Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Keiler 
- 717 
Kell« 
I6ctt IL 
stehe 
i jfiitj, j Jlfpiralion»». „ ^ 
fbrf I' .viollrnmadt S. 
„ 5 ’nnnril Tentift B. 5tlgif<6« Zahnarzt. 
XWlliinrd fimdeußOIL (ZeL L1B05.) 9—5. 
I - 5,lM«, I'lrnetal Berttki. d. Berl. 8$lttolm- 
” ^„|,|, Comptoir SO Schl-sischestr, 38 IL L 
SWäJtWwMttlSIL (Iet.n.1917.; 
I « ',l»ir Siacntet. 
. {lontelMi. 0 Drogontrftr. 18. 
I - Siilnli vanhcISra» NHochstr. 38». 
I _ ’fa il 'tmirm, SO ÄbdlBcrtftr. 73 pt 
. ji n 'iinii, W LLtzvwstr. 49 Hü. 
I;;illlllllll £ MttlCt. 
i (U1,i Hoiibmtt. u. Hlwptm. a. D-, NW 
j.ic ii ’.t 4« IL 
-üliuoB Ui tKalij, NW 6a(jmcMerftr.3) 
|_gieinti limitier,KWJyricbridjiir.itdIL 
. 21Wm mii, Siciitior, NW SrSdciuitiltc 29 L E 
'i U I i. 
I _ iv iiiwlimmftr., N Tegclcrftr. 13 K. 
| _ (i,,iii,-v 5ci'ra< il. Prttoltiimljblg, Bürste» 
) i'Mlmr :t.. SW Xeüoratrib. 44. 
I - üni, 11 n^iiid., HO titlfmlcntr. 22. 
I - jjtrmni ,'uiuuetm., NO Belforterftr. 22. 
I Ediert 01!: II-, Agent. NO Friedenftr. 100 DL 
I- Ciig Lm niu-iim.. O Remelerftr. Bill) III. 
• Hiiil ,il 'dimrbtl., W Goltzstr. 21 pt 
- Cni' V'i mrl, SW Holfciieritr. 31. 
I- tori in na, NW Sif:ilo<ferjtr. 4 I. E 
I- ihil '.iminrrm., S Blücherftr. 85 IV 
■ lill N ii'ilcflcHlr. 23II. ÖL 
I - st L-ic \ Sdiltcniainiftr. 47 H. I. 
Istillicif Jnoi'or, Äuchbindermftr, SO (fiivni 
ii > III 
| - tni,:' Dr phil, Geologe, WilmerSdf. 
'i'i» rnii s/i E 
■ ,'u m,l JriilDijcr, SO BriSerlir. 10. 
|ilrill mirr Mols. Dreher, Ober-Schöneweide 
v n u' i 10 II. 
liltilliol, u uiu1i,l8ltteliibL,SW Tcliomerftr.13 
|- nu’ii 11 Jlcnml., NW Srlirtcrftr. 36. 
- 'l 11 f l’ i tocmü|r= ii. Golemnltorliblg., fe 
’Murti mi U ]it 
|- £ i'i Iliral. Stgeiit, W Frais ösifche 
nr I» II pt (2(1) 10-12, 3-5, Zich. 61 
'hillpi N ,'wroalibnifir l.'U 8. A. Mahlte 
I-Äutit ,n'i c b. liti, SSu>, 0 3Jiatlmiftr. 16 
lütiliiti ti i J'cnoi, W Mohrenstr. 06 H, II. 
|- Bernhard Kelllch, Äbth. I.Krctde>ifbrl. 
ri’i Hur., N @r. Hambnrger- 
uil lll.h'70-1.) flul).!B.Jleilirf), E 
i i'iir. Hilsoarb, IST Grauiistr. 7, 
l'iöcimit b. ÜliuifiniiicS (Sebtübti 
-'W Mömflfliöecritr. 76 11 
Hust, SO Edjmibfli. 22II. 
i^'Btblöf, lötifmnstroro., SC 
" Zrain - Tkpotnrb, Irmpcdiof, 
i.| K 
'ui'iiir Muir*, 0 Lnngestc. 44 H 
m i'.iirtner,Zcmyrnjiif,il!ovHft41 K 
" iK'bitn, X stailfmirii.$lUccto. % 
1 utiotc, X Fnedrichktr. 130 H. IL 
‘i1 iiM, X Gk'rldjtitv. 4 pt 
mia. 0 .fifibiirtHr. 2 UT. 
m. N .pitfiitoiÄr. 36 I. 
' h i llliiirlollritlig, Stfmaid- 
.11'Ii 
'ii _ 
■ i ", i 
l.lhll 
rri 
■ 9; in» 
ZAuii'n 
|U[llill 11 
Iniilln'i 
■ .''''liili” 
• I.tilli n 
h In i 
- Ihn1! >1 
- Si'lni 1 
■ 1« .U' Z ’ 
-1». M . 
- Vif'i;1 i 
'11 11 
Etiltnn 1 i 
ill’uj t. 
- e“ ' 
Slll'ili ih 
“tldil \ | 
- tau i,,i 
I.'.Hlt i 
•lirit c 
!' .'iMtlrn.. W Rlxitzeickr. 15 
ii ''<1 Dunimmrivllfct 5H.1\ 
i itbiu. SW Kochllr, fifi. 
i'i. Imlc, hnniöfis^c Holzschulie, 
uifiirtmlinir, (' etraloiirrfii. 23. 
» 11 Alutipvnür. 04 IV 
v ii'Uloilfiiiifl, ‘Hiemimtilr. 93 L 
' N älfullmli. 102h ir. 
i ^ 'Hitltiflr. 92. 
^rl,~ h 11 '""ii 0 «ismtr Weg 116 II. 
»imi ".n tiiniibaftuftr. 5111. 
;'uimt, W iliirifuilFiiilr. 75 H 
-'luchitr, N Soruliigitv. 14 1. 
uundi, Ww.. 0 iWrnirltisli.20 
inta, N Colbergerftr. 28. 2fl. 
M SlnhBfWremlm., NW 
» ... . II E. |. Stein & Richai! 
  “ rtlcliarz, stöbt. iBertmifiucv 
- Cstil 
“ tillllil vl 
-ihnnii, 
i n, 
• <uinon 
Xlvi’u 
mim 
i ^ j i) i 
[»iiüi 
forium 
IrtWii# I, 
| ^(11'! \ i 
r®« .in 
IlliCil, •, 
1 Hot. 
\t V 
Äntbuc 
vi, M 
S;w'i tKoül>fluS. Papier Gngro?, SW 
| | t, ! '1 " I" (ttl. YI. 3014.) Jnh 
' 'l.HtMlllfl. 
'UI I i 
11 I 
MiuMiafle, Bog. 3. (Jet 
r'iui Vnbiu. ikill ii. S8IK). 
l'iiwi, lilmtlottdibg, Pols- 
'..niira, KW Lchrtrrslr. 52. 
Ufer 16a H. 
C tun tcutu. d. Sanbtti., SW 
11 E (Sei. YL 3014) 
1 
Clialruht. b. Saiibto., .SW 
III- E (Tcl. VI. 3014.) 
lkrllpfliig, Robert, Rentier, @r. Lichters, Berliner, 
ftr. 48. E. (XcL Lichters. 120.) 
O. Kellpfing, SBcinfltetobfg. N Elsaffer. 
ftr. 8 H. pt. £ (ZeL HL 2668) 3-4. 
Int. Carl ÄälpHug. Wohn. @r. Lichterselbe, 
Wilhelmltr. 37. E. 
— Stnßuflt, gtB. Lchmibt, Rentiere, W Steinmetz, 
ftr. 31 IV 
flrilmt ßoitife, Anfwirtcri», W Steglitzer. 
ftr. 90. R H. 
fftilHtecit, Gustav, Hanblimgkgeh., 0 Bibiker. 
ftr. 1. 
ÄcUwaetiL Carl, Kutscher, N Tirckitr. 22 H. pt 
Dito, Maler, W ftaldiciitljitr. 9 pt 
Otto, Puyfedernsbrl., iBitbf, Sbitiebedftt. 39 
— 3R.it, Geh. eipcb. Secrct. I. Ftnanz-Minift 
NW Tdnrmstr. 40. 
— Richard, Tischler, Sitbf., 3uliii8ftr. 41 pt 
Keim, Karl, Hiitm., Ch«rlo»r>ibg., Schillcrftr.80 
Leonhard, Arffenbotc, 8 Prln^jsuwelistr. 22 
LornS, Änufra., SW Friedrichstr. 37«. (Icl 
VI. 2S73.) 
Mas. Kaukm.. NW Thurmftr. 53 M. (f. Nach 
trug.) f. Dr. Stein & (So. 
— Hermann, Storc-mitr., K 08ii6ttit6(rgcrftv.23 
— Gbimrb, Mollereibesiner, 0 Frankfurter Allee 
Sir. tti IV 
— August, Oberst W Elfcholzstr, 3 II. 
•ßctnmnit. Rentier, 0 Mcbrnflr. 82 I. 
August, Schaukw., N Liitieuslr. 110 K. 
— Oscar, Schneider, S flotti™ er D mm 71 17 
Ad lf, Weder, NO Saitlsberget 5111« 134 IL 
— Sliifliiiic, geb. Hmt imnii, Frau, (8ig;itU;fim, 
SO Sklilitzcrjtr. Mb. E 
— in.. Kaufn., SW 5ntbnchftr. 37a. f. 15. Treuer 
— Agnes, jrt, Kragcuuährrin, N Schwebter 
ftr. 223 IV 
— ßiicb«, Schanspielttin, SW Möckernstr. 127 
— RotliUbe, Scbcrmro., N Cbribtvgcrilr. 20IV 
Aeiniel. Frtebrtch, Buchhbl., 80 Siaiitcuifd 
Nr 119. 
Mix. ffi.uifm„ W Gleditfchftr. SS UI. 
tteimtlier, Rticba, geb. licuiin, Ww. 0 War. 
rfxuicdir. 21 IV 
ffdntütig, Georg, Fris.'ur, N Pafewalkerftr. 10. 
— Mar, Stcurrctl)., N Snmncitftr. 124 IL 
— Hermann, Werlmftr.. NW @o(jfoni6li)flr. 30 
Marie, Frl., N «iiguKftr. 5 L 
Mallnlde, stöbt. Lehrerin, SO Neichciiliergkr- 
ftr. 150 I. 
— L, Ww., S Prinzmftr. 18. 
stritt. Otto. Drechsler. S W.ßmannstr. 14 pt 
<kej«a Riniti, Schmu-b, NW gwinglistr. 10. 
»irkrid-rff. I. E, Goloiiiator., Seltenttficit- u 
fflrfnhMg., W Äniffirftniitr. 166 pt (Icl. 
VI. 1115) 8-ti. 
Seine, Theodor, Tischler, N Panlslr. 31'. IL K. 
— Alwine, geb. Schleuder, Schneiberww., K 
Saarbriiilerftr. 33, 2. H. pt 
«cittt»Same* Käthe, @cf. Lehrerin, 8 l'eljmticr- 
flr. ß I1L 
deiner, Wilhelm, eantl. math, 8 Mori-ftr. 4. 
— Kugen. Gigarmim., N Hussitenftr. 40. 
Carl, (JloctwtcchiuL, NO .ßcmertborfcrslr. 7. 
Rril), illrinimcr, N Freieitwalberilr. 17 IIL 
Hemrich, Kupfeisiliwieb, N SwinemimberstE. 
- Cito, Mobewischt, N H-chjtr. 37. 
tteinert. Franz, öaftuj., N Oriuüenbttrgerftr.87. 
Ernst, iüildMjbl., Charlottenbg., Gmiciitr. 21 
- Cito, Milchhdl,, (IDarloltm6g.,örolm(initr.M,rU 
Sleinfe, Carl, Porlr. Mal. «. Lehrer a. b. Igl. 
fluiiflfdiiilc, 8W0orfitr.86IV 
Strin«, Stml, «pothck,, SW Belle-kllliancestr. 61. 
SL, Fraiierei >i. Holzschneib. m. Dampfbetr., 
Boxhag. iRnnimciebg., Stantftr. 11. 
Mar, Schlöffet, N Tresckowstr. 14 I. 
Ctio. Schlosser, N Wleimflr. 12 IV 
Plnlwv, Schneiber f. D„ C Wipofti-. 8 IV 
Salomon, Schneider, N Pappel-Allee 43. 
Auguste, geb. Rund, Kansm»w»>, Chailolten 
bitrg, öflOfrr. 9ü H. 1U. 
Sei», Lorenz, Geh. Kanzl. @etr„ Clmlottenbg., 
Pestalvzziftr. 37 IV. 
- Antouie, Stau, Jimmervermlitli. SW Char 
loltenstr. 87 L 
Keipcr, Fritz, Controleur, N Pslugslr, 15 H. IL 
- jfraitj, So listn-, S Branbenbiirgstr, 37 H. 
- Oskar. Äa»sm„ -Schönebg, (Iraiiachftr. 61. 
tPostbez. firicbciiau.) 
Richard Kelper, Mitfterlager, Vectrctnug 
auswärtiger Fabrik», HWSiillcritr. 45 (Icl. 
IV 861.) Wohn. S Branbenbmgftr. 37 pt 
Friedrich. Reifender, NOSäabjeäitt. 10. 
Clara, geb. Sebauer, um. GutSbef., NW 
Stcomstr. 10». 
Auguste. Modistin, NW Mrechlstr. 22 DL 
Smma, geb. itlotf, um. Pastor, NSbolfflr.10 
Hulim, Ww., N Schöichaufer Allee 52a H. 
LeiPp, Christian ii. Walter, Kauflte., SW öit- 
fchinerstr. 80. 
Keirath, Wilhelm, Schneider, NW Luisenstr. 60. 
o. (triststem, IL, Kur- u. Badeanst., W PotS 
bamerftr. 27b, 2. Villa pt 
— Carl, Senoallct, NW Jagowstr. 20. 
— Cli!abelh^rl..Schuluorsteherin,NWFleiiiming. 
ftr. 4 IL 12—1, außer Mittwoch u. Sonnab. 
v. Stiftr, Carl, Generalmai. ii. Jnspect b. I. 
öi'dtu. Jnfpeit., W Siürnbtrgttftt. 64 pt 
— Carl. Oberleutn., W Forkstr. 39 IL 
steifer s. a. Kaiser, Kmjfer u. fltijfer. 
— Rubolph, pens. Beamt., SO 5)ic#bener|tr. 1811. 
— M., Etiguetlenfbrf., 0 Holzmarktstt. 61 I 
Jnh. Paulme Keiser. 
— Hermann. HilsSbremscr, 0 Koppenstr. 7 DL 
— ÖSiar, Stoufm., 8 Graescsir. 42 HL 
— Fnebrich. änlicher, 0 lliarlgrafcitbamm, 
ÜKönfc'idieS Haus. 
— S., Kutscher. C Münzstr, 28 H. L 
— Karl, Mechanik, 0 Frankfurter Allee 00 M. 
— O., Papicrhbl. (Engt, Spec. rocific und fnrb 
Seiden. Blumen- ti. Post-Papiere, SO Mich icl 
kirch-Platz 23 pt (lel. \7L 1661.) 3-4. 
— Waldemar. Post-Alfist., W Dcnne»itzstr. Bpt 
— Carl, Schlosser. N Müllerstr. 156a. 
Rtcharb. Schlosser, N Chausseeftr, 95 II. IV. 
— Silbers, Schiietdennstr. f. (x, ,S Öraitieiiflr.147 
— Keiser * Selunldt, Telegraolien- u. Tele- 
»Imnfbrk, Fabi!. f. physiklilisttie Apparate 1, 
Blitzableiter. N Johaiiniöstr. 20 pt E. (Tcl 
11I.MW7 lAuh.L>r.O.Äolbschi„ibt,i,Schmidt'fchk 
Erben 
— 8)ciitliaib, ’jLi'diltr, ilitrbf., Heriiiannftr. 118. 
Hermann, Tischler, NW Btrkenftc. 4 K 
— Cito, Tischler, N ffiolluirritr. 32 IL 
— Tlieobor. Tischler, 0 Sophicnsti, 20. 
— Mar, Tnchlager, Billarb-, Schreibtisch- und 
Decorat. Tuche, 0 Hol;marttstr. 01L8—U, 1—3. 
— Clara, geb, Schulz, SS», Privat, C Rosen 
thalerftr. 8 IIL 
— Bcclha, Sm„ SO Cnvryftr. 23 I. 
— Jolmniia. @m, SW SolmSftr. 2 IIL 
— Sophie, Ww„ SO ©falitcritr. 47. 48. 
fleiflfl, Nicoüius, Tischler. 0 äBetbcuroeg 22. 
(teifjuer, Otto, Oberst z. D, SSilocribf.. Pariser¬ 
in. 45. 
— Au na. geb. Kraatz, Hebamme, Schönebg, 
Bahiistr. 12 1. 
Stifter, ThomaS, Hnnbtlim, N Siralsunderstr. 48. 
— Felix, Schlosser. K Stralfunberstr. 48 IV 
1$eit. Johann, Schuhn,, Neu-Weisjensec, Fnedrich 
"ftr. 26. 
fititef, H, Calculat. I. KriegSminist,, W Rollen 
borfitt. 28 II. 
— 91., Colonialwihblg, N Fennsir, 30 pt 
Wohn. Nr. 32 L 
— Friedrich, punzl. Kutscher, SW tioiifroitzftr. 10. 
— Albert, Mechanik., N ßtcimftc. 9 IV. 
— Karl, Schaukw, W ©chmeriiiftr. 6. 
— «Iberl, Schlosser, SW Slinblflr. 33 H. IIL 
— Gustav, Schlöffet, N Biunnenslr. 108 IV 
— Aböls, Schiihmnistr,, NW Fleiiibnrgerstr. 1K 
— Franz, Schuhin, NO ®r. Frankfurtcrstr. 116. 
— Aitgufl, Schliern., 0 ProMmitrjtr. 4 UI. 
— Karl, Tischler, S Wafferthorftr, 72 H. I. 
— Paul, UnioerfitatS Pedell, U Nicoiai itirch- 
Hof 9 II. 
Friebnch, ßimmerm, N Gerichistr. 76 I. 
— Frieberike, geh. Lüge, KaufiuSmio, N Kastanien 
Allee 76 UL 
— Pauline, ^iaiur«lienhdlg. u. ThicrauSslopscrei, 
C Nicolai-Kirchhof 9. E 
Äeitsch, Wiihelmine. SB»., 60 Wranzelstr. 12. 
o. Keitz. Richard, Bahnarb, SO Wtangelstr. 93. 
Kkitz, Aiilon, Saftw., SO Skanboitr. 3 pt 
— Wilhelm, mniifrnioärt, NW Lübeckersir. 32H.I 
— Gustav, Maschiiieniiiftr, 0 Strahmaiinftr. 33. 
— B„ Plaltauft, NO Elisabcthslr, 60. 
— Max, Schlächter. U Linicuslr, 57. 
Kritzle, Albert, Colonialwrhblg, O Tilsilnstr.vv 
Heinrich, Butter- ». Eoioniaiwrhdlg, N 
Müllerstr, 138 pt 8—9, 
Ke!t>sch«l, Henmann, Schuhuimstr, SW Koch 
fn. 6 hl 
fieizer, 2»h, Schlosser, Charlotleubg, Knebel», 
boiffsti. 23. 
Ktk, Louise, Ziinmervennieth, SW Beritburaer- 
Ihr. 6 II. 
Sttlow, Anna, Lerläufen», SW Tempelhvser 
Ufer Ja. 
Berlha, Ww, S DreSbenerstr. 66 IV 
Ww, Slegiiv, Dünlherstr. 9. 
Stchitc b. Ttrabonitz, Stephan, Dr. jar. n. 
phil, fürstl, schaunib. lipp. Kammerherr, 
@t. Lichters, Marienftr. 16. E Mont, 7- 9 
Abend?. 
Reinharb, Dr, Geh. Reg. Rath, Direci 
t>. kgl. Museen, Pros. n. b. Uniocrf, W 
Nüriibergerstt. 65 II. 
itftt, Sliignft, Bäcker, 0 Weibcnweg 54 IV 
L, Cigartenkifteiifbrk, NO fflinSftr. 7 L 
Wilhelm, floiifm, S ©rimntfir. 34 IV 
— Paulme, geb, Graese, Schneiderin, 0 Memc 
Inftr. 32 ll. 
Äflbosfo. Ottilie, Schneiderin, NO Mchnerstr. 8 
Üclbtl, Albert, Bur. Vorsieh, SW SBithrlmfir.137. 
— Paul, Dreher, N Templinerstr. 6 UL 
— Wilhelm, Kaiifm, N Schönhaiiser Allee 71H 
Kelter. Bernhard. Zahlmstr. Aspir, @r. Lichters, 
Manleuffclflr. 5 pt 
Georg: Kelch, Agentur u. Commiff. Lisch., 
Charloltenburg, Uhlandstr. 194 L (Id. 
Charl. 335.) —9. 3—4. Jich. Georg Kelch. 
Kelch, Carl, Bäckermstr, NO Prenzlauer Allee 46. 
Filiale N Lychenerftr. 11 pt 
— August, Bauarb» 0 Scharrnweberstr. 31 L 
— B, Beamt, Schönebg, Gustav Freytaa- 
ftr. 7 HL 
— itrmj, Bicroerlcg, SW Bergmannftr. 103 K. 
91 )brrt, Bilbhauec, SO Reichenbcrgerstr. 81 IV. 
— Wilhelm. Brauer, N XEHorincrflt. 18 IV 
— C. Comptoir«»», W Mohrenstr. 42—44. 
— Paul. Coubitor, (J Gormannftr. 1 H. L 
— Richarb, Geh. Constnici. Stet, WGriiiicwalt- 
ftr. 46 L 
— Albert, Droschk Fuhrh, N Aulonstr.. 7. 
—Carl, Ger.Secr. Ghartollcnbg, ®chlofjftr.33IL 
— Gustav, Holz- #. Kohlenhblg, C Jübeustr. 22. 
Otto, ftmifnl, SchSiicbg, H riiptstr. 53 L 
Carl, Kutscher, 0 Strato:;« Platz 6. 7 H. pt. 
— Hau«. Leutnant, Charlottenbg, Mielanistr.4. 
— Wilhelm, Licht- u. Eeiseuhdlg, Nttr Perle- 
I'rigm'lr. 11 pt 
— ikduarb, Ma,or a, D, SW Barutherstr.il IL 
G. E, Marmor Judiistrie SB.lteiibcrg, Bez. 
Halle a. S, Coulor Aeilin. SW Kochstr. 59 
II.pt (Icl. IV S'.Kß.) Jnh, Carl Kelch, 6j>. 
Rittcrgtiisbcs. I. E 8—10. 
— Fnedrich, Maurer, NW Gufingcnftr 3,2,11.1. 
— Hennoiiii, Milit. Anwärt, 0 ÜSattcuiftr. 20 L 
— Hermann. Müller, NW Banbelslr. 32 IV 
— August, Omnib, Schaffn., N Demwinerstr. 2 L 
Egon, Dr. jur, Geh. Ob. Steg, Ralh!. NcichSamt 
d. Innern, Charlottenbg, Hardenbergftr, 37 M. 
— E»ge»,Re»I>er,W Paffauerstr,ll» pt.8—10$mv 
Wilhelm, Rentier, NW Alt-Moabit 94. E. 
— Martin. EiigroS-Schlächlermstr, WilhelmSbg., 
Hohen-Schönhausenerflr. 3 I. E 
Eduard, Schlosser, 0 Nichlhoseiistr. 1 UL 
Friebr, Schlosser, S Kollbnser $rmm 66. 
— Ollo, Schiiiieb, Tegel, Schlieperslr. U H. pt. 
Carl, Schneider f. Knab. Garb, SO MuSIaucr- 
ftr. 47 L 
Ferdinanb, Schneidermfir, S Jahnstr. 4 H. L. 
Ferdinand, Schneider, SO Görlitzerstr. 73 H. I 
Friedlich, Schneider, WilmerSbf, Psalzbnrger- 
str. 7, Gartenh. pt 
— Joseph, Schneiber, N Uctiettr. 4 IH 
— Angnsl, Schuhmmftr, W ShigSbutgerfir. 65pfc 
Fritz, Schuhmmslr, C Gipiflr. 16 H. UL 
— Wilh, Schutzm., 8 Schönkinftt. 11 L 
a,@teaogr ii.Berlagrbuchhdl.,N (Elfaficcftr.lt). 
Aböls, Tischlcnnftr, Neu Srisjcufte, Straft« 
burgerflr. 42. E 
Nicharb, Topform ftr, JHeber - Schönhansen,, 
Waldowstr. 33. E 
Franz, Werkmftr, SO Sritzerftr. 33 IV 
— Anna, HanbclSsr, 0 Kl. AnbreaSslr. 12 B" 
— Emma, um. Geh. Reg. Rath, Charlottenbg, 
Stantftr. 150a. 
— Scitiii), geb. iflofjr6c(f, Ulf. MHIcigutSbcf, W 
Lützow-Iiser 29. 30 pt 
Karoliue, geb Weigelt.Ww,800ppelnerslr.28. 
— J>istiue,geb.Ste!nerI^!Lw,NW etiomllt8H.pt 
Mathiibe, geb. Slernbeig, Ww, N Elsasierstr. 36. 
— Minna, Wio, SW ÜWmillt. 105. 
Ww, N Elsa'ferslr 25a II. H. 
Iltlchnkr,Heinrich, Mch,Hvsrath,WGoi'sowslr,3IlI. 
van der flfllcu. Als, Arend, Pinfelfbrk, Special. 
Borstcupinfcl, Lager u. Wohn. 8 Oranien« 
ftr. 58 III. Fabtk. Nninbeig. 
SttK, Sllbert, Cigarrenfbik, NW -iivalibeii- 
str. 84. 85. 1-2, 8-10. 
(5. .stoufm, Charlolleiibg, Schlosjflr. 59IV 
Paul, Ob. Post-Assist, NW Spenerstr.30lll, 
stell, A, Beamt, W Vülowstr. S3 II. >>t 
Gustav, Dachdeamftr, 0 Ditmclcifn. 59. 
— Carl, Hausdic», HO Joscphstr. 8 IIL 
— iöiUjelm, Poslfchaffn. a. D, N Zchdeuiiker- 
str. 27III. 
— Carl, Schmiedemstr, Charlotleubg, Ain Span- 
dauer SchiffsalirtScanal, ('Ir. Berl, CiLwerke. 
(Postbez Plötzensee) 
Paul, Schneiders H, N älciitideiiboifniU.Cö. 
— Wilhelm, Tischler, 3li$bf„ Lestingstr, 31 IIL 
E, 355», 8 Schöiileinstr 4. 
Stell«», Franz, Schlächter. 0 Frankfurter Allee«. 
Kellbach, Karl, Pol, Wachlrnstr, 0 Joindorfcr- 
ftr. 58 IV 
Kellbcr». Selmar, Verwalt, Wilmersdi, Oisiiitzel» 
ftr, 38, 
Kellt, Fntz, Gasiw, 0 Spitielinarit 2 pt (Tcl. 
I. 4803) n. Kaiser Wilhelmsir, 19 pt Wohn. 
C! 6)rewibicrftr. 11. 
Kauft Bil&ebrand’a Schokolade, kauft Hildebriuad’a Kakao!
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.