Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I 
Nieder,»»eher 
— 1149 — 
Niemand 
T&nl I. 
\ it 
b- ä Gattes- 
iclc, Georg 
m: m 
- & CakCB* 
leie, Albert 
i i in i' i 
a- & Cakes- 
'ilU. Schenk, 
i M _,r 
idHMt -toben 
rux Adolph 
den 1 
m s utuermn 
's Lcrl. 
1\ l 
oashantlluus 
Inliabcr Otto] 
itl 1 11 
tncis Argen-] 
1 
e Glastcibrtk,] 
II IM - 
r Hiltlcbrand| 
c, - 1 
r Hihlcbrattd 
5d i’i 
x\ h v i i 
iVl’ - 1 
kauisclie 
esollschaft 
io, ^ 
MM ... 
jalm - GcatlH 
ib 
rimilntl M 
\ ii ii iir 
fuMtm 
v! 
u -'l 
11! 
\- 'iUnu.i'H 1 ir 
^ Iimiti’it 
nr " . .. 
nliurur ‘ 
oiliöiau’’1 
«7 k.rmrnrr 2.':Uuhn ,qcb.SchSnese!b.Po!.Wacht 
#I?!Ä. gtifbriHBr. 111. 
„ t va na- "lutid, Stcnt., SW Hagelsberger 
«.rtfr!«»1’ .^'dluand, Küchcnmslr., Chm 
' , h] ^aiin’ir 00 II. pt. 
*ticrr!icinifr!ic Olütcr. «ffrcuranz. ©efttt 
»W 1« Wls". SW äcfk XHiancc P,->« 20 
, i[,u| s\V ^ncifcimufti. 40) 
ftilcrfri V.l.n'1 « ®, 8i- Üwfnf- 64'H« 
«iedc'rscMeslsche Schahwaaren- 
fabi tk Kallman» Oebr., 0 «trimcröcq 11 
r i) \w AUittti, Louis u. Mark Atnllitmmt 
Wtriifinrti .'UllHii, ■'¥ Buckhal,, XO WmS 
,r l/l III 
^isöcrfrtiuli  tin.il,  Cb Calcnlator b Reichohanpl 
'' tJ t atv aa vauptslr. 24 IT. 
L ,ap ösli.PUHr NO Eltsabethiti 40a II 
~ r uiüi'ti , SWWrofelmcnsU 92IIIIL 
U jliiii'i, NW dicnodciitr. 23 pt 
|_ V .!V>m 0 ivirbnd) Äailstr 33. 
'\i ,nV "hüln, Wn>, Nähen«, 0 Schillmq 
>ir 11' 
,1Mm> ,vl 3uc(cüu, NO Vauinuilr. l 
Ir Nlederacbulto, Maschmeufbrk, X ;>lj 
t iu'ii I! llcl llf. 8840) Jiih Mai 
il INI' 
krtfridtttltr Citilic, flcb Pim|\tj,&w,3irnlt-nr 
\ 2i4n'ii- ui’u Alice 11j I. 
k'itbrrftrnf? >'l 2<Moiwt f Waqent'an, N fyc 
< i M pt 'Sohn Nr. 3 1s. 
,v 2duo,n i N W 14d II. 
, " ?iiiv'nnmn , N Gcrichtstr. 3 IT. 
r i v"<i X Atfci|tr. f>3 II. 
y NW 3?cuffcltii. ITT. 
!li(brrflrfif.rt LuXunh, Maschinist. 0 Rudels 
: t i h 
,V fut Mail) i Stricflcmtiuif, Wöife 
I * L lr * I III 
41 *i p iii nun. XW Sicphaufil. G4 III. 
{it&crf ’l vi Ii'dilct, Rndf.Ittlltttsti.'UIl 
ilKtirrilml ‘im ' ^olnitiii SW1>uttIaiiiciitr.l7 
Jitbculii v "tobilflnf, ilöitcuslü'citen, 0 
x 1 \\ (Ici. VIIa 8173) 
jtKtliQitt Ui vUli Ncchil. Ralh a D, W 
5 ir. 
Piirturrf l Mannn , 0 Samaulctftr 371 
tehr. Niedlich, iHaut it Wcchiel^'scli. N\V 
1.' ? iV 1.444h i 5nfj Vüiiiö 
u t ( |i 
l Niedlich & Co., Dampfmaschittcn und 
in i ii Ailialp -cr Mirschlnenfabut 
. •ii' ’i ^ t:o ifUi'iIslu, X\V ?tll>icrf't 
i II t'aruth |'t (Xcl lil. lwöl ) 23aljtt!ji>T 
i\ ' u 'in iislitii 2dnfrtiaiicthrtmm Pus 
I 1 .'l U 'iirMidi (liUci'liur) 
W * 'i Smi i rNturistlc S. ob. 
|idlidi v l' 'u.nfm, XO Fucdenstl 8 1IT. 
' i h ma ^\V ^nednch'lr U) 10- U 
ß Niedlich, teiltet ailowätt. Falnk, X 
it i i 11 
' ' Ull u i» Utu'iibnimljc, Ilicdcnau 
■h 
^ -it WiMiili mu Oivlj A0113I. 9intf) 
T 'viuii 1 :«i 1 
1 11 Utimae, tSfjaUottenlig , B16 
wWjuij "uu ,'iuimi, tHi'tmdfubf, Bulgei 
-II 
^ 1 »um 1 Umitdcnbf, X;auiuitpiili.4S 
f[_lllrr v l'i i’i'ivm Vlni’ii .Witiainciitsjcifir 32 
% 1 1 1 \ au turniu, ti  ll.pt 
' ^ 11 ’ui \ Bernciucrstu VS) 
^ 1 i i vn » , W SRouciiU. 47.18 
' l " .'lüi^tvaciti. 47 IV 
IUl r> ' t'iltu!) mv ^)ch. Vtefl \\ 
1 ii in j 11 
|tlDbitri Mh 3iiiinciiiei, X Gtfiiuchcitfh. .1 
rtofta>fl Hinuli, ISImilulU'itl’i], m 
whü\ 
[rint 
lv, 
,u I n. 
Tien, AV ^urnzoslichc 
t ü XW'Snnbrlftr 8H JJI 
diC,nvl%} 
/|r” 1 0 i'irtHfliit. 11 ir. 1. 
n9 v [|i '' auw SO 91auiu)!*ftc 23 
’r r ^ 2,1 1 h Mttflr. 7 H. irr, 
rrt 1 *X \() BuschlNgsll 28 
j 'V1 1 ‘‘Vaitcu, Schöiiebg, Asazie» 
KV,1"1 ; n Soioninfii 1011 m 
L ' 11 rit’0 ^set 11 Calculat 1. Minist 
^ 1 ’1 u’^r No'il'elstr.NiodtiiklschcL 
SO JCimucnftr 141 
W. ',U,,klu,L Sü Köpenicknstr 54 U.I 
L|.f''i11’ ^duw^v, K Usedomstr. 18 
It r -Vl1 1 ui1- 'nisl>nci*, NO Fucdnchs 
^fsl! hi in, \tlt| aiJünjailj.^W.^stne 
^iiedzwirdz, Pan!, Garrner, 6l)Q[tottu\l>q 
iäBtlmeiehorfrrftr. o<i JIT. 
Nicsalt. Fnedcrike. qcb Clöpcl, L'w. Verwalt 
NW StiPciifli 7 pt. 
yfiefert, iVianicrmiir, SO ^dalkertsir. 77 I. 
- Richard, Mechanik, 0 MlirskIi"S>u 15 IV 
Witfffl, ,(Sfifliljiiciibg ,33eimirciftr 10 
Nieste. Joseph, Lchnym., 0 40 IV 
Niest, Bernhard, Beamt, X^V ^chilerstr 27— iO 
- Mai. Tanzlehr, CbarloUenbg, Wa!INr. 8 
Nicflcf, CnU, Backnninr, W iDiaucifli. 28 pt 
WuitaD, ^äctcrmuv. SO Pnülcu'tr 8 pt 
Nicfler, Gustav, Schncidermslr f £, S Fürsün 
frr. 11 K. 
Ntfflifd), Adolf, Banl Bcaint, 8\V Innkel 
!tr 17 II. 
- Siichath, Briesll. W Lü^owstr i>t) II llf. 
- Oowald, ColoiualwrhdUi.Charlolterib^ ,5p«m 
bauctsir 1*3 pt. 
tsiaiu, Destillat, SW Altit;6adjilt 27 28 pt 
- ISbitaib, ßul)rh, N ^ehibc-UlncrNi 13 K. 
- tfail, (^cmüfcsjM, »SO Rcicheubelqeistr 33 
- Wcrnfl, xsuftiumcutcum. u. Stimmet, SW 
MitleiUvalbersü üi> IV 
?Ulivb, jtnufnt, S Hil'aitin öO I 
- vnmnmt, Mna, N Tr^ckowslr ."il IV 
- (fbimrb, ?Hathl)rtitv SO Ulcichcubcri^r 
tli. 15-1 1 11 II. 
Viinlflu, Tischler, XO flhifctli 3') II. pt. 
Panl, Jctrimci, X\Y Banbelsn. 11 I. 
- Emeliiie, Äw, X .Miii’tnmcn Allee 18 
Iba, L.'w. X ^utVinciiti 45. 
qcl' Wrorqe, 'Stu (' SnalaiK'isn 7,1 
Xiuisv, flclv 3.iiuUvi, 'Siv, X Stnivueun 
Nicfllnfc, Tlierese qed Niuitjl'nch, ‘^tv, XO stl 
^tcmlnutciUi 7 u. 
Nicflfch, Paul, (Yastw, XW Zfnnmiii pt 
ytidnub, iVuinu'ivol ,Xl'hct!enf)a^cnvrfti 73II 
Nicgtsch.Enul.Püsl VlmU, XO C'cnu’ubtiifi'iflt 7 
'JücstHt ^lU'bitdi, Zu^dif Muttdi, X jU'tiVl 
tu 22 ils. 
2liislint (lan-kbieii, X Votlmuqcifti ^ 
Wilhelm, ,iunineun, hO ^aldenitiMiiiti 5 II II 
Wifstiits), Vhiititö, Wei .Uiitjl, Iulpecl, X*>\ 
tcnbaU'ifu 22 111. 
Niehaber, C^rl. <5diliid)icimiu. X ^ieieittvalt'ei 
in :«> 
NicliaiK«, £tto, Trechclel, SO 3(bnlbfil|ti. 74 
II. IV 
- M. Niehaus, Cueil i* «tusil, Cmiros, N 
^i’ulln{n 1.75b 1. vith VJuuimihnn Mtcljaus I 
- (5l]it|iopli, l^si) iRefl uotd. Mtath uti 
Mimik b offoiul. Sltü, Gicrtliü, yVianqvl 
in. 3 11. 
NiehavrS, Johann, Pennonan, XT £iaiucitbin 
fia|tt 21 IV 
^taiM Jvoumi, X etivhvcifli 14, 2 
9licl|c, P, Backet, SO Mottbuicc Ufer M 1. 
yiicljcl, fsiiu fiaffitci, SO Ciamviittt 181 
ISslioluif, flcl «d)nlz, Ww, Äascheutt^ 
(' 3lialiuu'i|(i. 41 H I. 
Nicljlr, U'3 , d»acanznnd.. X tkuianasu. I14v 1 
tSml, Sdilupci, X Sdmliti 111 I. 
^nvbvusv, neb Brilow. ^3iv, SW Belle 
VillniirfHt 101 11, I. 
AirhlS, vtiilh, Inh. v Gl. ^"'->erei WeUüatt s 
Ansni nieleorolog n plinnlal. Iustulniente, > 
Gdiwilmiisa Allee 171 pt 
(?mil, Hanobieu, X Pappel Allee 38 
Uml, Mediaillk, XO ^aubvt'Pipci Allee 4 i 1 
Nichmann. ^ranz.TischKl. Bny^iubvweuii 8 II 
Nlclioff.C.^iihnvelksbes n Unlaitpfim f Csibstib 
NO Wicii^mnlbcrfti 200 I. £ (2d \JI 3J7) 
8 (,i Pvriii. 
Wilhelm, Post Assi't, SW \ititilv;ili 11) IV 
(Satl, Saittlimiiisti, C itl Ali'inmVu'li 8 III 
Heiiiudi. Itirijlcv, SW Bluchmii 1U II. III 
Nirlir, Inlui^, ^anplin c. D, SW Ma(jl>ad) 
fn 111 
vhtltou, Ctuulciitn a D, ^'auenborf. ^eld 
fh. n 
Diiclimilicim, .'pebmiii n Paulii, fljeirfilv , ^>1^. 
(£mchcumu‘u, C Alte 5dioul)(iufcuu. 33 3t 
II Js. 
Michfcw, Hkiiliidi. Peitiei, SW.Ulenzber^stl. 21 
II. pt 
Wid|U<t, (^ufiaib.iynsufaib ,X NeueHüchsll nll.I 
Nirlinscii. Geol^. Neulier, SO Michaelkirchitr 0 
]>1 B 
Anna,geb Naabe. Ww, Cliallottcnbfl. Ojictfje. 
fli. I7n. 
Nikhnus, Jacob, Wasch ii Plaiianst N LZwe 
fir. 11 pt. 
Wirf, >t, Bicisahi, 0 Pinisdisti 7. 
^slecD, SchiteiStmffr (' <5ct)bcl)tr. 16 Ds, 
IolMiies, Zahnkünstl, N (ijaitcustv 58. 
Nicfstmmrr, ^karl. Ziinmeun, 0 Memelelsii 4 
- Rtmuteipol,, 0 3.Kemclci|U 71) 
Nickamp, Uarl, Wasttu, SW ^XrnifafcincifU 7,0 
öl pt (Icf I. 4221 ) 
Mitsamt), Krluutvtfll preus;.G<r Acnmi a.D,Moif 
erped. 3ecr 11 Calenlal. b dietdj«. Patentamt, 
Schöncdq. <5ü6mqcrfu. 2 H. 
Wirf (tu, Hermann. 'Ihtdihalt, b d Oieneral z'JZilit 
ilsltse, NW sscib^cmimemmtr ’> IV 
— Otto, Ne^ Lecr,X0 Manendurqerin 2 III. 
Nicke f. 0 Niecke 
Matt, Bilbliauei, N PiitlMiüniu 20. 
— -Cito, Buchbinder, N ,!elibenickentr 30 ITT. 
— Adolpli, Tredirler. X0 Pailisabenur r>*i H pt 
^.uluiv, Drechslerei, 0 hnfmei bi II I 
Sohn 0 ^uid)iiti 01 IV 
— Äaldeniar. Dred-c-ler, >0 ÄarknSsii I*) H. K 
- Israiij, ^nlirh, N Sdnnebnuir Na 1. 
— Karl. ititfjrlj, X Pappel Albe 12. 
— Nrchard, Haublimgcqa,, Jvubs. Mani;ei'tr 
— Cail. Hol;bilbl,. XO sWiimu. 7 II pt 
— ^osepli. Hol; < Uohlciihblq, bO Uvpcmdet 
jli 83 II. I. 
Panl, itlcmpnci, ^icuticfciibf, $ci!uicisn 2 
5i'ilhclm, gepr Loeomvlivhei;, «5djöitcbfi 
Lebaiislr. 17, llf, 
- i^iUiclm, Meiallbreh. 0 V>nnni Weg t>l IV 
iS, Pilyei, SO Llaliverili 7,1. 7-2. 
— Otto, 2d)Uiim. S Wificiciu, 77. 
— (icrimnu!, ,0 Muuibeii^ifir 12IIN 
lUt, fleb Xlucm, xStu , tiaid)vuu, X iViotilu^u 
Plsiö 12 II. K 
Marie, geb Viitbitn, 'Sm, SO Möpemdi'i 
sti. 137. 1 is 11 IV 
Marie, r;eb Srfntlj, *Siu ( 3tiius*r 28 IT K 
Nirlel. Iheobiu \^mibiUi]aUmn, Stritt}, 2ie 
menosti. 17 K 
Sillk, .^ansin, 2divnebq, Cianachsli <11 111 
(Poitbn iliu'bt'iiiut ) 
Hermann, Metalldrel). 0 Siub^ubinmih 
2 i III. 
Nirlisch, 5i', Ansseh, Plovcuiee, NureS 3tuii 
(p'ffimi, 18« 
^elniick, Lchmreb, SO l£uuu)\u 3t llf. 
Marie, Ww, (ShiulotlenVi], Zamtilmotuiili 
1 HI. 
Nirklasch (temudj, Bact er. X 2choiliiausei 
Allee 70c pt. 
Iosepli, Ti'chlci, N Miiitaiueit Allee Ul. 
Nicllasz, Iolranu, Sdjuhm, Mmmtpiiu. 87) IV 
Nrekrawitz. Heiinaun, Schuhin, (£lmilottcul>ii 
Sdiiulerstr. 12 II IV 
Nirkrerrs, Frau^, Beamt, 2teqlitz. Polsbaincr 
sti 20 pt (Posting Subenbe) E 3^ - 
Nictrrnt?, F, f\abri. s titas , Wayer u Gstimhi 
Aul. SW Friebridislr '311 pt (lel VI.4«>I2 ) 
Nirfrcuti, Auuo, SUxufttt, 0 JÜUimcintr. Juli 11. 
7 8 Am. 
Marilm. ^euispiechflci), W Denuewiym. 12II. 
Nicks. Äillieliu, kiitfdjn XW ^aibettr. 31 II. 
Niekilhn, Vliiflmi, Taselbett, X Miilleuti. I. 
Nieknsch» Aboif, Sdjmu’b, \\ Banvenersti 8. 
Nid, H , Ma-iaziiiaib, Teinpellwf,^iU;tbalittitr 13 
Veumtmi, ?)tenliLi, Buy, iSlmunccfii 27». 
- Oskar, Schlos'er, X Ünbeiiumlbentr. 41JI III. 
Lmse, qeb. Miillrr, Ww, SO MaureusseU'ir 12 
Nirlnnbt, Emil, Feneiwerk, Mubf, ^nl'uo- 
\ix 34 3fi 
Nirlbocf, tViiiiiU) Eisen 11 Ptobiictculibl C 
Uniicuftc lO'.lb K. 
Otto. Obst 11 (>jcmu|*vhbl, X W .'ootielbeigei 
sti 7 ])t 
- Eunl. Post Assl't. N StöttJpMciiu 2”,1 III. 
Ootai, Poitboto, X tibei^ivntbuiti 2011 III. 
ilhchmb, Postidianu, O f uiüdiin. 18 11. 
- Aiiqust, itfll Neitliucht, XW Pmit Vonik 
^erbinaudstr 5n pt 
- (iJeoifl, Sdiloffer, SO Llallveriir 30 If IV 
- Mai, Ii|d)tc\, SO ^alctcuUcunti. 45 H. I. 
- O, Betflt>lb, SO Sfaltiu’uti 11 IV 
Marie. ^il.. Ciftentliiiin , XW Putltysti 71 E 
Mar>e. Ww, Hanbelosi, XW ^Uomitt 33,1 
A, Ww, Nalieiiu, SO Mottlmienh 20 IV 
Elise, {Kb Lan.p', PeinuMUiiiiit, X Kasiarien 
Allee 44. 
DoihJ, fieb Doigl, ‘Htfitiictc, S Aleiaiibiineii 
sti 50 I. 
Aiiialie Ww. SO Muokanersn (11 s»2 III. 
Auquste. neu. Bubc-, Ww. N W Piilliufh 7 I 
Niclc, Äiul, Wnich w Plsttlstuii, Cl’lcue ^iub 
rich'ti 73 K. 
Nielebock. Fr. Desullat. 0 Mulileuiti ,V)u pt 
lTel VII. 3108) 
- Wilhelm, Üocomotiuliei^, EHiulottcubq ,t<Hu|t 
str 17 I. 
- Friebuch, Sattler. W Paifmtcnh. 1. 
Otto. Sattler. W iOntjteiillivifti II. 
Wilbelm, Schlosser, XW X'iilK'rfeiiti I!» IIIII 
Löilhelm, Schuhm, NO .^odistestr l, IV 
flen Mechuei, Willielm, Siellinach, Chai 
loltcnbfl, Chrnistr lhv 
- Bertha, qeb. Bolims, Ww, Colportage Bild) 
bblß, Spielwr. n Schulbuchhblfl, 0 Thaer 
str 11S pt 
Abele, ,"sil, Plätteuu. X übiMttncm'ti. II 
Nielcbock, b)erirnb, oeb 2lne'e, Beiiaureun, SO 
Metd)wisuwii$i 1 r. 
- ^öa, Ww, X Prm*,vu Allee 38. 
Nielcck, Üheoboi, (^(iluauoplostifei, SO Mtd;aU^ 
furii Plar h II. III. 
Nictcluoti, Ciiü, 2dilüsser, XW iHotiodcifti >i]s. 
Nielficv, (srt-iuu, Sdjiietbeim'ir, S 'Ducbc'in'v 
m 38 II. 
Njelma, V, 3tiafjuib. 2chamt, S «chüiilem* 
Itr 2‘) III. 
Nirlisch, trnvt, Milchhbl. 0 (Hsi&fi*boifcrur 0K. 
Nirliti. Panl, Maurer, X Paiewalkei'ii <> IV. 
Uarl, Porin, SW .(lÖmfliiutuctiit 7'» 
Nictiu-s, Cito 2d)tofivv, 0 2iYrtU’,iu'r JUlcc22,i 
Nicloiu, Aiiquit Batiubeamt, 0 Wei^eirwe^ 18IT. 
Rirtiiub Han^bieu. O Aianfutrtcr AUec 12V. 
Ciul, ^ostbeaint, X tilnnuiu'inti 31 pt 
Nirld, .vniit, Büttdicr, W Anq^luuqentr V) 
('), Malerinur, 0 Menielerstr. 47» II. «Tel. 
V Ha 710‘M 
V, 2d)iiiu'b, Niibs, Bmpli J21) ITT. 
Niclfdi, Oöcar.Beöarsüaiti! s. Droqen , 2ei!en u. 
Mntmntroibbiq, Potfnmcuc „Bernav' XW 
t'iotzkow:'l»sii 32 jit (2cl. II. 2101) 
- Aböls, üilötimicr, SO Ciami'uin 201 II pt. 
- Huinaiiil. Biidibutb, S ^fniteuiti 1 I1T. 
Aitb , ^abrkl'es. 0 Mrminu 11.1 Cn ditcvch 
Ä £olm 
- Job , iliUnUn’i, 0 Utflittsh. !.r II 1.1 Niel'ch 
iV Soliit. 
vermann, ^lai'er, XO ,liiebiidjv6ciqcuir 21 
('■»nuslü, Haiirbi-'i,, S Tiesdeueiitr 107. 108 
J. Nielech & Sohn, Holzbearbeitnik^ 
II HchlU'tftcinbil, 0 Mislutitr 4 7, (Icl. 
\ II.i 7r>", ) ^iib CSof; u Arth Nietich. 
Carl, Maun«, SO 'J{cid)cttbn^'iHL H)0 111. 
- Willielm. Mildchbl, S Urbaniti ,i2 pt 
- Ifuitt, 2chauHv, SO Schiiubiti 14 1C. 
Oiio, 2riiIoifcr, X Ltargarberili 21 
- timl, Tischler, Nirbs, Pannieistr 113 II. III. 
Clflu, ttrl» «cirrichMfl, XW Embener 
tu. 1'). 2 0»c)d? ii Wohu. XW (ikyfoivzfij» 
sti 32. 
Nielsen, yf E, duiuui n hchn vhimmnui, Bet 
baiibitolse, Wachöludie, SO Ticcbeucrsu. 120 
pt Wohn .SW Willieliiisti 7. 
Willi, ^ad)eigeUeWik, S Komiuanbanten 
sti 7K). 
Bcuilnub xsninmucntvum ,X vBufim 10H.UL 
Hnflo, Mtiiifm, ^iiebeuan, Mai)bach.Plav 10. 
Ebivin. ätiipfcrsch.uicbeiiuti , X0 Neue ^ont^ 
fli 7.7 j)( 
Philipp, ilupfciidjimcb, N Üijchcncntr l'i 1U. 
S. Malermsli, Spce. Marmor 11. Hol;- 
iiiahn-r, X Abolnu 12 I. 
Mari, Schlöffet, NW Stcimitafir 2 I. 
Niclc, Schueibermsti, X W 5d;ttfbniii'rbitmm 2. 
Peler, Schtu'tbamsU j. ft, N Jchbcmda* 
stt 11 IV 
Michtiib, Schueibcrmitr, Atcl f. feine Henen- 
^^oben, SW ^mnttusü 11 II 
P , Sdiiibiii, XW Bändel,ii. 2). 
(fällten, «djutnit, XW Embeneti'tr 3 II. I. 
M, Spieqelraluuenst'ik, SO Wianqelsu 8 pt 
r^abncl, Steppet, W Mmicisti 11 1UII. III. 
(fall, Tiichl-r, ?)lubs, Pamttain. 7 
P. Itsd)Ulu'i, Spee Au?;iehliiche, Paleui 
auszuq , Spiel v <5aloiitifd)e, SO Äiaugel- 
III 107 11 I. E. da IV iOö*))^iü) 
Jsi’lu 11 Theodoi Nielsen 
P, Iifdjki, Atibs, Pamucu'ti 4 llf. 
- Wilhelm, Werlsiiln Cli.rtlolteubq, Wilmerk 
bütiaiti. Tj II. pt 
Nielv Auoerseii, Wetkmsu, SO Gvtliycr 
tu. 1. 
(iimüe, , O isistuffmtci Allee 73,1 pt 
Anna, ^il, ÄMiinciui, i' üihuuhi 1(51,1 II 
Abclheib, ilrtufiiutviv, SW Willielm,u. 7 II. 
C, Ww, Milit t^rtt’iiinhblii, 1' Aitlei|U. 7. 
(Xel I 18') Dills Simon ) 
Maittaielhe, ßU , Mobnmt, ^iiebeiian, 
Sdjiuai^uboiU'iiti o II. 
Cmnia, Näherin. SO Slaliyetstt. 7,8 
^ninhilde, Lpiachlelirerin. SW Wilhanuti 17 
Nielson, Theobot, Decotat Maletmm, W 
Els;livi;stt 1 
Niel?, Sd)iihnt. X Binpfttt) 21) 
Willielm, Werkni'U, N Sdnilm h II. 
br Nirm B. fifll Bet sich -liems, ^tiedenan, 
t^iubud) Wiltjelm Play iy III. E. 4 7». 
Niemals, Aböls, VocoiitoUuntln, iStyarloitrtibg, 
M(itser ^licbudpli 73 II. 1. 
- tftnuiottc, j^it, ytrtljcmt, N ^L'bibelltiicuit li. 
Niemand. B'tllielm. ^immeim. N 2d)vnhmn>r 
Allee 141 II 111. 
Beitha, Puyhbht, Mode», be Pnttv, W Matf= 
fluiffttfti 33 31 pt Wvh,i Schotubq , 
Itl 42 
(Siuiua, ftuit, Snideun, () Uovvuuti 1' 
Wtlheliiuiie. flib viiiui, Wiu. sf) stoitbnfev 
llrei 7.7 11. II. 
•KUR 
'wecAi&^w 
* HEiwa 
ist eins der geistreichsten und fesselndsten 
Pros. Dr. Schubert.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.