Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Löwcnthal 
937 
Lölvner 
Eijnr I. 
0 llll- 
h r r; | 
1U | 
r i » 
t 1' <\\ I 
) ‘ ■] 
11 11*») I 
jj i ,;l| 
\ M 
Vi t I 
I 1 
r 11 IL| 
s <| 
\\ "(i 
t 1 
tu 
l I 1 
V> ' 
\u 
s 10 4 
\l I 
i \Zm 
il 111 -i 
u \ t 
i r * 
l 
l 
ior, 
1 
i ii'1 
\x\\ * 
o 
n 
" !t 
v 
0 1 1 j 
1 III i 
' I 1 
r 1 c s| 
\i ^ ' 
H " 
' 1 H1 
'I I H ' 
1 V l 
i- t j 
i ll>1 
lll 1 1 [ 
h 1 r - 
i il *1 
uil o 
c\ 
1 1 l. 
111 
I) i r 31 
inn, ~ 1 
u M 
i «i 
on Mai 
I V! 
',11 -l 
mlMi M 
1) v> 
in 1' 
mit u s 
ligr ' 
.in 31 
int II 
i, lll I 
ili li i 
U"j| 
) I Juli 1 
I |W ,xl 
o li» | 
" , 
mli >i • . 
n • iJl 
i,'V’1 i 
lll'T 
pr4! 
m«»enthal, Gtlrtide u Fouragchdl 
hia.hiriliriir 53 (Icl- ^ ’!22‘) ^nl) 
(frnnt Loewenthal. 
-mml «laset, C Linien,tr 29 
’-'f wiöuraim , C öiciiabittilt 36. 
r^roß ScitiUat, 0 Holzmari,slr 48a I 
[ Uii 7bJ5) (f Nachtrag / 3-5 ficht 
£rit„ (tmuoioimrz Nach,olger J°,n 
“‘SUl«. 0 «»utzigerstr 7 H IV 
It,m innen >' «uafien CEonfect 
'„„um 71 £0611 N Shorinerstr 59 
vmliMfl XO Slcuc ctomgilr. 68 pt 
■ ' i),rtii,iot los)« NO Scoigcnfiidj $Iotz21 
-n,!, itoim XO SßcleiSbiirgciitr 6fi L 
lulili >l6ii|iii/ W Tauenzien,tr 22 I. (Sei 
il\ -111) . ,, 
;* 11 Wimit S Annen,tr 14 
^ ,1,1111m 0 .'Im Schlestichen Bahnhof 4H 
;(*mitii Ä l-örocnllial r „ ^ 
I* nlll„6 ihiuim, SO Laiibsbergerstr. 76 
Luil «aimn SO Ftauylr 14 I 
jhnmii SW ftäui«0ta(ici|lt 62 I 
, , (Sclmuder Loewenthal 
, miTin SW SnaVichfl’- l IV 
lllui. n„ii|ni X Chanffeeili 3b I 
>ii y iiiiimn N Dmnicubitiflcistt 17 lll 
111 Klu) 1 Tobn» Ä. üonventhe!. 
M u wimm 0 a)!arfil«U»lti 1 U. 
, luuimi OMarsilinrsti Jt>, 2 6mg II 
>011111! «niirm u -Hansvoiglei Platz 12 
^ im Vi’iiviiullfll 
[(„inn 11,1111111 SAllcJaeobstr 48a IL sich- 
|rc nilal & Wiiqilmaim 
,i,,,ii stonim W Lützowstr 91a. 
4i lUmim \\ itiigSbm:gci|li 64 pt (Sei 
[] <„ i, Unl'iiidcr Manheiiner 
Saini 0 jHiimcnflt 17 I 1 Lange & 
. il il 
ili i in NO Vtittciiflr 3a 
lut »in in bW ftöiiigfliatinftr. 47 II 
i biimciVi üooniciillial 
ist:: »1,111,1 XW Biuckin Vlllcc 21 fiehi 
liit \t *. linnnilfjal 
liiur lUn'it \ ®oii,i(icilli 7 H 
Vn Ha m W Zictenslr 17 I1L 8—9 
i-i 
■il 'lau m \d Äkibclsir 5 III 
>n l' inmti \0 Am Fuiduchöhain li 
i» il ii n so iliiiSfoiiniit 57 IIL 
i 'uiiiii i \|(ii|n SSilhiImftr 28 II 
■ I il V ,'incMnitbcr 
>i in l_li,uli)ll(iili|i Blcibkcastr 7 
> 'hum 5d)ombjt ScmpclhofeijlT JJ 
'U i in u Hu Imialtr 21 UL 
'Ij lll \ liliiiuifinli ÜG I 
'I iii \ .altllr 9 II 
'n '» \\ üiilhciili 7 8 1 (Itl 
h l l'ilmlii Buifl 
i ii N 'Vmtuioii 12 UL 
i "11 SW Iinipilbotn User lb I 
I1 IV l l i inmiljii |'ct)d) 
|it l ii \ (Sliiabclljhidjfti 4II flehi 
i ii'n ^ t'inmciilljal 
111 >i s\\ ^iikduchlü 211U siehe 
' i liliilk Jl Iarob 
111 in Zlmiicbfi, Snlinfll 43 I 
'um so MopcuittcMtt U IL 
1 'Im 111 \ '!)i,(jri|li 40 IV 
' 'liinm \\ 4!m|oiifi|ii jg pt. 
' 'lim 111 0 Jlnbicn»|ir 1011 (Tcl 
oicilan Inhaber Sieg 
siehe 
Baretls, 0 
' 1 1 
% 1 mini 
11 in 1 l*(mouiiM|U 2 I. 
: 1 il v i'iiiliualti 
''1,1 ' 'tmiicUiiili 11 
1 11 Jl 1 
''l 1 UM XO !h>cbirfli 42 pt 
' il mimt XO '-lUlfoucijtv 28 
'in Um 1 jlt\)bmflci|lr 23 pt 
lm L°ewenthal,  \Ketbei fioffe (EngioS, 
I 5 1 1 Uh'U1\ (Tel I 7491) J„h 
T ^1,1111 II & Hahn 
|ert L°o»onthaI, Lcdeihbl, Maas, 
e ('Aitlitifi 11 Pech Siibcrci 
1 ''1 f iMfjoii S(l)iil|6ilrlc6,SW 
111 1 (ifl IX 9948) Jnh 
«11 1II il 
t <(1i 
1 11 
neun 
X ,MjiViucfei|(i 5 M 
1 
» H (Tel VIL 31dl) 
F *111,1 1 «iipulhclen n Gumdbes, 0 
|l‘ h 
, a*hali "‘iiniifnctuuui, Teppiche 
' ' 0 ©lüiift Weg 92 
11 "‘lynultitr 'I U 
" Olciilhiunfii 18 
-'"liliiilalmlatr Beisandgefch 
|l i 1, uu ' IW8) 
“ln 11 tll™l'W(l, C Joachim 
15« 
L. Löwenthal, The Lowendall Star 
Worki, Musil - 3n|triimcnlv|btf, SO 
Reichenbergerstr 121H 2»l> L Lowenthal I E 
Löwcirthal, Adolph, Pcickclbciard-.rimg, SO 
Äöpctudcritr 32 
— £01116, Partiewr. Engros, C Dragonei 
str 38-40 I 
— Carl Loewenthal, Plerdehdlg, palmiee 
Johann Sigtimunbiir. 11 IL E. (Sil 
fflilm 248) 
— OI!o,Pol Wachtmslr,8 Grimmsli l.Port IIH 
— Nächst., L., Posamentwrhdlg, N Gr Hain 
bnrgeritr 7 pt Jnh Julie Biuck 
— Charles, Privatier, W Äiiifüi|tuibamm22j)t 
(Tel IX 5093) 
— W, Privatier, NO Landsberqeritr 87 
— Max, Rechlsanw B Lanbger I W Jägerftr l!8 
(Tel I. >489 ) 8-9, 41/s-b‘/s 
Henri, Refoun Berlag, SW @nci|cnoiiflr 107 
SstHij, Reiscnbcr, 0 Hoher Slmiwcg 8 
— I, Rentier, S^ritbenon, JUltr "> G Garteiih I 
— Jo>cph, Reui er, V" ' aracähoj 7 I 
Okwalb, Siciimr, ^öpeinckersli G2 H E 
— Jsibor, Riitehbl, C fetemitr 7 pt 
— L, Sch»ciber»iill, f Dragonelskr^43 H 
Eduarb, Dr pbil, SchnititcBci, SW Gnei 
senanitr 107 IIL 
— Jsidor. Ech»h»^hi>lg > N Klsasisotr. 9 M 
— Willibald, -Hosspedit, N Oiaiiienburgei 
str 54 II (Tel IIL 310) 
A. Loewenthal, ffabi von Steppdecken 
S'eisebecken, Schlafdeckeii, Teppichen, Ti>ch 
decken 11 Gardinen, C Breiteitt 20 pt (Xil 
V 3'Mrt) Jnh Will Faiiiih SiociuruKjal 
— I, Tiichlei S Waffirlhorsti 74 
— Snflo6al,Ioiifsinilltr,®ilmiisbf UhtnnbiirOb 
Loewenthal * Markwald, Tuche 
Buckolin, ^ntleistoffe, Engr, C Panoiama, 
str 21 Jnh Simon Loewenthal 
Adolf, Vergolde», 8 Waffertholfti 45a II 
Julius, Veigolder, N Ul)ri|iuicii|li 40 III 
Mar, SBerooIber, 0 Gr i?i«iitfiulu|li 145Hr 
Ludwig, Berliet auSwarl Hanfe, Echouelig 
Kmier Srubllchltl 13 II (Xil IX 540b) 
8-0 3-5 
Martin LoewenthaI,$rüi v HalluisteinL 
Biiiq,Mailiich, MarRosenbanin, vannover, C 
Poftltr 27 1 H U Jnh '»Imliii Loewuithal, 
Wohn NO 'linit Münigili 31 II 
Paul Loewenthal, Mag,,; s Wasche 
A»»lt C 'JiDHliIHflltifti 1 ipt (Iillll 8212) 
Jnh P Loewenthal Wohn ('Seiumtiflctitr 811 
— Louis Loewenthal, tociiiwiiiimi Gngr, (' 
$li|*of|li 9 ,it (Tel V 1171) Jnh L 
Loewenthal, Wohn, ( Rene Huediichiti 21a 
— Carl, Wilb 11 ^mhblg N St(Uii,nbci|li 14 
<£, ZeichenKhier, N Johannir-itr 7 I 
ffilll), FrI, 9lb|d]uflcti Schrabmafchme 
W Kleillf» 4, 2 Gailcnh pt 
9io|a, Elstuitilfhuuit, N1U, Hnmbiugtiili 19 
— E, geb Schmidt, Fran Dr, KW Holileiner 
Ufer 9 III f Di I Loewenthal Rchflgr 
-E Fran, W ticipiigeif x 115 llb. siehe 
Geschwiilcr fiimit 
— Elise, Sinn N Metzetfli 40 E 
— Ernesimc Oausiiau, 0 PeterSburgersti 651 
f E Loewrulhal 
— Elise, Lanfniewiv, SW Blücheistr 20 IL 
— Fanny Äansinrww 0 Aallner Thealerstr 31 
II ( A Loewenthal 
— Hnlda, geb Htnnrttit, KaiifiiiSivw, SW 
Äciitiibiitgnili SIE 
Jda geb ’äiblic, flniifmsii)»,N3ii>ii8liirf,|li 19 
— Man", thnifmctoto, N Lanzigerstr 3 4II II 
Martha Löwenthal, ModeS, W Char 
lottenst. 27 I Jnh Fil Mailha Löwmlhal 
Hiilda.Naheri» N0@i Fianksi^teiltr 7! II III 
— Anna Lowenthal, Posamenl 11 Woll 
wrhdlg, NO Gic,,swaldeisit 207 pt (Sei 
VII 29%) Jnh Für» Anna Löwentha! 
— Charlotte Puvatiere, W Paffauerstr Ki II 
— Clara, geb Lowenlhal, vw Pros, N\V Veifiiig 
str 18 pl (Tei IL 3120) 
— Johanna, Pntzhdl, W Bulowstr 24 25 
Wohn W Winlerselbtsli 20 II 
Cinma, geb Hermenau, Ww, P»tzmack> SW 
Wosiijflc 10 pt 
Amalie, geb Brock, Rentleie, W Äm|eriii 
A gnstostl 71 E 
— BeUha, geb Heydorn, Ww, Rentiere 
Schlachlensee, Albiechtslr, Villa Seissert, 1 
— Emma,geb Hoffnung,Reittiere,N WLeslingftr 44 
Fanny, Fil, Rentiere, 0 Holzmarklsti 48.1.1 
Fanny, geb Joelsoh», Ww, Slcnlieie, N 
Leleranensti 27 I. 
— Johanna, üihu, Rentiere, N Zehdeiiickerslr 111 
Minna, Renline, W Magbeburgerslr 17 pt 
Sarah, geb Grunberg, Rentiere, R>rdf, Berg 
str 29 I 
Heutifllr, geb ffelumii, vw Sliltcigulsbes, W 
Bendlersti 14 pt 
Minna Ril Echiiiibcriii, N3(hbcmdii|ti llpt 
SüiuctithaUloio, Frl .Schneiderin C Ütiiienm 2‘) 
— Julie, geb Böhm, Flau, Schuhwrhdl, SO 
fiitimitr 15 pt 
— Minna SoMtefjcrm b Madchenhanfes, Pankow 
Mühleuiti K6 
— Erneltinc WaarenhaiiS, N Weißenbiirger 
|lr 17 pt, Wohn C Bnchontl 25 
— A»ialie, 53111, N Bninnenilr 186 IH 
— Fanny, geb Lowiy, Ww, N Veleraneniir 24II 
— Helene, SSra 0 Grüner Weg 2 I 
— Heimeile, 3810, NO Jtcibel|tr 23 IH. 
— Lina, Ww, C Angustili 52 pt 
— R, 38m , X'O Geoigenlirchstr 52 I 
Lowentraut Albert Reelor.XWGerharditr 4 5pt 
Sem 11-12 Still 12-1 
— Emil, Schladiternistr, Charlollenbg, Schiller 
Ilr 19 pt E 
— Lehrerin N W Wilhelmvhavenerstr 50IV 
üoclocnuinlb Sicgmcb, Kaufm, W Lützow 
Ilr 65 III 
fiötutr, Hemuan», Eilendreh, 0 Fruchtitr 3 
Heinrich, Geh Rechnnngsralh, SW floil 
str 67 II 
— Ww, Rentiere, Charlotlenbg, Leibniz str 79 pt 
Löwench Sl, Schneiderin, W Golyltr 
Seetoi) 0 Sem Levy, Lewi Lewy, Lovr 
— E, MgcuUiigcid), C Hoher. Sleiumt i5. 
— Richard Apotheker, SO Ncanderilc 10 
Fritz, Slantbeamt, W Lulherstr 0II pt (Tel 
VI 4491) 
— Adolph, Commerz Rath 11 Fabrilbes, WMoy 
str 79 II (Tel VI 332.!) 3-4 
— Emat Loewl, Sloiifm, Seür ausw Fabil 
Haupt Slgnil d Sladiuicr 11 Müuchenei Fener 
Versich Gel .WWcIbickstr 17II (Tel VI 2108) 
Montz Parlicnlier, "W Lntherstr 5 pt (Itl 
VI 4491) 
A, Rtnlitr, W Polsbamerltr 53 II 
— Heinrich, Rentier, W Polsdameiflr 69 II 
S'k-i'k 
Hans Loewl, Vcili auSwärt Bankhänsci 
W Liilheriti 5 pt (Tel VI 4493) 
Löwickc, Johannes Drechsler, N Rcuiickciiborfcr 
str 2ija M II 
— Adolph ' ’licr, N Prinz Eugenstr 20a H 
— E. Loewlfke,Galant, Kurz 11 Spielwr 
kugr, SW 9111c Jaeobstr 18 19 H I (Tel 
IV 9442) Juh Gustav Loiivicke 
— Mar, Gürtler, N Paulsli 21a 
Gustav Kantn,, SW Alle Jaiobstt 18 19 I 
(Tel IV 9442) s C Locwicke 
Rudolf,Maigarinehdlg,N Aulonstr 3 Wohn 
N Dalldoiieiilr 16 pt 
Flanz Schlosir, NW Willstockerstr 22 U 
— 'Jiobnt 1), Schuslskll, SW Rilltiili 51 I 
— H , Topl«, Neu 28o|n„|ec, Prenzlaner 
Chaussee in 
— Robeil Uichler, 0 Simiffu 51 II I 
Sdluitfi Adois, Kaufiii NW ffmbcncifl, 15 IH 
— Frauz, ilaufin, 8 Caniphauiensir 21H I 
8ocl»i6 Oscar, Bnchhdl Lanlwitz, Derstliuger 
str 17 E (Postbez öh Lichlrrselde) 
Sottuic«, Theodor, flutfdici, 0 Franlfnrtcr 
Allee 52 IV 
fioWiett, Wilhelm, Fouragehdlg, Rcnickendf, 
Anicndeiti 14 E 
Lorwi», Robnl, CigannmtB, 0 Stömgtbngn 
str E 6, 2 H IH 
— Hermann Loewlg, Darm- 11 Leberhdlg, 
N Bernaucrsli 9 pt Jnh Her», Uoumg 
— (Stuft, Fnhrgcsch u Handelsin, Rixds, Pan 
iiietfir 58 pt 
Wilhelm, Hausbicn, 8 UiBonslr 32 H M. 
Carl, ftttiifm, SO Schnudflr 4 IH 
— Eriist, Lageidic,, SO Na,i,»,nslr 19 II pt 
— Ferdinand, Schlächtern,str, 0 Eldenaerstr 5 
F, Schneideunslr, Rixds, Hermannsti 44 IV 
Lotoln F, Baibier, Heilgeh, Masseur » Huhn« 
augenopnal, N L,me>istr 136 pt 
— Carl, Heilgeh, NW Lniienstr 18 II I 
— Otto, Schneider, NO üBiifiinannilr 33 III 
Soctorn Conslant,BnchhaIl,S WGrosibieiensli 61 
Budolph Löwinberg, ConsecNou Mad 
chrn Mantel, W Kronenft, 38 (Tel I 211' 
Wohn Charlottenbg, ftncfc6td|tr 31 (S.l 
Charl 1053) 
liiiloiitbcrg, W, Kaufm, W Karlsbad 2r, II 
(Itl Via 10166) f Adam & fiotteinOerg 
Sätoiitburf Bernhardt, Kaufn,, Rikdf, dnlinei 
str 80 UL 
SBtoinborff B, Schnhwr Agenl, NO Nene fflömg 
str 30 II 
B, Cigailenfbrk, NO Wcnfir 6 II 
— S. Löwlndorff * Co., Jupons, Blusen 
u Morgeiiiöcki, 0 Molle,11,,a>!t 11 E (Tel 
V. lülu) Jnh S u I Löwindorff 
— I, Staust« , SW Tellowerstr 26 I siehe 
S Löwindorff & Co 
— S, Kaufm, SW Giieiseiiauslr 97. s. S So 
wiiidmfs &. Co 
— Sarah Naheiln, NO Pallisa^ensl 8 IH. 
— 'Mrni, Ww, 0 Fiagazmslt 19 pt 
sötoiitfl, ^ , Ciqarrenarb Panlow. iUuleiu 34». 
— F, Lihririn N Zionslirchstr 28.1 I 
Lowliigcr.Erim Schloss, OSlralauerAUce 17aIH. 
Lowrnsk, Mar, Bnhnbcamt Lichlenbg, Marga¬ 
reten,ir 2 3 ll (Poubiz Friedrichs,) 
— Mar,»Mlian, Con,cel , D, NO G, Front» 
fiirlcitli 41 42 
— Smmil, Coiirecl f D, NO Gr F,a,it,urtcr- 
sti 115 IV 
— Sigismnnb, Kauft«, NO Sainmltr 32 IL 
— Emil Maler, N Pulbuierstr 46 IIL 
— Heinrich Malet,,,str, N ZionSlirchplatz 1 
— Johann, Schneidetmit, .NBrunnenftr 193HHL 
Loewtnski A. Co Lou,S, Bilder- u HanS- 
segenibrl 8 C Äömgilr 1-6 (Tel V 2228) 
Jnh Frau Rosa Lewins!,, Wohn 0 Polt» 
str 25 I 
Locwilisli. LouiS, Äautm 0 Poitltr 25 I 
— Jlidor, Redaeleui, S Waffel thotllr 41 pt 
— Sohia, Puoalicit, NO Eliiabelhstr 4 IH 
Lowinsk» Julius, I)i praet Sitzt, N Leleraneu- 
str 28 I (Tel HL 6042 ) 8-10, 4-b 
— B. Lowlneky Nfg. Dampfwaich- 
anstalt t HauS 11 fflutlimcnöaidje, Char» 
sottiiibn ,@iiknbrig|ti 3 (Tel) Juh 3)1 Loci er. 
— C, Gallw, N Ruheplatzltr 25 E 
— (Stint Maletmfl; N Antonstr. 6 II pt 
Charlotk, geb M«icii|e, Fabrilanlenww, W 
AilSbachelst, 51 H II 
— Eva, iJro, N Wei^euljurgerfir 77 H IV 
Lowinsky, Leopold 4tau|m, W (ii|cimchct|lr 6. 
— Rosamundc Geflügel u Wnrstwrhdlg, NW 
iütüdcn Allee 20 (Tel H 2807) Wohn 11. 
Fil W Soijiciilljdtlr 35 (Tel, IX 9799) 
Löllilnfohii s a Leviusohu Lewinsohn 1, Löviu- 
sohu 
Liopold, Btli,tbiiuc,!|l f Coufeelion, C 
Wen m eiltet tti 14 
— Mar, donfectioiioir, 0 tiaiigiitr 10.. I 
— gen il, pintli, Alsied, Hausd,en , N llht,|lmt,i< 
st, 17 IV 
Allons, flanfm, N Fehtbel^ncrflr 82 
— Alsred ftaiifm W Slcitliilr 18 pt 
— Bnnhatd, Saiiini, N Brniinensli 22 IIL 
— David üaufut, C Tragoneritr 4a I 
Filii Uaufm, W SUithfli 18 pt (Ict VI 1073) 
— Jul 3,(11, ftaiilm , NW Calviuftr 7pt > -5. 
— L, Staufm, NO Olcorgciiluch Platz 11 IL 
— Leo Anmut, C Aleiaudetili 32 E (Set. 
Vllit 7175) f ffi L SBalli ittni Nächst 't 
Micii.telis, Ücichcittta®, C itl 9litgii|t|ti 12 
Bernhard Löwlnsolm, 't!ciiiciitci,laic 11, 
ihiiziininru,, SO Ctmiiuifi, 30 Juh Beruh. 
Lölviitsohu 1 
— Montz Renliei, Chailolluibg Joachim^ Ihnlet» 
str 7 8 II (Tel Charl 704) 
iliiuii. Rüttler, 0 Wallitcr-Thealeritr 6 IIL 
L ^eilagsausl, .jeilgs Co„e>p B„r 11. 
Sliliioncut Ciped, SW Zimmerslr 12 
M. Löwlnsolm Nachfolger, Größtes 
Waateuhaus d Ostens, 0 Giiiitti Weg.12 
K pt I ti II (Tel VII 5627) Inhaber 
Eal SJiuUci 
Fanni, geb Jaeobi, Kanlmsww, C Muuz- 
(li 2-t IV 
Sophie geb Lehiuauu, KausuianuSlvw, N 
Christinenflr 41 III 
timfi Putzgesq, SW JeiusalemetlU 56. 
Wohn SW Alle Jaeobslt 136 I 
Lama geb ©olbfdjmiiil Ww illeiilicte W 
Motzstt 64 I 
Minna,geb Hechcher Rei litte,WKeilhstr 18pt, 
— Clata, gtb Lichtcnsletn, Ww, Chatlvtl>nb<j, 
Lubmzftr 24 IV 
— Minna geb itnbcr, Ww N Loltniu- 
fti 2 II pt 
fiiliuilifon, Adols Bnd-Hall N Fiansidulr 401V 
— S, Staufm, SW Belle Alliancefli 6 il 
SS, Mniil^Lcliterin W Viilljusli 45 pt 
Lüwinstciu 'Ufas Reiieudei, NO Bnnumiti 29L 
fioctuhilliol, Adolf, llnufin, NO (üeoigiiilirdj» 
'Jf v 11 III 
Heinrich staufm V Wallsti 14 111. (Tel. 
1 1W) 
Lowrsoyn ti) Slaufm, Mannfaelwr, 0 Pelcrs- 
Imignil, 79 Wohn Nr 81 1 
Lowttsch, J>idor, IJi rncd, Samt Rath, W 
Po'fcicillr 25 II 
— Hiunami, Med>am!, N Sd)irartzkopff» 
|ti 6 II II 
— Anlo'i, Postidjnffti, N HustUcnfti 15 II 
Lowitz, Huiiiomi, ilanfni, S Ha|enl ibe 78 HL 
— Fiiidenki, geb Lessn, Ww N Knallt 40IL 
Lorlvitz, Gottsned, Schlohei, N Feimstr 47H I\C 
Lowitzer, Fe,d, stell,ur, Tteplow, Parkstr. 
Silbisches Haus 
Lowla P»»l Sd)lofler, NO FiicbutlU 31 IL 
Sidclulc Eail, Buchdiiick, SW Mitleuwalder- 
fli 51 II 
— Hctiiiami, Dreher, Sliglitz Ahomslr 16a 
Lüiuiicr, Gustav, Bnrbie,, 0 Öimiti 3B g 05K, 
— Johann  Schan.ro , W Lull-kiiit 45 V 
fouft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hildebrand’s Kjukao! 
I
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.