Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I. rhcll  Taeger 
— 1642 — 
Tanneberger 
Sotgtr, 3i, gc6 st rufe Sckgi Guipckirom, N\V 
tiaibcilr 48 L 
— sinioiiis, Ww, N OiamniEiugmh 73 
lägtrt, Linie, Stöbt Seltenn, X ilrmiiimitr 76 
leggr, Fnednch, Edjtnnbrrmilr f iUiibcr Cou 
icct. bO 2lbal6cttilr I ( IIL 
Säflgc, Wilhelm, Clim Beauit, Siieber Lchö» 
ijoin , Waldowsti 12 E 
— Bertha, SmmitMB, Slhcbn Sdjönfjnuicn, 3Sa( 
dowstr 12, 
Taggtstll. ycobor, itaiifm, N’13iil6ii'mtr 2 II 
— Slmalit, geb Stamm, Srn, C Sophieuilr 21 
TagAcskllt.Olto, Apolheler,80 Treodcncrsir 119 
Toglon«, Anton, Gaslw, N (Kjauiiciili 2a pt 
(Je( UL 359) 
— Joses,herrichattl Änlich, XW 2» ben Zell>n22 
Toeglichsbeck, Franz iBinjor i la smto bis Ins 
RglS 69, jugrlljolt d ®r Gencralstabe, 
@r Lichters, Holbeinstr fS pt 
ittfllioni, Auguste, 9ieithvc, W Königgrätzec 
fir 123b UL 
Torgntr, Paul, Co»d,to>, Nieder Schönhiusen 
SBuilljlti, Nürubeig'lchiS HauS 
— Julius, Maurer, 0 itl 9lugii«|tr 11 H I 
— F, Fabrk f Biumeidjuljmitlc1, jtorlidiulcn 
»teil ii Asbestschiiur t Jsoliruiig v Damps 
u itölltlcitungcn, NO Äaiserslr 0 7,2 H pt 
Woh» NO tiaiibSbugrtltt 41 pt 
Tetgtoto, E, Ob Post Assist, Wmcrebr, 
Güutzelsti 43 lir. 
Tahl, iliimlir, ©10; W Zielensti 14 II IV 
loljlr, Richard, Schwicb, Rciuickciids, Schaln 
loiücislr 88 1T 
Taljltr, Otto, Poftbeiimt, 0 Gtm&itmimili 13 HT 
Tollor, Mar, flnufni, C Bochopli 9 |icf)i 
A Eliaö & Imloi 
Taf, Freut}, Älempner, N Snjincimmbtifii 97 
lass, l’iim, Frl, Srfjimbemt, NW Claudius 
ilr 11 
tatrn, Paul, Sloufm, Ob» Schöiitiucibv, Sie 
nwurstr 17. 
Tokman», Hermaun, Fabif, X Jitbiilibtiifli 152 
— ßuifi, Rohrleger, NO Gieisswalberstr 208II 
Talarck, Johannes, Gastw SO Schleiychestr !I 
TolaSkowiii, Marie geb Pahlau, vw SUgtst, ton 
N ttaitamcii Allee 101 I 
Tolasjus, Dito, Kauft», XW Birleustr 13 I 
— Fianz, peni Snlliiiilr, N VuigSboiisti 2II 
Tolohko, Paul, ftlcmpucr, Friedriche bg, Rui» 
mrleburgcrflr 7 
lalulion, Paul, Mobelpol, FriedrichSbg, Rum 
mclobiiigrrttr 6 
Taloziiö Johann, Änlicher, 0 Siollrinfir 17II 
Romain Talbot, Grporl und Jniporlgilch 
aller phologr Arlilel Eigene Fabul 
poil amerikanischer Fahrrad Theile >, anderer 
Artikel, U Kaiser iSilMmltr 40 I (Tel 
V 1202 ) 9 -5 ÜVcltrilmlc W fturliiistui 
dämm 242 (Ict Via 10271) Jnh Romain 
u Robert Talbot 
Talbot, Mamiie Kaiifm, W Ra»li>I> 20 (Iil 
M« 102ii9) 
— Robul, Jtaiifm, W jtiitriii|liiibammJ2 (Iil 
\Ia 10270) | Romain Talbot 
— Romain Kausm, W SUujüifluibamm 32 III 
<Tel Via 10270) ! Romain Talbot 
Waller, »kausm, W Murtfitilcnbaiiiiit J2 III 
7 8 
Talchau, fi) SdjnfiiUUtr, Tchonebg, Erdnianii 
Hr 11 
losn, Hermann, Bäitcr N Siirqsboifitr J 
Talgau, Slbolpl), «utfchei, SW Stlloiucutr 12IV 
Taljanska, Iljcrtn geb iikiiibirnil, Rciiiick 
l 'friic Fiiedrichnr 41 42 III 
Xalft, Wilhelm, Tiirrlor d Act blci i Metall 
ii Eu>lz»ibnilrie, X W tilopitixtil. W I (Iil 
— Edgar flaiifm, 0 Fiauliurler Ällee 64 11 
f <?. Mitleuzwey 
— V1 iiiiium, Slugiiti Beaml S\> J)mit,rncrar 9 
— thun, Poi; Arb, W 4)iirnnio!niltr 18 K 
— üBilfient, Rentier, 0 Ftanhmltr .Hier 84 I 
L (TU VII# M<9) 
— Aiigiiit, Sattler, N Slifmii Kh Is 
— Sliifliift, Tchanlw, SW 'ifZiltiiiwalbmli 2a pt 
— Wilhelm, Tchanlw b\\ Joncnrolr % pt 
— R, Schneider, SW Fuebrichslr 214 II III 
— Ehreiifrieb, Tischler, X Pavpei Allee 107 III 
— Wilhelm, Z'mnieciu, iflijbt, ^ohenzolleru 
Play 17, 2 PorI IV 
— A u P Ge>chw, SW Hcimsli '1 IV 
— Clltlir, Ww, Lharlottenbg, Grolmanslr 22 
folftnbtrfl, Richard, Schlächter, N Rnppincl 
m I! 
— i’lliiantirr, Vcrstch Beaml W innmeiiftr 14 
Talkcubcrgkr, Paul, Tiichln ^0 Engel.»ser 20 
Tallackkr. Augi,!!, Obslhdlg, SW Wilheluisli 4» 
Tallasch, Theodoi, Haudlgeh, C Sleinsir 5 IL 
Johanna, Plalterin, Panlow, Wollanlili Uß 
Tallcrt, M, RcchtSaiiw 6 Landger II, N 
o TallcyrLnd-P^rigiird.Archliubald.üiraf Malor 
L la suiie d Armee, Rittergutsbesitzer, W 
SlcUuioitr 4pL i Stcgliyer Weinbau Archiui 
bald Gras von Talleyrand 
Tallga», August, Fuhrgesch, X Chauffeestr 45 
u 41, 
Tolln»!»», t?, 33ro, SAV Willibald Alerieilr V, 
TaUwih, Sillirlm, Schlosser, 8 sieiinaii»>PIav 
Talman, tiilhclm, Brirftr, NO Juimannelluch 
iil 2) IV 
Jliig, Bniter, Wem- » Tiliialeüwrhdlg.N W 
Rathenoweriti 44 
Hugo, riaufm, NW Claudius,» 9 H stehe 
91 JnUrl 
— Mai, Sciitfm, S ’>!cii ftöBii a W, 6—8 I\ 
3-1 
Theodoi, , X Soieuigslr 31 III 
S , einer, Llhur XW Neue Winterseldlilr 4 
Felir, Stnbt Lehrei, X Ghornifiiu 05ir I 
T»lma»n,Otto, Schiieidermstr NStoitsItrchilr JC 
— Otto, Kupfer,chniiid, X Stlelitzeiitl 25 I 
— Cito, Siit'rfici, XW PciMiugtrllr 23 
— Angnll, Tiichler, X Btirlumflr 14 IV 
— Luile, Fioii, 0 Iilütciili M 
Malle, L>w X Ruppiu^ritr 21 IV 
— Mathilde, geb Hulde, Süll, XW fiübcdn 
ftr sil 
Talsch Pa»l, STmifm , C Prinzlauiiill 27 
Tamai, il»ak, Cheiiedacl lt Heiausgeber b 
Mo»atdichl>>t Ost - A>ie,i', Palenliieliu s 
SW VKillcidjiUi 13ll <Tel I\ 8*160 
Tamantr L,Seliloffe>, Rudf, Riuqbahuitr 20 I 
Väthr, yilMurb i Statist, Amt, X Schtufblci 
st, 205 111 
— Magbaleue, Fll, Cthinni, X Schwidlei 
ftr »w III 
(?, Aeiiihblg, ßfiigi It Det, XW ßluii 
tiufleillr C pt 
Tniiinfihlt 6imt, Brauer, X Neue Hochsli 14 
— Cliiimu 4)in Tiat XW Zwiugl-sti lß II 
Flieblich, ßjn ätiTiii, Vcnl» d ii, 8 Dieffen 
bddjstr ül pt 
Alwin tiim, SO Dle»denersti 12! 122 I 
E (Iil IV ‘n;u) s Ca>l Taiiialchlc 
Flau; Uniitm SW SolmSfU tu II 
ifcilljtlm, Kelluei, .SW Hollnimmst! )9 IIpt 
Carl Tamaechke, Mehl „ Colouialivr 
(i)iot,llblg, SO Siuduiufsi 12! 122 fjd 
I\r 9374 ) Jnh Alwin Tamaschle 
(>!, PoUm, 0 MalkuSl» I IV 
— Slbolr Pollliiitrat SW SucKiuti 18IV 
— Sliigmt, Rertor, S TieNrnbachstl 01 pt 7—8 
12-1 
— Julius lapc}, 0 Miuttci Weg 80 pt 
TamiuiSkk, heriii, Eleiiilc(,er, 0 Poseuersti 5 
SSiIHtlni «Icmfit, 0 Thaerslr 7 8 II 
Taiiibach 33illii!m, Smitr.X ."jtoiielirth 
— iSilhilm tSiimt Beaml, Boihag DliiraiiiU 
biug, Tüllichmidlsti 27 IV 
— Albcrl Kastw X Riamccfifli 52 pt 
Tatilbor, Aleiaudei. Geichast^suhr, S Reu stöflii 
a « la III 
Angint, penl Ob Fenelwehrin, H flotibinn 
Taiiiiu 14 
Marimilia», Neclor d 184 Kem Sdiiilc, S 
Wiaiftilr 85 88 II 12 1 
Vinu Inchlir, S Boelthi» 25 IV 
Tambiiriiii Wmtau, Wud)nji6tiil|i s\\ "Ujoduii 
st, 1 15 III 
IXtunt Hiiinm NO Bainimsti 21 pt fulir 
Tamboliiii iV ViiCiti 
Tamborlnl * Lnca», Moiliicknbit Wi 
lumi Wnlil "iuliit XU Vaiibrorlivlt II (lel 
MI 115 J Onlj ßrans laiiitouiii ti JJtll; 
Si »(«8 
$om6 itiiilw J.’ro Plaltll'ii X tifimiiTirsli 47. 
Samcrt <«coig .llmi* O Scinnuilcrilr i> I 
Tainkc, Cito ^(ttnilnomt, SJm Ssjugnttfr 
hliirMili 1 
Wniiiiii «niviii, W iloiljiiiu'li 25 II (Iil 
M 25M) 
ftfimirti 2wbl Vifim, fnnloio t!reu;ilr 9 I 
l'liiltii illtliilcg, NO .tlrii'rlili li II 
Wilhelm «chmibiimsu ItlilfitM .'Ultimi i> 
Richaib Indilmn'lr ii iPiobilhbl SW flnlja t 
lir 3 K ünftit II pt 
l'md Frau, tirbiiiimii1, W doifjcntiilr 25 II 
(Itl \I 2.>1) 
Xamm l a Thaniiu 
W, Dl nu (I, «auit Rath, Kgl Hasarzt 
SW tlodj'lr 71) 71JX (Itl IX 7038) 9 10 
4 5 mifi Miltw 
Fmii) Backklnutl, Reu Sul,ui|tr, Srban 
ftr 1II) 
- Joieph, lUnrfcniiilr, S Ailmsili 17 pt i 
Oinlitv Bahnbeamt, 0 Graudenzerstr 4 ' 
Wilh, Bahnbeaml FritdnchSbg, PsarrUr 38 
- ^nmaiiii Guui, «lahl- u Äurznirhdlg 
Pankow, Äollauksti 119 pt 
- Fritj Äaitw, XO Äeibelstr 41. 
Friebrichüi 1151 (Tel III 761 )K <), 5—7 1— Reinhold, tonlllD, X Gmchlslr 31 pt 
Tal»m, H, Grüillramhdl, Friedrichsbg, Flaut- 
furter Chaussee 131 E 
— Gbimib, Wandel im, X Am Nordhafeu 6 pt 
— Geoig, Stniifm, N Ciemmencriir 8 UL 
— Kall, iTtfiim, W Liutstr 30 H U 
Sä, jUcibirbSgcltliit, 0 Äoppeuitr 8. 
Ab, Änlicher, 0 Krautitr 41 III 
— Angu,t, «iii|(f)tr, Neu Sinutiiscr, Metzstr 24 
JuttuS, Möbelpol, XO LandSbergeistr 119 
Franz, Portrer, W Bantzeiicritr 6 
Reniholb, Schloisir, X Biuniieiistr 41 H II 
Hiuiio, Schneid», SO Pfidltistr 7 ÜL 
— F, Schiicibcrmilr, dW Schütz,nstr 18 19IV 
Oskar, Schriilietz, 0 Tilnterilr bj 
Jo|if, Sritciihblg NO Fiubciiftr 97 pt 
— ßcorg Ti'chkr, 0 ilvnigcbergerilr 7 
— Rtmljolb, TndiUt, SO Rtichrnbctgctsti 129IV 
Richard, lud)!«, Suduide, Langestr 19 III 
— Wilhelm, Ii|dstir, .SW Wilhelmstt 21 HIV 
— Rom, geb iUugci, »jotibtlofioii, U Ffifilin 
ftr 1 IUL 
— ßtbiuig, geb HiilmS, <taufBt«Ml», SW 
Summilr 4S E 
Siimm, geb Schmidt, Ww, Näheiin, C 
Gleiiabierstl 40 lll 
Ļle, geb "SolUr, Fimi, Schankw, XW 
Watdeiiseistl 18 19 pt 
Kaiie, Sdjnribtiiii X Saaibiüdnftr 11 
jliifliiitc, geb liiitir, ’Biu, 0 Fiaiillurict 
Stllic 129 IV 
Tammr Wilh, s?iiptu|djiitie&, X Gerichtiti 80 
— itnd, Oplilii, Sdiuiicbg, älti^iuistr öaIX11 
t'juiliiD, Schmiib X Schwibterstr 3ö H IV 
Rubols, Sdjmicb, X liyitaiilr 2 H I 
Otto, ind)i«, X «roinii 3 
Taminert, Uail, ilmtsbitii, Sdjoiitbg, Golhen- 
str 52 III 
TliMiuoscheit, Viime, iUiobmm, W Grüne 
Uialdsti 47 IV 
Taniiiis, Robeil, B>li Jiupect, Gljdilotlnibg 
hillllholV!» 1 
{iBitS, 6i|unuil)M,i, Panlow, Sdjlofjsti lpt 
Wohn (IiiUilliLUli 20 pt 
iviittann, Gailuei S tiiiffathoistt 41 H pt 
— Philipp, Gastw, NO Pulliiabuistr 2h pt 
(Tel VH 972) 
Jlbvlpfi, itoiiim, Challotteubg Schlülklstr <■ 
— ^iiibolt, itantm, NW5v”iiiilli 24 (Hiutfiih 
— -ohauiiiS, Cteiliiitii , XW Sdjln'iuign 
User 16 II 
— Kerlrud, Flutchlnu-Hiiiunii, 0 ßmiittiuln 
Slllu' 73 IV 
T<»»iiisc», 2oh§, Post.'Imit, XO GotljumtS 
in 16 
Taiuiiau Anna gib <wcf, äiiiu, W Laub 
giasenstr 15 pt 
Tamoschat, Pauliue, L’m XO tiauiuiifli 111 
Taiiiow iViarn, äJro (iaiibil»|i, <' 6iipistt 7 
Tauipc, Paul, Pol 23iidstmilt, X jtaitunicii 
Allee 11, 2 II I 
Tamphal Soui, Hol; ii vlolstuihdl, Char 
lollenbg, Chiiststi 7 Wohn äi 17 
Tanipso», t?aioli»e, gib Paul, Ww SOOranicu 
Ilr 18 II 
Tams Teiln' JSoitidjajfn XW Uihttmtr 53 
Tamschick Mar Jiinciibu, NO Pienjlauei 
Alke 21 II 1 
— tSlni Pi'liiirni, ''O (')orlit,nflr 30 1 II 
Temfdni, l'iavnini Jlib N frochmuilrun Ulf 
Tamscl Jtobal {.toitni cdjoiubg Ui[;igruu I 
Bital liest -Blut« öa N\\ Saljnirbvlit 
ftr h I 
Tarn Slrr-ötc Prr Txung, a Sloufm 
S Sclinuniit'ti 17 IV ( F W Xam Air vee 
F. O. Taon Arr-Hee, ftomiimiibu Wci 
Tliee, Japan u tiViiialui Iinpolt Giigr 
sandig St’uml 31611) für Japan Papiere u 
sur modeliic ii alli «imilgigtiistäubf, SW 
Rilitriu 7<> fiel IV 2107) 8-8 Pers 
Halt Wif F l» Tarn .>!>> Hee Err lomig 
8 S Taen \xi luu ii t£mil Icimert 
Tue» Hr« Ist« A I kaunn S Sebasliau 
hr 17 IV I F (8 Tae.i Slrr Hee 
Ta„c 6, Giunliamhbl, Boihag Rumiuilö 
bg 2d)illuih 10 
Tanik, fihulav Plloaiiii, C <tölim)d)isli 13 I 
Carl lisch!« Reu j'iisieiisee, Langhauöstr 38 
Tanckk Oslar, (iifriib Gul>ierpeb,X Schweblir 
fir 271 E 
ttiiftnv Kgl Ätei<|tst, Gr Lichters, Dürer 
str 27 4-0 
— Auguste, Beaiutivw, N Auklaiuerslr 47 
— Clara, geb Jlliefe, Fran, pientiere, X 
SdjrotbUtflr 20 1 E 
— Marie, Schuliiorsteheliu, @i Lichleif, Dürer 
ftr 27 E 4—0 
Taiikri, Wilhelm, Gastw, S Maybad) User 40 47 
(Iil IVn 0197) 
— Ernil Pol Serr, XW Slephawlr 10 pt 
Tancziiij, Johann Sdinubct, SW ÄoptidjitrOlI 
Tandrcka tSbini»'bo, Couespondent, Charlotten 
burg, Kaiitstr üb III. 
Tandcck! Stmoir, Strasienb. Veauit, X «airor!, 
Allec 18 M. P 
Tandrrsll. Albiii, Fabrk f Schlächter 
SdilächiciiitkiistlieiihLlg, XW Tiei„c,tr , >' 
Tandlcr, Theobalb, Reutiei, 0 Lauqeitt 02 I E 
Taciidlcr. F, Dr, Spec Ar,t f 8riuiut(rmil6 
B Gebiillshilse, C Aleranberstr 42 11 (T,, 
vn 1719) 11-12, 4-5 
- BtchardTaendler, Perl StidiljMi u AI - 
roi Bur, W Friedrich SBilhilmu v' c 
(Tel VI 2280) 9 11, 5-0 
Teitbru», Rudol!, Mal»r. N Cbiiüniiiriti i 
- Ämalie, gib Ritscka, Ww, 8^V stauuigi n, i, 
ftr 107 
Sonera, Carl, Schiiflilrfl, .anpim n j \y 
Aülowstr 52 IV 
Sonnt, Cduald, Beamt, X Lieieustr 2 ir 
- iliibroig, Schneid mstr, fj Stoiicnili i, )t 
Mathilde, Bmibblg, W Bülonini n, |,i 
- Dorothea, geb Schütte,Ww X Ulnrluiili I i) 
Tangtl, Hugo, «nuira, N Sooibiudmti ^ ) 
loiifltr H. Buchbind it Beigold W Aul i ,. 
in -58 II II 
- Gustav, 1)1. Pros ob 7 Reallchule Ji ,, 
a d rtgl Techn Hochichule, SO t£li),u j 
Ut« 32 III 
Minua, Puvatiere, W fludibadpli 20 j i 
- Minna Ww feW Berubuigeistr (> 
Zonntrmottn, Ütidjarb.Stgl lOiichl) Chailo m 
ät'illllU 59 
Flih Ausilei Chailottenba Ktninmist, :ill lir 
.’liiniist Sdjiicibcr, SO Walbeiiiiiinr t II 
Cail Sd-icibcrmilr, X SchiigUiti I 
WilhUm, SiciiibUKf, 8 Uibausu ,52 l\ 
Cail Ob Tilrgi 51'lUt, X ©diiil5ciibon i it h 
- MiUhilbf, Ww, X Mmliii'uii JlllitU) II 
Tanjil Simon Obst. Subfiuchl u Colemil, 
hblg, W potSbameiilr 9) 
- Michael, I)i, Pro- a d lluivni, W i mi 
ilr 19 II 
Totiiifltä, Call, Bäckirmilr, N GlioiTu n n|[ 
Jul Bohuei, Rnuilteudf, (fid)boui|ii i 
- tlml, HandeltNi, Neu ®ci[,cii|ei, inuute 
Abolphstr 151 II 
TiiiiigS iliobcif, StUiiIrfln, Neu 1 »n 
ilioltuu 1 !8, 1 Eilig III. 
Tank. Äilhilm jlnhit .'Irb N Tioiilljniiutili 
- Cni't Piidstiait, .S Haiiiihaibe 48 |\ 
Sllbut, DuU i slaijcil Pnlnilomt Suqln, 
Duppclilr 19 I 
- E Riiiitn Reling 3ii|til,N Sdjmedlei u .11 
Cail Fuhih, 0 Fmbiiri)v|tlbuili 17 I 
WilhUm Hmiobifii, SO iUiimiljinli 11 ]\ 
Will; HiiikiVii b Iimpilheitiiiilt 12II K 
- Sluguir, Uofstuihbl, O jlliimenstr iili 
- VI, i'iimlu, illnbf iltilmiuli 78 111 
- W P'ubrb »lutsch, Tchoinbg viiliinii 1 
- Grillt, yoflilloii SO MiiotiiiuiiU 17 IV 
- Heiiiiauu Sdjiihni, Sdjuiubg, Slubdiuiiil 
fit 1 |)t 
- Kail, Äageniübr, Sdiönebg,Wailbingm 27 
Agnes Sdjnc.bmii, N Piixwalleislr 11 III 
Zoittt, Huiuid) Compt Sien , \V Uvlljuium 12 
Heniiiiiim, Ulniti», X\V Toiotheinsti , k 
— Cail, "Jiiiinn, 0 l'liniibriituili 15 11 1\ 
F 5d)iiubitm)n > H,C JlmMoiiigxiuntiiir 
Flitz, Sd)iil)iii, N Srouuiiiimbullr 70 II III 
ffiiuu.gcb itiiopimgil, Sdjiihmmiv, 
Ilr 4b II 
Tonkus Heiniaiin, Postillon, 0 itnuiliU i > 1s 
U u ju ber Tonn Äalha»»a, Frui» Jluuni, 
W Xiiibiuigstndjsti 12 ÖJiulciih 1 ^ 
Taii». H, Mliis .liotjrllaii ii Cmailk Händig X 
Uumiiuiltr 150 pt 
G, (vlnicrmui X .jioiukuchstv 50 III 
Mai, Ollnfiimttr, N .{lonSmdjitr 2 Jl 
Ludwig, «aus,», 0 Wubrimiig 2 11 
— Gustav Tann, -Mubiljblfl, NO Vir Ainif- 
fiiruuti 117 I (Tel VII 4b9i>) JnI 
Gustav Tanu 
Johanna, geb Lasso», Ww, PumIiui W 
Slmtuntciiiti 25, Waitciih III 
Ada, gib SUli-, Ww, 0sBlunienfti 0) 11 III 
Tanne, vimutlr, gib Geelhaai, lluriiuviv N 
Boheust, 3 I 
loimtlitrn, Heliuanii, Porzellauhdlg, 8\Y 
Riuenburgiritr 39 
— Albirt, Stra|,u>b Schaff», 80Gö>litz>iNi 17 
Tonntbtrocr, Cail, Ei,enb Arb, XXV 1 ii,,J 
str ld II I 
Edwin, Äaiiiii, X Pappel Allee 105 III 
Hermann, Getaugn Aus>eh, XNV Palilnjit’ 
str 28 II pt 
— Aböls, Ker Diät, XW Stromsti 20 2! I 
Carl, Kutsche», 0 RübelSdorseisti 61II. 
— Julius, Midiauik, N Wieseusti i!) 
— Jtail, Plattaust, 0 Laugeslr 71 )'t 
— Call, pcus Postschaffu, Echonebg, Höh ch 1' 
bergstl 25 II. III 
— Etvald, Tischler, N Schöuholzerstr u 
Paul, Tstchler, W Klelslslr 34 pt 
Auguste, geb Sleugert, Ww, C iDiun^lt 9“ 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. spec.: {
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.