Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Nöthe 
— 1353 — 
Rother Thc.l I, 
ojfltbc «i^lr ELlachtcrmnr. bO 2Md>iontr 1 
Jliniiii Sdilacktermstr. W 6tcgh$crm $0 
"anf 11 Cd Ma 11409) 
^Lnl 3rtilarf)tcn«|tr 9hnb u 6djroen cid)Uid)t 
" ~tlt ( n ^le ich u £>iiritror SW Uotuq 
luunu boipt (Xcl \I 4219) 
^liit 5d)lod)tcim?tr, NW äJolbnr 2 
7 ihu 5n)iftd)tcmitr NOBariumur r>ptE 
Läu 5dila*tcrm|ir N>N Felbzeuqincritcr 
|ir 4 II I'l 
_ 2no 5d)lndilamiti NO ^o[,mamtm 2pt E 
„ir,ii 3diloi?cr NW Si»j)ilur 551 II IIL 
_ Schlosser. S Slottbuia 2amm 11 II 
_ 1UI 5nmcibcimitr S 1'unen Ittei 27 IT 
_ (I1 u 3dmeibmnttr, bW 3dioncb(rqir 
r ,1 22 
_ v nimm Schneider N\\ (Uaubtutiu 4 
_ tt 2-liiteOci S\V ,imniicnn H 
_ , '.mt Sdnutbcrnntr W yiumcuthalm (tll 
_ 11 im 3d!mtbei N (Sicmmcnutn 7 pt 
'n M di Lchrislietz NO 9tysc!tr 2- II II 
„ Hiti 5du lim X ftiuficiiierqcnti 11 H 111 
_ (s Zdubntitmr SBtlincrebs Banfm bftr 9pt 
-JiidiaO Schnlimiustr N ^el)ibcllt!tciili 87 K 
_ j n 5d)iihmmtti N 5ucht?uHr i>b j)t 
_ ( it tau 3rf)iit>m,N\\ tmuilbcrgcuv 11 121\ 
_ n rnnmi Spetleanst, 0 Anbreaslir I 
-Inm Lzuvtnm 0 AVonifltbciqevtr 9 
- IM 3tuntrag Wtlmersds -itcilmrivr 120 
_ ^ cu Stcllma^cmitti u «Laflcnb ( Au b 
vi melier Brücke 6 Lohn l lüemmcnter 
ii f 1\ 
-litt 3tiaf>cit& Sduimt (ilmüottcnbq 
Llju l|U 1 
„ cu i ni i Infclbcrf N Jcljrbclluicrm 4 II 
_ V ui raptz Charlottuibq 2mtdilmmm 
li 12 III 
- uicMidi Tap''; NO Lcmm Jl H UI 
- Itnil Iiunj 0 Koppen'tr 20 I\ 
11 im Z erf)mf NW All Koobit 72 I\ 
- lOu Ohmen (Miihaltl tcdmiW 
2i i ii Niaichmcittbrf Sputalmmi r 2(u 
lai \\\\ huntq itabt u gcrocrbl ’lbtvainr 
i i inudpiürtpci Entwurf u %*rufi 
(ouil Umihiaüoiicii IHii&fntisMuieftii N\\ 
bun in 4i ii II (TU I5b4ll Boritihu 
t un ^üi,ctfsi| Ingettieiti 6 12 Biuitnnciui 
u i1i Lq (Iil iiuciiebfl tl } 
^ 1 n Cl Zchflt 9l)ii?t Sdmttcba Iimprl 
b in it 1\ 
- Lul i\ 1iI i SO Laii'ipcliu lü III 
- ' m vi diln 0 ^ucbririi^ilhmti 2SHÜ 
- \i nrti 2i|d)ln !N 5Bctciaticii|ti 7 
- v i Ii dilu Hirbf ^umdiui|tr 20t) IV 
- ( ni ^ndilti iliifbr Ricliarbsl» 18 IIT 
- ci i t ii Ind)lcr ^l)QilottciU>(i <3paitbauu 
it II 1\ 
- r itidilti ^icu Wen;eniee laii(ihaiix!tr >t 
U ludilci SO liaui ipini t»2 J\ 
- i ii nut so 2)tuxtiuicim (m 
c* I i S toanutbüiiti t7a II IIL 
i dilu Jtnbf jhrfmibm i. 
i ii (lila SO MovliVcitli (»" III 
i rtii i st) Slrttnjcrm 2> 111 
llliuii NW ilvitliiudaiii 2 X 
malt b El (VcitiQiibl ^oipllal 
u nluiflur 1—7 pt 
i _ oi ub SO ^iciieim *>2 I\ 
1 i it H ^otfinfi Jtummcl^bfl ^cm 
i mit i> H I 
u i in Hubs iöcistHi 2 II I 
innlt SO 6iahvcitti ll Is 
ihn ti N\S Wütflvivotum l‘» 20 
nimm 'Mcbci 2dioituucihc 
j II 
i niflflit SO Shiltbum 1 12 II 
Rothe, 2 ollwrsbrl XO |snlhmbcii 
ll I X II 2ü») Juli i)itdi J( otljc 
M 'H1 SW BUK ‘Illmnccitv KXi 
im SW 'Xiltonuriti ll II I 
11 im \ (£otf(iiui|ti 11 I\ 
\ \ N\ ll)ium|ti (U II 1 
- u 
- h 
iii 
i 
- 1 
<\\ 
-t 
tr 
-J! 
- 1 
h l 
8 
Rothe Marie MdibMim 0 l>ctcr56urqcnn 48 
— Gcichw ^lObntiuiKn C Ziaqoiicnti 42 1\ 
— Jba, Jialjcur NO licubvbcrflcutr 40 
— üoitne Frl. JMsurtit SO Abmnalnr 10 H 
— JNaitc qcb ficmpcl 27 w Slohcrut >0 
^rcnjlaiui 217 
— Mate um Cbcilcuht W ^aiancntti (4 
— 9(uflu|te fleb Schwebet jrait Pcnnonatnu 
Baube^'tr 21 IV 
— Mario L.W ^lattaui XXV Vubccfctitr 28 
— $ Fran ^otitcimöJclrbrf NO JPiptmcr 
|tr 4 II iCoIm NO 21m 5rubLtduI)om tOpt 
— Huflitftc qifr Elck uro 3ici ttftiulottin 
bürg ilncicbfditt 4 hinitml) I 
- summte qcb Sctirober vw ^o]t 3ca ^ 
£d)(cqc(|U lb 1\ 
iPfniic qcb 9tumdi vw Po;t 3ccr N 0 anen 
tu 1*>0 I 
— ifwcttinc tiiuatuic N iioMuiciiti 10 L 
— ’llmn Simticic N 3dnucPUrtit 24*11 I 
Hmia u Aqueö 9lciitiacn 3teqlth 
Wunqciti , III 
— %mna qcb Ctieimalh 3d)tinmi( SO Ada! 
bertitr 1 II 1\ 
— wfaric 3dinaPcun SbmUntctibi siumtmc 
ftl 27 III 
— frci'Wifl 3rJ J>rrlmitrrm 3d)orrcla T)nit 
biiqflr 7 I 
SolmtUM 5'w (Caid)inii J'otttiui II 
— vobomtrt qcb ü.m, ^a’difi, ( 
3diout!Uit!itpciqnhc b III 
— Vhigmtc qib 3drul, Sw MMntcnm 1*4*1 
— -tUrtlm neb 3d|tlb‘ iuu Bailjaq tKitmmebbq 
lumdimibtm Ä J1I 
— Gmilu qib Tich J?tu &\\ Uocsmr 20IT ] t 
— kmmn qtb S;'oii)ol; N 
ftr rkl II 111 
— Iobanni qcb Weife .Ln N\\ 3ir(citttr »t» II 
l 
" Friedi ich Rothe vormale L Sohmol- 
uuUrf \() Oicoiflcittudim (ii 
^ Hülln ^0l)lt NO (^UU-Ml'sllbci 
ror 
i II I 
-l i 
l 
- l 
t i 
Stö ^ 
“ilc t 
4 ttt 
"ti u 
U t 
» I 
h 
0 NO Barntmiu *2 I\ 
1 tö ]S Duudernr 8 111 
i >- 1 nlbotv Fmu (Ii;ar(ütlcubg, 
ü i 1 [\ 
' NO tihcif5mnlbci|ti 1J I 
NO VnitbäbCißcifh 14 H IV 
l Ihtctm panbelLmr-mw Jtnbf 
i i 
i’tuufcl Uttttfmsmtu Subcubc 
q l BiUtdjfc, Ww Üohlctlhblg N 
I I 
11 hu nimmt mu tiutuidjlu SW 
l i 24 111 
II hn Lchonebq ^afimti 11 IV 
^cttnftt 8 III 
l'mjc 1 tu >0 ^ncbndi^bcrqeiftr 21 II 
Manc 2itu N Vhmmitr 10 II III 
}Vntsj qi6 ^ncbil ü tu 0s)(itbiciAitr77aIIl 
i'iatl il&c m NO i'nttcttur 24^11 J\ 
Mninn ^tv Chculvklulbq 3opl)ic ülinilot 
tenitr 221 IN 
K\n L?w s ti'iiiulminemtt t I II IV 
Ctttln qib Zfiüitrtd -IMu Oshanttti Nillpt 
JJitmtsl ^>lv ^'»lmmitvermiet!! (Sliailotktibfl 
^Umcicboiruiti 21 II 
Dlntljc U)i Btldiui,mal \\ 'Toriibaqui 7 
Ntdiarb ^onptm i ötici 6 Jicqt Uo 1 
3d)oitcbq, ColüttilCllilt 20 
^uqo Lehrer Letter b 4 stimm ftüttfril 
bttnfloidiule ( Kimciuu 225, I 
Fntbndi Viaieitsllietiücuu Chnrloltuibq 
Mauei ^mbiidnti (>8 
Wutislü jtuvaticr \\ Vuüoiu llfcr 2^> K) T 
Auqttn ©rijnlnnmju u Pmltct N\\ ^lllnedit 
ftr Ib K 
Hntnltc qcb Matthl^ Slanfttiotum SW 
Wtt|d)tnci|ti rtb ß 
Ww sUsllKrm N (Mitqitmu b IV 
Wtllicliliiiie qeb s)U>tub %üv> SHibntnti 1°» 
Hotljdlcr T Jytl^ülilcufbrl NO 3ttanf$b rgci 
ftr >1 II pt 
Rorthcl, tiain Gdjloiiet S 3tbolbfti 1 I 
Nolhcmann s)Uifluitc NO iUIfvücnti 2, II I 
Nothcnbad) Rny I)i plul Abiheil Vorfiel, 
n Inntlttt I Oaiinmq? Wcwctbc Äirql b 
UmicU Patcntamlc ^fjailottcnbrng ^ctta 
lo^tftr 104 II 
illi Moitjm (' ^ntcii|ti G II I Öibr 
llothrnbad) 
£ Staufm ( Alte 3d)ünhaitHr|tr 7 8 1 
E f Wcbr 'hothiubadi 
Gebr. Rothenbach, Uicl)[ u tiattbii' 
pubuctc ( ’Un 3d)ütihrtu|inti 7 b i>t E 
(Iii III 2004) CMtfl il'i it JD Jbtlicitbnd) 
VKimaim sniuhlcn(c| ,  \ictneicbt  Jloihcit 
bstd)fti 1 E 
^ctrmnmt ^Hutltci N 3dioiismti|ii 'HUu 41 
|a»I Hcutiei NO üstitbebirqetih 7t I E 
W Änlich Benin' W JtUntui 41 
^aultm qcb Vnbcmnittt Ww Jlutttcie 
(ihslilüitctibq Unntfli 110 I 
Hiniic qib -T'oIqaU, Jöju Ghailüttiiibq 
Slruntmciti 11 II 
Nothenbcrg Jsit^ Ui nu il £pictnlu0t f 
Halc u titttc i Miaullicttin (t <3ö»tmci Jjqbc 
nrzt Bab <3nljbunm) < 'Umcftuebudjftr 57 
(Tel 17244 ) 9-11 
M Di mid pc 9(r0t S\V 0>roiibccicn 
ftr 08 59 I (Tel Via 10546) it SW ^oif 
fii 81 II pt Worin 8—1 
S. Bothenberg, Baiikgctch NW Allo 
tiqeifti 9 pt Jnb 3tcqfr äiothcitbuq 
- Maz Bud)halt ( Wlo|tcrftt (4 II 
Albett.Kattfm \\ Miflitfcnfn 17111 ) Abolph 
Aiciici 
- Daqobeü <lflit|»t, »SW Ltitbct ftr 22 f 9( Ä 
B Äki,ch 
- Hermann fttuifnt W Uisltmitfti 17 III stehe 
Abolpb iucuei 
'Hetl»ctt6crß JL\in staufm N Slbolnti 26 1L 
— Oocar Mauint \V Stctuncglti 2 UI. siehe 
^olnisttci L Rothenberq 
— Ph itaiifm Charlottenbq Scblutciiti G2 
Gartenh I f Saarenliau? P ^iollienbcrg 
— Samuel Pumonat ii Mttlaq,.tnch ( Span 
baucnti ^ IL 
— I Adolf Kidtkamv b Lanbqcr I Wr 3Rarf 
qrarcntti bl II (Tel I 1<M) ä—10 4-7 
Oohn SWr Halleiche»; Ufer 7 8 (Tel 
Ma 1Ö7S0) 2-3 
— II Aböls Hcchtsaiilv b iciitbqcr I C 31ofi/t 
töstlcuti 4"i (Tel 111. ",!) ^ n t b 
^cniianu 3dMm S Lclmutcrtti (, II 
— Euqeiue qcb Wolbbcrq ^ebatnim \V ^(ne 
bndjcritr 10 pt (Tel Ma 11410 ) b—10 d-5 
— Minna qcb Aibcrgeü ilaufm^tutu SW 
Waterloo Ufer 11 I 
— Laura Süro Renlrerc NW Panlftr 8 IV 
— 2>lürie ist» Jicntieic N W ’lltouaciitr Opt 
— L.Uhc1nunc D?w SO iliantcuffclitr 5 II pt 
Bothenberg - von Geldern, (fiMinrvut 
ibif (Sollt Champagner Mcllcui Diplomat 
SW Markqiafeiistr *>1 Jlnrq 11 (ZU 
1> 2hbt>) !)iiU ) 9totf)ciibuq Don Nelbcut 
Wohn SWr Stoiuflflmvufti 103 
Rottjrnbcrgcr (Semtaitn Maior a D \\ Lnthn 
ftl 41 12 IIL 
"lqncs ^islti NO Strauf>bcrqer;tr n»8 UI 
Rorhcnbor^ Nary qcb Meyer Ww, S\> 
<Saqcl?bciqentr 2 I 
Bothenbucher, Ua&ss L Ludlcke, 
Oampfidimralut anmdicn ^erln t Homburq 
NW Kronprinzen User 1 !pt (Tel II lull) 
Ii ‘ (l 3tubcmmnt n i. o ^ Jacobs 
(Vamttnq) n F iö Notbenbucher Cp 
Rothcnbüchrr %ar ^abrk NW Allonacr 
ftl r» pt i N Rothcnbudier u Deut'che 
lllitlluatii Gciellfch 9lotlicnbutci «S. Ho 
— M. Bothenbucher,inti Itbi f W Tauben 
fti 2b I (Tel I 1584) vMtlj JHm 9iotljcn 
buchet 
— 4-iutl ^0|t Jlifnf NW' ^HiUbirflcritr 14 IIL 
— A lir irotifior, Charlottenbq ('hol 
nmum 5(> Waitenh II 
— 3 -1* Schttmljcbit NlS^attHUti !f 9iothcn 
bttdicr q,islafj ä. lubidi n (5 HotHmCmdcr 
— C.Bothenbucher, 3duttxil)ebctct Berlin 
Stetliner Wuter Eil DanipnchiNsahrt NW 
Uronpiitt^en Ufer 12 (Iil II 1W2) )nh ^inu 
^ fohlte (Lanb-berg a S) u F -B 
Rotheiibuchci Cp 
('Wmay ü uti b ^aqbcbnrq BeUtncr Damps 
fchlNsabrt « Spibttton Anbreae N Auqnst 
fti 71 I (Tel 11' bmi) 
U 9Iotlfcnburft 91ubolf l)t plul (sljcmif SO 
tomwi 1 II 
— xicnuctic ^rl 3tiit»bame (£hnilottcnbfl 
Epanbanernr 1" pt 
Aothcirbilrn (icim Btersahr 3ttbutbi 
Itncutr *» 
Cito Vnchbiiib S L'rffinannslr 21 
Alsreb Bnd-Halt, Charlotleubq Herber 
fti 11 pt 
— Otto Gommtntoimti it Courier NW Mittel 
ftr 18 II ri—7 
— Paul Dunftm N Rhetnolci^iüi 2) 1\ 
— Otto Drofchk Uithdi Panlorn Thuun 
ftr 10 H II 
— Fcrbinanb Formci Charlottenbq Lnbntz 
ftr 85 H II 
Friebridi ^nhrh N Pappel HlXit 97 I 
— Mail ssitlnli N Pappel Allee 17 
F Uiiteriiehin f (Las c 'lnl NW Sieg 
nmiibfrliof 20 pt 
Hnmmm Waftiü NO ütitjuianufti 2bpt (Til 
\ II a b‘)l t) 
ftratt} Haue breit NO (flt)abcthiti 21 
— Herrni"'ln ^utm N 9htp?mu|ti 17 
Carl SO ,Hbimral|ti I i III 
— Staufm Ueit yviiijcniic Momq ClianncctO 
Mar Uaiitin Sdivucbg i^itik'iofti 7 
— JulniÄ Mnt|d)ei N 3rtiliimaiin|ti 112 II 11 
— Albert VatmuHonsm b W 3icmmcti|h *> 
— Fran; Maqntr 3ccr Charlottenbq 3ri)tHci 
fti 07 IV 
— HicronymnS Viöuui N WSdiunlioitt|ii 4 "» 
— W Manrei NW Lcuffcljtr bi 
— Panl, Monterii N ÖkUutfit 7t» I 
— Theobor ^oftbcamt Zchlenbs -Uitißqrafin 
ftr 2 K 
— Jacob Privater W Bahreutheutr 20 II 
— Rrcharb 9teftmrbai NWitichUcifti 481)2 IIII 
— Carl 9ieithu Charlottenbg Mautitr 15b t f 
— E Schneibei N 3d)(ictiiaitufii 42 
— Serthoib Ttfdjlct NO StroiitsCciquih < ,111 
— W Bei tret b Vcrlaqs « suniflanft C T 
Wiölott m Bieslart, W Polöbamc |(i 123 
i-r 
— Ca'l ictifl? Speb N 9(ttqiiii|ti 80 II I 
— ftrl Aunumt S <tottbufer Damm n» 711 
Rothenburg Marie qcb Müller Frau Gtafttv. 
Charlottenbq Chnimr 25 pt 
— Anqnue qc5 ^aumann Gmrtlcrrom NZ<hbe- 
mdcrtr b II IIL 
— Csba geb Üebn Dw Etitfcm f Mangel 
Coi rcchoi C 3ct)bcl|tr X) 
— E Lw SW Hcirni r lfi 
Rolhenhagen Lilhelm, -Öcon t, C Mulack 
Ttt 19 pt E 
— Heimelte geb 9lehbanm, 33m, NO Bnabetlj» 
ftr 48 I 
Rothen,er Frau-, IXmcm S03fa(tvernr 127HL 
L Glas, lor^ellanhdlg W Aloensleben- 
Nr 11 pt 
— Wilhelm tanrm 3dioncbq Cebanstr il UI. 
— (r 9lcntiei \N Znnimeuiti 12 I E ^—1 
— ^ian' 3d;ul \\ Bnlo vftr ^8 II pt 
Rothcnftcrn H (ri,cnwrhblq Schonet g Arege 
) r b pt E (loslbe; ^riebumu ) 
— Carl S'orrnlh Wr Lichters Maittcnnelitr 1 E 
— Aboll <laiism ( llat|a Qilhelmiir 18s IIL 
— veiilitch Maitsm NW Gpcitciitr 2J L E 
(TU U 152) f Biaich L JiotljenUcm 
— Juli» jiaustr NW 3ptncntr 2*3 pt 
— (ritte qcb Calborv ^mnutherm SW Bern* 
lniqciitr b III 
Nothenward Heinrich Piaüf photoqr Apparate 
s üiljtbrud u Neprobuctron b Oranren 
fti 17) III 
Aothenwaldt C tar Bciftdi Jnipect, Boxhag. 
Hummdffbfl -lant'tr 4j II 
Wllh.Bother, SlflciU fur^ihhuti üerli v I. 
fiittfil v Sohne 0 Munzstr 9 1 8-9 2—J 
Rother Etnanuel Ükcfirimtr 0 Siubersborser- 
fti i 2 pt 
(icuiik'j itiadtr NWT Ärebownr 29 IV 
— Panl Bacfcunftr Wr ^absburqrr^r 4 
— 3o|ef Bahnarb 0 Aanchaucytr 17 II IIT 
— O ilflf Beamt N Cliaffctitr 21 1\ 
— Henmann Bicralzteh SO Cuvr mir 45. 
— Oswald Branmilr N i^altitr 10 II 
— Cail Briertrag NO ^ntmanitclfndiitr 3,3 
3ouph Bitdjbtitb S WroefcfU 1J II III 
CaU Bitdj&riitf b Boccklmr 47 is 2II IL 
Wnitru Bitd'butd b Bianbettbitrqur 5 
— Hugo Bother’s Theologische Buch¬ 
handlung (Martin Waroeck), Wr 
Lintttr 4 pt (Tel) Juli P Mart Äaiitick 
— Courab Ciflnuciiaib NO ^nimamicHtrdi 
lir 12 11 II p* 
Jllcraitbir Ctqtmm n (rnmenhbl 3trgltü 
Schnvcnfti 19 pt 
iUi Ctiiltnmft S Moltbnftr Cömm 2t II 
^nh Slirl Jbthei 
^nbtnaitb Contiolm N Creiftmti 2a II 
— (Wtbritbcr '2ad)id)icscr v (sditcritplnttcnliblfl 
SO Jlmtqcm 2 \ 2» (Tel VII 1117 t Inti 
Jlitq n Carl 9iothci (Zrantsiirt a M) 
^ran; Ltietib "Irb t5h ulottmbq Potc 
dameritr 2S 
— Io,c Ci mb ^admur Csmrloticnbq shinnm 
ftr 12 H }\ 
^ranz Cinitbrelm SO ViUbenertti 24 II 
— Ovcnt N Ilfi^omUt 8 III fulie 
Otto Iackiich s>id)f 
Paul ^ibiEincel SO 'tidnulfndi Play 21 
— Wob ftlaidiiulibiq Cnqi NO ^m|teitn>albci 
in 20 K Ucl M1 a 71**0 1 
— Ernst Gärtner ^rtcbittmt 3titbcmmtdmr s 
— Paul Gastiv ( liiicfcnti 1 
— Paul Masictinq Iufltt O ^ubictuMti (1 IN 
^Iboli Giavcur -» t^itnfotr f < (7 II 
Mllert vaiubieu N Sdileqeliti 24 II I 
Carl (mubun SO Uimquti U> II II 
JsiaiM vou^biLit NO Hiilltmbutiti ** 
Joses Hiilflili NW Roflortiiiti 2 II 
MbolT volzl'tlbh ii Bctwalt \ C ernmenu 
fti 1 n 
Iul vulfbif ( Umtu iotlsufintu 10 ul E 
—  \icri iitniui Ernten N i'iimnitt 121 II 
— JUthiti Slai letqch O UttulnMti $2 II I 
$ \u ncnbmi SW Bludieuti 4 II iil 
Carl Mannn < Hüi SduithainctMi 7 8 
— Tsrcin-y sui isin NW Stcgnruubvhof 7 I *) 
n 2 l1. f Th J? 9tuppud)t 
Iohauues stanfm Charlottutbg Gvcilicitr 16 
^ar Maitsm Chailottutbq Am Bahnhof 
Äcsiend 5 II 
%ai sUutsm Pankow ^loranr 85 U 
— Wilhelm ttsttiim Lchouebq Gotlrcnnr 2 ff 
C MUlmi NO 1 eunti 29 III 
— Hitqo, Mdlttcr W Irtflitfir 4 1\ 
— ÄOsrph sulltiei SO Abalbtitstr 51 II I 
IZanl stüibtn S\\ Oiaifqtitfutfn b 11 pL 
— Panl SlmtdjiKi NO <lir ^raiiflintirfti UIV' 
— Johann Mnt|d;cr X CvsUitcnii 2 
—  \iail  Stntsrfjci W Wilhelm Play 2 II I 
— Frait; Laütru 9Inbf l?nnniuni 58 II IL 
— ÄoHph Xlndirei Charloltenbq 2ophtc Char 
lottmiti 85 1\ 
Abilph p m VUnu N l mtVaitu Jtüu 2 IL 
^,risUC£A!^r<«z 
* 
EEmg 
Saltasplef! Ruhm und Glanz des 
neuenJahrhunderts. Schlechter« 
I. 86. :-
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.