Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Schröder 
— 1477 — 
Schröder 
Stielt L 
XCll- 
ngs 
l 
>' 
bak- 
ouuo 
>' 
h N 
U \ 
lll f 
> il irl 
l(l!E.| 
»J I 
i n 
Nil 
grfiroöfr CTais Crnn WacktmUr S Iahmtr 8 
_ (rnnl Tackdtüermvr Neu 'LSrchnyec Ghati 
in 11 
„ -;hntt $ Dachbeck^rmsti NLo-tzingitt 4*31 
(lll Jli <>115) 
_ iiiu ^ad)beck, NO <l( ftrmifrmicntr 11 
_ ucirmoitu DadrdeckmUr N Stralsunbentr 4 
^ stiil Zadibetf, X RiiMllknrr 10 IV 
- ;unl Dachdeck X Schlxemaiinftr 21 II III 
_ {.nl Damen Confect N 6(f)iucMciUr 2,2 
- Friedr. Schroeaer, Damui donrcct 
i 'tfuifalcmmtr 2*t Jnh Friebr Schroeder 
> Um SW WrofjDicicmtr 71 pt. 
_ ;hu( Tameu Lonscct »SOtlKanauitcu Platzöll 
lirl Decor Matcr SW Sobmmitmh 10 IL 
E. fZei IVa Um) 1-2 
. ^ur 01rotzdestltlat tt Ltqneuifbrk X 93u|ui 
tr u pt (Icf II 02J) 7 9 Jtorm 
- sximid) Destillat SW9l(rmnbmicitttr HOpt 
- Uiitt Mittut, b Giiacfiiti 11 pt (Tel 
w rwjj 
fiaummi Diatar Steghp Marlsteinftr 131 
- ~iu Dienn Charlottenbq Westmb 
Ulmen Alice Jl II 
-j'v ^nh d deutsch Dien Lehramt u Vorsitz 
l> llntentütz Vcleulö t> Dieneischaft Deutsdil 
s\\ LlchUuiiir 122 pt 9-4 
- twqttft Sub Dticct XV Äledttichitr T3 II 
- >i Drechslerei. Spec M(tluitrabcit Tncheu 
11 (wtmTcnttßitflNt SXV Ierusalemerstr UG 
lirl I\ 19*18.) Lohn SW .tmmuiftr 2 
- feimt Drechsln S Wassert hoisir 40 H 1T 
- (iniav Trechslex X Novaliestr 4 Ii IV 
- 1 initiv Drechsln ^ucbnchÄbß Ruminelr- 
l in rsir 60 
^ mist»» Drechslet NO Vanösbeuia 
lllrp Ut IV 
-lins Drechsler 2sO Xitditcu&cigcntr 14 
- Jlutwls Drechsler N Lolilertstr 11 II 
- nl iiut Dreher o\V UatzbachiU 8 
- 'mbnd» Didjci Chailotttnbg Plstaloz>i 
in 11> H pt 
1 und) Dicfjci W Angobuxgeritr (11 pt 
rmnn Ouljci \W (tauilOcigcutr r>II If 
^iilnn Ctogcit Parfmncrien u Seisenliblq 
s ) Mütnititfcrili *** in 8 <> Jnh Wilhelm 
1  \utlt 
- im tti) Drojchf Fuhrh 2Lih»ci»br Bei 
1 t U 2h 
i im Oiofchf Fnlirli yleit Leii.cni^e 
I m 117 
- 1 lU ftiiltrfi 0 Jtüöcivboneifii li 
in 11 2uMd)f Uutfch S Almiiibtmeititi 1 
t 2ioid)t 0 Rubu^boiHritr V 
-L 1 2m chf jUitsch NO ftnciuitiplictflcr 
' 1 II 
l rioirttr Mutfch X Will^noviU 21 
1 cli Dwichk Shitsch \ Mette Ood'iU H» 
i im Tloschk SUitfch \ 
I II 
, (iiftcutfjiuw ^rttiknu 0 or diur 41 E 
II UnutlDum ^rtcbndjv1, ^inbudini 2 E 
I lS A tttflcnth im SO Moulntui 
II 1 I I E. 
i (rißcittl)!!»! 0 itZflifirwcih ) E 
tuoull)itm N Gliauiiceiir 18 It E 
Li itb Arb SW fioilur (»2 
l 1 LiuhI» AnNt (5d)v tct>q 3icflfucMi 7 
1 ^nutb Bcanit SO 5rf)Umchuli 2J1II 
Vt Lmib Pcciint SW ^minijuin 21 ]\ 
V ijcub Jöistmt N OKntuirtr 172 
U uh ChaUottcnl'g ilnifci 
1 uliilr (>4 
Ciimb ^istint palende Johann 
1 1 lj H pt 
M 1 (si|cnfi Äearnt Bojh Niinuuelsbg 
1 1 uMfti 2 II 
“ ü 1 ti|L»b ^cami, ()Uibtich6g Psarr 
II 
Li ub Bett Eecr Gljstilottcubg Nch 
1 111 7 1 
- ' H1 lcrt)ii Liseub Betr Sen KW 
1 M 11 J |f 
*" ^ uil Maltet (5rf)oitc6ß Cobliuieuir 17 
- ^ l t luiti Stcr 1 
- ">1. Iniuiti Sm Schonebg Colonnen 
u l III 
■ Jloli u Uiuib Sicr il Calculat Wilmeiv 
^ ^uidnnhtr 8 U 
“ l in El.enb Etat Vorsieh I Cl W 
Ur ^iim Platz4 6 2 Aufg I 
'<ltl Lnuthuh N Ackerst: J8 
' tui u Stahlturiwr Hans 11 Kuchen 
oenic \\V Thurmslr C9 pt, 
I *“ C Schröder, ÖifcitturHblg NO 0)i Frank 
100 pt (Tel VIL 225) Ich 
Y[ ^ci'wdcr I E 
r", 1 tasjicr Boxf'ag Nnmmelcbfl Schil 
1 (1 ! JU 
; u l)M N Bat>stl Cl II K 
N Gmtenstr 7<» Ts 
Schröder Vluflim ^a6if h ^ricbudutr 1W 
s ‘vtoffwonn & Sdirvdn 
- (Sutil Ssitqwt ftraii* Fadik SW 9Zntcr|tr II 
II tZcl 1\ 1 r>4) 1 (sdirobct s pannmeue 
- Hans Haluk Ckarlonenbfl <Utobilcboiff 
fir ntL (Iclt£l)ail 1401 Jj OUtnuöerSrfiioba 
- isdbrt N Mlctutftr (1 Is 
- Otlo ^alirf Schöncbq ^ntzlowsn 11 
- Paul ftälnl ttkilottciibfl tinobü'botn 
jlr Us (2cl (Thntl 1401 )| Gebrüder Schröder 
- 1 Saluf SO Srijlrinchfitr 12 I (lol 
I\a (47** I f (9 SdiiötVr 
Wilhelm ^slbif SO -Lnli'cmnntr nl T E 
(Irl IX 1 M22) 1 Ccfuuttfc & Sduuba 
- Bcitthard ^abrkarb Charlottenbq Can<r 
str 2i) M 111 
- ^ucbiid) ^(tlinfoib 0 peidenselbill ) I 
- i'stitl p[obiinib Lld)lenbq ^ri^brt^lr 1D 
- Mar Ob ^ahnenfchnned 11 Vife Z.nd)lmstt 
SW Pnn^ Xiifinft von tbmitcmbcrflftr 
rtöiaiir b Wstfbc Mutan 3icqt> I 
- Frau; Fahuabbanamt 11 Repaiat Lcrht 
S WnmcustuUv G‘> H pt 
- Paul Falber 0 Rudersdorfeutr 2st II 
- Heinr Vire Felbweb S IMudicttti 17 48 
tia|fr»c II 
- Hermann Vice Feldweb SO ftopcmdu 
fir 1J 14 
- Hermann Feuenvcbrm N üciflui 0 If 
Paul Fcuerwehrm SW ^tbtctuUr 20 H U 
- Panl Fenelwehrm 0 LZeldenweg 5 I\ 
- sHobtU > Wr Meland,t!wnnr H 
- Shibolf itciienuibrm SO Slalitzmlr 10 H 
- Trilhelm RutcirocJjriit \W NaU-enowel- 
ftr 4-i H ]>t 
- Tlieodor Fleilchbesch 0 Jliihft^bouciih 17 
- -UtUjelm ^lci|d)cn«fti N iH^auobciflct 
fir 11 E 
HermannSchröder, nra^ Fienchwrlidlg 
N\\ MaUlüalle X Stand 10 i lu4 2 Ge>d> 
11 Üi'ül)» W Uiiifmiintbamm 212 
- R. Schröder, Fo»bc nmflci X\\ ">ük!el 
fti tun 0-11 
Ulbcrt Rmmci 0 Uopyruili 82 II I 
- AlbeU Fotmu Fiubuchebst Ftaitffiirln 
tSboiiHcc 4^ 4‘> II 
- fllliüi» Fduiici A VütfjimqcrUi ii III 
- (MnüslU Founcimftr X W Ütiliorfcuii 12 ß 
- iüiUjüi» Founcr WV Ia^ownr 12 
- F Füinaflcbblfl \ 9Ienu(fniboi|criU (0 
Sitlh eitlem NWr MlopitocfUt tt 
~ IT -L Fiiljistiirii SO MopcmdnNi 1711 
ÜtltHlm Fulmuiri) W suiphmnnm 7 Jf 
- Äu^nn Ritlnh Ziilulm bß vohcit 2d)o» 
IjrtinuiciHi 2) 
- Carl ssiiliif) f ^irtithurtflcit iticmiei t hüll 
snhuvei NO Wcoiflcniuchili 41 pt E (I I 
vi r 1 n 
Carl Fiiljib XO Giutfßivnlbmn n I 
^irhmnnb Fulnl) X Moulin 1() if 
F»a»; Fufnli X Cbcibcirtcuti 12 II ])l 
Wiilfau ^iil(il) X Olcudfttit 17 III 
(•nmimiu FiiliU) X «tieliuniti u~> I 
- V'uiimiiit ^libib Heu ^tlhilni 
Ur 40 H I 
- Ioliann Fnlill) X SUlüitniir 20 II 
- suhlte c,w\)\\) 0 t 111 
L-OHUm Fuljil) X\\ Ber ssUilr 28 
Äoillnlni ^iilnli SO .!Uritct|ti ^2 H I 
L’tlhclm Fubtl] Hut -H'tttjtntec XNiuqlmiu 
in h 1 I 
- istottfrtio Filhun Nui Scim»hc AUiuß 
(Shaufici oli H 
- Julius- fyilnm X Chaumcilr 71 K 
- Robut Fubim Cliatlonulbg ruuiflumi 2 2il 
- Hmii t'nubuobm S 'Uctnnbmiciitli )2 1 
- Vltifluit Miutnu S Punzuistl 1' I 
- Dnunl Wflthtu Charloltcnt'g i?c|tcitb Jlhom 
"lllco 12 K 
Fabm Wailiici Neinidends Huibut^ü 70 
- Fvwbnd) Wmtiuv W Potsbamnm 120 H I 
- Otto Oliuma NO Llalhaniienilr t III 
- JUuil) Wurlitci Schmalstcndf V>ui!bchl)lc)ti U 
Rudolf OJnrtiiei N Slrfcittr 21 2ii Markth 
\I Staub 71 Maskengarbhblg C Wipotlr 7 
Adolf Wstiliu N Acker str 28 
- Albert Gasllv NW Muchilr 2> pt 
- Stopft ^astw SW ^iwbitdjfU 21() pt 
- Angnst Gastw Besitzer d (Safe Hohen 
zoUeru W Poisdamnslr 101 102 (2il 
IX 7o57) 
- Aiiflust 6)asiw 0 LZalschauerstl 9 pt (Tel 
VII 1181) 
- Carl Gaslw Nnbf Mncitbccfiir 00 
- Ustjtw Gtvalttn Alt Stralau 2>-27 
(Icl Str 20) 
- Ernst, Gastm, W Augsburgersir 25 (Tel 
XT. JöO) ) 
- Engen Gastw, NO SJeÖnfti 30 pt 11 II 
(Tel VIU 6r>84) 
- Filu Gainv 0 Schtsluistfir 17 18 pt 
- ^cibuinnb (^astw N Mullerstr i D pt 
Srtjfübrr Fuy (^aitm VW Cmpowur ot—71 pi 
tlü II 2t>M 1 
('»cvifli WauiB X Fenn'll 47 pt 
Heu rirf) Wuuj SW 4 iitihimmn pt 
- Hermann Namo SO »lanieuffelui 12s pt 
Hcuiunni (vaniv Smoneba Crbmannstl 10 
^olmnuc' MciKm W Stcqhtzcnti 2< 1 pt 
l"el IX <>187) -L'OÖJt W Pot banicun 12 
- vuIuk frotho X %ullcxm 7b pt 
- flfniliH WslUiü SW rseiiiialcyniitr 2 pt 
- Mai t'huiiü Cßf< i?ui ^ort NW Mittel 
str 12 1 ! pt 
Hidmih ('xitnu X iboliliititr 10 
- Dibolpli Otaitro S ^stuuljaibL 108 111 II 
- Siqioniuiib Wa|tiv S yilciaiibnnfiutr 7j»t 
^Liihdm 0 amv SW Fric c-nhi 4 
- ^ill, ('tmnu OBreelauer'tl 12 (IcsMI2H2 »i 
Wilhelm WaUiu S Wrimmttr (1 pt 
Mini (Mcls'flic)j SO (tiorliiei|ti 08 
Fnebrtrti OW mitifiMq Sleqlitz Flomfir 2K 
Otto OlcittttichM XV iUumiutlmlHr 7 
- verrmann pni, Gcnbarm ^oihoft Wummcl« 
bnrg l>iu^ q(lberim r>b 
- ynflo General«A^ent bet Feuer 
Vcri Amtalt 11 berBerliner Hagel ’lmeurauv 
('(ei v 1812 lomie Sub Dmctor b ^buna 
Lebens Pein » Leib iUri Wci ui Hiüi 
« 2 SW (Kicirlottcufti 821 < icl I\ n *>00! \ 
b 10 1 1 
- vnny ]>i plnl Slgl Be;at Wcotoqe X 
Cf)nitfiee)ti 108 III 
Aufluff hktwfhat SW Hciqel beiqc»,ll tt 
hmtnu Wiiicuiluisli ■> D W üutfienti 7.1 llf 
Hei mann ('Upncftrag Cfiailolieub^ ^Lil 
matbornvit 127 \\ 
- Fnh Wir ’lctimt XrW ^anbelln 22 
Frau; ])i jur Wer s>hieii W Fneduch 
Äill-elninr Jt JU 
- -!leitni Di ]iu Ger Anen tSfimlotteubg 
'cdiintciiu 2i» I 
Fuv (Leiber X Horfntablmti 10 H IV 
Fuvbxtdi Wci Du» SW ^Uttkinvalbiult 
Gebrüder Schröder, Otc|djtVi$ Ein 
GebrfiberSchröier, 
Fabrik (Tischlerei) für 
Geschäfts'Einrichtungen 
aller Branchen. 
Betrieb mit eigenen Maschinen 
diailoltenhuifl, Knobelsdosfisir. 53 
fTel. Charl. 1401). 
uditiuiKii aller Jnh Paul und 
vioiiv Sduobu 
HbolT h loiei S Puii^iiMimnin h ]I 
•lugint Mlafeinnii SW Fucuiutt 1 > 
(rbimih 0>I«|cim|ii Chnilolliulg Mmitbid 
in '»'> K 
lrtii|i (''olboiö N\\ tiuticitili 11 II II 
Cnqut V Charlotlenbq 2d)hitaiu (>1 
V»iumuii olbinb X Sdikflilth 1 I\ 
^uliiiv (ȟlbaib X ('n \>imlunturMr 7 II 
Otto Wült'aib Fiubmau Hlbcin 7 1\ 
F. J. Schröder, 0,olb 11 SillunutibU 
Inwtlen u UlmuliMg sleii Is , (rtioute* 
yslflit im roiitoiitcii (tnine \\ ti4>i|Untr -0 
])t (an b FmbudjiU ) (Ivl I 7 U7) vitbiib 
F ^ Sdiroboi iJofin NW -lladnit I 2 I 
• K Nauiur Cuuliu u Srfiiüloiuiifbif N 
HmitlctH; U H pt Äol)u I 
■ l Uh) ('tiiiucm SO Ui rangt llti s| ]f J\ 
Mut Vhti ilramljbt N ^oljUüiti 11, pt 
• (miiuuj Munlramhbl X i>uuViuui HUec U 
iitiliilui ('lrunhnml)M X 'JZmulciiti 10 
Jiuvot Wiutki 0 Jloiuuttuiciiti 51 II pt 
Ciul l^uilliv SO Abalöeiltli r» III 
Crmt XO Funtuwlbuitr lt> 1\ 
Isiutt (.'hutlei S WislLfetti SO 
Hmimnu sO Abmmtlfti )1 2III 
Jllchaib (iiuriki Xr Ncigstl (>l 1 II IV 
Elnit Hanbcls»! ( Spaitbaucuti 18 II I 
Fritz Handels!» X Änklameuli 12 II IV 
Fittz Hanbelsm ^lutz Dorfili 20 
Vnmomt Hanbckm NO Baunnrstx ;7 K 
^iilins Hanbelsm SO Falck niteinsil JO pl 
Wilhelm Hanbeloni SO Ikaniiynstl 4911 pt 
Rtlhelm Hnitbek 111 N 2ri)lcgU|ti 5 II 1\ 
Aböls yaupt Igcnl d Pr National Fcuu 11 
Unfall Bei; Gtcltm 11 üllulunfchui OUas j>us 
N yi'eiftuibtlifltuli. 154 pt 8 0 2 1 
Jlbolf HstüptUbi Halnisee ilCcUt(vlMd)cUt 5,> 
• Albctt Hanplleht Lichtenbg Dorfslr 28 I 
Äilhelm HstiiptUhi Britz Ghstiisiufli 4811 
Ebnarb Hauptnt t Elsenb Regt lll Schone 
beig Hanplstr 124 lXr 
Alaaubci HanSble» N Soisigiti 1 II pl, 
ftiubrtd; Hauebieit S Linien User 51s IV 
c«" uutt) •oau^btut SWr ^euijalvmwii (>2 H 
rchrodcr siemridi Han^bren XO^cnbiieiolmftr? 
Hnmann Hanobicii S Baenvalbnr 8 II IV 
Veimnim van^bien XO fiodutetir 21 
"P?sli vnii^biin NO uaueriti 1 H ß 
^islt v>nubteu SO 31iililjcnti 141 II i 
Carl Hausluliiq X ^enudinbo^entt 4< b 
- O’ujtao ywiacuufl XO ou Frantnuier» 
tu 71 II 1 
- Carl Hanowail W Viiilpolbm 12 
- Front VWMvmt NO FmbiidJxbernetitr 7. 
Fislj 1 pi veilgcl, W üfueiislrficHti t.l pt 
Weorg Heilqeli X ^ olilertiti 2 
Jhcharb fieilqcli s 3d)lenrui«(f)crm 10 If. 
*t HU^bnnmi lid)Lcuvq Prinzen "tllec 2 
fPosiV* Fuebnd) rrlbc) 
’luqmt HilHbiriui i.id)ti ibq Saigaielen- 
Itr 21 III Cj.ü|ibe^ FucbiidietUbe) 
- 4-fliil Hol.bilbn 0 -W imemir 40 II 
ii'illiclm V»otd it yUiuuu 0 Subrlng , 
^ilinrubr berührnbsti 7a pt u 1 (Icl. 
üiüm 11-1) 
- 'lnqiisi Hofel Port X' Ftubiichiti N4 V 
''MiltiK Hiltmnistt S ^indjeritr 58 59 pt 
- Cfjigoti Iiigcilicur SW Äunbnrgeisir 1! L 
- HstiK Inqcnleni Tegel -Bcilmcriti 11 I 
- vcuu ^uquucui XWr Jlat()c«otocr(lr 52 U. 
Vubmiß Ingen flestueili Ducct & Acciu 
nnilatümisbrf Act $e) XV Schapn^tr 1GIL 
(lel Xlsl 107»9j 
- Mai ^»sleineui N W Leisingstl 31 Gartenh II. 
(Tel II 798) 
Otto ^uqutuui 0 Frndiislr Ji M I 
- Liüi) ^iiflcmcui W Stcqhtznfti lb 
slstrl 2nspector N sV£uIlei|ti 52 pt 
Monist Inspecto: X ^"ne Hochitr 15 
'lbolf Instiumentenmad) X Chans7eeitr 10 11. 
- Iri t|t Inoalibe X W Birkeiisli 55 I\ 
Feibuislub vMiudibi XT CoSlinersti J 
- Ähul ^nvalibe 0 Mnhleiijtr 11 111 
<Uxr( Invalide 0 ^•ita*buiflaiti lt> 
- ^ t(fM 11 vupontnb N (rber^ivaloersti 2' 
Mitbin Hüiiuiucliii SWr-IWfselttinfjc 1(3 II 
- Eugen Schröder, vosluwelrer Si 'Ifls 
viobcit bec Ohofjhci^onf von esldjieu Weimar 
Cucmxdx Wölb xu\b 5UbcUürsl'xt Juwelen 
* 
Eugen Schröder 
Hofjuwelier. 
Juwelen • Uhren, 
Gold u. Silber. 
OC Leipzigerstr. OC 
VI#Eckhaus Charlotlenslr O V 
liblq l anb Stanb 11 2afd)utiihtcn Oiben 
"uniatiii Oibui ^i.ebaillui Orbeu 'lxrange- 
uieittv W Leipv^uiti 15 Cdlabeu pl uub 
1 ^rlaqe H 2d)ixufuntci 1s(j7 flcnxunbci E 
Uil 1 thdl ) (todbfliu Cboilvttcnitx) Juli 
])i |iu Uuyolb Cinui <2d)iobci 
Lnqeu ^iniul u (volbnib (rhailollenbg^ 
Miinisti 10 pt 
Voyolb Eugen I)i |iir v»on»wcIui Tun 
peUiof cIIm(\bahuux *0 51 E t>el Tp 8S) 
j 4 | Eiiflui Sd)iobu 
Paul xlgl Mannnnmuf X ^othmvü 10 II 
Aböls 'tiiiuiiiundjtimfti 0 ^lumuiitr 51c 
Fiicbud) Uaniiiiinacl XO l tleifli 2011 IV 
Z ilh s{itititintidititiit Oluinin b Innnng 
0 Uioiitiü 1 5 I i ohn ilii 2 If 
Cii^t MstU)l Duu Sdiouctn^ (Wotlurnti 41 
Xlubiuifl Oltlj 'tn»V Duit X W Lesiinglti 11 
Wilhelm Wel) Man,! Dien N Wslitenstx 17t* 
’tlbeit Will ilait^I 'Ilsltli und ('HO Utiu^l 
2)ucct a D S itsliriusllbiti 4111 
Carl Will MrtiiV Jicith t Finanz 'Rinnt S 
Xuupeltjcueniti 12 IV 
Ludwig Ratl) n D XXX Htxtheuotuev 
fti 5.1 pt 
'Hobelt xTcxu,! £ic< Schvnebeig Stuben» 
mudifir 6 i III 
Cuul MailofsU 11 Haringshblg Chailoiicnbg, 
Piftalo^UU 18 K 
• Otto Ututoffcllibl Engr Wr Lichters Hagex- 
str 21 pt 
Anglist Unlliuboit O Fiicbiich^sUbnsli 21 u 
August slapenbük XO Gollnowiti 17 
August tlivnntotc XV Pot^bnnuifti 21 If IV 
Gmft stniimbüti Chailollenl'g SUniet Fueb» 
xidMx T2 H 11 
ikatll 
S*.rLO££A! 
/«inn Ist eins der geistreichsten und fesselndsten 
Verstandsspiele. Pros. Dr. Schubert,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.