Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

‘ 'V^ 
Kneift, 
— 759 — 
Knippel 
rsjcii I. 
„„riff Annette,Frl..Wa,chmn,^Maumtr. 83. 
Win tV'vmuir, ,lr/, ,3»(Kriit, ifWScffmgifr. 41 
imrip, ’lfnns, löpfrrmflr-, S Dicycnbachitr. 16 L 
E 7 H, 1- ). 
C. Kneipp, Sugc».. GaS- «• Anlag.. SW 
itiimiHtäijiTfir. 56a pt^ (Xcl. VI. o34.) Jnh 
u >mul’P il. Guit. Hoffmann. 
uMiu» ts, Ingen-, .W Maröurgcn'lr. 13 pt 
ilfi.' \I. 5JA) f. G. »kneipp. 
r;,|ar, Tarmhdlz., 0 Pinischsir. ICH. 
unritc! .xitcbridj, Güitlcr ii. Melallgiefzer, SO 
lUrmi.TOjit.E (M. IV 130.) 
. ; -i.m’m, SW J)oilitt. 1 H. f. Robert 
,VMl tfdrfj». 
,Vob»i, Moiifni, NW Fleuuntugslr. 3 II. pt 
„ lud,ii», itaniiiL, 0 Mirbachstr. 1 H. 
siw, rchloiici, XO Elblugcrftr. 2 pt. 
]i 2i1jtiilM., Pankow, Srrliucrftr. 43. 
«cii’iiiii, iSnroalt., 0 Thaerstr. 44 pt. 
twciicler Theobor, Postillon, W Lützowstr. t H. 
(liKi.ilcr, Paul, Slrchilecl. N ©icifeit^agnier: 
ir 72 I. 
2<iiiuibmii, N Sdjliematiuffr. 27 I. 
«;,uir ÄtL, Sä tos rill, X Metzcrfir. 2. 
Smiü vMimdi, Cb. Postdircct. Sccr., X Wörlhcr 
nr JJ I 
«nriStl Vl(i:r)ii6i,.äiiic.9lmfi.,SWZcllotocritr21 
«ntift Eisenb. Skamt, "W Scnitcnio- 
m ->l H. IV. 
ÜLiiiM vii'»bal)„>te!gschaffit., 0 Warschauer 
«t II. 
«ntiüi. gcü. Zimincrmann, um. titmbgcr. 
fi,iili \\ viuljcrilv. 19 pt. 
Slnctom, i-Ufjclm,3JcrtHit.,N'\VißcrscijcVHPr)tr.2pT\- 
JlBH'in, (lOlzMWJcif., NO Flicdechr. 2 H. II. 
- Jimui. 111b. Slcnzcl, Gigartcithblg., SWSlmbt- 
cr !_* |it. (Icl. IX. 653-1.) 
«itrllclcu ,jin«j, Schneibermstr., C Schornstein- 
ItiliWl l 11s. 
II,,tiitr, Vubwig, 3!cr!ich.Beamt., Treplow, Saum- 
'dliiluiiwii, ilebtmgslr. 42 pt E 
1 Sinrk- ,'iuiiv,, Tischler, 0 Gubciicrftv. 12 H. 
Hiiuliii, Srl, ülirbf., flarlSgarlcnftr. 18H.I. 
■ flaiiiiiiii, Frl, Näherin, SW Willibald 
Jllirt.'tr 10 IL 
| »nrvcl, ivillidm, Molkcreibcs., CljarloltcnBg., 
'ful.raanr'll. 25 pt , 
• (»oll iu> fintier, (£tj«rlotteu6g., ©oclljcftr.76 
.liilmi 2dumm, X Eolbincrftr. (i II. L 
| Vmxprtilicrg, il, Sdjiteibcriit, NW Stephan- 
n ,7 I 
| - Vor,, tim, NO Weinstr. 12. 
■ '”.11, ,ii iicb. Lieißner,' 25»., NAV Dreyse 
nr i, II IV. 
| Sntwrr, "liiiiiii.Sdjiteibcrmfir. f. Damcncoiifect., 
h 'toiihra Damm 103 L 
l&nnit, "iorif, geb. Ebcrt, Will., X Edjüiv 
tau« .'Hilf 101. 
| H»triitt Ldimrd, «chulbicn,, Rixbf., Mohlower- 
ir .'I ’tl. 
Ifinetlidi Jti'ub, Töpfer, 0 Gütfclfir. 29a.2. H. 
Intim, «tinidi, Sitljcr, NW Witlstoltcrstr. 25 
IMitcfrt) ouinj, Ulicnufct, 0 Warschauersir. 82II. 
IUticfrlir >iml iüpfer, NO Lichleubcrgcrslr. 14. 
• Ilt, Jh iviilin, 8 ®t(tc[cftt. 03. 
|toiiW 'iiui, Pahu-Borsl., Treptow, Baun, 
'Aaln ii'i ii ^aiimschiilcnstr. 84. 85. , 
■t'iii Ui pliil, litdjtcuöcrg, Pr!nzcil-Mcc24. 
il'cili, ,\iicbiidjc'fclbs.) 
I- JioKii irtioijtr, HO Lohmühlcnslr. 25. 
|- ,u«i, ’i l:oiaiiiciitsibln.,SW)tcit6ct:8,^tittjcu. 
.'Illtr .'i i lipubcj. ^ricbrichSfelbc.) 
|> t MnriiViif itjcobvr, Gencmlmaj. z. D., 
«iiiiiu'tu (ifl, Camersir. 9 11. 
wim." "iiiiuim i. Garbe-Füs. Regt., NW 
"ö 5 ir. 
Cfiiti "mriH a Ja suito b. Galbe Füs. 
i Jncii. llllilgl. i. jkriegsakabemic, 
\'\ -nr. 
■ J*et( l'iiivn, ttoniiiitrfjcrr I. .«VL b. jtaifcriii 
'■ l'id C!m Celetiioiiienmstr., NW Roo». 
'tr Ü i id ) 
5nAiu.„ Cbcrfl n. 1., SW Hebemai», 
'» V II III. 
■ Vumimt i. 4. Gavb. Regt. z. F., 
«ifliim 15 1«. 
" V.' Xl "al11 t 1. Salbe-Felb-Art. Regt., 
Hniti ' ' 
' ciiQ'ruh 
-—4 pt. 
,, , '«'in. i. 1. Garbe-Fclb-Art. 
J«i)i NW Huiiipfli. 2—4 pt 
Ii«p ,ui' u xuvtmo, vw. Haupim,, SW 
Vall.kt,,, jj r 
11 v°l»ciiborff,-Freifr., vw. Ritter 
8 ) J. Milictjlr. 0 I. 
XW S-h°riih»rsistr.. At„ 
r'l6'«, & l'iilm, 
I «irjinu 
'ittwjl. Sien., Wilinersdf., 
hm* T? ^'"udrimstr., N Bruimenstr. 85. 
Ktinii Rciiülkcilbs,, Eich- 
änetltfj, Richard, Äcami, N Trisis». 4 
— Karl, Brauer, X Pappel-Allee 132 I. 
— Georg, Bricfiräq, X ffinsiniiirit- Mö« 25 H. IV 
Httgo, Dreher, N Aikrrsir. 100 IL 
— ß-ritf, Kaiferl. Rechn. Ralh 6. b. Rc!chSba»k, 
W Jlurfürfftlibomm 35, Gaileuh. pt. 2-3. 
— (Satl, Schlichiermstr, Rirdf., Pergilr. 14 pt. 
— Bbimrb, Lchlächler, S Rllterslr. 85 V. 
Georg, Schiieideimsir, X Weißend,irgerstr. bü 
— Staut?, Frl., W Sütiow'li'. 87. 
Lonise, geb. Dosow, Sro, Lehrerin, SO Ryke 
fit. 30 III. 
— Auguste, 33m. SW liiubcnfir. 89 H. H. 
jinetschkc, Hanbeism., X Schönholzcrftr. 22. 
Cito, Werlsiihr., NO Friede,istr. 90 IV. 
ftnrtfcr, Sllbcil, tirf). Jtniijl, Sccr., SW Fricb 
richiir. 213 IV 
Slncttifl, August, Vorarb., Cliarloiimbg.,TaiMcl 
mmmftr. 5411. 
Jllai'o, Frl.. Puhqcsch, X Elsaiserstr. 57 pt. 
flntubitl)Icr, y., Tllnieibermslr. f. H., Lager in 
11. auslänb. Stoffe, W iitmifcnitr. 60 I. (Xci. 
I. 011.) 
filmtifer, Heruiann,Tischler, W (Slvbitfcfiür.OH 
SIliciiftl.GnU.Dl). Telegr. Beaml. a. D.,X Lchöu 
Häuser Allcc 174 II. 
Kncuscls.Throbor,Oders! 3. D., S Baerwaldsir.47, 
finewef, Fcrbiuanb, Ob. Poüfccr., NW Putlitz 
slr. 10 I. 
Knick, <$., Buchhatt, X Chauffecslr. 78 I. 
— Eugen, Buchdalt., XO Gcorgenlirchsir. 17. 
— Paul, Lur. Tie»., 8 Alcranbrincilftr. 58II. IV. 
OSuiald, Gastm.. Ober Schöiiewcide, Wilhel 
niiiiculjoffir. 05 pt. E (Sei. 91. Sdjmb. 117.) 
— Gniil, itaiifm., W Glcdilfchsir. 3 IL 
— Gruft, Sniifni, XO £aiib6bcrger[lv. 19 II. 
— Wilhelm, Kaufn,., N'Schliemannflr. 43 I. 
Cmil, Kürschner, 0 Prctizlauerstr. ö K 
— Paul, »Iitlscher, Rcintckeuds,, Flolieitstr, fjtcrf- 
sches Haus. 
— Otto, (lobt. Lehrer, SO Wnlcusfelftr. 71IL 
Oswalb, Oniiiib. Schaffn., N Kiclerstr. 24. 
— Wilhelni, Stciiibrnif., X Jionstirchstr. 6 IV 
- Otto, Stell«., X Borsiqstr. 15111. 
- Wilh., Tapez. 11. Decorat., Atel. f. Stickerei- 
Garn ir. 11. Polftcriiiigeil, SW Schützen- 
sir. 40. 47 IV 
- Marie, Fra», Blmncnl,blg.,X0 tilrciferoalbti» 
slr. 19 pt 
— Atma, Frl., Bniierhblg,, S lltBmifit. 107. 
- Emma, geb. Siijmfli, Jngenieunow., Ehar- 
loileubg., Srtjlofjitr. 21 IL 
— Pauline, geb. ficcbcr, um. Geh. flnttjl, Ralli,, 
SW Anhaltslr. 5 I. 
— 9)!(iiir, Modistin, 0 Laugesir. 2 If. 
Anita, Näherin, X Auklamerstr. 51 H. I. 
Heu virile, Tischlermftrwiv., SO Marianncn- 
|tr. 12 IL 
— il.. ffltti., X Ackersir. 160 IV 
— Wilhelmine, Ww., X Griebenowstr. 1. 
— Johanna, geb. Lauge, m. Zahlmstr., Chm- 
lotlenbg., Echillcrstr. 117 UI. 
Knllkliei», Franz, Cchneiberinsir., 0 Langestr.35. 
— Vuslav, Verwalt., Pankow, Wollanlstr.111 UI. 
Knickciibkra, Anton, Vahnbeamt., NW Lehrtet 
(tr. 30 H. III. 
SiitWtr, Rudolf, Barbier, N Sitelttzerstr. 69. 
— Kr^i»aub,Batitcchitik.,XSchötihatiserSlllcc51.E 
Adolf Knickmeyor, Buchbnilkctci, Bcrlagö- 
aiift., 0 Wallstr. 20. 27. (Tel. I. 7909.) Jnh. 
Ftau Gmiita Änitfiiicflcr. 
stitirfmctjfr, Aböls, Buchdttickercibef., 8 Wall- 
ftr. :u. 33 m. 
F., Äansin. 11. Fabrk., Hofl. Sr. Äönigl. Höh. 
b. Prinz, gritbridj jtarl, C Roßftr. 30 DLE. 
(Jot. I. 358.) s. L. d'Hcitreufe. 
Paul, Poft-Asfift., Chatlotteubg., Knobels- 
borffstr. 50 IU. 
— Emma,Flau, 8 Wallsir. 32 III. s. Adolf Knick- 
meyer. 
— Elise, geb. Treue, Ww., Charlotteubg., 
Lützow 14 11. 
— Paulinc., Frl., Rentiere, Charlotienbg., Ka»t- 
str. 55. 
Knickrehm, Gustav, !gl.Lchlondicn.,Charlottenbg., 
Kantstr. 19 H. I. 
Knir, Richard, Colönialwr., Wein-, Butter- 11. 
Dcliratessrnhdlg., W PotSbnmtrjlr. 82 pt 
(Tel. VL 7.) 
Franz, Ingenieur, X Obetbcrgcrftr. 3. 
— Otto. Maler, NW Alt-Moabit 115 H. IV. 
Carl, Maurer, NW Perlebcrgerslr. 50, 
— Richard, Schneibermslr., 0 AubreaSstr. 13 IV 
Rosalie, geb. Ludwig, Masch, Schlosser««., 
NW Paulstr. 10 H. K. 
fliticbenbcl, Albert,Eisciiwrhdlg.,80 Falckeiisteiit- 
ftv. 88. E 
& S»hn,Ofcttva>tmsir,,FabrI. für Central-Hetz. 
». Vcntil-Anlag., SO Waldcmarstr. 56 IL E 
(2c(.mi35.) 8-9,2-4. Jtth, P. Knlcvandcl. 
— Adolph, Rentier, SO Adiuiralstr, 18b H. 
Kitlebrl, Herimimi, StcDm, NW Emdenm'tr. 
— Friedrich, S Irntjritrcinig.. X Dnnckerstr. 00a. 
— Aug, Xafclbcif, W Marburgersir. 0, Gartciili 
Knikbusch, Arnold, Aeh. Slcgisirnt. i. Finan; 
Minist., X\V Thnnni'ir. 31. II. 
Kiiicf, Emil, Vrlircr, N Wollinernc. S pt. 
- P., Pastor, Stirbt., Berqiir. 2t*. 
- Joh., Pdotogr-, SW Sinbemtr. 4') V. 6 r 
f. W. if. Bohnic. 
- August, Privatier, X •i!olliucv<tr. S. 
Atnicfc, ß. Tircrtor, XW Haniioscrfchei'11. 17. 
jttticfcrt, Gustav, Billarbbcsieher.Rirbf.Berlinet 
tlr. 15 I. 
Utibloig, Sitjmirb, ^riebrichebq, Pfaristr II 
filtitfl. Caspar, lUmicr, N Ttcöikowstr. II II. 
Üitichaase, il., Mim, (fljatlottcnbg, 'laiier 
Fritbridifir. ti. 
ilniehahn, ISiul, sfgl Sän. Bau 'wiifrnt, valcn 
fcc, ihirfsirsiciibaium 112 IL 
Knlehaao * Co., Bank- 11. liJcdjfclgcfch, X W 
All Moabit 121 pt. tlel. 11,177)!) 7. otili 
Enist Äiiiehafe. Cp. 
Jltticfiafc, Ernst, Banquiei, XW Alt:Wonbit72. 
3-5. I. sinitljaic & Co. 
- Wilhelm, Volenmstr., W Mcipfigcc Ptntj 13II 
- Hermunn, Tienftm., X flnifitiiieii Alice 50 IV. 
- Albert Knlohaae, Eiien-11. äiitv«iI)Mh. 
Werkzeuge, Banbesa)läqe, S<) Sfalitcrftr 401,pt 
(Jcl. IV837.) Juli. Jllb. JlnitJmff. 11.8 03*m 
- Martin, SWIi, X «dirovbeiwr. 17111 
- Wilhelm, Rutscher, XW Üuifcnlir. 17." 
- Bcrlha, kZtan, Charlotteubg, ,'laifrr Fttcbrich 
itr. (11. 
Äniciarcik, Johann, lUitfm ,S0 l'iotliverNfer ll 
iliiicfdfc, Victor, Schlosser, Siitbf., Hobrcchiflr. 7. 
Stitietr, Heinrich, Bildhauer, SW Miiiernstr. 78. 
liitirl, Grcgor, Drechsler, X .iionSkirchftr. 40. 
ffubniig, Trcchslerinstr., X' ilaftanim-AlleeO:!!. 
ituiclinfl, Albrecht, pen>. Veamt a. D., XW 
3111 Roabit 78. 
— Carl, gepr. Hetlgeh. 11. Mafienr, W ütnrbnrgcr: 
itr. oa. nr. 
Ernst, Schneidermstr., X Jnualidenftr. 153 III. 
Sliiguit, Cchiihm., X Chanffecstr. 48, ].H. II 
Johanna, geb. ctöhti, gcpr-Hcilgch. n.Maslcnrtn. 
W Marburgersir, 9a IIl. 
Paul Knlep, Eigarren-Jinpor!- 11. Versaud- 
Gesch,. SW Anhaltstr. 15 pt. Elle Wtlhelin- 
flr. (Tel. VI. 1447.) 2. Äesch. XW Luisen 
str. 30, Ecke Echiffbauerdamm. >Te>. JJL249.) 
3. Gefch. S Wallstr. 80. 81. Ecke Neue 
str. (Tel. Ia. 5363.) :r. Jnh. P. itnirp. Wohn. 
SW Schöiiebeigerstr. 18 pl. 
linicp, 3Laldcmar, Ob. Feuerwerk, 0 Slralaucr 
Allee 22a. 
— A.. Filzschuhhblg, S Prinzenstr. 21 K 
William, Malcr, (! Liniensir. 55 H. IL 
Otto, Tischler, 0 Mainzerltr. 14 UI. 
— üBinna, Privatier«, W Steglitzetstr. 89 IL 
— Jda, Frau, Waschaust.. SW Wilhelmstr, 145 
Knlcpcr, W, Slrchilcet, Stiel. f. Banausfuhr, ti. 
Architektur, SW Stnhaltstr. 10. 17 IIL (Tel. 
IX. 6227.) 8 -10. 
Knlephoff, Cito, Eiscnb. Eint. Asiist., 0 38a 1 
schauerstr. 55 IL 
E., Formendrechrler, SO Arückenstr. 3 III. 
s. Siidlieo & .üniephoff. 
Wilhelm, Hankmann, Siicdcc Schönhans., 
Lindenstr. 27. (Poslbcz. Pankow.) 
Wilhelmine, geb. Buchbolz, Schichwrsbik., 
N Dunckerstr. 14, 2 II. IV 
Jlnicpttteljcr, Heinrich, Post £eci„ Fiiedenau, 
Albestr. 22 IIL 
Knlepiiabel, Wilhelm, stutfchcr, SO Reichen 
bergerslr. 90 II. 
ftiticrim, Sllbeti, Mechanil., N Schlcgclsir. st II 
Knies, Otto. Barbier, Ülcii - SßtiBtnfcr, Rölte- 
str. 1260 pt 
Earl, Schuhmmstr., W JlnSbachcisir. 17. 
-• Mathias, Tischl«, SO Lieguihctftr. 2 III. 
Franz, Versich. Beamt., 0 Stratzmannflr. 211 
finiefril, Otto, Maler, Schönebg., Wartburgltr. 25 
Ättlefdic, Carl, Tischler, SW Wilhrlmflr. 21H. IV. 
Earl, Weinkellerei, Spee. „Mcbiclnalweine^ 
Engros it. Eiiizelverlans, N Schönhanfer 
Allee 158c K. 11. II. pt. 
lilllcschcn, Wilhelmine, geb. Edling, Milchhblg., 
N GtclÜHOvstr. 52 K. 
Kniefchewsky, Ernestiue, geb. Wotfchak, Ww., 
N Slugtififlr. 85. 
Knirschte, Fritz, Lehrer, FriedrichKs., SHttliiici- 
str. 40. 
— W. Knleaohke * Co., Röbelsbrk. f. Schlaf- 
jlimtKttlncichlg., NO Fried«,tstr. 100 H. I. 
(f. Nachtrag.) 
— W., Tischlermstr., XO Friedcuftr. 7 II. I. 
Knirsk,LouiS,BLckenttstr.,Tharlotie>tbg.,Ji!achimS- 
thalerstr. 43 pt (Tel. Eharl. 188.) 
— Johs., Street, d. Omnibns-Eonipagnie Berlin, 
W Leipzigerstr. 130 IL (Tel. IX 5903.) 
— heinrni,, Gaflw., NW Gcrhardstr. 7 II. 
tiltiefr, Karl, sianfm., SW SoInTiftr.' 23 H. IV 
— Nich, ^ohlcnhdlg, W 3!ollcnborfftr. 13. 
— Fricbnch. Schnhmmstr, X Sliferftr. 01 K 
— Hem!ettc,geb.Saiibow,Beamtc>,ww..Schi!nebg^ 
Eoburgkir. 10 III. 
- Ealharina, iinnfmerom, X Surgöbotfflr. 9. 
- Sitnito, Ww., 8W Solniisir. 34 III. 
Sltiefer, Richarb, ilatiim., SW Alle Jacobslr. 12t. 
- Julms, Ütempuet, Pankow, Kaiser Friebrich- 
ftr. 15 IV 
- Auguste, geb. Hüllet, Wtu, Ülriti., SW Sllic 
Iacobüt. 121. 
Ainicfig, Mail, Schweizer, N ttiobnliSfir. 5 H. L 
Snitfi, Heinrich, Droscht. Mfchcr, S Neue Jacob- 
slr. 4II. 
Mat, Jlmifin., SW So(ni»flr. 44. 
Änirßer, Hermann, »tiiiifm, 80 Sjbetboiinijir. 0. 
stillest, Wilhelm, Hattsbieit, 0 Tilsilerslr. H2 IL IV 
— Sfiiguil, Maurermftr, Eharlolteubg,1lirchstr.37. 
pt filtatiiwsit'ichcs Haus pt. 
— August, Schiifimliiflr., W Bülowstr. 41 K. 
Heniianii, Schuf)in., N Preiizlaner Allcc 20. 
ilitirfläbt, Dllo, Hanrbicu., NO Greifswaldet- 
str. 210 II. I. 
— Aleranber. Poflschaffit., N • Ot'fljticnf'iirgcr 
str. 00—63. ‘ J' • " 
(litfcflcbt, Wilhelm, Kasstter, 0 BreLlanerfir. 4. 
- Ctio, Loeomotiofnhr, 0 RiibrtSborfrrflr. 01. 
- Hermann, Sieg. Sccr., SO Adalbcrtstr. 23 IL 
— August, Tischletuisir., SW Hallejchrslr. 9II.IIL 
Earoliiie, geb. itottfr, Bälkermflrww., SW 
Watienburgslr. 10a. E 
SUtiet(cl), Thomas. Maschincitnislt., Reiniilcndf., 
Grüner Wcg -13 L E 
ftnictiel, Jda, geb. 0. Wolfsbnrg,Stal.3Zorstchww. 
X Eichendorffstr. 9 IV 
Knicwcl, Hcnnann, Gastw,. SO Görlihcrstr. 05. 
— I. Milchlidl, SO Mantenffelftr. 123 K. 
— ii., Schlosser, 0 Grüner Weg 4 IV. 
ftitlffcrt, Albert, Gürtler, O Gubenerftr. 01. 
- Emil, Gürtler, SW Mittenwalderstr. 0. 
- Adolf, Kanzl. Scann., NW Zwingliflr. 14c'I. 
- Rudolf,Zahlmstr. a. D.,Pankow,Florastr. 59 IIL 
Sitifffc, Joseph, Banarb., 0 Samarilersti. 39. 
— Franz, Fahrfnchlwärt., X Slratzburgetslr. 4 IV 
Snifta,Josef,.Hoiclbiictt.,WUnicr bett Sinbciil7.18. 
fiitlg, Paul, Dtechsler, Rirdf., Wanzlickstr. 32. 
Slttifltr, Paul, Gerber, N Wriezeuerstr. 30. 
llninflr, Emsl, Lüster a. d. HeilanbSkirche, NW 
Brcmctstr. 74, 
Albert, Maschinist, N Lchlicinannstr.l4.3.Port. 
— Malhilbe, geb. Dielsch, Portr. Malerww., 
SW Hallcsdieftr. 2 L 
Äitikhahn, Albert, Schlosser, X Ramlerstr. 24 U 
Sliiillc, Gustav, Fnhrh,, Eharloltenbg., Danckel- 
inannftr. 47. 
fflnitic, <£., Director, Serif, bej Gcnitan Pega- 
moidSyndirale Ld., London, WMohrenstr. 44. 
(Tel. L 2350.) Wohn. W Siiirnbcrgcrflr. 22IL 
(Ief.IX.6519.) 
Marie, geb. Äuhtz, vro. Pros., W Pmggtnfeu» 
str. 4 L 
Knillmann, Earl, Schnhininstr., Charlotteubg, 
GardcS btt Corpssir. 15 pt. 
Stillte, Gustav, Ingen., Eleetrolcchn. Conflniet. 
Bnr.W Giosi @at|d)cnslr. 40pL (Tcl.IX.9351.) 
fttiittibcr, Wilhelm,  Siagiftt.3Jiit.9ipt.  0 Tilsit«» 
slr. 17 If. 
KnIP,Heinrich,Schucidermflr.f. Tainenconfect.,80 
Nanuhnslr. 50 H. 
Knipfer, (Stuft, Tischler, NO Tilfilciflr. 32 I\: 
Jluiphüff, Wilhetmiite, Z!ntmetmSww„N0 Fried- 
richdbccgcrftc. 27 II. 
Ktilpp, Ernst, Biersaht., NO Straichbcrgcrstr. 3. 
— Paul, Böttcher, N Suttiuaiinfif. 13 H. UL 
Wilhelm Knlpp,Surf)brudtQiCciif6tI.,9'iEiii 
Weißeusee, Pist riuoflr. 139. E  (Tel.Wei.31.) 
— Ftiedrich, Jugiit., NW Thurmstr. 00 IL 
— j(., Stflusm., X SBvimneiislr. 172 11. siehe ®. 
Poplowsky Sichf. 
— Slbalbetl, Supfcrfchiuicb, NO Büfchiugstr. 15. 
— 3t. A., Miipfcrfchmicb u. Conftructenr, Werk¬ 
statt für djemifche, lechn. 11. bailctiologifchc, 
sowie flohlenfäurc- 11. Bietdruck-Appatalc, 
NO Iflifabcthftr. 21. 
Scan, Schlosser, N Lindowerslr. 9 IIL ' 
Minna, geb. Heinrich, Ww., U Siralanetstr. 31, 
Kitippel, s. a. Änüppel. 
— Robert, Compt. Dien., N Grenzstr. 10 IV 
Gustav, HaiibcISut., N Liebentvalbcrstr. 00 L 
— Otto, Sianfm., Panlow, WoUaitkstr. 37 I. 1 
Hurt, Mechanik., S Kottbuscr Danim 20 IV 1 
Gottlieb, Möbelpol., N Sielt,uerftr. 17 UL 
— Moritz, Postschasstt., N Hielte Hodjslr. 27 I. ' 
— Marie, geb. Gaus, Ww., Answärl., U Preuz» 
Iaticrslr. 43 H. 11. 
— SKarlfja, geb. KezehtniSka, SS 10., iUiäsdjeriKr 
0 Pofciieisli. 7 U. IV i 
Kauft Hildebrand’s Schokoladef kauft Hildebrand’s Kakao l
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.