Pfad:

Volltext: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Meyer 
— 1063 — 
Meyer neu I. 
®t»cr, 
Srrmcn'ir. 
tiilins. Holz- u. Kohleichbig., NW 
' ::j 34. Wob». Nr. 44. 
o Vb'-ii' ing™-. SW 8rc66ccrcKfir. 95 I.E 
' w,,,',/ ji(!vii:M-3iigen., 0 Caprivislr. 4 IL 
" Jn.,r«.,w ©rmtcmalMtr. 104,2. Gg. 
" j„5(iticiit, Charl0ttenbg..Schlüterftr.57. 
" ' 'inflcim'iir, SO äSiencrffr. 13 HL 
" '«„i ])r [ihil.. Ingenieur, NW 311io:mcr 
"st. » )l. (Sei. II. 606.) 
Loo Meyer, Sllcl. f. Jnncnarchittctur 
" W Soucnjicnftr. 15 I. 
?1,I| Ute «euer, Hidjilfd. 
„ :„iii>ccl., N PrenzlauerAllee242-247. 
«ilb.-ii C« imimvnlrnm., S Wafserthorstr.35I>' 
Iffniii.’ oiiimimcntcnnt. u. Clovicrftimm., C 
«rtiisliiücriir. 50. 
_ ^1,1»;. rviiiru». Eccr.. MW Haidestr. 49 pt 
_ Jntc»>. 0eci„ W Uhlandstr. 50 L 
_ GfiicriJ. ?imalik N fflciiudeitborferftr.GOcI. 
_ B ’jMialiiV, N etcttinrrftr. 33a. 
_ viad. oimalitc, N Gliorinerftr. 32 HL 
_ i;,lr], Miimmtrlnlti, SW Wilhdmstr. 102. 
-S'imj, iiiil Jiammcmuif., W SBanftcinftr. 9IV. 
_ ~.j.. jioi. Mammcruirtiiofe, Schönebg., Haiin- 
l’r I. E :;-4. (Postbez. Friebeimu.) 
-6 n,  HiM.il.  Scainl., NW Wilhelms 
hiimciiir. 10. ©orlcul). IL 
_ ..im, i'lrh. Stanz!. Beamt., Sleglitz, 
illbrrdil'ir. 1 ll. 
■ C-Jur, Iliinsl. Diötar. Rixdf., Scrgflr. 48 IV 
- Jdnu, i'ivli- Kanzl. Dien., C Am Festungs 
ante 1 11. l>t- 
-bni;.. Juwil. Dien., N Müllerstr. 163a IV 
- Gml. Munil Rlith, N Chorinerstr. 53 31. 
- liii!. J'ui "r iHiill). N Sdiönba'user Allee 65 III. 
- |ii:c>ii!ti. Man(I- Rats,, BermessungSdirig. b. 
M>,1. vmm Änstiahiue, W Eoltzstr. 52 III. 
-Üillulm, timizl. Cecr. a. D., NO Elisabeth 
in. ;:7 I. E. 
- ärtliv stiii1 Viil, N TreSckowslr. 55. 
- fticüinli, Urtfir, Sdjönebg., SBaitBurgftr. 4 H. 
- licr!, M»;,'iil'olr, SW Oranteiiftt. 97 pt, 
- Siir;, Mränbolr, W laubenilr. 3T> H. I. 
Sln-lj, luiiratu’te, SO Michaelkirchstr. 18 H.I 
■ tiü.liavci'lHilc, GbarlottruBg., Herderstr.8 IV. 
- tiiii. Jlaiitiibien., C  fflollftr.23H.il. 
- iliÄot, 0 Müuchcbergeriir. 33 H. pt. 
- li.ii'i, flii"iitr, 0 Sangcilr. 24 HL 
3t. jIj'Tiki, S SSilimniiiiftr. 28 IV 
ü'Miii, Jlii’iiioc, N ZiouSlirchstr. 35 IV 
»lirl, itaitiilfi iciduirv. N Danzigerslr. 88 IL 
MImI, ii int"in., W Bayreulhernr. 20 1. 
• ÄM', M.niim, SO Josephstr. 61L 2'/j—31/*. 
?IM>, ilmifiu., SW Jtoiitiiianbaiitciiitr.7—9I. 
Ilil I. 7-.VI i !. Adolf Meyer & Go. 
äfi'l', Miiii'in, HW üiii&fiiflr. 73. 
Hiuiim., X S!or|)iii(|itr. 3 II. 
Siflrt, Hmimi., W Vüijomiiv. 105 in, 
Sllt, liaii'iii., (' Slnitci ©illjrlmftr. 3 IH. 
Silben. Miiiiim., N üiiiicnftr. 113. 114 II. I. 
Sltiii, 'iiiiiiin, SO Joiephstr. 14 s. Gebr. 
ä. i Jl. :'Jl,iirv. 
äJcu, iiiiii'm., W Pliffauerstr. 2 I. (Id. 
IX iaL", i 
ällKii, Miiüim., 0 Warschaueistr, 82, 
»'in, 'loiim., ttliorlDlIriibfl., Hcrderstv. 12 
*lu. Jlnu'ni. X W !Hnidm=Wlltc 38. 
ilei Meyer, Maiifni., C Münzitr. 4 UL 
ä-ii.Hiiirm, \V litürubcrncrflr. C, Äariciih, II. 
Slln, ilaii'in, XöiSinf.ilr. 04 IV 
Sltnmfci, 'InIIilil., SW Bergmaiinstr, 8 pt. 
(id VI. |,>j i 'K 
Sta&a. Jiiiiiiin., W Glcditschstr. 4 I. 
Miinn:. 5tl)iiiic[ig.,6tim6enmiidjilr.3 pt 
iii\, 
2*ro<- W S!nll),rflr. G pt 4-5. _ 
W Iniimiftr. 44. 45 H. pt. 
, K '«Jcrfftflr. 53 1. 
, NO MkUrbeeistr. VU.IL 
S tniieiiljnibc 75 I. 
. Rikder-Schöiieweide, Berlmer- 
^iiloii, Maiiini 
StlSiit, Man t 
*111’iii. .Umri.i 
Ümnii. 
^i‘Jii'1, Maiitin 
in !-, II. 
*■5. Miiüim, x eirafitiirjot[lr. 10pt. 
X\V Jlorlilr. 26 I. siehe 
Suiu \ Ho. 
**"    HW Olnriicimtiflt. 97 IV 
Kfiic Qlrnnftr. 27 pt (Itl. 
«.IVuv '   
'ttiuc, Miiiit'ii' 
■ llstinui. i • 
~',|U| i S'idiiT's üniiipcnfabrif, Gern. Ges. 
W 2ltimiicfilt. l'i. 
J« ««inm, NW mtoimcritv. 11. 
««uum-m sostrüitiifir.tjill. f. H. Meyer 
^.iliiMaiin viqfiiint ,c. 
«■■'•«iiiiii. X lEI)tt«fict[ir. 28 II. 
£ X tiliaiicrii.-, 21 H. K 
e **«:"■• x Eliafferilr, 84 II. 
«im., so .Uctlbufrr User 63. 
X Sletcrflr. 33 U. 
J"1 ll»«im., 
,r*' •'Uii'tn, 
In. Hr, 
<n’t ■ Maiiim 
'■’-’ivi, 
W tionnjcritv, 0 I. 
lilinvlulteiilg,, Wilnierc-dorfer- 
-ilwiiebg., Apostel Paulns- 
Heiikchel & Meyer, 
Meyer, David, fiaiifm., W Charlottenstr. 27. 
- Dietrich, Kaufm,, 0 Warschauerstr,30, l.äufg.L 
- E„ Kaufm., FriedrichSberg, Franksiirler 
Chaussee 100. 
- Eduard, Kaufm., SW Giieisenaiistr. 81 IV 
- Eduard, Kaujm., 0 Gr. Franlsurlerftr, 14 IV. 
- Edmund, Kaufm,, Karlshorst, Augusta Bictoria 
slr. 8. 
- Emil, Kaufm., W Geiilhiiierstr. 33, Earlcuh. L 
- Emil, Jtaufm., Charlotlenbg.. Vleibireiiilr. 5a. 
- Emil, jlaufm., Eborlutteiitg., Peslalozziitr. 83. 
- Emil, Kaufm., Lichlenbg., Gudnnistr. 3 pt. 
- Ernst, Kaufm., N Slctoriir. 169. 170 UL 
- Ernst, Kaufm., C Grenadierftr, 49 L 
- Ernst, Kausm,, SW Markgrasenilr. 6ß HX 
- Ernst, Kaufm., 0 Richlhosenstr. 21 L • 
- Ernst. Kaufm., NW Thurnistr. 71 IV 
- Ernst. Kaufm., Schönebg., Cranachslr, 49 L 
lPostbez. Friedeuau.) 
IStwiii, Stnufm., N Badstr. 9 H. f. Ernst Mever. 
- Engen, Kaufm., W Lützowstr, 32 IL (Id. 
VI. 1027.) 
- Engen, Kaufm., Charlolieubg,, «Stuttgarter 
Pla» 19 II. 
- Enge», Kaufm,, Schönebg., Rembranotstr. 14. 
lPostbez. Friedenau.) 
F., Kausm., Charlotteubg., Krummestr. 24. 
- Mix, Kaufm., NW Lessingstr. 39, Garteuh 
pt. 3-4. 
Selii, Kaufm., W Stcgliycrfir. 12 L E 
(Itl. VI. 2490.) 4-5. 
- Franz H.. Kausm., Köuigl. Hoftief., W Von 
der Heydtstr. 12. E. (Sei. Via. 11856.) siehe 
Herrnian» Gersou. 
- St”»ä. Kaufm., SW Lindenstr. 112 pt. 
- Franz, Kaufm,. Halensee, Kronprinzendamm 2. 
- Friedrich Ludwig, Kansm., W Genlhinerstr, 35. 
Friedrich, Soiifm., Charlottenbg., Kaiser 
Friedrichstr. 92 IV 
Fritz, Jlaufm., S Nen-Köiln a. SB. 15 pt siehe 
Harnisch & Co. 
- Fritz, Kaufm,, Rirdf., Bergstr. 50. 51 H. E 
- (ikorg, Kausm., N Chauffeestrabe 29 IL (Itl. 
1!L 1285.) s. (imaitud Meyer. 
- Georg Alfred, Kaufm., Charlottenbg., Krol 
inanstr. 41. (Itl. Charl. 653.) 4—5. s. Kralau 
ii. Hefst. 
Georg, Kansm., NO Friedenstr. 35 IL sichi 
Oulmaiiit & Meyer. 
- Georg, Kaufm., S Dresdencrstr. 22 IV siehe 
E, Schröder. 
- Georg, Kausm., Schönebg., Coburgerstr. 1 UL 
George, Kausm., W Au der Apostelkirche 7. 
Gustav, Jlaufm., N Brunntnftr, 106 I1L 
- Wiiiltio, Kausm., NW Cawinstr, 22 IlL 
- Oluit., Kaufm., N Freienmalderstr. 33 L E 
t. Central-Gesellschast für deutschen Cognat it, 
Gustav, Kaufm., 0 Holzmarktftr. 20 IL siehe 
Gustav Meyer. 
- Wusln», Kaufm., SO Mariaunenftr, 7 L E 
Giist., itmifni., N Schönhanser Allee 160. 
siehe Edmund Ascher & Co, 
Gustav, Kausm., Charlottenbg., Knesebeckstr,16. 
- Gustav, Slaufiii., Charlottenbg., llhlaud- 
ftr. 185. 180. 
Gustav, Staufm., Charlottenbg., Wilmtri- 
iiorftrfti. 108. 
- H., Kausm., Charlottenbg., Leibuizstr. 71 I 
s. Heinrich Meyer. 
HanS, Kaufm,, SW Nenenburgerftr. 15 UL 
- Hans, Kansm., SW Plan-User 33 IV 
- Heimann, Kansni., NW Thnrmstr. 17 UL 
Heinrich, ikansm., SW Friedrichstr. 237 UL 
(Itl. VI. 3017.) 9-12, 3-6. f. Htinr. 
Meyer jnn. n. 
Heinrich, Kausm., NO Weberstr, 25 sieht Otto 
Gotlschal!. 
- Heinrich, Kauf»!., W Grunewaldstratzc 9. pt. 
- Heinr., Jtaufm., SW Zimmerstr. 78 I. (Id. 
I. 1395.) 11—1, siehe H. Meyer & Co. 
- Heinrich, Kausm., Paukow, Berlinerstr. 42 I. 
- Heinrich, Kansm., Ritds., Eleinmetzstr, 57. 
- Htrmann, Kansm,, W Augkburgtrftr, 50 I. 
- Hermann, Kaufm., SO Lrnckenstr. 10 IL (Id. 
V1L 3824.) f. Hermann Meyer & Co. 
- Hermann, Kausm., N0 .Diedenhostnerftr. 10 H. 
- Hermann, Kansm., C Greuadierftr. la I. 
Piachm. («. 1. April C Dragonerftr. 9 pt.) 
- Hermann, Kausm,, SW Kreuzbergstr. 15 pt. 
- Hermann, Kaufm., NW Lübeckerftr. 12 11.11. 
- Htm,, Kausm., SO Michaelkirchstr. 28 I. 
s. H. Meyer Schnhwaaren-Agentiir ic. 
- Hermatt, jtaufm., SO Skalitzerstr. 45 UL 
- Htrmann, Kaufm., NO Weinstr. 25 K. 
- Hermanu, Kaufm., Schönebg., Cranachslr. 3. 4. 
- Hugo, Kaufm,, 0 An der Stadtbahn 20. 21 UL 
3'/,-4V,. 
- Hugo, Kaufm., Charlottenbg., Schillerstr, 
lSartenh. I. 
- I., Kausm., SO Schäfetstr. 41. (Itl. VIL 3939.) 
steht I. Meycr & Co. 
- Jarob, Kaufm., C ?.üknftr. 33 III. 
Meyer, Johannes. Kansm., W Pallasstr. 7 pt 
— 2os., Kansm., 8 Dresdenerstr. 72 IV siehe 
KauslianS f. Herren-Garderobe Joseph Meytr. 
— Julius, Kaufm., N Chorinerstr. 6. 
— JuliuS, Kausm., SO Marianiieu-Ilier 2 L 
— Ilil., Kansm., 0 Au der Schilliugs-Brücke 11. 
s. GufloD Meyer. 
— Julius, Kausm., N Ireöckowstr. 14 pt 
— Julius, Kausm.. SO Wieuerslr. 1—6 I. 
— Julius,Ksm..Charloltenbg., Pestalozzistr. 26pt 
— Juliuö, Kaufin., Friedeuau, Jtirchstr. 7.8 H. pt. 
— I. W., Jlaufm., NW Perlebergerstr. 22. 
— St., Kausm., SW Groibeerenstr. 55 pt s. Otto 
Günther & Karl Meyer. 
— Karl. Stau fm., SO Adalbertstr. 81 H. UL 
— Karl, Stau fm., SW Wrofcbttrcnftr. 55 pt. 
— Leo, Slaiitm., SW Schützeustr. 46. 47 IIL 
— Louis, Kausm., C Rofenthalerstr. 43 L (Id. 
IIL 8588.) sieht L. Meyer jr. 
— Louis, Jtaufm., N Cliauffeestr. 02 IV 
— Ludw., Kausm., SW Kochstr. 13 a ß’ siehe 
H. F. Ludwig Meyer. 
— Lugwig,Ka»fni., W Echöneberger Ufer44 Eil. 
— Ludw., Jlaufm., W SBürzbmgcrftr. 15 pt. sich 
H, LVeyer Schiihwaarei^Agtulur ic. 
- M., Kausm., W Wiiiterteldtftr. 34 pt. (T:l 
VI. 3638.) s. Chemi'che Febril M. Meyer. 
— Martin, Jtaufm., W Potsdamcrstr. 118a IN. 
(Id. IX. 9991.) 3—5. f. William Herz & 
M. I. Meyer ii. M. I. Meyer Erport. 
— Martin, Jtaufm., 0 Raupachstr. 6 I.. 
— Martin, Kaufm., Charlottenbg., llhlaub 
str. 24 III. 
— Max, Kansm., SW Alerandrineustr. lb III. 
(Itl. IV. 9710.) —8,2—4. s. Jl. Borchard Nachf. 
Mar, Kausm., NO Barnimstr. 21 IL 
— Max, Slmifm., W Culmsir. 13. IL s. Waren¬ 
haus Mar Mtyer. 
Max, Staufm., W Derfflingerstr. 19 IL 
Mar,Kausiii.,WFricdrichstr.l83U.(Ikl.I.7076.) 
— Mar, Jtaufm., W Bayreutherftr. 5 IL (Tel. 
IX. 9137.) 5—6. s. 91. Bauiuaun. 
Mar, Jtaufm., W Pariserstr. 2 I. 
Mar, Staufm., WRegentenftr.24 IIL 8—9,3—4. 
— Mar, Staufm., N Saarbrückerstr. 7. s. Bechthold 
Rachs. 
Mar, Staufm., NO Weberstr, 24a. 
Max, Kaufm., Charlotltnbg., Friedberg. 
ftr. 8 IL 9-10. 
— Michael, Staufm., NO Kaiferstr. 29 IL 1—2. 
— Moritz, Kaufn,., W Culmsir. 16 H. I. 
Moritz, Staufm., NO Meyerbeerstr. 5. s. Meyer 
& Fallenhain. 
— Moritz, Staufm., W Motzftr. 01. 
Moritz, Staufm., Charlottenbg., Grolmanstr. 68. 
Moritz, Ksui., Charlotlenbg., Oraiigniftr. 2.2» I. 
— Rath., Kansm., C Hielte Grnnstr, 13 I. siehe 
6. i'lcllcii & Co. 
— Nalhan, Kausm., S Oranicuftr. 66 IL 
— Nalhan, Jtaufm., N Wörtherstr. 37 L 
- O.,Jlsni.,Charlotlenbg.,E6iillerstr.4,Gattciih.IIL 
- Oörar, Kausm., Stellet, f. Dito Hoppt i. 
Haltiiigeit u. Joh. Osterrath i. Söainieti, C 
Alexanderstr. 35 II. —9, 2'/j—4. 
- Ostar, Kausm., NW Claudiusflr. 16 pt 2—3. 
- Oscar, Kaufn,., SW Jmisalcmevftr. 43 IY 
- Osear, Kausm., SO RichaeIlirchstr.42IL siehe 
Schlag & Bcrend. 
- Oscar, Kausm., Treptow, Baumschule uweg, 
Marienthalerstr. 14 L 
- Dllo.Slaiism., N Htfcrflr. 1331. (Id. UL 8541.) 
- Ot!o, Staufm., NO Christbnrgerstr. 4 H. 
- Otto, Jtaufm., Pertr. f. M. Malhiai & Co., 
Köuigsbgi.Pr.,NWFlcusburgerstr.8 Garte,ih.I. 
- Otto, Slaufnt., NW Joiiasslr. 4. y 
- Otto, Staufm., W Slroiimflr. 10 H. L 
- Otto,Stiuifm., Charlottenbg., Goelhestr. 32H.I. 
- Paul, Staufm., N Boyenstr. 12 L E {. Meyer 
& Heivncr. 
- Paul, Kauf»,., S Hafeichaide 63 H. 
- Paul, I., Staufm., W Morbiirgeiftr. 15 UL 
31/a 4 Vs- 
- Paul, Staufm., N Siuiiicmüiiberflr. 73 ni 
- Paul, Staufm., N WtinbergSwcg 15c II. 
- Paul, Staufm., Charlottenbg., Pestalozzistr. 43. 
- Paul, Sfaufiu., Rixbf., S>"-" /rftr. 86 II. E 
- Paul, Staufm., Stcglitz, ^ichteifeldetflr. 7 IL 
(poftbez. Südeudt.) 
- Richard, Kaufn,., S Budotutifir. 11 UL 
- Richard, Staufm., SW Noftizstr. 87. 
- Richard, Staufm., 0 Samaritcrftr. 30 UL 
- Richard, Kaufn,., W Wichmannstr. 20 pt (Tel. 
VI. 4174.) 3-4. 
- Richard, Staufm., Halenfee, Kurfürften- 
iamm 129 pt (Tel. Will». 184.) f. Richard 
Meyer it. Sl. C. Zander. 
- Robert, Staufm., S Brandenburgsir. 52 IX 
- Robert, Jtaufm., N JaSiuunderslr. 11 I. 
- Robert, Kauf»,., Charlottenbg., Strun„„eftr.64. 
- Rud., Staufm., W Mauetstr. 63-65 IIL 
(Itl. I. 2285.) s. Louis Rex. 
- Rndols Chr., Sloufm., 0 Neue Proinenabe 8. 
Mcycr,Sclmami,Kaufm..8WBclic^?lllia>iccstr. 16. 
— Siegfried, Jtaufm., W Magdeburgerstr. 22 L 
(Id. VI, 207,9.) 
— Simon, Staufm., SO Skalitztrstr. 42 UL 
— Ih., Kaufn,., NO Gr. Frantfiirtcrftr. 124 jt 
f. Emil MeiveS Nachf. 
— Ilieodor, Staufm., SW Lindenstr. 66 IV 
— Ilieodor, Staufm., NO Weinstr. 23 H. UL 
— Wilh., Staufm., C Alexanderslr. 8 UL ficht 
Wilhelm Meyer sen. 
— Wilhilii, Sloufm., SO Falckeusleiiistr. 44a IH 
— Wilhelm, Jlaufm., N Metzerftr. 27 H. pt 
— Wilhelm, Jlaufm., SO Pfuelstr. la II. 
— Wilh., Kausm., Karlshors,,Wildtiisttiiierslr. 31 
— William, staufm.. W SlTirfürfttudamm 229 pt 
(Itl. IX. 5230.) f. Paul Sautrlaudt Nachfg. 
— August, Jtellncr, S 0 Eugel-llscr 6» H. IL 
— August, Kellner, NO Lietzniannstr. 4 H. L 
August, Kellner, W Maiisicinstr. 14. 
— Eduard, Ktllntr, N litiftr. U II. L 
Ernst, SloHntr, N Swinemünderstr. 122. 
— Fritz, Kellner, N Omnienbiirgerstr. 22 IV 
— Heinrich, Kellner, C Aiiguststr. 50. 
— Heinrich, Kellner, W Kiirfürstenstr. 153 IL 
JnlinS, Kellner, N Bcleraiienslr. 20 II. pt 
— Paul, Ob. Kellner, N Chorinerstr. 29 II. IV. 
Theodor, Kellner, SW Hrimstr. 21. 
— Adolf Meyer * Co., Sliiibct-GarberoBt, 
Engr. ii. Erport, SW Slom,iiaiido„tci,itt.7—9 
I. (Id. I. 7671.) 8-6. Jnh. Adolf Meyer. 
— L. Meyer Jr., Kindergarderobe f. Knaben 
u. Mädchen II. 1—15 Jahr., C Rosenthaler» 
ftr. 43. (Itl. IIL 8588.) J»h. Louis Meycr. 
— L. Meyer Jr. Wachs., Sti»bergotderobe, 
NW Thnrmstr. 15 pt. «. I. (Id. II. 2165.) 
Inhaber Hcinr. Frendenberg. 
— Fritz, Kleinhdl., NW Rathenowerftr. 25 K. 
— Albert, Stlcmpiivrmstr., SO Ohmstr. 9. siehe 
Krümle & Meycr. 
Arthur, Klempner f. Gas- :t. Aul., NO Cothe- < 
niusftr. 2 H. K„ Wohn. Nr. 3 II. L 
— Carl, Klempner, 0 Sdiillingftr. 30 II. UL 
— Ernst, Klempner, N Stralfmidcrstr. 27. 
— Engen, Klempner, SO Waldemarflr. 67 IV 
Friedrich, Klempner, SW Hallefchcftr. 3 K. 
— Ferdinand, Klempner, Ech'oifer, GaS- u. 
Wafserleit. Installal., Schönebg., Cranach- 
ftr. 57 pt. (Postbez. Friedeuau.) 
— G., Klempner, C Neue Friebrichstr. 4 K. 
Heinrich, Klempner, S Kottbuser Dann» 1IV 
— Holbreidj. Klempner, SO Forsterstr. 40 H.HL 
Sioiiii, Klempner, N Pappel Allee 112 II. IV 
Dito, Slltn,pueril,ftr., N Dronlheimerstr. 3c. 
— Otto, Klenipneimstr., V Spandauerstr. 80. 
— Paul, Klempner, N Grenzstr. 6 IV. 
— Rubolf, jtlempner, N Usedomstr. 1 II. IIL 
— Wilhelm, Klempner, SO Waldeinarstr. 46 H. I 
— William, Klempner, Neu-Weibensee, Streu» 
slr. 124 IIL 
— LouiS, Knaben-Consect., Cngr., Exp., NO 
Siaruimftr. 2 IL (lel. Vlln. 6074.) 
— Georg, Knaben-Confeet., 8 Annenstr. 50 L 
(lel. Vlla. 8332.) 
— Gustav, Knabcn-Coiifection, EngroS, Export, 
8 Spaudaucrslr. 6III. (Itl. L 1006.) Wohn, 
Nr. 77. 
— Jacob, Kuabeii-Consection, N Metzerstr. 27 pt 
— Carl, Kuopflochnäherei »t. Dampfbclr., N 
Schönhanser Allee 167a. 167b. 
— T. A. Meyer * Co., Böhmische 
und Schleeische Kohlenwerke, 
Kohlen- ii. Holzhdlg., Griideeoles, lorfitrcu it. 
Müll, SW Srebbiiierftr. 8. (Id. VI. 1582.) 
— Wilhelm, Krankepfleg. ii. Masseur, N Schöit- 
Häuser Allee 2 II. III. 
— Robert, Kreissägeuschinied, WGrob-Görschen- 
ftr. 23 II. I. 
— Leo, Dr. jur., Geh. Kriegsralh, W Würz- 
burgeritr. 4 pt. 5‘/2—6‘/ä. 
— & Hauff, Stüchcnmöbdfbr!., 0 An der Stadt» 
bahn 6 l>t. (Id. VII. 3360.) 
— Gruft, Kunstdrechslerei s. Bernstein-, Mecr- 
schanm- ii. Elsenbciuwr., C Köuigstr. 06 L 
9—10. Wohn. 0 Grenadierftr. 49 I. 2—5. 
• Robert, Kunst - u. Metallgicsjerei, Sleglitz, 
Schildhomstr. 100 pt. E 
— Fritz, (eotm. Stogc & Meyer), Kunst- tu 
Bauschlofferei it. Kunstschmiede, NW Perle- 
bergerstr. 46. (Id. IL 3196.) 
— ©., Kupferdruck., S Kottbuser Damm 42 UL 
— Bernhard, Kupferschmied, C ZionSIirchstr. 10. 
— Christa», Kupferschmied, SO Cuvryftr. 44 IL 
— HauS, Kupferstech ii. Maler, Pros. a. d. Kgl. 
Hodisd)iile f. b. bild. Künste, W üützoivslr. 60a, 
Gartenh. IIL (s, Nachtrag.) Atd. W Schinkcl- 
Platz 6. 
— Herrinn,in, Kürschncrmstr., NO Belforicrstr. 5. 
■ Emil Meyer, Kursmakler, pcrcid. 
Kursmaklcr u. Rcdactcur, SO Mimaelürch- 
str. 20 I. 8—10. 
Kauft HildebrandPs Schokolade, kauft Mildebrand98 Kakao!
	        
Zum Seitenanfang

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.