Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Hastzrflicht., 
— 507 — 
Hage»  T;«» I. 
Hatofllcht-Genoesettsohaft der Deut- 
«ohen Glasindustrie, e. O. m.b.H., 
\V jifikuvilr. 4Ü UL (Xe(. IX. 5855). 9—3. 
(«rroilidlt'iitcf. ffitf. Berl. Grundbcs.. W 
wOTi«. 17L(ML735.)9-1.3imitaHi> 
15. ossuiiifl ii. Preschec. 
ffermaon Baftateln, Geil. Agent b. LebeiiS 
mim liriM«. Baut i. Stuttgart u. d. Mol«. 
,.„.„11 jif.i. Act. Ocf., SW Zimmerst,-. 57 L 
üd I Ihti) 9-1. 8—8. Wohn. Chai 
iiuicnM - (ingiiidicftr. 311L 
iw„t,rra. Irlla, Näherin, X Scmmmcr|lv. 101. 
jiiflC i.« '>i"»e. 
. emil liiiritb.Sccr., X Fehrbellinerstr. 121. 
_ Cm, tro. Leer. i. Kais- Statist. Amt, X 
'diöuliiiiim 9tllce 181 DX 
. limirn, :V.\ilvr, X Badstr. 58 m. 
- 'diiM, L>w, Näherin, 0 Kraulstr. :!3. 
eittUK »cd. Seyiicrt.Wtu.. SO Stillerm'. 10. 
imnc. ?\um. Frau Dr. Charlotienbg., stiicfc- 
ti-iiiii I. 
. fuiiuic, .Mocfifcau, \V SKiifläsiiirflciftr. 59. 00. 
fwjcbuili. tiilljrlni, Zeugschiebemslr., N «rc> 
'II i-'i 70. 
trntm 'ti- 5d)l«ifet, SW •SU»imtfmtr. -tu. 
*,„tboni. H., Dr., pr. Arzt, 0 ;)oruboir«. 
tir i, 1. 8-10, 4—6. 
. i.;int, ii,ilm,u6„ NW  PcrlebcrA-ritr.n2H.il. 
_ >l„nm, jlnl]imr6.,,0 MüiichebergeisN', 31 H. 
. äninii, HflnicJhiiigäortUd Gngr., 5*»., Spei 
i«M„liil|lid>liirümt>ic, N Chauffeeilr. 11. Ei»«, 
liliivcuu. lli'l. 131. 8001.) 
- jjiiNliii, yraiicrriarü., XO Laiidobetger 
Jlllrc III 
-8, 'toj»nidaci, W Mauerstr. 5 pt. (Tel 
l,i ,\ni l tiilj. Fr, Fuhrberg. 
, i, jludtliall., X Smmrilr. 3 III. 
tot, i'iu. ÄiHst. Schönebg., Apostel Paul»» 
ni J'i 
rtruPi Lfitvtrrnifüvf.,S0,stdpeiiirftfn,U,.lö0.1ol 
j. P. H. Hagedorn * Co., GiflimciiJiii- 
ttit n üstfln, ^wcinncfrf). b. strich». Firnis 
i vnml'iKH il£oIommbcii43), Host, 2. M. b. 
iletiiii: ii jViimciitbcrg u. S. K. .6. d. 
B'mi.iin; #. Mc«le»bnrg-Tchioertn, W Hitler 
Vinüni .l.t. (Ict. 3a. 5047.) Juli, 3l. Müller 
W'immt tliiiaxmttii., SW jünlbilr.7 33.113 
,|,iiifni,Golimialwr.,NW4>ritisclin'.2b 
y,lli,'iiii, (fompt. Ticu., 9irinidciibf.,,£iolj,"tr.OE 
tiuiiiti. ttnufiu., engt. Correspondent, h> 
üu'at Um Ii. II. 
liiul ?,''iitlai, X Etsafferstr, 41 pt. (Icl 
m i 
tun. Tu» im Wiiiiist. b.ösfcntl. j(r6.,5d)5ttc6<|, 
iiu'i.i Iviuliitilr. Ist IL 
wiuiiii'. ?loscht. jtiilsdj.X Pappel Allee 127. 
Ü tivviv -eil., OBreLIanerslr, 81 31. 
Sittl, <».niiu'i, HO iliiuiitipitlr. !) H. X. 
iM'i.iv iVriimiinmliM., N Sciicsrltierftr. 40 [)t 
6um »ifMem., NW SlII-Moabit 7:1 31. 
iviti »,iuS,I<.ui.,XOffic6ct|tt.lO pt 
Jin-, i',ui.iiirii., X:l£(]orlitctilr. 03 Is. IIl. 
•tili'i »,1110 ^iti|)tdl.,XWtiöiti|)8=Plit(|l— 
S Ji Via s, iubustrifKc Uitlrattlimuiigdt 
11:'i J'aii'i'iiliunfl, ä)i‘rliit,.^om6iirn Fraut- 
'-n ,i ", jUiiisrl, Loudoil ii. 3tm J)oit, 
\ tiiiui" ,in. l I., ginn. Elsassmlr. ilcl 
lllMmii Ztnvdiicil 0—10, 3—5. ilitrcifil- 
im 'i ", 
B«,t >nl tlllil, 0 Postlimlv. 1 III 
lum '„i mit, XW'älcufielftt. i. 
,,,1111111., S »lotllwfei User 02il ]V 
“in, 'lii.i ii, \V jivtheucrstr. 11 I. fitfir 
S Mitt',,;t 
*" 'iiiii’u, s .öqsfiismibc 05 UL Aufg. II. 
r|l|llJ, '< iiiin, C Ämalicustr. 10 II. 
rt«int v >tintloflrnpl)tit, Nebelbildcr 
»iw■!ii,ii - iiifittfi' n. AOitftfcr. SW Alte 
Jwiir", II I. E. (2(1. IV 1732.) Wohu.II 
Witdt 'tiu'iiiiici, s\V 3)tillriiioalbcvilv.3tiH, 
;!ll‘,lldl 'ln'ditr, XO Wcberstr. CO lt. I\r. 
*w Ätlm.iMi, W Slüloiuftr. 98 pt 
«w;>'„ihi i) Löwestr. 30 I. 
•“llu,lllu, SdiötttBfl., Ebersitr. 82 E. 
’"1®,Win ui, NSmcfclfterilr.4011.II. 
un-iM» (i,,,u,f,„ni., SW Willibald AleriS- 
“■II 11 jil 
^■^mi'iiiim, siigiiu, Martsleinslr. 8. 
fitiM so tiroiigclftr. 104 H. IV. 
S ™ -»‘‘i'iiiri', HO Nauiiqulir. 17. 
«iti'uuniititt, s.H., SO Maittcuffel-- 
V.i11"'l'<!sclllilr., SO Wraugelstr. 107 
'1 '«4mm, SW Willibald «Iniiftr.25. 
I£tms X Echwedtcrstr. 220 11t 
tlU1'1 “■ Dccorat., ÄV Itöitigin 
«'« I| i, _8, 2-8. 
»„> il",ll'i' 'SO Nalinyitstr. 12 II. I. 
1(1,111 yi'inl11-- Wilniersdf., Ringbahn, 
Hagedorn, Eduard, Vertreter d. Firma (Emil 
Bcrstorff. Rohtabak, SO Kottbnscrstr. 2 8. pt 
— Carl, Wiegenistr., 8 Uibaustr. 132 M. 
— Dorothee, geb. Meybaner, Baniinternehmww, 
0 Andrearstr. 35 IIL 
— Marie, geb. Snnrabt, y-niit, XO 2»u»anuel 
kirchstr. 34 II. IV 
— Auguste, geb. Schlüuz, Wn>., Handelsfr., SW 
Ziinmerslr. 70. 
— Mathilde, Ww., Rcnt., Charlotienbg., Wind 
scheidstr. 20 I. 
— Auguste, Stil., Äient., X Mnllerstr. Ca II. 
Marie, geb. Frenzel, Jnspeclww., Trmpcllios, 
Bcrlinerstr. 119 II. 
— Eise, Frl., Madislin, XW Marienstr. 2ö I. 
Hedwig, Sie., Rinds,, Müncheneistr. 29. 
Wilheluiine, SB tu., X Leltestr. 4, Port. 3 I. 
33iv., 0 Sloppcnf/v. 10 H. rc 
Hagedorn öoch, Max, Apoihel., W »lleisislr. 34, 
Wohn. W i'iollciibovfitv. 17. 
Hagel, War. TredjSler, SO Ltanienslr. 178. 
,l:-rirbrid), Fnhrl,., X Mülletslr. 35,i  II.pt. 
Carl, .stotism., Charloliettbg,, 2d)io]’|Ui'. 12 II, 
— Abalbert, Postschaffii-, X Anklamerslr. 10 IIT. 
— Franz, Td-loffer, X Piillmserstr. 35 lf. IV. 
— Cito, Tchloiier, X Pnlbtiseriir. 57. 
— Eibmann, $t-., Lchnhwrhblg,, Fiiebrirtjobg. 
Aiiinmclsburgctslr. 54 pt 
— Minna, Betmielhetin, Uluttlollmdg., Cauer. 
fit. 22, 
St.. 35; 10., SO Reidienbergerilr. 104 UI. 
— Ww., X Lchuljeudorserstr. 4. 
Hanelberg, Louis, Dr. phit., W Thiergarten-- 
ilr. 21). (Tct. VI. mm.) 
— Einst, Fablk., f Sctjbtlilr. 19. s. P.Hagelberg, 
— Han», Fabil., U Srtjbtljir. 19. s. P> Hagelberg, 
— Eduard Hagelberg, -’öl'pulXjcf. Makler, 
SW 5)i)ifilr. (19 If. —9, 3—5. 
— Fi'm, Jliiiitni., XW Caloinitr, 10 IIL 
— SBUlli, Jtniifra., W Tancniienstr. 20. (Tel. 
IX. 5553.) 
— P. Hagelberg, Lnins-Pitpiersbrl,, Lilhogr. 
ältifl., Und)- u. Lleindrnik.. Etiquellen. Patent- 
Uiidjilabvit, Papierservietlen, Formulare, illf- 
(l(iiiic,ntiIcl,i.':iii'iii'('Jviiiiilv.:!0 ll.(I,'l.I.7(i7i;.i 
Jitli. Ernst tt. Ha»» Hagelbng, 
— W. Hagelberg Act.Qea.A'iuii< Papier 
f6ir.,XWSi(tiii-iifii. 19 -22.E (Irl.IlL 1872 
ii. 331. 1257.) Vorstanb Dr. H. öcifdjd 
Cp. ii. Dr. >>>>!!. liuiiiS Hageltierg, 
— Moritz Hagelberg,Pcljivr.ii. Mühenidik., 
Eharlailcnbg., Üdbiiijitr. 10. Jnh. Maiiy 
Hagelbeig. 
— üllfivb, Rentier, W AugSdiirgerslr. 71 pt. E 
— M., pr. ;i(iliimijl, W Manerstr. 08 II. 10 -0, 
oititi. 10-1. 
— Panline, geb. Jacoby, Fabrilbelw,, C 
Zeydelslr. 19 II. 
— Lerlha, »laiismSwiv., N Brnitiienstr. 185 N'. 
— Emma, Frl. Obeün, Sndeude, «eeslr. 2. 
Johanna, geb. lUiilhimiiii, A!w., SO ilöpe- 
nitfcrilf. 00. 0L-31I. 
Hiinclc, Ludwig, Guillochir- u. tiwuivanit., ,S 
Alle Jacobl'lr. 75 H. II. 
Haegrtcr, Wilhelm, SdjriflfltK,, ®r. Lichtets., 
Holbeinslr. 38 I. 
Wilheluiine. geb. ikranse, Answärt., Holz- 
inarttilr. 3Ui>. 
— Fiiedente, geb. Thiebe, Frau, SO Lausiyer- 
str. 25 H. I. 
Emilie, Echlossern»v.,8O 5ieichenbergetstr.l42, 
Hagellilg, Eari, Bndibinb,, SW Fnrbringerstr. 17. 
— Wcjdjtu., Sdutcibcriimtit, SW Lindenstr. 87. 
— Lnise, geb. ÜÄiderl, Ww., S WMölkernslr. 125. 
Hagctiiioscr, 91., Mnilerlager b. Firma I. G. 
<5riiclter& Giesede i.Leip,',ig SW'Jlltc lacobilt24. 
(Irl. IV 30',O.) Wohn. SO Vlröben-Ufer 1. fiel.) 
— Augusle, Ätv., Eharlolleiibg., Bleiblrenstr. .5i>. 
Hagelsieb, 2ean, Stniism., SO Oberlianmslr. 3. 
Hagelsteiu, Georg, Ob, Miischincnmstr,, K Wiff- 
mitiuiflt'. 3. 
Ha«el.Bcrsiil|. Bank f. Drutschl. u. 1867, SW 
Trebbinerslr. 15 I. (Tel. VI. 4344.) 10- 2. 
Direkt. Häle. 
Hagctwelve, George, Amifiit., NW Lünebi»';-r 
(tt. 9. (Set. 31. 98.) s. Sdjmibt & Är>:i,n. 
— Abalbett, Geh. Rechn. Rath, Eleglih, Breite- 
sir. 12 L 
Himcma»», Wilh,, Agent, S Priiizesstniiensir, 1.2. 
— Paul, Agent. u. Coinmiff, Gesdj., Rirds. 
Bergslr. 55 NI. 
— Hagemann * Vogeler, Agentur „. 
Comm. Gesch. d Fahrradbranche, Fabriiaitle» 
6. Znbehörtheilen, Lager säiunillicher Roh- 
materialiei! ». Aestandtheilc, SWRitterslr. 71, 
2. H.I. (Icl. 3V.2321.) Jnh. Frtcdr.Hagcmanii tt. 
Erwiu Bogeter, 
— ®„ Dr. med. ot pltil., pr. Arzl, N Linicn- 
(tr. 142.1431. (Icl. IIL 8384.) 12-2. 
—, Hagemann * Sehräter, Bank f. Hypothek 
ti. Grnndbes., 8 Oranicnslr, 133 pt. (Id. 
IV 3389.) 2nh. Wilh. SchrSter. 
Hagemann, Friedrich, Braner,XZionslilchstr.40. 
— Paul, i)üchcc-3ici)if., C Slra(itum"ir.231L (nahe 
SHolkttmatti.) (Tel.V. 1205.) 8—7. Wohn. Neu 
babelsberg, Kaiserslr.72. lTel. Neuenbs. 103, 
— Wilhelm, Und)(lall., 0 »koppenstr. 80 IIL 
— Bruno, Eolonialwr., Delicateisen-, Wein- u, 
Bulterhdlg., W Katzletstr. 5 pt. (Icl.IX.5908.) 
— Paul, Ecuditor, SW Horuitr. 4 II. L 
— Wilhelm, Ob. Coniiit. Rath u. Milgl. d. Evang, 
Ob. ilirdj. Rath., W Schaperstr. 29 3LL 
— Julius, Decorat.,,-jchlenbf., Potsbamerslr.32 E 
— Hermann, Eisenb. Äeanit., SO Falckensteiu 
slr. 36 L 
— Erust, Former. SO Mitstanerstr. 40 II. 
— Wilhelm, Gasiw, X Echönhanser Allee 4 H. 
(Icl. 1H. 5194.) 
— Emil, Geschästssnhr. n. Posamenlwrlidl., NW 
Wcrslslr.l7pt. 7-10.  Wohu.Nr.l8pt.  7-10. 
- Gk'oig, GlaLinaler, Halensee, Äornimctktr. 0. 
— Ollo, fi)olb ti. Eilbetivthvlg., Vergold- tt 
Versilb. Stuft., S viiischineritr. 82 pt. 
— Carl, Jugeu., NW Feldzeiiguicislerstr. 8 IV 
— Stugnst, »tammerger.Secr.,W Winteifcldlstr.22. 
— August, Kapcllmstr., XW Bcusselstr. 83. 
-- Robert, Jlaiiil. Ratli, SW Fidieinstr. 14 IV 
— 3(., Kansm., X Oderbetgeriir. 53 IV 
— Älsred, Kansm., SO Oranieuitr. 185. 
— 91. 3'.’., iTaiifni., 0 Rigaerür. 125 H. II. 
— (?., Mmifm., 0 Otünrt Weg 131L f. „SanitaS' 
Mildisterilisirnng? Jlnjtnlt ic. 
Friebr., Äausui., S Aittersir. 2a I. siehe 
Hagemann & Bogeler. 
Mar, »imifiii, W !>!ene Wiiiletfelbtstr. 53, 
- Ptittl, ilniiftn., NW Brücken-Allee 22 II. III 
- Waller. Kansm., Schönebg.. Akazienslr. 11. 
- Gustav, Korbininslr,, SO Ohmür. 4 II. 
- Slugnsl,Knpsersdpiiieb. 0:)iü6crchovii'vitv.i:ill. 
- Bernhard, Lchrei, XO* Rmiifcctistr. 27 III, 
— Paul, Magislr. Beamt., X Hussitcuslr. 8 II. 
öclir., Mechanik, u. Oplit., (' Poililr. 31 pt 
lt. XW Frirdrichitr. 143-149, Lab. 25. Juh 
Ed. Hagemaun, Pankow, Schloiistr, 14 pt. E 
Mar, Mechanik., Pankoii!, Tlialstr, 1 II. 
Johann, MclaUhobler, XW Waldstr. 8. 
Rudolf, Milit. Jnoal.,W 0jros,-»>5rschenstr.42. 
Gustav, Mobelltischler, SW,«itl)6itd)llr.21 H.IV. 
Eduard, Oplik. tt. ®rdjmiil., Paitkoiu, Sd)Iosj= 
str. 14. E 
— Hermann, Ptesimsir. i. b. Sieichebrnik., SW 
Oranicnslr. 101. 102, 2. II. II. 
SB., Aaitfut., Puder- u. S^minkcsbrk., X 
Liuicnslr. 117 IIL 
— Friedrich, Salllcr, X Sltclihcrslr. 44 II. III, 
— Kali, Salllcr, 0 SDliililcnilr. 19 I. 
— Friebrich, Schaukm., SW Lichlerscldcrstr. 2 pt. 
— Olto. Schtosscr, Borhag. Nuinmclöbg, Kant- 
str. 40 IV 
— Richard, Schlosser, NW Wittstoderstr. 1 31. 
— Johanne?, Schneidcrmstr,,X 2chöuhol,erstr.2t. 
— Heinrich, Schuhiunislr,, X Wörlherstr. 49II.K, 
Rnbols, Schuhiiimltr,, O Peteröburgerslr, 83. 
SJilhclm, Schnhm., SW 3>arnlhcrstr. 10 H. I. 
— Mar, Slaatianw. Seer., Charlotlenbg., iüi»= 
mardslr. 47 II. 
— Atbrrt, Stadtfcrg.,W Stöitigiti Sluguslaslr. 3G pt 
' 2-4. 
Albert, Sleindrnck., X Oderbergerstr. 18 IV 
— Wilhelm, Steindruck., XO Frauscaislr. 27IU. 
Theodor, Stellt»., 0 Meinelcrflr. 00. 
Wilhelm, Telegr. Assist,, X Duuckerslr. 90IV 
9t., Tischler, X Schlegel slr, 4 31, IV 
— August, kgl. Borreiler, NW Priuz üouiS 
Ferdiuaudslr. 5n II. I. 
Marianne, geb. Schmibl, um. Gulsbes., SW 
Hageirbetgerstr. 8. 
— (Etitilit, geb. Pittti(i, KatisinSioiv., N Fehr 
bellineistr. 47 IL 
Emilte, ged. Thomas, SlaitfmBrot»., S Nrban- 
flr. 109 E 
— Anua, flädl. Lehrerin, NRHeinSbergerstr.02pt, 
— Hertuine, Maurersr.,0 Preuzlancrstr. 9. 
IHargatclc, Frl., Modistin, K «nflaitiav 
Allee 39 31. 
— E.nilie, $to., Näherin, X Bcrgstr, 04 3H. 
— F .iedk. 5*1., Näherin, N SUllmünt-.'JUIcc 52 
— Klara, iiiähi'tiit, X Lortzingslr. 11 I. 
— Joseph», P ‘i'stmctttiui'sjMtin, X Rheinsberger- 
ftr. 02 pt 
— Auguste, geb. Leiikin, Wm., Nciuinachefl., 0 
Langestr. 100. 
— Julie, geb. giiumerntann, Neul., SRiiters!r.2aI, 
— Slnua, geb. Studtj, Schuliiorfteheiiu, Südeude, 
Mittelslr. 18 IL 12 -1. 
— Anlandn, Sofotäuzcriu.XW Ju deu;',ct,en 10. 
— Minna, SSro., Wäscherin, N Monbijon-PIay 10. 
— Bertha, 32tu., N Bruuuenstr, 152 IIL 
— Earoliue, geb. Sdjuici(jcv, SLw„ Saiitivifl, Kaiser 
Wilheliustil. 37—41. (Postbez. Gr. Lichterselbe.) 
— Emilic, Wm., W Bfitotoflr. 45 pt. 
— Wto., SW SolniSstr. 45 III. 
Hiigemann, Otto, Briesir., X lil)imriti'.2 331 
Hagemeier, Karl, Former, SO Lausitzer Platz 18. 
— Louis, ftaufm, SW Kreuzbergstr. 74 DX 
2—3. s. Herm. Fritsche. 
Hagcmcifter, Ferbinanb, Anitsdie»., NW Bau- 
hosstr. 5 31. 3H. 
— Dito, Eompt. Boie, Teinpelhof, Geruianusir. 
(Pnls'sche Fabrk.) 
— Paul, Dr. jur., Eharlolleubg., Llruinmesir. 41. 
— Hugo, Export Mufteilager, Derlr. answ. 
Häuser, SW Riiterstr. 53 L (Tel. 'IV 1755.) 
bis 10,2 -0. Jnh. H. Hagemeister II. tt. St. Äitz. 
— Wilhelm, Fenerw. Scitlii., Ehailottenbg., Wil- 
mersdorserstr. 118. 
— Albeit. Gast«., XW Waldstr. 52 pt. E 
— Richard, kgl. Stiimnicrmuf., Charlotlenbg., 
Schillcistr. 51 IL 
— Bernhard, Änlich«, SO Löpeniikersir. 10a. 
Hermann, Ladet,istr,, X Feunstr. 49 H. H 
Metallaid., 0 Sltalauer Slllee 17. 
— Richard, Po,'tschaffn., N Usedomslr. 13 IV 
— Bernliatd,SL,"'iititustr,,SWMiNcttwaldcrslr,l«. 
— Golllicb. Schiifjnmtftr., SW Fricdrichstr. 031. 
— Marie, Ftan, Ansbeiseiitt, U Tragouerstr. 33. 
— Helene, Frl., Modii'liu, W SUnnieiilhalstr. 0 L 
— Marie, Frl., Nälierin, <1 Siederstr. 14. 
— Thctese,Obst ti.0!cmüschdlg.,SWMöckcr»ktr.74. 
Marie, geb. Schreiber,' 32iu., Wäscherin, W 
Landgraienslr. 3. 
Hagcmctjcr, 91., Lehrer, Charloltenbg,, Tpan- 
dancrderg 4. 
A., gcb. Fcliiti), Ob. Jnfpcclww.. W Kölhc- 
nerstr. 32 NI. 
,9(., SsSw, !>lirds,, Rahlowerslr. 3 II. 
Hagemoscr, Wallcr, Juslrumcntcnni., SO Ma„- 
leiissetstr. 101 IIL 
— Georg, Mittlrer, X Burgsdorsstr. 2 II. 3V 
— Frais,, Sdjmict), XW Fcldzengincisterstr.9.1. 
— Paul, Wcrlfnhr., XO Sariiimflr. 14 I. ' 
— Lnisc, geb. SBiiitbetlidi, Etat. Slffistwui., Char- 
totlenbg., PMdaincrstr. 9 H. 
uont Hagen, Hcrmaiin, (ilafni),, Hatensee, stur» 
fütilettbäumt 110 pt. (Icl. Wilm.83.) 
Erneat von Hagen, Woll-Agcnt., NW Klop- 
florfftr. 24. Jnh. Eiltest t>. Hagen, 
b. Hagen, Otto, kais. Gottticruenieniö-Secr., 
Schönebg. Sedanstr. 18 I. 
— August, Hatuitut. a. D., W Nürnbergkrstr.32. " 
— Emil, ititiifm., W Sleglitzerstr. 88 L 
Eberharb, Lentn. i. Garbe - F«f. Regt., X 
Wöhlertsli. 9, 3. Poit. II. 
Heini ich, Lenln. i. Garbe - Füs. Regl., X 
Wöhlertstr. 10 IV 
Lenin., NW Werstsir. 3 3V 
Karl, Major a. D„ W Sleglitzerstr, 43 pt. 
— Fr. v. Hagen, Raschiuenfbrk,, S tiiilfdiiiiti» 
ftr. 04 31. pt.' (Tel. 3V 1188.) Juh. Fr.Wilh. 
u. Hagen. Wohn. S Urbanstr. 180 I. 
Hellinnth, Obertentn. i. Kaiser Franz-Garde» ■ 
Gren. Dingt. Nr. 2, 8 Blücherstr. 53 I. 
Stiut, Oberleuiu. i. 1. Gardc-Feld-Artill. Rgt., 
XW Pcrlcbergcrstr. 58. 
— Otto, Oberleulu. a. D., W 8euihincrstr.2aIIL 
— Edninnb, Sdjriftstcll,, NW Lehrterstr. 51H. I. 
— Georg, Tischler, XO Golluowstr. 38. 
— Wilhelm, Tischler, SO FMensleinstr. 37 IV 
— Panline, geb. KolligS, mu. Ob, Amlsrich!., X 
Schöuhauser Allee 143 IL 
— Berouica, Fran, SW Grokbecreni'tr, 94 IV 
— Agathe, Frl., W Hoheitslanfeuslr. 2 133. 
— Frieder»-. Frl,, NO Elisabelhslr. 3 I. E 
— Clara, gcb. Httsjiiicll, um. Geuerallenin., Crc., 
W Virnc Wiutcrfcldtslr. 49 UI. 
— Thcrcsc, Frl., Malcrin, W Laudgrasenstr. 9. 
— Elisabeth, Obeilchrcrin, SW Markgrafeustr.10. 
— Elisabclh, Frl., Rfnt., Charlotlcubg., Schillir- 
str. 118 IV. 
— Erucstiiie, Sicnticic, Pankow, Pailstr. 17a I. 
— ^cbiohi, Schnluotslchctin, NO Eltsadcthstr. 3. 
— Hcurieltc, geb. Griebe», Ww., S Wisfmanii- 
stk. 43. 
— Louisc, Ww„ Schönebg., Wartbnrgsir. 14 IV 
v. t>. Hage», Otto, 0!eh. Ob. Sieg. Stall) u. uorlr. 
Ralli i. Minist, f. Htuibcl u, Getverbe, Char- 
loileubg., Atiintflr. 102 M. 
— geb. ». MichalkowKky, Frau, W Grunewali,. 
slr, 10 II. 
— Nosamunbc, Frl., Slent., W PnllaSflr. 2. 
Hagen s. a. Haagen, 
— Theodor, Stgcnturgcsch,, Bcrtr. in- u. ausländ. 
Fabriken (Stier. Artikel s. Cravallensbrk.), 
SW Guciseuatistr. 118 III. (Tct. ß: 977.) 
(f. Rachlrag.) 
— Adolf, Artist, S Urbauslr. 27 331. 
— Mini, Dr. meil., Spce. f. Chirurgie, W 9(ti6» 
bacherslr.lllpt. (5et. 3X. 5792.) 8-10,4-0. 
— Friedrich, Bäcker, XO Lanboberger Allee 149. 
Äotllteb, Bäcker, ätirbf., Deldruckstr. 04 L 
— Lubrnig, Bäckermstr., XW Birkenst!'. 19 pt 
— Max, Bäckermstr,, X Dalldorserslr. 10 I. 
— Wilhelm, SWmustr., Slirbs., Hetmannstr. 10 pt 
— Wilhelm, Bäckermstr,, Rtrbf,, Hciinannstr. 42.43. 
Kauft BHüebrand’a Schokolade, tauft miiehrand’a  Sa.ka.ot
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.