Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I« Sljru 
Poriiüon 
— 1244 — 
Prang 
Pouillon Wilhelm JLMli* Jlnmait XW ^ ut 
m r 
Pouk ^cunann Cnunb «diaffn >. ftumtm 
|tr 41 2 H pt 
Geo Poulson, s\alrt n l'aocr ^ahnar-,!! Ihm 
Iil \\\ Zorotbmutr *K)L (Zcl 1 2'-2u )b 
Ink' (mco Poillson (Vtunlmrq > 
Poupar (rmi( Gtqarreutbrf \\\ -lianbilur 21 
— hnqo Iiidilcr 0 (v.r ^raitlruitivti 14 H 
— ä’itirtc ftrst» Äiiswart O ÄNlkiiöfU * IN 
Pouncl Inntt Maurm 0 Sioppcnur -ti> 11 
Pourrter ^erbinaub tuloai \S '■niatmcnmi 1 
Pourro»» ^>"orq» «Htclnr f •Hiduit'cim W Kinn 
leiqentr U) N 
— 'tdoi' jiaiifm O tnibwmsbftr ! IV 
Pouse Johann Leberaib SO ^Zamnmiu *>0 
Pousrl, Quinta "Kahmn su 3faln>irui > 
Po'valka Cniu Mapetiboh s\\ lttmiqmff» 
|tr h2 H JH 
Pvwe W Plioloqi Älel O -WiuncnKr 1 ">1/ 
— Carl 1-orarb leqil ^cilutcuti 00 
Powcl Cito Huttdiei XO GliuHuilur 4 I\ 
Powclack Wurmu Ittdiluttmt Suqlrfc 3ri»rli> 
homtir 102 lf 
Powclcrl LUhclm Compt Du n S-Mltcisticobin *il 
— p Maurm > TllNnr 4 i 
— 3>uliue, 3dilotler 0 Montqx,baquiü »'» H 
— ^crb 5rijiutbu 0 U'hiiUuum 11 If pt 
— hcmncl, 3dmlmt s i*im>umi b 
— Otto 3dnilmtiintr 0 ^umtnunr Mu *>1 pt 
— Xonm ,"\il ^ -i c«!,tnb«ic^uir 4)JII 
— Muqinti flU' 3idm ^rau 'Wurm so 
Mviu teferm 121 H 
Powcl» (laut fran bnu XO Hau Moui^tr 21 
{\iau Mut!dut so j alb mann 401 H 11 
— h; ^iiuimu \\ ^uioii'ttr I/I 
PowclsN -Ltllklm 3dtnhm X tioxlmemi 1^ 
Powilat ^nebi i oitui tilmilothnlq Ham 
AtUbndmt M JI I 
— i ilhclm i inner AN Danton 2't 
Powilcit Johann 3riiubnuuui \ 3diUemann 
)ir 1) pt 
— (v.cora 4 oll-, Vertut! 3tnlu l ot'bautet 
in fi i Eli intbe 3ubcnbe 1 
— t\ol)flnu y slHHTulji 0 AiatitnuUrOllern 
»latia I>rl Kiilieim \0 -lUndnnqui 14 111 
Powlllcit ^tuif utl» Htt^r 
JlidaibMi P 
Pvwltr hiimau iumctm N (il)imucui 1 III 
— rtty 3dilymz N\\ Ttrirurnu ‘1 JI i 
— lluUlti iuu X \\ k ihltlltu *<) 
Powlizta SUolomo ^ ii)dirut s\\ 2ilmm « 
PowolSkt Ohmiiv Äonunr N Jtnnutuihovu 
ttt 2 i JI 
PvwS ('hmati l uittlliut SO »iiiMitiuutt 0 
PocwS Carl '2tioi)c»b ann socppclitn 
Itr lh III 
Vtijr X't'11,111,1,1 ^nrtoiitlnl \ (Miilunvmin 1IJ 
pt 1! 1 (Icl 111 <i 4H> ) 
— J\mönrf) ('tstuiu (ilnilotutUni Vuimv U 
Poy Ihccbir Uaiifm O ^lantuttihVtu 1 
Wilhelm ('Uutmr NU'ocuuhPoitiiui 711 
Potsmann <*Uli 3ia 
Innotislur 2 II 
Pvzcwski ^ttluix (Brfmubmintt N Xo h 
i>2 I\ 
Pozimotl -Ihniio hciiuitur N Cihana'h 4JII 
Poznanskr ‘Iholvl Mstumt \N 3icimiuo»u 101 
— liiunlii Miitmn \ Srfiimljstuui Jlllu 71 > 1\ 
— 2aimul ^dnnihu N Vvthmnti \ H pt 
— <SUiVflaU flib 2icil s\rait "todlUln \ 
(sdimchtaui 
— %ii!iia qil -Unriiljort imimnmuiv < ixUnun 
m io 
Po^orskr, "lu^in Huiidui N -Bmmpti 2 \ 
^oulou \S Mm’mitcimr h If pt 
Pv;zrsi Pan, niildihM 2d)intcliji 
sHt utcifn ”>pi 
Praatsch (fuut 'mii'il in \\\ «tfiUuuMti 1 
Praaü Wotlhrl' Icimoimtr O stomaclurnu 
m r» ]\ 
— QdmiiUiHi t! if jijtxffifi/ > ^ C'c'ut 
IIhchMi 70 
Praduki •iulhüm ^ou 2ca Tumitti (, 
Prabiitcki ’imiiin 3d»imii \ Jiollnin 4 JI ]|I 
PraccjuS Cito It diln N Zutidufti w» 
Pracht Carl Chatlomitl'il ^Uili 
tUUltl 7 NsllUUt) I 
— ssiuMirt) ai um lifmilollciiUi (saiunmi 
i'lslit 7 
— David Mannn 2dumcN tSoL'Uiyitiiti *j 
— Paul Millmi \ \\ 2tuthalit|tt h 
— Siliert Uhui N '■'odimcntuui 7 
— VilU’OU'' ^uilcniiMi s\\ »uniumii i 1 1 
— Umuu q»i' Iaiin Maunit uuu vakiiHi Hui 
Milurdamlil ll 
— s,icrtni!U 3ccuutv S() NUuuiudum <»li 1 
0. Prächtel, stoftndiliuiMti 2\ »((i| d 
stamu ii Honifl Votl VX v»nj du uanciti 
u Uoniflm An^nna ^ittnl | Hiolul u «Mmt 
2nrf)lfioil' }llilipj f ^miiiiZ'irvrattü)! ii 
sicil^aidnlcctm SA\ ^hnuientti *1 12 Uil 
i iur» ii 2<(l<t) Inh (5 i'irtdjhl 
Prächtel C vvitndUinmtr <lmtiicmtr 3 
1 E (Zrl 1 10 ö) ) ti lisldjtcl 
— (i Mai ^oimdiicimm s\\ Tunpo 
hoici Hur (i 11 (Zcl Ui llsr.t,) 
— Vi^tutq fld’ ^aqcitnilu ^3tv 'Heul S 
'tmieiuti 11 I E 
Prachtcr ILtliiflut 'lUitPirf 
luiucnci ut K> 1 
Prachtliiiusrr T^ltu SJio&iU S ituim 10 
Pruifil -Lill? ^tpzztcm, N 2d?vnhn2nrr 
'1 Icl 1 >b i lt>h 
— ^iai Sdilittittcuimr s\\ ^urlnumcrni 1 
Prorfcr Cail Wojno ^ Viiacmtr 1^ pt 
Carl i.-oit'dmnll s\\ x’iaqclchrqcrui 17 
— VIlci Ti'dilcr SO Hcidjcitbircicutr 74a 
Hobeit ludilci SO Heidicnbemmii 7 H 
Prackschat ^ltfliot Sndtlei 0 3turlauci 
it 7 I II JJ 
Pradcl t>aul iUtc»tuni SO ^tuclui lu II 
Hboli ^uiitrei X\ 3tcunmi,,ti Kl H I 
)u'hit Utiölli’ult so 41 111 
— Carl 3diIonu X\ sttrdil'adnü V> 1\ 
— ^uthudi 3diuU” ^ JlUnitxkbitmi 17 
— twnhiu x>ciii]luitu lanfotu i)ctlmcnn bO 
Imp b 2 I 
Wuuie fiis 3diut-,iittu6 so 2Ia(iiniu (*i 
Pracdel v-ulnu Mautm ( <Moitcvu 44 1 
i Lufud) X lutci^il 
1'OftUHi SN\ ^'o’itvtz U> 
(iiml i tbci \0 i'cmni N» 111 
— vtciutcuc -Lio S\\ >tflk Mliiannut s.7 II 
Predella lOu ^tiinnir 3in N 
donill 2 Clna 111 
Pradcr P. tfolcl garni X\ UauoiuciMi *» I 
u 11 ^nli .'Imauda 1 labet 
Pracdlkvw Viuu1 Tiuctoi WniiuivalP 
21 pt (Zcl Ü ilm 2h( I 
Vatu o»cl) hidiuiat l'aiitoiv -Umtun 10 
Julie aib ('Wntlic Unurm ivm ‘■jnnfoiv 
Idilfti 21 
limnui stob Hubuett viv Hidm Math ^itit! mu 
iUilii ciiti 7 J 
Prad«» nibii ^nooi S\\ iviiuiuiainti 10? 
u PradzyNvkl 3r^ iian lionbinu N ihumiui 
Hl 171 If 11 
Ptarfcke ’Wt Miuifm ’lquituuiud) \\ (' oiy 
m 27 
Piairvck -i ilhilm ^uitnln > ^cnuimtit 22 
Pran ^‘U Mautnt \\\ Xclirtain *>2 
Mmmiim Xidit tt 3n!uthMa X\ 0 Icbiticli 
tu > l't 
’lt'olt i ulfubi \<i lliuntiliu^um 12 H 
(iiiulu All Ualuuit X U'tlmnacnn ,1111 
wmmn f?cb ^rnwi i. iv Junudl» ' 
Jhnintur 71 1 
HalH< -! w 0 2dnlluupu lh pt 
Trustsr ’U'* ’lfluit t v^upotl) n ('»uniMut 
( ’uti 3d)oiilmimrm to II *i l 
Georg Präger, ’ltunt n Comimff (> udi t 
-IiiroMo’nt S\\ vhnaimntr 1 » J (irl 
1\ i H ) 10 'ith Ohöui | lagu 
Hermann Präger, ‘iquit Nud) ( muIuh 
(iminanc lo 1 (Zcl X tin) Ini, Cm 
malm Itslsta l ohn \\ HiuiUitr 2*> II 
tiitrti *111111 Cumdi (iolomd McKidt 
\\\ 2d)sliuboium u 
Hnstitu ^artamin OWi ^innttuituio 2 
^acob IxUMir u SdirttUuliöh] 
3pic iMmtnUinoiKtainii |in 3tiai|uilmnMci 
( o nimMuftr h |it 
Xun^lt* -ihidjt'mist V> ^tJryitufn Jf J 
R L Präger, tfuriiftMfl n 1lntiq t Heriito 
ii 3inut mifi u Wudndite N\\ fiatiliti 21 
E (2U 1 7»i) 10 II CVul> W X 
-1 ohn \ \\ 3penersn 11 111 h1 <il 
Hohil -lUn -iUomt 3d)vncbq licite 3teui 
warn 2 H IN 
1 Illlqr Nachf blumihtlit Binmen 
in ?i lf III vnh auui 'Uitonu Cteudi 
\ Cijuuun uq jvUnl Cniincttin Hand) 
Mut u 3d)nupslabaü I Olnimbuuti 41 
(iintl Ctsviufitm N l'tntiniuditt 2<> l[ 
Jlobut Contobudnitbrt ^udibmi'cni Siirfi 
hrurtuu Ximti Hintalt n |>nvtcrliMn, ( 
\nu Arui>rid;ftr 41 42 pt 
fVitcinidi DilKOlcvcn it ^Hmtduru NN\ 
4 iKuadum r» -Molm )!r 1 Jll 
l'Uoifl Dj jii) S\N ^sllhjdn U?n 27J (Iil 
Mh 10-211 ) 2 i 
Adolph Präger, M. Herttlng Nach¬ 
folger, Drvtpn Jtoiiuimiteu ( ^nrfndju 
sU(arIi2pl E (Iil III 2711 l ^»b Ab Prnflir 
3>e^munt> Fabrt \\ ilot)uutliu»ti 11 pl 
llel \ I k2 ih ) s Präger \ Vojbn 
^iilnix ^aiPmenftmiflintbil ( Diagonci 
ftt i M K 
Ernet Präger, hntuibi Uomnmi Ul)a« 
lüttnibst ^imbidieibitt f. 1 t—1 Juli 
Cj»)1 ^2H{7fl 
Csoupl) V luiu < Vtiminti 21 \ ii 
C Mol\uniltu s ‘iichinbuncmti ( II K 
Pranerli ^iool vntmnd) (' Xiaqonmtr 44 pt 
— ütmui } MDi'oihrf ii 0>rmii)bf) 3örvnel'st 
yiiciHbiuacitti 14 ilel M 12114) 1 
— Jlholyb Mannn ( »ackuch^r Marti 2 II E 
(If1 111 2711) 1 tifrolpl)Pmqcr ^xrttnifl 
'»uidnolqir 
— Ohtifro tißiiN« blmrlütUitl’fl ^aiitftr 14^ 
s11uu Mautni WrcUvioolheiiti 20s H IIL 
— 'Hobut Miiutm \ -iMtuaiiiuftr 21 \\ 
3alo siiiurm s\\ Lnhiloo llsci \> 11s 
— Suuon Uaupii SN\ pttficlvbchimn öl M 
— S. Präger, Maiiou < Ldilo^ Piah j I 
S*ol»i t'knibuuriti 2s 11 (Xtl \I 22^>) 
— &. t?o., ücbenuiTbrl SO Jvaii^Ui 14 11 
Otih jsrl ?(ittta ,*stfd;ci 
— Cunt X'chui N ^lauttdiiti 10 111 
Präger & Lojda, Vmu papicnlnl s l'lio 
ioflr Jlfflnme i'lnfatemil Wolö inu'»3tU>fr 
praqunq BleduUacate S\\ ^agULberq^r 
>n \i ")4 Ifs E (.TU M 22 iö) vul) 3uqm 
Praqn 
— Robert Präger t -üciluu i ^-livtoiypucheo 
vumtut Jiobeit ^laqit 
L Präger, t 'Hci|ib(ivu y iUagei 
^ndor J?vi)cm''cr n Wiulenüulctlj >0 
Wo Inoivitr 4 JI 
— (rhmiti llentter S\V vintnthmeinr j2 
— X!io Hentiu S\\ Joveinnti s I 
— l'inni 3d))iiii«fimiti N blmtiimmn 4 I 
— (')int(iu Tniu^ N Voihnnstiulr 44 I 
— i'tovolh 2vd)ln O (^r Jvislniputaiu 12 
— Julius Präger, -kern t 3u-enwr Tvtlmle 
v v C 3d)muutnb \ ClbiUilö, W ,"s an 
lüturtufti Mi (IU I ‘>00 # i nfnt s\\ yallt 
sdieo U|a 1‘) pt E UU M 2»>1 0 
Hnbolph i'OfiilbM O ^ruditui 4^ K 
— J tUnlm ^a^enm'tr UjMilottutbg 3oplm 
Chiulottunti 70 11s 
mii R'iabain i aiduaib ( rinqoHCUli 44 
3üpbtf flih jUtflei ^niitiivahZ'ummi Wi 
Xiditcif oaqcrtti \2 
2t r>il X ^rutilaiffi "Illlt It II mlit* 
^oiepli lil)aun tV OUhN ,Vhalc i ui,ut 
biuqum < 
I,IN!» ,">il X\\ ynibuti '»$ t JJ pt 
— tlmmn All oUianiUhtuui X'uüomiti h 1 
(Icl \J 4HH 
2opI)ie flib iUit bannn SO ^uinlui’M 
ftr 1 
Prahler Bcrlba 
Itr 121 
Prahlow Slnqint 
Itr 27-20 I 
C'vcumdi (i»aii)y 
i^obi« vmlcnm 
L-w 
'"ii 1 ulu 
B.id mit \\\ 
^ blntii 
iMtalucticm 
— Crinnw 3ii)nciöcuu 0 >Utbrn 
Prahm ,lttc Hautm »Iqcmiu, 
I \ 
3«raplmu flib 5Liy 
\h3»pia» A\ 
i HuHba3iir 
llutii b X'mbtu 10 111 "» 
X Jsmflir 
- 'Inim qcb s^onci Iw Vibrmn >0 Mopptu 
slr U. 111 
- "linanba All ,?iehl n l ortouhMfl SO 
Cppilnenti lh jit 
7snull) Jiuitien \\ Uuituiitenm 1» (Iil 
"\ 1 i 120 '! ) 
Cmma \v b iUniltrit uiu Cu 3tal'ai-»t \N\ 
3d)auihorvur r> JI 
CnuUun l\u \ 4 mibet^xiiuq 111 lls 
Xntii 1 tu SO Hntibot’h 1 f II 
i niiluu L.W O vnu'uimit'Ki 1 > 
Präger ’litqmt ^rubmau ^aijbad) 
| lav 11 1 • 
Dtti> pil'civtidionUtll ^mhniini Mndifti 1 > 
'UUirt "(idiiiint SO >(intui)nUr (0 J\ E 
Robert Imbib 3d)itttit S S\ Cmbuur 
in '2 1 II IN 
- W i w s\N -IUIU Hlltanccm ^7 II IN 
Prahl J/fd?ai? ^tlMxnut O )lid)tluuittfa <.11 
^ullulm Tndjbict \ X'niuniti UH 
Cito Cnuib 3dmnn O 1limiduberauUi 111 
Wutl ,lnbil \\ ?svad)imxtl;ulu!lr fo pt 
Eh 10 1 . 
JJilhilm (‘stniteu’uy o Omln« um 12 
,3uo oartmi N ^tlnqUi 7 11 II 
*1 ^lanbil in S>\ ^rubnduti 210 II II 
Cinii Uawtm 3riuMiebi; K'uu 3liun.ie^0 2 
l_onl Mannn X\\ Ibiumin 20 Jll (TU 
II Hl7 > 
V/htt ri'ffW/ii SNN U)b II 1 
Vuit idi Hudiobantbeaml X cdmubtuitr h 
^riy 3d)loi)u SO Uunit llfei "»II 1 
Inmt 3d)miöir N\\ xhninnn 127 
— ftubtnanb 3d)inibiunfn Chailvttcnbni^ 
3d)illa|lr 120 JI pt 
— ^olmnn 3d)tutbminn X\ ohuiteivalbitr 112 
V 3d)Ulim 3picmlni*di ] lubt ibi inib 
Älruppilsuuc X'iisu b Mfll «Ititif \ {uiM 
ftr i!L(til III 122) DohuAN-Wniudvin 10 
tutnutfi 3tUlm N Inocfoiuitr ul 1 Gtita 11 
liifsllcidfliiil »(UlUsu 6 1 
10 2 t X'ubuuq bicltnqa 
Weoist IiidtUrnnn 3pu (>Kid)afto (jrumdilq 
A\ ^alto mifloffc j I (Iil 1 227) n SNN 
Ciolhimmiiti 12 
(<noifl lodiiu O ^nuabitifluttr 11 If 11 
— Cmll -IJa^cmyaitu CbaUollutl'g ^otaloHi 
slr 27 
^st»rs fltl> -Cilmth ,3mit JIoil O Itl|ilrr 
ftr h7 I 
il^illiihmiu tub 3avall Lw \ 3d)ltflclitr 
fVlcndimr jc U 3tmt,n auu 
X li t 74(0 ) 
— Kubolr ^iiMmucr NO Xaio t 
— -LtU)Clm ^lidjbiutt >o 'm,ui i 
— Albul "Heiiliri 0 Irtcijbui i i 
Prahmann touttao ^tlMnter i, 
'-L’ctmauntr 13 
Üum qcb 2nrtm,nni ),u;n , , 
(3c*nUi uti 102 11 
Pral,» Cdti jhittftn Srfiomti vn 
— Vmmuin X'cbrcr S Utlnmn 1 
— 4>anlinc gib Biunchittibn 
liolzeutr 11 1\ 
Prnf|it Ü^ilb Wauru 0 ^ u 
Frahat & Lenike, \w\ 
^rtfbrtdmi 44 I (Iil \ j j } 
S *5 - i-UljU it C i i 
Prahft,3 CD Mau'm SNN ^ 
III 1 iUstlnt tV X'emti 
Jiobeit Mleii'vnci t ,, 
M,n Waifr S Vottturni 
tsitcbii 3d)oncba 3nn 
Prakclt Cviunlb 3d)lofin X 
Prnkrr Otto üucituiQ so . 
— Vcintann, JUntiei N\\ mü 
Niüilm 3tnbt ^ciimt s 
Pralat ^ian; i^adu o ", n ] 
Cicslaw ^ilblmim )j ttu 
— iHoluit 3d)ti(jm N 2nu 
3laiuxlaus Ind)lu jUu 
Voni)c 3d)iicibirin Ll niii 
C!)rtrlo/Io«itr j J\ 
Prall Cstil Hpotlnf so \ut i 
f Uutnmtabtndn Hpotiuli i i 
VUbnl ^itmn \ j y/lm , t 
— Wtam JsU siaiubtinn bi 11 
s 3cbatliauiti 21 11 
I falle&Reese, ,'U! rtm , 
ut Viapiuau 3liLniot t » 
I CmiIi 0) l nidt 
Pralle ^unq 10 i'Mjmnu Ci 
uy -lUutim U II 
(»1 UrtKfm it is ibif 3 tu ir 
tu 20 11 llel) I in» V l 
Praller i'iiul ^autluiuiuui i 
mihiqcii so jNuaunn 2 . 1! p 
A II i 1.170 | 
Pralow i ilf) Csnttiununtiu s\\ 
Fr. Pralow, ionoui sN\ 
tti U I Cvil) fsnin "X 1 i 
^ ,X AI an SNN A I tlu I I I 
At iMrtlOlV 
^ibrt JllU 3dllUltlVlUlll s ( 1 
Pramann (iinfl Mditfm s » 
ficht vemnnut )ton 
Pramrr ,3ian> MUliui o ii n 
Prammc 'Inria f)tb smujUn 1 
vodihuti i 1 
Wcttlm qib CSiuti In h 11 \\ 
)li 1 pl E 1 11 
Prammer Hlou Modi sNN > I 
PrummititiM ’^ofuUoJ s>mk 
Pranwr Cnul ihrbtu n a1 
J Ist mh K 
U«nl Muiltfi \N 3dmui ) m I 
H 3attlci X ISlnmun . 
Civalb 3dinnbir » n ' u 
lijd) i »ran, 3totii <> um 
Pramschiefer Holuit iiu' 
iu ix bfl Mantui lo II 11 
Praudstattn ’Hiri) Aalif \NN 
(Icl II U2I) t Wuii u Hb 
. PrrtK&irstift/- ^1 1 
Pyann C jknthiiu'uciu »m 
X\\ fliitlchtr '>o l't 
Cbiiiiuib i’mtii \ J iui 11 1 
iUntl oUu ’lflUlt b 1 
Ainbudi stilln im \N "n ” 
l Iil 1 )7 >U 
li Wirt* ll ioi-.ilhuiinit L li • 
>Ht WoulMt 2<t l't i! I 
HufllUt fMiubUx^m \ 'UUi ii 
Cslil 'panobien so i1n M {l 
— \i vaiit^iui XU Vi)i',n b 1 1 
— vcutnd) V’stnobieu N( 1 11 1 111 
Aeibmanb MUmpun N\ » w ' ) 11 
(^nlnu Mlunpnu X 1 m 1 
- tftnbudi SslllUr W i O >' 1 
- >b 3k1)(öint \ S « 1 1 
— Cini 3dmetbn s\\ ^ i " 11 
,3tath 3diucibiimni t 7 ^nn 
Aitebrid) 3di!iin'>tii)ini ' - 
'lioitivti ^ 1 
- Panl 3rinima \ ° 1 
UcsttiäFÄpi 
II I 
Kaufe kein Bett ohne "Westphal&Meinhold’s Patent Matratzen! °r»a>m°v
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.