Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Mahttckk 
— 1007 - 
Mahukopf 
The,! I. 
id]tu u 1, 
tun i w 
turnt |(l n 
tu v : ä, 
mii \\ ,, iisj, 
i'm |lt 
Mii i ci i i ir 
X\ '\1 I ll il 
11 - 1 ll u 
In 11 i ' i n> 
nll 11 ir 1 
tul u Lljit 
ihf \ (. ini > 
I i li 1 K 
It 11 Heil» U' 
II it V U 
u 1 l)Mi, 
l1 
11 M\ Ilie 
n in i 11L | 
ui l 1 in . 
mii 1 ti Tciiu 
Ui ' 1 
it um ii ir I 
ii ui i >n ii 
iif u ii u 
iil l it t:l 
'i l li i ir 401 
\nl il Um 
UI i n “ 111,1 
i'd > 
llli I 1' 
ill” I 11'" 
v ll 
1111 I 
ui u • III 
m um i ll 111 
in IU1 l 1 II 
JUt " *_!' - 
mii N i " ii *■! 
,mall n 
am " UI 
miil i li I , 
null i - ,,,| 
um i Ur 
li mii n i l'J II-D 
irilti 1 , 
an i ii ,l 11 
,ui i ii UI 
ih 1- l[ 
„ii ll l' 
nun i 21 11L 
7 1\ 
111 1 II I' 
nun int» 
jl im i i Ii 
'V 11 "'r 
jkilu -1“- 
i II 1 
i I I' 
H,i n >1111 
uiluiVi|l[ ' 
rat ii v 60 . 
II iiim w 
11 
\\ luM»" 
im» ' 
ul n il,r “ 
, ] 
N\\ jlilH« 
l lUiiimir 
I , 
tMinm J' 
,i "i,ii ii 
ii nir l’1! 
.UI 1 
411 
,1,1111 
ll 
~Ti l’lLefl 
rr77lrf, 1 ml (umtm . Rirbs, Erkstr 14 
Zd uiKitu SOitöpcii.cfcntr 10HIV 
^Stilist J iilirlm önfd) » Pldttanst, Tegel 
•iijhnl".,lr I- l’t 
gjabltrc im™ ncl' ^olilschmidt, Plätterm, 
c,\\ tiitiiimini 1- K 
„6l|ll„ ^rifMiili i'ol©Qtsilmftr,'n Teuiiewitz 
lir H IH 
Btolilmn SucSi ft"f Bahiiwdrt, Zehlenbl 
Jf| > Mitlitt 11 Pt E 
_ <s,ii niiii j’nibiet u Friicur, Chaü°t!c»l-g 
ji in u 1m "ii ]>♦ 
_ qti,r Jl I*t 11» Rnb! Berglti 4C U UL 
Z C F. Mahling, GofontalimljMg, Chat 
""loinil i ' ilmtt'6tirfet|lr 17 pt n 31t 12-5 
(Ir! tilitrl WU) Ä'h Gml Mahlmg 
lein 'it 1' 
„ Cnrl n Ihnt’ 2’nt Snfmftr 4 
_'hmlnli' Ciaiiobtou, S\V 3>t"t'iftflr 3 4H. 
I Hu 'polt Sca "W Ollciiiillfiltr 2« IV 
_ u,„t ?iih>nci N Stilicwcm* »H 111 
_Hni[ Oitfi Srtr i Mi»,i. b Önneni, N 
liiilnrm M II 
_(r Mmi Sinnt N ©uuifciftr 76 
_ 1 ml Ziiite s tiraefc|tr 37 H UI 
-Juli»'1 i""1"”111 SfM«- hi.WtSbimerftr 14 
_ (IonIn qrb ‘l’incif, iSiu, SO'Ciiijriillri'Mi I\ 
Mlmner X -Uöofpf) «»Pscr,chmikdc,»,n SW 
i ll, Mtniucitt I (Xct IX E> .Juli «all 
n.ihl nqti -1 oilii Nt Cl it äjtlO Adolph 
MI|Ii|, ii iiimim jiäbt Seiltrr,N0 SBcritcitrttcitci 
H ( Jl 
I -U>un 1 Dur Plc<ili(j, ‘lliiflcilt 2 Iü. 
[ _ (■, i u i 71 Po» "lifnt, Schoitkbg, Hohcn 
n >1 m i u III 
| Mulllifin ”inif i'i», NW SBnIWi 32 
llgllj e "iin Im iBirmtcr SORalitrnftriiiftr 28 
. >i.i Li ml eint 81|ft|l, Pankow, Flota 
H i 11 
-jVi (mii1 NO Jnintuiitirllirchstr 7 
1 Im V U't Ml 41.01) 
l - Uti i ml if NO Wiliitciftr 17 IX 
-« i 1 n Uniliii N Wiiimiciitt 48 IV 
I - l-i »i iiltorUi N\V Siilutfirftr 21 H 11 
[-H ^l, imilr rtaCif f (’in1 ll äi>«||ciaii 
1 ,t t 'i!!ilil)!rti)t'M<!)l(!(\e ii Diulltoitm 
( v 1 1 i Wurst I jit 
[ — tr i wsilii It (ifiailDttculig , Mmchllr 24a 
j-C i 4 I ilioimili W ?)otfilr 44 111 
I - Ii i I i u NO £lraiifi6cißirfii 39 H I 
- gl * \i NO SnnJisi'ttBttflt 77 
| lililin i-iil (iiilnci, ä'rm (JOniiffccfti "1II 
II In '1 hnr > Siiritcrflcrflr 42 
tu h i l'Mil 0 ülullimti 1 II 
[ llollKr i n 'liriiilicl, N ZaiiiiflCtili 7! 
- i ' 1 ul Hifl -llaiijul)! S$ue»niniU bl 
I — 'i i 1 l lticr ii Jimntmnilhdlg, S 
In i 11 
■ ii i Milliui N Gifitvchlrtfh 215 IIL 
I in i ' i du '«u« Stciiraictftr ii II I 
l'^'l 11 i IvirtHidj t äoilljilmlti 41 
|-Ci' ii i i N\\ üinliiiuriivtflr 7 
W "hiiici N (iciimgtboiiufti 2(> I 
I u "iiiiiiimiii Mittnl'd Dotfllr 81 
l uuiitnl O MnhKnstr 4t IV 
l~ ul I H 1 ^0 Pttlklklsll 48 ])t 
li i ll 'Jinis) i 'Dhui|l d Ȇmll Arb 
i II M III ö-(i 
l“l n -n Iil ‘uiiiiir O M,i»i;ktst> 10 IL 
- innti V ilSnltt'ngtillr 1" II 
|~1 i C ui iimiln ^,0 Riabiiniv J II I 
I —tu ,i: >li|itt O iljnciflr 41 
II u i huil ( £li<iubauci|li 78 II 
I 1[1 M W ilulfiülj & (5o 
i i tli NO'ämuMKijnirrlli 14H pl 
■ i ll li niiiiriiii 5'icii SJdficitftc, Sefibcr 
h L> i\ 
l~ j; 1 'il \\\ tni|eu|ti 17 III 
"V1 ' 1 iiiib 'liiiUiciiflaitctol'fjbfg, SO 
U*ll i |s 
I“ '* 1 li im l)u|i Ciirdillr 7 J, 
. 1 ^ ”ui i,n r, ][ UL 
|w«lii(ilit l ii «dimibit 0 0uum$3cg 118 
■. ul Sdmffii K Sdjulftv 74IV 
|W«I»w 'mi Minnlmivart, W Sinn 
Nit H |,] 
Hm n,i , No taiiboliorflofli 120a, 1 H 
■ _ i! "‘Ist '■l \\ liitcitaijaiti 4 pt 
1»"™ V ®<0öitc6g, Sitibciitanch 
■ Rtn 
'"'it 
it l 
■ J“1 » N Hiiiinmilli ßlV 
- 11116 » N 1il)fii!»lurnrifit 54 UL 
Lul -- 
IH I h 
-u”"11 1 
■JH-tl“1 V 1 ’tt"1 '\V.,liidt‘biir(itr|li 141 
I ’»««« L i Loni,hiniil;blim,N jlutimtii 
Hiiiinit ‘Hubs, gSgcrflr 07 L 
1 iv li äiv gricbciiaii, iRntg 
|®“6ltnaim Lui Cignrntisbtt 0 SlttbicaS 
Mahlmrister, Gusta» ^aussbitn, NO Scuc 
Slämgilr 23 IIL 
— Cmil, Möbclpol, 0 SKailn*|h 18 m. 
— Bnttto Sdinljmmitv, (J(j,ulotlm6g, llljlanb 
fit 184 pt 
— SUtljaimn, gt6 Krinncs, Buchdriulww, N 
Uliuimciiflr 108 H IV 
Mahlo f a Äililm» u Malo 
— ErnU.Battgkich SWSfiltciiroalbtnir 4H UL 
— Fttedttch, BcamI, MV Lchrlcnlr Kj 
— Nachflqr., A Brot it Sniibädirci, W Oito); 
vöilchcnstr 39 (Tcl VI J977) Jich 5mu 
Lilly Solbitit 
— D’ti) Buchliiiib, 0 Saugern: 71 
— Herrmann Mahlo, -!!nttirI)Mq Engt n 
il SWlclimuciitr Iß 7i>ih Dw IulirMahio 
— Gail fumqt Soflctti fcmmljm, gcudjll Sarf) 
vcriiatib f SRoKnuprobiiflf, Qommiji Ralh 
K DratuciiBurgnftr 50 I E 8-10 
Monlcul, S äi'arulliotftr Gb IV 
— Stobnl, Nickn Rall, a D Sdjoiicbg, Gustav 
Jyiclflaiiftr 1 11 
A Srfmcibfr, W shttf)6atl)|ii 0 
— Alfred, Well Sccict b b Ö/Cit SPhltt Sasse 
F^inrweiks Cbciliuhi a D, Gr Lichters 
Stil SUilliilmltt J5 
— Jinis, Ob Stiegt Stet a D, Schönebg 
'lioill’ildlllt 2 I 
’"iairc, flc6 tivuidc, 3knl W Bliimkiilhal 
flr 14 IV 
— Iulit, 33m, SW T>l!owttstt Iß, 8 Slitfg I 
2 4, Sonnt 10—1 s ©ciimann M»hlo 
Mahlow, L MtftUinrfil, 3ituiittttibf, Schön 
lioljcr Stg 20 E 
— VHimamt Bnhnbtamt SW iiopi|i()ilt l H II 
— fititbtidi Söurfsttjri NW Sulicrtitftr 18H II 
— Oiuitau, Btttsahi, N Schttlzttiborsti>it 12. 
— Rabttt, Gigairrll < 3mp >\V Vcrlibrign 
lli r>V pl (Irl II IbOj) 
— Fianz Gtttn Schutz»!, fc>0 floll6ii|tt|lt 12 
I\' 2-4 
— ä^iKjiIm 2«d)slcim|ir, 0 Smdjhti 11 III 
Ctlo Etsinb Sitr N Anllaintrslr J5 L 
— tfmI, Rctnirt N Sdio'tingllt 55 II 
- Fntbuch Fnhth NO Ftttbtnslr r>l II I 
- Wtllitlm örnictiibtnrl' ÜSilmasbf Qtaflctnci 
m 2u ii pt 
- Willi stammeibicn ,\\V Schiffhatittbamml l 
- ftrto ctaufin, \\ äiaitaiopili 70 I (Itl 
VI 17M) 
— ficinnch Maufnt, W (llcillllr 38 Katltiih I 
— Grml Mnl[d)a, NO siochilrilr 11 I 
flail Lihiu, Jcljlonbi, Siitolhmiftr Et 
volmngäaiifl, , Stm llrlian' II 
SU'ictt Äautev, SUgltl) Sdilofutr 19 K 
Gail Wannt Glcgltc Matliltinslr .! ITT 
— Rttcbtich Sianut, Glinrloiiuibg, Strmnnie 
(Ir 81 tt II 
— fictntann ä>tstiii?i, W Mol(i|lr 10 
— Oicorg, I)i plnl , Cl'tUcfjtic TItglitz L»t 
bcnftr 20 I 
— Stibnng Piabutlhbl N Ritpptncislr 10 
— WolUicb Rtntiir, N Mnllirslt iäa pt E 
fiel II 2342) 
— Ctti', llkntin, NW PitKlmgcislr 12 I E 
— SBalbcmar, Ntnltti, XOLandwchislt 10aI E 
8-') 3-4 
— Kindlich, Schankw, SchöntBg, Cahttncit 
flr 45 pt 
ISbiiaib, Sdjimbei, NW ^tnppsti p VI 
Äatl Echnttbtt, N Saatlnsnfcifli 32 II HT 
— ftunann Sdmljminflr, N Soifigflr 7II II 
OJotllicb, Slat Slftnt, N tiiifptcitflr 30 IV 
— 9ii.t/atb, Slelltn, Chailolltnlig, Pülobaintr 
str SO 
B Ti|chlet, SO Salbtntatflr 2 
— Sratii it|(filti SO 58iangel|lr 107 H IL 
— Ailhilm, Zischln N Rnppinttslr 39 
— Johanne-^, Jimnitiin, faW Nosltzfli 19 I 
Cito, .{imtinnn Gr Sidjlcif Cljnnfjccfir 5b 
— '-Uillnlm, Ztinineim, Slrgllu Sfarlitcinftr 9 
Mane geb Mahlo«, Veamtwtv W Stolljenei 
fit 11 IIL 
— Jda, geb Ftese, Ww, Dioschk Fnhiwbef, 
N Mnlletstr 38b H pt 
— Hertha, geb Plettner, Ftan, N Attklamer 
str 15 I E 
— Htilba geb llbcich Fian, SO Nctcheitbergei 
|tt 148 II IIL 
— Wilhelmine Mahlow, Gelte,de- n 
Rouiageliblg, N Mnlletstr 117 pt Jnh 
Ww Wilhilntttie Mahlow geb Becker 
frcinutlc geb KahUtz, Ww, Bctlchhblg, 0 
Holzmatllfli 9 K 
Marie, geb Gdert, Slcitline, N PtuizEngen 
str 11 I 
Gischw Sdineibeimneii N SMufti 145 L 
®,S'w CtsetibahttM 17 
— Munin N iRtjcinssbcrgoiili 49 
Sctllia Stl Jiiitmiruumictli W Winlet 
filMlti 21 
Mohlwit!, Mrta Sditmberin, foW Chamiflo 
Play 4 B 
Mahls Scan Buchbindern Papiei u Schreib 
totllblg W xionigm 21uguitit|tr 35 pt (tel 
VI 4b07) Wohn N*W Ulopuoditr 3b 
— Max Bnchbrnd N Abol»ti 2b IV 
— Cvtman tiiiiu n Soteinjitl'if f chirutg, op 
tiiche n ttnmlal 3iiflriimenle f» W Schumann 
str 14 II 
Sdeianbcr Rönnet, N Colmautftc ,1 II IL 
Grn» Glolb'dnmcb, N flollmctlti 1U 
fttiinj flaifiiei N Ziotivliidnit 1 IH 
— Otto Ätctoiiiatlaü ßoimol dir Sichteif 
SKancnm 12 E 6—7 
Lndwiq,Pennotiair Stfmncbg Sponholziti 12 
IPofibez ^nebenan) 
— Sialfifa fitt tr0iehertn a {fiatijöf SL'aneiih 
N Fnedndiltr 129 I 
Machmkl Ciciniatm Schloff« Sngltv 2tippet 
Itr 6 
Mahmlock Heinrich, ftanfm, N teraplinei 
ftt 4 IL 
Mahn f a Mann 
— Mahn & Co., Agent u Gomm ('Ki ch, 0 
Aleianderiti 55 H. (Tcl \ Ila 70S8.) Jnh 
5c. M Mahn 
— Kneiat, Soitfbeamt, ®i Lichter,, Bahnstr i 
— ßtan» Ätldh SO Äranqelftr 8t> 
t>nmann Tachdeiier 8 Sd)onlem(U 1511 I\T 
Ruebnch, fiaMaib, NW Jnjingliitr 21 U 
— l»ii).at) Sleifchlufitiaiier Boxliag Rntitmelkbg 
2)i0,art|ti 5 
— 3oliannei I) jur, Gier Affeff S Blnchet 
Itr 00II 
— tieiiindi {laiiidieit S Ciaiueiifti 07 II III 
— Cito £nl!tbicin! N Slm 'liorMiafeit si II III 
Rtiedrtd) Uatt|n N Ed)outiaii|ci Allee 134 
— Martin Mahn, ftitiinii, C Nute Promenade 
3 I t p 4«, 
- Otto tiiufui, L Ale nnbet|tr 55 IL (Iil 
XII i 70V') 
— Wilhil» Maufm, 80 ÜBtcncvftr 18 IL 
— R Mediän iturbel Stickerei, Spec Jlipoiit 
0 -tiluincnitr 32 I 
Wilhelm, Stadt LehrerSWCHannffo Platz3IV 
tietin, Lithograpli Sleglttz Jtchlistr 6 I 
Wilhelm Maurer bO Glalmciftt 42 II IV 
iytnin Plattanst, N ükrgflr 79 
IttliiiS Platmftr b b Stadt Gaoanst 
fo üni|en*Uicr M> 11 II 
Franz Pol iüeamt, SW Solmsstt 40 
iBittlio, Ptthet Gliatlollenlig, ßuebrich thu! 
Platz l.i 
iliciicholb, 'liuchffi Sleamt, SO ©uinanit 
str 13 I 
'Hichiiib lleicheb Bnchhnlt, Katlkhots(,Attgnsta 
lltclouaiit 2li E 
1 ilient C 'ifcue Promenade I I 
— Ailh Schantiu 0 i!ur|d;aiier|ti 30 (Iil 
VII 41'U) 
Otto Schiffn S Wallilr 70 K 
Gnttl Schlofiu 0 3nftci6uigeiltr 12 IV 
Amanbus Schiieibuinfti, N !Biteraneii|tr 17 
— & fiol6, Schiieibetniflt SW Matlgtafen 
str 28 I Jnh W i'liaiju u W ilobS 
Hugo, EchttlUetz Srfjonebg Bahmti t~> II 
— Panl, I)j, Schit|l|tellei, SW Sunliniget 
ftt. 18 III 12 1 
Betnhatb Schittzm, 0 Joinbotfci|ti 45 III 
Angnst Slaatn SO Ebubaitmlh 5 
— Albert,Tileplwiiatb, Chiirlotteiibg,Pestalozzi 
str 11 II IV 
— Silber!, li|dllet N Schlieinannstl 29 II IV 
Iohatin Tt|chlet Stralou Alt Stralan 12 
— Carl, >!tmnictmnmi SO (SifuibaHnftr 31 IL 
— M geb Weuler Rran C Slletaiibctflt 55 
II (Icl Vlla 7088) s Mahn &. Co 
Lontse, geb Zachnt, Lehteiww, Steqlttz 
Tüppelstt 11 1 
— Rosane, geb Aistphal, Ww, Dbithbhm, s 
(iideii|ti 5a III 
— M geb SBoigt, uiu Ptcbtgcr, S lliban 
str 188 IL 
lElfiicbe, Kgl Sdjaufpielerin, Gljarlutlcnbing 
flanlstr 147 
— Anna, Ww, NW ffatiilr 31 
— Emtlle geb Mildert, Ww, N SchoiiHait|ct 
Allee 114 III 
Sieronlla, Ww N Fehibellinetitr 19 IH. 
— Ww, N Dan,igerftr 81II I 
Mahnikc, Ritibrid) jitiualier, W Neue Winkt 
felbtflr 51 IV E 
— Wilhelmine, Modistin, W GoWi 21 Ojaitl) 
Machne, ftarl, ftaatl gipt Safieiit, N Otaituii 
bnrgerjlt 27 II I 
— Matlha Stoatl gepr äliaifeni n (leilgehils 
N Drnntenbmguitr 27 II 
Mahnrckk Albert, Compt $kii W Demicwitz 
flr 1<> II 
— Richatd, Gontcitmsli SO Laniihit Play 12a 
{?ftbiuanb Schlosser N 9lovnti£ltr 9 I 
Mahnckr Otto Schrtst>etz N Ltnbowcrsir 8IV. 
— äTiUiclm Schnhmmltr, W Bülowsti 67ELÜ. 
Üflnljncrt August Ingen, Gr Lichters, Nellevue- 
,tr 9 E (Tel Lichter, 97) 
— Fr Slatt|m C ffijemmemcritr 4 f Berl.urr 
Conieitcii Rabnt Mähnert L 5lalsch!e u. 
Berliner Goniertien gabuf Georg Sejeune 
& Co 
— Brutto Separat Betlit f Schreib u Rechen« 
mafch ,?(utomal ’C Riiebtidt bg Riaiilsuitcr- 
Chanffke 1 II (Postbe) Snebnch^f) 
Mahnkc, War, Sltichbrutf N Pallacilr 13 
Rtiiitj, Bnchhalt N Wetzet str 27 II pt 
Albert, Gompt Diener S Nilterstl 97 
— tiinil (Toubilor, 0 Sirantitr 52 pt s Paul 
Puffer & Co 
— Sliifluit Diener N Lncheneistr 10 II IL 
— 91, Iftgnilljiiiit 0 SJaUncr Theaterstr 38 pt E, 
— Heimann, Siienb Aeamt, Cliailoltenbg,Pots> 
banirritr 26 
— 23il()clm, CiieiiG Beamt N Namleritr 34 L 
— Richard Ob Gärtner. Pankow, 3RfiI)lc|tftir 8. 
— RctSinaub Olätlttcrctbef Pankow, Mithielt¬ 
st! 9 pt E 
— ©tKiiliii, Gastw, 0 (iribenfelbftr 18 pt E 
— Paul Gürtler SO Reichrnbergerm 120 IIIV! 
— Adolf Malmke Nchf^ .panfridjulitbrl, O 
Slounilmleiitr 1 Jnh Ginalb Beiger 
— Emil Malrnko, ^andfchulj n Grnuattciifbrf, 
Spenal fieirenmaidie C Sdeianbeifti 2 pt 
(Tel V 1106) Jnh Gmit Molinie 
— freiuittfi ^litisdieii \\ iBIiuucutHallti 11II pt 
<tatl Invalide, N Metzerlti 19 H I 
— Giltst fiaitfm C Jüanbo&eigeiitr 60 L siehe 
Gnttl Mahnte 
Otto Ulcinpitcimtir SW Linden?» 111 pt 
— ir'illicliii Stutidjcr 0 Satigefii 16 IV 
— iotlbflnt llnticher SO Sieneutr 10 H pt 
— Rabiiianb, ticfjtii, Pankow, Rloiafti 73 L 
Giml tiocomotiuljeit, N Slrnlinnberitr 45 IH 
— Gail 'Viai!tl)tl{ir, W Vorlitr 48 W 
— Carl Milch u SButtei Bitsaudgesch, WBüy> 
leulhufti 40 (Icl IVn 10170) 
— Atbeit Obit u Geinuiihdl, N Ackeisti 106. 
Julius Obst u Raud)eiwihbl, C Slofenthalet« 
str 13 K 
Vlboli ilienlter, N SdionHaufet Allee 65 IL 
Giualb Sattler, W önilufelbiiit 11 
— Gmit Schaffnei N 'Hiigeiieisti 2i> II I 
(icim Sdiiiffitci, W Suloroftr 57 II IIL 
fiumaim Sdjnmlbtt, SW Rurbringrtfti 26 
— Liibnng, Sdjitm Handichuh u Giauaitonfbrf, 
C Alte Schonhattsenli 17 pt 
Nich Schueibci NO ©ochltcfti 47 I\ 
Sluqult Schithmittiir, NO üaubsbctget 
Slllec 135 K 
Ritt, Schtthtn, N SlnllameriiT 19 
— Gnitav Sdjuhm N SBrunnenfti 75 II IIL 
— 31 Stadtsieiet, Wilmersbs SBegeucritr 18pt 
— Gail Iilchler 0 Rrantfiiilet illlce 1()8H III. 
Gbuaib Tischler, SO 9tnd)tnbeigcntr 120 H, 
— Ginft, Iiichlc.mftr, SW lelloroctftr 10 I 
— ftutz Dichlei, SW Furbungerfti 9 II IIL 
— üsilljelitt, Tilchleimklr, NW Speuct|tr 10, 
Gaituil; II 
— Rnt) lthim u Goldarb, Gr Lichters, Stil» 
Halter ^!latz la 
— Hitnitati», SBeuuolt SO $resbeiiei|tt 14 UL 
— Paul ü'teeseldw, Schonebg. Genetal Pape« 
str Wohnh b Gifenb üleglS '>!i 3 III 
— 3)1 Weitsicht SO Guvtysti 3 II II 
— Rrtebr !ü'cr!ni|tr,Ghailo!!cnbg (ilaluamlti8. 
— Wtlhi'itt, 3 """teiln W Buloiostt (>8 II. 
— Catol grau (S)a(tranll]tu Xt'otljuugeriti 00 07. 
Linie Wiaiifcnpffcgcun W Goiiultimitr 1 
— Eine Iil Mobisti» W Wotuiseistr 8II TU, 
— Sliualu Rtl ,Puuatiere,3eI)lettbf SllimfH UL 
— Ida, geb Bettn, Win illenlnte, (’ Lands- 
beigctlir 10 I 
— Diane Schnmiüil N Vaflan rn 'lllic 22 pt, 
Iinnl), Ssljnubant N Lychnersti 2(> T 
— Loniii Rrl Sdineibmii N W Tntileitr 12H 
— Marie geb Cltmii) Seitmljiilg .SRichtefti 19pt 
— ’Jlauna 2tinuipf|tiid(tm XCHausieisti 2811 ÖL 
— '.'Iitiia ffliu W Taubeustt 51 II IV 
— Auguste geb Duple, Ww NO Jminamiel- 
litchllt 17 II III 
Mahiikops Julius Giienfjobtei NAntonsti 2,' 28. 
Ctto Rmmciiiisti, Ghmlolteubg ('Jaluaiu|tt8, 
Will),Im Gastw, N Dttncketstt 12 pt 
^cinnd) Ha lätoait W Cmfertti 24 II pt 
— Ruidiidi Hosiath t Au"w Amt Ghailotten» 
bttig Ruebrich Uail Platz 10 IV 
Gatl UauTui Gtiarlottciibg, ititefebccfsti 10 L 
(Icl Ghali 12>5) 8 << 2 1 
— G, ilautm N 3iuppiueilit 2 
— Rn|), iiaimu Jlnbf hennannsii 78 
tietrinaim (taiiim S Öiiiiiicinii 119 I 9 ll. 
— C.MalmkopfNachfolger,''utlmmHUmen- 
n R-ilniiibu ('ho|il|bl tzalui», Jiiilotfti 14. 
fiel Sulm 17) Jnh v H Gbat 
— Wilhelm Pol Beamt N 'Jlninlirfn 11 IIL 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hildebrand9s Kakaot 
I
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.