.'.lidiiiieubnu Slrtilclu ii. SSiiciilmliiibaiunaic- 
SO Michaeltirchslr. 17. (Tel. VII. 1257 
Juli. Ifmil Seliger. 
, .lugufl, Tischler, 0 Holzmarklstr. 48 IV 
| i|j(frul|«uftu; Mar, svanftn,, ISfiarloticnbg., 
jiiliilcrftr. 14. 15 I. 3 5. 
| iticicit(|ufcii, üiiibolf, llitufm., NO MenbelS 
ii'lmflr. 10 IV 
| Hiriico, Znnicl, Zrcdielei-, SOilliiilniictnr.4111 
- .1, Ftibrl., O Warschauersir. 59. f. Hiilimbed, 
«uMI & Co. 
Iltitiinn, iT-ranz, Ingen., SO Kolibuiailr.KlIV 
I - .ii.iii,i, edjneiiicniifir. f. Zniiieiimniil., 0 
liturtilflr. (12 Is. 
- Carl Tlilealng, Sblivi- n. (Trninitictifbis.. 
limti, Erport, S Vlleriiiibvinciiilv. 101 II. II. III. 
!i 1, .'! 7. Julj. Carl Sljiciing. 
I tliitvlniif, August, '3’voidjf. jnnjdj., 0 Froul 
i„U'V Silke 178 I. 
'ml-.niic, Sdjuribcrmsir. f. H., XO Hödp'ie- 
i:r J5 III. 
|Sliifjlcr, ii., äkutleiiipiicrci, filiu-- n. Waner- 
Ji» , liO (Eifeiibal)uflr. 37 ]>t. Wohn. H. pt> 
fri.il, Klempner, »>r.Lid>lerf., Parallctstr. 14 1C, 
-i.timinb, Maurer, SO Cppcliicrilr. 32. 
I £., üi»., S Prinzcnstr. 32. 
Illitii. Franz, Bl»»nstr.,Wilmrrsds.,Ps!>l;b»igor- 
in. Ä III. 
I- "inmiu, ilan,)s. Dien., SW Sillielmilv. 32 II. 
|-1!.iiil, ilnurm., Sdjünrtfl., .(iitupmr. 132 111 
Maler, N Ulvbomilr. 5 111. 
|- Viimid), Ragelschmied, NO Webersir. 18. 
irlui, Pol.Wachlmslr., N Usersir. 14IV 
|- Jl.mliulb, Ob. Post Slffiif., WilmerSbf. Bruch- 
iilni. 3 IV 
I Ciiv. .Keitlier, SW Möckeriislr. 117 I. (lel. 
M.i- 1U717.) 
I-Irimib, Sdjiifjmmilr., 0 fiaiiflcffr. 4. 
|-,t, 2rtjii6m., Rirds., Sdiöiieiucibcrstv. 30 K. 
Iape$„ (! Aliguslslr. 34 H. II. 
I-Siiimr, Tischler, SW Arnblslr. 13. 
I- Jiiluii-, liidjler, SW Scfjeiileiiborfilr. 1 I. 
I v.'iiiTidi, Borloilhblj,., W BlumeShof 1 K. 
|- J:im, ,$v(„ W Mijtfliäuierftr. 8. 
- l'.uoiu'.', Peiikioimirin, NW Breuierslr. 60IV 
" (Hau, Slcnl., W Groij-Körscheiiilr. n. 
'Vniiioiie, *5ro.. X Hussileiislr. 20 H. IL 
-itaii, i-iu., NW Slvomjlr. 45. 
I- Ilici.io, Jäin., SW Fiiröringerstr. 20a H. pt 
l-i;, ii!iu., S Prinzeiinr. 105 NI. 
Ilfeiini Heinrich, Dr. phil.. Gelehrt,, W Aich- 
Mini’iv. 15 III. (Sei. Via 10821.) 
-Alb, Thleason, ©eireibe-, Mehl- >,. Colo- 
fMlu’tliMn., Tegel, Sdjsofn'lr. 20.27 pt. (Sei. 
i.il SI jnl). Fmu Alb, Thiesje». 
I"l,J™. Prebi^er a. b. Suifeiifliibt. Mirchv, S 
Z.i'.i'ii.iiiilr, 50 I. 0-10. 
■äll’.irne, geb. Kitte, Frmi, Tegel, Schloii- 
"! -1’; 27. E. (lel. leg. 8.) s. Alb. Iliiejjeii. 
M«»»ld, Carl, Schuym., S Dieffenbadislr. 18H. 
Flitinmiiii, Carl, £tciicmr6.,NWStcp()ait(tv.53, 
■Hirt, l'üir, jUiifm., SW griebrichflr. 240. 
1 X'iinii L Co.- 
[Mix Thletz, L-ik-, Firuitz Fabrik, SW 
««ndiiiraftc 249 H. pL (Tel. VI. 1417.) 
I 7 3itl). Max Thietz, ffiofju. 8 Hase»- 
I hit,M,t j. 2-4. 
N'thi'iwb, Schiuieb, SO Grunauerslr. 25 II, 
plf. "iiniaitii, Buchhalt,, C Tempelhcrren- 
•I 3l.i I. 
[wt 2rfiiiidjlermiit„ C Kl. Aleraiiberslr. 31. 
rjjii'ui, Lchneider, N SJiitienslr. 130. 
rSiii.', <J Steinflr. 17. 
pj;'.'iimidi, Heilgehilfe, 0 Glbmaerflr. 3 IIL 
[Sär, .'Jiuf, Lehrer, 0 iSorfdjmicrflr. 20 IV 
I rapezier,, Schönebg., Kaiser Friebnch 
h- i ii. m. 
r mIimii, 'ticbetmflr., NOfiir.^raiilfiirlerflr. 25. 
r'f’ Slufief)., Icges, Seidelslr. 11 pt 
f'•Wirtm, Buchhall,, ^ Schwcdcusir. 18b IU. 
s Haas Ludwig Thilo, Vorlagabuch- 
I «aadlung, W  I011c113ic111tr.ll, ©nrlenh.pt. 
I «• H X!. Thilo. 
I %iifb, Eisenb. Beanit,, 0 Mühle,slr. 49  II.pl, 
|'■Kollsith., S ßvmiiensii'. 47a 21, (2cl. 
I«. ln.i 
i66111' Haufut, SW Bellc-Alliaucc-Platzk IV 
[feil, 
"elliier, N Schlegelsir. 9, 2. Sdifg. V. 
>l»lid)tv, S stotlbnfer Damm 75. 
Thilo, Bodo, Majora. D„ (Sr. X'idjleif., Wilhelm 
Platz 11. 
Rudolph, Major a. Gr, Sichlers,, Friedrich 
slr. I I. 
O»o, Maler, X Priu; Eugeuiir, 13 IV 
— Reinhold, Rusiliuilitill, 'JJeit-'Scifjcuiec, Pisto- 
riiiäflv. 115. 
— Daniel, Ob. Posibireel. Secr., Lchöuebg., 
Renzcliir. 1. jPojlbez. Fricvenau.) 
— August Thilo (diustau Hamen 1, Hosliefe- 
rauf Sr. Mgl. Hoheil b. Prinzen Georg von 
Preubeu, «chreibwrhdl., l?omot>iidicr »ud 
lilhogr. Ansl,, W Lharloileuslr. :ti pl. (Tel. 
1.26!>.))nh. Kuilav Hansen ii.lljilo’sdic Erben. 
— Iulinö, Lchnvm., SO .Möpeiiiiferflr. 150. 151. 
— Ctlo, Tischler, 0 Tiliilerstr. nOIVi 
— ffliimn, geb. Rndiger, liccnrbciiarblrin, X 
Sdjöiihol',cutr. ii II. 
— Cimim.gel’. Veljmaim, uiv. Major, W Palsaner 
sir, 12 I. 
— o-, Privaiiere. X il'liil erilr. 1«1), i'l.uieiih. I. 
Thilow, 'Wilhelm, Dudilinlt., SO Ädalberli'tr. 01 
Thii», (ffiisi., Schlosser, X Meters»-. 131. 
Simon, Sdnilim., XO Friebeiisir. 08 I. 
Tliiinr, 2da, Brieilrww., W yficomiir. 4SII.IV. 
■ Marie, geb. Mein, um. lllector, Friedenan, 
Sllbestr. 30 II. 
— Margareilie, Sdjmiipieletiii, SO Friedrich 
sir. 14 IV 
Illimerr, Anguii, Tifdjler, SO Staliqerftr. 143. 
Shimev, Otto. Hauobien,, SO Lchmidstr, 15 II. 
Thimeski, Clemciitiiic, Näherin, S Prinzensir, 75. 
Thimia», Franz, Bildhauer, 0 Kraudenzerslr, 14, 
— tialler, Buchdruck., XO Prenzlaner Allee 43. 
Wilhelm, Weidjirrrafir., Charlollenbg,, Kgl, 
Sdiloijgarlcii I. 
— .Mari, Lederarb,, SO Adalberisir, 77 U.K. 
— Augusl, Leberwall., X slolmiieslr. 30, 
Thimiiia, Ernst, Tenlisi, Xr Jiwalibeusir. 114 I. 
9-0. 
Xhimm i. a. Timm. 
— Gollsiied, Fuhrh., Schiiiiebg., (frjurlerstr. 12. 
— Julius, (>!asiw„ ij lUnernmlbitr. 1« pt, 
Franz, itniifm., U Lrnbeiiir, 21 II. 
Fritiij, illempiier, X PveiizUnicr Allee 221 IU. 
Gustav, .lilempner, 0 Thaersir. :ti. 39. 
— Friedrich, stfifer, XO ililidjiiigstr. 27 UJ. 
— Guslav, ilüridjiier, :)lirbs., Iieleuslr. 7. 
— An!»», Malmmtr,, X Tlreliyerstr. 30. E 
(Tel, III, 2247.) 
— Friebrick, Milch- 11. Vorlosthblg., SO Reicheu- 
bergeisir. 95 pt. 
— Carl, Post Assist,, X «largarbmtr, 62 Ul. 
C,ul, Postbcamt., X Lollninstr. 22 IV 
— Peter, Postbeaml, a. 21., X Ackerstr, 01 Ii. 
— Fran;, Reg, Rath, W Corneliuostr, 5 UL 
— Franz, ilichrleg., XW Th»»»str, 83 IL 
— Äeruhard, Sdjloiier, X Prinzen Allee 82 III. 
OSiar, Lchlosser, XW Rostockcrstr. 49.50III. 
Emil, 2d)mieb, X Thurneysserftr, 0 III. 
— Richarb, 3d)rijlse(j„ X iUcrimuctiir. 27 IL 
— Earl, Schuhmmslr,, S Fichteslr. 25 pt 
Johauu, 2ifch(cr, SO Reichenbergerslr. 82 II. 
— Llto, Tisdjlcr, Charlottcubg., Schillersir. 111. 
— R„ Tischler, X itietirnucisir. 111. 
— Joseph, Wi«hsd,as!cr, öchmargcitbf., Breite¬ 
ste, 42. 
— Frig, ;jimmerm., X Fehibeilinerstr. 7 K. 
— Gnslaii, Zimmerm., Churlollenbg., Goelhe. 
slr. i'.7n pt 
— Johann, ;liiiniicrm., XW fflofbflr. 34 H. III, 
— Johauu, jiiiiiiierin., 3ieii<is!eifjeiisee, Elsatz- 
flr. ir-, 
— Rudolph, Hiiiimerpol., Charloltenbg., 'tiilrntri 
borserslr. 104 II. UJ. 
— Frau, Massenriu, W Eiscnacherstr. 68 III. 
- Josephiue, Papierschlägerin, SO Abalbertstr. 4, 
- Elise, geb, GrabowSla, Ww,, Pläüanst., XW 
HauclOergerstr. 36 pl. 
— Doriö, geb. »tönig, Frau, Rcnl., S Sdjlcicr» 
machersir. n JL 
Vntha, Tchneibenn, X Stiu6erg*rocg 11a. 
Heurictlc, geb. Jarreck, Ww., XW Birken- 
str. 56 II. I. 
Marie. geb. Linbemauu, Ww., C Sophien- 
sir. 30. 31 II. II. 
Thimmcl, C, Kansm,, Charlolleubg., Pots- 
bamerslr. 25 II. 
Jhiuert, Florian, Tchmied, X Wolgasterstr. 12. 
üJiimin, Frl., Modistin, W »tölhener- 
str. 2fln. 
ThiniuS, tioiifricb, Vanarb., W Deunewihstr. 19. 
— W.,(£oIoiii»liur., Deliealeffen-, Wein-», Bnller- 
ljbig., X Anionslr, 40 pl. (Tel. II. 3643.) 
— Richarb, Drechsler, 9lirbf., Richardstr. 52 IU 
— Wilhelm, Geudarni, Trcplow, Stöpeniifer Lanb- 
s!r., Brozeii'scheS Haus I. 
Wilhelm, Snwmerger. Rath, NW Gnloiiv 
str, 20 IV 
— Carl, Stmifm., XW Plag vor bem Neuen 
Thor 3 I. 
Hermann, Miidicnbieii., 0 Vischoistr, 45 p(. 
ThiiiiuS. Fricbud), Sianrer, Fiiebcimii, 
Hiiiibjectitll'. 00. (II. 
— Robert, Maurer, Rirds., PrinzHaubjerysti.4111 
— .itnrl, Plättauit,, \V Moystr. 92 K. 
— Wilhelm, Pngcr, X ('ircifeiihiigciierilr. 19 IV. 
— H„ Lchuhmmstr., ö Sieim'lr. 11 K. 
— H„ Sdingiii., SW Willibald Jllefiüstr. 39. 
— Emil, Sergeant, XW Lehrterslr, 11. 15. 
— Wilhelm, strafienb. Schaüti., N ;)tciiMiirti 
Play 11 III. 
— Erusl, ,'!eiliiiig6-Speb.,li(iiirIoilenbg.,Wilnieic. 
borserslr. 26 1. 
— Eruesiine, geb. üiufe, Ww., fliilchljblg., < 
Bei)biiigcrftr. 6 K. 
C., geb. llleirflmib, Ww., Privaiiere, 0 
Wriiuer Weg 55 III. 
Wilhelmiue, Ww., Rentiere, XW Play u. b. 
Neuen Thor 3 I. 
— Auguste, geb. Tuute, Ww., SW Siiidcrn 
str, 96 IV 
- S#„ Ww,, Charloitenbg., Chriilsir. 2. 
- Panline, geb. Sdjmid!, Ww., «teglij, Plan 
tagenste. 21 K. 
TI|irnif,P.iiiIiiie,3d)iunl|tilii., X0iieiiniiiimili.l2. 
Thirio», Johann, Tiener, SW slopiid)Ur. 3. 
i(|irtcll White, Famui, geb. Haveo, Piival, 
Charlottenbg., Änniilr. 19. 
bc Thironiii, Eugen, Joninalist, Chiuloilenbg., 
.Mnnlilr. 42 II. 
Thirschlvi!!. Beuha, Frl., Hand.ilbtrin, X 
Temvlinerstr, 6 AC 
ZllifiuS, Albert, Mater 11. Tapez., X Kastanien- 
jlllce 15 K. 
Thiffcn, Mar, Deeoral., Chailottenbg., Pols 
bitmeiilr. 1 IIJ, 
- Emilen, Kansm., W i’liivlmdjorstr. 27. 
— Hertha, geb. Peters, Ww., W Boimenerstr. 9. 
Thulicr, Robert, Tischlermiir., (J Liiticnslc.97 IL 
(Tel. III. 6441.) 
THSbes, Hermann, Vausnhr, Riib«"., Berliner¬ 
in; 42 II. 
ThöbiS, Wilhelm, «djlödjierinitr., Reinidends 
Provinzsir. 26. 
Ihübe, Angnste, geb. hjlieie, Kni., SW 
Jiiiilei-str. 7 II. 
Iljobe, Julius, Bnchbinb., X Lollumstr. 16 IV 
Thiil, Auguste, Cigarrenhdlg., Engr. Te!., 
Wilmersbs., Bcrliuechr. 20 pt. 
Gustav Thölde, Üonlgcid). s. üermiuel. v. 
Hhpvth n. fiiruitbber., SW jimiucrilr. 95.96. 
I Tel.) Jnh. <!>. Thölde. Cp. 11. <>l. Roack. Cp. 
THLldk, Gnsta», Kaufn,., W Bnlowstr. 3 pt.E 
s. Gustav Thölde. 
Thöldlau, Emilie, Ww., Näherin, 0 tilr. Frant- 
fnrlcrslr. 16 II. I. 
Halste, Otto, Äastw., XO Barnimstr. 19 pt. 
Thvle»,Hermann, Reg. Seer., -chönebg,, Eranach. 
str. 12 pt. (Postbez. Friebenau.) 
- Heinrich, Tafeldeck., X Uiiiienflr. 111 II. III. 
Tholl, CStar, Penvall., X Biefeuismlcrfir. On. 
Ilpm, Gotilieb, Biersahr., XO Tlranstbergerstr.I. 
Ca>l, Brauer, XO .Moppe,istc. 45 II. 
— Mar, Auchhalt., SO Mantcuiselslr. 125 III. 
— Siouis, Drechsler, 8 Plan Ufer 89. 90. 
Carl, Eigenthni»,, Lanlwits, Bietoriaslr, 52, E 
(Postbez. Oir. Lichterselbe.) 
— Paul, Fabrkbes., Charlollenbg., Sleiblrcu- 
str. 12. E (Tel. Charl, 1513.) 8-9. 
— Paul, FabrI. j. Figuren, Oruameul. 11. 
Archileel. Arb. i. Zink, Kupfer:e., SauUetupu. 
u. Fuhrt, eompl, Babceiuridjl., W j)ork- 
str. 44. (Icl. VI. 2019.) 
— JuliuS, Fleischer, XO Kollnowsir. 38. 
- Mari, Fleischhbl., X liietcraiicnslr. 12 II. 
Heinrich, Gärtner, W Lieyenbnrgerstr, 53. 
- Wiiftau, Gärtnereibes,, (Sr. Lichters., Braun¬ 
st r. In. E 
— Hubert, Graveur, SW iiergmauusir. 101. 
Alexander, Hausdien., XO Barnimstr. 44 IV 
— August, HauSbi'cn,, SW Sinieonsle. 13 11. pl. 
®., Geh. Kanzl. Dien,, W Lchreustr, 72 K. 
— Carl, SWusm., SO Faltfeiisleiitstr. 29. 
— Robert, flausm., SO Mantenffelslr. 39 pl. 
(Tel. IV 38.58.) 2-4. 
— Otto, Kellner, XO Gollnowstr. 4-1 II. IV 
Carl, Klempner, 0 Gr. Franksurlerslr. 18. 
August, iliifcr, N Zionskirdi-Platz 5 IV 
— GnrI,Äupfei'idjmieb,X'ßJreifc„l)ngcncrflr.72u]II. 
— Fritz, Kulscher, XW Birkenst,. 8 II, II. 
— Wilhelm, Ob. Kulscher, W iVlarburgerilr. 7 H. 
— Jacob, Lüteruculunrl., SW Tcllowerstr. 41. 
— Heinrich, Magislr. Beaml,, X Babslr, 02.03III. 
— August, Maler, 0 TUsilersir. 14. 15 IV. 
— Carl, Maler 11. Teeorai., ITHarloilenbg., 
Wilmersdorferstr. 58 II, IV 
— Paul Tliom & Kühnemann,iliiiugavine, 
flüse u. Fettwr. Engros, X Siiiiciiilr. 142. 113. 
Jnh. Cito Wageiischci». 
— Hermann, Musiker, X Treöckowstr. 57 IV 
Gustav, Pferbeb. Äntfd)., X  i8.iollincrstr.70I. 
— Hcnimun, Pferbeb. Kutscher, XW Stephan 
Nr. 49 H. pt.  
Thom, Hemimiin, Portier, W Würzburgers!,-. 5. 
- Johann,Pol,bea„,l..WLudw!gol,rch Playllpl. 
— August, Rotuteg., XW Lndecke,-><>-. 18 II. I 
— :Uinr, Lallte,-, X »lastanien Allee l!0 IV 
— Ctto,2nUleimilr.,XW WilsiioderiU'.  13 1I.pt 
— Augnil, Sdiaiilw., XO Wastmauustr. 31 pt, 
-- Karl, 5chliid)levmsti-., X Elsafferstr. 33 pt. 
— Angust, Schneider,nstr. s. H., S SKernndrineii» 
slr. 86 pt. 
Frans, Schneider,Ren Wcifieusee,Wilhelmstr.ü, 
— .fienuanii, Sdjiieibcini'lr. f. H„ U vreuabier- 
slr. 2 II. IV 
— Herrmann, Sdiueibcr, 0 Alle Schönhanser- 
str. 33. 31 if. IV 
— W,lhclm,'Schnkldcrmsti,(' Slra(n„eiiir.4l 1I.I. 
- Schi,eiber, 0 i'lubiensi’ir. 51 If. IV 
- Wiiita»,Schrift, Wappen-». Medaillen Malerei, 
Glai-ätierei, SW Alerandliueuitr. 108 II. pt 
Woliu. S lllillerslr. 95 III. 
— August, Sdjuhm., S Moriystr. 6. 
- Ciuil, Sd)uhm.. (’ Slrnlnueriir. 49 II. II. 
— Wilhelm, Sdjuljniinitr., <1 Koblanckstr. 11 II. 
- Wilhelm, Stell,;,., XW Schoiuliorilftr. 8H. IV 
— August, Sleuerei-hel'., X Woltinerstr. 32. 
Julius-, Stenerevhcb., W Göbenstr. 27 I. 
Antou, Iisd|ler, SO Fnldeiisteiuilr. 32 IV 
— Ebnarb, Tischler, Schönebg., Olotheuitr. 111.1 II. 
-- Mar, Tischler, S Tieffenbachilr, 18 pl. 
— !£nil, Uhnu., Carls!,ors!, Roedelstr, 2 f. 
- - ffmil, ;|eichiie,-, \V Batircnlherstr, 200iarte,lh.pl. 
- Withetinine, geb. Otto, Hanbelsfr., N Ber- 
«auestr. 18 II. III. 
Helene, geb. Hciummi, Näherin, F-iicbrichs-f,, 
Louiieust,-. 15 I. 
— Marie, Frau, Posamentwlhdlg., SO Reiche,,- 
beige,ilr. 102 pl. 
— !>!, Privaiiere, XO GreifMtialberiir. 8. 
- Anianda, Putiinach., S Alerandrinenstr. 86 pt. 
— Anna, Putzn,., SO M'niileuffelilr. 30 I. siehe 
Anna Werner, 
- 91., Frl., Schneiberin, Gr, Lichten'., Jung’ 
fern stieg 31. 
— Liua, geb. lilefer, isdjnciberiu, S Urban- 
itr. 1 !9 JV 
Augiisie, Wasch 11. Plnltonsi,, W itiir» 
füriiciiilr. 169 K. 
Bruuin, Wäscherin, S Prillzenslr. 13. 
-- Auguste,geb.,gerbst,Ww.,XCberswalderstr.22. 
Thoiiia. Hugo.Amlsralh, Charlottenbg., Westenb' 
Nustba,,,„ Allee 20. E 
OaoarThoma, Golonialiois)Mg.,SOaiciche„= 
beegenlr. 73 11. SO Försters»-. 42. Inhaber 
L>-earTho,na, Wohn, SO ?lleid,cnbcrgcnir. .73. 
— Paul, (Soiouinlnuhblg., SW Möckernslr, 121. 
- Theodor,Magistr.Seei-.,XWFeldzengmeisterst>-.4 
Adolf, Andreas, Maler, XO Winsstr. 12 IV 
Julius, Marine - Feuerwerls Major a. D., 
Charlottenbg., Kaiser Friebrichstr. uOa IV. 
Gustav, Oberförster a, D., Gr. Lichter' Pan- 
liiienstr. 25 T. 
— Georg, Schneider, X Betern,icnsir. 24 H. pt. 
- Carl, Tischler, SO Elisabeth-User 20 H. pt. 
Pniil, Tiidjler, 0 Graudeuzerstr, 14 H. pt. 
- Ernst, ycichitcr, W Cntmstr. 30 pt. 
- Luüe, geb. Maffow, Slitfroürtcriii, N Tiisi- 
i,r. -10a IL 
- Marie, Operil u, Collzerisäng., Charloltenbg., 
Ilhlaudstr. 187 IV 
- A„ Wlv., SO illeidiciilicrgeiiir. 73 I. 
- Anna, Ww„ X Schwedensir. 181) IV 
Arthur Thomas, Architeet 11. iVliiuveriiiflr., 
XW Lessingstr, 10 I. (Tel, IL 314.) JnH. 
Arlhur Thomae. 
Zliotitnc, Moriy, Bäcker, lliiibf., Hermann- 
ilr. 78 II. IV 
- Adolph, Handfchuhm., X Fennsir. 42IV 
- - Karl, Hanbschuhui., X Prinzen Allee 12. 
— Hermann, Knpferstech., X Sioudtirdjitf. 47 I. 
- Maliinilian, Med-anik., Xr Bineta-Plag 7. 
- Panl, Mechanik., X Wicsenstr. 25 11. 
- SiidMrb, Schlosser, (j Linicustr. 80 lf. IL 
- A„ geb. Hiöuig, F,an Dr., Dient., SW 
Srfjöiu-bergcrflr. 13 I. 
Thomas, Oluslav, Kohlenhbl., X Sliigen,tii,ibet« 
ilr. 1 K. 
Thomale, Ang„ Hanodien,, illirdf., Weserstr. 8. 
Albert, Maschinist, SW Slrnblflr. 21 II. IV 
- Johann, ;’,immcrin., X öraunflr. 37IV 
Thonialla. Robert. Dr. mcd., pr. Arzt, W 
Psalzbiirgcrsir. 83 I. 8-10, 3-5. 
- Wilhelm, Kastw., 0 Grüner Weg 2 pt 
- Joseph, henfdiafll. Mnlicher, SO Eifenbahn- 
ftr. 3S II. pt. 
- K<-»|, Sdjloiicv, S Mahbach User 3. 
- OSufli.0, Sdinliiuiiifir., SO Waldemarsir.32 IL 
Kioiitnlole, Paul, Tischler, SO Cppeliierflv. 14. 
ThomalSki, Anna, Tarnen ISonfcvl., SO So» 
rniierstv. 8 IIL 
Xlinmoit, Jgnag, Kaufn,,, XW Fleusburger-’ 
str. 17 II. (Tel. II. 2296.) s. I. Thomau, 
Wilhelm Kirschner & Co., Thoman Brolhcr» 
». Hngo Wernich >,. Co.  
SALTA 
Ist eins der geistreichsten und fesselndsten 
VflriUmdsspiele. Pros. Or. SchuherL
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.