Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Matthesius 
1035 — 
Mattner 
ZT)dt I. 
II1 
'I 1 
11 i\ 
\u ■> 1 
iiUtr ] 
^efm* 91,d,arb,toter. NW Nelauchthon 
| _ Lger.vro Apotheker. NW Melau 
, Stcimtw, W Nollen 
D-ttPd2»v-l'd°. Nirbs. Nicharb 
U»' IjilMlf NW haiMti 53a 
MallieuS u Matthauk 
I '"["ii! iltMrimcl NW Philipps» 13 pt 
.1 iWiitl, Setlog und Sinliquoiiat, NV 
>1111! i l>t , _ 
I jul„ Zi.ner N Fcumlr la UL 
I i „uMiii, tf)cui 2,e„ W 2>,clo,ii>|ir 14 H 
jt idnnmitr, Schonedg, Sebaititi 61II 
. | Haumntilr, J3ia I Oanausslchr, AS 
HU, i r 17upLu H pt E(Xc( IX 5245) 
o 10 
. 1 , II inir 3iirt| öuliiuitr Gö pi 
I lUurmimi, 0 @uilil|tr 6 I E 
i lij Ammi N Stomcmünbeist, 4 IL 
iii tviiidiaffn, SW Soliii8|tr 21 IL 
I— (.nil 1 i>(i| liaifit, SW SoIm8|lr 32 H III 
-'S hit Sdilaitncr, SO Bientntr 57b H II 
- Jidm» Sdilojser, GI)(,rioitc„6g, Goucrilr 4 
Uili 2cliu(jii,, N CliitCBlIr 175 II K 
• )i ir £i 1 milch N iiedstr 3 IL 
I all ZitC) yemerSbr, Neukilchslr 17 
.1111 git Schogel. W«!, Zimm Benmeth, 
U i il)u!>|ir b IV 
"t "ionteul, 0 Bödikernr 5 
. ,d im Stimcibennllr, SW Ziminerstr 59 
Bitihtg i ii Äiltlie, 
. „u to ti iuclia SO Milch,ochr 6 II siehe 
J J'[ 2iimlv 
- Hatthcy * Bornor, Wa3 , SMer= u 
II lv 'lil 8 Mitteilt, 11 (Tel IV9013 ) 
II Url "mllliri) u JnlniS Seiner 
dc noM)M SW @it|djuie,(t, 14 
-l l \ium }nO Gl)i>|tburget(ti 2 IV 
-Lil 'iiim SO Laufitzcr Platz 3 I siehe 
III Htttliit 
■ >utl 'U 11 in SW äieigmaMiilr 8 
■ M t1 H rarer SRcunrfiiibf Proviiizsl, 53 
■ «in -imabcrmfti WFlott,»ellitt 2pt 
Srn jijj n Deeoral, 8W Neueiiburger 
II » li lil 32 III 
■ Cut J t I S SBiaubeiiburgfti GO II I 
il ii A ferner 
ji i XO Banniiistr 14, 2 Slitfg 
r l1 ii Ui SW Katzbachstr 18 pt 
i itl Unt Ww, Aufwärt, N Stall 
r l\ 
I ul 1 Inllcu« NW Stiulih 22III 
(l > " inli schaukwirthin, SO Stbat 
-I k 
Zi*i nVun SW timbtnfh 64 IV 
|e'Hmi loiini Ubimmii Ouljcr N Seiler 
| 11 
ilmiiii 0 Gnsiumilr 5 UL 
s\\ Jslmi User 2 III 
In il hiittlejjr, SW Plan 
I 
t 
Imitat U 
K i 
1 
111 
1 
i iMnei N ffiütleim 1 !5 III 
I Sd)a|t„,'Jliibf,9i,chinbst, 48 
II il Piof a Kgl WilhelmS- 
v •kltlfiilt 27 III. 2-3 
-1 i X Smloiociftr 21 H 
i > ll tmhmu, gittbcim« Äitdj 
' in nli I 
' I hui! SW fiouifli 14 K 
i 11 ilbma 
1 i n S -llcritiimmiili 70 pt 
'! i i ChüUottliibg, XuiidU 
L 11 
’ i1 ' mibfmuf W Sutsjcitlt 30 
1 hub SW A,ihl>»,lr 11 UL 
» NO 'lilituli 2 1U 
l ul N ‘Mtugftr 13 HL 
*- ' 1 1 ii Gigoiettcn ffiimr, NO 
n - i 
I'1' >-1 nli)lliii6g, 21Uiiti|d)tib|U 35 
»i H i (in 6i(t)lcii Ongniii 12a 
>> i Neu '«juiitiiiu1 tioiljrutgtiv 
1 11 ilumitc & (So 
Matthias, Imprägn,rui,g§> 
f -inuli Del,, Sirolma ,%abi,t 
liuitl ii Neuheiten, C Moste, 
im ieglm 
1 *-• ulotteubg, Lklbmzitr 23a 
Jmh N\\ !örcmc,|tr 51 UL 
1 l itiijlauerilr 48 II 
1 uinUi(teit6g, flantfll 18 II 
s ' "in Uftr J 117 
0 'II Jiie,ci6|tr 01 
" Sdiivtniiflt 4 
Matthias, Richard, Kaum,, W SlegliccriU 8 
— Siobcrt Male,, G SBatSclnr 15 K 
— fernst Mathematik u Pnvatschulteh,, NW 
B, Ulken Mflec 35 JIL 
— Dtfar Maurer ^>0 Prriizlaiikr Alice 1 pt 
— Dx'fnr Mechanik SO Manborsii 10 
— Leopold, Monteur SO Shlnentr 127,2. IIJV 
— ftuinj, pc»i Paümitr, ChaUoltcnbg, Sprrr- 
str Ja 
— ‘lluöollisi P«r!,c, Wr 3!ego„te„|ii 23 
— Oito, llechn Rath, Mimit I Landw,rth>ch 
tur üichleir ’Wuiiimienili I E 5—t> 
— Aböls Dr plul Wilj lug Rath „ noilcag 
Slots) , Ciitlium,mit W Lmtpolbllr Jl UL 
— F, gimmi fei Lichters Üeilnuutr 90 E 
— Cito, Echanlw. b SrcSiieuerft, 4‘J pt E. 
— AI,»,,, Erfjloifir Gl)arlottcnlig, Dauikel 
maimilr 12 JI I 
— Paul Schlöffe, N SaHboncrfl, ri 
— Gottlob, Schneide,, v . N Jioii6I,i6)|lr 1<)TI 
— Paul Schneide,»>ilr ^innjofutfjeit, 5HII 
— Ilmili, Schuld,c„, tii S!irt)te,i, liilhclm 
1tr -il 
— Emil Matthias, Schufen u 3iipoux'i6t! 
I '"imijil, 22 (Tel III bbbl) Jnh (Smil 
Matthias UI 
— ®oltlunb,®ct) Sccc , b off Arbeit, >S 
Gliunmilr 19 11L 
— Rudolf Ctene, Bcamt X Gartenst, >66111 
— "llbcil, 2iiit)!eu„fn , S Cmmuifir (52 I1L 
— Sllrieb, Tischle, 0 Äoppenslr 9 II 1 
— Julius, Tiichle, NO Stiaujsbcrgcutr 31 II 
— Lio,islb Tychln O Pi>se»e»t> 7 IL 
— Nernhold lud,ler Gfjnrlolleiibg ünimmeili !0 
— {siabuch ileilmftc, KXV !ii.'al6(tr 14 I 
— tiuilau Z»,ch,mb, b Sebollmnfl, 21 II III 
— Alice, i>ii Neii-Wcisiensee Sebumtr 32 
— Vtuguftc «Släbt liehicut, n 3, Is')5f!„g(tr 131 
— 21lmo gib Schilling, Nahem,, Lharlotteubg 
Spieeit, 8 
— Bettina Opernsänger,», \\ CoineliuSstr 1 ITT 
— Riubenft, Ww Poilieifr, N Cchönhauie, 
Slllee 26 IV 
— Cntilu geb SogUr, 53» Poiamriltwihdlg 
dir Lichteis, Cha.,sseest, 17 pt. 
— .’liniii Puvaticre b\V tzag,kbergerstr 10 I 
— Wutome, !Ü», N Wöhl,UM 11 IV 
— Clliln Ww, NO {yiietienilr 100 II 
ajlnttlunfi, Georg, Stmifm SLiImctSbf, Kaiser 
islu# 4 III 
— Oskar Cbcüt z D W (tifroachirftr 7 II 
— Jlnbcil), Dbafl z D. W Achuibachstr 14 pt 
— (iunrich Schlosser 9ii,df 8 
— (iJe,i(),v FrlS Sehicimit SW Bluche,sli 10IV 
Mattlnc Auqu>t,Stat A>snl,>iIas'„iinbcistr 20 
9)laitl)it6 s o Malh„r, Mathis „ MatthiS 
— SlnSuaS Aqcnt, 0 ftöiiigviiigfiilr 5 01 
— Cinil Agent SW Alte Jacobstr 22. 
— ttarl. Ob Ansscher, Plöhcnse,, Am Spa» 
baue, SchiffsahrtS Eanal Schnlhanö I 
— F fflal,„fa,a[fn , NW 58a„bi.l|t, 2! 
— Wmln Shmerl, S Stirnen,t, 47 K 
— Rmbiirfi Bootba»e,,0SlraIauei'llkeI7lI IIJI 
— M L Auchhdl N Q«rtc„(U 2S (it s Oehimgte'S 
Aiichliaiiblung M L MalthnS 
— August, Calculat i Jlnegsnimift, SO Eka 
Iit}a|ti 50 III 
— H Giganenfbil.Gigtin I,»p „ BusKcschäst 
NO (Ifjusituirgeifli JI I E (Tel VII 3281) 
10-3 
— S,mummt!, Dirccl d Kgl Bl»,bei,a,islalt 
GlegliC Notlienbiiigstc 01 (Icl Slegl 81) 
11-12 
— Gml, Eisenb 9!r6, N Stornierst, 12 H I 
— WiIHUm Eisenb Sitanil, Slubf Anluisstr 19 
— Cito, R-elb,ucbel SO ttöpeinifirfli 12 Kaserne 
— F Kulnm, SO Sloltvnitv 51 52 
— Friedlich Gastw, NW Doiotheeustr 57 pt 
(TU I 2722) 
— August Grunlramhbl N Rhei»Sbe,ge>ilr T4K 
Rn ich, daudelsm C 91mitö„inaqra6eiilOH 
— Wilhelm, Hanbklsm, N ®timi»,in|tr 21 
— Jfuil tnl|?6rcms, Echönedg, Kaiser Fried 
»lchltr 5 IV 
— 9i,chQib,stammt,gcr Rath a D,WNM„dors- 
si, 21 in 
— Wilheli», Geh itaujl Gcct a D, Tempclhs 
Ningbahultr 49 pt 
— Mol, 5i,Äauim.SchSiicBg, Gothenstr 42II 
— Ch»ltia„, staufm, N Scmiuiiicrfl, 4 
Ctlo, Kaufn, 0 Finnfsnitet Allee 150 HX 
— Paul C, Kaufm, 8 illen ctöflu n 33 20 I 
— Wilhelm, Kohlcnhdl, W Flottwellstr 13 K 
— F,anz ffgl Loeomolivführ, Lichlenbg, Hagen 
(Ii 1 
— Friedrich, Malcimsti, Friede,lau, Albcstr 7 E. 
— Heimann, Milchhdl., N ©helitjcrslr 40 K E 
— fivgo, Milchpächt FnebuchSbg, Frantfurtcr 
Chauftee 4 E (Postdez FileduchSselbe) 
— W,theil» Mobilpol,Ri»ds, Heunaniistr 120 UI 
— frenunt) PaUiciiliti, Schönedg gtbanslr 37 
Matthics August Pieideb Arb, N Sldeiitr lul 
— W P,erbeb Schaff», Panlvw Hiümcntr'iH 
— August, Pol Biaint N W Gmbeuctür Jä IL 
— Hcimauu, Portier, W jlTouemtr 44 IV 
— (fall PorzellanwUidlg SO S!ali|)ci)tr 1361 
(Sei IVa 74J0) 
SB, Poitbeamt SW Alcranbniieuia 126IIII 
— F,abrich, Poitichasin, 0 Petersburgers!! lfl 
— heunaiin, PoUichaifn S Bluche,>tr lij 2 H UL 
— Christian, Pnuatie, SO Oppelmutr 18 E 
— Fritz 91r,ch6ß Beamt, SW Simtonitr 211IL 
— (vuitati Schankm SO Foule, it, 44 pt 
F„tz Schlosser SO MaiitcufftliU GS, 2 H 
Aug»,, Schneider NW SjiISnnäain 20 I\ 
— Chr, Schneidermiir f Danieneoiifeet, 
Sotjcuin 17 II 
— Julniö Schneide,,„>t, SW Diaiiienftr 88 
Ca,l Schuhn,, N (lefiifdieitr 11 pt 
— (ictmaim Schuhn,, 0 'Uiarfiivlt, 27b K. 
Gail Stelln, 0 Fuebnch itmlitr 29 I 
Silber1 Stnckat NW i>a(S|tr 11 UL 
hell,null, Inpei ,i Occoiat, t£l,(iiloll-„6g 
4.!i|i(ilo ,iiiu 1U II 
— Wilhelm Tapez, Charlolleubg Spieest, 8UI 
— I 2i,chlci,„ftr, C J.all|l, 24 II lv Wohn 
V Filrtjuilr 15 
— liuiiljolb I,lchltr S Urbmlstr 10? ITT 
oiaiij llhrrn, N Stmliimbeiil, 21 )it 
Mail dgl -tiiigemimr n 3, S >u„ iloBu 
n Ii 20 I 
— Cml, i'ebermslr Rud,, fl,rchI,oi|*r 0 pt 
Otto S.itmralti litidj Mirchlusut 6 
'"laitlja geb lVict>,q vw Jimtiiichtcr, 
Bincken ’llUe 22 Waitiul, pt 
Euulie Ftl, iliuheuii NCbeibervvti Will 
A»na geb ftubira, Schmili», SW Hin Jaiov 
slr 22 
— Augnstt geb Richte, iUtu Silibt ituchljof 
slr b E 
£Uerll]a, W«, C Prenzlaueis,, 34 II lll. 
— iBcitIm üm N 'liaumtiftr 11 
— Maithi SB», SW Plan llfei 21 II IV 
— Ww N Schwcdteritr 5 III 
Matthicsc» Johannes SBiauicimstr .Chailottcnbg 
Fuedberg,!, 81 E (Tel l£(jail 1 UM) 8-10 
2-4 
— Georg, Werknistr SO ClöilitzerUfeiSä 23 III 
— Johanna geb Pen,ilei Schneide,in, 0 
Siigoeistr 118 
Mattlticffen, sl, Kaufn,, NW AI! Moabit 1341 
[ SDatiicichnuä A 'Uiattfjicffeii 
— Max Kansn,, Schönebg, Futz SHeiilerftr 121 
— Tony geb Höltz, Hiim.llieiilieie NW Jagom 
str 28 III 
M«tthlcu 0!, Drechsler Ren SUu&cufee 
©e„eial|lr ■« II 
— Theob, Dr j„r, Stgnt Rath, stäub {nlii-aib 
, Sluoro Amt W !Uol)ieul(H,[tr 44 UI 
Fueduch Jmuuetm N 'Uietjeritv 11 H I 
Matlljis © U, Anchhalle,, 8 Haseichaide95pl, 
7J3-8 2-5 
H, Gastw, N Gcrtchlslr 86 
— Dito, Samt Sergeant, Teinpelhs, Ningbah» 
str 12, 1 Eing pt 
— Louisc, geb Döppe, Kansmsww, Pankow 
Schulitr 1 
Agnes geb Kuschle, Ww, 0 Am Schleiche» 
Bahnhof 2 II I1L 
MatthisiuS, Pauline, Ww, 0 Grüner Weg 1151 
Matthiskc, Herm, Cigancn Jmp, SO Köpe- 
mderllr 173 pt u I 
— F, Schuhm, N Ackerstr 119 
MatthuS Hmnich, Werks,,hr NOVuschingslrLK 
üomfe, uiuitmiflnmlir, NW Flemmiiigftr 10IAr 
Matthnscn 9fobiti, Stnoeflochatb, N Slcinjir 22 
Matt! Althur ÜSliimciibmb, N Diniiunbiirgcr 
s,r 87 II IV 
Eli»,»nb Masie», XW SüitUfflt 11 II H 
311,om, Ger Vollzieh NW Viebowstr 14 
Mattich Rudolf GiaSschleif, 0 Franlinrlc, 
Sllltc 91 I 
Clara Schneide,m, NO Pallisadeuitr 76 
— Auna, geb Ebert, Frau, üiutunlt, 0 holz 
matltllr 46 H I 
Mattick, Carl, Äaslw, 0 fimiililr 8 (Tel 
VII 1923) 
Wilhelm, Gastw NO Christbmgerslr 33 pt 
— herrmaun Giünkrauihbl, NW Mauenstr 1K 
August, hauSbien, S Priuzcnstr 93 IV 
Chustian, hanSwalt.Okaiser W,lhelm>tr 47 H 
— Fllednch, Kutscha, NW Jagowslr 19 H UL 
K, Maurer, üiiibf, Prinz hanb>er>>str 64 
Hcrui, Portier W Linkstr 20 K 
— Chlistia», Seifenhdlg. S Glimmst, 5 pt 
— Paul, Silbcioib SO Reicheiibrrgeytr 21DI 
Heinrich, Zischle,mftr, Ghmlotlciibg, Spree 
str 34 pt E 
— Rudols, Tischler, 8 Brande»!, ntr 26 H UL 
— Ctlo, Zimmer,,,, NO La»gc»t>elk,tr 7 UL 
— (Ernilic, geb Helbiq, SB», Prwat, NO 
Neue Königstr 4 H j  
Mattick. Jda geb Krüger, Zimmemiww SO 
Ferlter>>r 41 
Mattics liieorg Schlaffer, Sleimrfetibr, hauS» 
ottaftr 79 
Sophie geo Biichoff S3to S01nnteuffrl,ti 23. 
Mattig Franz Butter u ita|eliMg, N An- 
flameiitt 21 
— SlaiStaiifm Buchincv» WÄurfmiteufti 40K 
— (tarl, Schuf)mmitr, W ftouicrttr G K 
— iUllhelm, Zimnieun N Seile,mal,mir 91 921 
— Clara, FrI , 'W Slmfur|le,,|tr 25 IV 
— Ma,Hilde Fil.SchiitibcruiSJntiSJerberur25 
Maitig, Adolf Aaffenbote, W Steinmetzstr 48. 
— faul Uniilii, SW Linbeustr 84 IL 
— F, Si'w W Gtunmetzitr 52 I 
Üllottif, Jose,, il.iber N l'inmtlialeutr 55 I 
Mattikatis i.,11) Schmied NW' Siiingcnft, 44 
iMiathluid, 'IRautci NO JUebentx 10 II I 
Matting Paul Luigermilr. Chailoltenbg Le,b< 
tnjtr 80 I E 
(rud, Snguiiciu Chmlottiiibg Saudclmamt» 
str Ul II 
Otto Schlöffe, f’ Neue Schönt,auieritr 12 
— F 43,1b n (ittflugel!,bl SOftöpemdit«, 1 lOpt 
tlel VII 1825) Wohn Slr 110i II 
— Slmalie Fiau, U ?,eue Cchönhausechr 12 
f hcue i öiatliiig 
Gmmn, Schul,i„m(tr,uw NW siruppst, 11 
Mattiqur Auguste Ww SV Diillenmalbeistr 18 
MattiS, hcniiuim, Tychler ('S, Lichters Pr„i- 
jumr 8 H I 
!Uliitt,f(t)C(f Ludwig Cigenthum, Riidf Prinz 
tioiib)ni)sti 11 L E 
Fritz Juidjiie.brr NO LrCiifeist, 14 in 
Mattiscik Wottl SIras>e„b !!> ageusuhr SO 
Worlitjeiitr 70 
Mattlsek S,iiioii Tkleph Ausseli, NO Lichte,,« 
beige,st, 15 II IV 
Mattlska Wilhelm, Slutscher, N Neiinckeiiboiser- 
str 05 III 
Mattisscck Futl Milchpächt, NV Göbenstr lpt 
Mattiflcl I, Dwschl 'liilsch 0 flioiipunzeuit,, 
Hiiitze'scheZ hanö (00) 
Mattissoh» h ‘ytueiigoibtihbl, S ^»nze»> 
str 20 pt 
(5 (laufn, NO Sau&uDugci Platz 1 IL 
s Mattirsvhn L Fiedln 
— Mattis, (iausm NO ileibel,,, t pt 
— Leop, 3le|criub , C Koppen Platz 9 
— Mattlseohn & Fiedler, Stickerei, NO 
Laud'bugeist, 16 (Tel VIIa 7930) Jnh 
E 'ViottiSsohi, 
— silulln F,I Frbik SO,«neust, 157 I siehe 
F he„ie üi’achf 
Cva «,,»»,tl, SW F,nh,rt))ti 217 H I 
Mattka (iiintap, J)ur $iat, 'kilmeutif, lllilaub« 
fl, 101 IV 
Wilhelm, ®iechiU„i„tr, SO ilitichebbergtt» 
str 107, 2 II pt i, IV 
— Carl hau!>wail SW?)orI|U 7 
Eduard, Postdireel aD N Joha»»io>tr 7IT 
— ®, Schuh- „ Etifsilsluk (EngiüS N Anger- 
miinlcrttr ti pt 
— Gustav Schuh,,, N Acktrslr 107 H pt 
— Carl, Tischler, SO fjo,Keift, 46 II pt 
Mattkr Wilhelm Bahnbeamt R„df kntiebeck- 
str 135 
Ludwig Aalinsleigschassn, Echonebg, Bahuhof- 
str 4 IL (Püstbez Fnebenau) 
Otto, hauSbien N Bernaue, st, 91 
— Eduard, Heizer SW Arudtstr 21 II pt 
— toottsrifb, Maschinist Rixds Munchenerstr 27 
Wottlicb Pack,tf Sdiofsu, S Fuijlenstr 20II. 
— her,mann Schlächter 0 Mamzerstr 19 
($1,1,1 Schlosser 0 Stmlaun Platz 15a UL 
Gustav, Schneider, N Ackerst, 151 II II 
Wilhelm, Schneide,»,str, NO Friede,ist, 106. 
— Wilhelm, Wächltr N Schonhaustr Allee 70c. 
— Auna, Fraii, hebaiiiine, Licht,nbg, Mal- 
gareteiistr 28 I (Poltbez Frlcbrichsf) 
Mattlc, Wnito» U'umttt SO Gorlitzerstr 32, 
Mattman» Cail 5chri|l|e|), SW Bergmann- 
str ! II IV 
Mattner, Herrn,am, äkdeimitr N Fchrbeviuer- 
sl, 79 
Gottfried Vierverlag SW Teliowerstr 31. 
— Joses, Bildhauer, S Plan User 92b 
— H Büchsen,!, N gnuallbeujlt 7 IV 
— Helium», (£«tou[|cl6if, 0 Sornbotfeift, 28 
— Heinrich Fabrlarb Sicimtfwb) Res,denkst, 65L 
— (Yiistav Gastw C heiligeociftstr 38 pt 
— Wilhelm, Gastw, N Milllerst, 162a pt 
— Heimen», Holch, SW Trebbinerstr 14 
— Hernnann stusmieiilDnder, S it'liidjeritr 46 
— Herman» fttllucr N Prenzlauer Allee 2 K. 
— Paul, itelliur, NO ®r Franksiirteistr 93 H 
— Wilhelm,ilelluei, N Schonhanser AU>e70I>IU 
— Heii'rid) Lutscher. NO Georgtiiludiitr 67 H 
— herum,», Manienijrr Echonebg Feurig» 
str 40 I E (Tel IX 6210) 
— Paul Posüchassi, NW gptimut 5 II II 
LIGÜIEUR 
EXTRA F!SE 
S/^LTA 
Saltasplel I Ruhm und Glanz des T nn * 
neuenJahrhunderte. Schlechter. 1« vv»
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.