Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I. IMI 
Rund 
- 136t - 
Runqc 
Rnnb, Max, ,'toitfm.. C Alcrimderitr. 37a 1, 
— Msliifui., SO Sdnniditr. 41 II. 
— Siegfried. Maufm., SO Lloltbufersrr. 2 L 
— D., Maler, (Sharloticubg., 2cicnhcimemr. 11. 
— .vcmrirft. Maurer, Rirdt. SdkmctiH'idmzr. 20 
— D.. Porir. Maler. Illumator, MaUigrovh u 
Sriflmcr, NW' Mlopiiodilr. 30, Wartcnl). pl. 
— Atberl, 5dmt?m., SOtHcidtettbentetm-. 74 H. pt 
— (£., ^mu. (’ ^tcistiipcrm-. :»7a. f. Rund^ Cv 
— Frieda. Ww., Seifenlidlg., Nü >U. JvVstiitfurtor 
flr. 20 1L 
Runde, Ernst, (Viciuwin'riiln'am!., &>iüHer*dT., 
SÖnidimlitr. s III. 
— Cirufi, Mali) a. 2*., N 'wuMlibcttitr. 1221, 
— Hermann. Maler, Via; ^Jviv.riMcc, Charlotten 
bmgrrfir. u:>. 
— Adolf, Maurer, XW (rmbciictitv. 45 II. I. 
— Gustav. Maurer, XO Barnimnr. 11 H. J>t 
— ümil, Pol. Beami-, N Tunttersir. 10 II, I. 
— (rnot, 9ied)it. tiatlt i. Mini't. d. geilt!. Angele 
flcnl)., Stegliy. 2übciilMtr. 2. 
— Friedrich. Strafreub. .'»UUich., NW 'Satteim 
flr. 40, 2.1s. II. 
— Adoli, Töpfermsir., X Preuzlauer Allee 4 31. 
— IrliislbdJi, Jvrl.. W "üvowirr. in Jl. 
iHuitbcf, oofepi),Mcd)stmt., () .v»ollyustvtO*tr.o4H.lL 
tHmibmamt, syiicdvirii. Brauer. XO ^•vicbenitr. M. 
— Uranz. Sdnuttw., NO Frieden»!,-. 100 pt. 
Rundors, Paul. Citnivm., o Möui^bcnirnir.30I. 
— jim., 7>»linr-, Mmifm., X ■Xrontlieiiucrltr. lv. 
— .%tarlr Privatier. X olmdtmr. 10 l. 
Wutiburff, Avauv .MU'iityiimtmi., Proietiioiiv 
Rebt'lbilbcr Apparate, Bamu'bviU'it, 'Attih'1 f., 
Arr;te. Pliotoqiayli-. »valuitc'H u. Theater, 
». ^nner-Anlagen, N ,Yrn*drirt)ür.l 10pt I Icl. 
III. :»>a) 
—- Mottfnvh, Miutii'iientt'U-., NW Vitifw- 
nr. f>0 K 
— jun. Oocar. Mlempucr, ,yiilut. V. Wut ii. 
tirtiiemitl., NW Vttiü’tcüv. 50 j»t. ‘Solut. NW 
Bandelsir. 27 H. 
— hvii., viiliiic-. fln4m. AUnmn:H'im.. X lyrcvvit'i 
ftr. I ir. 
„Rundschau“ Wl. Wluieckl, S ;Kiiicv 
Hr. 07. (Sei. IV 3227.i 2nzderä 
Tniubersir. vith. '-SlaiMvlaiu- v. 'Sinivdi. 
V. Rnnbficdt,  \itiiiv,  Veiitn., X Mcifcijir. l'> I 
Rundstrucm. Irwtl iuuwa-., Tetp'i, 2tumbauvi 
ftr. ;i. 
Rnneckr, Albert oWm. :’ub„ 2irfllii),xHhiMniif.7. 
Wuitfl. vba, L>w.. X Mififlriii’iin-. 2 1. 
Runge k v. Siemann, VlPbicninrvlnitfit, 
(5!eflivivd)jii!, ModeUI'.in. Plwuv^ravlrni' 
^abrif, SW ,'viifdndi’ir. U» it. SW ViiuXi! 
slr. 101. UY2, 'lUnicil VII. ilvl. IV. 2<rjt;.) 
onJ). Cd- yiniuH' «- -V- i’. 
Äungc. ‘^CTiifrnri*. Aqent. n. O’ommim 
Aatluur. n. Cliciniialien. SO ;lU\tlbahtL .*»2. 
irei. VIIu, 7JiL>.i :! I. 
— Xiitv, ^(mivivaflitmstr.. Boilnuv :limiimvlvlni., 
lUcue 'VlU’criitv. V.« I. 
— Ä., I>r. mi’d., fr. ;t. SW .stli’ittt'vvn'Jt 
ftr. !' 1. !i 10, 
— :Hiriiiirb,Vlin'nim)i;iK'ii).,SW.viiiit'iriH'iii'. l  If.pt , 
{ IW.VIm.IO.ViI.i 'jiüihit.3dNad;teiti(V,*j'iftmiii 
fu., rHiiiiflc'idu'^ ,s>mis ]»(. E k \\, 
— ^olianii. Biitlrnnnr., )1iird'.. Sh'inmruHi'. 7,1 pt. 
— Wihuiit, tinliiitivb., (i iliMUtdiam-mv.i^ Jl. (II. 
— WmtstU, Balinarb.. Viriiiruhiv, .vanviiMv..Vi II 
-- i'fiiihni, BrtJ'itaU’.. ’Xni ;lvrii;vj!fvi', Mltv 
in. 
-- v-itliiiv, Biilmbvmut., 0 Posener'ir. 11 I. 
— Online-, T., SW V!irfc»u>a!?cr 
ftv. 1* pt. E. 
— Emil. Banlbeanu.. X '^eis'.enbnraer'ir, 71 II. 
— Bieral>;ieli.. X<) 'Ji'i'bi'i'lr. 41. 
— .‘/iitbulf, ^ilMiuiivv, SO Viit'i'viu'vuv. 2ti. 
-• C. Runge, Hosl. 2r. Mnj. b. Mati. und 
Mbnirtv. Bminlio!; u. ,vUn‘t. 
pnivarirler Molilm \\n «piiitnc- rlieinijimui, 
Trodeubrianeliev ^iim AnC'trodnen neuer oder 
oitvfirl’inth'r Mmimv, it>iviv .vtrtllvidn'ii u. 
Aiirftnnualbi’r ^onitnuib. O 2tror,e 17 (an 
der warschauer jiviidv). E, iZd. VJI. 
xxmiJi. Tocar 'Hiutflc1 
— ^liebridi, Bnenr.. X lJlrti'i'tr. hMJ/j.tvjiig.jtt. 
— ’.liirimrb, Wrimmfl., X Vl)iion"ir. !» JV. 
— T!leL'bor.'^ndsblnb.,^lrebeila!k.Haubjerl,m.<!7II. 
— Edwin Runge, Verlaga-Buchhand- 
lung, Verlag des Aerztllohen Rat¬ 
gebers in Groea - Llchterfelde, (Sr 
Sichler»'.. Holbeinnr. 2. ^nli. Cbw. 'liunfle. E 
— ^crbiimnb, Brrr. Tit'it., X 'ZivvitviVNt', -17 I. 
— VI., yürfti'itfbrt., S< f i?(i'miniliir. isa. 
— Rvait’>, ^afvtivr. K ^rci-bnieritr. .‘’O.l )i1. :i 5. 
— Or!o, .'Hnbf., «ioimiictiHr. -lu I. 
— 9i., (sictoireiifiuf., X Dan;iqer''tr. !'. ^ilialc 
X Husstkenür. 2."» pt„ 
— A.. (fiflarrvuHblrt., X Ül pl. 
§. Urcnllial. 
— ftmmniir,(Jinormi» u.Tal'alhdI^,S()^iidlei' 
i(v. in pf, 
Runge. Paul, Condikor, X Pantstr. 47 H. 1IL 
- Hermann. Konserve» «. ^IcifAiyr. (riißr., f 
bei- '3d)lcufe (» pt u. L E (Ic(. I. 77^7,1 
Wcorfl, Controleur, Treplow, ^öpenickcr Land 
srr. iko^c'n'id)c-> Hanr- 
- Ernil, Delicalcst.Conserv.u.Käseftros;bdlg.,X^V 
Dorolheeiistr. 2i), Marlib. IXr. Wolin. Neu 
L.'eis;ensee, Piiiorinsttr. 142it pt E 2—4, 
- Hermann, Denillat.. SW (^rosrbeerenstr.!!7 pt. 
- Miivl, dinier, SO Manleusselsir. 37 11L 
- (fall, Dircctlir. (sltarlüiicirbg., Mardntt'. 24 3 
- CMnr, Trechc-lcr. NO PaUn'adeiistr. 1(5 IV 
- Mail, ^ry)d)I. Mmfd).. NO Rykeslr. 22 H. 31. 
- Mariiii.Troidil. Hulfdt.. SW .vcimitr.24Ii.pt 
- Wilhelm. Dro'dit. Mim'd)., NO Elisabelb 
slr. 42-4:1 111. 
- ^üiepli. tedui. tfitcnb.2ea-., W Bülowslr. 85 If 
- Ed., J\slbrl-, SW ^riebridistr. 242 11t (Tel 
VJti. 1022S.) f. Mmutc Ä v. (rtemnim. 
- Johann. A-abrfaxb.. iltir&f., Hcrmaunstr. 11. 
- Pl,. O., ,3nbr!lu’i„ W Nankestr. 20. (5cl 
IX. H'itlT.) f. Mnv fvftiiifv! & Nirnge. 
- Niümrb. iyabrfbef., S Llallschreiberslr.^tO l. £ 
nebe ^-oersier & Riuifle n. IS. Geijeler. 
- liuit ,>uevtüehri«., ishaHottcnbfl., Schiller 
Nr. 81 III. 
- Hermann, Jytvndifrvirihxui'r, 0 Frankfurter 
ÄUee T> 111. 
- Carl. Former, X' RmMm'kr. 11 II. IV 
- Paul. ftriumv, liliarlottcnlHv, Mautftr. 40. 
- Lonis Runge, ,1-ntnt. nniiviuntablcr 
selbnerzengettder'^eleudttuttgvge^eu'tänb..Glttti 
lidit n.EdinelltocNapvarale. Waviu'H,NTOüstiib'j= 
ber^erm. t>. (Zvl. VII. r>iW4 ji. 2980.) 
44Viv. R. :Kmtflc n. V. Bone. 
- Ferdinand, WaitroJ' Vt» bei «iaMbst()u:wH.l 
(Ivl. II/. 24IKI 
- viit-tuifl, Wstüw., X\V .vMitU'unr. ;ti. 33. (Icl. 
1L 2'.Mti.) 
U'tirl, l»>vr. Bvnm!., XO !r.'airdr-berqer ee283 
'soll. Jyiiedtidi, (^vofjööttriifviHiir .SW 2dm(jcit- 
jir. :tl pl. E 
.vrniMitti. h'tmthamhM.. X Bvniniicrftr. F>7 K. 
- CaU. ('nirilci', :Hirb*., BeUinerstr. :WI III. 
- 'htill)iim,A>midclvflärtn.,SW.velhintiui)tr.i:»lI 
- rubelt, Haiibelem.. XT(> Vaitbivchtilt'. 12pt 
-h>ithvtm. Handelom.. Vicu 'Si'iv.enfvc, völlig 
Ülmnm’e Jl). 
- Carl. ViUK-iüni., (' ^tUc 2difu;v»in-. 10 II. IV 
- vjlu^iiit,'oaui'iuait,X*tUiii!iiciiür.l<V)if(.x)litsfl.pt. 
- .vviliieh. n. Barbier, S ^olwiir. 2 pt 
- Mar, .Heizer. ^idneiUnv, Hrtiicitfti. «V» III. 
- Carl. .vul^bilbh.. SO Cutnieuftr. 14 If. pt 
- :>ti,§„sr. .vimiL, W 2ivii'imtiiir. f>2l) IV 
X. 311‘U'it.,Miufvlunft Vdifliv'ta Wktomstr.löl. 
- iv.iiitflv, ?»iüuunentenm.. S Bopbiir. 1 1*F. 
- jViljieliit, Maltet NitUh SW A-idifiinir. .”0 J. 
Heviii, Maitilh't, SW A>aflvl-HU’t'flmir. II If. IV 
- Mitri, Mnntlm, Pun.; Handjeninr. 8. 
- .Uttnviil'VU1, l ''lM'eitViiitvvm.2'!.24.11. 
August. Maiifm., N" Vovuiuqür. :»0. 
- b'onrnb, Miiiiün., W »iii,»lnniiei?ii. r>. Wnvtens). 
Cridi. Ataiifiu.. <' Wrini^r. 17. In 111. 
- CtiuX Mannn., geridul. 2ad,vern. s. Trv'ie". 
X s'ninii’Jibm'tp'rMr. '■'>* pt E i It'l. J1I. syi),").} 
f. iK. .v>eiltittfl 
- ^-riv. Maittm., N( > Vaiibvbt't^eritr. 8| III. 
ss-ritv .Mnivm , XO Vtinbii’fln'in-. 2H I. 
-• .vermatut.Miuifm., Haleiiiee.Bviniinerfir.^ll.III 
- v-obiunicv, Mniifrn.. W 3teiiimei?ilr. lu IV 
- Joh. Helnr. Runge, >t mifm., SO ^vfvplh 
ftr. N II. 
- Miivl, Mstutm., N Creniinenei'lr. 1 III. 
)\Vm\ MrtiiMii., X ISbi'ziiii't'ili'. f>0;i II. Jl. 
- :Vtur, Maiiim., X .>U'penliasieiiersir. 1. 
- C^fiir, .Miittim., Host er. :Viaj. b. Mittler*, u 
SO User 1 II. /Irl.VII.»!».*>.) 
iv. 1. April 0 2trrtf;e 17 fa. b. ‘Sarfdmun' 
Binde, Miinnic'idiev Haus) ). C. Nunqe. 
'ImiuI, WslHMH., AV (iiilmitr. 27 IV. 
'liobat, Miuifm., X Brunneuür. 1.7 111. < !el 
in. i;kxu 
- 'Siilll'Uit, .UoiifiH., < > ‘jtMmdiitumu'. 74 II. 
7>ianMlenipmu', V Vitthaiiernr. 10.1t IV 
ÄrSoljn Nachf.. (5arl fim'lttnbtrn, ft., Mlvntp 
iieiei jiiv Bau u. Vlidiitai., SW 
itv. 1 pt (Xi‘1.1V'.h;s.» 'Mth. Cail Himleuberg 
- Vhhpn'i, Mun'dirr. SO Ciivtnitr. l~>. 
Willis. .'Uiiühci; Xo Vfliibnwhriir. h H. I. 
Wilhelm, Mulidicr, X<) Cli'abelbsir. 21. 
- ‘SiHicinViittidit’r, XWUiitei b.^iubeu78,.'!.II.k. 
Mär. Vastiier. Silmavbf., Bernbarbstr.-IH.IV 
tSrtil. :Hetv X'rtttdMvficr. Bfinn'iii/n^vbiiV., SW 
icmv'cflio’cr Usw 1 III. <ret IX. <>*21.) 
,'yriebr.. ’xfiubiuiiHj, Cbarlollenbq., Lnasze 15 
t,i. .C>obc-b»i|W llfvo >1 tdfly'fdit'o Htiuo j»t. 
Herrmaun. Vdtmwn Aii.',mib.. Cbarloltenbq., 
Miniklii'. (ix. 
• C.. X.'ebklydig. n. 3di(irlvfbft,X Marlenftv. 171. 
Paul Runge, Lederwrrbrl.. 2pec. Pvrte 
2ri'ivns ». Ci|pincihCliiiv, S NiUmtr. ssil. 
Iii. (Id. IV 102.) (i l(f. ^nh. Paul Mititflc. 
Nungr,Cart Tiadt.^ehrer. XW Bandelm.2 31. 
— Pst»!, ^ocomolivsttltt., W ^ltvenvlebeusrr. 1211 
— ^illielm. Loeomolivfübr., t'iduvitluj.. Hagen 
ftr. nti II. 
— h'ittlav, Maglttl.Bttt.Ueamt. XOCyriübnraer 
ftr. 37 III 
— Bernhard, Macsinr. Bnr. Afn?r., X Graun 
ftr. ;tl. I. 
— Mar. Magiür. Bnr. Beaint.. X' 5diiinlmufi 
Allee 71 IV 
- Bernhard. Masiiftr. Eecr.. (shiukiltcitbittfl 
Wilmersborferiir. 2«'» 11. 
-- Alb.. Miilmimr., XO (^i'orflfiiHrd)iir. Tü. 
- Robert, Maler, Wilinersbf..Rinqbabttfir.270lI 
9t, Motten- u. Tbealerstarderobe, XO (i)r 
JvrslHlfiirterftf.75 I. fiel. VIIa. <H>18.) 
Carl, Maurer. W Culinnr. 21 H. I. 
- H., Maurer, SW Möäernfir. 103. 
^•cibiimab, Moizvcrpot, XO ^-liebrifu-. 10 pt. 
H., Medmuif., Nähmafdi. iHep. Werkst.. SO 
Mnslaucrftr. 21 IV 
M., Mechanik., Halenfee. Ioimnn 
ftr. 11. s. Sommer & Runge. 
Oskar. MiIri)])M., NO ftrirbnnn: 42 pt. 
R., Milit. Invalide. W Barbaromnrr. 7t 
- Ferdinand, Moltereibes., X Weif;enburgersrr.^ 
- Emil, Musiker, X 2winemünberslr 18. 
- Otto. Muiiker, XO Palliiadenfkr. -vi II. pt 
- Emil, Cluuoiarht., Helilendf.. Moisemr. 21. 
- Hugo. Padets. Beantt., (' Vinieiiiir. 88. 
- Ernst. Papierhdlg. Cmjr., W 'JJoiistr. 30 pt 
(let Via. 31410.) 
- Jyricöiid), Pcztfioitnir, X 0>ai toufa*. ;*ü. 
- Theodor, Pennouair, Biitj. ^alinstr. 6. 
- Gustav, Pferdeb. «diamt., SO ^liMeiteriir. 05 
- Hermann, Pfvrbcb. 6dmffit.,X6tU’liovmr.l2H 
- Wilhelm, Pol. Beamt.. X 3leuc Hochstr. 16. 
- t5rid;, Pol. Üfinii. u. i'i'iitn. d. 9iej., »SW 
»offener,'tr. 27 1. 
- iHid)arb. Pol. Wadnmfir., X Tuttderslr. -.7. 
- C.. Portier, W Bülmvirr. (12 K. 
- Carl. Portier, NO (^eorgenkirchstr. 5x'. 
- Nufiny, Portier, SW Blüdixrsti. 18 K. 
• Otto, Portier it. Musiker. XO ,vr(ffrcitt'U\ 3 
- Crnst Por^ellanhbl.. XW Llromsir. 40 pt. 
- Adolf, Po’tAfiüt.. X Hodimeisieisir. 2 Jlt 
Cito, Ob. Pl'Ü Vlisift., X Wr. Ham('urgernr. 38 
- August. Posibeainl.. NO :1iykcitr. 11 JV 
■ "Silbfhii. Pomllou, X Ber^sir. 71a JJI, 
A.. Pofliecr-, X liViiitberHr. 31 I. 
- Carl, Privatier. SO Llaliverstr. It 
- .Uslrl, Privatier. X Maitmcritv. 21 IV 
- Ewald, Redilsanw. b. Vatibga1. 1. <' Leydel 
fir. 21 31. (Ist 1. 7240.) 4 -0. 
Otto. Redacteur. 2chönebg.. Mt'h’htHbitf. 201 
(Poübev ^riedenau.) 
- Aitniiil, Neiieiider, (’ Baitelnr. 1. 
- Jyiaitj, Rentier. S Wiicmmiuftr. 10 II. 
- B>.. Nentier, W Poic-dauieritr, H2«l E. 
- Äilbeliu. Rentier, S Plan Ufer 12 II. 
- Angu'l. Länger. X -'»ionvtirdnir. r>( 1. 
- Carl, Schaun.. X 3eller)tr. 1 III. 
- Carl, Srimnhu., (.’ Alte ^eipzigerilr. 1 pt. 
Hermann. Lchanlw.. O Andreasflr. 31 pt. 
- Albert, Ldiläditermnr., Chnrlolieubg., :)tiictert 
fir. 2 ). E 
- AugnstRunge, 2dilädiiermsir.. SPriu.;en 
ttr. 30 pt. fiel. IV 247!'.) 
• Augin't. 2rtiläri)ter. O Hiibitenir. 13 II. T. 
Hermann. 2d)lsld)h'rmur., X 2d))veblrriu-.47pl 
^uliiU" .2d/läd)terun'tr. .Sdiöuebg. ,2cPaiifu\öO 
Otto. 2d)liiditermitr., SO Cnvnntr. 34 pt. 
Adolf, Lchlofsei, XW Bandelsir. 27 III. 
^riedridi, Edilosfer. SO Sdiinidslr. 11, II. IV 
Friedrich, 2d)loüer, XO ^astmauuilr. It) JI, 
Hermann. 2dtlon>i; S ^iMzuaiiKNv. 1.7 IV 
Hugo. 2d)(oifer, SW Arndt'tr. 13 II. 
'Ji'ilbi'lm, Ldilojser, O Brevlauerftr. 13 11.11. 
Huitoö, 3dnitiei», SW ;{oh*ei«m(v. ?,! IV. 
Hermann. 2d)iiiieb, X 2diulür. r>o. 
Richard, 2dmiied, X 2d)iilstr. 24 II. 
Augiin. 5rfiucidcrmft„ XO JHnfcftr. 2f III. 
Hermann. Ldineidermlu. f. H.. OAntireoc«flr.31. 
Paul, 2dmeider, X Weifp'uburgerskr.4!»II. II. 
Rudolf. Schneider, Xu Ryfeitr. 23 Ji. 
Paul, 2d)neider. S ^üritemir. H. IV 
Adolf, 2rijiififiW, o Andreas'tr. t) IV 
Mail Cdiriilfev., SO MuL-kaiieritr. 51 IV 
Äilbelm, Ldirifijev., Charlotten!^., ynllftr. 08. 
Adolf, 2d)iibm.,2diöitdifi..Mvrfvburgerftr.51I.I. 
Carl, Sdnilimmitr., (* k?hueiiftr. Iii 11. 
Cduard, Ldruhmmnr., 0 l'nnneilr. 3. K. 
Jviöit’,, 5dii(fim.. W Wollenbomir. 27 II. 
^•rU’biidi, Sdjitljmmfir., SPrinzeuitr. 105 II. I. 
(^onbilf, 2dwbm., X Leifzeuburgerstr.9)1. JI. 
Hermünn, Schuln«., Schönebg., n-vegeftv. 57 K. 
tPostbe.;. ^nedenau.) 
Mari, 2d?iibm!iifii'., NO iiVinftr. 20. 
Ludwig, Sriutbnmiui'., <) (firmier ^Jcg 3 K. 
Paul. 2d)iibmnim., 0 ^'angeiir. 42 K. 
Paul. 2diittmtmfiv., SO Mariautlettür. 10. 
Rnnne. SB., Sdmhm., So 3^i,ra,.t 
— Wilhelm, icdmhmmftv., XW tiat/-. ! 
— Siüi,2csnUii:imHi-.,Ciiatioiuj-1i,1 «. 
driclmr. (»2 IV 
— Albert, Seidcttftiitfbu., C*i;ai. - 
Landobcrgcrstr. U7 II. pt. ’ ' 
— Leopold. Slsiudnii., XW Pau«, .. 
— Pa»l,Ttcindruct..Lckmargeurt.Vä,'," 
— Gorl,5traRcnb.2dinnit.,3div3. j’|l ^ 
— Gmmv, Tapeziermü^.. l. 
NW Lpciierür. 1G H. jlt- 
Pautitr. 13. 
— (sovl. Zapvj. tt. A'vvorai.. W .. 
— Carl. Iclegr. Ap'iit.. s :: | 
— Mar, Ob. Zc\e$i\ Aü’tfi. X -> 
F. L. Runge Söhne, lv:,> 
Toilette Seifenfbtt.. S j;!:v 's,;u.... - 
lirtl. 4ü7y.> ffliißftlnilh.i v'. | 
ivne, Tiidiler. ^ckNendi. m..,,-;, 
Gustav. Tisdllcrumr . SO 
— Hubert. Tischler. SO , j 
Oscar. Tifüiler. XO 5iraip';i\i>v.', 
— Aiifluit, Töpfer, X Odeibeu,.:^ 
Ctcrtv, Uljrm.. ^ilmrivtV., 
— Paul. Ulinii., Stegliv. 2mw 
— ^obaun, BeiflohX, SW Bin,;, 
H-. 'SiirfiterL X' Wlcimfir. 11 if. If 
Rudolf, Wattettim'tr., X Pu'i:;L;:m .i 
— Hermann, Weicheuire!!.. X -.'iir 
— Jviait^, Weifigcib., X Paitsm i( 
iiouiö, ;»imnu'm., X'o CUuvmt. ^ 
— Wilhelm, Zimmern!.. X 5iv::u:n?.",' 
— Ferdinand,^ufchueid.,St 
— üuiie, steb. Abminmn, viv .’h:':.ü 
NW Perlebcrgi'rsir. 2s JV. 
— Anna,geb.Salvuwn. ^eun>!u 
ftr. 70 11, 
— Willrelmine. BhiiueiilnMiiii,2u.im.2 
'iimmeimaun'scheS Haiiv K. 
— «Shnolinc, Börseudienww,. X Ji.t.; :: 
' I 
■t! II 
'U i-, 
;n j.: 
h II 
Amanda. geb. Brandi. 
II III 
Aiiit., XW (Lindeneulr. in \>\. 
M.. Ww., ,l'iibrllu‘iiin„ X1 > vu:i 
ftr. 0 I. E < Lei. Vltfit^l I ' vo.i 
- Bertlia, Frt, X Nvvaltv'ii-. 11 
- Hiildsl, iyrt, X ^'vilniiuivi’i! 
- Agnes. Ww., (^oütvinhiii, S 
fiel. JVn. 7401.) 
- Anmlic, geb. Mildl. ^’u», *umi; 
Iacobikirdiftr. 2 I. 
- Marie. geb. ^romei. 'h-iv, 
N A(fciftr. 128 Jlt 
- Iobnuna. geb. solider, m .. 
W Aikgobiirgerstr. 8 J. 
Clne, geb. LdUieben. utv. Mir.iMs: 
Wlcbitidifu*. 1 IV. 
Berrba, Vebmin. XO Vti)idvt-vhi:i .'iii ^ 
Malbixriim, gell. Huc-seld. vw. f lu'iaiu,. 
(ttuciiciwufiv. 3 I. 
Anna, ftrt, Modisnn. W Buhwn ! 
Cmma, geb. #vioft, '^tu, VüiImiv 
flr. 'D II. JJI. 
Clara. Jvit. Pvniioiuitv ^inmumn. \\ 1 
dameritr. 20 III. 10, " I 
Ulrike, Wrv.. Plätterin. X :V<«ru':i. >' 
Agne^ u. Elifabetli. ^«enluv. 
Miir^rflr. 20 II. E. 
- Anna, geb. Hops'«', Reut. 'h’M 
fir. 1 JI. E iTet IV. 3710 i I 
Clara. geb. Sladelmaiin. luv. 
Oraiticiotr. 188 II. pt. E 
Clife, rfvt. Reut., S ,\id)ii'ii; I fl 
William’, geb. Maaii. ;Jiviit, i' 
Mutluuiuv, Rent.. X 'Viulleiui 
Misäu’lh, All., Reitt, ciegln;, i.tmrr.'! 
pt. 4 0. 
Viiifc, flvbA'act, ')imt, SW aximi M.u 
Sdiloficniisinuiy.. X S’mmiiwn 
Anna,2etiueiderin.o ivhuitnin.'i «'m-- 
Bertba, Lchneideriu, X\\ Pinuvaiivi'ii ^ 
X'öwifo. 5dmeiberin, W Pn"in:»'n;i 
Cinilie. Speifeanft., SO Belln?»! c Ji'*1 
Amalie, geb. B-'bir, viv. 
.uöiciflgräijmtr. 71 11. 
Anna, Brifciufevin. ^eilnh; 
Tnrridnnidi'ir. :W j>l. 
Marie, Berkäuferin, XW -i^l',lu 
Ä>ilbe>mine. 'Sflfdifi., <1 t'1|IllhI 
t,ouifrfit'5.AlöI)Ji'i',l'h'vidn'iii,.^lu’iv S'-,|‘ 
^noii), geb. Hefileitt, 
Adalbertstr. 10 JI. 
Anna. geb. Viidnimim, ullll|lL' 
Mantftr. 158 111. 
Auguste, Ww.. MitivmiMiru'i- 
Berllm. geb. Ho’nihimi N 
11.11. . 
Clirifliauie, Ww-, X r.uuui'unn 
E.. Wm.. W vlvlum. -io It-,!l- 
(Lrneniiie. geb. Holinmv, - ill.‘ 
Hrbivifl, 2^w., SW Cuviivinu 
Kaufe kein Bett ohne Westpha,1 & Reinhold’s Patent Matratzen ! wÄ 
AcsTb} 
HÄltJicU
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.